Republikaner fara för frihet och säkerhet

John McCain är en av de republikanska senatorerna som vill ge FBI oinskränkt makt. Förslaget som röstats ned en gång, med endast två rösters marginal, går ut på att FBI ska få skriva sina egna husrannsakningsorder, avlyssningorder och begära ut dataloggar utan att behöva gå till domstol. Det vill säga samma slag av godtycklig maktdemonstration som de brittiska rödrockarna utsatte nybyggarna för och som ledde till det Amerikanska frihetskriget.

Denna del av byråns nya befogenheter ska inte heller vara underställd någon granskning eller kontroll av de folkvalda, en regel som i princip gäller alla myndigheter idag. Men här ges alltså carte blanche till myndighetsövervakning av och övergrepp på medborgarna. Slutet kommer allt närmare för The Land of the Free and the Home of the Brave!

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Klimathotsmånglarna kastas ut

Filippinernas nytillträdde president, Rodrigo Duterte har lovat att inte följa FNs klimatpolitik. Han kallar det för en bluff och ett försök att ta kontroll över världens fattiga länder! På fråga från journalister och andra, anågende att hans företrädare skrivit under Parisprotokollet, svara han att det är inte hans namnteckning och han kommer inte att ratificera avtalet.

Sedan håller han en lång utläggning om att gobaliseringsmaffian, bankerna och de rika västländerna framhåller klimathotet enbart för att trycka ner de fattiga länderna som behöver billig energi för sin industrialiseringsprocess. FN blir också kallad vid den korrupta organisation det är.

Har ni hört något om detta i svenska media? Inte jag. Tillsammans med Donald Trump, Theresa May och kanske australiensarna, ja varför inte även Vladimir Putin och Xi Jinping, har de alla möjligheter att få stopp på bedrägeriet. Det vore en lättnad om detta intäffade senast i början av 2018!

Men det måste gå rätt väg. Enligt Heartland Institute står det amerikanska presidentvalet mellan en Donald Trump som lovat riva upp Obamas klimatpolitik och förbjuda EPA att ta ut skatt på koldioxid, och en Hillary Clinton som lovar att göra det straffbart att tala emot klimathotet!

 

 

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Dumhet manifesterad

De 22 juni invigdes en två kilometer lång provsträcka mellan Gävle hamn och Storvik. Sträckan är elektrifierad med luftledning och ett antal Scanilastabilar ska trafikera sträckan i ett försök att minska klimatpåverkan.

Förutom att exempelvis trådbussar sedan länge är ett välkänt fenomen i flera städer i världen, så har det också minskat för att det inte är tillräckligt flexibelt vid exempelvis trafikstörningar. All trafik som binds till en fast energiinstallation eller fasta körspår kommer av givna fysiska skäl att vara mer begränsad än trafik som inte existerar under dessa villkor.

Inte ens en storskalig elektrifiering av vägnätet skulle göra någon skillnad för klimatet. Det förtjänar att upprepas att CO2 inte hotar klimatet! Det finns inga som helst belägg för klimathotet. Det finns bara teorier och datamodeller. Så alla ansträngningar för att rädda klimatet genom att vidta extraordinära åtgärder kostar bara mer. Kostar mer pengar, förbrukar mer resurser till ingen nytta.

Dessutom skulle luftledningar över landets vägnät allvarligt försämra möjligheten att transportera last av icke standardiserat format. Vi skulle med andra ord få dyrare transporter och vi skulle också på sikt se en inskränkning av antalet orter där utveckling av tung industri  är möjlig. I princip blir det begränast till orter med industriområden i närheten av goda hamnar.

Det bästa vi kan göra för Sveriges utveckling är att rösta bort MP ur riksdagen.

Posted in Klimatbluffen, Trafik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Norsk doping

Den norske skidåkaren Martin Johnsrud Sundby har blivit fälld för doping för en astmamedicin han tagit. Som en konsekvens av fällning blir han fråntagen segern i Tour de Ski och totala Världscupen 2015. Astmamedicinen får användas om man anmäler att man tar den och inte överskrider en fastställd dos. Sundby och hans läkare har missat både att anmäla att han tar medicinen och de har överskridit dosen.

Enligt regelverket var han alltså dopad. Somliga hävdar att astmamedicin inte är prestationshöjande, men varför tar man det då? Jaså, han har en sjukdom, ett handikapp som gör att han inte kan prestera på topp utan medicinen! Men då tar han det ju i prestationshöjande syfte, vilket väl är den generella definitionen på doping. Dessutom har han överskridit tillåten dos. Att det finns en gräns för tillåten dos kan endast tolkas som att medicinen är prestationshöjande.

Det är fler elitidrottare som tar astmamedicin, även svenskar, jag har alltid undrat varför och varför det är tillåtet. De har ett handikapp och det finns handikappidrott för de som har olika typer av handikapp. Varför ordnar man inte tävlingar för astmatiker och låter de tävla mot varandra med den medicin de behöver för att prestera på topp?

Andra handikappade får inte tävla med hjälpmedel som ger dem fördelar mot friska personer. Man diskuterade hur mycket spänst Pistorius skulle få ha i sina proteser för att inte få en fördel. Varför ställer man inte samma fråga till de som kräver att få ta astmamedicin? Antingen har man fri doping, eller så får man acceptera att tävla utan några som helst hjälpmedel eller i den handikappklass där de hjälpmedel man anser sig behöva är tillåtna. Välj själv vilken kategori du vill vara med i, men säg inte att du tillhör den ena men tävlar i den andra.

Är jag onödigt hård? Tror inte det. Jag är själv handikappad. Åren 1975-78 tävlade jag utan särskilda hjälpmedel eller speciella villkor med helt friska personer i undervattensrugby. Mitt lag, DK Polar från Luleå blev svenska mästare samtliga dessa år. Vi blev även nordiska mästare två av åren och jag spelade även i landslaget som tog silver i det första EM som hölls 1978. Jag har som handikappad även tävlat i ridning (hoppning) och i motocross, utan särskilda anordningar eller villkor, mot friska medtävlare. Men det var inte på elitnivå, även om jag som gubbe (över 35) tävlade mot bland annat en VM-åkare som just avslutat sin karriär och jag blev varvad varje varv. Det blev nästan alla de andra gubbarna också!

Tävla som du är. Men rent spel ska vara just det, rent! Sundby och andra med astmahandikapp är fria att tävla i idrotter där astma inte är lika begränsande som i konditionsidrotter. Biljard, dart, curling, bowling, bågskytte är exempel på sådana. Livet är inte rättvist. Man kan vissa av de nödvändiga förutsättningarna för att bli framgångsrik i sin sport, men inte alla. Då får man själv göra en värdering av hur hårt man ska satsa.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Landsbygdens vägstandard

Motormännen har undersökt kvaliteten på 67000 km svenska primärvägar, alltså de större statliga vägarna där man kan förvänta sig god kvalitet. Det är det också, nära storstäderna i söder. Däremot i glesbygd, i skogslänen och norr om dalälven är 700 km i så dåligt skick ”att det är obehagligt att trafikera och kostsamt att reparera”.

Alla vi som trafikerar de mindre statsvägarna har mött ”snabelbilen”, den som via en slang över taket pytsar ut tjära och smågrus i potthålen. Något riktigt underhåll är det inte fråga om och det håller vanligen inte ens ett helt år tills snabelbilen kommer nästa år.

Motormännen varnar för nedprioriteringar av vägunderhåll, särskilt i de bygder där bilen är det enda alternativet för människornas arbets- och fritidsresor, samt transport av gods. De varnar med andra ord för miljöpartiet. Motormännen kallar det för ett avståndshandikapp som landsbygdens invånare har. Ett handikapp som inte får förvärras på grund av dogmatisk syn på bil och miljö.

 

Posted in Trafik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20 Comments

Blixtradikalisering

Tänk dig att du är medlem i ett religiöst samfund med vissa och för de flesta religioner ganska vanliga normer. Målet med religionen är en plats i himmelriket efter döden för den som klarat att uppfylla alla normer. Men så inträffar något och du bryter mot någon av dessa normer, du begår en synd. För att få moralisk och religiös vägledning går du till din bönefader i ditt bönehus. Utan att du vet om det är han associerad med din religions extremister. När han hör om dina grubblerier om hur du ska kunna ställa allt till rätta för att åter kunna bli en kandidat för himmelriket, ser han chansen att värva dig för ett uppdrag du inte kan säga nej till.

Med hjälp av de militanta extremisterna utanför den närmsta kretsen kring bönehuset övertygas du att ta på dig ett självmordsuppdrag, bokstavligen. Du ska vid en enda händelse döda så många människor som möjligt. Du kommer själv att dö vid detta tillfälle. För detta kommer dina närmaste släktingar att bli ekonomiskt kompenserade och din bönefader lovar att du då blir garanterad en plats i himmelriket och alla synder blir förlåtna. Här är din chans till upprättelse inför din gud och samtidigt dra försorg om dina närmaste. Vad tvekar du för?

Journalister, psykologer, terroristexperter och andra spekulerar över vad som kan få en till synes välanpassad människa att plötsligt bli terrorist och självmordspilot. Det är väl inte så konstigt. Den välordnade fasaden är en potmekinkuliss skapad av en religiös vanföreställning om verkligheten. Svårare är det inte. Inom alla religioner finns alltid människor som för andra (sina egna) syften är redo att utnyttja dem som inte är riktigt hemma i verkligheten. För dessa hyenor är religion en perfekt täckmantel.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Swexit, Nexit, Dexit och Öxit

I april presenterades en Sifo-undersökning som visade att om britterna stannar i EU vill 44% av svenskarna stanna kvar, mot 23% som vill lämna EU oavsett vad britterna väljer. Men om Britterna lämnar EU då ville 36% av svenskar i samma undersökning också lämna EU. Vid brexit skulle endast 32 % av svenskarna ändå vilja stanna kvar. Det fanns i april alltså en majoriet bland de svarande för att Sverige ska lämna EU om britterna gör det.

Jag har inte sett någon undersökning som redovisar vad svenskarna anser efter britternas folkomröstning. Inte heller har jag hört någon journalist hänvisa till den här undersökningen och undrat om den fortfarande är giltig. SVT hade den på sin hemsida ända fram till resultatet av den brittiska folkomröstningen blev klart. Nu funkar inte länken längre, undrar varför?

Holländarna har också medborgare och minst ett parti som vill ställa frågan om utträde ur EU. Nexit, för Nederländsk exit. Naturligtvis beskrivs de som högerextremister. Danskar och holländare beskrivs i Euractives artikel om Sifomätningen som de två andra länder som ligger närmast ett utträde. Många fler lär vilja lämna EU om Turkiet kommer med och Erdogans islamistiska linje stärks.

Österrike kommer att göra om sitt presidentval i höst, för att den gröne kandidaten vann genom valfusk. Vinner den konservative kandidaten i detta omval, har han antytt att det kan bli aktuellt med omförhandling av medlemsvillkoren även för Österrike. Det kan bli en spännande höst i både Europa och USA!

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Legitimerad terrorist

Efter terroristdådet i Nice där en man med lastbil körde ihjäl 84 människor spekulerar media i om det var ett terroristbrott eller inte. Hur tänker de då? Jo, de undrar om han tillhörde en etablerad terroristorganisation eller om han i förväg var känd av säkerhetspolisen som en potentiell terrorist. Kort sagt om han var en legitimerad terrorist!

Men när man avsiktligt ger sig till att döda största möjliga antal civilpersoner vid ett enda tillfälle, då är man per definition en terrorist. Man behöver ingen i förväg godkänd stämpel, i synnerhet inte en påkletad av media.

Men det gör media så gärna, när det gäller någon som de ogillar. De hade inga problem att kalla Breivik för terrorist från första stund. Alla som MSM kan stämpla nazist, fascist, rasist, högerextremist, religiös extremist eller -ist på något annat sätt, får automatiskt legitimerad terrorist stämpel.

Vänsterelement som med vapen, tillhyggen, hot, tillmälen, lögner med mera jagar folk de ogillar, de föräras aldrig någon -ist stämpel av MSM. Självklart vill MSM bevara -istepiteten för folk de ogillar, då kan man ju göra världen så behagligt svart/vit. Läsarna behöver aldrig sväva i tvivelsmål om vilka som är de onda och vilka som är de goda. Men att kalla en terrorist som kör ihjäl nästan hundra människor vid sitt rätta namn, det är mer än MSM klarar av utan att först få bekräftat att han är legitimerad. Risken var ju att det kunde vara en av de goda som bara hade en dålig dag.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

May skrotar klimatpolitiken

Theresa May låter inte gräset gro under fötterna. Först utsåg Boris Johnson till utrikesminister, han ska alltså förhandla med EU om villkoren för Brexit. Sedan sparkade hon Michael Gove som justitieminister och nu har hon lagt ned Department of Energy and Climate Change. Huvudanledningen torde vara att hon inte tror på klimathotet och inte vill spendera mer pengar på det. Bidragande är säkert att hennes högra hand är Nick Timothy, en uttalad motståndare till klimathotet.

Nu kommer domedagsprofeterna i media att skrika i högan sky. Inte nog med att Storbritannien kommer att gå i konken, de överger Europa också. Dessutom kommer de att förpesta hela Europa med kolkraft igen. Varningarna kommer att hagla över Europas och inte minst Sveriges folk att inte längre lita på britterna. Vi ska inte tro att de klarar ekonomin, inte tro att fått bättre självbestämmande och framför allt inte, aldrig någonsin, på minsta vis tro på att klimathotet inte är nödvändigt.

Australien har redan frikopplat energipolitiken från klimathotet, blir Donald Trump vald till president kommer de viktigaste delarna av den engelskspråkiga världen att ha övergett klimathotet. Kan FN, IPCC, klimathotet och miljöpartiet hämta sig från det?

Posted in Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

BLM

Nu finns det två, eller möjligen tre, olika organisationer i USA som förkortas BLM. Vi har den statliga Bureau of Land Managment, som närmast motsvarar Sveaskog. Sedan är det aktivistorganisationen för svarta, Black Lives Matters och den som motreaktion bildade Blue Life Matters för att skydda poliser.

Av dessa har Bureau of Land Management fått rykte om sig att uppträda rättsvidrigt mot privata markägare. Black Lives Matter kallar sig en fredlig demonstrationsgrupp, men de lyckas nästan alltid dra med sig våldsverkare. Mest känt är polismorden i Dallas förra veckan.

Nu har en Harvardprofessor som också själv är svart, Roland Fryer, lämnat en rapport (PDF) om hur stor risk svarta egentligen har att bli skjutna av polisen. Hans grupp har undersökt ett stort antal polisrapporter i flera storstäder. Det visar sig att risken är något större att vita blir skjutna av polisen än att svarta blir det!

Däremot är det vanligare att svarta stoppas av polisen i samband med misstanke om brott eller allmänt upprätthållande av ordning. Avvikelsen är dock för liten för att säga något om diskriminering. Bland annat eftersom brottsligheten är högre i områden med många svarta.

Det man kan säga efter att ha läst rapporten är att det är viktigt att återskapa ett ömsesidigt förtroende mellan polis och allmänhet. Bättre sans från båda sidor alltså. Det är i rådande läge ingen lätt uppgift. För övrigt är rapporten skriven på det där sättet som är krångligt att läsa och tolka, med alla sifferuppgifter och formler i löpande text. Inte en enda tabell eller graf som sammanfattar eller illustrerar siffrorna, men fakta finns där för den som orkar bena isär det. Om denna rapport alls kommer att påverka vapendebatten är tveksamt.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments