SVT tittares önskelista

Partiledardebatten visade tydligt att svenska politiker inte förstår sin samtid. De kan därför inte heller peka ut en politik för framtiden. Titta på listan nedan. Detta är vad tittarna ansåg vara de viktigaste frågorna.

Notera att i princip det enda tittarna var intresserade av var invandring och invandrarnas integration. Men dessa procentsiffror presenterades inte i programmet. Några tittare har reagerat på att endast SD och KD ville utvisa de asylsökande som begår brott, i synnerhet sexualbrott. Lövin, MP, ansåg detta vara oförskämt mot flyktingarna. Det var endast Åkesson och Björklund som var beredda att ställa krav på att invandrarna anpassar sig till oss och vår kultur. I den frågan ville Löfvén, Lövin och Sjöstedt ställa krav på svenskarna att betala mer skatt för att försörja invandrarna.

Notera särskilt att tittarna inte var ett dugg intresserade av klimatfrågan. Ändå var det ett av de ämnen som programledningen bestämt skulle debatteras.

Efter debatten konstaterar jag att dessa partier knappast står på svenska folkets önskelista. Med litet undantag för SD och KD. Räkna med att de kommer att få stryk i media.

VIKTIGASTE FRÅGORNA ENLIGT PUBLIKEN

Dessa ämnen ville publiken skulle tas upp i debatten enligt vår omröstning på webben. Siffrorna anger procent av de röstande.

 1. Invandring 44 procent
 2. Integration 8 procent
 3. Brott och straff 8 procent
 4. Bostäder 8 procent
 5. Försvar 7 procent
 6. Pensioner 7 procent
 7. Miljö 6 procent
 8. Skola 4 procent
 9. Sjukvård 3 procent
 10. Skatter 2 procent
 11. Ekonomi 2 procent
 12. Jobb 1 procent
 13. Sjukskrivningar 1 procent
Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Valet parking

Varför har vi inte parkeringsservice vid entréerna till svenska myndigheter? Det finns ju ett krav på alla svenska myndigheter, ner till minsta kommunkontor, att alla ska kunna ta sig dit. Förenklat uttryckt, det ska vara handikappanpassat.

Man har i åratal tagit bort parkeringsplatser i våra större tätorter och i synnerhet nära myndighetslokaler. Det har anförts flera orsaker till detta. På senare år har säkerhetsaspekter med hänvisning till terrorism och upproriska medborgare som inte vill acceptera myndigheternas beslut. Vidare vill myndigheterna stimulera till att åka kollektivt. Men det valet är inte möjligt för alla, trots påståenden om det. Gång efter gång redovisar handikappförbunden hur omöjligt det är att resa kollektivt. Och nej, taxi är inte kollektivtrafik, vad än Yvonne Ruwaida säger.

Ofta har man en tid att passa och ganska kort tid för möten och sammanträden med myndigheterna, så den dåliga tidhållningen är ytterligare ett skäl till att kollektivtrafik inte passar alla. Kommer man dessutom från en annan ort än den där den aktuella myndigheten ligger blir det ännu svårare att få kollektivtrafik att fungera som kommunikationsmedel för att besöka våra offentliga allmänhetens tjänare.

Det får bli bilen istället, varenda gång. Då vet man hur lång tid det tar, man kan själv välja alternativa vägar om det skulle uppstå hinder. Detta förnämliga transportmedel skulle ytterligare vinna i popularitet och effektivisera vanligt folks resande om myndigheterna tillhandahöll parkeringsservice. Man kör bara fram till dörren, kliver ur och lämnar nycklarna till en parkeringspersonal som ger dig ett kvitto på att de tagit ansvar för bilen. Har du en tung portfölj för att kunna delta på mötet? Inga problem, du stannar ju vid ingången!

Efter besöket kan du ringa till parkeringsvakten och beställa fram bilen innan du lämnar möteslokalen. Då väntar bilen på dig när du kommer ner till gatan. Regeringen vill ju placera ut ett antal invandrare på myndigheterna, som instegsjobb. Parkeringsbetjänter skulle vara välkommet!

Posted in Aktuella övriga ämnen, Trafik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Självförsvar i Vallåkra

I Skåne har inletts en rättegång mot en 68-årig man som i sitt hem skjutit två bröder till döds. Mannen erkänner gärningen, men förnekar brott. Han åberopar nödvärn. Bröderna har varit i delo med mannen en tid och den ena brodern var belagd med kontaktförbud. Vid det aktuella tillfället var de beväpnade med ett järnrör respektive en kniv. En av dem var maskerad, den andre hade sin rånarluva i fickan.

Den 68-årige mannen är hjärtsjuk. När männen krossade fönstret i hans ytterdörr hämtade han sin hagelbössa. Därpå sköt han den ene i bröstet och den andre i ryggen. Så långt tror jag att alla är ense om händelseförloppet. Då återstår i detta fall resonemanget om den aktuella händelsen, och i vidgad mening det principiella, resonemanget om nödvärnsrätten.

Nödvärn är inget brott. Det är undantaget när en gärning som skulle varit uppsåtlig och möjlig att undvika begåtts och då varit ett brott, istället inte varit uppsåtlig och inte heller möjlig att undvika eller skydda sig från på annat sätt. Lite krångligt beskrivet, men lagar om dessa saker är tillkrånglade i Sverige.

Vi tar det lite vackert. Juristerna brukar hävda att förutsättningarna för att kunna åberopa nödvärn är att man dels ska vara hotad till liv och hälsa, egendom räknas normalt inte. Dels ska man inte haft någon möjlighet att undvika eller undkomma en konfrontation. Dessutom ska det brukade nödvärnsvåldet stå i paritet med det våld man riskerar att utsättas för. Samtliga dessa delar är utomordentligt svåra bedömma för dem som inte var på plats.

Hur agressiv och hotfull behöver en angripare vara för att det ska vara befogat att tillgripa nödvärn? Måste personen skrika och gapa samt ha ett vapen i handen? Eller räcker det att personen viskar i ditt öra att ”nu ska jag döda dig”? Måste hot över huvud taget uttalas? När det gäller våldtäkt kan det vara ett brott om inte ett uttryckligt medgivande föregått akten. Hot till liv och hälsa torde alltså reciprokt kunna föreligga utan att detta uttalas verbalt eller skriftligt.

Hur stor ansträngning måste man göra för att undkomma hotet, för att istället bli kvar på platsen och utöva nödvärn? Vi kan ta ett övertydligt exempel. Ponera att en fullt frisk 25-åring på ett öppet fält blir hotad till livet av Usain Bolt. Vilka möjligheter har en vanlig person att springa ifrån Bolt? Hur stor ansträngning kan man begära av en hjärtsjuk ålderspensionär i motsvarande fall? Om den angripne är rörelsehindrad, vilka åtgärder kan man begära att en sådan person måste vidta för att undkomma angreppsbrottet? Om man blir utsatt för ett angreppsbrott i sitt eget hem, vart ska man då rimligen ta vägen för att sätta sig i säkerhet?

Om man inte får tillgripa mer våld än nöden kräver, hur ska man i ögonblicket utröna det? Ska man säga till angriparen, ”vänta, hur tjock är din pinne? Så pass, ett ögonblick så ska jag leta reda på en motsvarande pinne så att jag inte gör mig skyldig till övervåld!” Det låter ju orimligt och inte som ett krav anpassat till den för handen varande situationen. Dessutom är en överenskommelse om ordnat ömsesidigt angrepp med likvärdiga vapen benämnt för duell, och det är förbjudet enligt svensk lag. En duell är ju en tävling där vapnen är likvärdiga. Varför vill lagstiftaren tvinga angripna personer att tävla i en gren där de vanligen är underlägsna motståndaren? Tävlingar brukar ha regler och domare på plats. Det är det aldrig vid våldsbrott, likväl tvingas svaga medborgare delta i något de riskerar straffas för om de är framgångsrika. Om den angripne är uppenbart underlägsen i styrka, snabbhet, eller av ålder eller sjukdom/skada, har denne då rätt till ett effektivare vapen för att jämna ut oddsen? Om inte, varför inte det?

Om hot uttalas, men angriparen inte når fram till sitt offer, då är det fortfarande bara olaga hot. Varför måste man vänta till dess angreppet verkställs innan man får försvara sig? Polisen är som vi vet inte allestädes närvarande och kan inte förhindra alla brott. Vi vill inte heller ha polisen i knät dygnet runt. Men då måste också medborgaren medges rätten att på eget initiativ och ansvar upprätthålla sin egen säkerhet.

I Sverige medges inte licens för skjutvapen i självförsvarssyfte. Men många brottslingar har tillgång till skjutvapen trots att det är olagligt. Ja, själva innehavet utan licens är ett brott i sig. Varför ska skötsamma medborgare av lagstiftaren och rättsväsendet avsiktligt försättas i ett underläge gentemot mot brottslingar?

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Turkiet blir aldrig EU-medlem

Benjamin Haddad skriver i Foreign Policy att det är uteslutet att Turkiet någonsin kommer att bli medlem i EU. De europeiska folken vill inte ha Turkiet med. Man vill inte ha en muslimsk stat med 75 miljoner invånare och en nästintill diktator till president, med i unionen. De redovisade opinionssiffrorna är tydliga i både England, Frankrike och Tyskland. Jag är övertygad om att exempelvis Grekland också är starkt emot. Samtliga medlemsstater måste säga ja till en ny medlem. Holländarna sa i en folkomröstning nej till det naturligt europeiska och kristna Ukraina. Det är bara en försvinnande liten del av Turkiets landyta som naturligt hör till Europa. Dess alternativa namn är historiskt sett Mindre Asien.

Turkiet är NATO-medlem, men har lika fullt 30.00 soldater posterade på EU-medlemmen Cyperns territorium. Det är fler soldater än vad Turkiet någonsin ställt till NATOs förfogande.

För att få bli medlem måste man klara av långa listor med krav fördelade på 35 kapitel. Man måste vara långt på väg redan innan man får öppna ett kapitel. Samtliga kapitel måste vara slutna, det vill säga godkända innan man får bli medlem. Så här långt har Turkiet, som ansökte om medlemskap redan 1987 och fick tillstånd att inleda proessen 2005, lyckats öppna 15 och sluta ett kapitel.

Det är dags att tills vidare säga nej till ökad utvidgning av EU. Det är mycket bättre att sluta handelsvatal och andra eventuellt nödvändiga avtal med ett självständigt Turkiet. Europa måste säkra sina gränser, inte ständigt flytta dem. EU måste börja leverera innehåll till folken i Europa. Annars faller EU under trycket av sin egen byråkrati och oförmåga att förstå vad Europas länder och dess olika befolkningar är och vill.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

ABM i förorten?

Nej, inte avtalet om Anti-Ballistiska Missiler. Även om ett skydd mot de sten-missiler som kastas mot svenska offentliganställda skulle kunna vara påkallat. Det är snarare Ausonius, Breivik och Mangs jag avser. När SVT först noterar att NRK uppmärksammat att stenkastande muslimska ungdomar i förorterna är ett problem för alla svenska personalgrupper som kallas till dessa områden, och sedan själva gör ett reportage som tydligt visar på ett Sverige som mist kontrollen över sitt eget territorium, då är det hög tid att reagera.

Nej, jag menar inte att svenskar ska börja gå ut och skjuta på invandrare. Men bevisligen har det redan hänt medan problemen ännu var betydligt mindre. Jag menar att en upprepning i större skala kan bli en sorglig konsekvens av om svenska politiker inte börjar ställa krav på de människor som kommer hit. Samt att politikerna ger verktygen till både myndigheter och medborgare att upprätthålla den ordning vi svenskar förväntar oss ska råda i vårt land.

Nej, det är inte fler krav på ökad eftergivenhet hos svenskarna, som politikerna ska ställa. Det är fler och skarpare krav på dem som komer hit som ska ställas. Så gör alla andra länder. Gör inte vi likadant är det tyvärr bara de som inte kommer in i andra länder som kommer hit. Med andra ord får vi dräggen och de andra länderna får anständiga människor.

Nej, jag vill inte alls stoppa invandring till Sverige. Tänk vilka fina meborgare vi fått i exempelvis Alice Teodorescu, bröderna Sanandaji och Hanif Bali. Men det är människor som bejakar att vi ställer krav på dem och de till och med överträffar kraven med en marginal som många svenskar inte mäktar med. Det är skillnad det!

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Kännbara konsekvenser.

Idag har Stefan Eriksson skrivit en gästkrönika föranledd av söndagens TV-program Agenda.

 

Så sakteliga tränger sig verkligheten i städernas ”no go zoner” på, och beröringsskräcken hos msm avtar. Alldeles för sent och alldeles för tafatt ges vi en inblick i ”blåljuspersonalens” arbetsförhållanden.

SVTs Agenda gav oss soffpotatisar en fragmentiserad bild av ordningsmaktens strävan att bibehålla en acceptabel livsmiljö i ett förortsområde till huvudstaden. Med känslan av att bevittna en parodi kan jag konstatera att respektlösheten och laglösheten nått en nivå som kännetecknar just de samhällen därifrån människor tvingas fly för sitt liv.
Det här med att ”ta seden dit man kommer” klingar ihåligt i sådana sammanhang som agenda belyste i sitt reportage.
I materialet från ”fronten” förkommer hot och våld från individer som anser sig stå över alla andra och skickade att sätta ramen för hur umgängesformen gestaltas i ”deras förort”.
Polisen kallas till platsen för att försöka stävja de alldeles för höga testosteronnivåerna hos individer som hel klart söker en konflikt där de kan ”mäta” sin kraft gentemot samhället. Jag vet ej hur representativt inslaget är i förhållande till vardagen, men polisens agerande framstod mer som ett pedagogiskt försök att tala vederbörande till rätta.
Påminner i sanning mer om en kurators agerande, än det uppdrag vi med rätta har beställt och betalat.
I anslutning fick politikerna möjligheten att uttala sin oro och syn på det oacceptabla i att ett fåtal kan förpesta tillvaron för människor i en hel stadsdel. Flummeriet blomstrar i och med att inrikesminister Ygeman och partiledade Lööf kommenterar det ohållbara i att blåljuspersonal ansätts av stenkastning och verkanseld av infödda i stadsdelen.
Krav höjs om mer kännbara konsekvenser vid brottslig verksamhet, samtidigt som det framstod som oklart huruvida det är ett brott att kasta sten på ambulansen.
Det föreföll i vilket fall som en samsyn fanns i så bemärkelse att brott skall beivras snabbare, hårdare, och mer kännbart för vederbörande. Där visar det sig att polisens arbete att lagföra brottslingen är ogjort arbete, då rättsvårdande instanser inte hinner med i svängarna.
Jag har ett förslag på vad jag tror skulle vara kännbart och i viss mån också avskräckande som reaktion från civilsamhället då brott av den här karaktären styrks.
I stället för att tilldöma vård inom kriminalvården, skulle ett mått av arbete förmodligen få en och annan slyngel att tänka sig för vilket umgänge han väljer.
Jag tänker mig ett sanktionssystem där ett visst mått av arbete skall utföras, t.ex  naturvårdande åtgärder som dikning eller skogsvägsbygge, där klienten erbjuds själv att bestämma vilken tid arbetet tar i anspråk.
Vederbörande skall själv via sin hörsamhet avgöra om diket skall grävas här i Sverige eller om han hellre vill att det skall göras på den Ryska tundran. Vad viktigt är att vederbörande själv har att välja om denne vill göra arbetet långsamt och invänta tjälen, eller att efter bästa förmåga slutföra betinget.
Att hålla en vakande uppsikt över dessa klienter tänker jag enkelt kan lösas med tillgänglig teknik, och arbetet skall utföras så långt som möjligt från den hemort de anser sig regera över.
Vad tror Ni om det?
Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Den trendiga homosexualiteten

Bruno Edgarsson, ordförande i Växjö stiftsfullmäktige, har sagt att han uppfattar pridefestivalerna som en trend och likaså bejakandet av homosexualitet bland de som inte själva är homosexuella. Så uppfattar jag hans uttalande. Sedan vrider media till hans uttalande till fördomsfullt, homofobiskt och hatiskt. Värre och hårdare fördömmanden ju närmare Stockholm tidingen publiceras.

Jag håller med Edgarsson, det har gått trend i att redovisa att man har med en bög i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Låt vara att det sker när det har bäring på ämne och innehåll i program eller artikel. Men när det inte har det, varför är det då så viktigt att redovisa att man har en äkta bög, flata eller transa med i sammanhanget?

Varför är det så viktigt att hålla pridefestival i varenda håla i Småland? Varför måste man kräva att Svenska Kyrkan ska sälla sig till spektaklet och välsigna det? Varför kräver man inte att de muslimska församlingarna i Sverige deltar i och välsignar pridefestivaler i varenda ort, stor som liten, där sådan anordnas? Det kunde ju vara rimligt att just muslimer deltar i detta, de vill ju hålla männen för sig och kvinnorna för sig. En lagom dos homosexualitet vid de sammankomsterna måste väl vara både fullt normalt och välkommet. Varför smussla med det?

Svenska kyrkan är inte längre statlig, utan en frikyrka bland många andra och därför inte längre en angelägenhet för medborgarna. Medlemmarna i Svenska kyrkan får därför tro vad de vill om homosexualitetens fel och förtjänster. För det handlar precis om det, tro och trosfrihet. Var är kraven på den katolska kyrkans närvaro vid Pride, eller den ortodoxa, eller judiska?

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Mer klimatskojeri

Nu hamnar jordbruket allt mer i skottgluggen för klimathotarna. Har de börjat inse att industrin och transportsektorns omställning blir allt för kostsam, så de måste ge sig på någon annan? Hur kostsamt blir det tro, när världsvälten sätter in?

Dr. Lini Wollenberg är forskningsledare på CCAFS (Climate Change, Agriculture and Food Security), jo det finns tydligen en sådan stolleorganisation också. Hon menar i princip att nu är det ren panik! De senaste skrämselrapporterna om varma månader visar att inte ens total omställning av industri och transportsektor till fossilfritt räcker för att nå Parisavtalets mål, anser hon.

Nu gäller det inte bara CO2 längre. Det var ju det klimathotet började med och det var länge det enda som ansågs hota vårt klimat. Det har tydligen gått trögt att sälja koldioxidhotet, så nu slänger man fram alla gaser man kan tänka sig. Trots att dessa gaser omsätts naturligt i såväl jordbruk som naturen.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Nudging

Tidningen Jordbruksaktuellt hade nyligen en blänkare om nudging. Det är ett engelskt uttyrck som betyder knuffar eller stötar. I Göteborg skulle de säga putta. I det här sammanhanget betyder nudgingen att man puttar i folk i en viss, i puttarens ögon, önskvärd riktning. Dessa puttar ska vara så svaga att offret inte känner det som puttar, utan snarare som vägledning, ett positivt val. Eftersom det var JA som skrev om detta så handlade det i första hand om ekologisk mat.

Men nudging förekommer på så många andra områden. När Trafikverket skickar ut meddelanden i samband med att det är dags för besiktning av bilen och samtidigt skickar med en liten broschyr om hur mycket hemskheter gamla bilar spyr ut, så är det en ganska kraftfull nudging. Det är ungefär som när du med din blå-vita halsduk står och väntar på bussen, så kommer det en stor och kraftfull bjässe med en gul-svart halsduk och ställer sig lite för nära för att det ska kännas bekvämt. Han behöver inte säga något, står bara där och stirrar ut mot gatan i väntan på bussen. Flyttar du dig, flyttar han efter och står ännu lite närmare. Nu börjar vi närma oss olaga hot.

En annan nudging är när man kallar våld i nära relationer för mäns våld mot kvinnor. Som om alla män och enbart män är skyldiga. I vart fall säger man tydligt att det bara är när män är skyldiga som det räknas. Eller när statliga nyhetsmedia påstår att de medborgare som åkt fast i en hastighetskontroll är fartdårar. För oss som inte åkt fast ska det kännas som om de där andra inte är av samma goda sort som oss. Då blir det lättare för staten att införa sanktioner mot dem, dårarna!

Uttrycken klimatsmart, klimatförändringarna, uthålligt, mångfald, ekologiskt, allemansrätt, vår svenska natur, jämställt och feminstiskt, är inte bara nudging. Det har antagit proportioner av hjärntvätt. Bland de givna exemplen finns uttryck både för sådant som är negativ nudging (skrämsel) positiv nudging (hoppfullt, önskvärt). Några tydliga exempel på positiv nudging, som ska få oss acceptera något som avsändaren vet är svårt att få gehör för, är integration och fotboll eller europeisk gemenskap.

I Danmark finns ett företag som ägnar sig åt att lära företag och andra att utnyttja nudging till sin fördel. Det kan handla om certifiering, licensiering och annat som ska påskina kvalitet överlägsen konkurrenternas.

När jag skriver mina krönikor kan jag också påstås vara skyldig till nudging. Jag ger berättelsen en personlig vinkling som berättar något om vad jag tycker. Denna vinkling är en uppmaning att hålla med mig, en nudging. De återkommande läsarna är sannolikt fullt medvetena om detta.

Skillnaden mellan min nudging och viss annan nudging är ungefär som när en trollkonstnär frågar om han får visa dig ett korttrick. Det går de flesta med på. Är trollerikonstnären skicklig hinner man inte med att se hur det går till och man både gläds och förundras över hur det är möjligt. Även när man vet ungefär hur det måste gå till, kan det vara svårt att hinna med och se. Detta då till skillnad mot korthajar som spelar falskt för att lura av dig pengar. Det sker inte på samma premisser, det är varken frivilligt eller underhållande. Men vissa av de nudgingtekniker eller avsikter med nudging som förekommer, liknar mer falskspelarens än underhållarens.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Europol

Europol ger varje år ut ett antal rapporter om brott i Europa. Den senaste om terrorism och extremism kom i juli 2015 och avhandlar år 2014. Det är alltså snart dags för en ny. Den kommer att ha en helt annan ton.

Det intressanta med rapporten om 2014 är att det då såg så lugnt ut, endast 4 dödade i terrorbrott i hela Europa. Men Europol gör ett avsteg och nämner att 2015 börjat illavarslande.

När det gäller extremism framgår att i Sverige häktades och dömdes ingen, varken vänster- eller högerextremister. Sverige verkar inte ens ha rapporterat några problem med vänsterextremister som stör och begår våld mot demonstrationer och möten som de ogillar. Vänsterextremism är tydligen det normala tillståndet i Sverige.

Antisemitism och islamofobi räknas till högerextrema åsikter, trots att förföljelse av judar och muslimer varit lika förödande i Sovjetunionen och Kommunistkina, som i det nationalSOCIALISTISKA Tyskland. I Kina är brotten mot troende fortfarande påtagliga och det är inte utifrån högerideologier.

Jag skulle rekommendera Europol att putsa glasögonen bättre. Vänsterspeglingen är lite för tydlig.

 

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments