Vem fan vill ha välfärd?

SVT har redan påbörjat sossarnas valkampanj. Nyligen meddelade de att de ska jobba särskilt hårt under året med att avslöja fake news. Måltavlan för deras ansträngningar är oberoende sajter på internet, exempelvis bloggare. För det syftet har också SVTs Vd, Hanna Stjärne blivit uttagen att delta i EUs arbete mot fake news. Är det bocken till trädgårdsmästare, igen?

Sedan kastar man in pensionären Britt-Marie Mattsson 70 år, för att göra en serie om sossarnas välfärdsstat. Om och om igen, program efter program, kastar hon fram som punkt 1 att vi alla mer än gärna betalar höga skatter om vi kan lita på att staten förser oss med den välfärd vi behöver. Som punkt nummer 2 marknadsför hon åsikten att allt som är fel eller inte blev som det var tänkt är New Public Managements NPM fel.

Hon har inte ens bemödat sig med att kolla upp lite managementhistoria för att kunna beskriva de senaste 60 årens teorier som jag gjorde för ett halvår sedan, med NPA, NPM och nu senast DEG. Men det var ju inte heller meningen med ”dokumentär”-serien. Den ska ju bereda vägen för en socialdemokratisk valseger, alltså måste man preparera väljarna genom att berätta ett narrativ som ska leda väljarna till slutsatsen att det bara är sossarna som kan rädda oss.

Att välfärdsstaten finansiellt går på knäna för att sossarna och det nya arbetarpartiet gemensamt importerat ett helt nytt väljarunderlag, det är inget som ens nämns i programmet. Att det dessutom görs i en tid när de som har blicken riktad mot framtiden ställer en mängd frågor om hur vi ska jobba i framtiden och tjäna våra pengar när allt mer arbete kommer att utföras av intelligenta robotar, skymtar inte ens som ett problem på horisonten för pensionär Mattsson.

Men vem vill egentligen, med full insikt och kunskap om hur det verkligen ser ut, ha en välfärdsstat som inte fungerar? Vill vi inte mycket hellre behålla våra pengar i ett välståndssamhälle där vi själva kan välja hur vi ska leva våra liv och vem som ska få våra pengar? När ska vi få ett politiskt parti i riksdagen som är beredda att berätta detta för väljarna, och stå vid sitt ord?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Skatt till döds

Regeringen oroar sig med paranoid mani att alla människor försöker stjäla dess pengar. Så står det i princip i ingressen till deras 12-punktsprogram för att stävja skatteflykt. Alla pengar är statens. Regeringen betonar särskilt att alla svenskar är obegränsat skattskyldiga. Jo, det är hämtat ur grundlagen, så det kommer vi inte undan på hemmaplan. Utredningens promemoria som pdf.

Nu vill regeringen ha mer pengar av dem som försöker undkomma skatterna genom att flytta utomlands. Regeringen motiverar sitt krav på att äga alla pengar med att de ska användas för ”vår gemensamma välfärd”. Det måste vara därför de bjuder hit människor från hela världen, för kunna bjuda fler på denna välfärd.

Magdalena Andersson & cie föreslår i sitt tolvpunktersprogram bland annat något som helt frankt kallas för Utflyttningsskatt. De kan inte ta allt på en gång, det skulle bli allt för uppseendeväckande. Så de nöjer sig med att i ett första steg etablera principen – staten får ta alla dina pengar. Vad det gäller i denna omgång är kapitalavkastning. Skattar du inte i Sverige, men har kapital som ger avkastning här, då ska du skatta för det. Olika regler gäller beroende på i vilket land du bor och vilket avtal det landet har med Sverige.

För tillfället är värdet av pensionssparande och fritidsfastigheter undantaget utflyttningsskatt. Men hur länge då? De gör inte undantag för benefikt fång. Det vill säga att om dina barn får tillgång till din kapitalvinst via arv eller gåva, då ska de betala skatt på vinsten. I förlängningen kan det betyda att beskattning av utflyttade svenskars benefika fångst är ett första steg att återinföra arvs- och gåvoskatt, bakvägen – eller omvägen via utländska avtal.

Man kan fråga sig hur denna utflyttningsskatt stämmer överens med FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

Artikel 13
1. Var och en har rätt att fritt förflytta sig och välja bostadsort inom varje stats gränser.
2. Var och en har rätt att lämna varje land, även sitt eget, och att återvända till sitt land.

Betyder verkligen rätten att lämna sitt land att man måste göra det naken. Ska staten ha rätt att kräva att du lämnar kvar allt du samlat ihop, innan du får kliva över nationsgränsen?

Dessutom inför man skvallertvång för alla ekonomiska rådgivare. Dessa blir då tvingade att meddela skatteverket om varje råd de gett någon av sina kunder. Det kan innebära att man inte kan föra ett hypotetiskt resonemang om olika tänkbara placeringar eller andra åtgärder med sin rådgivare, för varje klargörande från rådgivarens sida kan ses som ett råd avseende en planerad åtgärd. Du kan alltså i en framtid bli skattskyldig eller avgiftsskyldig för att skatteverket anser att du planerat något olagligt. Lite mer åt det paranoida hållet från min sida, jag medger det. Men erfarenheterna av kontakter med svenska myndigheter frammanar den inställningen

Publicerat i Äganderätt, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20 kommentarer

Vad kan Naturvårdsverket sköta?

Dagens inlägg påminner om gårdagens. Man kanske kan se det som en separat fortsättning. Allt fler instanser och organisationer börjar ifrågasätta om Naturvårdsverket (SNV) är rätt myndighet att hantera deras frågor. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ifrågasätter tillsammans med Chalmers tekniska högskola om SNV är rätt instans att handlägga gruvbrytningsfrågor. SGU tillsammans med Bergmästarämbetet handlägger gruvfrågor, varför ska SNV få lägga sig i, undrar de.

Även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ifrågasätter SNVs uppdrag och hållning i ärendet. MSB gör det utifrån frågan om Sveriges försörjningsförmåga och beredskap. Vi kan behöva bryta vår egen uran för säkra el från kärnkraftverken vid en konfliktsituation.

Jägarnas Riksförbund ifrågasätter om SNV är rätt instans att handlägga jaktfrågor. Det gäller i princip alla viltarter rovdjur, hjortdjur, vildsvin, fåglar och säl.

Många bönder och skogsägare anser att SNV försvårar normalt brukande av mark i Sverige. Brukandefrågor borde istället ligga hos Jordbruksverket och Skogsstyrelsen, anser man. Boverket liksom vissa kommuner muttrar ibland om att det är för svårt att bygga strandnära.

Om alla dessa ansvarsområden skulle tas ifrån SNV och läggas på andra händer, då blir det inte mycket mer än nationalparkerna kvar att hantera för dem. Det kanske vore det mest utvecklingsfrämjande man kan åstadkomma.

Publicerat i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Vedeldning på upphällning

Svenska myndigheter agerar sin vana trogen tvärt emot uppgivna intressen och avsikter. Naturskyddande myndigheter tar över omsorgen om brukad mark, men låter den sedan förfalla. Polisen vill bjuda grova brottslingar på kaffe och bulla, samt tala dem till rätta. Men skötsamt folk ska jagas för enkla trafikförseelser som fortkörning eller att tala i mobiltelefon.

Samtidigt som MSB uppmanar oss göra oss mer redo för olika sorters avspärrningssituationer och Energimyndigheten propagerar för mer biobränsle för miljöns skull kräver Boverket förbud för gamla vedspisar, för miljöns skull. Nyordningen är tillkommen egentligen inte för att gamla vedspisar förbränner veden för dåligt. Nej, den är tillkommen för att vissa, långt ifrån alla, släpper iväg rökgaserna för tidigt. Dels ger det dålig värmeeffektivitet, dels ger det höga temperaturer i skorstenen. Det senare kan vara riskfyllt.

Men det är inga svårigheter att åtgärda, enligt proffs på området. Det vill säga folk som underhåller, renoverar och bygger om gamla spisar. Men byråkratin ska ju ha sitt. Det är Parkinsons lag och the Peter principle omigen.

 

Publicerat i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Hur är verkligheten beskaffad?

Varför har vi gått från att diskutera hantering av en gemensamt beskriven verklighet till att tvista om hur verkligheten ser ut?

Har vi klimatförändringar på gång? Orsakas sådana av mänskliga utsläpp av koldioxid? Är kvinnor lönediskriminerade? I så fall med hur mycket? Är det kanske självvalt via yrke och arbetsgivare? Vad är jämställdhet? Finns det ett white privilege? Är ekologisk mat nyttigare? Vad är sexuella trakasserier? Vad är rasism? Mår naturen bra? Finns gud? Har människan varit på Månen? Är judar, muslimer, nazister, kommunister, konservativa, kapitalister onda? Är det vapen eller människor som dödar människor? Är det farligt att sola?

Svaret på den första frågan är enkelt. När man lyckas etablera sin version av verklighetsbeskrivningen så har man skaffat sig det totala problemformuleringsmonopolet, eftersom motståndarens förslag per definition rör en annan verklighet. Den som vi alltså inte anser oss uppleva eller leva i och därför inte behöver ha några synpunkter på eller någon politik för. Därav alla beskyllningar om fake news, det är helt enkelt kriget om verklighetsbeskrivningen.

Att lyckas etablera en dominerande verklighetsbeskrivning är med andra ord att skapa sig en genväg till makt. Därför pågår denna maktkamp om verklighetsbeskrivningen. Media är en integrerad del av denna maktkamp. I en TV-serie (fiktion) om Frankrike under och efter WWII sa en av rollfigurerna i motståndsrörelsen att historien ser olika ut för varje individ. När den ska återberättas blir de dåliga berättarna journalister, de bra blir historiker. Men genierna skapar teater!

Det är frågan om det verkligen stämmer. Det verkar som om de dåliga journalisterna ägnar sig åt att låta dålig teater ersätta verkligheten.

Anders Leion hade en tänkvärd betraktelse om verklighet och fördomar på DGS. Men han glömde att nämna att prejudikat ordagrant är en fördom.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer

Bundy – Randy Weaver – Waco – Las Vegas – 32 dödsdomar

Det går ett stråk av kalla kårar längs med ryggen när man blir varse vad myndigheter som förutsätts verka inom demokratiska rättsstater emellanåt företar sig. Här, här och här. Det är nu klart att Cliven Bundy är friad (på grund av felaktig myndighetshantering) från alla anklagelser i samband med att BLM ville vräka honom från hans ranch och inkomstkälla. Vidare får BLM inte heller återuppta fallet mot honom. Bundy är visserligen fortfarande skyldig en stor summa pengar i arrende, enligt BLM. Ett krav som Bundy såvitt jag förstår bestrider som oriktigt. Vi får se om det blir någon annan myndighet som tar över stafettpinnen mot Bundy, exempelvis skattemyndigheten IRS.

Det andra fall som nämns i rubriken handlar om hur Randy Weaver, en man som tillsammans med sin familj ville isolera sig i skogarna på Ruby Ridge i Idaho. Det resulterade i en olaglig aktion av FBI där de sköt ihjäl has hustru och son. Flera agenter fälldes senare för brott i samband detta och Weaver erhöll ett skadestånd på 100.000 dollar. Ruby Ridge var också den utlösande faktorn till att Timothy McVeigh bombade ett federalt kontor i Oklahoma, som självpåtagen hämnd.

Waco känner de flesta till. En religiös sekt som också ville dra sig undan världen men inte tilläts göra det. FBIs attack dödade 80 personer, även kvinnor och barn. Flera exempel alltså på att myndigheternas tolerans för multikulturella livsval är förfärande låg, tvärtemot vad de kräver av de skattebetalande medborgarna.

Skjutningen i Las Vegas förra året har kritiserats för dåligt polisarbete. Bland annat lång responstid med tanke på att man visste exakt i vilket rum Stephen Paddock befann sig, eftersom han innan skjutningen skjutit på en hotellanställd genom dörren till hotellrummet. Polisens arbete leddes av samma sheriff som var lokal chef i konfrontationen med Bundy. År 2015 tvingades FBI erkänna att de förfalskat eller försummat korrekta kriminaltekniska metoder i ett antal fall som lett till 32 dödsdomar. När detta avslöjades var 14 fångar redan avrättade.

I Sverige har inte polisen krypskyttar med sig när de gör hembesök hos tidigare ostraffade svenskar, tror jag. Men våra andra myndigheter begår ostraffat övergrepp på medborgarna. Jag tänker inte minst på sådana för oinsatta personer banala saker som strandskyddet, avverkningsregler, rovdjursförvaltning, byggregler med mera. Något som bland annat resulterat i att en bekant säger sig vara aktiv i Sveriges största non-profitverksamhet – jordbruket. Ett erkännande så gott som något på att svenskarna är för flata mot sina politiker..

Edit: rättade ett radbrytningsfel som jag missat.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Fake news och klimathotet

Som de flesta hört har Frankrikes president, Emmanuel Macron, lovat införa lagar som ska stoppa fake news i media och helst också i sociala medier. Uppdraget blir åtminstone svårt, det erkänner alla. Men de flesta menar nog att det blir omöjligt. För det som är högsta sanning idag kanske bara är ett dåligt skämt imorgon. Jag hade tänkt koppla det till godtycklig lagstiftning om hets mot folkgrupp, men så dök dagens klimatanka upp.

Ett av de ämnen som är svårt utsatt för fake news är klimatet. I Foreign Policy publicerades nyligen en lång artikel av Anatol Lieven, en professor vid Georgetown University i Qatar. Han menar i artikeln att det enda som kan rädda Jordens klimat är den amerikanska armén och NATO. Nej, han menar inte att man ska skjuta med kanon varken på klimatet eller på dem med annan åsikt.

Lieven menar att ingen annan kraft i USA har så kraftfull propagandamaskin i kombination hög trovärdighet inför det amerikanska folket som den amerikanska armén. Därför måste man få armén att tro att klimatfrågan är en fråga om nationell säkerhet, för då blir det deras ansvar och kräver deras engagemang. En organisation som verkar i den andan finns redan. Där är många höga militärer i ledningen.

Att hans exempel och argument för AGWs riktighet och dess konsekvenser endast är fake news, bekommer honom naturligtvis inte. Som många andra i detta ärende är han inte intresserad av att ha rätt, han vill få rätt. Alla ”klimatfakta” han för fram kommer från modeller och simuleringar, det vill säga fake news. Så rädda är klimatalarmisterna, antingen för ”klimathotet” eller för att de ska gå miste om makten, att de hellre ser en militärdiktatur än demokrati.

Bland de dumheter han framför är att alla de migrantrörelser världen nu skådar är resultatet av klimatförändringar, de är klimatflyktingar i hans ögon. Lieven drar vidare stora växlar på att de europeiska staterna inte orkar ta emot fler migranter som ett tecken på sönderfallande demokratier. Det faktum att de drar i bromsen för att skydda sina befolkningar och sin egen demokrati utelämnar han avsiktligt.

Å andra sidan hävdar han att den globala klimatkatastrofen inte kan lösas globalt, för det finns inget globalt organ med den kraften. FN underkänns alltså, vilket måste smärta svenska klimatalarmister och alla som litar på IPCC. Istället för han fram nationalstaten och patriotismen i en typiskt amerikansk tankeröra som det som kan rädda världen. Lievens oro är sprungen ur hans tolkning av att Trump-administrationens nationella säkerhetsstrategi inte lyfter fram klimathotet så som Lieven önskar. Det hela är fake news på ett sätt som vi inte är vana att se ännu. Men det kommer säkert mer från olika håll.

Här nedan är vad säkerhetsstrategin skriver om energi, där klimat blir en del. Förstärkningen i fetstil om klimatet har jag gjort. Hela strategin som pdf här.

 

 

NATIONAL SECURITY STRATEGY

Embrace Energy Dominance

For the first time in generations, the United States will be an energy-dominant nation. Energy dominance—America’s central position in the global energy system as a leading producer, consumer, and innovator—ensures that markets are free and U.S. infrastructure is resilient and secure. It ensures that access to energy is diversified, and recognizes the importance of environmental stewardship.

Access to domestic sources of clean, affordable, and reliable energy underpins a prosperous, secure, and powerful America for decades to come. Unleashing these abundant energy resources—coal, natural gas, petroleum, renewables, and nuclear—stimulates the economy and builds a foundation for future growth. Our Nation must take advantage of our wealth in domestic resources and energy efficiency to promote competitiveness across our industries.

The United States also anchors the North American energy system, which is one of the most highly integrated in the world. Our vibrant cross-border energy trade and investment are vital for a robust and resilient U.S. economy and energy market. We are committed to supporting energy initiatives that will attract investments, safeguard the environment, strengthen our energy security, and unlock the enormous potential of our shared region.

Climate policies will continue to shape the global energy system. U.S. leadership is indispensable to countering an anti-growth energy agenda that is detrimental to U.S. economic and energy security interests. Given future global energy demand, much of the developing world will require fossil fuels, as well as other forms of energy, to power their economies and lift their people out of poverty. The United States will continue to advance an approach that balances energy security, economic development, and environmental protection. The United States will remain a global leader in reducing traditional pollution, as well as greenhouse gases, while expanding our economy. This achievement, which can serve as a model to other countries, flows from innovation, technology breakthroughs, and energy efficiency gains, not from onerous regulation.

As a growing supplier of energy resources, technologies, and services around the world, the United States will help our allies and partners become more resilient against those that use energy to coerce. America’s role as an energy exporter will also require an assessment of our vulnerabilities and a resilient American infrastructure.

Finally, the Nation’s long-term energy security future rests with our people. We must invest in our future by supporting innovation and R&D, including through the National Laboratories.

 

Priority Actions

REDUCE BARRIERS: The United States will promote clean and safe development of our energy resources, while limiting regulatory burdens that encumber energy production and constrain economic growth. We will streamline the Federal regulatory approval processes for energy infrastructure, from pipeline and export terminals to container shipments and gathering lines, while also ensuring responsible environmental stewardship.

PROMOTE EXPORTS: The United States will promote exports of our energy resources, technologies, and services, which helps our allies and partners diversify their energy sources and brings economic gains back home. We will expand our export capacity through the continued support of private sector development of coastal terminals, allowing increased market access and a greater competitive edge for U.S. industries.

ENSURE ENERGY SECURITY: The United States will work with allies and partners to protect global energy infrastructure from cyber and physical threats. The United States will support the diversification of energy sources, supplies, and routes at home and abroad. We will modernize our strategic petroleum stocks and encourage other countries to develop their own—consistent with their national energy security needs.

ATTAIN UNIVERSAL ENERGY ACCESS: The United States will seek to ensure universal access to affordable, reliable energy, including highly efficient fossil fuels, nuclear, and renewables, to help reduce poverty, foster economic growth, and promote prosperity.

FURTHER AMERICA’S TECHNOLOGICAL EDGE: We will improve America’s technological edge in energy, including nuclear technology, next-generation nuclear reactors, better batteries, advanced computing, carbon-capture technologies, and opportunities at the energy-water nexus. The United States will continue to lead in innovative and efficient energy technologies, recognizing the economic and environmental benefits to end users.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

#Metoo-fas 3

Först var det en nyhet med Metoo, sedan blev det ett måste för alla som ville vara inne, alla som ville vara med på tåget för att få några sekunder i rampljuset. Nu går det in i fas 3 – eftertankens kranka blekhet.

Många har undrat hur det kunde bli en sådan explosion av till synes samordnade avslöjanden av sexuella trakasserier inom snart sagt varje bransch och yrke. Den enkla förklaringen är det var samordnat och förberett.

En av dem som sett till att samordna upploppet heter Ida Östensson. Hon grundade 2010 stiftelsen Crossing Borders, som 2016 bytte namn till Make Equal. För det hon och de fem anställda gör får de bidrag ur Allmänna Arvsfonden och Region Västerbotten, bland annat. De får alltså offentlig finansiering för att bedriva propaganda med en twist som det offentliga inte själv kan visa upp. Eller som jag skrivit om tidigare, detta är en sock puppet organisation. Jag skrivit mycket om sock puppets, sök på ordet i sökrutan så får du upp flera förslag.

Östensson lade på sin FB-sida upp en lång lista på vilka som redan var på gång med metoo-upprop och uppmanade fler att starta dylika grupper. Detta var alltså fas 2.

Men nu är vi inne i fas 3. I Sverige har Noomi Rapace och Åsa Linderborg reagerat på att kvinnor förminskar sig själva när de så öppet redovisar att de fullständigt saknar självinsikt, självbevarelsedrift eller integritet. Min sammanfattning, inte ett direkt citat.

Nu har 100 franska kvinnor, författare, aktriser och akademiker med Catherine Deneuve som den åtminstone i Sverige mest kända representanten, i ett öppet brev protesterat mot metoo, dess excesser, dess förringande av kvinnors egenvilja och dess nypuritanska inställning till sexualitet. Det kommer troligen att åstadkomma en tillnyktring internationellt.

Men i Sverige ångar väl den statsstödda propagandan på ett tag till och blir så småningom införlivad i den offentliga historieskrivningen. Ungefär som 70-talsproggen och andra kortlivade och betydelselösa strömningar med stort symbolvärde för institutionsvänstern.

Sverige, det enda land i världen där kvinnor kan gifta sig med staten, få barn med staten och bli försörjda av staten för att de har barn tillsammans.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Svenska statskyrkor

Nedan finns en lista på de religiösa samfund som i Sverige uppbär statsbidrag för sin verksamhet. Det vill säga att vi i det sekulära Sverige, där kyrkan är skild från staten, betalar skatt för att gynna dessa verklighetsfrånvända förkunnare. Denna verksamhet administreras av den statliga ”Myndigheten för stöd till trossamfund”.

Notera att här finns inte någon asatroende religion med, trots att asatro åter är en erkänd religiös riktning i Sverige. Om de bara missat att söka pengar eller om de av någon anledning nekats stöd är obekant.

Vi skickar skattepengar till Påven i Rom, behöver han säkert. Men vad hade Gustav II Adolf tyckt om saken? Eller vad hade Kalle ”dussin” gillat att de ryska patriarkerna får våra pengar?

Dessutom finns enligt listan nedan Islamiska Fatwabyrån med. Fatwa kan innebära exempelvis en laglöshetsförklaring att likna vid mordbeställning, som på exempelvis Ayaan Hirsi Ali och Salman Rushdie. Båda lever såvitt jag vet fortfarande, men inte i frihet på samma sätt som du och jag.

Det finns inget som helst försvar för att beskatta svenska folket för att dela ut stöldgodset till religiösa samfund, varav flera inte ens erkänner demokratiska principer. Detta är bara en liten detalj i hur svenska staten stjäl från svenska medborgare för att ge till sådana som inte vill oss väl. Rebecca Weidmo Uvell hade strax före årsskiftet en gedigen genomgång av några av de andra dumheterna.

Samfund som får stöd
Alevitiska Riksförbundet
Anglikanska kyrkan
Antiokiska ortodoxa kyrkan
Bosniakiska islamiska samfundet (BIS)
Bulgariska ortodoxa kyrkan
Danska kyrkan
EFS – Evangeliska fosterlandstiftelsen
ELM-Bibeltrogna vänner
Equmeniakyrkan
Eritreanska ortodoxa tewahdo kyrkan
Estniska evangelisk-lutherska kyrkan
Etiopisk-ortodoxa Tewahedo kyrkan
Evangeliska frikyrkan
Finska ortodoxa församlingen
Frälsningsarmén
Förenade islamiska föreningar (FIFS)
Grekisk ortodoxa Metropolitdömet
Islamiska Fatwabyrån (IFBS)
Islamiska kulturcenterunionen (IKUS)
Islamiska shia samfunden (ISS)
Isländska kyrkan
Judiska centralrådet
Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan
Makedonsk-ortodoxa kyrkan
Mandeiska sabeiska samfundet
Norska kyrkan
Pingströrelsen
Romersk-katolska kyrkan
Rumänsk-ortodoxa kyrkan
Ryska ortodoxa kyrkan (Moskvapatriarkatet)
Ryska ortodoxa kyrkan, (eku. patr. i Konstantinopel)
Serbisk-ortodoxa kyrkan
Sjundedags adventistsamfundet
Svenska islamiska församlingarna (SIF)
Svenska ortodoxa prosteriet
Sveriges buddhistiska samarbetsråd
Sveriges muslimska förbund (SMF)
Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap
Syrisk-ortodoxa ärkestiftet och övriga Skandinavien
Ungerska protestantiska kyrkan
Österns assyriska kyrka

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Äktenskapets fröjder?

I spåren av metoo har det tydligen vuxit fram en svensk rörelse bland kvinnor som inte står ut med att ha sex med sina män. De kallar det övergrepp när deras man vill ha sex med dem. Har de inte förstått att en man kanske vill ha sex mer än en gång i livet?

Man kan tycka att det är sorgligt med skilsmässa och olustigt med partnerbyte och något som på ytan kan se ut som ohejdad promiskuitet. Men det omvända, en livslång fångenskap i ett förhållande som ingen mår bra i, det måste vara mycket värre. Sluta klaga och gå därifrån. Det är mitt bästa råd till både kvinnor och män i sådana förhållanden.

Både problembeskrivning och lösning är jätteenkel och beskrivs på fyra rader i Engelbert Humperdincks megahit från 60-talet.

Please release me, and let me go
For I don’t love you anymore
To waste our lives would be a sin
Release me, and let me love again!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer