Avsaknaden av de svenska politiska partiernas långiktiga visioner.

Dagens gästskribent är Stig-Evert Johansson, som efterlyser långsiktiga varudeklarationer från våra partier.

Våra politiska partier glömmer tydligen bort att ta ut kompassriktningen in i framtiden?

Långsiktiga värdegrunder redovisas ytterst sparsamt.

Våra 8 partier behöver kanske hjälp att formulera frågor vars svar skulle bli värdegrunder för landets färdriktning minst fem mandatperioder framåt. Detta för att hindra den ”kvartalspolitik” som tycks ta över mer och mer. Kvartalstänkande kan näringslivets företrädare ägna sig åt.

Några seriösa frågor som kräver ärliga, genomtänkta och motiverade svar kan vara följande: Valfläsk i svaren är förbjudet. Det finns säkert fler frågor så komplettera gärna frågelistan.

A) Visioner om vad våra samlade resurser skall resultera i för samhälle om fem mandatperioder samt ange hur EU ev. skall reformeras för att bli ändamålsenligt.

B) Definiera ordet välfärd. Vad ingår / ingår inte under denna rubrik? Hur nå måluppfyllelse?

C) Var skall sökande själar hitta svaret på frågan om livets mening när religioner i vårt land tappar i betydelse till förmån för någon sorts odefinierad valfrihet?

D) Hur får vi varaktigt slut på alla krig och konflikter i en i övrigt vacker värld?

E) Hur förkovra det sociala kitt som gör människorna till goda och ärliga samhällsmedborgare utan destruktiva aktiviteter?

F) Är urbaniseringen till ett tjugotal storstäder en önskvärd utveckling? Den sker tyvärr på landsbygdens bekostnad eller att t.o.m. landsbygden är med och subventionerar den?

G) Är nuvarande ansvarsfördelning (krav respektive skyldigheter) mellan den enskilde kontra samhället hållbar i framtiden?

H) Kommer man i framtiden kunna beskatta arbete och behålla sysselsättningen?

I) Smörjmedlet i ekonomin är billig import – kommer den att kunna bestå i en globaliserad värld när befolkningen ökar och alla vill nå välstånd?

J) Skall skolan lära eleverna kunna leva sunt och stå på egna ben, lära för livet, och/eller för att få lärdom som kanske till dels blir inaktuell genom rationaliseringar? Vem eller vilka skall vara huvudmän?

K) Hur hållbart lösa en åldrande befolknings vårdbehov?

L) Problemet med på tok för höga boendekostnader i nyproducerade hus behöver en lösning. Hur?

M) Skall vi fortsätta förstöra matproducerande jordar som nu bebyggs eller läggs under asfalt?

N) Kommer tillväxt att vara en hållbar lösning på ökat behov av insatser/resurser av olika slag?

O) Är våra nuvarande driftsmetoder i jordbruket den rätta lösningen för att täcka människors behov då insatsen för detta tycks ge en förstörd natur och minskad mångfald i faunan?

P) Är kontantlöst samhälle hållbart i fred- och kristider? Hur lära barn ekonomiskt tänkande med hjälp av ett kort och ett hål i väggen?

Q) Hur tänker och säkrar man befolkningens självförsörjning i eventuella kommande kristider? Vår självförsörjningsgrad idag är oansvarigt låg?

R) Vilka blir lärdomarna av haveriet beträffande hanteringen inom Transportstyrelsen och Regering avseende outsourcing av känslig information med mera?

S) Vad skall göras för att landets lagar och ordningsföreskrifter följs och säkras i alla delar av vårt land?

Betänk att det var 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på dörren till Schlosskirsche i Wittenberg, Tyskland den 31 oktober 1517. Alltså för ca. 500 år sedan. Dessa teser blev starten på reformationen.

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 24 kommentarer

Higgins Memo

En anställd på National Security Council, NSC, Rich Higgins skrev ett mycket välformulerat memo om hur Trump bör agera för att åstadkomma nödvändiga förändringar och undvika att få sluta i förtid. För det fick Higgins sparken. Hela det sjusidiga memot finns inlagt i en artikel i Foreign Policy. Här nedan återger jag de två första sidorna och slutsatsen. Mycket av hans kritik mot media, kulturelit, akademi och republikanerna, skulle lika gärna kunna gälla samma grupper i Sverige, med Alliansen i republikanernas plats.

POTUS & POLITICAL WARFARE

May 2017

BACKGROUND. The Trump administration is suffering under withering information campaigns designed to first undermine, then delegitimize and ultimately remove the President. Possibly confusing these attacks with an elevated interplay of otherwise normal D.C. partisan infighting and adversarial media relations, the White House response to these campaigns reflects a political advocacy mindset that it is intensely reactive, severely under-inclusive and dangerously inadequate to the threat. If action is not taken to re-scope and respond to these hostile campaigns very soon, the administration risks implosion and subsequent early departure from the White House.

This is not politics as usual but rather political warfare at an unprecedented level that is openly engaged in the direct targeting of a seated president through manipulation of the news cycle. It must be recognized on its own terms so that immediate action can be taken. At its core, these campaigns run on multiple lines of effort, serve as the non-violent line of effort of a wider movement, and execute political warfare agendas that reflect cuiturai Marxist outcomes. The campaigns operate through narratives. Because the hard left is aligned with Islamist organizations at local (ANTIFA working with Muslim Brotherhood doing business as MSA and CAIR), national (ACLU and BLM working with CAIR and MPAC)

and international levels (OIC working with OSCE and the UN), recognition must given to the fact that they seamlessly interoperate at the narrative level as weil. In candidate Trump, the opposition saw a threat to the ”politically correct” enforcement narratives they’ve meticulously laid in over the past few decades. In President Trump, they see a latent threat to eontinue that effort to ruinous effeet and their retaliatory response refleets this fear.

INTRODUCTION. Responding to relentless personal assaults on his character, candidate Trump identified the players and the strategy:

 • ”The establishment and their media enabiers will controi over this nation through means that are very weil known. Anyone who challenges their controi is deemed a sexist, a racist, a xenophobe, and morally deformed.” – President Trump, act 2016

Culturally conditioned to limit responses to such attacks as vet another round in the on-going drone from diversity and multicuiturai malcontents, these broadsides are discounted as political correctness run amuck. However, political correctness is a weapon against reason and critical thinking. This weapon functions as the enforcement mechanism of diversity narratives that seek to implement cultural Marxism. Candidate Trump’s rhetoric in the campaign not only cut through the Marxist narrative, he did so in ways that were viscerally comprehensible to a voting bloc that then made candidate Trump the president; making that bloc self-aware in the process. President Trump is either the candidate he ran as, or he is nothing. Recognizing in candidate Trump an existential threat to cuiturai Marxist memes that dominate the prevailing cultural narrative, those that benefit recognize the threat he poses and seek his destruction. For this cabal, Trump must be destroyed. Far from politics as usual, this is a political warfare effort that seeks the destruction of a sitting president. Since Trump took office, the situation has intensified to crisis level proportions. For those engaged in the effort, especially those from within the ”deep state” or permanent government apparatus, this raises clear Title 18 (legal) concerns.

DISCUSSION.

The Opposition. While opposition to President Trump manifests itself through political warfare memes centered on cultural Marxist narratives, this hardly means that opposition is limited to Marxists as conventionally understood. Having become the dominant cultural meme, some benefit from it while others are captured by it; including ”deep state” actors, globalists, bankers, lslamists, and establishment Republicans. Through the campaign, candidate Trump tapped into a deep vein of concern among many citizens that America is at risk and is slipping away. Globalists and lslamists recognize that for their visions to succeed, America, both as an ideal and as a national and political identity, must be destroyed. Atomization of society must also occur at the individual level; with attacks directed against all levels of group and personal identity. Hence the sexism, racism and xenophobia memes. As a Judeo-Christian culture, forced inclusion of post-modern notions of tolerance is designed to induce nihilistic contradictions that reduce all thought, all faith, all loyalties to meaninglessness. Group rights based on sex or ethnicity are a direct assault on the very idea of individual human rights and natural law around which the Constitution was framed. ”Transgender acceptance” memes attack at the most basic level by denying a person the right to declare the biological fact of one’s sex. When a population has 2 + 2 = 5 imposed on it, there are many that benefit:

 • Mainstream Media -The principle mechanism for implementing narratives.
 • The Academy- Academia has served as a principle counter-state node for some time and remains a key conduit for creating future adherents to cultural Marxist narratives and their derivative worldview.
 • The Deep State – The successful outcome of cultural Marxism is a bureaucratic state beholden to no one, certainly not the American people . With no rule of law considerations outside those that further deep state power, the deep state truly becomes, as Hegel advocated, god bestriding the earth.
 • Global Corporatists & Bankers – Exploitation of populations, unfettered by national protections and notions of personal morality and piety.
 • Democratic Leadership – The democratic leadership has been a counter-state enabler that executes, sustains, and protects cultural Marxist programs of action and facilitates the relentless expansion of the deep state.
 • Republican Leadership – More afraid of being accused of being called a racist, sexist, homophobe or lslamophobe than of failing to enforce their oaths to ”support and defend the Constitution,” the Republican Establishment accepts and enforces cultural Marxist memes within its own sphere of operations. In doing so, knowingly or not, it becomes an agent of that. These ”conservatives” become increasingly indistinguishable from their democratic counterparts save that they misrepresent themselves to their constituents . Lacking the discernment to recognize their situation, they will work with globalists, corporatists, and the international financial interests and will likewise service the deep state. These establishment Republicans are the hard left’s designated defeat mechanism in the destruction of the old regime as well as the American ideal.1 Because candidate Trump publicly exposed them for their duplicitous activities, they are at risk as long as Trump can turn on them and are, therefore, bitter foes. Candidate Trump’s success remains an ongoing existential threat to establishment Republicans.

1For more information on how influence operations of the former Soviet Union targeted leading conservative groups and individuals in order to bring them into line with cultural Marxist narratives. See Link here.

 • lslamists – Isla mists ally with cultural Marxist because, as far back as the 1980s, they properly assessed that the hard left has a strong chance of reducing Western civilization to its benefit. Having co-opted post-modern narratives as critical points, Isla mists deploy these narrative to strategically blind and then control US decision makers. This is by design and purposeful. ”By their own hands!” has been the declared strategy of the Muslim Brotherhood since 1991. This strategy seeks to divide American society against itself with the forced imposition of Isla mist objectives on one half of American society by the other half. Once a society has been effectively atomized, the population will have lost its faith in the old order, detest those who reduced it, and divide along the lines of narrative adherence. This is the intended outcome of hostile information cum political warfare campaigns and today we see their effects on American society.

Complicating the current situation, many close to the president have pushed him off his message when he was candidate Trump thus alienating him from his base thereby isolating him in the process. When President Trump is not candidate Trump, he becomes dangerously exposed. While the base that elected candidate Trump identified with his vision, they are only Trump’s insofar as he holds to the vision that made him president.

CONCLUSION.

The recent turn of events give rise to the observation that the defense of President Trump is the defense of America. In the same way President Lincoln was surrounded by political opposition both inside and outside of his wire, in bot h overt and covert forms, so too is President Trump. Had Lincoln failed, so too would have the Republic. The administration has been maneuvered into a constant backpedal by relentless political warfare attacks structured to force him to assume a reactive posture that assures inadequate responses. The president can either drive or be driven by events; it’s time for him to drive them.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

‘Ävla s’it!

Hur ska man styra en nation? Man styr dess byråkrati. Men hur styr man byråkratin? Greker, romare och Machiavelli har haft olika förslag, en del fortfarande gångbara. Historieundervisningen har fungerat såtillvida att många hört talas om dessa och de därför kan refereras till i debatter. Vad de flesta inte känner till är det akademiska teoretiserande som pågått under 1900-talet, ett teoretiserande som resulterat i ett antal fullskaleprov.

Sedan början av 1960-talet var det som 1968 av Dwight Waldo kom att benämnas som New Public Administration det heta nya. Det var en fortsättning på Frankfurtskolans antipositivistiska, antitekniska och antihierarkiska tankar om den traditionella byråkratin, vilken efter den vetenskapliga revolutionen och industrialismens framgång, betraktade samhället och byråkratin som en mekanism. Där byråkraterna helt enkelt var ett slag maskinister.

Med NPA skulle byråkrater och politiker hermeneutiskt känna av folkviljan och med ledning därav styra på bästa sätt. Nu fick opinionsmätningar ökat inflytande. Det blev också starten för den flora av NGOs som uppvaktar staten med sina särintressen.

Några grundelement i NPA är att byråkratin ska vara platt (ickehierarkisk) lyhörd, kundorienterad, självorganisera sina strukturförändringar, vara multidisciplinär, förstå och undvika fällorna i den dikotomi som uppstår när byråkratin både föreslår lagstiftning och senare ska implementera densamma, kommunicera nyttan av det egna arbetet till allmänheten, följa med sin tid. Åtgärder ska vara relevanta, värdebaserade, jämställda, förändringsbejakande och medmänskliga. Det inser ju alla som varit med ett tag att detta misslyckades byråkratin med fullständigt.

Så kom istället New Public Management på 70-talet och implementerades i många byråkratier på 80-talet och spreds över hela världen på 90-talet. Detta är den marknadsliknande byråkratin med uttryck som beställare – utförare, konkurrens, entreprenörskap, kostnadseffektivitet, benchmarking etc.

Nu lades stor vikt vid kvantitet, att göra mer med mindre. Många offentliga arbetsuppgifter outsourcades. Styrningen mot det allmänna bästa försvagades, ja suboptimerades, i jakten på lokal optimering av verksamheten. Outsourcingen (eller decentraliseringen) gjorde också att en central överblick gick förlorad. Lagar blev mindre viktiga för myndigheternas agerande, eftersom självsvåldigt utfärdade föreskrifter som de tyckte passade deras verksamhet tilläts övertrumfa lag och även grundlag.

Med en statlig styrningskultur som Sveriges, där ministerstyre är förbjudet blev resultatet katastrofalt. Ministern med ansvar för en myndighet vet inget om verksamheten och är förbjuden att påverka den. Tydligast har kanske Naturvårdsverkets agerande varit, där kvardröjande kultur från NPA med inflytande från NGOs, främst Naturskyddsföreningen, gjort att myndigheten kunnat utfärda den ena tokiga föreskriften efter den andra och politikerna har inte haft kraft att sätta stopp för eländet. Detta ministerfjärmande från myndigheternas verksamhet har varit skadligt på flera områden. Hjulet uppfanns många gånger om på olika håll.

Nu är vi sedan millennieskiftet redan på gång in i DEG, Digital Era Governance. Denna administrativa filosofi fokuserar på tre områden: Reintegration, tidigare outsourcade eller decentraliserade arbetsuppgifter återtas och läggs under centralt styre. Behovsprövad holism (ja, det är flum, men) handlar om att omorganisera byråkratin för att passa tydligt definierade eller identifierade kundgrupper. Samt digitalisering, allt ska skötas via datorer i nätverk. All offentlig verksamhet ska ingå i The Internet of Things och slutligen The Internet of Us. Med en slutfas i en totalitär teknokrati som exempelvis Jacob Nordangård och stiftelsen Pharos varnar för.

Ni som läst den tecknade serien Dilbert, är väl bekanta med de ständiga omorganisationernas förbannelse. När detta drabbar den centrala statsapparaten och den demokratiska politiken samtidigt blir det förödande. Det öppnar för opportunisternas seger över förnuftet, ger en snabb nedmontering av yrkesstolthet, skapar en konstlad professionalism, globaliseringen smyger in, vilket banar vägen auktoriteternas återkomst. Allt detta medan media sviker och excellerar i okunnighet.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 kommentarer

BBC och NYT håller fast vid lögnen

BBC släppte fram Nigel Lawson i en intervju där han förklarade att de globala temperaturerna inte ökat på senare år, att det är synvilla orsakad av ”justerade” temperaturdata. Det tog hus i alarmisthelvetet! En mängd okända ”klimatforskare” måna om sin försörjning skällde ut BBC för att släppa fram en person som saknar forskningskompetens i debatten. De menade klart och tydligt att debatten är över och AGW en realitet att förhålla sig till. BBCs klena försvar var att de kände sig manade att låta alla sidor komma till tals. De hade kunnat leta rätt på någon av de många forskare Lawson är bekant med och säkert hänvisade till. Men det var väl för jobbigt, eller utmanande. Ändock är argumentet att låta fler röster höras ett gott tecken.

New York Times skriver om hur Chile blir ett av världens grönaste länder, energimässigt. Man gör det via vattenkraft (sedan länge), men numera också via ”förnyelsebar” energi som sol och vind. Som om vattenkraft inte är förnyelsebart. Det bestickande med reportaget är att de företag som intervjuas ser dessa satsningar på sol och vind som ett tåg ingen kan stoppa. De tror sig vara garanterade pengar för en verksamhet som inte är uthålligt lönsam. Uppenbarligen förväntar de sig att politiken ska fixa lönsamheten, vilket brukar betyda skatter och subventioner. Även här framskymtar, för den som orkar läsa mellan raderna, att det gäller att smida medan järnet är varmt. Snart är klimathotet över och ingen tjänar längre pengar på det.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Partier som utmanar islam

Englands tredje största parti, UKIP, kommer tillåta att Anne Marie Waters, en öppet islamkritisk partimedlem blir valbar till partiets ledning. Hon är en i en grupp på elva personer ur vilken de nya ledarna ska väljas som ersättare för dem som lämnat ledningen efter UKIPs dåliga val i juni.

Vänstermedia förfasas naturligtvis över att någon kan vara öppet kritisk till islam och än mer väljas till att med sådana åsikter företräda britterna. Men sådan är utvecklingen i Europa, sakta, sakta vaknar européerna till insikten att allt inte är solsken och rosor bara för att WWII är över. Alla är inte ense om freden. Alla är inte ense om vägen framåt. Islam är en sådan ideologi som avviker från det som är norm eller majoritetens perspektiv och önskan i Europa.

Partierna, både nya och gamla, samt väljarna tvingas inse att Europas demokratier måste förmå islam och muslimerna att underkasta sig de demokratiska principerna. Om inte, kommer först partierna att förgöras och sedan Europas demokratier. Svårare och märkligare än så är det inte.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

En Ny Borgerlighet

Jag har flera gånger av mina läsare uppmanats att skriva ett partiprogram för det parti jag skulle rösta på. Här är ett försök att visa på de frågor som jag anser är viktiga att ”mitt” parti tar sig an.

Ett partiprogram för en ny borgerlighet bör innehålla tydliga formuleringar om följande frågor:

 1. Alla människor är födda fria, med samma värdighet och universella rättigheter (negativa rättigheter). Alla människor har rätt till liv, frihet och säkerhet. Försvaret av dessa rättigheter är ett delat ansvar mellan individen och samhället. Individen har därför rätt till självförsvar med de medel som är lämpliga för uppgiften.
 2. Människans frihet och rättigheter är beroende av ett fungerande samhälle att utöva dem i. Det är därför nödvändigt att organisera samhället i enheter som inte är större än att det gör det möjligt för individerna i varje enhet att delta i formandet av sitt samhälle.
 3. Sådana lokalsamhällen kan samverka genom att uppdra åt en gemensam samhällsfunktion att samordna definierade uppdrag. För enkelhets skull benämns denna samhällsfunktion i fortsättningen för stat.
 4. Människorna kan antingen födas till medborgare eller väljas in som medborgare i en stat. Varje människa kan endast vara medborgare i en stat åt gången. Varje människa är fri att överge sin stat för en annan. Varje stat är fri att bestämma om människor från andra stater kan accepteras som medborgare.
 5. Staten får endast utöva den makt som medborgarna givit staten i uppdrag att utöva. Detta specificeras i konstitutionen.
 6. Om folkomröstning är ett i konstitutionen tillåtet alternativ ska frågeställningen i en folkomröstning vara så entydigt formulerad att det svar som vinner majoritet kan tillämpas utan omarbetning i riksdagen eller kommunfullmäktige.
 7. En författningsdomstol förhindrar att politikerna stiftar lag som inte är förenlig med konstitutionen.
 8. Medborgarna kan inte överföra makt som de inte själva har till staten. Det vill säga att medborgarna inte kan använda staten som ombud för att begå brott mot andra medborgare.
 9. Barn har medborgerliga rättigheter om föräldrarna har det. Föräldrar har skyldighet att dra försorg om sina barn och fostra dem. Varken föräldrar eller staten får utöva sitt vuxenskap över barn så att barnens rättigheter bestående kränks.
 10. Alla myndiga medborgare har rösträtt som inträder på tjugoårsdagen.
 11. För att vara valbar till riksdagen eller statens högsta beslutande församlingar, ska kandidaten ha varit medborgare i minst tio år, vara minst 24 år gammal samt ha förvärvsarbetat i minst två år. Som förvärvsarbete räknas ej studier eller anställning hos offentlig arbetsgivare.
 12. Sverige är det land som omfattas av gällande gränser bestämda 1905.
 13. Svenskar är de människor som har svenska föräldrar eller som av svensk myndighet godkänts som svenskar.
 14. Människor som vistas lagligt i Sverige är antingen svenskar, turister eller gästarbetare. Andra etniska beteckningar saknar officiell status.
 15. Sveriges högsta lag är dess konstitution. Den är primär lag.
 16. Det vardagliga livet regleras vanligen av sekundär lag eller förordning.
 17. Myndighet äger ej självständigt utfärda föreskrift som erhåller lags verkan.
 18. Vid lagstiftning skall Sveriges riksdag alltid överväga om lagen ska ha ett sista giltighetsdatum om den inte förnyas med ett upprepat beslut, sk. sunsetparagraf.
 19. Sverige skall styras enligt sekulära principer, där fakta och beprövad erfarenhet väger tungt.
 20. Sverige har ansvar för att de som vistas i landet har det rättsskydd som tillkommer dem i egenskap av svenskar, turister eller gästarbetare respektive. Sådana som vistas här olagligt skall utvisas efter rättslig prövning.
 21. Alla som vistas i Sverige är personligen ansvariga för sina gärningar och sin försörjning.
 22. Sverige skall vara självständigt från Europeiska Unionen och Förenta Nationerna. Det innebär bland annat både Swexit och Clexit.
 23. Sveriges åtaganden i ett antal internationella konventioner som Sverige skrivit under skall återkallas. Dit hör bland annat: Bern-konventionen om upphovsrätt, Bernkonventionen till skydd för vilda djur, Århus-konventionen. Vidare alla konventioner som tillkommit via FN, ILO och Europarådet. Ny granskning av dessa och andra konventioner kommer ske med individuell bedömning av konsekvenserna för varje konvention. Inga paketavtal där alla avtal ingår tillåts.
 24. Sverige är alliansfritt i militärt hänseende.
 25. I Sverige erkänns den av Riksbanken utgivna valutan som lagligt betalningsmedel.
 26. Valutans stabilitet garanteras genom uppbackning i guld.
 27. Den som begär betalning för en tjänst eller vara får inte neka köparen att betala kontant med denna valuta.
 28. Andra sätt att betala eller värdera ersättning får förekomma om båda parter är ense.
 29. Äganderätt, även kallat egendomsrätt är en naturlig följd av dessa mänskliga rättigheter.
 30. Denna egendomsrätt ger ägaren till lagligt åtkommen egendom exklusiv rätt att bruka sin egendom för ekonomisk vinning, eget nöje eller annat ändamål. Till dessa ändamål hör rätten att förbruka, ändra, dela upp, dela med sig, hyra ut, låna ut, pantsätta, sälja, byta bort, överlåta, förstöra och överge egendomen. Ingen har rätt att tvinga ägaren till något av detta.
 31. Egendom kan lagligen förvärvas med äganderätt genom köp, arv, pantöverlåtelse, ersättning för annan skuld, eller som gåva. Pantsatt egendom kan övergå till pantinnehavaren om återbetalning av lån inte skett vid avtalad tidpunkt.
 32. Mark skall ägas av fysisk person. Mark som vid denna regels införande ägs av juridisk person får inte överlåtas till annan än fysisk person.
 33. Varje människa är fri att testamentera hela sin kvarlåtenskap som denne finner för gott. Om inget testamente finns, ärvs i följande ordning; make/maka, barn, föräldrar, syskon, syskonbarn. Finns ingen arvtagare bland dessa övergår egendomen till det lokalsamhälle där egendomen är belägen.
 34. Där inte föräldrar själva organiserar utbildning för sina barn kan staten eller lokalsamhället organisera utbildning för barn.
 35. Vi tillämpar avtalsfrihet för individer. Varken staten eller kollektiv av medborgare får påta sig att bestämma minimilöner eller uppsägningstider för andra medborgare.
 36. Ingen organisation får utan uttalat uppdrag teckna eller kräva kollektivavtal i annans namn.
 37. Vid hyra av bostad avtalas hyrans storlek affärsmässigt mellan hyresvärd och hyresgäst.
 38. Vid nybyggnation eller totalrenovering av bostadsbestånd medges bygglov endast till projekt som planerar för minst en parkeringsplats per lägenhet.
 39. Alla barnfamiljer erhåller status av företag, med F-skattsedel och bland annat rätt till momsavdrag.
 40. På sikt ska all moms avskaffas, eftersom den är skadlig för medborgarna.
 41. Makar får välja om de vill sam- eller särbeskatta sina inkomster. Detta meddelas till skattemyndigheten.
 42. Floran av brott utan brottsoffer minskas avsevärt.
 43. Alla energiformer beskattas likadant. Det är energiförbrukningen som beskattas, inte produktionssättet för energi.
 44. Energiproduktion likställs med annan tillverkningsindustri och förutsätts gå med vinst på egna meriter. Inga subventioner således.
 45. Alla hastighetskameror tas bort. Det är inte rimligt att utsätta lågtrafikerade vägar på landsbygden för sådan övervakning, när högtrafikerade vägar i Stockholmsområdet slipper.
 46. Fri fart för lätta fordon prövas och utvärderas på våra bästa motorvägar.
 47. På övriga motorvägar och motortrafikleder sätts högsta tillåtna hastighet till 150 kilometer i timmen.
 48. Vid skattefinansiering av infrastruktur för landtransporter prioriteras vägtrafik framför järnväg.
 49. Svenskar har rätt att äga och bära vapen.
 50. Rätten att bruka vapen regleras av andra lagar som är avpassade till olika situationer och andra i lag bestämda rättigheter.
 51. Raseriet med licensiering för all sköns arbeten och uppdrag avskaffas. Beställare och utförare förutsätts gemensamt kunna enas om rätt nivå på kompetens för arbetets utförande och kvalitet. Undantag gäller endast när allmän säkerhet kommer i fråga, exempelvis det allmänna elnätet.
 52. Källskatteuppbörden upphör.
 53. Svensk löntagare och F-skattare bestämmer själv hur och hur mycket som avsätts till pension.
 54. Vi välkomnar sjukvård i privat regi.
 55. Politiker och myndigheter bestämmer inte vilka val människor ska göra angående exempelvis val av mat och dryck.
 56. Val av produktionsmetod ska styras av marknaden, inte av politiken.
Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 71 kommentarer

Är demokratin död?

Paul Mason i the Guardian hävdar att demokratin är döende. Han gör det utifrån vänsterperspektivet att det inte längre finns så mycket mer för socialisterna att ta, och när krubban är tom så bits hästarna. Nej, det är inte alls så han beskriver det. Det är så jag tolkar det.

Förutom de iögonfallande händelserna i världen, förknippade med ledare som Trump, Xi Jinping, Erdogan, Putin, Orban, Maduro, Duterte, Modi, Nethanyahu med flera, vilka bryter mot sina egna länders lagar och även konstitutioner när de jagar meningsmotståndare; alltså inte i någon verklig mening fiender till nationen, men väl motståndare till ledaren, opposition helt enkelt; så oroar sig Mason för att man i flera länder detaljstyr medborgarnas liv allt mer.

Välkommen till socialismen! Kanske lite märkligt att man ska behöva förklara det för en skribent på en socialistisk publikation, men sådan detaljstyrning är typiskt socialismen. Den initieras, implementeras och övervakas av offentlig sektor. Att politikerna går med på att ge sitt tillstånd till sådana övergrepp som byråkratier kan finna helt naturliga och självklara, det är en gåta. Kan det vara så att politikerna tror att de fullföljer ett uppdrag från sina väljare när de låter statens hantlangare plåga samma väljare? Vem är det som i så fall är dummast? Politikern som sviker sina väljare, eller de som väljer dessa politiker?

Mason avslutar med att citera Hessel, en av de fransmän som 1948 var med och skrev den universella deklarationen om mänskliga rättigheter. I 1948 års deklaration fokuserar man i huvudsak på individen och dennes negativa rättigheter, alltså frihet från tvång av olika slag. Senare har man hängt på ett antal positiva rättigheter, vilket väsentligen fördärvar 1948 års intentioner. I sitt testamente 2010 varnar Hessel för att dessa rättigheter inte längre är universella och lika. Att de kan vara internationella (via avtal) räcker inte.

Mänskliga rättigheter måste börja med individen, skriver Mason. Just det. Då duger det inte att komma dragande med kollektivet och kollektivets rätt att bestämma i individens namn. Inte heller i namn av trygghet, hälsa eller något annat. Alltså är det raka motsatsen till den stora stat socialismen lurat på nästan alla nationer i världen. Mer av samma löser inte de problem som ”samma” redan förorsakat.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 kommentarer

Mest alarmistiska artiklarna hittills

Senaste månaden har vänsterorienterade Euractive, med fokus på europafrågor överträffat sig själva med alarmistiska artiklar om klimatet. Här, här och här. Nu har vi bara 3 år på oss. Har vi inte helt slutat ”förorena”atmosfären till dess, då går det åt fa… de blir… dä går åt hellvitte helt enkelt!

Irreparabla skador har då uppstått på allt liv på hela planeten. Vägen mot total planetdöd ligger öppen. Vi kommer inte att sluta använda petroleumprodukter inom tre år. Om fem år eldar jag förmodligen fortfarande med ved och kör bensinbil och försöker njuta av livet. Trots pessimistiska idioters försök att göra livet surt för oss allihop.

Både svenska och europeiska media har berättat om värmeböljan i sydeuropa att den är livsfarlig. Värme kombinerat med fuktig luft är en människodräpare. Konstigt, vad säger människorna i Amazonas, Borneo och Kambodja om det? Är de informerade?

Samtidigt har bland andra Jo Nova berättat om att australiska meteorologer avslöjats med att medvetet manipulera klimatdata så att det ska se ut som om klimatet ständigt blir varmare. Men det fusket har svenska media inte berättat om. Det kanske är fel narrativ för de svenska redaktionerna, sanningen och det fria ordets försvarare.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Sportfiskarna, en invasiv art

I tio års tid har intresseföreningen Sportfiskarna använt sig av ovanstående bild i marknadsföringen av sin verksamhet. Under samma tid har äganderätten för människor med ägande i och runt vatten kraftigt försämrats. Det kan inte vara någon tillfällighet, men är det rätt?

När Sportfiskarna säger ”ge fan i våra vatten”, måste man fråga vilka då våra vatten? För inte är det väl vatten som Sportfiskarna själva äger? Nej, det måste vara sällsynta undantag. Deras affärsidé är att inte bara utnyttja andras egendom, utan att i praktiken usurpera hela ägandets privilegier utan att ta på sig något av dess ansvar.

Ursprunget till själva bilden är att ett antal svenska popband, som tydligen kopplar av med fiske, enades om att kräva mer utrymme för sin hobby. I videon nämns Millencollin, Hellacopters och Pernilla Andersson. De är säkert måna om upphovsrätten till sin musik, men förståelse och respekt för fysisk äganderätt verkar de sakna helt. Det är dock inget litet problem när människor som når en stor publik bland ungdomar visar sådant förakt för grundlagens deklaration om äganderätten till fysisk egendom.

Som en direkt följd av Sportfiskarnas påtryckningar har det blivit en klappjakt på ägare till dammar och kraftverk. Dessa påstås utgöra vandringshinder för fisken, delvis sant men ofta irrelevant för fiskens överlevnad. Än mer har det påverkat jord- och skogsbruk, där inget idag får företas som kan tänkas grumla vattnet, vilket påstås ödelägga reproduktionsbottnar. Den Diva-rapport som jag skrev om redan för fyra år sedan, kunde inte se några sådana effekter. Forskarna kunde inte förstå varför, men ansåg sig självklart behöva mer pengar till sin lekstuga (forskning).

Sportfiskarna förordar dessutom metoden ”catch and release”. Vet djurskyddsmyndigheten om detta? Vad är det för kvalificerat djurplågeri som tillåts pågå ostraffat, bara för att det kallas rekreation? Människor som fiskar till husbehov som ett naturnära sätt att få mat på bordet, de kan jag förstå. Men nidingar som krokar djur och låter dem plågas medan de kämpar för att bli fria för att sedan hantera dem och släppa ut dem skadade på ett eller flera sätt, de kan jag inte förstå.

Var är djurskyddsintressena i denna fråga, inte minst rovdjursföreningen? Gädda, lax aborre, de är rovdjur allihop. Nog kan de behöva skydd mot nöjesmarodörer minst lika mycket som vargen. Jättehundlokan är en invasiv art i vår flora. Den har myndigheterna beslutat att vi ska försöka utrota. Mördarsnigel, mink och mårdhund är exempel på invasiva arter i faunan, arter vars skadeverkningar vi också försöker begränsa. De vore klädsamt om våra naturvårdande myndigheter ansträngde sig för att städa ut de parasiter som invaderat myndigheten.

 

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Kung Ingves livsfarliga experiment

Dagens gästskribent är Åke Sundström.

Vi lever i ett unikt tidevarv. För första gången någonsin, sen långt före vår tideräknings början, är det gratis att låna pengar. Man får till och med betalt för att låna! I reala termer (nominell ränta div med prisindex) är räntan negativ, d v s du tjänar på att låna (och förlorar, ännu mer, på att spara).

Exakt hur mycket beror på vilket prisindex man använder sig av för att bedöma inflationstakten. SCB:s KPI-index är definitivt odugligt för ändamålet. Det är just delindexet för boendet som är ”friserat”, bortdefinierat genom det osanna antagandet att de statligt kontrollerade hyrorna mäter den sanna inflationstakten. Med korrigering för enbart detta fel ligger inflationstakten idag på ca 4 procent (inte ca 1,5 som SCB påstår). Så bolånekunden (med en boränta på 1,5 procent) belönas i realiteten med en ”återbäring” på 2,5 procent av lånebeloppet. Tala om en upp-och- ner-vänd värld! Och en skuldbubbla av aldrig tidigare skådad storlek.

Särskilt anmärkningsvärt är det förstås att ha negativa realräntor i en högkonjunktur; det är ju en sådan som regeringen påstår att vi befinner oss i. När räntan då, enligt gängse och självklara principer, bör vara högre än normalt! Professor Lars E O Svensson, tidigare vice riksbankschef, tror sig kunna motivera denna dårskap, men han är bara en av många Keynesinspirerade modellnördar som helt saknar kontakt med realiteternas värld.

Överraskande nog bidrog faktiskt public-service-TV härförleden till att ta ner dessa scharlataner på jorden, i ett ovanligt sakligt och avslöjande program om världsekonomin. Men det var (givetvis!) ett inköpt program, det kunde knappast ha gjorts av SVT och reaktionerna blev de förväntade: fortsatt tystnad, även i ekonomipressen.

Stefan Ingves och hans fem kollegor skyller sin extrema politik på att de tvingas anpassa sig till räntorna i omvärlden, speciellt USA och EU. Den ursäkten har viss relevans visavi dollarn och euron, men det finns gott om länder som för en mer självständig ekonomisk politik, inte bara på räntesidan utan också på makroplanet (resursoptimering). Med klart positiva effekter för de egna medborgarna. Som Schweiz, ett av de bästa och mest närliggande exemplen. Vi var jämlikar på 60-talet, tillsammans i välståndspyramidens topp. I dag är Sverige den fattiga kusinen, med skillnaden i penning- och valutapolitik som en av de viktigaste delförklaringarna.

Räntans nyckelroll i en välfungerande marknadsekonomi, borde mana makthavarna till eftertanke, men Kung Ingves tycker annorlunda (jo, det är han som styr, inte finansminister Andersson).

Nackdelarna med negativa realräntor är väl kända: felinvesteringar (allokeringsförluster) och en kraftig omfördelning av inkomster och förmögenheter – till de mindre bemedlades nackdel. En inverterad Robin Hood-politik, som politikerna mycket väl vet, men gör allt för att förtiga.

Nollräntor lockar till illa underbyggda beslut, främst i byggsektorn. Dyra bostadsrätter produceras nu i frenetisk takt; det gäller att hinna utnyttja det gyllene tillfället innan bakslagen kommer. När så sker drabbas de nyinflyttade, inte byggfirmorna. Då är visserligen inte alla pågående projekt färdigbyggda, men lägenheterna är sålda, det är poängen.

I en sådan Klondyke-atmosfär kombineras stora och oförtjänta vinster för många, med smärtsamma förluster för i synnerhet unga familjer som tvingas köpa dessa nya bostäder till priser som i historiens ljus kommer att definieras som rent ocker, med riksbanken och regeringen som ansvariga.

För sparare i gemen och för egendomslösa ATP-pensionärer handlar det om att bli brutalt bestulen, i det senare fallet på betydande delar av sina utlovade pensioner. Med ”rörelsens” eget folk som de största förlorarna! Ett nogsamt nedtystat svek i solidaritetens besudlade namn.

När realräntenivåerna förr eller senare normaliseras blir förändringen i realränta cirka 6 procentenheter (från minus 3 till plus 3), en oerhört kraftig broms som leder till att byggboomen ersätts av ett investeringsras och sannolikt också av negativa BNP-tal. Då uppdagas det allra värsta fördelningssveket: framtidsimperialismen. Att vi på 2010-talet (och även tidigare) överkonsumerat på bekostnad av våra barn och barnbarn.

Vägen tillbaka till balans, normalitet och effektivitet blir lång och svår, inte minst därför att skuldbergen i västvärlden (plus många andra länder) måste bantas under en och samma tidsperiod. Hur detta skall gå till är det väldigt få som vill prata om, bortsett från ett antal domedagspredikanter, som sannolikt också är fel ute vad gäller de kommande krisernas förlopp och karaktär, vinnare och förlorare. Ett unikt läge, en situation som världen aldrig tidigare upplevt, är unikt svårt att diagnostisera.

Troligen (och förhoppningsvis) går det att undvika en ny global massarbetslöshetskris av 30-talskaraktär, dock bara genom att omgående stoppa skuldbergstillväxten och ta itu med uppgiften att genomföra de radikala systemreformer som krävs för att kunna försvara dagens välståndsnivåer. Det kommer sannolikt att ta 20-25 år innan en någorlunda sund samhällsekonomisk balans har återställts, både för Sveriges del och för västvärldens. Det blir en stagnationsperiod i stil med, men ännu längre och mer plågsam, än den som Japan redan genomgått.

Priset för Ingves experiment kommer således att bli mycket högt, inte tal om annat. Allt medan finansministern helt fräckt påstår att ”nu går det bra för Sverige”. Och Alliansen instämmer – som dumma får kan tyckas, men logiskt i så motto att även de borgerliga partierna fört i stort sett samma politik och därför är medansvariga.

En annan betänklig aspekt är att Ingves och hans kollegor i praktiken har överprövat och underkänt det förnuftiga riksdagsbeslutet från 90-talet att göra riksbanken självständig. För ingen tvekan kan råda om att banken återigen låter sig styras av påtryckningar från Rosenbad och därför medverkar till att äventyra den långsiktiga välståndsutvecklingen. Fast troligen behövs det inte ens några viskningar från högre ort, Ingves vet ändå vad som förväntas av honom och han tänker leverera. Mot bättre vetande.

Ett tungt medansvar vilar också på de så kallade ”möjliggörarna”, våra tigande eller i enstaka fall mumlande ekonomiprofessorer – men också experter i andra discipliner som historia och statistik. Nollräntan och framtidsimperialismen hör (liksom klimatpolitiken) till de tydligaste tecknen på en djup intellektuell och etisk kris, främst inom de samhällsvetenskapliga disciplinerna; ett långt allvarligare problem än aldrig så många lättsinniga beslut på Helgeandsholmen.

Så, vad kan då göras, mer konkret? I ett första steg bör Riksbanken fråntas rätten att styra de kortsiktiga räntorna. Den så kallade styrräntan slopas. Alla räntor kan och bör bestämmas på en fri marknad, inte bara som nu den långa 10-årsräntan. Det enda styrinstrument som behövs är en instruktion om att penningmängden (sedlar, mynt och lån) inte får öka i snabbare takt än reala BNP (2-3 procent). Riksbankens personalstyrka kan reduceras med 80 procent, som en positiv bieffekt. Och utlokaliseras från sitt prestigefort på Brunkebergsåsen torg till Rinkeby eller vilken svensk småstad som helst. Som för att markera att dess tid är ute.

Detta är samma recept som en gång skapade den tunga D-marken och möjliggjorde Tysklands snabba återhämtning efter det senaste världskriget. Metoden har i nutid praktiserats även i grannlandet Estland, även där med stor framgång, men skrotades tyvärr när de baltiska staterna gick med i dagens besinningslöst sedeltryckande EU. Tysklands allt starkare ställning är en produkt av strukturvinster som den strikta hårdvalutapolitiken skapade och underhöll.

I dagsläget ökar den svenska penningmängden med cirka 10 procent år. En helt ohållbar situation! Om den trendmässiga BNP-ökningen ligger på 2 procent (som man har skäl att befara) så är ökningstakten fem gånger snabbare än normalt.

Parentetiskt kan nämnas att inflationstakten grovt kan skattas som skillnaden mellan penningmängdens och produktionens ökningstakt, d v s för närvarande cirka 6 procent. Det skulle inte alls förvåna om detta också är en mer korrekt inflationssiffra än min försiktiga skattning (4 procent). I så fall förstärks tidigare slutsatser om realräntan och om den svenska penningpolitikens negativa konsekvenser.

Med riksbankens styrränta avskaffad och med penningmängden i fokus kan återgången till ekonomisk balans och ett kraftigt bantat skuldberg klaras av på betydligt kortare tid än 25 år, särskilt om även andra effektivitetshöjande strukturreformer genomförs, som fri hyresmarknad och skrotad klimatpolitik. Och inte minst ett avgörande men alltför senkommet farväl till fattigdomsunionen i Bryssel, ett Swexit i Brexits kölvatten.

Från det politiska etablissemanget kommer inga svar i dessa ödesfrågor. Inget parti har något program för hur skuldberget skall hanteras och ekonomisk balans återställas. Partistrategerna tycks anse det omöjligt att samtala med väljarna om vägarna ur denna självgillrade ekonomiska fälla. Sittande regeringar tiger i förhoppningen om att kunna vältra över ansvaret på sina efterträdare, med båda blocken medskyldiga i ungefär samma grad. Det är en process som nu kommit till vägs ände.

Ett decennium med extrema lågräntor har inte hjälpt och inga andra lösningar har aktualiserats i den demokratiska processen. Ett stort vacuum är följden, ett tomrum men samtidigt ett tyst medvetande om det svåra vägval som måste göras när en reträtt från Palmes (och den borgerliga vänsterns) starka stat blir en tvingande nödvändighet, såvida inte partiapparaterna föredrar en ny omgång devalveringar och en lång period av nolltillväxt. Det är i det senare fallet ett mycket dystert arv som dagens generation överlämnar till sina efterkommande. Och en person har större ansvar för detta predikament än alla andra: Stefan Ingves.

Föregångaren Görtz, han med nödmynten efter Karl XII:s kostsamma krigande, avrättades – orättvist säger historikerna eftersom han inte hade något val i det pressade läget. Ingves har tvärtom haft både makt och möjlighet att välja en annan och förnuftigare politik men avstått från att agera. Likväl kan han se fram mot en trygg pensionärstillvaro på de förrådda undersåtarnas bekostnad. Så olika falla ödets lotter.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 43 kommentarer