Religiöst inreseförbud?

Följande länder belades av president Trump med ett tillfälligt inreseförbud: Iran, Jemen, Libyen, Somalia, Syrien. De har en majoritet muslimsk befolkning. Detta förbud har av en federal domare bedömts vara ett religiöst motiverat förbud, en diskriminering. Domaren har beslutat att förbudet ska läggas på is i väntan på slutligt beslut i högre domstol.

Följande länder har en majoritet muslimsk befolkning, men har inte varit föremål för presidentens inreseförbud: Afghanistan, Albanien, Algeriet, Azerbajan, Bahrein, Bangladesh, Bosnien – Herzegovina, Brunei, Burkina Faso, Djibouti, Egypten, Gambia, Guinea, Indonesien, Irak, Jordanien, Kazakstan, Kirgizistan, Komorerna, Kosovo, Kuwait, Maldiverna, Mali, Marocko, Mauretanien, Mayotte, Niger, Oman, Pakistan, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Senegal, Sierra Leone, Tchad, Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Uzbekistan, Västsahara.

Andra länder med betydande muslimska befolkningar inkluderar England, Frankrike, Indien, Kina. Inget av dessa finns upptagna på Trumps lista med inreserestriktioner.

Så vari ligger ligger den religiösa diskrimineringen? Ska inte alla länder (nationer, stater) få kontrollera sina gränser? Sovjetunionen, Kommunistkina med flera länder av liknande karaktär hade stenkoll på sina gränser. Då försvarade vänsterfolket det med att det bland annat gällde att skydda sig mot kontrarevolution. Även TNA har en fundering om gränser.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Transportbandet

Media fungerar som ett transportband som konstant går i en riktning. På detta transportband skickas nyheter, utspel, propaganda, reklam, åsikter eller vad som helst som förpackat eller oförpackat (vi kan för enkelhets skull kalla det för pluggar) kan läggas på vid ena änden av transportbandet för att förflyttas till dess andra ände där det tas emot på ett eller annant sätt.

För att tjäna mest pengar på sitt transportband vill ägaren helst ta betalt i båda ändar. Därför anstränger man sig för att få så många pluggar som möjligt från leverantörerna. Men man måste också anstränga sig för att göra ett urval av pluggarna, så att det finns så många tänkbara mottagare som möjligt av dessa.

Nu har vi ju ett slags kapitalistiskt system även på mediamarknaden, det vill säga att det finns många transportband som förutsätts konkurrera med varandra. Men i praktiken fungerar inte det så bra. Inte minst är konkurrensen begränsad av att de stora avsändarna, de politiska partierna via riksdagen, ger en massa pengar till transportbanden för att skicka de pluggar politikerna tror att mottagarna vill ha. Dessa pengar har man för övrigt först tagit från mottagarna. Det är skattepengar som kallas för presstöd när det hjälper till att driva transportbanden.

Detta gör att i stort sett samtliga transportband går åt samma håll och även väljer att leverera samma pluggar. Det är lugnast så. Om det uppstår någon situation där transportbanden tycker att här är en fråga som särskilt många mottagare vill betala för att läsa, då skapas något som kallas för ett drev. Då kan man åsidosätta god publicistisk sed och skriva vad som helst, utom sanningen då.

Denna märkliga funktion hos hela systemet med avsändare, transportband och mottagare som ekonomiskt kortslutits mot varandra, gör att de utvecklat en mycket rigid faktaresistens. Den som vill lägga andra pluggar på bandet, eller än värre byta riktning på det, möts med ett avgrundsdjupt förakt och motarbetas på alla tänkbara sätt av detta mediaetablissemang. Den som etablerat problemformuleringsinitiativet kan på eget bevåg stänga dörren till en saklig debatt. Det kontinuerliga spektrat av åsikter bryts och en disparat polarisering skapas. En samhällsnedbrytande dikotomi inträder.

Bland sådana frågor där mediaetablissemanget utvecklat sådan faktaresistens, ett slags leveransvägran, kan nämnas yttrandefriheten (självklart, eftersom deras monopol är hotat), klimatet, invandringen, skatterna, äganderätten, miljön, skolan samt framtiden. Dessa är väl de stora områdena, men det finns naturligtvis fler.

Nej, mediet (transportbandet) är inte budskapet. Mediet är vapnet, och pluggarna är ammunitionen med vilken allmänheten och meningsmotståndarna beskjuts. Här följer ännu ett sätt att beskriva faktaresistensen. När man framgångsrikt lyckats kila fast en plugg i motsvarande medvetandehål hos mottagaren är det i stort sett omöjligt att genom att skicka en annan plugg att byta ut den första mot den nya och bättre. Medvetandet är stängt för nya influenser, även fakta. Oftast går det inte med direktträffar, det bara kilar fast den första pluggen ännu hårdare. Istället tvingas man till den tidsödande och ansträngande metoden att försöka fylla hålen runtomkring, för att på det viset skapa en osäkerhet om rimligheten i den första pluggens relevans och sanningshalt.

Jag tyckte att när jag beskrivit kugghjulsverkstaden hittat en bra förklaringsmodell av hur politisk propaganda förfärdigas och sprids. Transportbandet tycker jag är en ännu bättre beskrivning av i vart fall spridningen. Det hindrar dock inte att kugghjulsverkstaden finns kvar, och tillverkar pluggar att läggas på transportbandet.

Att plugga något, eller plugga för något, var ett uttryck som användes när jag på 70-talet jobbade inom media, TV och tidning. Uttrycket användes istället för att säga att redaktionen ville tjata om en viss person, ett visst program eller ett visst evenemang eller händelse. Meningen var i alla händelser att mottagarna skulle uppmärksamma det redaktionen ville plugga. Om det fortfarande används vet jag inte.

 

Denna artikel publicerades nyligen i tidskriften DSM, nr 1 2017. Tidskriften är väl värd att läsa för alla de duktiga andra skribenterna som bidragit till den.

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Miljöbalksdagarna 2017

Idag inleds ett evenmang som jag inte hört talas om tidigare, Miljöbalksdagarna. Det är en dyr tvådagarskonferens där i stort sett endast byråkrater, politiker och de bäst situerade lobbyisterna deltar. Här träffas de för att diskutera hur de via lagstiftning och statens våldsmonopol ska styra samhället dit de vill, vilket låååångt ifrån alltid är detsamma som att det är önskvärt hos dem som drabbas av dessa pålagor. Inte heller finns det några garantier för att förslagen är lämpliga eller bra för miljön.

Jag skriver inte mer om detta nu, utan redovisar bara att det är Naturvårdsverket och Bonnierägda tidskriften Aktuell Hållbarhet (fd. Miljöaktuellt och Miljörapporten) som tillsammans arrangerar det hela och bifogar texten från hemsidan samt en länk till det digra programmet.

 

Miljöbalksdagarna 2017

Verktyg för hållbar samhällsutveckling

Välkommen till Miljöbalksdagarna 2017 – den stora arenan för nyheter, diskussion och dialog kring miljölagstiftningen och hur den tillämpas.

Det här är mötesplatsen och utbildningstillfället för dig som arbetar med miljöfrågor inom kommuner, länsstyrelser, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer samt för dig som är jurist med inriktning på miljörätt eller politiker med intresse för miljöfrågor.

Förra gången deltog över 700 personer, missa inte din chans att vara med på konferensen 2017. Anmäl dig nu och säkra din plats på valda specialsessioner.

Ur programmet:

 • Bostäder till alla ökar trycket på miljön
 • Nya vägar till en fungerande miljötillsyn
 • Förbränna importerade sopor – är det en bra idé?
 • Så förändras miljölagstiftningen 2017
 • Ett mode som håller
 • Lärdomar av 50 års miljöarbete

Med diskussioner i plenum och en stor variation av specialsessioner har du möjlighet att skräddarsy din egen konferens efter intresse och behov.

Till anmälan

Miljöbalksdagarna 2017 är ett samarrangemang mellan Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet.

Information

Plats: Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm
Datum: 23-24 mars 2017
Tid: Kl. 10.00–16.35, därefter middag dag 1
(registreringen öppnar kl. 08.30)
Kl. 09.00-15.30 dag 2

Priser

Ordinarie pris: 4 400 kr exkl. moms

Avgift för Tapasmiddag på kvällen den 23 mars tillkommer.

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt fullständig konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Samtliga presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

Bokningsvillkor:

Anmälan till konferensen är bindande.

Anmäl dig här!

Arrangörer:

Naturvårdsverket och Aktuell Hållbarhet

För frågor kontakta:

Kundservice

konferens@aktuellhallbarhet.se

Boka monter/utställarplats:

Karoline Wikström Nilsson

Telefon: 0735-58 75 65

E-post: karoline.wikstrom@aktuellhallbarhet.se

 

Utställare

Energimyndigheten, Elkretsen, Enetjärn natur, Intersolia, Naturvårdsverket, Stockholms Stadsmission/second hand, EDP Consult, RSM&CO(Ragn Sells), RI.SE, HolmgrenHansson advokatbyrå, WSP, Svenska Energiaskor, Miljösamverkan, JP Infonet, Notisum

Boka en monter – ta hand om kunder och övriga intressenter på plats!

Miljöbalksdagarna är den överlägset största konferensen inom området och har de senaste åren samlat mellan 700 och 850 deltagare under två heldagar. Konferensen arrangeras högst vartannat år och är en nationell träffpunkt och arena för personer som yrkesmässigt arbetar med miljölagstiftningen. På Miljöbalksdagarna deltar miljöinspektörer samt handläggare inom myndigheter, länsstyrelser och kommuner, miljöansvariga på företag och inom branschorganisationer, jurister med inriktning på miljörätt, samt politiker och experter med intresse för miljöfrågor.

Konferensen erbjuder ett oslagbart tillfälle att under två hela dagar ta hand om kunder och övriga intressenter som berörs av den svenska miljölagstiftningen.

Utställare:                    40 000 kr (exkl moms)

Som utställare kan ditt företag/organisation på ett tydligt sätt presentera er kompetens, era produkter, era verktyg eller goda exempel för besökarna. Utställningen är placerad i direkt anslutning till åhörarsalen och alla kaffepauser och måltider serveras i utställningsområdet. Dessutom arrangeras en tapas-middag för deltagarna mellan de båda dagarna. Denna middag serveras i utställarområdet under avslappnade former.

Detta får ni som utställare:

– En monteryta om 3 kvm, ståbord, elanslutning och internetuppkoppling.

– 3 deltagarbiljetter som gäller konferensens samtliga sessioner, måltider och mingel (kostnad för deltagande vid middag tillkommer)

– Presentation som utställare i både tryckt och digitalt konferensprogram

– Möjlighet att bolla er monteridé/närvaro med oss för att få bästa möjliga respons från deltagarna

 

För rådgivning och bokning kontakta mig:

Karoline Wikström Nilsson

Telefon: 0735-58 75 65

E-post: karoline.wikstrom@aktuellhallbarhet.se

Publicerat i Miljö | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Kinas nya sidenväg

Man kan hysa många farhågor om exempelvis Donald Trumps handels- och utrikespolitik eller Europas utveckling efter Brexit. Den som tror att den transatlantiska handeln bestämmer världens öde, bör nog vända sig om ett par varv och se ut över hela världen.

Kineserna har nyligen färdigställt den nya Sidenvägen, 1200 mil järnväg för godstrafik. Det tar bara 16 dagar från Shanghai till London, genom 65 länder och längs den rutten når man 60% av världsmarknaden. Här finns alltså möjlighet att koppla loss eller koppla på vagnar oavsett vilket håll tåget går åt. För handeln blir denna möjlighet viktigare än de oceangående containerfartygen som inte med god ekonomi kan stanna längs rutten.

Behöver jag säga mer?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Burkan bort

EUs högsta domstol har meddelat i en prejudicerande dom att det inte är diskriminiering att en arbetsgivare kräver religiöst, politiskt och filosofiskt neutral klädsel på arbetsplatsen. Så länge reglerna är generella och gäller alla anställda och alla religioner, så är det förenligt med lagen. Detta innebär att burka, niqab och andra huvuddukar får lämnas hemma eller att den anställde får sluta sitt jobb.

Saken är ju helt naturlig. Det är ingen rättighet för någon att ha ett visst jobb och dessutom bestämma över det mot sin arbetsgivares vilja, oavsett vad facket tycker och försöker påstå. Vill man inte ha jobbet på de villkor och med den policy arbetsgivaren/företagsägaren bestämt, så får man leta reda på ett annat, eller starta eget.

Europas judiska och muslimska ledare protesterar naturligtvis och menar att det är diskriminerande mot deras medlemmars religionsutövning. Det är just det som är poängen! Religion utövar man på sin fritid och inte på sin arbetsplats, så var det med den saken.

Det hela är ett mycket självklart beslut i såväl ett sekulariserat samhälle som i ett multireligiöst. Striden om själarna, missionerandet, ska inte ske på arbetsplatserna. Det hör kyrkobyggnaderna till. Tillbedjan till andliga eller politiska ledare på arbetstid förekommer bara i teokratier och i diktaturer.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Är det lagligt att tigga?

Dagens gästskribent är Åke Sundström

”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.”

Så lyder en av paragraferna i Stockholms ordningsstadga. Det finns bara en rimlig tolkning: att tiggeri är förbjudet, såvida inte polischefen givit sitt tillstånd.

Har han det? Jag skickade ett mail, via ett frågeformulär på polisens hemsida, med frågan om sådana tillstånd hade utfärdats. Om inte, så undrade jag varför den myndighet han leder helt passivt åser hur stan översvämmas av illegala tiggare. En sådan förfrågan är att likställa med en offentlig handling, som en myndighet är skyldig att besvara (även enligt egen bekräftelse på websidan). Under en månad var det helt tyst. Först sedan jag upprepat min fråga kom till slut ett mail från en jurist på polismyndigheten i Stockholm.

Nej, inga tillstånd hade utfärdats, men däremot fanns ett domstolsbeslut att ta hänsyn till. Tre rumänska tiggare var åtalade i Södertälje, men de hade friats av tingsrätten och åklagaren hade avstått från att överklaga till högre instans.

Domslutet (B266-14) visar sig bygga på juridiska spetsfundigheter. Dels att polisen och åklagaren använt ordet tiggeri, som varken finns i Södertäljes eller i Stockholms ordningsstadga. I vanligt språkbruk är tiggeri och ”insamling av pengar i bössor” entydiga synonymer, men i juridiska närläsningar spelar det tydligen ingen roll. Domaren förde också ett långt resonemang om skillnaden mellan aktivt och passivt tiggeri/penninginsamlande – trots att denna distinktion inte görs i någon av de två ordningsstadgorna. Och hennes hänvisning till annan lagsstiftning var snårig, minst sagt. Så även om domaren i strikt lagteknisk mening haft fog för sitt beslut kan tingsrättens lagtolkning ifrågasättas.

Ett antal frågor anmäler sig:

 • Varför avstod åklagarämbetet i Södertälje från att överklaga domslutet? Begick chefsåklagaren tjänstefel genom att ta ovidkommande hänsyn till frågans politiska känslighet? Eller förnekar verkligen vederbörande att en prövning i högre instans varit önskvärd för att skapa ett tydligt prejudikat?
 • Varför har regeringen ännu inte, efter snart tre år, gjort någonting för att förtydliga rättsläget. Även Alliansen har varit otydlig och senfärdig (låt vara om allting, i DÖ:s munkavleanda).
 • Vad säger de i sak närmast berörda, våra professorer i juridik och statsvetenskap? Är de verkligen nöjda med hur dessa frågor har hanterats av regering och riksdag?
 • Och varför har de två berörda kommunerna så passivt accepterat detta juridiska vacuum? Med ordningsstadgor som i praktiken varit suspenderade, utan att kommunmedlemmarna informerats.

I dagarna har en KD-politiker i Stockholm sent omsider tagit till orda och krävt att tiggeriet skall stoppas. Men Eric Slottners inlägg på SvD-debatt den 15/3 handlade främst om de olagliga bosättningarna, som visserligen har en koppling till tiggandet men ändå är en separat fråga. Han vill att de två sammanhängande problemen skall lösas via avtal med Rumänien och Bulgarien. Fast just detta har ju regeringen faktiskt försökt sig på, dock utan nämnvärd framgång. Varför tror han att Alliansen har större chanser att lyckas med sådan övertalning?

Än mer befängd är hans propå att berörda svenska kommuner skall ”se över möjligheten” (dessa  nonsensformuleringar!) att hjälpa valda vänorter på Balkan att ”bygga upp fungerande samhällen”. KD har tydligen noll koll på vad som står i kommunallagen om sådana världförbättraridéer! En skrämmande okunnighet eller (vilket är lika illa) tal mot bättre vetande och i det förment godhjärtades tjänst.

Och trots en rubrik som förkunnar att ”mer krävs för att stoppa tiggeriet” är inlägget renons på konkreta förslag om den saken. Han säger tvärtom nej till ett förbud – tala om dubbla budskap! I likhet med statsministern hänvisar han till den komplett irrelevanta invändningen att ”fattigdom inte kan förbjudas”. Men han hävdar dessutom att man i en rättsstat inte kan förbjuda människor ”att i tystnad hålla upp en pappersmugg för att be om hjälp”. Även det påståendet är naturligtvis felaktigt. Självfallet kan och bör tiggeri förbjudas, om en majoritet av väljarna så önskar. Det finns inga rättsliga principer som hindrar våra lagstiftare från att i dessa frågor lyssna på sina uppdragsgivare.

Lagar må stiftas av riksdagen, men i en demokrati är det en underförstådd självklarhet att lagar och förordningar skall spegla medborgarmajoritetens värderingar. I dagens Sverige, där gapet mellan partiernas och väljarnas åsikter är större än någonsin, är det regel snarare än undantag att lagarna saknar en sådan folklig förankring. Ansvaret för detta sorgliga faktum vilar givetvis på våra 349 riksdagsledamöter, men också på vår så kallade intellektuella elit som genom sin tystnad (och ibland aktiva medverkan) möjliggjort den svenska demokratins sönderfall.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 kommentarer

Enkätsvaren

Nu har min klimatenkät varit ute en vecka och 80 personer har svarat. Jag har ingen möjlighet att veta vem som svarat vad, eller ens vilka som svarat, Monkey Survey håller det hemligt för mig (tror inte de vet heller).  Alla frågor hade bara två svarsalternativ, ja eller nej. Sista frågan var öppen för egna kommentarer.Här följer en redovisning av svaren, fråga för fråga.

 1. Kommer du ihåg vad du lärt i skolan om koldioxidens betydelse för fotosyntesen?
  79 svarande – 68 ja, 12 nej
  Jag hoppas alla svarat ärligt, vilket får mig att tro att Frihetsportalens läsare är kunnigare på detta än befolkningsgenomsnittet. Min gissning efter att ha talat med folk om detta i flera år, är att det snarare är kanske 50/50.

2. Den största reservoaren av koldioxid är världshaven. Det sker ett ständigt utbyte av koldioxid mellan hav och atmosfär, ju kallare hav desto mer koldioxid kan haven hålla. Utbytet mellan hav och atmosfär strävar alltid efter jämvikt enligt gaslagarna. Haven, som täcker nästan 3/4 av Jordens yta, håller ungefär 50 gånger mer koldioxid per kubikmeter än atmosfären.
Tror du att de naturliga variationerna av koldioxid i atmosfären orsakas av de förhållanden som råder i haven?
78 svarade, 1 avstod – 77 ja, 2 nej
Ett nästan förvånande lyhört svar i förhållande till lämnad fakta i frågan. Eller så är läsarna bättre informerade än man kan tro.

3. Räknat på 10.000 molekyler i luften vet man att 3 stycken var koldioxid före världskriget. Därefter har den globala temperaturen stigit 0,3 grader Celsius och antalet molekyler koldioxid har ökat till 4 stycken. Av den tillkommande molekylen uppskattar forskare att 17 % kommer från förbränningen av fossila bränslen.
Tror du att de 17 molekylerna per miljon molekyler i luften har orsakat mer än hälften av den uppvärmning som varit ?
78 svarade, 1 avstod – 0 ja, 79 nej
En lite svår fråga att förstå, vilket framgår av kommentarer. Men ändå!

4. Kallt vatten förmår hålla mer koldioxid än varmt vatten. Därför ökar halten koldioxid i atmosfären när haven blir varmare. Omvänt sjunker halten koldioxid i atmosfären när haven kallnar.
Tror du att människans bidrag till atmosfärens koldioxidinnehåll påverkar havens temperatur?
77 svarade, 2 avstod – 3 ja, 75 nej
Jag förstår inte hur vår tillförsel av CO2 till atmosfären skulle kunna påverka temperaturen i haven. Inte med det orsakssamband som ges i frågan. Jag har inte heller sett eller hört något trovärdigt försök att visa hur vi skulle kunna påverka havens temperatur på det viset.

5. Med vetskapen att det är havens temperatur som styr atmosfärens innehåll av koldioxid, tror du att människans utsläpp av koldioxid till atmosfären påverkar Jordens temperatur?
77 svarade, 2 avstod – 6 ja, 72 nej
Frågan i sig innehåller inget logiskt kontinuum från våra koldioxidutsläpp till global temperatur. De som tror på ett sådant samband måste alltså göra en logisk kullerbytta eller förlita sig på annan information eller förförståelse.

6. Är du så säker på koldioxidens verkan, att du gärna offrar 10.000:- kronor om året, i skatter och avgifter, på subventioner till vindkraftverk och solpaneler?
78 svarade, 1 avstod – 0 ja, 79 nej
Plånboken är tydligen fortfarande ett bra instrument för att mäta folks övertygelse

7. Atmosfärens temperatur beror till mest betydande del på:
a) Avståndet till värmekällan Solen och dess värmestrålning
b) Atmosfärens massa (antal molekyler) och täthet (molekyler per volymenhet).
Variationerna i temperatur och klimat beror på:
a) Variationerna i solaktiviteten.
b) Jordbanans variationer i avstånd till Solen
c) Jordaxelns lutning mot Solen.
Tror du att människan kan styra Jordens medeltemperatur och klimat på ett sätt som övertrumfar de årsmånsvariationer som ges av Jordens förhållande till Solen, genom att reglera våra utsläpp av koldioxid?
77 svarade, 2 avstod – 0 ja, 78 nej
Ingen som aktivt tror att vi kan mikroreglera Jordens medeltemperatur via våra utsläpp av CO2. Det är glädjande, men varför avstod 2 att svara.

8. Egna kommentarer gav följande 21 svar. Ingen har sett de andras svar när de lämnar sin egen kommentar.
Jag redovisar dem, men ser ingen anledning att kommentera dem enskilt. Noterar dock en betydande spridning i omdömen om enkäten.

Frågorna 4 och 5 bör besvaras med ja eftersom CO2 innehållet påverkar temperaturen något lite

Lite krångligt att förstå ibland. Tex fråga 3

Bra frågor, som avslöjar koldioxid-idiotin

Enkel enkät, dock intressant.

Litet för styrda frågor….

Lätta frågor var det!

Ledande frågor

Först frågan förutsätter att skolan lärde mig något om detta. Omformulera!!

Vad skulle påven säga om han finge reda på att gud inte finns?

JAG HJÄLPER GÄRNA TILL MED ATT LÄGGA NED IPCC!

har följt detta dagligen runt 15 år å den som tror att det går att styra en planets klimat lider av hybris-rent av svår hybris

Jag har lite svårt för att dogmatiskt svara ”ja” eller ”nej” på vissa frågor. Typ 4 och 5, där jag svarade ”nej” fast det egentligen, strikt talat skall vara ”ja”, det är bara det att påverkan är insignifikant och betydelselös.

Människans inverkan på klimatet via koldioxidutsläpp är helt fel. Tesen drivs av politiska skäl.

Önskar bara att dessa frågor ställdes av andra

Människans intellektuell gåvor användes felaktigt och är en förslösning av energi.

Vi som är medvetna vet att det är cabals intressen som ställer till det med klimathysterin. Dom vill tjäna pengar och skapar därför hela den lögnen som dom flesta människor går på. Al Gore åtföljs av många likasinnade dårar som härjar. Greenpeace, Friends of the Earth och dom flesta organisationer är köpta och infiltrerade av cabal. Så även vår Naturskyddsförening som inte har en aning om att ddet är Haarp, chemtrails och transmittorer som ”sköter” vårt väder nu. Det är en skam och vi kan tacka Göran Persson som skrev avtal med Usa om just att få flyga över vårt luftrum oh släppa chemtrails. Ja, man kan säga hur myccket som helst om den här saken. Men en sak är säker – sanningen måste fram! Tack för din enkät.

det är nyttigt med koldioxid

Skulle önskat vet ej-alternativ

bra frågor

Tänk om fler kunde fatta!

Hur mycket värms värdshaven av all kärnkrafts spillvärme??

 

 

 

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Klimatet – Grundläggande fakta del 2

Dagens gästskribent är Mats Persson, som här levererar del 2 i sin översyn av klimatfrågan.
Som vanligt förstoras bilderna när man klickar på dem.

Koldioxidens betydelse för liv på jorden

Bilden visar koncentration av koldioxid i atmosfären över jorden

Average March 2011 surface concentration of CO(ppmv). The delayed-mode stream is running several months real-time to make maximum use of satellite and in-situ observations that are currently not provided in real-time. Source: Monitoring Atmospheric Composition and Climate (MACC-II).  Click here to se the original diagram or to check for a more recent update.

Bilden hämttad från siten www.climate4you.com

 

Vad är koldioxid

Som du säkert vet uppstår koldioxid när oljor/gaser, stenkol och ved/växtmaterial av olika slag förbränns. Är tillgången på syre/luft riklig bildas koldioxid CO2 och vatten samt en del andra restprodukter som vi kan kalla föroreningar. Jag återkommer till det. Vid låg tillgång på syre/luft bildas koloxid CO. Koloxid är en giftig gas som i större koncentrationer kan hindra blodets hemoglobin från att transportera syre till våra muskler och organ. Båda gaserna är osynliga och luktfria.

Det är alltså viktigt att skilja mellan koloxid, CO, och koldioxid, CO2. Denna artikel kommer att handla om koldioxid CO2, vilket är det som huvudsakligen kommer ut från våra bilar och diverse värme- och förbränningsanläggningar. Ofta kan man se en vit rök komma ut ur värmeverken. Det vi då ser är ofarlig kondenserad vattenånga, dimma alltså. I moderna förbränningsanläggningar avskils andra skadliga ämnen, det jag ovan kallade föroreningar. Traditionell eldning och äldre anläggningar med gammal teknik klarar inte den uppgiften och orsakar därför luftföroreningar som i Beijing Kina. Bilar har numer avgasrening men den är inte lika effektiv som t.ex. den i ett modernt värmekraftverk.

Det är viktigt att hålla isär luftföroreningar av olika slag och koldioxid CO2. Luftföroreningar är skadliga för människor och för andra organismer men kan med modern teknik tas omhand vid förbränning.

 

Vad består vår luft av –atmosfären alltså

Klimatalarmet från FN/IPCC säger att vi med förbränning av olja och kol, fossila bränslen, ökar halten av koldioxid i atmosfären och orsakar den så kallade växthuseffekten. För att få lite perspektiv på CO2-frågan låt oss först undersöka vad luftlagren runt jorden består av.

De två dominerande ingredienserna är kväve (N) 78% och syre (O) 21 %. Vidare finns gasen argon (Ar) 0,9 % och så en del andra gaser 0,1 % varav koldioxid (CO2) utgör 0.04 %. Förutom dessa gaser svävar vattenånga, 2 % – 3 %, i atmosfären. Mängden CO2 är alltså ”försvinnande liten” – ca 0,4 promille eller 400 ppm (milliondelar på engelska) vilket är bara andra sätt att uttrycka 0,04 %.

Trots denna låga förekomst är CO2 en av förutsättningarna för liv på jorden.

Uppgifterna är hämtade från boken – Tänk om det blir kallare – av Tege Tornvall och kan beställas på http://klimatsans.com/2016/11/03/faktafylld-klimatbok/ .

 

Fotosyntesen

All växtlighet behöver minimum vatten, sol och CO2 för att kunna omvandla solenergi till sockerarter och biomassa, vilket är förutsättningen för djurens och människans existens. Högre CO2-halt i luften ökar växternas produktion. Den bästa växtligheten får vi med 0,08 till 0,1 % koldioxid i luften. Detta utnyttjar odlare när de höjer halten av koldioxid i växthusen för att få bättre tillväxt. Om koldioxidhalten sjunker under 0,02 % avtar växternas fotosyntes kraftigt för att upphöra vid ca 0,015 %. Antagligen borde vi vara betydligt mer oroade över att få för låg CO2-halt.

När växter multnar frigörs CO2 som då går tillbaks till atmosfären. Vid vissa omständigheter under jordens historia – värme och hög halt av CO2 – producerades stora mängder organiskt material som av olika anledningar blev inneslutna, utsatta för högt tryck och omvandlades till fossilt kol C eller olika kolväteföreningar – allt från metan till råolja.

När vi nu förbränner dessa depåer kommer vi att öka mängden fritt CO2 i atmosfären. Låt oss därför ta en titt på hur CO2 cirkulationen mellan atmosfären och jorden ser ut.

 

Kolcykeln

Bilden visar översiktligt var kolet finns – boxarna. Pilarna visar årligt utbyte av koldioxid mellan jorden och atmosfären. Siffrorna anger mängden kol, C, i Gt/år. 1 Gt = 1000 000 000 ton.

Kolcykelns huvuddrag. Kolreservoarernas storlek anges i GtC, utbyteshastigheterna i GtC/år (Källa: IPCC, 2007)

De största tillgångarna på kol finns i haven, kallad hydrosfären. Årligen transporteras 90 Gt mellan haven och atmosfären. Pilen är dubbelriktad och transport sker i båda riktningarna. När vatten värms avges CO2 när det kyls upptas CO2. Koncentrationen i atmosfären och hydrosfären påverkar också förloppen. Ytvattnets innehåll av CO2 är alltid i balans med omgivande lufts CO2-halt. Däremot uppstår fördröjningar innan djupare lager av vatten har hunnit reagera. Denna faktor bestämmer huvudsakligen hur länge vårat bidrag av CO2 stannar i atmosfären.

Jordens växtlighet, biosfären, utbyter 120 Gt/år. Fotosyntesen binder CO2 och förmultning frigör CO2. Vid högre koldioxidhalt växer det bättre och omvänt som jag nämnde ovan. Denna faktor bidrar också till att stabilisera halten CO2 i atmosfären. Man brukar säga att biosfären utgör en CO2-sänka.

Längst till vänster har vi människans bidrag med den fossila förbränningen. Siffrorna är från IPCC:s rapport 2007, och är nu något högre. Men för enkelhet låt oss använda siffrorna i bilden för att göra ett överslag av det procentuella bidraget från människan.

Totala mängden kol i kretsloppet enligt bilden är 38 000 + 2 300 + 7600 = 47 900 Gt kol. Vår förbränning av fossila bränslen ger ett årligt tillskott av 6,4 Gt/år vilket ger 0,013 % ökning av totala mängden i kretsloppet. Om 100 år har vi alltså ökat mängden kol i kretsloppet med kanske 2 %. Kan detta verkligen påverka klimatet?

Atmosfären har 760 Gt kol och vårt bidrag är 6,4 Gt/år vilket ger ett tillskott på 0,82 %. Om vi jämför människans bidrag, 6,4 Gt/år, med utbytet mellan biosfär och hydrosfär med atmosfären, 120 + 90 = 210 Gt/år, alltså 6,4/210 x 100 = 3,1 %.

Nästa relevanta fråga är – hur länge stannar den CO2 vi tillför i atmosfären?

Upprepade försök och observationer visar en uppehållstid på 10 år. Denna siffra är hämtad från boken – Falskt alarm – skriven av professor emeritus Gösta Pettersson, specialist på bl.a. kinetik – kemiska reaktionsmodeller – vilket detta handlar om. Vi kan där också notera att IPCC har räknat med en uppehållstid för CO2 i atmosfären på 100 år – starkt överdrivet alltså. Men detta var nödvändigt för att kunna förutspå katastroferna – men alltså på baserat på felaktiga förutsättningar.

IPCC hade inte heller räknat med termisk upptag/avgasning av CO2 från haven. Haven fungerar som en temperaturberoende CO2-sänka som långsamt ställer in sig i någon sorts balans beroende på koncentrationerna. Vill du veta mera om detta rekommenderar jag varmt boken – Falsk alarm, http://www.falskt-alarm.se/ , eller varför inte boken – – Tänk om det blir kallare – av Tege Tornvall. Kan beställas på http://klimatsans.com/2016/11/03/faktafylld-klimatbok/ .

Med dessa två viktiga faktorer tagna i beaktande torde kanske hälften av CO2-ökningen i atmosfären komma från människans påverkan enligt Gösta Pettersson. Men även det kan vara för högt räknat, att döma av den röda CO2-kurvan nedan. Mängden utsläpp har kraftigt ökat sedan 1960, vilket borde ge en brantare ökning av CO2 i närtid. Men CO2-kurvan uppvisar en snarast konstant linjär form. Diagrammet är hämtat från Climate4you, http://www.climate4you.com/ som är baserad på uppmätta värden.

Diagram showing the HadCRUT4 monthly global surface air temperature estimate (blue) and the monthly atmospheric CO2 content (red) according to the Mauna Loa Observatory, Hawaii. The Mauna Loa data series begins in March 1958, and 1958 has therefore been chosen as starting year for the diagram. Reconstructions of past atmospheric CO2 concentrations (before 1958) are not incorporated in this diagram, as such past CO2 values are derived by other means (ice cores, stomata, or older measurements using different methodology), and therefore are not directly comparable with modern atmospheric measurements. The dotted grey line indicates the approximate, overall linear temperature development, and the boxes in the lower part of the diagram indicate the relation between atmospheric CO2 and global surface air temperature, negative or positive. Last month shown: January 2017. Last diagram update: 4 March 2017.

I diagrammet ovan kan vi se två perioder där temperaturen sjunker eller är konstant trots att CO2-halten i atmosfären stiger – markerade med blågrönt negative och gult weak. Inget direkt samband alltså.

 

Koldioxid som växthusgas?

IPCC:s klimatpanel och våra politiker hävdar att majoriteten av vetenskapsmän anser att CO2 är en växthusgas, vilket i sig är felaktigt – mer information om detta i artikeln http://www.frihetsportalen.se/2017/01/hotet-mot-det-fria-ordet-i-samhalle-och-vetenskap-1/ . Hitintills har ingen kunnat påvisa att CO2 fungerar som växthusgas. Dessutom kan man inte med någon sorts majoritet bestämma hur naturlagar fungerar. Helt ovederhäftigt alltså. Varken observationer eller experiment visar att CO2 fungerar som växthusgas.

Läs gärna artikeln http://klimatsans.com/2017/03/09/klimatet-blir-troligen-kallare/ som är undertecknad av fem norska och svenska forskare.

Såhär skriver Håkan Sjögren, teknologie doktor/docent och molekylfysiker, från Västerås. Citat från en av hans artiklar:

Det finns huvudsakligen två vägar längs vilka koldioxid kan tänkas påverka klimatet. Den ena innebär att molekylen själv värms upp och genom kollisioner överför värmen till övriga molekyler i luften. Den andra innebär att koldioxid sänder ut den uppsnappade energin som IR-strålning och eftersom molekylen roterar kommer hälften av den utstrålade energin att träffa marken och värma upp den.

I första fallet är det så att molekylens temperatur generellt inte påverkas av interna vibrationer och när koldioxid absorberar värmestrålning, huvudsakligen med våglängden 15 my så börjar de elektriska tyngdpunkterna att vibrera och accelererade laddningar sänder genast ut strålning.

Det finns en ytterligare vibration vid våglängden 4,3 my men här är värmestrålningen enligt Planckkurvan mycket svag. Om molekyler ur den omgivande luften hinner kollidera med den exciterade koldioxidmolekylen blir dessa stötar elastiska enligt kvantmekanikens lagar. Stötarna kan inte överföra delar av vibrationsenergin utan bara hela beloppet. Om inte de stötande molekylerna har exakt samma vibrationsnivåer och det har de inte, behåller koldioxidmolekylen sin vibration även efter stöten.

Den andra mekanismen bygger på den första. Koldioxidmolekylen absorberar ett kvantum strålning från jorden. Den börjar vibrera och sänder åter ut strålningen. Eftersom molekylen roterar kommer strålningen att vara riktad åt alla möjliga håll; hälften kommer att kunna träffa marken och värma upp den. Detta resonemang håller inte. Antag att marken sänder ut två fotoner av den aktuella våglängden. De absorberas av två koldioxidmolekyler. Hälften återvänder till marken.

Låt oss göra en finansiell liknelse: En bank lånar ut två miljoner kronor men kunden kan bara återbetala en miljon. Har då bankens förmögenhet ökat med en miljon? Marken har sänt ut två fotoner värme och fått tillbaka en. Har då marken blivit varmare?

Knappast. Koldioxid kan därför inte fungera som en växthusgas. Samma resonemang gäller även för vattenånga. Den kommer också att vibrera. De två andra ”växthusgaserna” kan man helt bortse ifrån då deras halter är någon tiotusendels procent.

 

Summering

Med detta som bakgrund finner jag det mycket märkligt att miljörörelsen och politiker har velat och har lyckats få oss att tro att ökad CO2 i atmosfären kommer att förstöra klimatet på jorden. Sannolikt har människan ytterst minimal möjlighet, om någon möjlighet alls, att påverka jordens klimat.

Klimatet styrs ytterst av solaktiviteten som varierar från tid till annan och av jordaxelns lutning som också varierar periodiskt. Här finns en bra artikel om solens påverkan på jordens klimat. http://klimatsans.com/2017/02/05/klimatfragan-grundad-pa-vetenskap-eller-dogm/

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 31 kommentarer

Institutionaliserad barnomsorg

Ett par intressanta artiklar lyfter fram de skador institutionaliserad barnomsorg åsamkar barnen. Det är Ewan Morrison på amerikanska PJ Media och Jana Hainsworth för Eurochild som tagit till pennan. Den senare skriver om hur skadligt det är för de barn som blir placerade på insitution. Enligt en undersökning hon hänvisar till är 95% av barnen fysiskt handikappade och har oftast minst en förälder i livet. Men barnen hamnar på på insitution av bekvämlighets- eller kostnadsskäl för föräldrarna. Det är ingen moraliskt smickrande bild av barnomsorgen i Europa Hainsworth målar upp. Tvärtemot vad många tror så är inte vi i västra Europa särskilt mycket bättre än i gamla öststaterna.

Morrison tar upp en annan aspekt, alla de barn som lämnats till rekommenderad barnomsorg och skola medan föräldrarna arbetar. Även om det bara är 8-10 timmar om dagen så tar dessa barn allvarlig skada av att i tidig ålder förlora närheten till föräldrarna. Han tar exempel från både UK och USA. Både Laura Perrins och John Bowlby nämns som exempel på forskare som visat hur utvecklingsmässigt och inte minst anknytningsmässigt de första två åren är i ett barns liv. Det är föräldrarna som är nyckeln.

Men de bortlämnade barnen utsätts för både indoktrinering och sociala experiment. Indoktrinering om exemeplvis allas rätt att vinna tävlingar, eller att inte tävla alls och ändå vinna. Vilket gör barnen oförmögna att hantera motgångar senare i livet. Morrison menar att det är sociala experiment när personal som har hand om barnen lär dem inadekvata och rent dåliga metoder att hantera situationer i livet. Resultatet har blivit barn och unga vuxna som inte klarar av verkligheten.

Det kallas för social justice syndrome. De som drabbas av det förvandlas till social justice warriors, krigare för social rättvisa. De kräver att allt ska vara rättvist för alla, alltid. På villkoret att det sker på någon annans bekostnad, helst någon som upplevs som boven i samhället. Eftersom ansatsen är det oftast så kallat ”rika vita” som utgör måltavla. Därför samlas dessa ”krigare” gärna på allmänna platser för att skrika ut sin desperation över något de upplever så outhärdligt att de inte tvekar att skämma ut sig offentligt. Många uppvisar rent av självskadebeteende.

Alla är i behov av hjälp för att komma ur sina vanföreställningar och sin plågsamma situation. Vi får dock inte förfäras över denna digra arbetsuppgift i allmänhetens tjänst. På något sätt måste vi hjälpa dem ur deras belägenhet.

För mer detaljerad beskrivning, hoppas jag att ni orkar läsa hela Morrisons artikel, även om det är på engelska.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | 10 kommentarer

Strandrätt i Kalifornien

Vad är strandskydd? Det kan väl vara både ett fysiskt skydd för stranden och ett juridiskt skydd för någon rätt. Har en markägare i Sverige rätt att skydda sin strand mot erosion? Nyligen har ett fall i Kalifornien avgjorts till markägarens fördel. Det är en markägare med strandtomt mot Stilla Havet som fått rätt att utföra erosionsskydd för att säkra byggnaden på sin fastighet.

Orange County Supreme Court konstaterade att miljömyndighetens beslut att neka markägaren rätt att underhålla sina erosionsskydd, stred mot såväl nationell konstitution som delstatlig konstitution och Kaliforniens kustlagstifning, inte minst för att det äventyrade hela värdet på fastigheten. Tydligare kan det väl knappast sägas att myndigheten gjort sig skyldig till en övertolkning av sina befogenheter och av gällande lag. Ett övertramp helt enkelt.

I USA går det fortfarande för medborgare att få rätt i domstol mot myndigheterna. Det är inte lätt, men det går. I Sverige är det inte lika enkelt. Trots svensk offentlighetsprincip har jag i ett par olika ärenden senaste året inte fått något svar på enkla förfrågningar via e-post. Sådant ska ju diarieföras och besvaras. Men myndigheterna verkar anstränga sig för att inget veta.

I svenska strandskyddsfrågor går det ofta inte ens att gå till domstol, för att myndigheterna fattar beslut på sådant sätt att en enskild medborgare inte kan få prövat i domstol om myndighetsbeslutet är fattat med stöd av lagen och på grundval av fakta som är relevanta i det enskilda fallet. Här kan en fastighetsägare bli ålagd att sluta hålla öppet ner mot stranden från sitt hus. För den öppna stranden kan enligt myndigheterna ge det felaktiga intrycket att allmänhetens tillträde är inskränkt. Äganderätten anses inte spela någon roll.

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer