Envars egen standard

Stefan Stockhaus, VD på redskapstillverkaren Steelwrist, skriver en intressant krönika på tidningen Entreprenadaktuellt. Steelwrist är en av flera svenska tillverkare av så kallad tiltrotator, en tillsats längst ut på stickan på grävmaskiner. Dessa gör det möjligt att vrida och vända redskapen närmast i det oändliga. Sverige har varit världsledande på detta i tre decennier.

Vissa redskap kräver anslutning av hydraulik för att fungera, exempelvis hammare, gripar, saxar etc. Det är systemet för automatisk anslutning av denna hydraulik Stockhaus skriver om. En gemensam branschstandard är naturligtvis en fördel för alla maskinägare och förare. Den enda nackdelen är att stulna redskap blir lättare att sälja.

På maskinsidan vill tydligen vissa företag nu ha en egen standard, som inte gör redskap med deras hydraulanslutning kompatibla med andra. Steelwrist vill få till en öppen standard som alla kan använda gratis.

Men när riktigt stora elefanter bråkar om regelverk, då är det mycket lite som handlar om användarvänlighet och kompatibilitet. Tvärtom, inlåsning av kunderna till det egna systemet är åtråvärt. IBM lär en gång ha försenat utvecklingen av datorer på grund av patenträttigheter. Apple, Microsoft och andra har blandat öppenhet med inlåsning.

Den omtalade 5G tekniken är inte bara en snabbare version av 4G, där finns tydligen flera möjligheter inbyggda. De flesta av dessa har jag inte kunskap om. Här finns underlag både för supermaktsintressen och affärsintressen. Delar av 5G ska tydligen var väsentligt mer användbart för spioneri av olika slag. Så USA och Kina har samma men motstridiga intressen i saken. Google och Huawei har samma men motstridiga affärsintressen. Handelskrig och patentstrider är att vänta.

Självklart lämnar det öppningar för någon oberoende part. Kan vi få se en telefontillverkare dyka upp med en egen standard, öppen för alla? Ericson? Nokia? Samsung? Sony? Eller har tiden redan sprungit förbi Sverige, Finland, Sydkorea och Japan på detta område?

Visst kan man tycka att här krockar äganderätt med friheten, Google och USAs med Huawei och Kinas. Men den krocken träffar också oss. Vi andra är en större marknad till och med än än USA och Kina tillsammans. Man kan ju tycka att de affärsföretag som visserligen äger fundamentala rättigheter skulle måna om sina kunder också.

Det finns ett gammalt rättsfall att luta sig mot om någon skulle vilja dra det i domstol. Irländaren Harry Ferguson uppfann trepunktslyften till traktorer på 20-talet- På 30-talet gjorde han en överenskommelse med Henry Ford om att montera den på traktorer Ford tillverkade. Det var en gentlemen’s agreement med handskakning utan papper.

När Ford fortsatte tillverka nya traktormodeller och senare med en modifierad lyft stämde Ferguson Ford. En domstol avgjorde 1948 att uppfinningen var för viktig för mänskligheten för att låsas in av ett patent. Harry Ferguson gjorde upp i godo med en senil Henry Ford, men var missnöjd livet ut med uppgörelsen. Att alla är missnöjda påstås vara tecknet på en bra kompromiss.

Spionprogram kan huvuddelen av världen vara utan, men bra program för att hantera data vill vi alla ha. Är det tänkbart att stormakterna kan enas om en öppen standard? Alternativet är att vi alla går över till Linux eller annat open source.

Ni som ser ett argument för en Europeisk superstat ser drömsyner. Nej Europa behöver nationella egenheter och stor öppenhet för bilaterala och multilaterala avtal. Modellen ett parti, en stat, en härskare har flera gånger visat sig vara fel för Europa. Frihet att vara egen men ändå vän med flera på frivillig grund är bättre.

Posted in Äganderätt, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Klimathotet stagnerar

Alarmisterna har inte presenterat någon relevant forskning om hur klimatet fungerar i naturvetenskapligt hänseende på över tio år, jag kan ha missat något. Istället publicerar man en massa larmande observationer om vad som egentligen är falsk proxy för de påstådda klimatförändringarna, men mycket bristfällig koppling till hur det verkligen påverkar eller påvisar klimatförändringar.

Till sitt försvar anför man falsifierade modeller, bristande insikter om växter, isar, temperaturer, buffring, kalcination, fossilisering, karbonater, arkimedes princip, havsnivåer, koldioxiodsvält, termisk avgasning, solfläckar och allt annat som kunniga klimatforskare med kringvetenskaper lagt i dagen om hur verkligheten fungerar.

Det senaste decenniet har tiotusentals forskare i upprop avfärdat AGW. En omständighet som naturligtvis är besvärande för alarmisternas inrotade verklighetsbild.

Antarktis tappar 1-4 ppm av sin isvolym varje år, som att tappa 1-4 kronor ur en pott på en miljon. Tillkommer variationen i tillväxt.

Ny forskning presenterad av NOAA, vanligen en del av det klimatalarmistiska etablissemanget, visar att man tidigare gravt överskattat (i storleksordningen 10 gånger) mängden metan som frigörs till atmosfären.

Både Storbritannien och Yosemite national park noterar rekordkyla för maj månad.

Stollerierna om klimathotet tycks aldrig ta slut. De som har fel är så tvärsäkra på att de har rätt, och de som verkligen har rätt är för timida eller tystas av de som har fel.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Finn ett gott parti

Här finns en annorlunda partiguide inför EU-valet. Använd gärna den för att finna ditt favoritparti.

Den ställer frågor som kan besvaras med ja, nej eller avstå. Den svåraste nackdelen med även denna guide är att den förutsätter att EU ska bestå i stor kostym och det är på de premisserna man ska välja.

Den stora fördelen är att efter man fått resultatet på sina val kan man kolla vad partierna tycker i varje fråga och även hur de har motiverat sitt svar. Dock tror jag inget parti gett motiv för alla svar.

Kom ihåg att även om du förtidsröstat kan du ändra din röst genom gå till ordinarie röstlokal och rösta igen. Det är din senaste röst som räknas.

Den som kommer fram till att den vill rösta på Klassiskt liberala partiet kan även sätta ett kryss vid mitt namn.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Brexit, blir det av eller?

År 1988 protesterade dåvarande brittiska premiärminister, Margaret Thatcher mot Europeiska Gemenskapens trend att centralisera allt mer makt och bygga gigantiska institutioner utan demokratisk styrning. För det (och vissa delar av inhemsk politik) fick hon respass av det egna partiet 1990. En drygt ett decennium lång epok i Europeisk politik var till ända.

Nu förhalas ett redan folkbestämt utträde ur Europeiska Unionen av både Thatchers arvtagare i Tories och av socialisterna i Labour. I en opinionsmätning får Nigel Farages Brexitparty mer stöd än Tories och Labour tillsammans. Det borde skicka en tydlig signal att det är dags att sluta förhala och ta klivet ut genom dörren.

På andra sidan väntar en värld i frihet för ett Great Britain att än en gång bli great, om de själva vill. Tar de inte det steget mycket snart väntar en megaloman process att få sluka hela Europa. Alternativet är ett Europa som bryts i stycken av fundamentala skillnader mellan enskilda länder i unionen, mellan folket och dess ledare.

Tar britterna steget, visar de att det finns alternativ. Det finns frisk luft att andas, det finns utrymme för nationella initiativ och hänsyn. De visar det både för EUs byråkrati och för Europas folk. Betydelsen kan inte överskattas.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Såssialismen

Facket, med sitt mål om monopol över arbetskraftsutbudet, bidrar på det sättet att skapa permanent arbetslöshet för 5-10% av befolkningen. På det viset tillhandahålls en pool av billig och foglig arbetskraft.

Både fack och arbetsgivare kan strunta i om en liten andel medborgare ställs utanför arbetsmarknaden, egen försörjning och människovärde. De sociala kostnaderna externaliseras, påförs skattekollektivet, medan vinsterna, för såväl fackmedlemmar som kollektivanslutna företag internaliseras.

Någon tredje väg, något individuellt förhandlingsutrymme finns inte. Den svenska modellen skapar en rigid arbetsmarknad med ansiktslös maktutövning, fantasilös och empatilös rekrytering mitt i den retoriska självgodheten om den humanistiska stormaktens överlägsna system.
Deklarationen om mänskliga rättigheter avser individer. Varför tror alla sossar att man måste ge upp sin individuella rätt för att få den försvarad av ett kollektiv?

Alternativet med statligt bestämd minimilön reducerar i viss mån fackets makt och den enda tolkningen av arbetsrätt. Men det ger ingen förbättring för dem som av olika skäl vill eller måste förhandla individuellt om löner och andra villkor.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Skrivna på näsan

I det ”demokratiska” Sverige är vi röstberättigade medborgare tydligen inte betrodda att bilda oss egna uppfattningar om vilka åsikter och partier vi vill rösta på. Därför måste vi uppfostras och få skrivet på näsan vad vi ska tycka och vilka vi ska rösta på.

Vi får inte rösta på partier som vill upprätthålla äganderätten, varken för privatpersoner till mark eller för svenska folket för självbestämmandet inom nationens gränser.

Vi får inte ifrågasätta klimathotsdogmen. Detta trots att några av ”rörelsens” spjutspetsar kan tänka sig att pausa demokratin för klimatets skull, det vill säga för makten.

Vi får inte ifrågasätta främmande religiös politisk ideologi som hotar åstadkomma en total omvälvning av det svenska samhället.

Vi får inte rösta för traditionella borgerliga världen utan att kallas för högerextrema nationalister och antidemokrater.

Vi får inte önska oss frihet i någon form. Allra minst åsikts- och yttrandefrihet, för det kränker dem som inte delar våra åsikter och mest av allt de vänsterblivna.

TV4, gemensamägt mellan staten och Bonnier, vägrar visa Alternativ för Sveriges reklamfilm inför EU-valet. Detta trots att filmen inte visar annat än texten swexit och en barnröst som bokstaverar och tillägger – rösta på AfS.

Facebook har tolkat överenskommelsen med regeringen och FBs allmänna regler så att de stoppat ett vänsterpartis valfilm för att den innehöll för mycket naket, liberalernas valfilm för att den var för explicit om homosexualitet, samt kristdemokraternas för att en kandidat promenerade i skogen med en hagelbössa och sa att hon gillar jakt men inte att EU lägger sig i jakt och vapenägande.

Johan Westerholm på Ledarsidorna har noterat samma utveckling och hade en bra artikel igår.

Jag har ofta påpekat att vi har en pågående undersåtefiering i Sverige, och ofta fått mothugg. Men är det någon som behöver tvivla längre?

Denna text publicerades igår på https://fridebatt.se/

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 Comments

Måste vägen i Luleå gunga så?

Det är lite lustigt, nej det är mycket sorgligt, att besöka sin uppväxtstad som i mitt fall är Luleå. Staden är fullkomligt inpyrd av socialism så det känns inpå skinnet bara man kommer dit, bara genom att titta på hur det ser ut.
När man sedan talar med folk bekräftas aningarna att inget förändrats mentalt, politiskt, ideologiskt sedan 60-talet. Att diskutera sakpolitik med faktaargument går inte. Man får inga svar, bara den andres fördomar, floskler och förolämpningar tillbaka. Socialisternas vanliga debatteknik.

När man för fram ett sakargument, får man jaha, så då du tycker du så, och så,  också, samt en fördömande kommentar. Säger man att nej, bara för att jag tycker en sak, behöver jag inte tycka andra saker som du tror följer av detta.

Då får man hela litanian av buzzwords om att man lever i en filterbubbla eller ekokammare, för fram fake news, är faktaresistent, är cynisk, och troligen trumpanhängare med mera. Men den som sa det den var det.

Jag inledde med att skriva att socialismen är inpyrd i stan. Några exempel. På 60-talet hade man en trafikingenjör eller vad han nu hade för titel, Havnesköld hette han i vart fall. Han ville bestämma exakt var alla körde bil och när. När folk valde framkomliga vägar som passade dem, kallade han det för att de tog smitvägar och det var hans jobb att sätta stopp för det.

Resultatet blev återvändsgator, enkelriktat och en gågata på Storgatan, en fram till dess varit en fyrfilig gata med allé i mitten. Sveriges bästa raggarstreeta blev ödelagd. Den var bra för Taxi och Taxis kunder också, eftersom krogarna låg längs Storgatan och bilarna lätt kunde serva kunderna vid alla krogar. Så icke mer. Nu är det mer eller mindre avancerade rundkörningar som gäller.

Idag är det fartgupp på de mest omotiverade ställen. Det är djävulskt gjorda också, för att skada bilar. Ett vanligt fartgupp har en liten ramp upp, en platå och en ramp med. I Luleå har de en ramp upp, kantsten av granit, platå, kantsten av granit och ramp ned. Kantstenen sticker upp en aning över platån som också är högre än på de flesta fartgupp jag sett.

Vid ett tillfälle såg jag en ambulans byggd på en amerikansk pickup, en sådan där ambulans med låda bakom hytten istället för flak. När den körde i den fart som var laglig för gatan så skuttade den över fartguppet så att hjulen lättade från backen. Den kan inte varit långt från en fullständig krasch. Efter passage gjorde ambulansföraren en rejäl halvhalt medan medföljande försökte få allt tillbaks på rätt plats. Vilken tur att de inte hade någon sjukling med sig!

Hur kan de ha sådana fartgupp i ett klimat där de plogar snö åtta månader om året? Hur klarar snöröjningen av dessa farthinder? Jag har sett på flera ställen i landet att det finns fartgupp som inte går att passera med bibehållen säkerhet om man håller för platsen laglig hastighet. Borde det inte vara olagligt att kasta ut dylika farthinder som kräver väsentligt lägre hastighet än vad vägen åsatts? Det är ju rent vägsabotage och dubbelt slöseri med skattepengar att först göra en bra väg och sedan förstöra den.

Socialisterna kräver att allmänheten ska ha obegränsad tillgång till strandmiljö. Därför får privatpersoner normalt inte bygga inom 300 meter från strand. I Luleå byggs stora hyreshus på kajkanter och stränder så att Stadsfjärden snart inte går att se om man inte har tillgång till något av husen. Allmänheten är helt klart utestängd från en attraktiv miljö. Förr kunde man köra bil längs kajen och se fjärden och de fartyg som låg på redden. En dubbelriktad bilgata plus GC-väg närmast stranden hade inte varit fel. Det hade underlättat trafik till och från husen också.

Men sådan är socialismen. Det var sju år sedan sist, men nu har jag nog varit i Luleå för sista gången, om inget absolut nödvändigt kommer på.

Posted in Frihet, Trafik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

31487 forskare avvisar klimathotet

Detta är lånat från Yrsa Häggströms blogg bakomkulisserna. jag har nämnt the petition project vid nåot tillfälle tidigare.

Detta är en utskrift av talet som Art Robinsson höll på International Conference on Climate Change.

Hur som helst är det för mig ett stor nöje att gå vidare till prisceremonin och jag ska med  anledning av priset ge ordet till Art Robinson. Art Robinson är orsaken till att många av oss befinner oss här. Om det inte vore för honom hade vi inte varit här. Låt oss gå tillbaka till 1997-98, när Kyoto Protokollet först föreslogs, då var vår Robinson en av dessa pionjärer som såg att vetenskapen hade blivit kapad av vänstern, att man ljög för människorna och att man ignorerade de riktiga forskarna över hela landet, ja över hela världen.

Det är ett faktum, att de flesta forskare inte trodde på att klimatförändringarna fanns, varken förorsakade av människan eller att det skulle bli ett problem. Det ignorerades och doldes av en liten grupp politiskt orienterade forskare, så Dr. Robinson beslöt att inte sitta och se på, han fattade ett kritiskt beslut. Han sade, låt oss organisera en petition där vi kan be forskare att underteckna att vi inte tror på att den globala uppvärmningen är en kris. Och han startade petitionsprojektet. Det här är ett mycket kort uttalande som jag kommer att läsa upp för dig i sin helhet:

Det lyder så här:

Vi uppmanar den amerikanska regeringen att förkasta överenskommelsen om global uppvärmning som undertecknades i Kyoto, Japan, i december 1997 och varje annat liknande förslag där de föreslagna gränsvärdena för växthusgaser skulle skada miljön och förhindra framsteg av teknik och teknologi samt förstöra hälsan och mänsklighetens välfärd.

Det finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att människans utsläpp av koldioxidmetan eller andra växthusgaser förorsakar eller kommer att under överskådlig framtid att förorsaka en katastrofal uppvärmning av jordens atmosfär och störa jordens klimat. Dessutom finns det väsentliga vetenskapliga bevis om att en ökning av atmosfärisk koldioxid ger många fördelaktiga effekter på jordens naturliga växt- och djurmiljöer, vilket har undertecknats av 31 000 forskare av vilka över 9 000 tillhör toppen.

Det är en strålande idé och det är så viktigt i debatten att man ska kunna säga, se här är den enda petitionen som har undertecknats av så många forskare som är övertygade om att forskningen inte är en del av det och att global uppvärmning inte är en kris, vilket vänstern demoniserar och påstår att petitionen är obeveklig. Det är bara att gå till Wikipedia så kommer du att märka hur de försöker förvränga den.

Dr. Robertson är en framstående kemist. Han är medgrundare till Oregon Institute of Sciense och Medicine. Han är redaktör för ”Tillgång till energi” och framstående med ett nyhetsbrev gällande energipolitik och miljöfrågor. Han tog sin doktorsexamen i kemi vid Unviersity of California i San Diego.

Helt kort vill jag nämna att Oregon Institute of Science and Medicine grundades år 1981. Den är en ideell forskningsorganisation som ägnar sig åt att genomföra grundläggande och tillämpad forskning i ämnen som har en direkt anknytning till att öka kvaliteten, kvantiteten och längden för människoliv.

Ett ord angående ”Tillgång till energi”, gå in på hemsidan och läs den. Registrera dig för den är härlig att läsa. Art säger om sina läsare och hans redaktionella filosofi: Vi ber dem inte att lita på oss och tjattra med oss. Vi ber dem att tänka, vilket jag anser är helt perfekt.

Låt priset få en röst, vänligen kom upp på scenen Art Robertson.

Tack så mycket. Du vet, den största forskaren som någonsin levt är Isaac Newton och om du förstår något om hans arbete så är det mycket svårt att tänka på hans arbete utan att nästan få tårar i ögonen. Newton och Albert Einsteins sikt, vi kan säga att det var Newton gjorde detta arbete. Newtons och Albert Einsteins tidsepok, men vi kan påstå att Newton gjorde jobbet.

Einstein sade att han var privilegierad att få arbeta med detta. Min vid slutet av hans liv, var han förmodligen den största forskaren. Han sade om sig själv, jag vet inte hur man ser på mig i världen, men enligt mig själv är jag som en liten pojke som leker vid havsstranden. Av en händelse upptäcker du en sten eller en snäcka medan det stora sanningshavet går obemärkt förbi mig. Nu har de som har haft möjlighet att leva sina liv i denna forskarvärld och det är väldigt få andra som skapade som han, om de så hade haft samma erfarenhet. Jag har levt mitt liv inom biokemin och det är ett underbart liv. Nu och då slår du bort en liten sak som du kan förstå och gör det. Nu och då har du en möjlighet att göra något som kan vara lite mer allmänt, men inte 1/100 av det som finns att känna till om det. Biokemin har upptäckts idag.

Det är detsamma med Isaak Newtons fysik som med Roy Spencers område. Han bestämde sig för att ägna sitt liv år klimatvetenskap genom att studera atmosfären över oceanerna och så vidare, och det är samma sak. Jag förstår det underbara livet han har levt genom det. Jag kan också föreställa mig hur det måste kännas när han njuter av detta och när en hel del snattrande politiker drar en massa föråldrade hypoteser och kräver att man ska stänga ner världens energiförsörjning på grundval av påståenden som berör hans område.

Detta pågår medan miljarder människor försöker lyfta sig ur fattigdom och tyranni med hjälp av dessa energikällor. Jag kunde se honom i början där han arbetade inom sitt område och tittade och sade, det är en illusion, det kan inte vara sant.

Det här är Al Gore, och det där är nonsens. Det är inte trovärdigt. Samtidigt börjar han, medan han konfronterar det och undrar förmodligen vad han ska göra åt det.

En annan grupp bestående av fina forskare anhopar sig bakom honom, men de tillhör inte hans fack. De tillhör inte hans specialiseringsområde men de säger att, det är OK Roy, vi har tagit rygg på dig och han sade till den här folkmassan, de ljuger, de förstår inte vad som pågår. Folkmassan vill hjälpa, de är framstående forskare men de förstår inte hans specialitet. Och då tittar han åt andra sidan och finner att det är ännu värre på den där sidan, eftersom vissa av dem måste skriva tusentals brev till andra forskare och be dem att bibehålla deras åsikt. Jag vet inte vad han tyckte om det här, men jag tror att man pratade något om en ursäkt till honom så att han förstår.

Vad som hände var, att det var ungefär samtidigt som mötet i Kyoto eller strax innan det, som jag fick ett telefonsamtal från Max BootWall Street Journal och han bad mig skriva en artikel om det pågående mötet och jag måste vara klar med den nästa morgon. Så jag ringde Sally och bad henne, snälla hjälp mig så jag inte gör något hemskt fel och vi inte längre får något gemensamt skrivuppdrag, och så skrev jag artikeln.

Men sedan därefter började folket på den andra sidan, den här sidan, bli mycket obarmhärtiga. ”De började berätta en hel del lögner om oss och det fäste vi vår uppmärksamhet på lite mer. Jag insåg att dessa människor hade tre strängar på sin lyra.

* För det första gällde den enigheten om att alla forskare redan var överens med dem och att de inte behövde diskutera forskning.

* För det andra, red de på idealismens vita hästar och försökte rädda planeten

* För det tredje, fanns alla de som motsatte sig den mörka kraften bestående av kommersiellt självintresse och som var villiga att förstöra planeten för pengar.

Det var uppenbarligen ett politiskt problem, inte ett vetenskapligt. Och jag visste en sak, jag visste att deras samförstånd inte var sann.

Så vi trodde att vi kunde be dig, att ifall du inte kunde bevisa det vetenskapligt, men genom att lägga din röst. Det spelar ingen roll hur många forskare som visar sitt stöd för den här idén. Det är ingen merit, med hänsyn till huruvida tanken är sann eller falsk. Men det finns en merit i den.

Så vi bestämde oss för att vi skulle skicka ut en petition, men för det första hade vi ett problem, vi kunde inte tillräckligt om ämnet för att skriva en forskningsartikel i ämnet. Och om vi inte skickade till forskarna en grundlig forskningsartikel i ämnet kunde de inte underteckna den. Så vi började studera, och det var för första gången som en grupp bestående av oss, några gjorde det för andra gången. Nej, jag och mina andra kolleger, vi hade en enorm fördel.

willy.jpg  seitz
Wei-Hock ”Willie” Soon                                  Fred Seitz

Vi hade Wei-Hock ”Willie” Soon. Jag nämnde för några dagar sedan att han var ett amerikanskt äss. Han är ett certifierat gení. Wille, du har ställt mig frågan angående det här ämnet, och det fanns lite oskärpa i det, men så sitter jag plötsligt framför dig som har en hel stapel bestående av alla forskningshandlingar med för och emot i det här ämnet.

Du kanske inte vet allt om det här och då får du läsa på under några veckor och så ställer du honom en och annan fråga. På det sättet hjälpte han oss mycket och under en period av många månader tänkte vi verkligen på det här, tills vi kom fram till att vi hade tillräcklig kunskap för att skriva den där forskningsartikeln och vi gjorde den med hjälp av Fred Seitzoch många kolleger.

Nästan alla sorters människor, av vilka många finns i detta rum och inklusive läsarna av ”Tillgång till energi”, vilka skickade pengar så att vi kunde skicka ut den här petitionen. Den växte upp emot cirka 17 000 och andra gången till 31 000 och det kunde ha blivit fler, men vi saknade frimärken. Den gjordes med en första klassens frimärkshandskakning med varje enskild forskare med känd adress.

Image result for greenpeace usa

Det fanns bara ett falskt namn på det, ozon-aktörerna, vilka så småningom blev Greenpeace USA, vilka var i grunden falska och en av dessa som skickade in. Men så snart vi fick reda på dem, så snart de började skryta, tog vi bort dem. Och det fanns inga andra och det har heller aldrig funnits andra.

De blev mycket mer aktiva vid det andra utskicket och försökte skriva under med falska namn, men Jeremy Snavely körde ett projekt och kontrollerade varje namn mycket noggrant och det förhindrade det. Micke Mus finns inte där, inte heller Kalle Anka. Men där finns alla dessa påståenden från Perry Mason, eftersom han är Ph.D i kemi och bor i Lubbock, Texas. Och om man har 31 000 namn kan man förstås hitta ett antal som är vanliga. Jag tror, att det har visat sig användbart. Inte genom att säga något om vetenskapen i detta ämne, utan bara genom att framhålla att de inte är eniga och att det är deras enda skydd, eftersom de inte heller har några argument.

Image result for al gore movie  Image result for al gore movie

Att titta på Al Gores film, var något smärtsamt. Jag kommer ihåg det bästa av allt. Jag borde nämna det. Det finns en hel del saker, men en av mina favoriter som han tar upp genom att nämna, är att under de senaste 600 000 åren med en koldioxid, som har gått upp och ner, har temperaturen gått upp och ner och så slutar han med att säga att, du förstår, när koldioxiden går upp blir det varmare. Vad han inte berättar för er, är att hans ångtryck av CO2 över havsvattnet, är beroende av temperaturen och de måste gå upp och ner tillsammans. Om inte uppgifterna ser ut så, då vet vi att dessa är felaktiga. Eftersom det är termodynamik som gäller om de inte går upp eller ner tillsammans.

Hur som helst, lögnerna, ett hav av lögner som har varit helt otroliga. Vi har försökt vara behjälpliga. Generellt sett är det en minimal kamp, men mikrokosmos är något mycket bredare och du vet att det pågår i vårt land. Vi befinner oss på en demokratisk spelplan som försöker rädda den konstitutionella republiken och dessa människor är bara brickor i det hela.

De håller inte på USA. Våra grundare kände till att demokratin misslyckats. Alla demokratier i historien har misslyckats, alla som ett resultat av att de delegerats till ett gruppstyre som inte gav oss någonting. De gav oss en konstitutionell republik, men nu har många människor lärt oss – eller lärt vårt folk – att om 51 % av oss röstar bort våra grannars egendom, då är det OK. Men det är fel. Det är oförenligt med vår republik.

Ingen vet om vi kommer att lyckas den här gången. Vi har inga verktyg. Vi kan kommunicera med varandra och vi har internet där sanning och lögn tävlar med varandra. Men man kan göra som Mark Twain sade, men ska aldrig kämpa emot någon som köper sitt bläck från ett fat och det är så det brukar vara. Om du köper bläck på fat, kan man berätta lögnerna undangömda i sanningen, vilket inte längre kan göras.

Vi lever i en annan värld, en högteknologisk värld och kanske kommer vi att vara undantaget. Kanske kan vi rädda vår konstitutionella republik, men det är en kamp som hela USA befinner sig i och det är bara en aspekt av det. Om de kan ta något sådant som en rigorös vetenskap, något så vackert som Isaak Newton skapade och förhindra det vid den punkt där det kan drabba oss. De kan förorsaka miljontals människors död, genom att dra tillbaka sin energiförsörjning, än om vi misslyckades.

De har redan stoppat vår kärnkraft. Nu vill de även stoppa vår kolväteenergi. Det är helt otroligt! Och vi är alla med i den här kampen. Jag tror inte att vi har gjort, vi har arbetat hårt inom vår egen forskning. Vi har har aldrig upptäckt … eller klimatforskning, men vi avvecklar de två grupperna som Roy Spencer hade att göra med. Den här gruppen blir större och större och allt mer orolig. De utbildar sig mer och mer inom sitt specialistområde och jag hoppas att de hjälper.

Det är här vi står idag och det är en kamp vi måste vinna. Ju mer vi kommer in i det, ju mer de ljuger om det, kan du dra nytta av det du vill ha, och du vet vad dessa människor går för. Det är allt jag har att säga om det.

Petitionen visade på att där inte fanns någon enighet och händelser senare visade på att där inte fanns någon överenskommelse. Forskningsrapporten lyckades vi skriva efter år av många månaders studier och är mestadels korrekt, men det finns många nya fakta som kan tilläggas. På det här specialistområdet, med studier före och långt efter att båda han och jag och alla i det här rummet är borta, kommer de förmodligen fortfarande att kunna påstå att de inte har lärt sig mer 1 % om ämnet.

Men detta är möjligt inom vetenskapen, att förneka en falsk hypotes och de har förnekat alla dessa falska hypoteser som driver hypotesen om att det är människan som förorsakar den globala uppvärmningen. När det gäller politik, är den ett privilegium. Jag hoppas att vi har kunnat hjälpa. Jag är säker på att jag inte har gillat varje tanke han måste ha haft när han såg vad som förorsakade detta. Men jag hoppas att vi har varit till nytta och framförallt har vi hjälpt vårt land, eftersom vi har hemska problem.

Världen är beroende av oss på grund av vårt försvinnande exempel. Vi kan hamna in i en mörk tidsålder, som sträcker sig tusen år framåt. Så det här är en kamp som vi alla måste ta, oberoende av om vi tycker om den eller inte.

Tack!

http://www.petitionproject.org/

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Le Chateliers princip

Varför nya trender bara är tillfälliga, eller varför en trend inte kan förlängas i det oändliga som en prognos för framtiden. Varje avvikelse från tidigare normalintervall möts med tilltagande motstånd och självkorrigerande, motverkande effekter som gör att utvecklingen inte spårar ur eller rusar.
Det är det där sista, spårar ur eller rusar, som IPCC benämner ”tipping points” och säger att vi närmar oss eller kanske rent av passerat. Men det finns inget som tyder på att det skulle vara så. Tvärtom är tjugohundratalets uppvärmningspaus tecken på att de mekanismer som orsakade den lilla uppvärmningen redan avbrutits eller kompenserats av andra mekanismer.
De som studerat naturen professionellt med observerade data och statistik, säger att det är mycket sällsynt, nästan omöjligt att, finna några tipping points i naturen.
För att ta ett exempel från ett annat område som ibland upplevs extremt, men där tillfälliga extremer inte rusar iväg i tangentens riktning. Tvärtom visar det sig att extremerna är kulmen på något, innan allt återvänder till något slags normalvärde, modevärlden.
Om trenden med platåskor och utsvängda byxben inte brutits, hur höga skor hade vi då promenerat omkring på idag? Hade vi stagat upp byxbenen som i en krinolin eller hade vi låtit utsvängningen falla ihop i volanger? Nej, trenden vände tillbaka till något version av mer praktiska kläder.
Le Chaterliers princip är lite som det omvända mot buffring. Kemiska vätskor kan vara buffrade mot förändringar, det verkar som om även andra förhållanden i naturen lite förenklat kan sägas vara buffrade. Buffring är det motsatta mot tidig trend och därpå följande trendbrott. Buffring uppvisar som bekant ingen ändring alls inledningsvis och endast efter mycket stor påverkan uppstår en trend.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Faktorer och parametrar

Några saker som återkommande påstås kommer hända med mer koldioxid i luften är högre medeltemperatur och därmed ett förändrat klimat så att i exempelvis Skåne blir det medelhavsklimat och Stockholm får skånskt klimat.

Detta kommer dock inte att hända. Dels naturligtvis för att koldioxid inte har den effekten på lufthavets temperatur och dels för att ett antal andra parametrar som inte ändras gör jämförelsen/påståendena ogiltiga. Här följer några exempel på sådana parametrar.

Solvinkeln eller solhöjden. Det vill säga den vinkel med vilken solens strålar träffar en viss plats, en viss tid på dagen och året. Ekvatorn, vändcirklarna, polcirklarna och polerna kommer inte flyttas av ökad koldioxidhalt. Därmed ändras inte heller längden på vare sig natt eller dag vid ett givet datum på året.

Avstånd från havet. Med undantag från extremt låglänta kuster som redan idag tidvis översvämmas av havet, kommer inte avståndet från en viss plats att ändras på ett märkbart sätt. Beräknat på nuvarande takt i havsnivåhöjning. Bor du idag 1 mil 2 kilometer 345 meter och 67 milimeter från havet, kommer du vid en havshöjning om en meter förmodligen att bo 1 mil 2 kilometer och 340 meter, eller mer, från havet. Känner du hur havsbruset svallar och du får lust att sjunga Till Havs!?

Höjd över havet. Det är sedan länge känt att temperaturen avtar i medeltal med 1°C per hundra meter över havet. Förutsägelsen om hotspots, det vill säga högre temperatur i höga luftlager som resultat av högre koldioxidhalt har hittills inte stämt ett ett dugg. Ingen klimatförändring här heller.

Berggrundens beskaffenhet. Är det kalkhaltig bergrund idag, så kommer den att vara det imorgon också. Likaså med granit eller något annat. Inget av detta kan en förändrad medeltemperatur rubba.

Alv och ytjordslager. Alven är den orörda jorden (ej berggrund) under plogdjup på en åker. Varken alven eller ytjorden kommer att ändras av ökad koldioxidhalt eller ens ökad medeltemperatur. Möjligen ytjordens mullhalt eller surhet på mycket lång sikt, men den påverkas redan idag i mycket större grad av hur bonden brukar marken.

Topografin. Om du bor på slättmark, i kuperad terräng eller på en bergstopp, kommer inte heller att ändras. Klimat och väderfenomen relaterat till detta kommer att förbli lika.

Alla dessa faktorer och några till är avgörande för vilket klimat som råder på en viss plats. Det är därför fullständigt ovetenskapligt att påstå att klimatet ändras linjärt med en viss medeltemperaturförändring utmed skalan av latituder.
Det enda som skulle kunna hända med 1-2°C högre medeltemperatur är att det skulle bli lite behagligare att bo på våra breddgrader. Skrämmande, eller hur?

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments