Frihet och nation

Var är en individ friast att följa sin egen vilja, nycker och infall? Objektivt sett måste det vara på en plats där vår individ har total bestämmanderätt och inte påverkar någon annans frihet. Det lutar alltså åt en i övrigt öde ö. Det kan förklara en del av fascinationen med Robinson Crusoe.

Invändningarna att alldeles ensam på en i övrigt öde ö utesluter de moderniteter som befriar människan från en massa manuellt arbete, samt om fritid och bekvämlighet är mått på frihet så är Crusoe inte fri, anser jag vara falska. Han är fri att skapa vilka moderniteter och bekvämligheter som helst. Om han inte kan det, är en helt annan frågeställning än den om friheten, nämligen om hans förmåga.

En liten grupp människor på ett område som räcker till för deras behov och som de inte behöver försvara, medger också stor frihet, både för gruppen och rätt hanterat även för individen Det skulle kunna vara en lite större ö.

Men här kommer vi på ett annat frihetligt spörsmål. I samvaron med andra människor blir friheten till stora delar beroende av vad de olika individerna accepterar för individuella friheter hos varandra. Detta kan som bekant variera mellan olika grupper och samhällen.

Det är inte säkert att en liten grupp vill tillåta en enskild individ att följa sin egen vilja, inte ens om individens gärningar inte alls skadar gruppen. De kan ju tycka individens val att inte göra som gruppen vill i sig skadar gruppen. Det där med positiva och negativa rättigheter, ni vet.

Å andra sidan är en riktigt stor grupp, som till exempel hela världen, mycket svåradministrerad. Det kan därför bli troligt att om en enda världsordning införs så finns de inga lokala eller individuella undantag, helt enkelt för att byråkratin inte klarar av att administrera dem.

Då är det bättre med en mångfald grupper, vi kan kalla dem nationalstater. Om vi förutsätter att de kan enas om en princip om att låta varandra vara ifred så länge nationernas verksamhet inte förstör för andra nationer, så borde det finnas möjlighet för individerna att flytta till de nationer där deras sätt att vara är accepterade livsval och livsstilar. Jag räknar inte olika förutsättningar för råvaruutnyttjande, industri eller handel som att nationerna förstör varandra.

Detta resonemang låter kanske naivt, men det verkar vara det öde som drabbar alla försök att konkretisera teorier om frihet. Det tycks vara så fundamentalt svårt att beskriva friheten att det antingen blir lätt naivt eller så komplicerat att denna komplexitet omöjliggör frihet i praktiken. Då föredrar jag faktiskt naiviteten, för den är någorlunda överblickbar, liksom begränsade nationalstater. Globalisering motverkar i detta perspektiv att vi får fungerande nationalstater och därmed även individernas frihet.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Den ljusnande framtid är?

Äntligen verkar delar av det intellektuella Sverige vakna upp om invandringen. Delar säger jag, för de som tillhör vänstersidan och miljöfundamentalismen, det vill säga en majoritet, är fortfarande djupt nedsövda av bedövningsmedlet egen godhet och lär inte gå att väcka utan allvarliga biverkningar för deras egen självuppfattning.

Det är endast personer som tillhör vad som tidigare utgjorde delar av något slags borgerlighet som börjar reagera och säga, ”men vänta nu”! ”Vad är på väg att hända med vårt samhälle, och hur är det beroende av invandringen”? Sådana frågor är fortfarande stigmatiserande för vår ”kulturelit”, men de börjar höras allt tydligare. DGS har haft några intressanta artiklar i ämnet, här är en.

Fortfarande hörs tillmälen om rasism, det är dock inte alls en fråga om ras och sålunda omöjligen om rasism. Migranterna kommer uppenbarligen från olika håll och med olika raser, genetiska bakgrunder. Vad det handlar om är kultur, kulturella skillnader, och hur dessa kräver anpassning, respektive anammar anpassning. Mer rakt på sak, vill vi ha kvar vår kultur måste vi upprätthålla vår del och kräva att de inflyttade anpassar sin kultur till vår. En fortsatt stor invandring och en fortsatt ovilja till assimilering kommer inte kunna bevara något fribrev, vare sig kulturellt eller ekonomiskt, för  svenska akademiker med godhetssjälvbild.

Som en kort repetition kan nämnas att nyanlända lågutbildade personer kostar mer än de tillför i vårt högutbildade och specialiserade samhälle. De kommer inte hit för att ta hand om våra gamlingar, det hade de kunnat göra hemma med sina egna gamlingar, men ville inte. De kommer inte hit med innovationer och patent färdiga att sätta i produktion. De kommer inte från samhällen där stratifiering, klasskillnader och titelsjuka är utjämnat. De kommer inte från samhällen med vår samlevnadskultur mellan könen. Det finns säkert fler väsentliga skillnader att peka på.

Som ytterligare lök på laxen har våra tekniska innovatörer, framtidsanalytiker och vissa politiker börjat fundera på hur vi ska anpassa politik och samhälle till den robotisering och artificiella intelligens som förväntas få ett stort genombrott innan halvseklet. Hur nytillkomna personer med de skillnader från oss som jag nämnt, passar in i den utvecklingen är fortfarande helt okänt. Vi vet inte ens hur vi själva ska passa in ännu. Andra förstå-sig-påare varnar allt mer för att världens fiatvaluta-system är moget för en omfattande hundraårskris. Om pengarna förlorar sitt värde, varmed skola vi betala?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Fåfängt fiske

Kvinnors exotism* i kombination med vänsterns projekt att tvångsinkludera alla i deras maktsfär kommer att få katastrofalt resultat vad gäller västs förhållande till islam. Det är en paradigmatisk kulturell skillnad mellan väst och den muslimska världen. Muslimska män kommer låta sig styras av västs kvinnor endast så länge det gynnar de muslimska männen. Vänsterfolk och fackliga företrädare kommer att upptäcka att islam är ett starkare kollektiv och den större fisken i akvariet, när islam blivit en tillräckligt vanlig religion i väst. När den tillåtits bli tillräckligt stark kommer den att sluka väst och världen blir aldrig densamma.

Ju mer man lär sig om islam, ju mer man får insikt i hur det faktiskt fungerar i muslimska länder, desto mer inser man att försöken att integrera islam i den kristna västvärlden är dömt att slå västvärlden i spillror. Kristendomen, den andra kindens religion (med referens till Jesu uppmaning), skiljer sig radikalt från islam. Inte minst genom att Koranen i direkta ordalag hävdar att judendom och kristendom förvanskat Guds budskap och dess anhängare blivit varnade för sina syndfulla vanor. Att Koranen i direkta ordalag förbjuder anpassning till de undermåliga tolkningarna av Guds ord och i direkta ordalag erbjuder oärlighet som ett sätt att överleva i ett kristet eller judiskt majoritetssamhälle, till den dag då islam istället kan ta över.

Den enda räddningen för västvärlden, tyvärr, är att förpassa alla muslimer, ALLA! till sina hemländer i mellanöstern. Någon annan räddning från islam erbjuds nämligen inte av islam. Det finns nämligen inga moderata eller sekulära muslimer i skarpt läge. Då är man antingen Guds krigare (jiahdist) eller död.

Erik Svansbo har redovisat siffror från en PEW undersökning. Beroende på fortsatt invandringstakt kommer Sverige att ha mellan 11 och 31% muslimer år 2050. Även Robert Toth har skrivit om hur Islam är inkompatibelt med exempelvis kvinnors rättigheter. Exotismen slår tillbaks mot sina tillskyndare.

*Exotism; Ni vet det där fula som uppstår när vita män finner kvinnor med annan hudfärg eller ur en annan kultursfär sexuellt intressanta. Märkligt nog antas kvinnors intressen för män inte kunna drivas av exotism. Detta trots att man vet att kvinnor evolutionärt attraheras sexuellt av män med gener som skiljer sig från deras fäder och bröder.

Torbjörn Elensky har lanserat att den svenska överheten eller eliten drabbats av tredjevärldism, men jag tycker det är bättre att säga som det är. De är smittade med en irrationell och emotionell form av exotism, inte nödvändigtvis av sexuell art, men där det främmande ses som bättre än det egna.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Kina påverkar USA

Lite förvånande, men bra, att vänstervridna Foreign Policy tar upp att Kina sponsrar professurer i statsvetenskap vid amerikanska universitet. Ut från dessa universitet kommer sedan ungdomar som tar plats i amerikansk statsförvaltning. Då är de redan fullproppade med vad Peking vill att de ska veta och tycka om Kina.

Har de inte själva genomskådat propagandan eller fått hjälp därtill av andra lärare på olika kurser, då kan det bli svårt att tänka om och tänka rätt. Kineserna tänker naturligtvis strategiskt rätt. Det är mycket effektivare att indoktrinera dem som alltid blir kvar i administrationen, än att försöka köpa dem som bara tillfälligtvis blir valda till något ämbete.

När får vi höra vänstervridna svenska media berätta att det odemokratiska Kommunistkina sponsrar propagandaprofessurer i USA?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Metoo och helige ande

Nu är vi inne i den månad där de kristna firar den obefläckade avelsen. Den förmodade oskulden Maria blev gravid och skyllde hela förhållandet på Guds helige ande, som enligt henne hade uppfyllt henne och gjorde att hon nu väntade Guds son. Ännu 2000 år senare finns det folk som tror på den blåsningen.

Bara för att förekomma dem som vill kasta all skuld på män och därför kunde tänkas komma med förklaringen att hon skylde över ett sexuellt övergrepp med att skylla på den helige ande. En annan utväg ur ett dilemma helt enkelt. Men då återstår likväl det faktum att hon ljög om det verkliga förhållandet.

Nu har det dessutom tillkommit en massa kvinnor som kräver att vi ska tro dem på deras ord, för att de är kvinnor och för att det bara är de som vet vad som hänt. De kräver monopol på tolkningsföreträde och kräver blind efterrättelse för att de är kvinnor och vi andra är lägre stående varelser. Jösses Amalia!

I USA har det avslöjats att de anklagelser som riktats mot Roy Moore är rakt igenom falska. Men de har ändå påverkat det val han ställde upp i. Så bara det faktum att osubstansierade beskyllningar kunde kastas fram i valrörelsens slutskede, fick följdverkningar. Visst, ryssar och kineser är säkert med och lägger sig i andras val. Men våra egna kvinnors ageranden är nog så allvarliga.

Gunwer Bergqvist naiva framförande av Povel text och melodi kan låta oskyldigt, men när det raljanta blir blodigt allvar är det inte fullt så roligt längre.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Varmt klimat gynnar högkulturer

 

Dagens gästskribent är Tege Tornvall. Denna replik till Victor Galaz vägrade SVD ta in.

Statsvetaren Victor Galaz menar i SvD 14/11 att mänskligheten bara har 19 år på sig att undvika ”den punkt som FN identifierat som kritisk” för Jordens klimat. Han hänvisar till boken ”Klimatet och människan under 12.000 år”, skriven av klimathistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Men denna utmärkta bok visar tvärtom att världens högkulturer genom åren gynnats av varmare klimat – och att kallare klimat bidragit till att högkulturer gått under med missväxt, svält och oroligheter. Ofta även folkvandringar och rena krig.

Med varmare klimat kan man odla längre norrut (90 procent av världens invånare bor på norra halvklotet) och högre upp i bergstrakter. Varmare hav gasar ut vattenånga och koldioxid som moln och nederbörd och som näring för växtlighet och grödor. Det ökar den yta man kan odla på och stimulerar växtlighetens fotosyntes (upptag av näring) så att världens jordbruk kan försörja fler.

Omvänt flyttar kallare klimat odlingsgränserna längre söderut och längre ned i bergstrakter. Kallare hav tar upp vattenånga och koldioxid, och växtlighet och grödor får mindre näring. Mindre mark kan odlas, och skördarna minskas. Då räcker maten för färre.

Dessa sammanhang borde vara allmänt kända, även om varmt klimat kan orsaka torka på vissa håll. Däremot orsakar kallt klimat mer extremväder än varmt. Vindar är luftmassor som rör sig. Varm luft stiger och släpper in kallare luft från sidorna. Större temperaturskillnader ökar denna effekt.

Sedan senaste stora istid har världen och mänskligheten upplevt flera både varma och kalla perioder. Varmast var klimatoptimum för runt 9.000-5.000 år sedan. Minst lika varma som nu var också bronsåldern, romartiden och medeltiden/vikingatiden. Kalla var antiken, tidig medeltid samt flera perioder under Lilla Istiden ca 1300-1900.

Bakom dessa växlingar ligger främst Solens växlande aktivitet med effekt bl. a.  på molnbildning och nederbörd. Nu är Solens aktivitet åter lika låg som periodvis under Lilla Istiden. Det förebådar kyligare klimat framöver.

Ändå varnas vi för hotande uppvärmning. Statsvetaren Victor Galaz är inte klimatforskare men arbetar på Stockholm Resilience Centre – som ofta varnar för påstått klimathot. Hans uppdrag är att varna just för sådant hot.

De facto har Jorden värmts en knapp grad sedan Lilla Istidens slut för runt 150 år sedan – och flera grader sedan dess kallaste period ca 1645-1715. Mer värme, vattenånga och koldioxid har gynnat växtlighet och skördar. Färre lider nöd. Fler har fått det bättre
Även det framgår av Charpentier Ljungqvists läs- och tänkvärda bok.

Snöoväder i Spanien

Spanska media rapporterade i lördags 2 dec. om 20 cm snö på oftast soliga semesterön Mallorca samt även om snö i Baskien och Kantabrien – det senare med plogbilar ute på vägarna. Till söndag 3 dec utfärdades varning för snöstorm på flera håll i norra Spanien.

 

Tege Tornvall

Nätverket Klimatsans

 

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Cykelbana, Nej Tack!

Var kan man tänka sig att lokalbefolkningen protesterar mot att den lokala trafikmyndigheten planerar att bygga cykelbanor? Där det är sommar året runt eller där det är vinter mer än halva året? Rätt svar, där det är sommar året runt.

Detta har nu inträffat i Auckland NZ! Den lokala trafikmyndigheten Auckland Transport (AT) gjorde något slags enkät, där de fick fram att cykelbanor var önskvärt. Så de började bygga cykelbanor. Men då protesterade de boende i området liksom affärsidkarna. De förstnämnda ockuperar byggarbetsplatsen i protest och kräver att AT avbryter dumheterna.

De hävdar flera viktiga poänger i sammanhanget.
1. cykelbanor gör inte cyklandet säkrare, snarare tvärtom. Att cyklisterna ska få företräde på vissa sträckor gör bara saken värre, för cyklisterna blir inte fullvärdiga trafikanter och därför sämre sådana.
2. Ett stort antal parkeringsplatser skulle försvinna. Detta gör det svårare att finna en parkering, vilket bidrar till mer onödig trafik.
3. Busshållplatser som placeras och byggs ut så att all trafik tvingas stanna skapar också nya problem.
4. Affärerna har kalla fakta från olika delar av NZ där liknande förändringar redan är genomförda. Där har butikerna som berörs förlorat 30-50% av sina intäkter. Flera har fått slå igen. De som bor i området har fått längre till vardagshandel och färre att välja på.
5. De boende hävdar att undersökningen som AT stöder sig på är gjord på fel sätt och även gjorts gentemot fel intressenter.
6. De boende i Auckland, där dessa förändringar planerats, hävdar att de inte kommer att cykla på cykelbanorna och de har inte heller möjlighet att välja bort bilen för sina dagliga transporter. De har bara sämre vardag och sämre miljö att vänta.

I Auckland räknar man normalt med noll snödagar per år, men det kan naturligtvis regna och blåsa. De har ändå väsentligt bättre klimat att cykla i än i Sverige. Den ideologiska tanken att man via politiska beslut kan ändra folks beteenden till att passa ideologin, har fått en allvarlig sinkadus att ta hänsyn till. När ska svenska folket vakna och protestera mot att bilismen planeras bort av ideologiska skäl?

Publicerat i Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 44 kommentarer

Bokstavskombinationer i det oändliga

I en Kanadensisk grundskola uppmanas lärarna ta till sig nya bokstavskombinationer som symboler för olika sexuella identiteter. I detta fall LGGBDTTTIQQAAP. PJ Media tillhandahåller en uttolkning.

När upphör dessa bokstäver att ha innehåll och när blir de bara löjeväckande? Förmodligen har vi redan passerat den punkten, men den politiska korrektheten vet inga sådana begränsningar.

Detta kan naturligtvis vara en överkompensation för den förföljelse av bokstavsgenus som tidigare förekommit i det offentliga Kanada och som PM Justin Trudeau nyligen bett om ursäkt för. Men måste det gå till överdrift åt andra hållet?

 

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Tjugofem års felaktiga profetior

Den varning som år 1992 utfärdades av 1700 ”ledande forskare” om hur illa det var ställt med människorna och Jorden, kan nu granskas med 25 års facit. Inom ett till ett par decennier skulle deras profetior slå in om vi inte radikalt ändrade livsstil, framför allt petroleumanvändningen. Investor’s Business Daily har tagit fram en lista. Så här blev det:

  • Fler skulle drabbas av vattenbrist. År 1990 hade 76% av mänskligheten tillgång till rent vatten. År 2015 hade den andelen ökat till 89%, enligt UN-FAO.
  • Fisket skulle utarmas så att fisk inte skulle vara tillgängligt som föda. Tillgången har sedan dess ökat med 30%.
  • Fler skulle drabbas av matbrist. 1990 var 40% av mänskligheten undernärd. Idag är det 26%.
  • Jordbruksmarken skulle utarmas och sluta producera. I stort sett odlar vi samma areal idag som då, men föder 34% fler människor till en högre grad näringstillfredsställelse.
  • Luftföroreningarna skulle förgifta oss. I USA har alla kontrollerade substanser i luften minskat. Det beror inte på begränsningar införda EPA, det beror på bättre metoder som den fria marknaden tagit fram.
  • Skogen skulle ta slut. Världens totala skogsytor har minskat med 3%. I flera industriländer, som Sverige och USA har den ökat.
  • Artutarmningen och utrotningen av arter skulle minska vår tillgång till nya effektiva mediciner. Någon ökad utarmning eller utrotning av arter har inte skett. Men läkemedelsföretagen påstår sig ha 5000 nya mediciner på gång.

Nyligen har 15.364 ”ledande forskare” varnat i tidskriften Bioscience att om 25 år, då är det slut för gott med mänskligheten om vi inte………….

Vem tror att de får det rätt denna gång?

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Två Frankrike

I Frankrike verkar de vara helt utan insikt om vari deras problem består, eller vilka lösningar som finns tillgängliga. Christian de Moliner, redovisad endast som en intellektuell vilket inte säger mycket i sammanhanget, föreslår ett delat Frankrike. Ett europeiskt – kristet och ett muslimskt. Att detta är fullständigt inkompatibla samhällen verkar han inte ha förstått. Det finns ingen ”demilitariserad zon” för ett muslimskt samhälle där sharia råder. Där är man antingen med mullorna eller mot dem. Är man mot dem är man en ovärdig person vilken kan behandlas värre än smuts.

Ett annat förslag kommer från Macrons jämställdhetsminister, Marlène Schiappas. Hon tror att man med tiotusen fler poliser på gatorna kan få alla män att sluta vissla efter vackra flickor, något som hon anser vara sexuella trakasserier. Om man samtidigt lagstiftar att om en polis vittnar om att någon visslat, så är det straffbart med böter. Å andra sidan är hon beredd att stifta en lag som medger att  samtyckessex med en person så ung som 13 år skulle vara godkänt.

Kombinera dessa två idéer och se ett Frankrike som upphör att existera inför våra ögon inom Macrons första presidentperiod.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer