Bevarande konservationism

Bevarande är inte som den räta linjens ekvation (y=kx+m), utan snarare en annan ekvation av högre grad (komplexitet) vilket lämnar mycket större utrymme för förändringar. Eller annorlunda uttryckt, ger fler möjligheter till variation utan att det ena är mer rätt än det andra. Eller uttryckt på ytterligare annat vis, det kräver ett val om det är något specifikt som ska bevaras oförändrat. Ett val som också väljer bort.

Det hela är egentligen en fråga om årsmån, igen. Årsmån är mycket mer komplicerat än den räta linjens ekvation. Innan man funnit en ekvation för årsmånen så är det lite väl mycket begärt att man ska finna en ekvation för det globala klimatet. Än mindre en ekvation med prognostisk relevans för hela planetens klimat.

Mycket riktigt så har man inte funnit någon ekvation som kan beskriva ens det klimat som har varit. Än mindre fungerar dessa ekvationer som prognoser för hur klimatet kommer att bli. Detta har redan visats. Lika fullt envisas de med att påstå att deras gissningar är relevanta. Ett sätt för dem att få det verka så, är att manipulera data.

Ole Humlum förklarade på konferensen i Göteborg att han sparar ner alla redovisade data från de kända instituten. När han jämför de senast sparade med dem som sparats tidigare så visar det sig alltid att de data han sparat tidigare uppvisar högre temperaturer för äldre data än de som produceras senare. Det gäller alltså samma temperaturserier, från samma stationer, som förändras varje gång de redovisas. Varje gång visar skillnaden mellan gamla och nya redovisningar att de blivit varmare på vår Jord.

Till det fogar alltså IPCC att de inte kan finna någon annan förklaring än att det beror på våra utsläpp av CO2. Detta är det underlag som exempelvis SVT stöder sig på när de gör klimatet till en av årets stora valfrågor. De försöker med andra ord tvinga väljare och politiker att agera annorlunda, i diffust bevarande syfte, än de skulle ha gjort med korrekt information.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Tryckfriheten, yttrandefriheten, åsiktsfriheten

Bonniers och deras tidningar Expressen samt i viss mån Dagens Nyheter, har i ett par månader bedrivit intensiv kampanj mot det fria ordet, mot åsiktsfrihet. Ja, rent av mot all sorts frihet. Klimathotsskeptiker har stämplats med de värsta tillmälen Bonniers kan tänka sig att presentera i tryck, varav klimatförnekare är ett av de snällare. Bloggare har hängts ut som samhällsfördärvare och samhällsomstörtare. De som granskar media har klassats som samhällsfara.

Internet i övergripande mening har utmålats som den stora måltavlan. Operatörer, sökmotorer, sociala medier och publiceringsverktyg (tänk Google, Facebook och Youtube, för att nämna de stora) beskylls alla för att inte ta ett publicistiskt ansvar och censurera sina användare.

Det finns en omtvistad skrift från 1800-talet som heter Sions vises protokoll. Den påstås vara skriven av en judisk organisation som avslöjar hur judarna tänkt sig ta makten över Europa och därmed världen. Deras viktigaste instrument är makten över pressen, vilket återkommande uttrycks. Som sagt, skriften lämnar fler frågetecken än svar och det mesta kan och bör ifrågasättas. Men den judiska familjen Bonnier gör just nu till synes mer för att bekräfta protokollets intentioner än för att få dem avskrivna som vettlösa hallucinationer. Är det bara ett misstag sprunget ur desperation över medias allmänna situation i internets tidevarv, eller hur ska man tolka det?

Detta är ingen hatskrift mot Bonniers eller judar, det är en kärleksförklaring till friheten, med respekt för alla. I antik mytologi är ett av Herkules storverk när han städade ur Augias stall. Huset Bonnier framstår idag i lika stort behov av en rengöring som en gång Augias stall, var återfinns vår tids Herkules?

Enligt nättidningen Ledarsidorna finns ett riksdagsförslag om att ändra Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och Tryckfrihetsförordningen på ett sätt som innebär försämringar för vanligt folk utan utgivningstillstånd och presskydd. Dessa ändringar är något som måste beslutas av två riksdagar med val emellan. Hur mycket har folket upplysts om detta och hur mycket har partierna gjort det till valfråga? Är Bonniers hetsjakt på bloggare och nätpublicister ett sätt att skrämma riksdagen att genomföra lagändringarna?

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 23 kommentarer

Vägslitageavgift ger mer övervakning

Sosseregeringen vill införa en vägslitageavgift för tunga fordon, på förslag från miljöpartiet förstås. Man kallar det att lastbilarnas vägskatt ska vara avståndsbaserad istället för tidsbaserad. Med tidsbaserad avses alltså att när en bil är påställd så får man köra så mycket man vill och hinner, vilket antas ge högt slitage. Med en avgift baserad på körd sträcka betalar alla rättvist mycket för det slitage man orsakar, är tanken.

Vi hade kilometerskatt på dieselfordon för cirka 25 år sedan, då den togs bort. Den var inte älskad av någon. Man betalade skatt till staten när man körde på privat väg. Kilometerräknaren kunde manipuleras av en del och om fel på räknaren upptäcktes vid besiktning fick man betala dyrt som om man avsiktligt sökt undvika skatt, även om det vara var trasig plombering men mätaren fungerade klanderfritt.

Så för att undvika dessa nackdelar är det nya förslaget att all tung trafik ska vara minutiöst övervakad i realtid. Staten vill veta om och när man kör på en avgiftsfri väg, eller om man kör på en väg med avgift. Man tänker sig också att differentiera avgifterna på det statliga vägnätet.

Förslaget är inte nytt, men avvisades tidigare dels för att tekniken inte var mogen, vilket den kanske är nu, men vad kostar det att utrusta äldre bilar med en plomberad apparat? En annan orsak till att man inte gick vidare med förslaget förra gången var protesterna mot integritetsintrånget. Har människorna resignerat nu, så att staten kan tillåta sig vilken övervakning som helst?

Förra gången, för knappa två år sedan skulle det gälla bilar över 50 ton och minst 7 axlar. Jag skrev om det då också. Idag gäller det alla fordon över 3,5 ton.

Publicerat i Frihet, Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Sharia

Är det längre någon vettig människa som tror att muslimer kan anpassas till ett sekulärt samhälle, eller något samhälle med annan religion för den delen? Alla svenskar har säkert vid det här laget hört talas om Solnadomen, där två muslimska nämndemän representerande centerpartiet friade en muslimsk man åtalad för att ha misshandlat sin hustru. Skälet till den friande domen är att en kvinnas vittnesmål enligt Koranen bara är värt hälften (2:282) av en mans och att mannen dessutom kom från en bättre familj än kvinnan. Leif GW Persson har i Veckans Brott uttalat att det är den märkligaste dom han set och att den strider mot svensk lag. När GW har sagt det, då fattar nog de flesta svenskar att det är sant.

Många kristna tror att muslimer är att föredra framför icketroende människor, för att just tron på en gud förenar dem. Men det kan knappast vara mer fel. Islam är skapat i konfrontation med judendom och kristendom. Det är liksom själva grundförutsättningen för att skapa islam, vilket uttalas grundligt flera gånger i Koranen. Därtill vacklar budskapet i Koranen om hur muslimer ska uppträda mot andra människor, om vi nu är det, ibland kallas vi nämligen för apor (2:61). Men där föreskrivs ibland att lämna oss ifred för att straffet för att vi inte bejakar islam tillhör Allah. Ibland sägs att vi ska straffas på alla sätt redan i detta liv av de rättrogna muslimerna. Dessa motsatta uppgifter kan till och med stå så i två på varandra följande verser i samma sura, nr 2.

Det är alltså en fullkomligt godtycklig religion där vad som är rätt och fel bestäms av prästerskapet och kan avgöras i ögonblicket, som en nyck eller en utstuderad häxjakt. Att ljuga för icke-muslimer är fullt accepterat och kanske rent av berömvärt. Därför är det inte förvånande att i Sverige idag finns det sajter på svenska som lämnar direkt falska besked om vad Koranen säger eller vad som är god sed inom islam.

Varken ekumenik över religionsgränserna eller religionskrig är något som har det minsta utsikt till framgång mot islam. Det finns bara en hållning som har en gnutta chans; det sekulära samhället – love it or leave it! Denna princip har allt för länge smusslats undan av våra partier och myndigheter. Därför har vi nu kommit i det läget att Sverige och EU måste visa att vi med vapenmakt kommer att försvara det sekulära samhället, rättsstaten. I det här fallet är det faktiskt staten som ska utöva vapenmakten. Det är staten som stiftar lagar och har våldsmonopol för att upprätthålla dessa lagar.

Några forna öststater visar vägen. Valresultaten i Tyskland, Italien, Österrike, England, Holland och Frankrike visar att folket har sett detta, även om det inte resulterar i politisk majoritet i alla parlament ännu. Men om detta uppvaknande och genomförande inte sker i hela Europa inom de närmaste tio åren så är det på tok för sent.

Den som tycker att den känner muslimer, och de är inte alls sådana som muslimer idag beskrivs, de har inte förstått. Inte förstått att Koranen tillåter, uppmanar, muslimer att ljuga och bedra för att skaffa sig makt. Att makt här och nu i denna värld är målet med islam, inte frälsning på den yttersta dagen.

Islam is more dangerous in a man than rabies in a dog – Winston Churchill

Några exempel ur internationell media och brottsstatistik:

Kristna får spöstraff i Indonesien, världens största muslimska stat, för att de lekt en barnlek.

I Sverige utreds inte muslimers brott, för det skulle se illa ut i statistiken.

EU noterar att muslimer inte ställs till svars i den utrsträckning som deras gärningar skulle motivera.

Invandrare i Sverige som konverterat till kristendom utsätts för förföljelse av muslimska forna landsmän.

Samma berättelse i internationell press. Sverige skyddar inte kristna.

Islamsk desinformation i Sverige.

Mothugg till islamsk desinformation.

Artikel i Newsvoice om tidsfristen för att rädda Sverige från islam.

Undersökning av ”flyktingars” våld i Sverige och i Tyskland.

Indiska diplomater trakasseras i Pakistan.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Egendomsskyddet

En av statens viktigaste uppgifter, dess i konkret betydelse raison d’être (existensberättigande, skäl att finnas) är att skydda privat egendom. Det är mot löftet om detta skydd medborgarna underkastar sig beskattning och andra begränsningar i sin frihet. Men vad händer när staten direkt och indirekt urholkar egendomsskyddet och dessutom struntar i medborgarna när dessa påtalar att staten svikit sitt löfte?

Vad är skogsmark värd? Man kan värdera skogsmark på flera olika sätt. Värdet kan delas upp i markvärdet, timmervärdet, värdet av annan växtlighet, mineralvärdet, jaktvärdet, eller andra värden som ägaren själv bestämmer. På taxeringsbeskedet kan man se ett schablonvärde på den rena marken med tillägg av ett schablonvärde för tillväxten av timmerskog sedan senaste slutavverkning. I jord- och skogsbrukets tidningar redovisas med jämna mellanrum utvecklingen av skogsmarkens värde. Men då ges inget värde på marken, det är endast antalet kubikmeter skog på marken som ger värde. Som om någon skulle vara intresserad av att köpa skog för att på osäkra grunder byta pengar mot skog som sedan omgående måste säljas för att ge pengarna tillbaks. I vissa lägen köps skog där avverkning ligger längre bort i tid, det innebär inte ett litet mått av spekulation. Men det ger inte det minsta fingervisning av vad skogsMARKEN är värd.

Om det finns en sjöstrand på marken, då är marken upp till 300 meter från stranden värdelös om det inte går att få bygglov där. Är bygglov däremot möjligt, då är marken värd mycket mer än skogsproduktionskapaciteten. Finns det vissa biotoper, fornminnen eller annat på marken är den också i stort sett värdelös. Det finns med andra ord en mängd politiskt beslutade inskränkningar ägarens brukanderätt till sin egendom som påverkar markens värde. Det vill säga att det finns en konfiskation som strider mot det grundläggande samhällskontraktet om egendomsskydd.

Vad är en dieselbil värd? När staten inbillar sig att bilars utsläpp av koldioxid är farligt och något som staten måste motverka, då uppmanades bilisterna via inköpsrabatter att köpa dieselbil hellre än bensinbil, detta på grund av dieselmotorns bättre verkningsgrad med lägre CO2-utsläpp som följd. När sedan fokus flyttas till partiklar och kväveoxider, utsläpp som varit kända långt innan staten började manipulera marknaden för diverse politiska syften, då överväger man i panik körförbud för dieselbilar i vissa städer. Man kallar det miljözoner. Det är en äganderättsinskränkning som vida överstiger den inköpsrabatt bilen fick vid nyköp. Dessutom ger det landsbygdsbefolkningen ytterligare försämrad tillgänglighet till våra gemensamma myndigheter som alla och alltid ligger i sådana städer som blir föremål för tillträdesbegränsningar.

Vad är ett vapen värt? När vi inte hade licenskrav på vapen, kunde vem som helst köpa det vapen som passade intresset. De flesta skaffade ett bruksvapen för jakt eller målskytte. Några hade råd att köpa speciella vapen av samlarintresse. Efter att licenstvång införts har kraven för att få licens hela tiden skärpts. Det har gjort allt fler vapen värdelösa, eftersom de inte längre går att sälja. Det gäller i högsta grad samlarvapen, vapen som ofta är konstfärdiga exempel på hantverksskicklighet, eller av historiskt värde att de blir bevarade. Men det går nästan inte alls att få samlarlicens idag. De samlingar som finns sprids till utlandet när ägaren avlider. Bruksvapen destrueras. Staten konfiskerar värde utan kompensation.

Vad är en bostad värd? Hyresregleringen, som bara skulle vara tillfällig för 70 år sedan, har länge förvridit och skadat bostadsmarknaden för hyreslägenheter och bostadsrätter. Bygglovsregler inskränker brukningsvärde och äganderätt i både stort och smått för alla ägare av fastigheter. Inskränkningarna sänker värdet på egendomen. Det är en konfiskation via andra metoder. Oftast dessutom, en konfiskation som inte ens ger något värde till saten.

Vad är pengar värda? Vi förmodas lita på att staten garanterar våra pengars värde. Jag har i min ägo en hundrakronorssedel från 1960, på vilken det står att Riksbanken vid anmodan betalar sedelns nominella belopp i guld. Denna utfästelse gäller inte längre. Istället för koppling till något beständigt har vi fått vad som kallas fiat-valuta. Fiat är latin och betyder ”bliv till”. Jämför Bibelns latinska text i skapalseberättlesen, där Guds befallning fiat lux! betyder varde ljus (ljus bliv till, i modernare text). Pengarna och dess värde blir alltså till i det ögonblick staten befaller. Bankerna har av staten tillåtits att mångfaldiga sitt eget kapital via en metod som kallas fractional reserve banking. Den går ut på att banken får låna ut mycket mer pengar än de har tillgängligt. De får alltså mångfaldiga statens fiat-pengar ur tomma luften. När vi lånar pengar för att köpa ett hus ger vi alltså bort äganderätten till vår fasta egendom, huset, mot en skuldsättning bestående av luftpengar multiplicerade med andra luftpengar. Som om det inte vore nog vill Riksbanken att vår skuld ska öka med 2 % varje år i penningvärdesförsämring.
(Edit: för den som inte har lön vilken höjs med index eller inflationen, utan måste betala från en fast inkomst, minskar utrymmet att betala på lån med minskad köpkraft på andra och nödvändiga varor. Den minskade köpkraften är naturligtvis en konsekvens av penningvärdesförsämringen. Lite knöligt resonemang där, men jag ville försöka belysa flera sidor av detta allt mindre värda mynt.)

Att försöka värdesäkra genom att sätta in pengarna på banken går inte, för i banken försvinner de i det svarta hålet fractional reserve banking och är alltså inte mer värda än luft. Att spara i andra valutor är nästan inte heller möjligt. Dels är andra valutor i de flesta fall konstruerade på samma sätt. Dels finns de kraftiga begränsningar i rätten att växla pengar.

Är det någon mer än jag som känner sig bedragen av staten?

Publicerat i Äganderätt, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 kommentarer

Fartkameror

Nu ska ytterligare 750 fartkameror monteras längs våra vägar, så att det blir 2250 stycken. Dessa nya kostar bara en halv miljon styck. Sedan tillkommer kostnaden för kontroll, betjäning, byråkrati. Eventuella hastighetsöverträdelser måste vara vår tids värsta brott, för jag ser inte motsvarande pengar läggas på någon annan brottsbekämpning.

Dessa kameror sägs enligt statens myndighet för trafikbekämpning spara 20 liv om året. Det är ett teoretiskt värde som myndigheten aldrig behöver kontrollera och redovisa om det stämmer. Något sådant vore nämligen mycket svårt att bevisa.

Det varslas också om att fartkamerorna nu ska brukas i utvidgat syfte, så som Uusman lovade skulle ske senare, när de första sattes upp. Hon sa att fartkamerorna till en början endast ska användas till att övervaka hastigheterna på våra vägar. Jag har väntat på den fortsättning hon antydde. Nu är den nära, med nummerplåtsavläsning, hastighetsberäkning mellan kamerorna och ansiktsigenkänning, med mera.

Publicerat i Frihet, Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 22 kommentarer

Vapen – skjutningar

Varifrån kommer alla dessa människor som hyllar Statsreligionen? De ber sin dagliga bön; fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt, makten och härligheten, i evighet, amen! Det finns uppenbarligen många människor som nöjer sig med att vara drönare i den stora statens kupa. De vill inte ha några drömmar eller uppdrag som skiljer dem från kollektivet.

Dessa människor tror bland annat att en stat där endast statens personal får hantera vapen kommer att vara fri från våld. Det finns bevisligen människor med en osund fascination för vapen. Var kommer dessa att återfinnas om endast statens personal får hantera vapen, dessutom utan någon som helst appellation från allmänheten? Jo, de kommer naturligtvis att stå i första ledet att bli statsanställda för att hantera vapen. De kommer också att veta hur man klarar alla tester för att inte bli bortsorterade.

Vid skolskjutningen i Florida gjorde myndigheterna allt fel, ändå skylls utfallet på privata vapen. Polis och FBI hade haft 39 kontakter med skytten, på indikation om fara, innan skjutningen. Men de lät saken bero. Beväpnad polis fanns på plats, men de avstod från att ingripa för att inte riskera sina egna liv.

Men det är värre än så. Den aktuella skolan hade några år tidigare haft över 1000 ungdomar gripna av polis. Kommunen och skolledningen tyckte att den statistiken såg illa ut. Så de antog ett erbjudande, en plan, från Obamas administration, skolor i utsatta områden som kunde få ner antalet polisingripanden skulle få pengar. Så skolan slutade ringa polisen vid brott. Kommunledningen sade åt polisledningen att låta ungdomar gå fria, även vid rätt allvarliga brott. Visst gick statistiken ned, men till vilket pris?

vad ska vi ha beväpnad polis till, om det är så de bär sig åt? Nog är det bättre att ansvarskännande och dådkraftiga medborgare bär vapen. De som inte tillhör den kategorin får väl avstå då, men de kan väl låta bli att hindra dem som kan och törs.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Diktaturens estetik

Hur har diktaturen ut när den marscherat över Europa? För 2000 år sedan hade den glänsande hjälmar och bröstplåtar, standar och fanor med inskriptionen SPQR. Senare har den under lång tid haft ett kors som symbol. Tydligast var det under inkvisitionen. Först i senare historisk tid har korset bleknat som symbol för diktatur.

Den tydligaste diktaturen vad gäller sin symbolik var nazityskland. De utvecklade en kontrastfylld estetik i rött, svart och vitt. Det var skarpa vinklar och raka linjer. Inga tveksamheter eller tvetydigheter. Hakkors och andra symboler betydde egentligen aldrig något nazistiskt, de var bara lån från historien, och de passade i estetiken. Precis som näbbstövlar en tid kom att representera något helt annat än sitt ursprung.

Kommunismen hade sin allestädes närvarande röda färg, samt hammaren och skäran. Enkla arbetsredskap, men även exempelvis passaren fick representera proletärerna och deras eleverande ur förtryck. Utanför Sovjetkommunismen blev en grafisk bild av en sydamerikansk revolutionär i svart siluett på röd bakgrund en tydlig signal. Ett estetiskt ideal. Palestinasjalar och batik kunde också fungera.

Det amerikanska stjärnbaneret är grafiskt tydligt. Det har den märkliga funktionen av att kunna stå för både frihet och diktat som inte får ifrågasättas.

Klimatdiktaturen håller sig också med estetik. Vita isbjörnar eller vita isberg mot en blå ocean har sin estetik. Intensivt gröna djungler är också representation för det goda. Den svarta oljan eller kolet symboliserar med sin svarta färg all ondska i världen. Här är det inte formerna, streck och vinklar, så mycket som färgerna som skapar estetiken.

Precis som förr är estetik viktigt för framgångsrik propaganda. Fortfarande kan näbbstövlar, palestinasjal och andra personliga attribut från äldre politiska rörelser fungera som signal för en viss ideologi, nu gärna miljöfundamentalism och klimatalarmism.

Politiska uniformer är efter andra världskriget förbjudna i Sverige coh då tänker de flesta, inklusive rättsvårdande myndigheter på just de nazistiska uniformerna. Men politiska uniformer kan se ut på så många sätt. Varför bedöms inte hijab, burka och keski/turban som politiska uniformer? Visst, de är religiösa symboler, men de är först och främst symboler för ett politiskt förhållningssätt till bärarens religion. De utgör en del i en ideologisk estetik.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Southpark media

Det finns en tecknad amerikansk TV-serie som var väldigt populär för 10-20 år sedan. Den heter Southpark och handlar om ett gäng ungdomar som med sin troskyldighet avslöjar vuxenvärldens förljugenhet. Huvudperson är Eric Cartman, en pojke som är lite knubbigare än de andra och gärna vill bestämma. När han har fel eller inte får som han vill, kniper han med ögonen och skriker – respect my authoritae!

En del av det roliga är alltså att han inte ens kan uttala auktoritet korrekt, det andra är att auktoritet inte är detsamma som att ha rätt eller att förtjäna respekt.

På det viset liknar Cartman på pricken gammelmedia som de uppträder sedan internets genombrott. De vet, borde begripa, att de inte är ensamma om någon auktoritet, men de försöker uppträda som om de vore det. Det hela blir mycket patetiskt, eller värre. För media har, kan ha, en viktig roll att fylla i ett fritt och demokratiskt samhälle. Men media försöker läxa upp och bestraffa det som de inte förstår och det som de inte kommit på själva.

De har blivit dinosaurier och deras reptilhjärna tycks endast kunna prestera NIMBY (Not In My Backyard) och respect my authoritae! Skrattretande, om det inte vore så allvarligt för vårt samhälle.

Invandring, klimat, äganderätt, privat företagande, välfärd är bara några exempel på stora frågor där media slutat fungera och bara kräver underkastelse till deras auktoritet. I ett sådant samhälle går det snabbt utför.

Svensk och amerikansk forskning redovisad i SVT 7/3  hävdar att människor som ogillar äcklig lukt är mer benägna att efterfråga auktoritärt styre. Med auktoritärt styre menar de konservativt. Det måste vara ett missförstånd, möjligen avsiktligt, för finns det något mer auktoritärt styre än den totalitära socialistiska staten?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

SVT fake news

Tillhör du dem som onsdag den 7/3 såg SVT sända ett inslag där de spred osäkerhet om Vägverkets fortsatta ansvar för statliga vägar? Enligt reportaget i rapport kunde det bli fråga om att lägga över ansvar på enskilda boende längs vägarna. Trafikverket har gått ut med en förklaring som ställer SVT i mycket dålig dager. Den statliga televisionen kommer med gravt felaktig uppgifter om en statlig myndighet, dessutom grundat på en sex år gammal rapport! Trafikverkets text nedan, länk här.

I ett inslag på Rapport /SVT onsdagen den 7 mars hävdas det att Trafikverket avser att spara pengar genom att överlåta ansvar och underhåll av 2000 mil väg.

Detta stämmer inte då det inte ligger i Trafikverkets intresse eller att det finns något beslut om att samlat driva en sådan utveckling.

Trafikverket utvecklar och förvaltar det statliga vägnätet på drygt 10000 mil samt betalar ut ekonomiskt stöd för ytterligare 7500 mil väg i Sverige. Trafikverket har inte i uppdrag att spara pengar genom att dra in vägar utan att anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov. Att överföra en väg eller vägdel till en enskild väghållare utvärderas från fall till fall. Detta sammanfaller oftast med ett utvecklingsarbete för ett större trafikområde så som var fallet för det exempel som togs upp i Rapports inslag.

Uppdraget innebär bland annat att ständigt följa trafikutvecklingen, till exempel i form av antalet fordon. Vi anpassar vägnätet efter det, vilket också kan innebära en översyn om vägen ska tillhöra det statliga, kommunala eller enskilda vägnätet. Det finns dock inget självändamål i arbetet att lägga över ansvaret för en väg på någon annan.

Inslaget använder rapporten ”Översyn väghållaransvar” från 2012, den finns att ladda ner i webbutiken.
https://trafikverket.ineko.se/se/%C3%B6versyn-v%C3%A4gh%C3%A5llaransvar

Vill du läsa mer om väghållaransvar?
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/vaghallaransvar

 

 

Publicerat i Trafik, Uncategorized | Etiketter , , , , , , , , , , | 4 kommentarer