En nollvision

Sedan gammalt känner vi till statens nollvisioner om noll avlidna i cancer, biltrafik och självmord. Inte för att det blivit så, men man kan med jämna mellanrum ställa frågan varför inte?

Men jag saknar en viktig nollvision, den om noll dödade i jihadistiska terrordåd. Varför finns det inte sådan? Då skulle vi kunna ställa politikerna till svars och fråga vad de gjort för det målet. Hur kontrollerar de dem som kommer hit eller redan vistas här?

Istället riskerar vi en tiofaldig upprepning av Ausonious eller Mangs aktiviteter, när vanliga svenskar fått nog och tar sig för att reglera förhållandena på egen hand. Det vill vi helst slippa.

Så, när får vi en nollvision mot jihadistisk terror?

I SVT propagerar man tvärtom för en nollreaktion på jihadistisk terror, åtminstone när det händer i Spanien och Finland.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Kvinnan bakom allt

Hope Hicks är den 28-årgia fd fotomodellen som sedan 2015 så framgångsrikt skötte Donald Trumps presidentvalskampanj. Efter valet har hon jobbat i skuggorna som strategisk kommunikatör. Nu kliver hon fram i rampljuset och tar över efter gossarna som fått gå. Anthony Scaramucci, Michael Dubke och Sean Spicer är de tre som tidigare försökt sköta posten som Vita Husets kommunikationsdirektör.

Enligt de som känner henne och vistats i närheten av Trumps kampanj har hon varit avgörande för hans valframgång. Kom sedan och säg att Trump endast tilltalar äldre outbildade vita män på landsbygd! Återstår att se om Hicks kan styra upp verksamheten i Vita Huset så att gott arbete i linje med vallöftena blir utfört, och att en sådan framgång i så fall blir väl kommunicerad till väljarna. Hon har i vart fall gedigen PR-utbildning att peka på, förutom då ledarskapet under Trumps kampanjarbete.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Avsaknaden av de svenska politiska partiernas långiktiga visioner.

Dagens gästskribent är Stig-Evert Johansson, som efterlyser långsiktiga varudeklarationer från våra partier.

Våra politiska partier glömmer tydligen bort att ta ut kompassriktningen in i framtiden?

Långsiktiga värdegrunder redovisas ytterst sparsamt.

Våra 8 partier behöver kanske hjälp att formulera frågor vars svar skulle bli värdegrunder för landets färdriktning minst fem mandatperioder framåt. Detta för att hindra den ”kvartalspolitik” som tycks ta över mer och mer. Kvartalstänkande kan näringslivets företrädare ägna sig åt.

Några seriösa frågor som kräver ärliga, genomtänkta och motiverade svar kan vara följande: Valfläsk i svaren är förbjudet. Det finns säkert fler frågor så komplettera gärna frågelistan.

A) Visioner om vad våra samlade resurser skall resultera i för samhälle om fem mandatperioder samt ange hur EU ev. skall reformeras för att bli ändamålsenligt.

B) Definiera ordet välfärd. Vad ingår / ingår inte under denna rubrik? Hur nå måluppfyllelse?

C) Var skall sökande själar hitta svaret på frågan om livets mening när religioner i vårt land tappar i betydelse till förmån för någon sorts odefinierad valfrihet?

D) Hur får vi varaktigt slut på alla krig och konflikter i en i övrigt vacker värld?

E) Hur förkovra det sociala kitt som gör människorna till goda och ärliga samhällsmedborgare utan destruktiva aktiviteter?

F) Är urbaniseringen till ett tjugotal storstäder en önskvärd utveckling? Den sker tyvärr på landsbygdens bekostnad eller att t.o.m. landsbygden är med och subventionerar den?

G) Är nuvarande ansvarsfördelning (krav respektive skyldigheter) mellan den enskilde kontra samhället hållbar i framtiden?

H) Kommer man i framtiden kunna beskatta arbete och behålla sysselsättningen?

I) Smörjmedlet i ekonomin är billig import – kommer den att kunna bestå i en globaliserad värld när befolkningen ökar och alla vill nå välstånd?

J) Skall skolan lära eleverna kunna leva sunt och stå på egna ben, lära för livet, och/eller för att få lärdom som kanske till dels blir inaktuell genom rationaliseringar? Vem eller vilka skall vara huvudmän?

K) Hur hållbart lösa en åldrande befolknings vårdbehov?

L) Problemet med på tok för höga boendekostnader i nyproducerade hus behöver en lösning. Hur?

M) Skall vi fortsätta förstöra matproducerande jordar som nu bebyggs eller läggs under asfalt?

N) Kommer tillväxt att vara en hållbar lösning på ökat behov av insatser/resurser av olika slag?

O) Är våra nuvarande driftsmetoder i jordbruket den rätta lösningen för att täcka människors behov då insatsen för detta tycks ge en förstörd natur och minskad mångfald i faunan?

P) Är kontantlöst samhälle hållbart i fred- och kristider? Hur lära barn ekonomiskt tänkande med hjälp av ett kort och ett hål i väggen?

Q) Hur tänker och säkrar man befolkningens självförsörjning i eventuella kommande kristider? Vår självförsörjningsgrad idag är oansvarigt låg?

R) Vilka blir lärdomarna av haveriet beträffande hanteringen inom Transportstyrelsen och Regering avseende outsourcing av känslig information med mera?

S) Vad skall göras för att landets lagar och ordningsföreskrifter följs och säkras i alla delar av vårt land?

Betänk att det var 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på dörren till Schlosskirsche i Wittenberg, Tyskland den 31 oktober 1517. Alltså för ca. 500 år sedan. Dessa teser blev starten på reformationen.

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 27 kommentarer

Higgins Memo

En anställd på National Security Council, NSC, Rich Higgins skrev ett mycket välformulerat memo om hur Trump bör agera för att åstadkomma nödvändiga förändringar och undvika att få sluta i förtid. För det fick Higgins sparken. Hela det sjusidiga memot finns inlagt i en artikel i Foreign Policy. Här nedan återger jag de två första sidorna och slutsatsen. Mycket av hans kritik mot media, kulturelit, akademi och republikanerna, skulle lika gärna kunna gälla samma grupper i Sverige, med Alliansen i republikanernas plats.

POTUS & POLITICAL WARFARE

May 2017

BACKGROUND. The Trump administration is suffering under withering information campaigns designed to first undermine, then delegitimize and ultimately remove the President. Possibly confusing these attacks with an elevated interplay of otherwise normal D.C. partisan infighting and adversarial media relations, the White House response to these campaigns reflects a political advocacy mindset that it is intensely reactive, severely under-inclusive and dangerously inadequate to the threat. If action is not taken to re-scope and respond to these hostile campaigns very soon, the administration risks implosion and subsequent early departure from the White House.

This is not politics as usual but rather political warfare at an unprecedented level that is openly engaged in the direct targeting of a seated president through manipulation of the news cycle. It must be recognized on its own terms so that immediate action can be taken. At its core, these campaigns run on multiple lines of effort, serve as the non-violent line of effort of a wider movement, and execute political warfare agendas that reflect cuiturai Marxist outcomes. The campaigns operate through narratives. Because the hard left is aligned with Islamist organizations at local (ANTIFA working with Muslim Brotherhood doing business as MSA and CAIR), national (ACLU and BLM working with CAIR and MPAC)

and international levels (OIC working with OSCE and the UN), recognition must given to the fact that they seamlessly interoperate at the narrative level as weil. In candidate Trump, the opposition saw a threat to the ”politically correct” enforcement narratives they’ve meticulously laid in over the past few decades. In President Trump, they see a latent threat to eontinue that effort to ruinous effeet and their retaliatory response refleets this fear.

INTRODUCTION. Responding to relentless personal assaults on his character, candidate Trump identified the players and the strategy:

 • ”The establishment and their media enabiers will controi over this nation through means that are very weil known. Anyone who challenges their controi is deemed a sexist, a racist, a xenophobe, and morally deformed.” – President Trump, act 2016

Culturally conditioned to limit responses to such attacks as vet another round in the on-going drone from diversity and multicuiturai malcontents, these broadsides are discounted as political correctness run amuck. However, political correctness is a weapon against reason and critical thinking. This weapon functions as the enforcement mechanism of diversity narratives that seek to implement cultural Marxism. Candidate Trump’s rhetoric in the campaign not only cut through the Marxist narrative, he did so in ways that were viscerally comprehensible to a voting bloc that then made candidate Trump the president; making that bloc self-aware in the process. President Trump is either the candidate he ran as, or he is nothing. Recognizing in candidate Trump an existential threat to cuiturai Marxist memes that dominate the prevailing cultural narrative, those that benefit recognize the threat he poses and seek his destruction. For this cabal, Trump must be destroyed. Far from politics as usual, this is a political warfare effort that seeks the destruction of a sitting president. Since Trump took office, the situation has intensified to crisis level proportions. For those engaged in the effort, especially those from within the ”deep state” or permanent government apparatus, this raises clear Title 18 (legal) concerns.

DISCUSSION.

The Opposition. While opposition to President Trump manifests itself through political warfare memes centered on cultural Marxist narratives, this hardly means that opposition is limited to Marxists as conventionally understood. Having become the dominant cultural meme, some benefit from it while others are captured by it; including ”deep state” actors, globalists, bankers, lslamists, and establishment Republicans. Through the campaign, candidate Trump tapped into a deep vein of concern among many citizens that America is at risk and is slipping away. Globalists and lslamists recognize that for their visions to succeed, America, both as an ideal and as a national and political identity, must be destroyed. Atomization of society must also occur at the individual level; with attacks directed against all levels of group and personal identity. Hence the sexism, racism and xenophobia memes. As a Judeo-Christian culture, forced inclusion of post-modern notions of tolerance is designed to induce nihilistic contradictions that reduce all thought, all faith, all loyalties to meaninglessness. Group rights based on sex or ethnicity are a direct assault on the very idea of individual human rights and natural law around which the Constitution was framed. ”Transgender acceptance” memes attack at the most basic level by denying a person the right to declare the biological fact of one’s sex. When a population has 2 + 2 = 5 imposed on it, there are many that benefit:

 • Mainstream Media -The principle mechanism for implementing narratives.
 • The Academy- Academia has served as a principle counter-state node for some time and remains a key conduit for creating future adherents to cultural Marxist narratives and their derivative worldview.
 • The Deep State – The successful outcome of cultural Marxism is a bureaucratic state beholden to no one, certainly not the American people . With no rule of law considerations outside those that further deep state power, the deep state truly becomes, as Hegel advocated, god bestriding the earth.
 • Global Corporatists & Bankers – Exploitation of populations, unfettered by national protections and notions of personal morality and piety.
 • Democratic Leadership – The democratic leadership has been a counter-state enabler that executes, sustains, and protects cultural Marxist programs of action and facilitates the relentless expansion of the deep state.
 • Republican Leadership – More afraid of being accused of being called a racist, sexist, homophobe or lslamophobe than of failing to enforce their oaths to ”support and defend the Constitution,” the Republican Establishment accepts and enforces cultural Marxist memes within its own sphere of operations. In doing so, knowingly or not, it becomes an agent of that. These ”conservatives” become increasingly indistinguishable from their democratic counterparts save that they misrepresent themselves to their constituents . Lacking the discernment to recognize their situation, they will work with globalists, corporatists, and the international financial interests and will likewise service the deep state. These establishment Republicans are the hard left’s designated defeat mechanism in the destruction of the old regime as well as the American ideal.1 Because candidate Trump publicly exposed them for their duplicitous activities, they are at risk as long as Trump can turn on them and are, therefore, bitter foes. Candidate Trump’s success remains an ongoing existential threat to establishment Republicans.

1For more information on how influence operations of the former Soviet Union targeted leading conservative groups and individuals in order to bring them into line with cultural Marxist narratives. See Link here.

 • lslamists – Isla mists ally with cultural Marxist because, as far back as the 1980s, they properly assessed that the hard left has a strong chance of reducing Western civilization to its benefit. Having co-opted post-modern narratives as critical points, Isla mists deploy these narrative to strategically blind and then control US decision makers. This is by design and purposeful. ”By their own hands!” has been the declared strategy of the Muslim Brotherhood since 1991. This strategy seeks to divide American society against itself with the forced imposition of Isla mist objectives on one half of American society by the other half. Once a society has been effectively atomized, the population will have lost its faith in the old order, detest those who reduced it, and divide along the lines of narrative adherence. This is the intended outcome of hostile information cum political warfare campaigns and today we see their effects on American society.

Complicating the current situation, many close to the president have pushed him off his message when he was candidate Trump thus alienating him from his base thereby isolating him in the process. When President Trump is not candidate Trump, he becomes dangerously exposed. While the base that elected candidate Trump identified with his vision, they are only Trump’s insofar as he holds to the vision that made him president.

CONCLUSION.

The recent turn of events give rise to the observation that the defense of President Trump is the defense of America. In the same way President Lincoln was surrounded by political opposition both inside and outside of his wire, in bot h overt and covert forms, so too is President Trump. Had Lincoln failed, so too would have the Republic. The administration has been maneuvered into a constant backpedal by relentless political warfare attacks structured to force him to assume a reactive posture that assures inadequate responses. The president can either drive or be driven by events; it’s time for him to drive them.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

‘Ävla s’it!

Hur ska man styra en nation? Man styr dess byråkrati. Men hur styr man byråkratin? Greker, romare och Machiavelli har haft olika förslag, en del fortfarande gångbara. Historieundervisningen har fungerat såtillvida att många hört talas om dessa och de därför kan refereras till i debatter. Vad de flesta inte känner till är det akademiska teoretiserande som pågått under 1900-talet, ett teoretiserande som resulterat i ett antal fullskaleprov.

Sedan början av 1960-talet var det som 1968 av Dwight Waldo kom att benämnas som New Public Administration det heta nya. Det var en fortsättning på Frankfurtskolans antipositivistiska, antitekniska och antihierarkiska tankar om den traditionella byråkratin, vilken efter den vetenskapliga revolutionen och industrialismens framgång, betraktade samhället och byråkratin som en mekanism. Där byråkraterna helt enkelt var ett slag maskinister.

Med NPA skulle byråkrater och politiker hermeneutiskt känna av folkviljan och med ledning därav styra på bästa sätt. Nu fick opinionsmätningar ökat inflytande. Det blev också starten för den flora av NGOs som uppvaktar staten med sina särintressen.

Några grundelement i NPA är att byråkratin ska vara platt (ickehierarkisk) lyhörd, kundorienterad, självorganisera sina strukturförändringar, vara multidisciplinär, förstå och undvika fällorna i den dikotomi som uppstår när byråkratin både föreslår lagstiftning och senare ska implementera densamma, kommunicera nyttan av det egna arbetet till allmänheten, följa med sin tid. Åtgärder ska vara relevanta, värdebaserade, jämställda, förändringsbejakande och medmänskliga. Det inser ju alla som varit med ett tag att detta misslyckades byråkratin med fullständigt.

Så kom istället New Public Management på 70-talet och implementerades i många byråkratier på 80-talet och spreds över hela världen på 90-talet. Detta är den marknadsliknande byråkratin med uttryck som beställare – utförare, konkurrens, entreprenörskap, kostnadseffektivitet, benchmarking etc.

Nu lades stor vikt vid kvantitet, att göra mer med mindre. Många offentliga arbetsuppgifter outsourcades. Styrningen mot det allmänna bästa försvagades, ja suboptimerades, i jakten på lokal optimering av verksamheten. Outsourcingen (eller decentraliseringen) gjorde också att en central överblick gick förlorad. Lagar blev mindre viktiga för myndigheternas agerande, eftersom självsvåldigt utfärdade föreskrifter som de tyckte passade deras verksamhet tilläts övertrumfa lag och även grundlag.

Med en statlig styrningskultur som Sveriges, där ministerstyre är förbjudet blev resultatet katastrofalt. Ministern med ansvar för en myndighet vet inget om verksamheten och är förbjuden att påverka den. Tydligast har kanske Naturvårdsverkets agerande varit, där kvardröjande kultur från NPA med inflytande från NGOs, främst Naturskyddsföreningen, gjort att myndigheten kunnat utfärda den ena tokiga föreskriften efter den andra och politikerna har inte haft kraft att sätta stopp för eländet. Detta ministerfjärmande från myndigheternas verksamhet har varit skadligt på flera områden. Hjulet uppfanns många gånger om på olika håll.

Nu är vi sedan millennieskiftet redan på gång in i DEG, Digital Era Governance. Denna administrativa filosofi fokuserar på tre områden: Reintegration, tidigare outsourcade eller decentraliserade arbetsuppgifter återtas och läggs under centralt styre. Behovsprövad holism (ja, det är flum, men) handlar om att omorganisera byråkratin för att passa tydligt definierade eller identifierade kundgrupper. Samt digitalisering, allt ska skötas via datorer i nätverk. All offentlig verksamhet ska ingå i The Internet of Things och slutligen The Internet of Us. Med en slutfas i en totalitär teknokrati som exempelvis Jacob Nordangård och stiftelsen Pharos varnar för.

Ni som läst den tecknade serien Dilbert, är väl bekanta med de ständiga omorganisationernas förbannelse. När detta drabbar den centrala statsapparaten och den demokratiska politiken samtidigt blir det förödande. Det öppnar för opportunisternas seger över förnuftet, ger en snabb nedmontering av yrkesstolthet, skapar en konstlad professionalism, globaliseringen smyger in, vilket banar vägen auktoriteternas återkomst. Allt detta medan media sviker och excellerar i okunnighet.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 kommentarer

BBC och NYT håller fast vid lögnen

BBC släppte fram Nigel Lawson i en intervju där han förklarade att de globala temperaturerna inte ökat på senare år, att det är synvilla orsakad av ”justerade” temperaturdata. Det tog hus i alarmisthelvetet! En mängd okända ”klimatforskare” måna om sin försörjning skällde ut BBC för att släppa fram en person som saknar forskningskompetens i debatten. De menade klart och tydligt att debatten är över och AGW en realitet att förhålla sig till. BBCs klena försvar var att de kände sig manade att låta alla sidor komma till tals. De hade kunnat leta rätt på någon av de många forskare Lawson är bekant med och säkert hänvisade till. Men det var väl för jobbigt, eller utmanande. Ändock är argumentet att låta fler röster höras ett gott tecken.

New York Times skriver om hur Chile blir ett av världens grönaste länder, energimässigt. Man gör det via vattenkraft (sedan länge), men numera också via ”förnyelsebar” energi som sol och vind. Som om vattenkraft inte är förnyelsebart. Det bestickande med reportaget är att de företag som intervjuas ser dessa satsningar på sol och vind som ett tåg ingen kan stoppa. De tror sig vara garanterade pengar för en verksamhet som inte är uthålligt lönsam. Uppenbarligen förväntar de sig att politiken ska fixa lönsamheten, vilket brukar betyda skatter och subventioner. Även här framskymtar, för den som orkar läsa mellan raderna, att det gäller att smida medan järnet är varmt. Snart är klimathotet över och ingen tjänar längre pengar på det.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Partier som utmanar islam

Englands tredje största parti, UKIP, kommer tillåta att Anne Marie Waters, en öppet islamkritisk partimedlem blir valbar till partiets ledning. Hon är en i en grupp på elva personer ur vilken de nya ledarna ska väljas som ersättare för dem som lämnat ledningen efter UKIPs dåliga val i juni.

Vänstermedia förfasas naturligtvis över att någon kan vara öppet kritisk till islam och än mer väljas till att med sådana åsikter företräda britterna. Men sådan är utvecklingen i Europa, sakta, sakta vaknar européerna till insikten att allt inte är solsken och rosor bara för att WWII är över. Alla är inte ense om freden. Alla är inte ense om vägen framåt. Islam är en sådan ideologi som avviker från det som är norm eller majoritetens perspektiv och önskan i Europa.

Partierna, både nya och gamla, samt väljarna tvingas inse att Europas demokratier måste förmå islam och muslimerna att underkasta sig de demokratiska principerna. Om inte, kommer först partierna att förgöras och sedan Europas demokratier. Svårare och märkligare än så är det inte.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

En Ny Borgerlighet

Jag har flera gånger av mina läsare uppmanats att skriva ett partiprogram för det parti jag skulle rösta på. Här är ett försök att visa på de frågor som jag anser är viktiga att ”mitt” parti tar sig an.

Ett partiprogram för en ny borgerlighet bör innehålla tydliga formuleringar om följande frågor:

 1. Alla människor är födda fria, med samma värdighet och universella rättigheter (negativa rättigheter). Alla människor har rätt till liv, frihet och säkerhet. Försvaret av dessa rättigheter är ett delat ansvar mellan individen och samhället. Individen har därför rätt till självförsvar med de medel som är lämpliga för uppgiften.
 2. Människans frihet och rättigheter är beroende av ett fungerande samhälle att utöva dem i. Det är därför nödvändigt att organisera samhället i enheter som inte är större än att det gör det möjligt för individerna i varje enhet att delta i formandet av sitt samhälle.
 3. Sådana lokalsamhällen kan samverka genom att uppdra åt en gemensam samhällsfunktion att samordna definierade uppdrag. För enkelhets skull benämns denna samhällsfunktion i fortsättningen för stat.
 4. Människorna kan antingen födas till medborgare eller väljas in som medborgare i en stat. Varje människa kan endast vara medborgare i en stat åt gången. Varje människa är fri att överge sin stat för en annan. Varje stat är fri att bestämma om människor från andra stater kan accepteras som medborgare.
 5. Staten får endast utöva den makt som medborgarna givit staten i uppdrag att utöva. Detta specificeras i konstitutionen.
 6. Om folkomröstning är ett i konstitutionen tillåtet alternativ ska frågeställningen i en folkomröstning vara så entydigt formulerad att det svar som vinner majoritet kan tillämpas utan omarbetning i riksdagen eller kommunfullmäktige.
 7. En författningsdomstol förhindrar att politikerna stiftar lag som inte är förenlig med konstitutionen.
 8. Medborgarna kan inte överföra makt som de inte själva har till staten. Det vill säga att medborgarna inte kan använda staten som ombud för att begå brott mot andra medborgare.
 9. Barn har medborgerliga rättigheter om föräldrarna har det. Föräldrar har skyldighet att dra försorg om sina barn och fostra dem. Varken föräldrar eller staten får utöva sitt vuxenskap över barn så att barnens rättigheter bestående kränks.
 10. Alla myndiga medborgare har rösträtt som inträder på tjugoårsdagen.
 11. För att vara valbar till riksdagen eller statens högsta beslutande församlingar, ska kandidaten ha varit medborgare i minst tio år, vara minst 24 år gammal samt ha förvärvsarbetat i minst två år. Som förvärvsarbete räknas ej studier eller anställning hos offentlig arbetsgivare.
 12. Sverige är det land som omfattas av gällande gränser bestämda 1905.
 13. Svenskar är de människor som har svenska föräldrar eller som av svensk myndighet godkänts som svenskar.
 14. Människor som vistas lagligt i Sverige är antingen svenskar, turister eller gästarbetare. Andra etniska beteckningar saknar officiell status.
 15. Sveriges högsta lag är dess konstitution. Den är primär lag.
 16. Det vardagliga livet regleras vanligen av sekundär lag eller förordning.
 17. Myndighet äger ej självständigt utfärda föreskrift som erhåller lags verkan.
 18. Vid lagstiftning skall Sveriges riksdag alltid överväga om lagen ska ha ett sista giltighetsdatum om den inte förnyas med ett upprepat beslut, sk. sunsetparagraf.
 19. Sverige skall styras enligt sekulära principer, där fakta och beprövad erfarenhet väger tungt.
 20. Sverige har ansvar för att de som vistas i landet har det rättsskydd som tillkommer dem i egenskap av svenskar, turister eller gästarbetare respektive. Sådana som vistas här olagligt skall utvisas efter rättslig prövning.
 21. Alla som vistas i Sverige är personligen ansvariga för sina gärningar och sin försörjning.
 22. Sverige skall vara självständigt från Europeiska Unionen och Förenta Nationerna. Det innebär bland annat både Swexit och Clexit.
 23. Sveriges åtaganden i ett antal internationella konventioner som Sverige skrivit under skall återkallas. Dit hör bland annat: Bern-konventionen om upphovsrätt, Bernkonventionen till skydd för vilda djur, Århus-konventionen. Vidare alla konventioner som tillkommit via FN, ILO och Europarådet. Ny granskning av dessa och andra konventioner kommer ske med individuell bedömning av konsekvenserna för varje konvention. Inga paketavtal där alla avtal ingår tillåts.
 24. Sverige är alliansfritt i militärt hänseende.
 25. I Sverige erkänns den av Riksbanken utgivna valutan som lagligt betalningsmedel.
 26. Valutans stabilitet garanteras genom uppbackning i guld.
 27. Den som begär betalning för en tjänst eller vara får inte neka köparen att betala kontant med denna valuta.
 28. Andra sätt att betala eller värdera ersättning får förekomma om båda parter är ense.
 29. Äganderätt, även kallat egendomsrätt är en naturlig följd av dessa mänskliga rättigheter.
 30. Denna egendomsrätt ger ägaren till lagligt åtkommen egendom exklusiv rätt att bruka sin egendom för ekonomisk vinning, eget nöje eller annat ändamål. Till dessa ändamål hör rätten att förbruka, ändra, dela upp, dela med sig, hyra ut, låna ut, pantsätta, sälja, byta bort, överlåta, förstöra och överge egendomen. Ingen har rätt att tvinga ägaren till något av detta.
 31. Egendom kan lagligen förvärvas med äganderätt genom köp, arv, pantöverlåtelse, ersättning för annan skuld, eller som gåva. Pantsatt egendom kan övergå till pantinnehavaren om återbetalning av lån inte skett vid avtalad tidpunkt.
 32. Mark skall ägas av fysisk person. Mark som vid denna regels införande ägs av juridisk person får inte överlåtas till annan än fysisk person.
 33. Varje människa är fri att testamentera hela sin kvarlåtenskap som denne finner för gott. Om inget testamente finns, ärvs i följande ordning; make/maka, barn, föräldrar, syskon, syskonbarn. Finns ingen arvtagare bland dessa övergår egendomen till det lokalsamhälle där egendomen är belägen.
 34. Där inte föräldrar själva organiserar utbildning för sina barn kan staten eller lokalsamhället organisera utbildning för barn.
 35. Vi tillämpar avtalsfrihet för individer. Varken staten eller kollektiv av medborgare får påta sig att bestämma minimilöner eller uppsägningstider för andra medborgare.
 36. Ingen organisation får utan uttalat uppdrag teckna eller kräva kollektivavtal i annans namn.
 37. Vid hyra av bostad avtalas hyrans storlek affärsmässigt mellan hyresvärd och hyresgäst.
 38. Vid nybyggnation eller totalrenovering av bostadsbestånd medges bygglov endast till projekt som planerar för minst en parkeringsplats per lägenhet.
 39. Alla barnfamiljer erhåller status av företag, med F-skattsedel och bland annat rätt till momsavdrag.
 40. På sikt ska all moms avskaffas, eftersom den är skadlig för medborgarna.
 41. Makar får välja om de vill sam- eller särbeskatta sina inkomster. Detta meddelas till skattemyndigheten.
 42. Floran av brott utan brottsoffer minskas avsevärt.
 43. Alla energiformer beskattas likadant. Det är energiförbrukningen som beskattas, inte produktionssättet för energi.
 44. Energiproduktion likställs med annan tillverkningsindustri och förutsätts gå med vinst på egna meriter. Inga subventioner således.
 45. Alla hastighetskameror tas bort. Det är inte rimligt att utsätta lågtrafikerade vägar på landsbygden för sådan övervakning, när högtrafikerade vägar i Stockholmsområdet slipper.
 46. Fri fart för lätta fordon prövas och utvärderas på våra bästa motorvägar.
 47. På övriga motorvägar och motortrafikleder sätts högsta tillåtna hastighet till 150 kilometer i timmen.
 48. Vid skattefinansiering av infrastruktur för landtransporter prioriteras vägtrafik framför järnväg.
 49. Svenskar har rätt att äga och bära vapen.
 50. Rätten att bruka vapen regleras av andra lagar som är avpassade till olika situationer och andra i lag bestämda rättigheter.
 51. Raseriet med licensiering för all sköns arbeten och uppdrag avskaffas. Beställare och utförare förutsätts gemensamt kunna enas om rätt nivå på kompetens för arbetets utförande och kvalitet. Undantag gäller endast när allmän säkerhet kommer i fråga, exempelvis det allmänna elnätet.
 52. Källskatteuppbörden upphör.
 53. Svensk löntagare och F-skattare bestämmer själv hur och hur mycket som avsätts till pension.
 54. Vi välkomnar sjukvård i privat regi.
 55. Politiker och myndigheter bestämmer inte vilka val människor ska göra angående exempelvis val av mat och dryck.
 56. Val av produktionsmetod ska styras av marknaden, inte av politiken.
Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 71 kommentarer

Är demokratin död?

Paul Mason i the Guardian hävdar att demokratin är döende. Han gör det utifrån vänsterperspektivet att det inte längre finns så mycket mer för socialisterna att ta, och när krubban är tom så bits hästarna. Nej, det är inte alls så han beskriver det. Det är så jag tolkar det.

Förutom de iögonfallande händelserna i världen, förknippade med ledare som Trump, Xi Jinping, Erdogan, Putin, Orban, Maduro, Duterte, Modi, Nethanyahu med flera, vilka bryter mot sina egna länders lagar och även konstitutioner när de jagar meningsmotståndare; alltså inte i någon verklig mening fiender till nationen, men väl motståndare till ledaren, opposition helt enkelt; så oroar sig Mason för att man i flera länder detaljstyr medborgarnas liv allt mer.

Välkommen till socialismen! Kanske lite märkligt att man ska behöva förklara det för en skribent på en socialistisk publikation, men sådan detaljstyrning är typiskt socialismen. Den initieras, implementeras och övervakas av offentlig sektor. Att politikerna går med på att ge sitt tillstånd till sådana övergrepp som byråkratier kan finna helt naturliga och självklara, det är en gåta. Kan det vara så att politikerna tror att de fullföljer ett uppdrag från sina väljare när de låter statens hantlangare plåga samma väljare? Vem är det som i så fall är dummast? Politikern som sviker sina väljare, eller de som väljer dessa politiker?

Mason avslutar med att citera Hessel, en av de fransmän som 1948 var med och skrev den universella deklarationen om mänskliga rättigheter. I 1948 års deklaration fokuserar man i huvudsak på individen och dennes negativa rättigheter, alltså frihet från tvång av olika slag. Senare har man hängt på ett antal positiva rättigheter, vilket väsentligen fördärvar 1948 års intentioner. I sitt testamente 2010 varnar Hessel för att dessa rättigheter inte längre är universella och lika. Att de kan vara internationella (via avtal) räcker inte.

Mänskliga rättigheter måste börja med individen, skriver Mason. Just det. Då duger det inte att komma dragande med kollektivet och kollektivets rätt att bestämma i individens namn. Inte heller i namn av trygghet, hälsa eller något annat. Alltså är det raka motsatsen till den stora stat socialismen lurat på nästan alla nationer i världen. Mer av samma löser inte de problem som ”samma” redan förorsakat.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 kommentarer

Mest alarmistiska artiklarna hittills

Senaste månaden har vänsterorienterade Euractive, med fokus på europafrågor överträffat sig själva med alarmistiska artiklar om klimatet. Här, här och här. Nu har vi bara 3 år på oss. Har vi inte helt slutat ”förorena”atmosfären till dess, då går det åt fa… de blir… dä går åt hellvitte helt enkelt!

Irreparabla skador har då uppstått på allt liv på hela planeten. Vägen mot total planetdöd ligger öppen. Vi kommer inte att sluta använda petroleumprodukter inom tre år. Om fem år eldar jag förmodligen fortfarande med ved och kör bensinbil och försöker njuta av livet. Trots pessimistiska idioters försök att göra livet surt för oss allihop.

Både svenska och europeiska media har berättat om värmeböljan i sydeuropa att den är livsfarlig. Värme kombinerat med fuktig luft är en människodräpare. Konstigt, vad säger människorna i Amazonas, Borneo och Kambodja om det? Är de informerade?

Samtidigt har bland andra Jo Nova berättat om att australiska meteorologer avslöjats med att medvetet manipulera klimatdata så att det ska se ut som om klimatet ständigt blir varmare. Men det fusket har svenska media inte berättat om. Det kanske är fel narrativ för de svenska redaktionerna, sanningen och det fria ordets försvarare.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer