Vapen, att ha eller inte ha

I senaste numret av Jägarnas Riksförbunds tidning Jakt och Jägare samt på dess hemsida finns ett antal intressanta artiklar. Det handlar om vapen och myndigheternas (inklusive politikernas) försök att såväl med lagen som vid sidan av lagen avväpna medborgarna.

Christer Holmgren, välkänd vapensmed, beskriver ingående hur dåligt pålästa utredare, jurister och politiker är på EU-nivå. Men också hur dåligt pålästa poliser, tjänstemän och politiker är i Sverige. De förstår helt enkelt inte vapens funktion, eller användningsområde. De som blir lidande är jägare och skyttar med legitimt behov av vapen.

En av de som drabbas är Pia Clerté som tävlar i dynamsikt skytte. Hon har skrivit ett par öppna och kritiska brev till Anders Ygeman. I det andra, där hon analyserar hans svar på det första, kallar hon honom lögnare.

Tyvärr har svenska företrädare för jägare (Svenska Jägareförbundet) och skyttar oftast varit mjuka i ryggen inför myndigheterna. Regel numer ett är att det aldrig får vara roligt att skjuta ett vapen. Det ska kännas som tung plikt. Förhållningssättet har levt kvar långt efter att allt civilt skytte upphörde att vara en del av den frivilliga skytterörelsen, administrerad av försvaret. Jag har träffat på ledare som ansett att de ska bestämma vilket vapen jag ska söka licens på. Det var motstånd i skytteklubbarnas ledningar mot silhuettskytte, skytte mot människofigur förbjöds, magnumfältskytte motarbetades och naturligtvis dynamiskt skytte enligt IPSC.

Orelaterat förutom vapnen då, visar det sig att amerikanska myndigheter, som skattemyndigheten och naturvårdsmyndigheten tillsammans har fler beväpnade tjänstemän än den amerikanska marinkåren har aktiva soldater. Känslan av makt kan inte gödas tillräckligt, tydligen.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Dåliga förlorare

Nu växer redan en proteströrelse i England mot resultatet av folkomröstningen. Det är så sorgligt förutsägbart att man inte vet om man ska skratta eller gråta. När vänsterfolket förlorar ett val, då vill de ogiltigförklara valet. De röstande var för få, vänsterns väljare förstod inte frågan, vinnarna har bedrivit en osaklig kampanj och så vidare i det oändliga.

Det de illustrerar mer än något att annat är att är den stora starka staten inte är lämplig för demokrati, inte lämplig för ”the popular vote”. Demokratin gräver sin egen grav när massan kan rösta sig till andras pengar. När de uppmanas av sina ledare, ett slags elit, att rösta sig till andras pengar och egendom.

För EU har United Kingdom varit en kassako. För UK har EU varit en stor utgiftspost, netto. För bankkvarteren i London (City) har EU varit en fribiljett till andra bankers kunder. För Skottland, Wales och Nordirland har EU varit en nettoförtjänst. Men för resten av Englands skattebetalare har det varit en förlustaffär.

För samtliga medborgare i UK har det dessutom varit en förlust av demokrati, frihet och rättigheter. Vad de som nu protesterar har glömt är att i en demokratisk omröstning vinner de som når störst antal. Vad resultatet visar, är att de som anser sig ha förlorat på medlemskapet är fler än de som anser sig ha vunnit på det. Invandringsfrågan hade mycket litet med saken att göra. Men den var en del av droppen.

Vad eliten glömde, var de människor som inte bor och verkar i City, man glömde de människor som försörjer både sig själva och en hel hop andra. Man glömde att de är i majoritet och att eliten faktiskt är beroende av dem.

Jo, demokrati är en katastrof! Noga räknat när demokratin sätts att styra den stora och starka staten. Ty vi människor är så olika att när beslut av typen one size fits all ska tvingas över alla olikheter, så alienerar det fler än det frälser

Det som förenar socialister och kapitalister är monopolismen. De vill båda skaffa sig monopol, ytterst på allt. Därför går de hand i hand till en början, och tänker båda att i slutänden kan de manövrera ut den andre. Världen är i desperat behov av reformister som kan utmana monopolisternas globalisering. Är det några som kan klara det jobbet är det förmodligen detta egensinniga öfolk.

De var i varje fall först i den moderna historien att upptäcka den privata egendomsrättens och den fria företagsamhetens välsignelse för frihet, utveckling och välstånd. Det är mer förståelse för denna filosofi och rätt världen behöver.

Posted in Äganderätt, Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 Comments

Rule Britannia!

Britannia leads the way!

Ja, jag vill leva, jag vill dö, i Norden!
Inte i Europa. Självklart ska vi vara vänner med och vänliga mot våra grannar i Europa. Men vi ska inte vara deras gisslan och minst av allt centralplutokraternas gisslan och undersåtar.

Norge är ett fritt land. Danmark har undantag från Maastrichtfördraget och behöver exempelvis inte införa Euron som valuta. Finland är inte ännu med i NATO. Det finns med andra ord förutsättningar för att även Sverige lämnar EU och kanske, kanske kan Danmark och Finland ansluta till ett Nordiskt samarbete. Inte en union, men ett formellt samarbete, något förbättrat än det samarbete vi hade innan Danmark som första nordiska land anslöt till EG.

Midsommarnattens drömmar kanske för första gången i min livstid ger en fingervisning om vilka våra tillkommande är.

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 24 Comments

Idag röstar England

Att bli eller inte bli, kvar i EU alltså, det är frågan. Länge har lämnasidan haft en klar ledning i opinionsmätningar. Stannasidan har med tiden blivit allt mer hatisk mot självständighetsivrarna. Påtryckningarna från utomstående att bli kvar i EU har varit så massiva att man bara kan hoppas att britterna har klarsyntheten att med stadig stämma säga, ”det bestämmer vi själva!” Dessa påtryckningar har varit så många att jag inte ens bryr mig om att länka till dem. Gå ut på nätet och läs internationella media, så är det de enda åsikter som kommer att möta er.

Till slut mördades Jo Cox, av oklara skäl. Nog är det bestickande, att när stannasidan i opinionsmätningar ser ut att ha förlorat allt, då dyker det upp en ensam gärningsman och mördar en politiskt betydelselös person (en nybörjare utan några tunga kontakter och inflytande) men med ett stort symbolvärde (ung tvåbarnsmor).

Är det ett slags bondeoffer för att vända opinionen? Kommer vi någonsin att få uppriktig klarhet i vad som låg bakom? Mycket pekar på att det finns globala spelare, både politiker och andra aktörer som önskar minska antalet folkvalda i förhållande till antalet väljare. Aktörer som finner det lättare att muta eller på annat sätt pressa dessa ledare att lyda order. Motmedlet är små självständiga nationer i frivilliga samarbeten. Då kan man vända de globala aktörerna ryggen, om beslutsamheten finns där.

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Sverkers aningslöshet

Sverker Olofsson, han med soptunnan, har tydligen en egen blogg. Nu har han kommit på att det moderna demokratiska samhället går sönder för att medborgarna känner sig maktlösa. Jo, det har pågått länge. Har du kommit på det först nu, Sverker?

Men sedan avslöjar han sin aningslöshet. Han tror maktlösheten kommer sig av att världen och Sverige inte ser ut som den idealiska socialdemokratisk bilden av verkligheten. Han oroar sig för klimathotet, för Finlands kärnkraftsprojekt i Pyhäjoki, med mera.

Däremot varken oroar sig eller bryr han sig om stockholmarnas planer på att dränka Mälarens stränder, när de tänker sig att göra om Slussen så som de vill att den ska se ut. Sverker, har du inte fattat att stadsborna struntar fullständigt i både landsbygdsbor, deras egendom och försörjning? Har du inte fattat att Sverige går sönder just för att sossarna kör på som om de ägde världen och vi andra är deras undersåtar?

Har du inte fattat att väljarna, både i Sverige, England och USA desperat letar efter företrädare som lyssnar på dem och förmår hantera dagens problem? Det handlar inte om att de politiker man vänder sig till tillhör tokvänster eller tokhöger. Det handlar om att de politiker som boat in sig i maktens korridorer måste ut!

Även i de demokratiska stallarna måste man med jämna mellanrum fösa ut kreaturen, ta fram högtryckstvätten och blåsa rent från parasiter och bort med diverse smitthärdar. Därefter ska det torkas och vädras innan en ny besättning släpps in. Denna process ger också ägaren (folket) möjlighet att utvärdera vilka man vill avla på och vilka som ska slås ut och ersättas med nya krafter.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Rasismen överskrider alla gränser

Karin Hagren Idevall har skrivit en avhandling i Nordiska språk, berättar SVT. Hon kommer fram till att vi alla är rasister, för vi gör språklig skillnad på vi och dem. Kul för henne, eller är jag rasist då?

Jag har lite funderingar kring hur det kan bli så illa med lättkränktheten att alla kan dömas som rasister. Är inte hon själv rasist som dömer oss så? Endast judar kan skämta om judar utan att vara rasister. Endast negrer kan kalla andra för negrer utan att vara rasister. Men enligt KHI kan inte vi svenskar kalla oss just svenskar, för då är vi lika fullt rasister. När vi kallar oss svenskar exkluderar vi nämligen andra och det är rasistiskt.

Jag har noterat det förut, att på svenska lärosäten är bildningsnormen sedan länge att vi måste klä oss i säck och aska för att gottgöra vår ohjälpliga rasism. Just nu pågår EM i fotboll. Gör det alla européer till rasister, för att inte medborgare från andra kontinenter får delta? Är det rasisitiskt att heja på ”sitt” landslag? Kan man lufta någon mer rasistisk tanke än att ropa ”Heja Sverige!” ?

KHI låter allt som i tal, skrift eller annat uttryck skiljer ett jag från ett annat, vara rasism. Å andra sidan är det enligt Freud jaget som definierar vår personlighet, medan det han kallar överjaget definierar vår kultur. Överjaget är det som möjliggör skam- och skuldkänslor inför jagets tillkortakommande att tygla detets djuriska natur inom oss. Så om ett jag som identifierar sig självt som skilt från ett annat jag är tecknet på vår rasism, då återstår bara detets omedvetna, självinsiktsfria djuriskhet. Det låter inte som ett bra recept för att komma till grepps med rasismen.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Om Sverige hade äganderätt.

En markägare i Oregon, makarna Amanda och Larry Anderson, har fått en förfrågan från, Myndigheten för Fisk och Vilt, DoF&W. Dessa myndighetspersoner vill komma och inventera möjligen utrotninghotade amfibier och i synnerhet den som kallas foothill yellow-legged frog. Eftersom allemansrätt inte råder och en husrannsakan eller liknande åtgärd kräver tillstånd av ägaren, alternativt en domstolsorder, har Andersons fått denna fråga.

De svarar hövligt att de delat in sin 2,26 tunnland (1 hektar) stora mark i 75 lika stora lotter och att varje lott får undersökas mot erläggande av $8 efter att de köpt en ”grodundersökningslicens” á $120 för boende på fastigheten eller $180 för utomstående. Vidare måste de betala ”grodhabitat” parkeringstillstånd om $10 för varje fordon, samt betala en ”invasiv art avgift” med $15 för första fordonet och $5 för varje fordon därutöver.

Om de har tur i lotteriet kommer de att meddelas två veckor innan besöksdagens så att de hinner göra nödvändiga förberedelser. Vilket bland annat inkluderar att köpa sin ”bäckhabitatstämpel” om $14 för bofasta eller $180 för utomstående. Undersökningsplatserna (de 75 marklotterna) är öppna kl. 8-15, men undersökningar får inte inledas förrän kl. 9.00 och skall vara avslutade senast kl. 13.00.

Djur som ska undersökas får endast fångas med håv som har ett nät av 100% bomull och med en diameter av högst 2 tum. Skaftet får vara högst 18″ långt och ska vara tillverkat BPA-fri plast eller trä. Nätet i håven får var högst 6 fot djupt (180cm). Efter kl. 13.00 kan man få använda en håv med 3 tums öppning om man betalat ”grodsponsringen” om $75 för fastboende eller $250 för utomstående. Alla grodor som fångas måste återsläppas på samma plats där de fångades, med en godkänd utsläppsanordning.

Från 1 juni erbjuder markägarna ett ”premium undersökningstillstånd”, för ytterligare $8 per lott. Dessa avgifter kan efterskänkas om undersökarna kan styrka tillhörighet till en indianstam av ursprungsbefolkning med särskilda rättigheter för denna mark.

Undersökarna måste också förete godkänt utbildningsbevis för kursen ”grodundersökningar och du”. Kursen finns tillgänglig på internet för $750.

Om samtliga förutsättningar är uppfyllda hälsas undersökarna välkomna. Om inte, tackar paret Anderson för visat intresse, men avböjer besök.

Liknande möjligheter för markägaren att styra över sin egendom borde vara självklara även i Sverige. Här skickar istället Justitiedepartementet ut en remiss för att höra hur sakägare anser att staten ska hjälpa till att underlätta avhysning av bosättningar som redan befunnits vara olagliga.

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Buchts färgglada skog

I Skogsaktuellt nr 5, 1 juni, förklarar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att han vill se en färggladare skog. Denna artikel finns endast i pappersupplagan. Bucht vill se fler aktiviteter i svensk natur, större utnyttjande av de möjligheter som finns till rekreation, skapande, inspiration med mera. Fler människor och fler aktiviteter måste få plats i naturen. Det andas mycket Klas Sandells tes om ”allemansrätten som ett uttryck för ett mångbrukat hänsynslandskap”.

Det Bucht vill göra är i klartext att räkna bort äganderätten som ett intresse att ta hänsyn till.

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Värsta vapenägaren?

I Orlando, Florida, mördade nyligen en ensam gärningsman 49 personer och skadade 53. Ni har säkert läst, hört och sett timmar av rapportering från den händelsen. Många, både i Sverige och USA kräver mer omfattande avväpning av civila personer, inklusive sådana som idag är legala vapenägare.

Samtidigt har den Etiopiska regeringen låtit mörda 400 demonstranter i regionen Oromia. Hur mycket har ni hört om det? CIA har offentliggjort interna dokument där tidigare förhörda personer vittnar om allvarlig tortyr. För CIA verkar det vara vardagsmat. Hur ofta hör ni krav på att avväpna myndigheter?

Inga myndigheter i något land kan skydda sina medborgare från övergrepp begångna av andra medborgare. Myndigheterna kan i bästa fall döma till straff i efterhand. Samma sak gäller för övergrepp mot medborgarna begångna av myndigheterna. Att beväpna myndigheterna och ge dem våldsmonopol samtidigt som man avväpnar laglydiga medborgare, det måste vara kontraproduktivt för att skapa ett tryggt och säkert samhälle.

Domare Andrew P. Napolitano har som vanligt en annan syn på hur naturrätten ger oss alla rätten att försvara oss själva, att beväpna oss för att göra det och inte minst att det inkluderar rätten att använda våra vapen för att störta tyranner.

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Privat vård och skola

Häromdagen börsintroducerades friskolekoncernen Akademedia. Vänsterfolket upprördes att privata företag tjäna pengar på, som de kallar det, ”välfärden”. De har noll koll på framtiden, eller möjligen är de livrädda för den.

De verkar inte ha insett vad digitaliseringen kommer att innebära för utbildningsväsendet. Med fiber och snabbt bredband, i princip obegränsad kapacitet för både ned- och uppladdning, kommer utbildning på alla nivåer att förändras. Det handlar om kurser online, läxhjälp som affärsidé hos goda pedagoger som kan tänka sig att jobba hemifrån, möjlighet att välja en skola långt hemifrån och klara studierna huvudsakligen på distans, med mera.

Flera av dessa och nya möjligheter kommer att initeras av privata entreprenörer som går före och leder utvecklingen. Offentlig undervisning kommer inte att ha möjlighet att initiera eller ens hänga med i utvecklingen. Dess beslutsvägar är för stelbenta. När de dessutom ska malas genom kvarnar av politiskt kattrakande blir det inte bra och går inte fort.

Vad ska V och S säga när de elever som läst dessa kurser, utnyttjat den moderna tekniken och dess möjligheter, klarar sig bättre i såväl den akademiska världen som i arbetslivet? Ska de ransonera valfriheten ännu mer, i klasskampens namn? Börjar inte den klasskampen bli överspelad, för länge sedan?

I samma härad, digitaliseringen, propagerar både politiker, tjänstemän och företag numera hårt för vård på distans, uppkopplat och digitaliserat. Där ser alla inblandade pengar att tjäna, eller spara. Jag ser inga krav på att denna verksamhet ska bedrivas på patienternas villkor eller med deras bästa för ögonen. De vinster som kan erhållas i denna välfärdsverksamhet möter ännu så länge ingen kritik från V och Jonas Sjöstedt. Sover han eller tittar han bara åt ett annat håll?

Vi kommer garanterat att få en digitaliserad framtid. Frågan är om den också tillåts bli diversifierad, decentraliserad och demokratisk? Ges inte medborgarna företagartillfällen med den nya tekniken, då genererar den endast världshistoriens mest omfattande övervakningssamhälle.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments