Personkulten

En sak som är utmärkande för socialismen lika väl som dess mer hårdfört totalitära syskon kommunismen, är hur det bara kan finnas en av allting. Det kan bara finnas ett parti. Även i ett flerpartisystem finns det bara ett parti som är rätt enligt de offentligt anställda och den offentliga propagandaapparaten. Detta pati värnar naturligtvis om sin politik som ”den svenska modellen”, singular.

Hela organiseringen av partiet gå ut på att välja en ledare som inte kan ifrågasättas. Denne blir en Stalin, en Mao, en Kim eller en Löfvén som alltid hyllas i propagandaapparaten. I brist på gudomligheter skapas personkult. Partiledaren är en självklar figur i personkulten.

Men det finns andra kultfigurer som måste finnas för att illusionen av mångsidig kultur och frihet ska kunna upprätthållas. En gossen ruda som sjunger balladerna, en Dylan. En socialistisk miljardär och idealist som sjunger om det som kunde vara, en Lennon vars namn fonetiskt för tanken till den store revolutionären. En idottsman som förkroppsligar arbetarklassens kamp, en Ingo. En lantlig jänta som fökoppsligar flytten undan storbondens förtryck, till glamouren i storstaden, en Lill-Babs. En intellektuell akademiker och klassresenär, en Tage. En de svagas beskyddare, en Sjöström. En kulturpersonlighet som når utanför det egna landets trånga krets, en Bergman.

Dessa kultpersoner har begränsad, om än olika livslängd. Varje tid har sin. Möjligen byts de lite oftare nu. Dagens ungdom är lite otåligare och inte lika imponerad av föregångarna. Men personkult klarar de sig inte utan. Nästa gång du ser ett inslag i propagandaapparaten, visst kan du se vilka som lyfts fram som kultfigurer och visst kan du ana vilka som göms undan, för att inte foket ska hamna i tvivelsmål om personkulten och den utstakade ”enda vägen”?

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Så förstör klimatalarmismen ditt liv!

Du tvingas åse konventionell teknik och konventionella metoder fasas ut för att bereda plats för onödiga och dyra ”klimatsmarta” varianter.

Du tvingas betala utvecklingskostnaden för onödig teknologi. Därefter tvingas du betala den högre kostnaden för anskaffningen av den onödiga teknologin, som nu blivit lagstiftad nödvändighet. Sedan tvingas du betala höga servicekostnader för den patenterade onödiga teknologin. Ett tydligt exempel är allt som rör transportindustrin och fordon, bilar, lastbilar, traktorer. Tänk all den datorkraft som numera är integrerad i dessa fordon och patenterad av tillverkaren.

Du måste betala för onödiga och marknadsmanipulerande subventioner av sådant som inte är lönsamt, men av klimatalarmismen anses klimatsmart. Dessa subventioner övervakas av byråkrater som ser till att ingen fuskar med subventionerna. Detta bakas in i den totala produktkostnaden och vältras över på dig, antingen via skatter eller ett högre försäljningspris som äter upp subventionen. Exemplet här skulle kunna vara ekologisk odling, naturbeteskött, eller certifierade trävaror från skogen. Det hela är naturligtvis onödigt ur klimatsynpunkt.

Du tvingas betala högre skatt för att försörja de horder av byråkrater som ska ”forska” om klimatet, förhandla om klimatet, implementera regler om klimatet, övervaka efterlevnaden av reglerna om klimatet, de ”rättsvårdande” personer som ska utreda dina brott, döma dig och beslagta din egendom. Beslagen sker oftast i form av skatter och avgifter, men även som brukandeförbud för viss utrustning, vilket är en form av näringsförbud

Utbildningsväsendet slutar förmedla kunskap för att istället indoktrinera fram nästa generation undersåtar oförmögna till analys och eget tänkande. All högre utbildning stömlinjeformas för att producera den nya ”sanningen” om klimathotet. Hela arbetsmarknaden för akademiker förvandlas till ”Lustiga Huset”, komplett med meningslösa labyrinter och förvridna skrattspeglar.

Detta politiska dårhus som utgör den moderna civilisationen skulle förmodligen kunna utraderas av ett gäng beslutsamma stenåldersmänniskor som undgått hjärntvätten.

Publicerat i Frihet, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 34 kommentarer

Privilegium

Här nedan är ett bildspel från Fort Gordon som visar hur amerikanska soldater utbildas i rättvisefrågor. Avsikten sägs vara att motverka rasism. Men det verkar som om de anser att problemet är ”vitas privilegier”.

PJ Media skriver om hur White Privilege behandlas på University of Minnesota, i det här fallet studentbostäderna. Där har man satt upp en lista på elva punkter som beskriver vitas privilegier. Budskapet är i princip att för att motverka vitas privilegier ska man utesluta vita ur gemenskapen.

Är det en ”ny” våg av rasism på gång över världen? En revanschism, som jag skrivit om tidigare.

Jag har gjort förenklade översättningar i kursiv stil. Rak stil är mina kommentarer.

 

Makt och privilegium

 

Översikt

 

Makt

 

Närliggande orsaker till maktspel

 

Stöd för teorin om makt
En riktigt tramsig sida. Vad skulle makt vara, om inte ett övertag av något slag?

Vad är privilegium?
Privilegium är när en grupp har något som andra grupper inte har (får ha) enbart baserat på grupptillhörighet.
Privilegium har blivit ett av de där laddade orden som vi måste återta för att kunna belysa sanningen.

Tjena! Det är de som tjatar om privilegium som gjort det laddat.  privilegium kan vara väldigt olika saker för olika människor. För somliga är det att inte behöva vara på jobbet före 9 eller tvingas ha stämpelklocka. För andra är det att sluta jobbet tidigt på dagen. Åter andra att få jobba natt och få extra betalt och mer ledighet. För ytterligare andra är det att få jobba med händerna, eller med teoretiska saker. Till och med att inte jobba alls kan kännas som ett privilegium.

Allt beror på vad man själv värderar.

 

Två sorters privilegium
Oförtjänta privilegier och välförtjänta.

Ingendera sorten är begränsat till enbart en grupp, inte ens bara vita. En riktig slamkrypare till propaganda.

 

Hur privilegium ser ut i vardagen
Privilegium skänker rätten att vara kulturell auktoritet.

Som kulturjournalisterna på stockholmsdrakarna då. Vi lantisar och andra ovetande kan ohämmat bedömas som mindre värda.

 

Lyxen av okunskap
Vita kan tydligen i princip inte diskrimineras eller vara på den förfördelade sidan. Därför måste de vita skärpa sig och inse sitt rasistiska övertag.
Trams naturligtvis, som vanligt!

 

Privilegium
Sker alltid på någon annans bekostnad, skada och försakelse.
Det är de vita, heterosexuella männen som har privilegierna.

Hmm, detta är inte det minsta fördomsfullt, antar jag. Som det där att jag värderar som en förmån, ett privilegium, att få jobba med händerna. Vilka andra skadas av det?

 

Baksidan av privilegier
Nej, att vara privilegierad behöver inte alls innebära förtryck av andra.

Diversitetshjulet
Att vissa människor är skitstövlar är, bara ett ”fact of life”, det innebär inte att de privilegierade är skitstövlar eller att skitstövlarna är privilegierade.
Vi måste få använda orden
Och? Bara lite hur som helst och vårdslöst för att driva en agenda?

Vi är i knipa
Mera tramsiga insinuationer.

 

Vilken sorts knipa är vi i?
Något slags klyfta som beror på att vissa är vita.
Lysande analys, Sickan, strålande!

En social konstruktion
Så påståendet om vitas privilegium kanske också är en social konstruktion.

 

Mer social konstruktion
Om svarthet som social konstruktion.

 

Vilken är den mest svårforcerade barriären?
De privilegierade måste inse att problemet är deras, de måste lösa det.
Är det här det är meningen att man ska skratta?

 

Återta orden
Det vill säga att fylla dem med nya eufemismer!

 

På sista raden
Fluff!

 

Summering
Samma som inledningen.

 

Kontroll av vad vi lärt
Tungan rätt i mun när du svarar nu!

 

Lika möjligheter är allas angelägenhet.

Förr brukade man beskriva soldaters plikt och roll med ett citat ur Lord Tennyson’s Charge of the Light Brigade:

Theirs not to make reply,
Theirs not to reason why,
Theirs but to do & die,

Sådan verkar situationen fortfarande vara i förhållande till propagandan.
Slut för idag, school’s out!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Föräldrahets eller TV-hets?

SVT basunerar ut att föräldrar hetsar sina barn i sport och förstör implicit både för de egna och andras barn. De bygger sina påståenden på en undersökning de själva låtit göra. Men när man läser den visar det sig tvärtom vara både önskvärt och nödvändigt med föräldradeltagande! Det framgår inte heller vilka åldrar som räknas som barn. Är det under tio år, icke tonåringar, under femton, eller vad? I en del sporter kan man vara elit vid 15 års ålder.

Hela 97% av tränarna säger att de anser att den egna föreningen inte har problem, eller endast små problem med föräldrar som pressar barnen. Åttio procent av tränarna anser att föräldrarna har stor betydelse för gruppens utveckling. Endast fem procent av tränarna säger att det är mycket vanligt att föräldrarna pressar sina barn hårt och ytterligare 15% att det är ganska vanligt.

Det finns en fråga där svaren är något svårtolkade, nämligen Om det under senaste året någon gång på träning eller tävling inträffat något av följande? Där 43% anser att föräldrarna lagt sig i träningen för mycket. Jo man kanske som tränare vill hålla lite mer på sin egen auktoritet. Notera att någon gång inte alls betyder hela tiden. För den näst största gruppen av tränarna, 33% säger att det inte alls inträffat, inte en enda gång alltså!

Av tränarna har 31% uppgett att det någon gång hänt att föräldrarna ropat eller skrikit åt barnen. Det var en märkligt låg siffra. Vilka föräldrar ropar inte heja Kalle, heja Lisa!? Andra kanske ropat passa bollen! När man inte gör skillnad på ropat och skrikit så blir svaren i princip utan värde. Den expert man anlitat för att analysera svaren är Christian Augustsson vid Karlstads universitet. Han verkar inte ha genomskådat den alarmism SVT avsett att tilldela undersökningen.

För mig som ägnat mycket tid åt idrott, både som utövare, förälder och funktionär, inklusive del i tränarstab, verkar det som om föräldrarna på SVT vill förklara bort att de själva är så dåliga på att stötta sina barn i deras idrottande. Vad hade Kallur, Klüft, Holm, Pärsson, Forsberg och andra blivit utan föräldrar som ställt upp i vått och torrt för sina barns idrottande. Lägg därtill alla hästtjejer, som oavsett de nått elitnivå eller inte, haft föräldrar som skjutsat, mockat, ryktat med mera. Det är något som stinker med SVTs smutskastningsjournalistik!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Mord eller olycka?

När polska politiker skulle manifestera sjuttiårsminnet 2010 av ryska arméns massaker på polska officerare vid Katyn i Ryssland, störtade flygplanet och alla omkom. Än idag har Polen inte accepterat förklaringen om pilotfel i dimma. Allra minst har president Jaroslaw Kascynski accepterat att hans tvillingbror och dåvarande president, Lech Kascynski omkom på det viset.

Nu har en polsk undersökning kommit fram till att flygplanet sprängdes i luften. Argumenten för den förklaringen är att vrakdelarna ligger på fel ställen för att ha komit från en krasch mot marken, delar av planet har tryckts ut av som man beskriver det, ”en värmetryckvåg”. Vilket alltså skulle betyda en explosion.

Ryssarna vägrar lämna ifrån sig vrakdelarna innan polackerna definitivt erkänt att kraschen berode på pilotfel. Polackerna har fått undersöka vraket på plats, men inte fått ta dem med sig för analys av internationella experter. Något stöd får inte heller Kascynski från EU, för han tillhör fel parti, det konservativa Lag och rätt. Det är så besvärligt det där för MSM, när de man inte gillar trots allt kanske har rätt. Å andra sidan kan MSM kasta skit på Ryssland.

Så ett uppenbart ryskt krigsbrott 1940 har nu resulterat i rävspel och propaganda. Inget märkligt med det, i och för sig. Vad som är sant om kraschen, det kan vi få vänta länge på att få reda på.

Storyn finns även här.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Frihet eller övergrepp?

George Soros startade ett universitet i Ungern 1991 efter murens fall. Det kanske var snällt. Ungrarna behövde säkert få tillgång till kunskap från – och kontakter med – västlig utbildning. Men George Soros gör sällan något av enbart sin godhet, han vill ha något tillbaka.

Så vad är det han vill ha? Med tanke på hans engagemang för klimatalarmismen och destabilisering av både valutor och stater, kan det finnas gott om små gentjänster han begär. Exempelvis tillsätts knappast vad han betraktar som strategiska professurer utan hans godkännande. Kontroversiella rapporter och avhandlingar kanske inte når ända fram till godkänt. Det är svårt att veta och jag erkänner att jag spekulerar här.

Ungerns president, Viktor Orban, har godkänt en lag som stänger universitet för att det inte har någon förankring i Ungern eller EU och inget samröre med ett godkänt utländskt universitet. Det lever kort sagt i sitt eget universum, och den modellen är nu förbjuden enligt lag i Ungern. Så formellt har presidenten inte gjort något fel.

Studenterna är självklart upprörda, i ett fattigt europeiskt land i öst är en subventionerad universitetsutbildning naturligtvis eftertraktat. Men hur är det med källkritiken på den skolan? Politiker och kommentatorer i väst är naturligtvis upprörda, för Orban är inte vänster, snarare något de med förakt brukar kalla för center-höger. Det måste dock inte med nödvändighet objektivt sett betyda att han har fel.

Så min fråga i rubriken förtydligas bäst på detta sätt. Avser Orban att befria sitt folk från villoläror, eller begår han ett övergrepp på sina medborgares rätt att förkovra sig? Han följer ju lagen och det förväntar man sig av en ledande politiker. Ungern har förklarat att om Soros universitet kan göra trovärdigt att det drivs med goda intentioner så får de fortsätta. Det innebär bland annat att universitetets examina inte direkt får motsvara amerikanska examina. Det är säkert en nackdel för vissa studenter och en hämsko om utbyte med amerikanska universitet. Men ska inte en självständig stat få besluta så? Det är ju frivilligt att läsa på universitet och det finns många att välja på.

Det väntade oväntade har hänt, Orbans motståndare både till vänster och höger har gått samman för att få lagen prövad i Ungerns författningsdomstol. Vissa av dem talar aldrig annars med varandra, men nu går det bra. Man undrar lite försynt om de får betalt för att gå samman, och månne av vem?

EU-kommissionärer som Frans Timmermans, som är klimatalarmist, vet att flera av de NGOs han förlitar sig på för propaganda får betydande sponsring från Soros. Nu hotar Timmermans med EU-åtgärder mot Ungern om de stänger universitetet.

Freedom Outpost har en lång lista på organisationer de menar att Soros startat, styr eller påverkar. Hur stort hans inflytande är på var och en av dessa organisationer är oklart. Att han har inflytande i vissa är dock väl belagt.

Vänstervridna the Guardian släpper fram den vänsterinfluerade juden Nick Cohen för att försvara Soros på alla fronter och i synnerhet hans humanistiska gärningar. Enligt Cohen är det högerextremister som efter Trumps seger utmålat Soros och i viss mån judar som världens ondska.

Men vi som sett Soros spekulera sönder valutor i snart 30 år och sett honom finansiera klimatalarmismens främsta budbärare har haft honom i vårt medvetande i årtionden, långt innan hans judiska bakgrund blev viktig. Hur viktigt är det att Soros är jude? Hur viktigt är det för judar att uppfattas som offer? Hur viktigt är det för somliga andra att skylla på judarna?

I alla händelser visar frågan ovanligt tydligt på hur politiserad högre utbildning och forskning har blivit, liksom media och det fria ordet. Det fria och vetenskapliga sanningssökandet är ingen självklarhet. Vilket gör att vi allt oftare måste ställa oss frågan, vad är så kallade vetenskapliga fakta värda?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 23 kommentarer

Tillbaka till rotsakerna

Många av mina läsare bor på landsbygd eller i mindre orter, tycker jag mig ha förstått. Vi har ofta dryftat landsbygdens och inte minst jordbrukets problem. Vi inbillar oss kanske att de stora massorna av konsumenter vet något om maten, hur den produceras, var den kommer ifrån, hur den tillagas.

Inget kunde vara mer felaktigt! Majoriteten av konsumenter bor numera i större städer och saknar all koppling till födans uppkomst. De lagar i allt mindre utsträckning sin egen mat. Många vet inte hur de olika ingredienserna ser ut i sitt färska oprocessade tillstånd. Sådan okunnighet kan man slå mynt av.

Det är precis vad det klassiska varuhuset Selfridges har gjort. De har ju redan en stor kundkrets, det gäller bara att finna nya sätt att komma över deras pengar. Somliga kunder uppger att en så enkel sak som att skala en rå potatis i grupp med andra okunniga och stressade storstadsjälar är det mest rofyllda de någonsin gjort.

Andra som insett att storstädernas konsumenter är totalt kunniga är klimatalarmisterna. Nu vill de också lära stadsborna att äta rätt för att rädda klimatet. Självklart! Vad kan man begära av en storstadsbo att de ska veta om årsmån, klimat, väder, naturvetenskap, jordbruk, matproduktion, tillagning med mera? Inte mycket tydligen!

De tar ju tunnelbanan till en galleria där de kan välja på minst fem olika matställen med mat från olika delar av världen. De behöver inte sätta sin fot utomhus om de inte vill. De kan nöja sig med att stilla sin oro för klimatet orsakat av osaklig propaganda med att konsumera enligt annan osaklig propaganda ägnad att döva samveten. Kan vi verkligen vinna informationskriget med de oddsen?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Sveriges beredskap är god

Efter gatloppet på Drottninggatan har det framkommit att attentatsmannen hade fått avslag på sin asylansökan och lyckats hålla sig gömd efter sitt utvisningsbeslut i över ett halvår. Det är tusentals (en del säger minst tio tusen) personer som fått utvisningsbeslut, men som ändå uppehåller sig illegalt i landet. Hur kan det få gå till på det viset?

De som väntar på beskedet, uppehållstillstånd eller utvisning, måste rimligen befinna sig någonstans där de är kontaktbara under sin väntan. Varför tvingas de inte komma in till ett handläggningskontor och kvittera ut den aktuella myndighetshandlingen? De som ska utvisas bör då omhändertas omgående och eventuellt interneras i väntan på verkställighet. Ska det behöva vara så svårt?

De så kallat papperslösa människor det ofta talas om borde inte ens få komma in i landet, än mindre få någon ansökan prövad emedan de ju inte kan styrka något om sin bakgrund. Ingen svensk kommer in i ett utomeuropeiskt land utan papper som är i ordning. Då skulle Åsa Linderborg kunna sluta oroa sig för att de städar svart och underbetalt på McDonalds. Win-win.

De som ”älskar” de papperslösa hänvisar ofta till FN och asylrätten. Men asylrätten ger bara rätt att söka asyl, det är ingen absolut rättighet att få det. Sådant avgörs av vad man kan styrka. Utan papper kan man inte styrka nånting. Låt då FN ta hand om dessa människor, lämpligen i områden där de har sitt ursprung. Ja, det kommer troligen att bli läger. Ur dessa läger kan vi utifrån vårt goda hjärta och formell handläggning sedan rekrytera ett begränsat antal som kvotflyktingar att få komma till Sverige.

Man behöver inte ha vidöppna eller avskaffade gränser för att vi ska kunna ha ett mångkulturellt samhälle. För vargens del räcker det ju med en invandrad ryss vartannat år för att bevara den genetiska mångfalden i stammen. Om vi skalar upp det till invandring i Sverige skulle säkert tusen personer per år ge motsvarande ”gynnsamma bevarandestatus” för svensk mångkultur.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 83 kommentarer

Undersökningar 2, World Happiness Report 2017

Den 20 mars är numera av FN utlyst World Happiness Day. Blev du lyckligare av det? Rapporten, WHR, hörde jag endast kortfattat kommenterad med att Sverige låg kvar på tionde plats. Men det mäts lite konstigt, för de lägger in ett teoretiskt mått som de kallar dystopi (dystopia) och är en teoretisk beräkning utifrån alla länders värden och något annat som jag inte riktigt begrep och jag ägnade inte mycket tid till att förstå. Framför allt begriper jag inte hur man kan lägga på värdet på dystopi ovanpå de andra värdena som borde upplevas som positiva. Hade det varit optimism hade jag förstått det bättre.

Sverige har mindre dystopi än de flesta länder som rankas högre än oss. Tog man bort den och bara räknade de andra faktorerna borde vi komma på sjätte plats, men det är egentligen oväsentligt. Det intressanta är några observationer. De sex första platserna intas av Nordeuropa, därefter Kanada, Australien, Nya Zeeland och Sverige. Sedan kommer Israel och Costa Rica, innan resten av Europa och USA kommer. Costa Rica! Baserat på BNP, livslängd, frihet, generositet och avsaknad av korruption, samt massor av dystopi. Man undrar hur? Eller är det bara de egna fördomarna som spökar?

Sämst happiness har, från botten, Centralafrikanska Republiken, Burundi, Tanzania och Syrien. De blir intressanta när vi jämför med hur lyckan förändrats i olika länder. Störst förbättring har de fått i Nicaragua (43), Lettland (54), Sierra Leone (106), Equador (44), Moldavien (55), Bulgarien (105), Ryssland (49), Slovakien (40), Chile (20), Uzbekistan (47). Total (absolut?) ranking för lycka inom parentes.

Störst försämring upplevs i Venezuela (82), Centralafrikanska Republiken (155), Grekland (87), Botswana (142), Ukraina (132), Jamaica (76), Jemen (146), Indien (122), Saudiarabien (37), Tanzania (153). Även här ranking för lycka inom parentes.

Endast ett fåtal EU-länder har upplevt en positiv utveckling. De flesta ligger på plats 115 (Italien) till plats 73 (Sverige), med Albanien på plats 70 som det land som ligger närmast nollan med +0,010. Här anger siffrorna placeringen i tabellen för förbättring-försämring, där plats 1 har bäst förbättring och alla från 71 till 155 upplever försämring.

Vi kan i Europa objektivt säga att vi har det bra materiellt. Men när en majoritet av medborgarna säger att de får det sämre, då är det en varning till våra politiker. Flera konkreta varningar har också levererats, men politikerna verkar oförmögna att höra. I vart fall har de så här långt varit oförmögna att finna den balans och inriktning för politiken som ger utslag i större lycka för medborgarna. Samtidigt måste man varna för Jeremy Bentham och utilitarismens tro att största sammanlagd lycka är det bästa måttet på ett gott samhälle. För tyvärr brukar sådan politik bli centralstyrd tvångspolitik som ingen blir lycklig av.

Därför bör man hålla i minnet att lycka inte är ett stabilt tillstånd. Troligen är det sökandet efter lyckan, ”pursuit of happiness”, som i en kreativ process ger största tillfredställelsen, vi kanske kan kalla det lyckan. Om det är något politiken måste leverera är det friheten, möjligheten, att kreativt söka vår egen lycka.

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Trissdemokraterna

Alliansen har en föga imponerande historia att redovisa i borgerligt ansvarstagande för Sverige. Med DÖ-avtalet nådde de ett bottenmärke. De hade chansen att få styra Sverige, allt de behövde var ett passivt stöd från Sverigedemokraterna. Men de vågade inte.

Så jag lanserar ett nytt namn på partierna i Sveriges riksdag, Trissdemokraterna, varje röstsedel är en lott som får skrapas först efter valdagen. Först då får väljarna veta vilken politik som kommer att föras. Behöver jag tillägga att det är mest nitlotter i det skrapspelet?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer