Vad gör Gunnar Strömmer?

Han var med och bildade Centrum för Rättvisa år 2005. I en stor debattartikel, bilagd nedan, argumenterade han för att statens övergrepp på medborgarna måste minska och helst stoppas. Hur det gått med det, nu när han varit justitieminister i ett och ett halvt år?

Moderaterna var innan valet 2022 starkt för att avskaffa femårslicenserna för målskyttevapen. Sosseregeringen var emot och förslaget som lades fram som en motion av SD förlorade i kammaren. Inget har hänt trots ett färdigt förslag.

Polismyndigheten har med socialdemokraternas stöd i 30 års tid jagat legala vapenägare för att avväpna dem. Detta signalerade M, KD och SD innan valet 2022 att de ville sätta stopp för. Inget har hänt för att uppfylla det. Tvärtom. Strömmer har utsett en ny rikspolischef och hennes biträdande chef, båda visade i jakten på Karl Hedin att de var redo att sätta sina personliga preferenser över lagen och fälla oskyldiga medborgare.

Polismyndigheten har skrivit på både nya anvisningar för sina vapenhandläggare och en ny handbok för polisens syn på civila vapen. Ingen av dessa skrifter har enligt våra lagar lags verkan, men polisen vill försöka smyga in dessa olagliga regleringar i licenshantering och domstolsbedömningar. De har dessutom, alldeles oombedda, skrivit nya försämringar för vapenägarna i dessa alster.

Det gäller bland annat möjligheten att äga vapen för självskydd. När vapenlicenser infördes för hundra år sedan skrevs möjligheten att äga vapen för självskydd in som en av de giltiga grunderna för att erhålla licens. Detta var ingen ovanlighet ännu på 50-talet. Då infördes möjligheten för de försvarsanställda som beordrats att ha skyddsvapen hemma i bostaden att istället för försvarets vapen äga ett som de själva betalat och var kompatibelt med försvarsmaktens.

Flera tog den möjligheten, men polisen tog på eget bevåg i princip bort rätten att äga vapen för självskydd för andra än de som försvarsmakten uttryckligen beordrat ha vapen hemma. Nu får inte ens de försvarsanställda ha några vapen alls hemma. Polisen har i sina nya alster skrivit ungefär att det är så långsökt att någon skulle kunna få licens för självförsvarsvapen att alla sådana ansökningar kan nekas och handläggarna behöver inte bry sig om att ens pröva dem. Samtidigt kan skötsam svensk far bli skjuten till döds av förortsgäng när uppmanar dem att sköta sig bättre
Men polisen har inte rätt stifta lag. Rätten till självskyddsvapen finns inskriven i lagen. Befria lagen från polisens tungfotade aktivism!

Nyligen fällde Europadomstolen Schweiz i ett mål där en massa gamla damer ville få staten att ta ansvar för deras klimatångest. Löfvens regering införde en klimatlag som sannolikt skulle kunna räcka för att fälla vilken svensk regering som helst. Strömmer och moderaterna borde avskaffa den lagen snarast, med motiveringen att det finns inget klimathot, teorin om AGW är falsk, människan kan inte styra klimatet och inte CO2 heller. Det är vansinne att det ens går att få en domstol att lyssna på medborgare som menar att emotionell nöd på grund av deras egna vanföreställningar om klimatet är statens ansvar.

Skogsägare är en annan grupp drabbats hårt på senare år av myndighetsmissbruk. Aktivister både inom och utanför myndigheterna tillåts påverka regler och beslut så att verksamhet försvåras eller omöjliggörs och stora fördyringar uppstår. Till ingen nytta för någon. Här måste också en justitieminister med omsorg om medborgarnas rättigheter och rätt mot myndigheterna träda in och sätta ner foten.

Liknande senfärdighet kan noteras på migrationsområdet. Istället har regeringen och inte minst statsminister Ulf Kristersson valt byte av juridiskt kön som den politiska fråga, den kulle, han är beredd att dö på. Han är redo att offra både innevarande regering och ett framtida regeringssamarbete efter valet 2026 på denna fråga.
Dessa prioriteringar är huvudlöst dåliga!

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 23 kommentarer

Landsbygden

Professor Jan Jörnmark, forskare och utredare om bland annat glesbygden utveckling, gästar Lotta Gröning och Jan Blomgren i en pod på Epochtimes för att tala om glesbygdens framtid. Han är enligt vad han själv säger, en inbiten storstadsbo som föredrar innerstan. Det visar sig också att han är full av fördomar mot Norrland och allmänt saknar förståelse för vad som lockar de människor som bor kvar i glesbygd eller flyttar ut. Med andra ord ser han glesbygden i huvudsak med storstadsbons ögon. Detta reducerar hans forskning och slutsatsers värde till nära noll.

Några exempel. Han har i sin forskning totalt missat ägandestrukturens betydelse för allt som sker på landsbygden. Jag har tidigare skrivit om den dödens hand statens markägande utgör på landsbygden, dels i Sverige och dels i USA. Vad jag där iakttagit gäller fortfarande, möjligen ännu tydligare.

Jörnmark berättar om sina observationer av Värmland andra halvan av 90-talet. Det han talar om är tomma hyreshus i centrala delarna av centralorterna i Filipstad, Hällefors och Karlskoga. Men det är ju inte glesbygd, centralorterna är inte glesbygd! Att hyreshusen i centralorterna är gamla och omoderna har ingen betydelse för landsbygd och glesbygd i samma kommun. Möjligen med undantag för skattebelastningen.

Jag kom till Värmland 1989 och såg genast att värmlänningarnas självbild var falsk. De betraktade sig själva som en framgångsrik provins med internationella företag grundade i den värmländska skogen, vilket också gett upphov till en levande och unik kultur. Men det var ju sant hundra år tidigare. När George Soros spekulerade sönder kronan och riksbankschefen Bengt Dennis höjde räntan till 500% kom kallduschen. Det visade sig att värmlänningarna var utfattiga. De ägde ingenting. Alla större industrier ägdes i bästa fall av bolag med säte i Stockholm. I Värmland kunde man inte självständigt bestämma nånting alls om det lokala. Skogen och vattenkraftens ägande fanns inte kvar i länet, inte ens kraftledningarna ägde man längre.

Jörnmark verkar tro att småstäder på något sätt är ekonomisk motor för den omgivande landsbygden. Verkligheten är den precis omvända. När de areella näringarna i vid mening (jord, skog, fiske, jakt, vattenkraft, gruvor och annan industri) har goda villkor, då får de en lönsamhet som gör det möjligt att etablera service till dessa näringar i små och medelstora städer. Det är landsbygden som föder dessa städer och det kan de göra endast om ägandet och makten över marken finns kvar lokalt.

Turistforskaren Klas Sandell, som jag också skrivit om tidigare, anser att resten av världen utanför den svenska glesbygden, måste ges bättre förutsättningar att gratis nyttja allemansrätten för att skjutsa turister in och ut ur landskapet för upplevelser som företag i Stockholm eller någon europeisk storstad kan tjäna pengar på. Att det på intet sätt gynnar glesbygden kan nog alla förstå.

En väsentlig fråga, ett annorlunda perspektiv som han inte redovisat, är vad kräver de som idag bor på landet för att kunna bo kvar? Vad krävs för att ytterligare ett antal personer, max samma antal skulle kunna flytta ut? Här har han ett svar, men han redovisar det endast som en byråkrats frustration över diffus ordergivning. Nämligen konflikten mellan Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. Över 17.000 lagar och regler som står i vägen för lokala och självständiga beslut talar sitt tydliga språk.

Så vad behöver man på landsbygd och glesbygd? Först och främst behöver man få rå sig själv. Det betyder att få behålla sina inkomster, att själv, på varje egendom – inte kollektivt, få bestämma om det egna brukandet. Man behöver goda kommunikationer. Det betyder till 99% goda vägar samt enkelt och billigt ägande av bil. Det betyder idag oftare civilflyg eller ambulanshelikopter än järnväg. Man behöver internet, vårdcentral med läkare, skola och lanthandel.

Väldigt lite, om alls något av detta måste bekostas med skattemedel. I ett lantligt samhälle där invånarna själva äger marken och produktionsmedlen har de råd att lokalt bekosta allt de behöver och de har även insikten om både vad de behöver och inte behöver. Internationellt är kanske amish-samhällena det bästa beviset på att jag har rätt.

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 23 kommentarer

Snökaos

Knappt hade en första rapport om snökaoset på E22 i Skåne i december landat, så kom det ett nytt oväder, denna gång i Mellansverige. Åsikterna svallar högt om det är Trafikverkets eller trafikantens ansvar att det inte blir stopp i trafiken. Som jag ser det är ansvaret delat.

Trafikverket måste ansvara för att bedöma information från SMHI och omsätta det till dels egen beredskap, dels trafikantinformation. Dessutom ska Trafikverket vara rätt koordinator för kommuner och regioner. Jag förutsätter att dessa har egna organisationer att samarbeta med.

Trafikanterna har ett ansvar att ha rätt utrustade fordon om de ger sig ut i trafiken vid svåra förhållanden. Det gäller inte bara däcken, det kan vara snökedjor, bogserlina, snöskyffel, vinterkläder, mat och dryck, telefon. Men även ansvaret att bedöma om de alls måste ut.

Till detta kan ny lagstiftning eller förtydligande av befintlig lag ges av politiken. Som exempel kan jag se en uttalad rätt för Trafikverket att stänga av betydande vägavsnitt i förebyggande syfte och att polisen då är skyldig att bistå. Det är nämligen omöjligt att ploga vägar som redan är blockerade av fordon. Ett komplement kan vara att endast tillåta konvojkörning bakom plogbil, men det kan inte ske i hela trafiksystemet och inte lösa allt.

Vidare måste Trafikverket ha budget eller vad som krävs för att kommendera ut bärgare. Det räcker inte att enskilda förare och fordonsägare sköter det som ett försäkringsärende när hela trafiksystemet är hotat.

Slutligen och absolut nödvändigt att inse och erkänna är att årsmån är en faktor att räkna med oavsett vi talar om klimat eller väder. Det enda vi kan göra åt årsmån är att vara redo för variationerna och försöka hantera dem som de kommer.

Publicerat i Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer

Lurad om klimatet!

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

Du är lurad och bedragen av pladder om Klimatkrisen.
Det finns ingen klimatkris. Klimatet kan aldrig ha en kris precis som det inte är en kris att två plus två bara blir fyra och inte fem.
Klimatnojan är dumhetens hybris. Detta storhetsvansinne har drabbat Jordens politiker.

Visst är det sjukt att tro att något som är så litet som en promille kan ändra det hela. Och visst är det löjligt att påstå att något så omätligt stort som Jordens atmosfär kan påverkas av något som är så otroligt litet som det utsläpp av CO2 från människans verksamhet, i vilket man bortser från allt levandes utandning av CO2, inte räknas med.
Verkligheten är så stor att folk har svårt att ta detta faktum till sig.

Hur stor är verkligheten?
Att förstå storlek förutsätter att människan med sina sinnen har lärt sig skillnaden mellan litet och stort. Sedan har människan skapad måttstock för storlek. Mått på hastighet t.ex. uttrycks i kilometer per timme, km/h. Att färdas snabbare än ljudet 1224 km/h är en otrolig hastighet som är liten i jämförelse med den hastigheten med vilken Jorden snurrar runt sin axel, 1670 km/h.  Men den hastigheten kan människan inte förstå därför att ingen som snurrar med märker den. Trots det tror de som snurrar med att de kan påverka Jordens atmosfär som är omätbar.

Varför är den omätbar?
En mätning ändras varje sekund därför att Jordens dragningskraft på varje molekyl i atmosfären sliter med hela atmosfärens alla olika beståndsdelar. Det ger en omätbar olikhet av hela klimatet. Även om atmosfärens temperatur mäts på en plats på jorden ändras det måttet i nästa sekund på samma plats av rotationen. Att påstå att hela Jordens atmosfär har en viss temperatur är därför ren dumhet som bara slås av ännu värre dumhet att människan, trots egen utandning, kan minska CO2 i atmosfären vid en viss tidpunkt som har beslutats av politiken.

Verkligheten blir också omätbart stor av Jordens rörelse runt solen därför att den rörelsen är otroliga 1 miljon km/t. Med den ofantliga hastigheten ändras Jordens klimat mellan vinter och sommar. Trots det tror vissa människor i Sverige att de kan påverka klimatet genom politiska beslut eller med en lag.

Alla ni, som läst detta men fortfarande godtar politikers beslut om att påverka klimatet, är förstockade fanatiker och medlemmar i en sekt som har som mål att med ren och skär dumhet släcka livet på planeten Jorden.

Ve er!
Det finns ingen klimatkris orsakad av mänskligt utsläppt CO2.
Att det regnar och stormar på Jorden har inget med andelen CO2 i atmosfären att göra.
Att haven stiger och sjunker har inget med andelen CO2 i atmosfären att göra.
Att skogar brinner har inget med andelen CO2 i atmosfären att göra. O.s.v.

Det är fakta så länge detta inte motbevisas av vetenskap, inte av politiska beslut eller av bedragarna som vill berika sig själva på dumt folks tro.

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 kommentarer

Möt Jacob Nordangård i Malmö

Onsdag den 10:e april, kl. 18.00

Föredraget avslöjar avsikten bakom den ”framtidspakt” som ska undertecknas av världsledarna under FNs stora möte Summit of the Future i september.

Föredraget behandlar den ”framtidspakt” som ska undertecknas av världsledarna under FNs stora möte Summit of the Future i september i år och vad denna pakt kan komma att innebära i praktiken. Flera intressenter har inför framtidsmötet påkallat behovet av att samtidigt deklarera ett planetärt nödläge för att med fast hand hantera världens kriser. Vem eller vilka är tänkta att hålla i taktpinnen?

Tid: 10 april, kl 18:00.

Plats: Mayfair Hotel Tunneln

Längd: cirka 2 timmar plus paus

Inträde: 220 kronor (betalningsinformation erhålles vid anmälan)

Böcker kommer att finnas till försäljning.

Anmälan till: info@stiftelsen-pharos.org

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Mindre koldioxid hotar grödor och skördar

Dagens gästskribent är Tege Tornvall
 
Stockholms energibolag Exergi och flera andra aktörer vill fånga in och lagra koldioxid ur atmosfären. De tror nämligen att mer koldioxid skulle kunna farligt värma atmosfären.j
 
Det är dock en missuppfattning. Koldioxid är nämligen växternas livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes lika livsnödvändigt syre till atmosfären. Rådande CO2-halt är trots viss sentida ökning historiskt låg. 
 
Under långa tidigare perioder var Jorden flera grader varmare än nu och hade rikare djur- och växtliv med flera gånger högre CO2-halt än nu. Med dagens halt är koldioxid en bristvara för växter och grödor.
 
Detta vet växtodlare och sprutar  in mer koldioxid i växthus för att få större skördar.
 
Planerna att fånga in och lagra koldioxid är därför rent kontraproduktiva och riskerar att minska vår och världens försörjning. Det blir dessutom besvärande dyrt och tar knappa resurser från andra, faktiska och mer angelägna problem.
 
Klimatet – den marknära atmosfärens temperatur över tid – beror i stället på hur mycket kortvågig solvärme som når jordytans land och särskilt hav. Den begränsas av moln och stoft i atmosfären, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot polerna.
 
Medan denna strålning är tämligen konstant, växlar mängden moln och stoft i atmosfären. Moln bildas av vattenånga från varma hav. Stoft från Jordens inre, från marken och från bränder blandas med vindar i atmosfären.
 
Numera även från mänsklig verksamhet, men det är marginellt jämfört med naturliga källor. 
 
Moln bildas också när vattenånga från varma hav kondenseras på mikropartiklar från kosmisk strålning. Vattenånga kondenseras till skylande moln och kylande nederbörd i samvariation med cykliskt växlande solmagnetism och solvind. 
 
Mer solmagnetism och solvind ger mindre kosmisk instrålning och färre moln. Det blir varmare. Mindre solvind ger mer kosmisk strålning och fler moln. Det blir kallare.
 
På detta har mänsklig verksamhet inte minsta inverkan. Inte heller på halten koldioxid i atmosfären. Att fånga in och lagra koldioxid är därför helt onödigt.
 
Tege Tornvall, Leksand
Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Naturens slöseri

Just nu bedriver klimatalarmister och naturpreservister av alla slag kampanjer om att det slösas på allt naturen ger. Det kastas för mycket mat, det fälls för många trän, det dödas för många djur, med mera. Samtidigt hotar världen bli obeboelig från lite värme, haven översvämma allt och planeten bli obeboelig.

Alla dessa extrema överdrifter visar bara på en enda sak, det vet inte vet de snackar om! De har inte en susning. Förmodligen bor de alla i större städer och många av dem är unga. Ingen har någon erfarenhet av att jobba med naturen, även om en del varit på utflykt med skolan, skidat i fjällen eller seglat vid kusten lite grand. Men sådana erfarenheter är för den okunnige med missvisande än ingen erfarenhet alls.

Vi som på något sätt jobbat med naturen vet att den slösar så mycket den bara kan. Det är naturens bästa sätt att ordna överlevnad och spridning av liv. I storleksordningen nio av tio ungar av bytesdjur som kanin, mus och sork faller offer för rovdjur innan de hunnit fortplanta sig. Ändå lever och frodas dessa arter. Deras överflöd garanterar liv åt andra.

Det vi förr inte åt upp slängdes sällan på dyngstan, det mesta gick till höns, ankor, gäss och grisar. Även getter, får, nöt och häst fick del av det vi inte själva åt. Idag funkar inte det för de flesta, vi håller inte djur på det viset. Stordriften i djurhållningen, men framför allt i städernas mathantering gör det närapå omöjligt.

Det finns slöserier med naturens gåvor av annat slag, som inte nämns i dessa debatter och krav. 99,9% av en kvinnas ägg slösas bort i det moderna samhället, de blir aldrig barn, nya människor. Ändå är många av de som mest högljutt förfasar sig över slöseri, samma personer som kräver fri abort i alla lägen.

För män är slöseriet ännu större. Gissningsvis blir 99,9999999% av alla spermier aldrig upphov till ett barn. Man kan jämföra växters frön och frukter, endast en liten bråkdel blir nya plantor. Men naturen fortsätter slösa, för det är det största framgångskonceptet på vår planet.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Frågor SOM inte ställde

Jag har ögnat igenom rapporterna från SOM-institutet, som media i olika omfattning rapporterade om förra veckan. Där saknade jag vissa centrala frågor som skulle kunna förklara åtminstone delvis varför svenskarna numera tycker att allt går fel håll, oavsett vilket parti de röstar på.
Så jag ställde, naturligtvis helt ovetenskapligt, åtta frågor på Twitter. Underlaget blev litet och det kan finnas bias som att det är sådana som tycker som jag som har svarat. Å andra sidan var det många som hade kunnat svara, antalet visningar skvallrar om det, men de avstod alltså.  Ni kan själva se svarsfrekvens och procent, samt dra era egna slutsatser. För min egen del anser jag att jag med detta bevisat att SOM inte ställt alla relevanta frågor de kunde ställt.

Jag  fick följande svar:

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 kommentarer

S och arbetsmiljö går inte i armkrok!

Dagens gästskribent är Sture Larsson

SDS (Sydsvenska Dagbladet Snällposten) ederade 19/3 följande: ”Högerregeringen och SD är passiva när det gäller dödsolyckor på jobbet!” Så kan inte oberoende media skriva år 2024. Även om det är en artikel skriven av socialdemokrater, så står naturligtvis SDS för påståendet, när det väl ederats i dess alster. Det bevisar att svensk media inte är oberoende granskande organ. Hade SDS fungerat seriöst hade man naturligtvis kommenterat artikeln med redaktionellt granskande material. Inget vore enklare! Alla lite närvarande i verkligheten vet att S sedan 1920-talet totalt dominerat ute på arbetsplatserna i kraft av sin kontroll av tvångsanslutet fack, arbetsmiljöverk, lagstiftning etc. S har lagt all sin energi på att förhindra inflytande av kommunisterna, nu vänsterpartiet, på sin sfär. Det har varit viktigare än att fixa t.ex. arbetsmiljö!

S har hamnat väldigt snett. Man har försökt att kontrollera både fack och intresseföreningar. Nu sitter man i klistret. S ansvarar för att ingen i offentlig tjänst i Sverige har legalt kontrollerbart ansvar för sitt uppdrag. Sverige har inga kunskapsstyrda myndigheter. Politiskt överskott är i strid med EU:s regelverk myndighetschefer. Inte ett offentligt beslut äger därför legal kompetens. Jag samlar just nu in svar från jurister på länsstyrelserna. Dessa påstår att länsstyrelserna inte har ett skit med t.ex. byggnadsmiljö, d.v.s. arbetsmiljö att göra. De friskriver landshövdingarna från arbetsmiljöansvar inom sina förvaltningar. De känner inte heller till diarieplikt! De sitter garanterat själva i olagliga återluftshus som t.ex. äventyrar varje anställd kvinnas fertila utfall och äventyrar husens faktiska säkerhet mot t.ex. attentat. 90 % av alla publika hus (egen enkät till kommunala byggnadsförvaltningar) torde vara olagliga återluftshus med i hygieniska sammanhang oanvändbara roterande värmeväxlare som riskerar också utfallet av varje graviditet. Genom att försöka kontrollera varje intresseförening har man blockerat den kompetens S behöver. Ta t.ex. Astma- och allergiförbundet. Det har under 40 års tid inte med ett pip försökt förhindra återluftshus trots att återluftshus är olagliga och extremt oanvändbara för astmatiker eller allergiker. Förbundet går till synes hellre politiska ärenden än medlemmars ärenden. S missar kunskap.

Morgan Johansson, som i artikeln hånar högerpartier, är extra prominent socialdemokrat från Lund. Bilagd bild visar ett kommunalt arbete i rörgrav på Ejdervägen i Veberöd i Lunds kommun. Företaget är det kommunala Markentreprenad. Gubben i den helt oskyddade, lagvidriga gropen, är med all sannolikhet en medlem i Kommunal. Bilden visar det idag sannolikt mest offentligt kända arbetsmiljöbrottet, servisbyte utan skydd vid fastighetsgräns. På gropkanten står en sannolikt inhyrd grävare som lagt upp en extra belastning på gropkanten. Om det går ett ras så är denne klädd i träskor och knappast parat att rädda gubben i gropen. Spaden finns sannolikt i gropen under raset. Bilden visar att Lunds kommun inte ens försöker leva upp till kraven på arbetarskydd vid arbete i mark.

1994 undgick en nära släkting med nöd och näppe död i sådan grop. När jag frågade platschefen varför olyckan inträffat trots lagkrav påstods att det på marknaden inte fanns användbar utrustning för säkring av markarbeten. Då tog jag fram sådan utrustning. Så dumt! Jag har aldrig som företagare upplevt något så omöjligt som att sälja arbetarskydd till den offentliga sektorn. Cheferna för kommunala markarbeten fungerar extremt orationellt. De förstår inte ens att skydda sig själva genom t.ex. skriftligt avtal med inhyrd grävare om tillhandhållande och sättande av rasskydd. De hyr in grävare och grävmaskiner som öppnar groparna under deras ansvar. Däremot skall de kommunalt äga rasskydden som om de köps in sannolikt hamnar bortglömda på något förråd. Artikeln undertecknas av en riksdagsman från Ystad. Det är extra pikant! Jag sålde två rasskydd till Ystad efter en olycka. Några år senare ville en presumtiv kund ha kontakt med en tidigare kund. Jag hänvisade till Ystad. Där svarade rörgravsfolket: ”Va? Har vi rasskydd?”

Den kommunala förvaltningen som sådan har så vitt känt ingen organisation för att specifikt transportera ut och använda rasskydd. Chefen står inte heller på gropkanten för att leda arbetet och för att fatta beslut om att sätta ned rasskydd vid behov. Nu har det inträffat några extra påtagliga dödsolyckor. Den senaste ledde till en skarp skadedom i hovrätt. När olyckan inträffade stod ett av mig tillverkat, rationellt rasskydd oanvänt på kommunens förråd. Efter domen tycks det vara så att alla som gräver i kommunal regi istället för att använda rationell säkring av rörgrav inom lag arbetar med släntning 1:1 innebärande mycket stora kostnadsökningar. Från att för byte av en servis gräva upp kanske 6 m2 gräver man nu minst det dubbla. En m2 onödigt öppnad gatuyta lär bara för asfaltering kosta minst 1200 kr/m2. Om grävaren satte rasskydd i därför begränsad grop skulle hyreskostnaden för rasskyddet hamna på kanske en tusenlapp. Skattebetalaren betalar!

Jag ser inte att S står för varken önskan om arbetarskydd eller rationell förvaltning. Eftersom man t.ex. inte ens värderar arbetarskydd i samband med byggnadshygien sitter Sverige nu t.ex. med olagliga återluftshus i hela den offentliga förvaltningen. Socialstyrelsen framställde nyss 15 % årligen med neurologisk retardation födda som något normalt trots att dålig luft är sannolikaste orsak. Nu påstås KOL vara en icke-rökar-sjukdom. Nu påstås att ALS ökar. Kvinnors lungcancer lär öka snabbare än mäns. Kvinnor är husfolket som arbetar i dålig luft.

Olagliga hus kan vi inte ha. Allt (siffran 750 000 fuktskadade hus har nämnts) skall byggas om samtidigt som vi står inför enorma kostnader för återställande av t.ex. försvaret, Nato-engagemang etc. S har haft ansvaret under större delen av tiden. S är i mina ögon definitivt inte symbol för rationell förvaltning eller ens för arbetarskydd,

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Immigranter och vapen

Den i USA illegalt bosatte Heriberto Carbajal-Flores greps 2020 med en halvautomatisk pistol på sig. Han uppgav att den var avsedd för personligt skydd. För detta innehav befanns han skyldig till vapenbrott, eftersom han inte var medborgare i USA.

Detta har överklagats och nu har domaren Sharon Johnson Coleman, utnämnd under Barack Obamas styre som domare i US District Court friat Carbajal-Flores. Enligt hennes bedömning finns inget i den amerikanska konstitutionen som indikerar att det andra tillägget, det som ger rätt att äga och bära vapen, endast gäller medborgare. Hon hävdar att det gäller ”people” i allmänhet och därför gäller alla icke straffade personer.

För denna sin syn har hon hänvisat till ett tidigare utlåtande från Högsta Domstolen, att lagar som söker stöd i konstitutionen måste säkerställa att bedömningar och domar följer den historiska kontext i vilken konstitutionen skrevs. När det andra tillägget skapades fanns det inget skrivet som begränsade den rätten till medborgare. Rätten att bära vapen gäller helt enkelt på amerikansk mark, under förutsättning att bäraren är myndig och ostraffad. För dömda brottslingar finns det annan lagstiftning som förbjuder vapeninnehav. Carbajal-Flores är inte dömd för något våldsbrott.

Domen diskuteras livligt och kommer att granskas på många håll. Troligt är att den kommer väcka krav på Högsta Domstolen att meddela ett generellt beslut om hur konstitutionen ska tolkas på denna punkt. Flera har påpekat att om detta gäller det andra tillägget bör det även gälla tilläggen ett, fyra, nio och tio.

Det första tillägget gäller yttrandefrihet, religionsfrihet, etc. Det fjärde gäller rätten att inte bli granskad för brott utan att skälig misstanke finns. Det nionde att rättigheter som inte listats i konstitutionen behålls av folket. Det tionde att den federala regeringen endast äger den makt som uttryckligen delegerats av delstaterna eller finns listad i konstitutionen, all annan makt behålls av delstaterna eller individerna.

Vapnens fel
Samtidigt blir vansinnigheterna ännu värre i andra änden. I kampen mot legala vapen ägare har Chicagos borgmästare, Brandon Johnson, stämt Glock för att han anser det vara för enkelt för kriminella att ändra Glocks pistoler från att vara halvautomatiska till att bli helautomatiska. De är därför inte tillräckligt idiotsäkra, enligt stämningen. I stämningen hävdas att Glock är medvetna om denna möjlighet.

Det enda jag kan se som ger visst stöd för denna tankegång är att Glock kan fås från fabrik i en helautomatisk version, Glock 18. Sådana används i mycket begränsad omfattning, enligt uppgift av exempelvis Navy Seals och vissa specialpoliser. Glock kan alltså inte neka till att de vet att en Glock kan fås att fungera helautomatiskt.

Men därifrån till att de ska ha ansvar för att kriminella personer dels ändrar pistoler från halvautomat till helautomat, och dels använder dem vid brott, är steget såväl moraliskt som juridiskt mycket långt.

Vi står inför ett intressant skede i historien och samhällsutvecklingen. Det verkar som om djupa staten anser att staten ska vara den självklara innehavaren av vapen. Som nummer två på listan vill de att kriminellas vapeninnehav ska accepteras. Som nummer tre anser de att lagliga och laglydiga medborgare inte ska anförtros vapen innehav.

Expanderar vi djupa statens olika anspråk på olikhet inför lagen ser vi att innehav av bil, drönare och bevaknings-/övervakningsutrustning snart kan bli föremål för juridiska krumelurer.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer