Godhetsknarkande och känslopjunk

Vi ser det på område efter område. Samtidsdebatten styrs inte av realiteter. Följaktligen får inte heller realpolitik plats. Istället styrs politiken av olika grupper och individers behov av att i mediasamhället posera med sin godhet.


Klimathotet, invandringen, rasismen, ekonomi, befolkningsutveckling, naturvården, jordbruket, corona, är exempel på sådana frågor som spårat ur för att de som släpps fram för att beskriva dem och föreslå åtgärder är människor som inte förstår frågorna. Deras förslag till politik kommer därför undantagslöst att göra mer skada än nytta.


Därefter ska de själva göra avbön och erkänna att de varit naiva, men ändå kräva att få vara kvar och påverka politiken. På ett hörn släpps andra posörer in för att komma med sina inspel av godhetsknarkande och känslopjunk.


Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Georgien går framåt

I skymundan av kriser i EU, USA, Hong Kong, Mellanöstern och naturligtvis Covid 19, har Georgien gjort framsteg. Man har ändrat sin konstitution och valprocedur för att främja en mer stabil och långsiktig demokratisk utveckling. Man säger öppet att et närmande till Europa och EU står på dagordningen.


Det är bra, i synnerhet som Georgien är ett av världens äldsta kristna områden. Sedan länge är de omgivna av muslimska stater. De får gärna hålla den flanken ren från islam.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , | 13 kommentarer

Framtidens elbehov?

Alla vet att det skulle krävas väldigt mycket el om alla vägtransporter skulle utföras av elbilar, alldeles oavsett om de drivs via elnät och strömavtagare eller batteridrift. Vår elproduktion och inte minst distribution skulle behöva ett rejält ansiktslyft för att klara det.


Nu varnar dessutom ingenjörer på Ericsson, en av de största leverantörerna av 5G, att en bred och ogenomtänkt övergång till 5G ytterligare skulle öka elbehovet avsevärt. Tydligen kan den tekniken implementeras med dåligt skrivna och anpassade rutiner, varvid elbehovet blir stort. Men gör man rätt ska elbehovet inte öka. Det hela är naturligtvis ett marknadsföringsknep av Ericsson, men även påminnelse om att billigast i anskaffning inte alltid är billigast i drift.

I Frankrike startas pilotprojekt med fusionsreaktor.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Sverige måste ut ur EU

Dagens gästskribent är Ulrik Petersson

EU bestämmer över Sverige. I dag beslutas majoriteten av våra lagar i EU. Vi blir påtvingade nya lagar som aldrig har godkänts i riksdagen. Om Sverige inte gör som EU säger dras vi inför domstol med hot om dryga böter.

EU är en extremt dyr klubb. I år kostar EU-avgiften över 40 miljarder. Det är ungefär lika mycket som hela det svenska rättsväsendet. Inom kort kommer kostnaden att överstiga hela det svenska försvaret. Som svensk betalar du mer än någon annan i hela EU.

EU har öppnat våra gränser för kriminella. EU:s fria rörlighet är roten till en stor del av problemen i vårt land. Över våra gränser flödar nu narkotika, vapen, tiggare och illegala invandrare helt fritt. Så länge vi är kvar i EU kommer vi aldrig att kunna lösa problemet.
Swexit, ja tack!

Publicerat i Frihet, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , | 29 kommentarer

De globala utsläppen av koldioxid

Dagens gästskribent är Sture Åström, Klimatsans

I klimatdebatten är det viktigt att vi utgår från fakta exempelvis då det gäller de globala utsläppen. Färska sådana har just kommit i en detaljerad rapport från British Petroleum, BP med statistiken fram till och med 2018.

I hela världen ökade utsläppen med 1,0 % per år under decenniet 2007 – 2017 och med 2,0 % år 2018. Då var Sveriges andel av de globala utsläppen 0,1 %.

För några intressanta länder anger jag nedan 1 andelen av de globala utsläppen och 2 genomsnittlig ökning eller minskning per år 2007 – 2017 samt 3 motsvarande siffra för 2018.

Kina: 27,8 %, 2,5 %, 2,2 %, USA: 15,2 %, – 1,5 %, + 2,6 %, EU: 10,3 %, – 1,7 %, – 2,0 %, Indien: 7,3 %, + 5,4 %, + 7,0 %, Ryssland: 4,6 %, – 0,3 %, + 4,2 %, Japan: 3,4 %, – 0,8 %, – 2,0 %. Sydkorea: 2,1 %, + 2,2 %, + 2,8 %, Tyskland: 2,1 %, – 0,6 %, – 4,8 %, Sverige: 0,1 %, – 2,5 %, – 2,4 %.

Danmarks utsläpp är så små att de inte är med alls.

Följande länder har ökat utsläppen mest under 2018: Vietnam: 14,8 %, Iraq: 13,3 %, Kazakstan: 12,9 %, Bangladesh: 9,3 %, Turkmenistan: 9,3 %, Indien: 7,0 %, Algeriet: 6,0 %. Sedan kommer ett flertal länder med c:a 5 %.

Några länder visar minskade utsläpp 2018: Venezuela: – 13,2 %, Portugal: – 5,7 %, Sri Lanka: – 5,1 %.

Ökningen 2018 i Kina var 6 ggr så stor som alla svenska utsläpp. I världen var den 20 ggr så stor. Om vi plötsligt stänger allt i Sverige, så försenar vi den globala ökningen med mindre än tre veckor. Om flygskatten blir effektiv kan den kanske ge en försening av fem timmar.

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Fästning Europa

Framför allt miljöpartiet varnade för att EU skulle bli ett ”Fästning Europa” som stänger andra ute. Nu går de i främsta ledet för att göra just det.

Dels var det rädsla för att det skulle bli svårt att invandra till EU från u-länder som fick dem att mynta uttrycket. De hade alltså redan då en plan på att kraftigt öka utomeuropeisk invandring! Något som de fått igenom med råge, trots sina varningar om fästning Europa.


Dels varnade de för att u-länderna skulle få svårt att sälja sina produkter här, på grund av höga tullmurar. Det har också visat sig inte stämma. Men nu reser de nya tullmurar. Nu vill de beskatta rysk koldioxid. För att dölja hur skadlig den gröna omställningen i EU är för ekonomin och eu-medborgarna vill de få rysk gas och olja att bli väsentligt dyrare. Men även att beskatta utländska produkter tillverkade ”på ett ohållbart sätt”.


Samtidigt meddelar biltillverkaren Mitsubishi att de lämnar Europa. När nuvarande modellserier läggs ner kommer inte nya att säljas i Europa, det satsar på Asien istället. Det sägs inte rent ut att EUs koldioxidpolitik påverkat beslutet, men det kan antas ha inverkat.
Vad denna beskattning verkligen avslöjar, är att den gröna omställningen är det mest ohållbara av allt!

Publicerat i Frihet, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Knutby och klimatångesten

Har sett hela serien SVT gjort om Knutby och Kristi brud. Fram till avslut och dom i domstol. Det handlar om hjärntvätt, kvinnor som dominerar andra kvinnor, tvingar fram åtlydnad, hotar med våld, utfrysning, social skam, påstår sig företräda det goda, rätta, sanna, upplysta.
– Lyssna på Jesu budskap, Guds ord. Gör som jag säger, annars hamnar du i helvetet! Så har det pågått i åratal.


Jag fick vibbar från en annan samtidsfråga, klimathotet. Det handlar om hjärntvätt, kvinnor som dominerar andra kvinnor, tvingar fram åtlydnad, hotar med våld, utfrysning, social skam, påstår sig företräda det goda, rätta, sanna, upplysta.
– Lyssna på vetenskapen! Gör som jag säger, annars hamnar du i helvetet! Så har det pågått i åratal.

Gör gärna en serie program om den galenskapen, snälla SVT!

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Mer bränsle till Klimatångesten

Kristianstadsbladet ser till att fylla på läsekretsens klimatångest. Tre olika artiklar samma dag i positiv anda om hur man göder sin klimatångest och simulerar dämpning av densamma. Detta är inte längre missriktad journalistik, det är orkestrerad propaganda!
https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/effektivaste-klimatatgarden-ar-att-satta-press-pa-politiker-5e27e25d
https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/plakatverkstad-infor-klimataktion-framja-cykling-i-kristianstad-c85fd637
https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/stort-intresse-for-solcellsparken-e1eea80b

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Yttrandefrihet via ombud

Vi har grundlagsfäst yttrandefrihet i Sverige. vi har också världens äldsta tryckfrihetsförordning. Denna spaning tar sikte på att yttrandefriheten allt mer verkar blivit villkorad till att det man säger måste filtreras genom media med utgivningstillstånd, alltså de som är skyddade av tryckfrihetsförordningen. Att hänvisa till yttrandefriheten har blivit allt mindre gångbart.


En kvinna har blivit åtalad för hets mot folkgrupp för att hon sagt till en apoteksexpedit att denna skulle vara snyggare utan sin muslimska slöja. Andra har blivit dömda för enstaka kommentarer i sociala media. Flera har hotats med stämning av den så kallade Näthatsgranskaren, om de inte betalar ett ”straff”.


Det är alltså tydligt att ta orden i den egna munnen numera är riskabelt. Om man däremot låter sig intervjuas av en journalist och låter undslippa sig en kommentar av det slag som folk nu blivit dömda för, då händer inget. För då skyddas man av Tryckfrihetsförordningens skydd av vad journalisten skrivit.


Journalisten kan ju ha hört fel, eller återgett fel. Så det finns helt enkelt större utrymme för tvivel om vad som sagts, hur det avsetts, hur det återgetts, hur rubrik stämmer med text, om journalister är att lita på etcetera.


Denna sakernas ordning är naturligtvis bekvämt för journalisterna och inte minst för deras ägare, ja medias ägare alltså. För de kan använda det för att misskreditera alternativ media och social media i synnerhet och därmed folkets fria ord. De skapar sig ett av staten juridiskt skyddat område där annan formalia än sanningen blir det viktiga. Det återgäldas med support till staten och häcklande av oppositionen. För det tackar staten en vända till genom att dela ut presstöd.


Det fria ordets betydelse för demokratins korrekta funktion växlas in på ett stickspår där det kan beskådas likt en potemkinkuliss, men inte påverkar demokratins dagliga utövande. Hur skulle det kunna vara på annat sätt i ombudsmännens förlovade hemland!

Här är en redovisning Nyheter Idag av journalisters partisympatier. Nedan en illustration gjord av Memingenjören på Twitter. De skuggade staplarna i bakgrunden är väljarundersökning från samma tid som undersökningen av journalisternas sympatier.


Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 kommentarer

Optimisten och pessimisten

Dagens gästskribent är Åke Sundström

I dag 24/7 skriver Patrik Engellau en pessimistisk drapa på sin blogg,  på det lätt uttjatade temat Sveriges Undergång. Har författat ett kort genmäle till en än mer uppgiven läsare, vilket kan förtjäna att diskuteras även i detta forum:  
Vi kan – det är enklare än Patrik tror – men vi saknar politiker som VILL. Med C och L som de värsta landsförrädarna, när de skrotar demokratin genom att förorda en regering som saknar stöd av en folklig majoritet. Det är alltså INTE Löfven som är den stora bromsklossen, han gör ju bara vad en vilsen opposition tillåtit honom att göra.

M:s agerande förtjänar inte heller några höga betyg. Efter att under Reinfeldt ha deklarerat sig själva som goda sossar, krävs nu ett klarläggande om att den epoken är till ända. Så länge det beskedet uteblir, sitter Löfven säker i sadeln samtidigt som SD på nytt blir det största partiet.

Priset för ett ideologiskt vinglande är högt – och bör så vara. Nyckeln till en bättre svensk framtid är därför att Kristersson tar sitt medansvar för vänstersvängarna  under 2006-2014, tydligt ber om ursäkt och lovar bättring – eller låter en sannare konservativ person ta över. 


Resten är lätt fixat! När förfallet är som djupast och systemfelen står som spön i backen är det allra enklast och billigast att som kungen “vända blad”. Lägga om rodret 180 grader och och kravla sig upp ur moraset.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 27 kommentarer