Moteld?

Några som kallar sig Investor Decarbonisation Initiative har skrivit till ledningen för 380 internationella företag, varav 14 svenska storbolag och föreslagit att de ska förändra sin företagspolicy i mer klimatvänlig riktning. Bland dessa Skanska och Elektrolux. Detta enligt Dagens Industri.

Med klimatvänlig riktning menar de att göra sig fri från utsläpp av koldioxid. IDI menar detta är det rätta att göra på vetenskaplig grund, att sätta upp ”science based targets”. De påstår att företaget då blir mer attraktivt för investerare. Att det inte finns någon vetenskaplig grund för påståendet att antropogent CO2 påverkar klimatet, struntar de fullständigt i.

När man kallar sig Investor nånting nånting i Sverige kan det ge intrycket av att det är familjen Wallenberg som ligger bakom och att anpassning till deras önskemål skulle gynna den egna verksamheten. Jag har dock inte funnit någon koppling till Wallenberg och svenska Investor. De kanske skulle stämma för varumärkesintrång?

Tittar man på listan av medlemmar i IDI ser man att det är en suspekt blandning av flumorganisationer och pensionsfonder. Vill de tillfälligt driva upp kursen på de tillskrivna företagen, för att sedan kunna dumpa deras aktier med god förtjänst? Man kan på goda grunder misstänka att allt eftersom klimatbluffen avslöjas kommer de som investerat på AGW-premisser att försöka dra sig ur med minsta möjliga förlust, eller gärna en liten vinst. De kommer inte dra sig för att manipulera kurser om de kan.

Kanske Klimatsans och Clexit skulle se om vi kan finna vilka företag det rör sig om och skriva till dem med verklig vetenskaplig grund vad som är sant om AGW?

Investor Decarbonisation Initiatives medlemmar:

Aegon Asset Management
Bank J. Safra Sarasin
Achmea Investment Management
Candriam Investors Group
KLP
ERAFP
Strathclyde Pension Fund
Impax Asset Management
Ecofi Investissements
KBI Global Investors
Dana Investment Advisors
Mirova
NEI Investments
Ethos Foundation
Environment Agency Pension Fund
Triodos Investment Management
Trillium Asset Management
Boston Common Asset Management
Domini Impact Investments
First Affirmative Financial Network
Australian Ethical Investment
WHEB Group
The Nathan Cummings Foundation
Green Century Capital Management
Joseph Rowntree Charitable Trust
Dignity Health
Barrow Cadbury Trust
Impact Investors
Mercy Investment Services
JJ Charitable Trust
Daughters of Charity, Province of St. Louise
Ashden Trust
Polden-Puckham Charitable Foundation
Mercy Health
Mark Leonard Trust
Jesuits in Britain
Congregation of St. Joseph
Adrian Dominican Sisters Portfolio Advisory Board
Aargauische Pensionskasse (APK)
Bernische Lehrerversicherungskasse
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV)
Caisse de pensions ECA-RP
Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (CPIC)
Caisse intercommunale de pensions (CIP)
CAP Prévoyance
CCAP Caisse Cantonale d’Assurance Populaire
CIEPP – Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle
Etablissement Cantonal d’Assurance (ECA VAUD)
Fond. métallurgie vaud. bâtiment (FMVB)
Fondation Leenaards
Nest Sammelstiftung
Pensionskasse Caritas
Pensionskasse der Stadt Winterthur
Pensionskasse Stadt Luzern
Pensionskasse Unia
Prévoyance Santé Valais (PRESV)
prévoyance.ne
Profelia Fondation de prévoyance
Prosperita Stiftung für die berufliche Vorsorge
Retraites Populaires
Stiftung Abendrot
Terre des Hommes

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Omprövning?

Charles McConnell, executive director vid Rice Universitys energi- och miljöavdelning, hävdar i en artikel i Forbes, att USAs elnät är mycket nära kollaps. Det är nu så ansträngt att det är mycket känsligt för störningar från naturfenomen och sabotage-terrorism.

Anledningen till att det nu är så känsligt är all den alternativa energi som tvingas in på nätet från främst sol- och vindkraft. Han skriver rent ut att ”Vi förväntar oss [ekonomisk] tillväxt genom att fasa ut uthållig energiförsörjning [kolkraft och kärnkraft], den matematiken gå inte ihop.” (Mina förtydliganden inklippta från andra delar av artikeln.)

Det pikanta i sammanhanget är att McConnell var biträdande chef för det amerikanska energidepartementets avdelning för fossil energi under Obamas presidentskap 2011-13! Då var det order om att avveckla och lägga ner. Nu säger han rakt ut att hans tidigare chef hade fel.

Jag skulle gärna höra någon svensk fd. minister eller toppchef på ett departement säga något liknande. När kommer det?

Nej, både i Sverige och EU förbereds för en störtflod av klimatpropaganda i maj månad, när EU håller toppkonferens om nya gemensamma klimatpålagor.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Internationalisering – globalisering

Det finns saker man kan påverka och det finns saker det kan vara en poäng att en åsikt om. Att den tekniska utvecklingen nu lett till att människor över hela världen kan ha kontakter med andra människor över hela världen, är inte en sådan sak. Att ens ha en åsikt om att teknisk utveckling medför en social förändring, är inte värt den energi det tar.

Vi kommer att nyttja tekniken på alla tänkbara sätt. Det kommer att innebära både att folk flyttar, att varor flyttar och att idéer flyttar. Den väsentliga striden (som exempelvis MSM inte låtsas om) står nu mellan de som anser att vi ska behålla nationsgränserna, men vara vänner ändå, och de som anser att vi inte behöver några nationsgränser alls (globalisterna). Jag framhärdar alltså i den ordagranna tolkningen av att internationell betyder mellanstatlig, det vill säga att staterna (och deras gränser och särarter) finns kvar, medan globalismen ser hela klotet som en gränslös värld.

Jag anser, trots min libertarianska och frihetliga grundsyn att vi behöver behålla nationsgränserna åtminstone en tid till. Orsakerna är flera. Trots att en del nationsgränser kan sägas vara felaktigt dragna, så vore det ett oöverskådligt och potentiellt mycket farligt experiment att göra sig av med dem helt och hållet. Dels så erbjuder olikheter mellan olika nationers lokala lagstiftning åtminstone i teorin en möjlighet till fristad för oliktänkande från andra nationer. I en globalt gränslös värld finns inga sådana fristäder.

Dels så är inte någon variant av den demokrati vi idag känner eller provat skalbar uppåt till större enheter. Lokal demokrati som fungerar bra i Vetlanda, Barcelona eller Tapalquén, fungerar inte med säkerhet i en global skala. Jag vågar nästan hundraprocentigt påstå att den med säkerhet inte fungerar i en global skala. Vi har alltså mycket mer att lära om hur en demokrati som värnar medborgarnas intressen ska utformas lokalt, för bästa resultat (exempelvis lycka). Vilket kanske kan ske via lokala folkomröstningar och små demokratiska områden. Därmed inses att vi har oändligt mycket mer att lära om hur demokrati ska (kan, bör) utformas och hur demokrati i olika områden och med olika utformning jämkas samman i det internationella samarbetet.

Ett slags analogi kan vara att jämföra med kärnkraft. Med en liten mängd reaktivt material och en stor mängd demokratiskt manövrerade styrstavar är det relativt säkert (den lokala demokratin). Men hundra ton reaktivt material och en enda styrstav, som dessutom manövreras med tveksamt demokratiskt inflytande (globalismen), det innebär som alla förstår en betydande risk.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Sharia 2

Ledarsidornas Johan Westerholm har i ett antal artiklar genomlyst jihadistiska muslimers kopplingar till den svenska regeringen, myndigheter och universitet. Resultatet är skrämmande! Vi har en regering som med öppna ögon umgås med islamister. Det gäller inte minst Ardalan Shekarabi och hans närmaste medarbetare.

Jihadister har regelbundet bjudits in till svenska muslimska studieorganisationer och liknande. För detta har de fått frikostigt med statsbidrag. Sent omsider har Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), som har hand om dessa bidragspengar, valt att inte betala ut stödet för 2017. Återstår att se om det beslutet står fast och vad det i så fall får för konsekvenser. Dessa islamister predikar sharialag och vill se det infört i Sverige.

Jag är beredd att låta de muslimer som orätt tillskansat sig svenska skattepengar via exempelvis bidrag dömas efter sharia och sedan utvisas. Hur kul är det att komma tillbaks till sitt hemland utan ena handen, där alla vet vad denna stympning betyder?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 kommentarer

Karl XII

I år är det 300 år sedan Karl XII dog. För somliga är han ännu en hjältekonung. I mina ögon var han en vildhjärna med enväldig konungslig makt och ett arvsuppdrag att spöa ryssen. Det gick, som alla vet, inte väl.

Men för dem som vill hylla minnet av ”Kalle dussin” i år, hur kommer det att gå? Kommer media detta redan galna valår tillåta att påminnelser om Karl XII? Kommer man att göra det utan direkta påståenden om högerextremism? Rasism, nazism, fascism, nationalism?

Hur kommer vårt förhållande till Ryssland att behandlas? Vi har mycket gemensamt med Ryssland, inte minst många kulturella likheter sprungna ur ett vintrigt klimat. Ryssar i gemen är stolta över sin kultur. Inte ens under den värsta kommunisttiden rensade man ut spåren av den borgerliga kulturen som exempelvis de kinesiska kommunisterna gjorde. Putin är en stolt ryss. Stolta svenskar som kommer i fred med ömsesidigt fördelaktiga affärer har större chans att lyckas än de som kallar honom och Ryssland vid öknamn.

Propagandan mot Ryssland och beskyllningar om både det ena och det andra är legio i västmedia, när sanningen är att det är kinesisk expansion vi borde se upp med.

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Politikerna förstör arbetsmarknaden

En stor undersökning som Arbetsmiljöverket låtit göra, och som refererasflera ställen, visar att särskild bygg- och entreprenadföretag anser det svårt att följa alla lagar och regler. Myndigheterna, liksom fack och media som rapporterar om detta tycks inta ställningen att det är fel på företagen.

Ingen verkar inse att det kan var fel på regelverken och då i synnerhet den kombinerade effekten av flera regelverk som styr en viss verksamhet. Eftersom jag själv varit och är företagare inom entreprenadsektorn kan jag utan att skämmas säga att regelverken är produktionshämmande. I mitt fall har jag valt att försöka följa regelverken, men söka sådana uppdrag där regelverken inte ännu är gällande. Detta har på senare år i rask takt blivit allt svårare. Så nu lägger jag av. Det är inte värt ansträngningen längre. Det kostar mer att följa regelverken än vad man kan begära i ersättning för utfört arbete. Och då menar jag att det är redan innan något arbete utförts.

Sådan blir effekten när det kostar lika mycket att vara allround och göra olika typer av jobb och där alla regelverk hela tiden måste uppfyllas. För den som bara gör samma sak och kanske gör det för en stor kund, blir det inte så dyrt. Men för en småföretagare som jobbar mot privatpersoner och andra småföretag, med uppdrag som tar allt från en halv dag till max två veckor, blir byråkratin för tung.

Det är politikerna som i sin bubbla av storstadsproblem förstör arbetsmarknaden på mindre orter och för mindre företag, genom att bara godkänna storskaliga lösningar. Att en stor aktör som Veidekke dessutom säger att de köper in tjänsten av facket att bered och kontrollera att regelverken följs, det slår ut de flesta små och medelstora konkurrenterna.

Både Sweco och Maskinentreprenörerna har insett den negativa utvecklingen. Kommer någon politiker att göra det i tid?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Inspirerade av Lucky Luke?

Som ni minns sköt Lucky Luke snabbare än sin egen skugga och enligt seriens skapare träffade han alltid nå’t. I fallet bombning av Syrien för påstådda och kanske rent av redan tillbakavisade påståenden om kemiska vapen, kom beslutet om attack innan man riktigt visste vad man skulle skjuta på, eller varför. Visst känns argumentationen igen från upptakten till attacken mot Irak?

Nu ska man skicka dit FN för att kontrollera om man träffade något relevant. Så kan man inte bedriva seriös internationell politik. Det har framskymtat att Israel ansåg att hizbollah kommit för nära den israeliska gränsen och därför ville ”röra om lite i grytan”, så att ingen började skjuta i riktning mot Israel. För det uppdraget begärde man hjälp från vännerna i USA.

Tucker Carlson har dock presterat kraftig vidräkning med den förda politiken. När ska vi få se något sådant från svenska journalister?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Våra politiker har brutit samhällskontraktet.

Svenska folket har frivilligt lämnat ifrån sig makt till politiker och myndigheter i utbyte mot att dessa ser till svenska folkets bästa och att dessa representanter kan bytas ut skulle folket så önska. Detta framgår tydligt av de inledande styckena i Regeringsformen. Detta kan sägas vara vårt formella samhällskontrakt.

Men när de svenska politikerna bara vänder sig om och lämnar över den makten till EU, utan reservationer för att svenskarna kan vilja ha den makten tillbaka, då har politikerna gjort något de inte har lov till. De har de brutit samhällskontraktet.

Eller när politikerna tar sig för att gynna andra människor framför de svenska medborgarna och i synnerhet när de finner det motiverat att läxa upp svenska folket, när folket protesterar mot den förda politiken, då har politikerna brutit mot samhällskontraktet.

Istället för att kritisera folket, när politikerna inser att de inte längre företräder folkets vilja, ska politikerna avgå och lämna plats för politiker som för folkets politik. Högförräderi vill jag minnas är ett begrepp som förekommer i sammanhanget och gäller just sådana brott mot nationen som brytande av samhällskontraktet och brott som hotar den fria nationens bestående kan anses utgöra.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 32 kommentarer

Falsk tillvitelse

Varför är vänsterdemagogerna just nu så förtjusta i att tillvita frihetens förespråkare auktoritära drag? När Jordan B. Peterson deklarerar att han inte böjer sig för diktat om postmodernism, feminism och identitetspolitik, då kallas han för spridare av auktoritär filosofi av filosofiprofessorerna David Livingstone Smith och John Kaag.

I sin artikel kommer de med förbluffande paralleller mellan Peterson och Artistoteles samt Platon. Men ännu mer CG Jung och Friedrich Nietzsche. När man blir jämförd med Nietzsche, då vet man att man är utsatt för smutskastning från vänster. Det är nog säkrare än amen i kyrkan.

Smith och Kaag anser att Peterson har ett juniganskt förhållande till arketyper och då främst hjältar, vilket skulle göra honom predisponerad att omfamna auktoritära tankar. Men de ger inget exempel på att Peterson framfört detta. Jag har dock hört honom nämna arketyperna som en hjälp att förstå människans olika uttryck och persona. Det är dock inget som leder till auktoritarism.

Med Nietzsche är det mycket mer komplicerat. Han var sin tids motsvarighet till Einstein, men inom filosofin. Han kom med många nya och svårtolkade funderingar och många kände sig kallade att kunna göra korrekta uttolkningar av vad Niestzsche förtäljt, men få, om ens några, tillhörde de utvalda.

Att Nietzsche ansåg att de tyska folken ännu inte nått den framgång de förtjänade och att han önskade att alla skulle söka förverkliga sin ”übermensch”, sitt bästa jag, har vantolkats till att vara ett recept för nazism och auktoritetstro. Egentligen är det inte märkvärdigare än det mycket äldre råd visa män och lärofäder meddelat sina elever, och som på engelska uttrycks – ”To thine own self be true”.

Ja, jag förenklar lite här, eller redovisar endast kvintessensen, om man så vill.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Homofoni eller kakafoni?

När den rumänske dirigenten Sergiu Celibidachi dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester i Tjakovskijs Blommornas vals i svensk TV på 60-talet, blev han kanske mest känd för att han under repetitionerna manade på sina musiker i vissa avsnitt med att muntlig ljuda ”tiita, tiita, tiita”. Det gjordes en och annan parodi på detta, att en världsdirigent stod och namngav ett småfågelsläkte för att inspirera till blommor och vals.

Men han gjorde något mycket viktigare, som de flesta missade. Vid ett tillfälle avbröt han repetitionen och förklarade att ”så där kan ni inte spela, det är homofoni”! ” Ni försöker alla att spela den bärande stämman, men det är bara en som ska göra det här. Det är han där uppe” sa Celibidachi och pekade på en blåsare (klarinettist, tror jag). ”Ni andra ska spela det understöd som melodislingan behöver. Annars låter ju alla lika!”

Jag kom att tänka på det när jag lyssnat på inledningen till den svenska valrörelsen. Det är ju ren och skär homofoni. Men i ett demokratiskt val, där väljarna ska beredas stora möjligheter att utröna skillnaderna mellan de olika partierna, då är det ju inte homofoni vi behöver, varken från partierna eller media

Det vi behöver är kakafoni! Alla ska låta olika och lyfta fram sina olikheter. Det är först efter valet, när en regering ska sättas samman som den behöver lite homofoni, eller åtminstone symfoni.

Aldrig ljugs det så mycket som före ett val, under ett krig, eller efter en jakt –  Otto von Bismarck.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 kommentarer