Torka – regn

Vi vet att regn, för att bildas ur fuktig luft behöver, eller åtminstone underlättas av kondensationskärnor, alltså små partiklar, i atmosfären. Detta är visat inte minst av Svensmark. Med den värme som varit i sommar är det rimligt att anta att atmosfären innehållit tillräckligt med fukt för att regn ska kunna bildas, men kanske inte innehållit tillräckligt med kondensationskärnor.

Vi vet också att ämnen som släpps ut i marknivå vid ekvatorn letar sig upp i atmosfären och transporteras norrut via strömningar i densamma, bland annat i Hadley-cellen. Så om regn uteblivit, kan det bero på att det varit för få skogsbränder vid ekvatorn? Regnmoln finns på relativt låg höjd, så det är tänkbart att att partiklar från vårt eget område kan den höjd där regn bildas.

Då finner vi en annan möjlighet också. Reningen av främst dieselavgaser från partiklar är nu så effektiv att de utsläppen är närmast försumbar. Kan det vara så att miljöansträngningarna fört med sig en oväntad negativ effekt, brist på kondensationskärnor? En brist som i så fall rättas till naturligt genom att det i torkan blir fler skogsbränder.

För några decennier sedan kunde jag höra äldre personer hävda att sommarvädret blivit konstigt. De menade att förr, när det var slåtterdags, då var det alltid varmt, soligt och torrt. Man behövde inte oroa sig för regn som man gjorde på 80- och 90-talen. Kan de ha haft erfarenheter från en tid (30-, 40-, 50-talet) när dieselanvändningen var låg och utsläppen av partiklar därför var liten även om avgaserna innehöll fler partiklar än idag?

Detta är spekulationer från min sida, men nog frestar det att föra fram tanken i debatt med klimatalarmister. Spekulationen är inte heller mer långsökt än att det skulle kunna vara så.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Sydafrikansk rasism

15.000 sydafrikanska boer överväger att flytta till Ryssland. Dessa boer är farmare som hotas med mord och våld från svarta aktivister. Mellan 1998 och 2016 har 1187 farmare mördats, 490 familjemedlemmar, 147 anställda och 24 besökare har också mördats. Totalt 1848. Åren 2016-17 mördades 74 personer i 638 attaker mot farmer. Dessa sifrror överlappar alltså för år 2016.

En delegation boer om 30 personer besöker just nu Stavropol på näset mellan Svarta Havet och Kaspiska Havet, för att se om de kan tänka sig att flytta dit. De tänker sig att komma med 100.000 USD per farm för att kunna starta på nytt. Dessa afrikanska flyktingar vore något att bjuda in till Sverige istället för de som tar sig hit illegalt.

Ryssland genomför samtidigt ett program där de skänker bort jordbruksmark till ryssar som vill bruka något av de 43 miljoner hektar obrukad mark som Ryssland har. Denna politik är till dels motiverad av EUs sanktioner mot Ryssland, men självklart också önskan om självförsörjning och även export. Tänk bara tanken vad full produktion på 43 miljoner ha. god rysk matjord skulle innebära för världsmarknadspriser på mat.

Så i slutänden är det troligt att sydafrikansk rasism är dåligt för svenska bönder. Är det någon som tror att regeringen Löfvén tänker göra något åt det?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Kriget mot de kriminella

Newsvoice återpublicerar en artikel av Patrik Engellau/DGS, om kriget mot de kriminella gängen i Brasilien och parallellen till no-go-zoner i Sverige. Tesen är att staten med sitt våldsmonopol måste slå till snabbt mot alla former av kriminalitet, för det är mycket svårare att återta såväl territorium som förtroende man en gång förlorat. Vilket med all sannolikhet gäller i Sverige såväl som i Brasilien. Men varken DGS eller NV ställer detta i relation till frågan vad medborgarna kan göra själva. Varken vad de kan tillåtas göra eller vad de kan förväntas göra.

En fråga som debatteras på många fora i Sverige, är hur man ska förhålla sig till beväpnade privatpersoner, civilister, och deras rätt att försvara liv, hälsa och egendom. Denna debatt kommer aldrig till ytan i MSM, ändå finns det flera aspekter att ventilera. Jag går här igenom några, utan att lämna någon rekommendation om civil beväpning eller ej.

  1. Uppgifter från USA gör gällande att i de städer/kommuner där man tillåter medborgarna att bära vapen både dolt och synligt, där sjunker våldskriminaliteten påtagligt. Notera att i USA får man nästan utan undantag försvara sig själv, sina nära och sin egendom med det man har till hands. Har man vapen på sig använder man naturligtvis det.
  2. I Sverige är grundprincipen att man hellre ska fly än att alls fäkta. Skulle man införa rätten att bära vapen och freda sig med det, skulle man alltså behöva ändra lite mer lagtexter och tillämpningar än bara rätten att äga och bära vapen.
  3. Den som använt ett skjutvapen eller ett tillhygge för att freda sig, måste i en rättsstat i efterhand kunna visa att det våld man utövat varit motiverat utifrån aktuell situation. Har man utövat mer våld än nödvändigt kan man bli fälld till straff för det.
  4. Skaffar man sig ett vapen för eget skydd måste man alltså redan innan inköp tänka igenom i vilka situationer man kan vara beredd att bruka sitt vapen. Likaså måste man göra en bedömning av om dessa situationer också sammanfaller med vad lagen tillåter.
  5. Ska man tänka sig att bruka ett vapen i självförsvar är det nödvändigt att träna på hur detta bruk ska utföras rent praktiskt, med vapnet i hand. Om inte, kan man hamna i situationer enligt 3 och 4 ovan, där man använt sitt vapen för lättvindigt eller möjligen även för sent.
  6. Det kostar pengar att skaffa ett vapen. Det kostar en bra slant till för ammunition att öva med, inom några år från inköpet vanligen mer än vapnet i sig. Inte alla kommer att anse sig ha råd med detta. De kan alltså bedömas ha mindre egendom att försvara, men de måste ändå anses ha samma intresse av och rätt försvara sig själva, som den som har bättre råd. Är KRUT-avdrag för övningsammunition en väg att gå?
  7. Att släpa på ett vapen kan vara lite otympligt. Det är svårt att komma under ett kilo för ett laddat vapen med hölster och eventuellt andra tillbehör. Långt ifrån alla kommer att anse det motiverat med det extra besväret.
  8. Med vapenägandet följer också ett krav att det inte får falla i orätta händer. Dessa händer kan vara allt ifrån småbarn till förhärdade brottslingar. Detta är ytterligare ett ansvar att väga in.
  9. Hur avskräckande kan det bedömas vara med ett beväpnat civilsamhälle? Man kan nog lugnt säga att om alla myndiga personer bar vapen både hemma och borta, då skulle våldskriminaliteten nästan helt försvinna. Priset, risken, för en rånare eller våldsverkare är helt enkelt för högt. Men man kommer inte undan vissa allvarligt kriminella som beväpnar sig med tyngre arsenal och noga planerar en stöt mot något som ger stora belopp.

Var kan man då tänka sig en gräns där samhällets ”vapenvaccination” ger ett märkbart skydd mot våldskriminalitet? Går nedre gränsen vid 10% vapeninnehav, 20, 30? Min bedömning är att gränsen i vart fall ligger en bit under 50%. Men om den forskningsmässigt kan bestämmas till 25%, hur kommer då de trefjärdedelar av befolkningen som inte är beväpnade att agera politiskt mot dem som är det? Även inräknat att de obeväpnade har skydd av dem som är beväpnade.

Polis och andra lagförare kan inte vara överallt hela tiden. Så frågan kvarstår, vad får kriget mot kriminaliteten kosta och vilka är det som ska bekriga den? Fredrik Reinfeldt ansåg nyligen att det vore lämpligt att kommendera ut obeväpnade morsor på stan för att sköta det kriget. Andra föreslår insatser i skolan, socialtjänsten, tvingande ekonomisk utjämning, eller andra ”mjuka” åtgärder, allt utom att möta våldet med våld.

Publicerat i Äganderätt, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 kommentarer

Klimatstämningar – nej tack!

Så har det slutliga beskedet kommit från domare William Alsup i Kalifornien. Ni har inte hört det nämnas i svenska media, men han kastade efter övervägande helt sonika ut målet med stämning mot de stora oljebolagen. Stämningen saknade enligt domaren grund. Kärande hade inte lidit de skador de hävdade och de kunde inte på något sätt visa att oljebolagens verksamhet orsakade skada.

Än viktigare besked från domaren; frågan om att fördela ansvar för klimatförändringar orsakade av bruket av fossila bränslen kan inte tillåtas enskilda städer och deras politiker, när det finns en federal politisk nivå med tillgång till den bästa expertisen, de federala myndigheterna, överblicken och de diplomatiska kanalerna. Det är därför en fråga för presidenten och senaten.

Så länge Trump är president och den nytillträdde Andy Wheeler chef för EPA, lär det inte vara någon mening med att dra oljebolagen inför rätta.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

FB-censuren förnedrar sig själv

Hur träffar Facebooks algoritmiska censur av inläggen på deras plattform? Det är svårt att tänka sig en mer djupgående ironi än att FB censurerat delar av den amerikanska Oavhängighetsförklaringen (The Declaration of Independence). Till på köpet är det ett avsnitt av deklarationen som kritiserar kung George IIIs sätt att låta sina soldater kidnappa amerikaner (nybyggare) både till lands och sjöss, samt beslagta deras korrespondens.

Det är texastidningen Liberty County Vindicator som publicerat deklarationen i en serie artiklar. När de fick ett avsnitt censurerat av FB frågade de varför. Svaret blev något förvånande, eller kanske inte, med tanke på trubbigheten i algoritmers funktion, att deras algoritm identifierat texten som ”hate-speech”.

Vilket väl bara bekräftar att socialister inte förstår betydelsen av frihet. De förstår faktiskt inte ens vad det är. Därmed känner de sig berättigade att avskaffa den. I jämlikhetens namn kan ju inte vissa tillåtas glädja sig åt frihet, när andra inte kan känna sådan glädje.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Vi betalar inte!

På 70-talet skrev Dario Fo den av vänstern hyllade pjäsen Vi betalar inte, vi betalar inte! Så hyllad för sin kritik av det kapitalistiska samhället att Fo belönades med Nobels litteraturpris. Jag såg pjäsen vid den tiden och blev inte särskilt imponerad av dess logik och analys.

Som en ödets ironi har nu svenska folket fått nog av att betala för främmande människor importerade till Sverige. En majoritet svenskar uttrycker nu på olika sätt, Vi betalar inte, vi betalar inte! Samma rop hörs från stora delar av Europa, Vi betalar inte!

Denna utveckling, att tvinga folket att betala för att bli diskriminerade av sina folkvalda, är något som socialister över hela världen praktiserat länge. Det ger dem makt, pengar, titlar och status, de tänker inte ge upp det lättvindigt. Därför kommer de att fortsätta beskylla sanningssägare för allt möjligt som kan väcka avsky hos de medborgare som inte ännu fattat galoppen.

De slutar inte bedra oss förrän vi slutar ge dem tillgång till våra pengar. Rösta bort dem från politiken på alla nivåer. Skicka det tydliga budskapet, Vi betalar inte!

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 22 kommentarer

Politikers problem med sanningen

Dagens gästskribent är T. Norling.

Två mycket tunga poster i budgeten är bekämpning av vardagsbrottsligheten och finansiering av beredskapen inför kommande klimatförändringar. Varför vågar våra politiker inte tala sanning om dessa allt större problem?

Överrepresentationen av hitresta speciellt rumänska EU-medborgare när det gäller stöld och häleri är enorm och uppenbar för alla som läser statistiken. Med en uppklarningsprocent på ca 5 % och påföljder som varierar mellan böter och max. några månaders fängelse vid upprepade brott är det självklart värt risken att fortsätta verksamheten. Varför detta är som en het potatis för våra politiker är svårt att förstå om det inte är rädslan för att bli kallad främlingsfientlig som ligger bakom. Vardagsbrotten i form av stölder av t.ex. båtmotorer och bildelar samt bostadsinbrott berör långt fler än krigen mellan kriminella gäng och är således betydligt viktigare för gemene man. Ingen, inte ens politiker, skall dölja detta förhållande så länge som det är sanningsenliga fakta.

Att över huvud taget ifrågasätta den nuvarande klimatpolitiken är uppenbarligen tabu för alla politiska partier. Samtliga överöser oss väljare med idéer om hur de antropogena koldioxidutsläppen skall reduceras och om hur vi skall förbereda oss för de hundraårsregn som väntas bli allt vanligare. För att slippa diskutera om de miljarder som läggs ner på detta är rimligt, hänvisar man till den bekräftelseforskning som FN:s klimatpanel, IPCC, sysslat med i närmare 30 år. Mellan 1993 och 2016 lade USA enligt uppgift ner 400 miljarder dollar i obunden forskning utan att kunna bevisa IPCC:s hypotes. Med minsta ansträngning till normal källkritik skulle våra politiker genomskåda hur illa underbyggt klimathotet är. Det gäller bara att jämföra alla domedagsprofetior med det faktiska utfallet. Men de vågar inte tala sanning av rädsla för ett mediadrev och därav tappat röstunderlag. Det verkar svårt, för att inte säga omöjligt, för politiker att erkänna att de haft fel, när de inser att enorma belopp kastats bort utan att det reella behovet prövats.

T. Norling

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 kommentarer

Asylrätten

Många svenska politiker hänvisar till asylrätten när de försvarar gränslös invandring. Det gäller inte minst liberaler och vänsterpolitiker, inklusive S och MP. Men då har de gjort en mycket märklig tolkning.

Asylrätten tillkom efter andra världskriget, för att skydda europeiska flyktingar undan krig och politisk förföljelse i Europa. Andra asylanter hade man inte, eller endast i mycket begränsad omfattning, i åtanke. Det var dessutom klart uttalat att asylrätten var personlig. Den asylsökande skulle personligen vara föremål för sådan risk för liv och hälsa att villkoren för asylrätt var uppfyllda.

Kom ihåg hur man skickade tillbaka balter kollektivt efter kriget, eftersom de inte var och en kunde visa att de riskerade politisk förföljelse. En svart stund i svensk historia och en rejäl plump i protokollet för den humanitära stormakten. Det kanske är den plumpen man nu försöker kompensera för genom att inte ställa några krav alls. Innan muren föll tog vi emot några få som flydde eller hoppade av vid besök i väst. Men alltid med restriktioner för vad skattebetalarna skulle bidra med, egen försörjning var för de flesta en hederssak.

Ska man följa de intentioner som gällde för Europa, är det mer rätt att hävda att afrikanska flyktingar i första hand ska söka skydd i andra afrikanska länder och människor från Mellanöstern på motsvarande sätt i Mellanöstern. Har inte hört Stefan, Annie, Jonas eller Isabella säga något om det.

De som kommer hit utan papper och utan möjlighet att styrka sin asylrätt, har inte egentlig asylrätt.

Visst är det synd om många människor och de lever under svåra förhållanden. Deras misär är i första hand ekonomiska svårigheter, inte politiska. Allmän misär är dock inte skäl för asyl, har aldrig varit det.

 

EDIT
PS. Sverige allt mer isolerat inom EU med sin hållning.
Österrike
Italien, Tyskland, Österrike

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 33 kommentarer

De dumma svenskarna

I min egenskap av engagerad för bredbandsutbyggnaden via fiberföreningar på landsbygden, blev jag nyligen uppringd av en upprörd kvinna. Hon är medlem i en annan fiberförening i Sverige. När de byggde sitt nät betalade medlemmarna 35.000 kr var för sin anslutning. Men många avstod, vilket i praktiken bidrog till det höga priset för dem som anslöt.

Nu finns det en aktör i området som säger sig kunna ansluta alla de icke anslutna för 13.000 kr, under förutsättning att de alla går med och att de som tidigare betalade 35.000 kr säljer sitt nät till aktören för 5.000 kr per anslutning, vilket endast motsvarar det ackumulerade kapitalet i föreningen. Det vill säga att de ger bort sitt nät mot att de får ut sina kontanter. Fult så det förslår, men sådant har väl förekommit tidigare i svensk föreningsrörelse tycker jag mig minnas.

Det som är nytt är att aktören lyckats övertyga flera av dem som har fiber att de måste ge bort sitt nät i solidaritet med dem som inte gick med från början. Argumentet, jag kan inte se mina grannar i ögonen om jag inte hjälper dem att få fiber på billigaste sätt, förekommer.

Men vad är det för fel på svenskarna och deras förhållande till egendom? Varför är de beredda att ge bort den de betalat dyrt för, bara för att grannarna vill ha den? Varför anser fortfarande många svenskar att det är rätt av våra politiker att ge bort svenskarnas skattepengar till främmande människor som kommer hit utan ett öre på fickan? Varför tycker en majoritet svenskar att det är rätt och rimligt att en majoritet i riksdagen kan besluta att ge allmänheten fri tillgång till privat mark och vatten (allemansrätten)?

Varför tror svenskarna att demokrati innebär, via ett majoritetsbeslut vilket som helst, att en majoritet kan ge sig själv rätten att bestämma vad som helst? Varför ser inte svenskarna att det behövs begränsningar för demokratins, för majoritetsbeslutens, för kollektivens räckvidd in i den privata sfären?

Varför tror svenskarna att den som inte hukar sig och ger upp när någon kallar dem fascister, är förlorad? Nu är det Finspångsmemen som socialisterna vänder mot allt och alla. Finspångsmemen, för den som missat det, är idén om att när socialismen slutligen faller i Sverige ska vi inrätta vår version av Nürnbergrättegångarna och ställa de ansvariga för det socialistiska eländet i Sverige inför rätta.

En sådan rättsprocess är ju något rätt och rimligt. Men socialisterna får debattörer att huka sig när de kallas fascister. Detta trots att det var fascister och nazister som dömdes i Nürnberg. I en del fall alluderas till lyktstolpar att hänga folkförrädarna i. Mussolini dömdes ju inte i en rättegång utan avrättades av en pöbel genom att hängas i en lyktstolpe. Man måste våga stå upp och säga ifrån till socialisterna när de förfalskar historien och kommer med osanna påståenden om vilka deras motståndare är och vad vi står för. Men det gör tydligen inte ens de flesta samhällsdebattörer som vill avskaffa socialismen.  Svenskar, detta arma, kuvade folk!

Publicerat i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 kommentarer

Använd inte appen!

Det finns nu en samtyckesapp att använda inför sexuell kontakt. Den är lanserad av en feministisk advokatfirma. Använd INTE den! Advokaterna anser naturligtvis att det är jättebra att använda appen, varför säger jag då nej?

Samtyckesappen bekräftar din närvaro, tid och plats samt din avsikt. Men den tar inte hänsyn till att motparten fem sekunder efter att du signerat i appen ändrar sig och inte vill ha sex. Blir du sedan anmäld för våldtäkt efteråt är det inte mycket du kan neka till.

Den signerade appen är ju som jag noterat ovan beviset på allt utom att det förekommit sexuell aktivitet eller våldtäkt. Vem litar på att svenska domstolar noterar sådana detaljer och väger in vad som faktiskt är bevis på våldtäkt och vad som bara är förberedelser till lagligt tillåten aktivitet?

För visst är du skyldig till våldtäkt? Säg som det är, trots ett uttalat nej kunde du inte hejda dig, du betraktade signeringen i appen som ett bindande avtal. Men se det är det inte alls!

Nej, som jag ser det ökar appen rättsosäkerheten för den som signerar den.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer