Nu förstör de Falsterbonäset

Klimatalarmisterna har länge oroat sig för att Falsterbonäset ska översvämmas vid en kommande havsnivåhöjning. Havsnivåforskare som Nils-Axel Mörner har dömt ut påståendena som nonsens. Geologer kan bekräfta att näset ser ut som det gör för att det står i ständigt kontakt med havet och dess krafter, inte trots.


Nu tänker man sig dock inleda arbetet med att bygg en två mil lång vall mot havet för att skydda näset mot de krafter som skapat det. För säkerhets skull ifall havet skulle stiga någon gång i framtiden. Detta trots att en havsnivåhöjning med säkerhet skulle gå så långsamt att man med god marginal skulle hinna med och bygga vallen då. Fast då kanske man har tillgång till dieseldrivna lastbilar och schaktmaskiner.


Fastighetsägarna med strandtomt längs näset riskerar att få sin havsutsikt förstörd. Är det den verkliga orsaken till brådskan med att bygga vallen? Att förstöra en av de egenskaper som gör dessa fastigheter högt prissatta och alltså endast tillgängliga för personer med god ekonomi. Jantelagen verkar på alla sätt och vis genom klimathysterin, mot fastighetsägare, fordonsägare, företagare och andra som är fria och självgående i kraft av sin ekonomi. Den totalitära staten ska fösa in dem alla under sitt byråkratiska paraply.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Covid 19 utgör en stor fara

Nej själva viruset är inte särskilt farligt, dödligheten bland smittade är 0,14%. Det är våra reaktioner och restriktioner kring viruset som är faran. Allt fler världen runt vaknar till insikten att politiska restriktioner av medborgarnas rörelse- och aktivitetsfrihet inte är förenligt med vare sig ett demokratiskt samhälle eller vetenskapligt sökande efter sanning och framsteg.

Det har instruerats att topsprov genom näsan ska göras med en lång pinne som tar provet långt inne i näsgången. Varför det? Om nu viruset sprids så lätt att alla behöver munskydd för att inte sprida det.
En kvinna i USA skulle testas inför en operation. Vid topsningen punkterades ett membran så att hjärnvätska rann ut. Hon fick huvudvärk nackspärr, överkänslighet för ljus, kräkningar och metallsmak i munnen. Det verkar ha gått över för henne, men visar på en av farorna.


En studie som CDC – amerikanska smittskyddsinstitutet publicerat, har 70% av dem som testats positivt varit noga med att bära mask, medan endast 3% av dem som testats positivt aldrig burit mask. Masken i sig ökar alltså faran för bäraren. Hur mycket masken skyddar omgivningen från bärarens smitta är osäkert, men bär man masken länge och därmed infekterar den och sedan tar med händerna på masken för att den irriterar, då är risken stor att man sprider smittan.


Det har också upptäckts att kväveoxid, NO, påskyndar läkningen vid behandlingen av corona. Kväveoxider, NOx, både NO och NO2 är det man desperat försöker få bort från framför allt dieselmotorns avgaser. Nu kanske man ska gå och ta ett par sniff ur avgasröret på en dieselbil om man tror att man smittats.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 kommentarer

NZ väljer bort friheten

I det i helgen timade valet i Nya Zeeland vann Jacinda Arderns labour egen majoritet i parlamentet. Det har de inte haft på mycket lång tid. Det normala de senaste 30 åren har varit en ickeborgerlig majoritet, så när som på den senaste mandatperioden. Nu blev hon omvald trots den för NZ okarakteristiska politik hon fört.


Hon införde drakoniska vapenlagar över natt efter moskéskjutningen i Christchurch. Hon har infört i princip total nedstängning av hela landet för att hejda C19. Utegångsförbud med nästan obegränsade polisbefogenheter att ingripa mot den som rör sig ute utan tillstånd. Till och med att bada ensam i havet har varit förbjudet. Tusentals företag har stora problem, om de inte redan kursat. Den stora turistindustrin går på knäna.


Det hela har varit en provkarta på isolationism och nationalism som NZ definitivt inte är känt för. Det rimmar inte heller med den syn EU har på visegradländernas nationalism. Ändå hyllas gärna Arderns ”krafttag”, för den är socialistisk och inte borgerlig.


Ytterligare en orsak till politiken och stämningen i NZ kan jag se. Den maoriska befolkningen och dess syn på sig själva och omvärlden har fått ökad betydelse på senare år, inte minst genom socialisternas identitetspolitik och vurmande för ursprungsbefolkningar.


Maorierna har alltid betraktat omvärlden och främlingar som ett störande och oönskat inslag i deras liv. Nu har allt detta sammanfallit till socialistisk närmast paranoid avskärmning från världen. Stora delar av sin friska pionjärandas frihet har de redan förlorat. Med detta val har de valt att fördjupa denna ofrihet. För vad?

Glädjeämnet är att libertarianska Act gick från 13.000 röster och en plats i parlamentet till 200.000 röster och flera platser. En polarisering pågår tydligen även i NZ.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 42 kommentarer

På fel spår

Det finns 178 tunnelbanesystem i världen. De har tillsammans 168 miljoner passagerare per dag i genomsnitt. Dessa tunnelbanesystem finns undantagslöst i storstäder eller megastäder. Många av dessa städer har tio miljoner invånare eller mer. Stockholm, som är en av de mindre städerna med tunnelbana har i runda tal två miljoner.


Men 168 miljoner resenärer fördelat på 178 tunnelbanor ger knappt en miljon resande per stad. Det är alltså många människor, en majoritet, även i dessa storstäder som inte kan eller väljer att inte nyttja tunnelbana för sitt resande. Ändå låter det ofta i svensk trafikpolitiks debatt som om alla människor kan resa med tunnelbana och att de flesta också gör det. Men det är alltså långt ifrån sanningen.


När klimatgalenskapen ska försvaras är det ofta med hänvisning till kollektivt resande i elektrifierad spårtrafik. Men den lösningen är alltså inte tillgänglig för mer än en försvinnande liten minoritet av världens befolkning. 168 miljoner på daglig basis, av en befolkning på 7,8 miljarder, en fyrtiosjättedel eller ≈ 0,02 procent av människorna!


Att göra sådana lösningar tillgängliga för ens hälften av alla människor skulle kräva långt mer resurser än vad som finns tillgängligt och nyttan av investeringen skulle inte på långa vägar motsvara kostnaden.
Den mycket stora majoritet som offras i klimatångestens tecken och som inte ska tillåtas njuta petroleumdrivmedlens välsignelse, lämnas i sticket.

Nu har Trafikverket lagt ut en 2,8 mil bred korridor från Stockholm till Malmö där de tänker sig anlägga en snabbtågsbana. Jag har inte sett någon karta på var de tänkt gå fram. Troligen är det i huvudsak nära befintlig stambana. Efter årsskiftet är det tänkt att de ska presentera en smalare korridor där de kan börja förhandla med markägarna om att lösa in mark för snabbtåg. Det har inte hörts mycket i pressen om detta heller. Miljöpartiet tycks göra vad de kan för att lämna ett ödelagt land efter sig när de blir utsparkade.

Publicerat i Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 36 kommentarer

Bristsjukdomar i modellen

Medströmsmedia, MSM, etablissemangsmedia eller vad man nu vill kalla det, berättar sedan årtionden alla samma enögda historia om samtiden och politiken. Den som bara följer nyheter och information i dessa får en väldigt skev bild av verkligheten och av hur skiljelinerna i politiken egentligen går. Detta alldeles oavsett de är intresserade av samtidsfrågorna eller ej.


MSM i USA, EU och Sverige domineras av vänsterkrafter. Allt de inte gillar betecknar de som högerkrafter eller värre, högerextremism. Vem i konformismens Sverige, det de med en felaktig beteckning brukar kalla konsensusberoende Sverige, vågar utsätta sig för risken att bli betraktad som extrem eller extremist? Endast de riktigt modiga och förbannade!


Den svenska modellen, oavsett vi talar om arbetsmarknaden, politiken, skolan vården, jordbruket eller något annat, är präglad av sin aversion mot konkurrens. Här är man hellre kung i ett mycket litet kungarike än riddare i kamp med andra. Resultatet blir en skriande brist på innovation. Alla incitament ges fel inriktning, nämligen att bevara status quo av relativ excellens.


Jag nämnde jordbruket, lite missvisande, eftersom svenska bönder via statens öppna import policy konkurrerar med hela världen. Samtidigt är bonden förbjuden att bruka sin mark efter eget skön. Verklig innovations- och initiativrätt är avskaffad. Därför är svensk självförsörjningsgrad i praktiken noll, trots stordrift och subventioner. Misstänker starkt att journalister som kommer från bondehem inte ens vågar erkänna detta för sina kollegor i pressen.


I vården motarbetas icke-offentlig verksamhet av såväl politiker och fack som media. Alla förlorar på denna enögdhet. Men vänsterperspektivet ska upprätthållas till varje pris. Därför kan Jonas Sjöstedts larmande om att fälla regeringen tolereras. Men när KD-ledaren Ebba Busch instämmer och säger sig vara redo att fälla sosseregeringen, då uppstår i media genast klander mot hennes person. Hon har varit på fest trots corona, hon lät en kompis följa med en bit i säpobilen, hon har en tvist med en äldre person om en fastighetsaffär. Det finns plötsligt inget vänstermedia inte kan lägga henne till last.


När Donald Trump var nytillträdd president försökte media göra sig lustig över att han hade bacillskräck. Nu när han i coronatider visat att det var ren lögn, någon bacillskräck har han inte alls, då häcklar vänstermedia honom att han inte är tillräckligt försiktig, vare sig med sitt eget eller andra amerikaners liv. Så där håller det på.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Klimatövergrepp göms undan

Råkade få se en liten notis i Norra Skåne, pappersupplagan: Skärpta klimatmål vinnare i EU: ”ett lyckorus”. Kollade på hemsidan om artikeln finns att länka till det gör den, bakom betalvägg! Det är ett TT-utskick som tidningen lägger bakom betalvägg, inte en egenproducerad text. Jag begriper inte sådan policy, TT-telegram kan ju läsarna sannolikt finna på annat håll.


Nå, till sakfrågan. Enligt artikeln beslöt EU-parlamentet i tisdags den 6 oktober om en ny klimatpolitik. Utsläppen ska minska med 60% jämfört med 1990 års nivå, till år 2030. Den av TT utnämnde svenska klimatgeneralen, Jytte Guteland S, är den som går i ett lyckorus av beslutet.


Jag har inte hört något annat media berätta om detta. Det borde vara föremål för kritik och debatt. Samhällsfarliga beslut av det här laget måste föras upp i ljuset. För mig verkar det som att de som stöder beslutet inte vill att det ska uppmärksammas. Medborgarna ska bara ställas inför fullbordat faktum.

Klimatmål

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 24 kommentarer

Medicinsk cannabis stoppas i EU

Det kommer inte att bli någon förändrad syn på medicinsk cannabis så länge Tyskland är ordförandeland. När Tyskland 2017 ändrat sina nationella lagar så att medicinskt bruk blev möjligt förväntade sig den lobby som verkar för legalisering av medicinsk cannabis, ej att förväxla med rekreationsbruk av cannabis, att EU under Tysklands ordförandeskap skulle föra frågan fram till ett positivt beslut. Innan lagändringen var det cirka 1000 patienter som fick medicinsk cannabis. Året efter skrevs 142.000 recept ut.


Nu har källor som står den tyska ledningen nära meddelat att de kommer inte alls att ta i frågan under denna period. Skulle något land driva frågan nu kommer det alltså att bli med Tysklands passiva motstånd.


Medicinsk cannabis är efterfrågad som smärtstillande vid vissa svåra sjukdomar, främst cancer och vissa nervsjukdomar. Flera studier har visat på god smärtlindring som annan medicin inte har. Om dessa patienter skulle utveckla beroende av medicinen är det inget stort samhällsproblem, eftersom de i mycket ringa grad rör sig i kretsar av missbruk. I flertalet fallet är det förmodligen fråga om patienter vars lidande lindras deras sista tid i livet.


Tjeckien, Italien, Malta, Nederländerna och UK är de andra länderna där det är tillåtet. Önskemålen om att få använda medicinsk cannabis i Sverige är starka, men ännu så länge har inget parti drivit frågan och riksdagen har inte intresserat sig.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Skrämmande översitteri

Nu finns det två tydliga globala företeelser som politiker och media använder för att skrämma folk till underkastelse, klimatet och covid 19. Klimathotet är sedan länge debunkat, men politiker, myndigheter, media och Nisse och han lillasyster vägrar erkänna det. Alla som fortfarande kan tjäna ett korvöre på klimathotet fortsätter köra skrämselnarrativet i ”döbott”!


Nu visar det sig, som många av oss anat, att corona-covid19 också är starkt överdrivet, för att skrämma folk till lydnad. Inte minst för att testa vilka övergrepp staten kan komma undan med med hänvisning till pandemin. Därav beteckningen plandemi.


Måndag den 5 oktober berättade WHO att de bedömer att en tiondel av världens befolkning nu smittats med C19. Det är mer än 20 gånger antalet bekräftade fall. Självklart lägger WHO till att den osmittade delen av befolkningen är utsatt för en stor fara. Men med 780 miljoner smittade och 1, 061. 539 bekräftat döda är risken att dö i C19 endast 0,14%, vilket är jämförbart med den vanliga säsongsinfluensan. Är det något att skrämma upp en hel värld för?
Lew Rockwell gör sin egen tolkning av beskedet.


Vidare står det klart att ingen har viruset isolerat och fångat i ett provrör eller petriskål. Det finns inte! CDC erkänner detta bakvägen i sin instruktion för hur man tar prov på patienter och tolkar provet. På sidan 39 står det nämligen:
Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV are currently available,
Det man jagar med samtliga prover som sägs påvisa C19 är skuggan av viruset! Skuggan av vad man tror är virusets RNA. Detta är alltså ett virus som sägs smitta i alla lägen vid kontakt eller via luft. Ändå har ingen lyckats fånga viruset självt. Ska vi verkligen tro på detta?


Samtidigt kommer allt fler artiklar och kommentarer som pekar ut C19 som svepskäl för att genomföra maktoperationer som respektive länders grundlagar inte ger utrymme för vid normaltillstånd och det finns tveksamheter om giltigheten även i detta läge.

CDC:s manual för hantering och tolkning av tester.

CDC-test-manual

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Mygel om vindkraft i Malung

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

Till
Mora Tidning.

Med anledning av att tidningen genom sin medverkan av Emma Höjer Bustos deltog i SvT 1 program, Sverige möts direkt. Kl 21 onsdag 7.10. 2020, lämnar jag detta yttrande.

I ett mycket känslosam möte om utbyggnaden av vindkraftverk i Malungs kommun deltog Mora Tidning med stöd för att kommunen skulle köra över den majoritet av befolkningen som motsätter sig utbyggnaden av vindkraftverk i kommunen. Trots att den delen av befolkningen som motsatte sig utbyggnaden inte var närvarande genomfördes mötet, vilket är ett flagrant brott mot demokratiska principer som SvT är skyldig att följa. Den representant från en förening som verkar för att hejda vindkraften i Sverige var ingen malungsbo men den ende som anförde invändningar mot utbyggnaden vid några enstaka tillfällen när han fick tala.

Han fick aldrig möjlighet att delta i en debatt där uppfattningarna för – eller emot utbyggnaden debatterades sakligt.

Då samfällda deltagare ständigt nämnde att utbyggnaden syftade till att värna klimatet fick han aldrig möjlighet att ställa den grundläggande frågan, – på vilket sätt vindkraftverk gynnar klimatet. Därför utelämnades följande fakta, som är lätt att visa att bygget av varje vindkraftverk ökar alltid landets utsläpp av CO2 då utsläppet vid bygget aldrig kan, under verkets hela gångtid, gottgöras med el från verket.

Han fick aldrig möjlighet att påpeka fakta att det i landets stora överskott av CO2-fri el

den el som fås från vindkraftverk aldrig någonsin utnyttjats i landet utan alltid har slumpats till utlandet eller körts ned i backen, men som trots det alltid måste betalas av elkonsumenter med miljarder.

Han fick aldrig möjlighet att bemöta de osanningar som representanten från tyska bolaget som begär att få bygga; svenska folket, de som berörs av verken, vill absolut inte ha dessa, lag anger inte gränsvärde för ljudstörningar från verken, den rättsliga prövning av utbyggnaden strider mot gällande svensk lag Miljöbalken och internationell lag Maskindirektiv, Åhuskonventionen, EU:s mänskliga rättigheter.

Svensk rättshantering strider i fråga om utbyggnaden även mot grundlagen när regeringsbeslut, I 6 ,17.3.2011, förbjuder domstolar att tillämpa det skydd av liv och hälsa som anges i Maskindirektivet. Allt detta är lätt att styrka genom fakta men det var varken SvT eller Mora tidningen intresserade av. För dem gäller precis som för Malungs kommunalråd att lura och bedra befolkningen. När ingen ställer frågan till kommunalrådet;
– varför vill du ha vindkraftverk, och svaret uteblir är det inte så konstigt att han blir anklagad för korruption. Denna pest är det enda som återstår som förklaring.

Nu får vi se hur Mora tidning behandlar det fria ordet.
Vågar den publicera detta debattinlägg?

Liten faktaruta om koldioxidutsläpp vid elproduktion, g/kWh:
Norge: 26
Sverige: 34
Frankrike: 46
Finland: 108
Danmark: 108
Spanien: 132
Österrike: 141
Belgien: 193
Irland: 290
Tyskland: 294
Ryssland: 298
Portugal: 305
Italien: 341
Nederländerna: 369
Polen: 643

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 kommentarer

Macken i skogsbruket

Jag har läst Karl Hedins bok Attacken mot äganderätten. Medförfattare är Peter Wigert, John Gull och Björn Törnvall. Boken är utgiven 2018 på eget förlag. Dels är det en mycket informativ bok om svensk skogsnäring i sammanställning av offentliga data. Dels en stridsskrift mot socialisering och miljöränker mot äganderätt, företagande och frihet.


Detta är inget nytt eller obekant för Frihetsportalens läsare. I ett avsnitt belyser de hur flera olika myndigheter så att säga byter lagstiftning med varandra på ett sätt som är helt oförenligt med gällande svensk lag. Ja, rent av är grundlagsbrott, men det sker upprepade gånger utan påföljd för någon myndighet eller politiker.


Det liknar i vissa stycken hur organiserade ficktjuvar bestjäl sitt offer. En myndighet distraherar offret, en annan snor värdeföremålen och överlämnar dem genast till en tredje myndighet. Ingen myndighet ser vid påseende ut att kunna bindas vid att ha överträtt sina befogenheter, trots att samtliga inblandade gjort det!


Sålunda har tjänstemän på Miljödepartementet sett till att EUs Art- och habitatdirektiv samt fågeldirektivet inte implementerats i Sverige så som det är beslutat i Bryssel. Man har istället formulerat egna skrivningar och stoppat in dem i Miljöbalken, vilket ger dem lags verkan. Men detta har skett utan politiskt beslut, utanför riksdagen!


Hedin & Co visar också att myndigheter inte sällan fattar beslut utan att kalla det för beslut. Beslut kan nämligen överklagas i domstol. Istället upprättar myndigheterna listor, som för rödlistade arter, skyddsvärda biotoper etc. eller kallar sina beslut för andra administrativa åtgärder.


Enligt Grundlagen, RF 2:15 ska en markägare som tvingas acceptera intrång på sin mark eller inte kan fortsätta bruka den som tidigare få ersättning för detta. Denna ersättning var tidigare bestämd till samma som marknadsvärdet, dock ofta med något slags avdrag för politisk inkurens. Under Beatrice Asks justitieministerperiod höjdes ersättningen till 1,5 gånger marknadsvärde. Men med S-MP styre ser myndigheterna till att ingen ersättning alls behöver utbetalas, som ficktjuvar.


Skogsstyrelsen, som lyder under näringsdepartementet, beslutar om att ge avverkningstillstånd på en mark efter avverkningsanmälan (plikt). Om Skogsstyrelsen däremot nekar avverkningstillstånd är det en inskränkning som ska ge markägaren ersättning för intrånget i äganderätten. Men om Länsstyrelsen, som inventerar och sköter dispenser enligt art- habitat och fågeldirektiv, säger nej med hänvisning till biotopskyddet för dessa då utgår ingen ersättning. Detta har Högsta mark- och miljödomstolen bestämt.


En distraherar, en stjäl, en skaffar undan bevisen. Varianterna är flera. I värsta fall kommer skattemyndigheten och kräver skatt på det man förlorat. Politikerna vill inte förstå hur deras myndigheter bryter sönder samhället. Alternativt att de beställt detta sammanbrott som ett ”black-ops”. I boken pekas S och MP, aktivistiska myndigheter samt miljörörelsen ut som de agenter som skapar denna kafkasituation i Sverige. Lite i marginalen pekas även klimathotet och klimatpolitiken ut som missriktad. Denna bild av vilka som förstör äganderätt och för svenskt skogsbruk bekräftas av fPlus som granskat en dokumentär av SVT där lögnerna om skogsnäringen står som spön i backen.


Regeringen och myndigheterna är Galenskaparnas Macken. Antingen skrattar man åt hur träffande satir de gör på översitteri och inkompetens, eller så gråter man över hur nära verkligheten det är. När man läser Hedins bok inser man att våra myndigheter är en galen version av Macken. De slarvar bort medborgarnas vita Opel utan att ta något ansvar för sin missgärning.


Karl Hedin greps 26 oktober 2018, misstänkt för olaga vargjakt. Detta rättsövergrepp mot en enskild person är utan tvekan den repressiva statens hämnd för boken. De bryr sig inte ett dugg om de lyckas få till en fällande dom eller ej. Det viktiga är att de lyckas djävlas så länge som möjligt med Karl Hedin och skrämma andra med synpunkter på den maktfullkomliga statens agerande till tystnad!

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer