Nedsläckningstiden och Nattvandrarstaten

Per Gudmundson, ledarskribent på SvD, hade i augusti en tänkvärd betraktelse där han beskrev att vi fått en (socialistisk) nattvandrarstat istället för en (frihetlig) nattväktarstat. De flesta är säkert bekanta med den libertarianska eller randianska nattväktarstaten, där medborgarna sköter allt i sina egna liv. Där staten endast sköter det som medborgarna svårligen klarar på egen hand, främst säkerhet och rättsskipning.

I nattvandrarstaten, menar Gudmundson, har det omvända inträffat. Staten sköter (har konfiskerat all skötsel av) det som medborgarna lämpligen skulle klara själva, exempelvis vård, skola, omsorg. Men där staten abdikerat från säkerhet och rättsskipning, vilket tvingar medborgarna att på egen hand klara detta, eller bara uthärda. Det vill säga att de går ”frivilligt” ut på gemensam nattvandring för att skapa trygghet i sitt eget bostadsområde.

Sture Åström på Klimatsans, har lanserat att vi numera lever i nedsläckningstiden. I motsats till det som en gång var upplysningstiden. Skola och utbildning blir sämre, både vad gäller elevernas faktakunskaper och förmåga att bruka dem i självständig analys. Nyhetsrapporteringen slutar ägna sig åt väsentligheter för att istället bli politiskt korrekt, ofta levererat som trams och nonsens. En självvald elit, oavsättlig för de vanliga medborgarna, producerar propaganda och fake news för att hålla åsiktskorridoren så smal som möjligt. I klimatpolitiken förordas fysiskt tvingande nedsläckning, i energibesparingen och den planetära framtidens namn. Ironin kunde inte bli tydligare.

Jan Tullberg skrev förra veckan om en demokrati utan folkstyre, utövad av en elit som inte vet och inte vill veta folkets vilja. Tullberg kallar det kartelldemokrati, där politikerna och partierna bildar kartell mot folket. Dessa karteller lagstiftar om politikernas egna käpphästar, oavsett folket frågat efter dem eller ej.

Alice Teodorescu försökte sig på att slå fast att den liberalism som försvarar individens frihet aldrig blir kategorisk. Den är istället den kompromissande realpolitik som inte förlorar målen ur sikte. Den innebär att acceptera Sverigedemokraternas stöd när den hjälper friheten.

Patrik Engellau skrev i fredags om den reguljära politiska krisen. Den som gör att väljarna inte kan rösta fram alternativ utan krisande politik, för sådana finns inte. Som en följd av detta står vi utan regering, men det kvittar, menar Engellau, för den reguljära krisen är densamma med eller utan regering.

Där står vi nu i all vår nakenhet, tänk Per Oscarsson, med rumpan bar. Vi har ingen politik, inga politiker, ingen moral, inga gemensamma normer, inget samhällskitt, ingen plan, ingen framtid. Hur kunde det gå så illa med ett av världens mest upplysta folk i ett av världens rikaste och framstegsvänligaste länder? 

Jag tror det skett som en konsekvens av två faktorer som verkat i samma riktning. Det upplysta folket blev bekväma och ville inte sköta vardagsbestyr själva eller tillsammans med grannarna. Man överlät det på någon annan, det blev offentlig sektor. Där väntade politikerna med förtjusning på arbetsuppgifter som de kunde fylla sin dag och sin budget med. För att riktigt motivera sin konfiskering av medborgarnas frihet och initiativrätt bedrev de intensiv propaganda mot medborgarnas egenmakt. I sinom tid blev det läge att lagstifta mot sådant osolidariskt beteende. Demokratin och friheten hade gått i en fälla den av lättja själv skapat.

Vägen tillbaka går genom ett mödosamt upplirkande av spärrmekanismerna lagstiftning och propaganda, för att sedan med en ansträngning i klass med att lyfta sig i håret ta sig ur fällan. Mäktar vi med det? Finns tiden och tålamodet?

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20 Comments

Växthusexperimentet

Det är snart 200 år sedan (1824) Jean-Baptiste Joseph Fourier förklarade hur värmetransport sker i gaser. Svante Arrhenius och andra med honom missförstod Fourier, en del av dem var kvar i gamla tankar om ”caloric” och ”eter” som oupptäckta beståndsdelar av atmosfären. Arrhenius gjorde en beräkning av koldioxidens klimatpåverkan på Jordens atmosfär. Men han gjorde inget experiment för att kontrollera sina beräkningar.

Jag har någonstans läst att han för en kollega föreslog ett experiment, men att han inte själv hade budget för att göra ett sådant. Hans beräkningar har visat sig vara felaktiga, eftersom han räknat in värmestrålningen från koldioxiden två gånger (enkelt uttryckt). Ni behöver inte lita på mitt amatörmässiga ord. Det finns andra som kan visa det i siffror. Arrhenius matematiska modell för växthuseffekt via CO2 beskriver ett perpetuum mobile av andra ordningen. Skulle han haft rätt hade ställt det alla annan kunskap om energi på huvudet.

Ett fullskaligt experiment behöver dock inte kosta så mycket, vi har ju planeten rakt under våra fötter och den kalla rymden långt ovan våra huvuden. Vi vet att vattenånga har förmåga att absorbera värmestrålning och sedan stråla ut den igen. Vattenånga finns ojämnt fördelat i atmosfären. Där det finns mycket vattenånga strålar inte så mycket värme ut i rymden.

När vi kan se moln på himlen vet vi att där finns vattenånga i atmosfären.  Molnen är enligt experterna inte vattenånga, utan kondenserad vattenånga, det vill säga vatten i droppform. Lekmannamässigt kan vi betrakta molnen som fasövergången mellan vatten i gasform (ånga) och i flytande form (droppar). När dropparna blir för tunga faller de ur molnen som regn.

Kall luft förmår inte hålla samma mängd vattenånga som varmluft. Kyla får den att kondenseras och falla ur. Men koldioxid kan inte kondensera och falla ur. Så för vårt experiment bör vi leta upp en kall plats och se hur mycket värme som där återstrålar från atmosfären.

Polarvintern är pålitliga sådana platser, där är också mörkt större delen av dygnet, så vårt experiment störs inte av inkommande solljus. En klar och stilla (ingen varm luft innehållande vattenånga förs in från sidan från varmare områden) natt i polarvintern blir det mycket kallt. Det kan bli så lågt som nära -100°C. Det är alltså cirka 115 °C kallare än Jordens medeltemperatur.

Avsaknaden av vattenånga gör att återstrålningen mot jordytan blir mycket liten. Någon märkbar återstrålning från koldioxiden i atmosfären kan inte noteras. Den finns helt enkelt inte, eller är så liten att den inte kan mätas. Man kan därför med säkerhet säga att vårt bidrag av koldioxid till atmosfären, en molekyl CO2 bland 9.999 andra atmosfärsmolekyler på 50-100 år, inte kan orsaka en global uppvärmning  (AGW) och absolut inte en katastrofal uppvärmning (CAGW). Det är därför också meningslöst att försöka styra de naturliga variationerna via förbud och beskattning av en bråkdel av våra egna utsläpp.

När vi passerar tvåhundraårsdagen ämnar EU, FN och andra att ha infört en sträng regim för att kontrollera Jordens medeltemperatur via reglering av antropogen CO2. Det är en operation i total motsats till beprövad vetenskap.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Klimatnotiser

I väntan på att våra svenska politiker ska rasera såväl den demokratiska processen som väljarnas förtroende kan vi väl titta på lite nyheter om det politiserade klimathotet. Som utgångspunkt citerar vi professor Chris Folland, som varit lead author till inte mindre än fyra IPCC-rapporter:

“The data doesn’t matter. We’re not basing our recommendations on the data. We’re basing them on the models.”

Sally Baliunas kompletterar en uppsträckning av hur vidskepelse tillåts påverka myndigheters beslut. Idag med klimathotet, precis som med häxjakten under den lilla istiden på 1600-talet. Samma fenomen – väder, samma panikartade letande efter syndabockar.

Alex Newman redovisade ifjol Nikolov och Zellers studie om planeters atmosfärstemperatur. Ingen reaktion i svenska media. Här på Frihetsportalen har de varit omnämnda, 2013-02-01, 2017-02-07, 2017-10-26, 2017-11-08, 2018-01-08, 2018-02-16. Deras teori tycks utvecklas till att komma allt närmare en riktigt god förklaring till klimatvariationer.

Somliga ”experter” anser att vi måste göra något det klimatfarliga boendet. Vår blotta existens släpper ut för mycket CO2 och skapar extremväder! Det är dessa våra gammelmedia och gammelpartier lyssnar på.

Anthony Watt har noterat att Bank of England anser att banker inte ska behöva redovisa hur de är exponerade (ekonomiskt) mot klimathotet. Watt tror att det är för att det skulle avslöja hur dåligt underbyggda sådana beräkningar är.

Vidare har han noterat att man på Harvard räknat ut att vindkraftverk bidrar till den globala uppvärmningen.

Viktigast av allt är dock avslöjandet att John McLean som doktorand 2016 avslöjade att det fanns massor av felaktigheter i HadCRUTs rapporter. Allt från enkla stavfel till att i sina modeller placera mätbojar lokaliserade ute till havs tiotals mil in på land och ändå fortsätta räkna med dem som om det vore korrekta uppgifter.

Jo Nova undrade hur det kan komma sig att en doktorand som granskade denna 226 miljoner punds verksamhet med 2100 anställda, kunde hitta fel som de inte själva kunde finna.

De tackade för hjälpen och lovade rätta till felen. Men inget har hänt. Nu har McLean sin doktorstitel och har presenterat sin uppdaterade rapport, ingen förbättring hos HadCRUT.

Avslutningsvis återknyter vi till inledningen om att IPCC inte baserar sina prognoser på fakta utan på modeller. Det är en trend som pågått i 60 år och som Ike Eisenhower berörde i sitt avgångstal till nationen i januari 1961 när han lämnade över presidentämbetet till John F. Kennedy. Han varnade då för två saker. Dels det militär-industriella komplexet, vilket är mycket känt och har upprepats i alla år, främst av vänsterintressen.

Dels att komplexiteten i modern forskning och att den finansieras med offentliga medel riskerar att göra den oanvändbar för politiska beslut i de folkvalda församlingarna. För att forskningssamhället kommer att ägna sig mer åt att söka offentlig finansiering än åt att söka fakta och sanningar. Om inte den varningen träffar rätt i solarplexus på FN och IPCC vet jag inte vad som skulle göra det.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Macron – populismens sanna ansikte

Demokrati kallas på engelska ibland för ”the popular vote”, ungefär folkets röst. För att vinna the popular vote måste man vara populär bland väljarna. Alla politiker som ställer upp i val kan därmed beskyllas för att vara populister.

Partierna anstränger sig för att sålla fram företrädare som är populära, för om det lyckas ger det försörjning till en massa  människor som inte själva lyckas göra sig populära. Bland lyckade sådana exempel kan nämnas John F. Kennedy, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Barack Obama och kanske Olof Palme. Även de som lyckas blir de naturligtvis omstridda bland sina motståndare. Det finns också exempel på sådana som är populära i sina partier, men misslyckas med att bli valda. Som Yngve Holmberg, John McCain och Mona Sahlin.

Ibland dyker det upp personer som inte sållats fram inom partierna. De kommer så att säga in från sidan. Donald Trump är naturligtvis en sådan. Emmanuel Macron är en annan. Trump tog sig in i ett parti som motvilligt accepterade honom. Motvilligt för att han inte är deras produkt, men ändå villigt för att hans framgång ger försörjning och viss makt till partiet.

I Macrons fall hade han inget parti, det skapades runt honom av bankirer och andra som ville se honom vald som deras företrädare. De hade pengar och kunskap att köpa en framgångsrik marknadsföring av sin kandidat, en lyckad valkampanj. Så han blev vald med ovanligt tydliga siffror. Men utan egentlig förankring i det politiska systemet har hans popularitet nu sjunkit till rekordlåga siffror. 

För populister är det stor skillnad på valrörelse och maktutövning. Den verklighet som granskar maktutövningen är betydligt strängare än de preciöser som gärna solar sig i glansen från en populär person i valrörelsen.

För att balansera sin vikande popularitet kastar sig nu Macron, likt precis alla gammelpartiernas företrädare, över sådana rättänkande som Viktor Orban och Matteo Salvini, med tillmälen som populister och mörkerkrafter. När det egentligen är dessa som vågar utmana rådande vänsterhegemoni som är ljuset i europeisk politik.

När 55% av infödda tyskar vill emigrera för gott, då är det något som är fundamentalt fel i den av gammelpartierna förda (invandrings)-politiken. Jag vet att den åsikten finns och är sann, för jag har nyligen sålt en fastighet på svenska landsbygden till en tysk köpare. Jag frågade köparen vad som var avgörande för affären. Svaret var lugnet och frånvaron av de med statliga subventioner nyinflyttade människor som inte respekterade tysk vardag.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Godhetssignalering

En god vän skickade till mig en kopia på nätupplagan av Mariestadstidningen den 9 oktober. Där fann jag en insändare skriven av en Sivert Aronsson i Göteborg. Nu kan man inte säkert veta att det verkligen är en insändare skriven av en sådan Sivert Aronsson. Ibland skriver tidningarna själva sådant de vill se debatterat. Man kan dock vara säker på att när en liten lokaltidning som Mariestadstidningen tar in en sådan insändare från en person långt från det egna täckningsområdet, det är cirka 25 mil till Göteborg, då är det för att de vill sälja in den åsikt som framförs. Om de inte gillade den skulle de tacka nej, med hänvisning till utrymmesbrist och lokal förankring, eller inte befatta sig alls.

Men jag reagerade på hur okunnig Sivert är och vilka missförstånd som präglar hans text. Han önskar säkert vara en god människa, men i sin iver har han hamnat på fel sida. Tyvärr är han inte ensam. Men jag ska förklara lite. När man klagar på godhetssignalerandet i vårt samhälle så använder man ordet ”godhet” ironiskt. För man anser inte att de som signalerar sin egen förträffliga godhet verkligen är goda. De är bara posörer i lånta fjädrar. Preciöser i PK-skrud.

Det första man känner igen dessa posörer på, är att de inte själva levererar den godhet de talar om, de kräver att vi andra ska leverera den. Inte minst kräver de att få bestämma hur våra skattepengar ska fördelas, så att det belyser deras godhet. De är alltså egentligen onda människor.

Sådan godhet där man tar från andra för att bättra på bilden av sin egen godhet är en gammal företeelse. Inom religionerna har det i alla tider funnits i överflöd, så det berör jag inte ens mer än så. En av de äldre svenska godhetssignalerna där de ”goda” tar från en grupp för att ge till andra är Allemansrätten. Staten tar ägande- och brukanderätt från de rättmätiga ägarna och ger till alla som vill ha, utan att ge någon ersättning till markägarna.

En annan relativt gammal godhetssignal är Majblomman. Här betalar var och en vanligen själv, men vad man betalar för är en affisch, en reklamplats, som säger att jag är minsann så god som har gett pengar till barn i utsatt läge. Den som verkligen vill vara god hade kunnat ge mycket mer och kanske själv överlämnat pengarna. Ibland är det inte heller pengar som behövs, det kan vara hjälp i annan form. Men det är väl för jobbigt.

Ett annat godhetssignalerande, som dessutom är mer eller mindre påbjudet bland människor i offentlighet är det Rosa Bandet. Har man inte det på sig när det är kampanj tillhör man förmodligen de ondaste av onda. Godhetssignalering så det skriker om det.

Annan godhetssignalering är när svenska myndigheter och förvaltningar använder skattepengar för att i feministisk anda menscertifiera sin verksamhet, eller genuscertifiera, eller något annat dumt och onödigt påfund.

Den som inte ställer upp på detta godhetssignalerande är ingalunda empatilös. Snarare är det en person med integritet och självaktning. En sådan som verkligen kan visa empati när det är påkallat. Sivert har också fallit i fällan att egoism är något negativt. Vi behöver vara egoistiska för att kunna skapa något att dela med oss av. Charity begins at home, som det mycket träffande heter.

Sivert anklagar dem som kritiserar godhetssignalerandet för att främja kleptokrati. Då har han inte alls förstått vad de sysslar med som med andras pengar signalerar sin godhet. Han erkänner att han inte förstår vad som är poängen med alt-right, men det enkla svaret är att det är det bättre alternativet till alt-wrong, det vill säga vänsterposerande av alla slag.

Han tar Donald Trump som exempel på något dåligt och buntar ihop det med den växande kritiken mot den ”expanderande rättighetsrörelsen” och ”generös flyktingmottagning”. Den vettlösa rättighetsrörelsen vill ge allehanda positiva rättigheter till alla och envar på ett ansiktslöst skattebetalarkollektivs bekostnad. Men också som en konfiskation av all slags äganderätt. Vari ligger det goda i sådan politik?

Om Sivert av generositet med egna medel vill välkomna och betala för ett antal flyktingar må han få göra det. Men varför ska hans önskan om godhetssignalering tillåta honom att tvinga oss andra att betala kalaset? Jag vill bli behandlad som en myndig person med rätt att bestämma över mig själv, mitt liv, min egendom och mina åsikter. Så behandlar jag också andra.

Här nedan följer hela Siverts insändare i faksimil. Eftersom han önskat sprida sitt ord tar jag för givet att han inget har att invända mot att jag hjälper honom sprida det.

GODHET.
Bland det dummaste jag hört är det om godhetsknarkande. Ur antietablissemangsrörelsen har en subgrupp vuxit fram som menar att godhet och empati är något klandervärt. Godhetsknarkare kallas de som talar om välgörenhet och mellanmänsklig välvilja. Exempelvis en sådan som bidrar till Rädda Barnens verksamhet eller skänker en slant till tiggaren. Godhetsknarkarna betraktas i dessa kretsar som apostlar för vänsteretablissemanget, vars strävan efter jämlikhet och solidaritet förtrycker deras rätt att vara elaka och uttrycka sig nedrigt om andra. 

Empati, förmågan att sätta sig in även i okända människors situation, är något unikt för människan och som skiljer oss från djuren. Det är till stor del empatin som gör ett vettigt samhällsbygge möjligt, i vilket man litar även på andra än sina allra närmsta. Avsaknad av empati däremot leder till klientelism, egoism och kleptokrati. 

I ett sådant samhälle ser man främst till sitt och sina närmstas bästa. Allianser och grupperingar skapas, främst för att säkra sitt eget hägn, medan andra pekas ut som fiender och allmänt oönskade. Det är ett sådant samhälle Donald Trump nu arbetar för, understödd av sina aggressiva alt-right-kompisar. Rörelsen är på frammarsch även i Europa och i Sverige. Dess långsiktiga syfte är oklart, men i vilket fall fördärvligt. Om nu syftet är att kritisera den expanderande rättighetsrörelsen eller ett generöst flyktingmottagande så finns dock tvivelsutan bättre metoder än att förkasta godhet och empati. 

I sin iver att kritisera det godhetssuktande så kallade vänsteretablissemanget har antigodhetspopulisterna vuxit fram. Populister som i blint raseri glömt bort så enkla trossatser som att behandla sin näste som man själv vill bli behandlad. 

Sivert Aronsson
Göteborg 

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Fascism är en utveckling av socialismen

Dagen gästskribent är Dan Ahlmark

Den konventionella höger – vänsterskalan har för mig alltid framstått som i grunden fel gällande de ideologier, som i första hand påståtts vara stora motståndare till varandra. Det gäller då främst socialism/kommunism vs fascism/ nazism. Fascism och nazism placeras där vanligen ytterst till höger med olika konservativa och frihetsinriktade partier som grannar. Men av vilka skäl kan nazism och fascism klumpas samman med t. ex. moderna demokratiska konservativa partier och kallas ”högerpartier” ?

När nazismen framträdde, påminde dess program, retorik och t.o.m. namn –national socialism – om en samhörighet med socialismen, men där dess uttalade nationalism skilde ideologin från kommunismen och – självfallet – den tyska socialdemokratin med dess trohet mot verkligt folkstyre. Sedan kan man säga, att skillnaden gentemot den ryska versionen av kommunism så småningom minskade genom utvecklingen mot nationalism under Stalin. Men nationalismen i den nazistiska ideologin var trots allt inte huvudfrågan utan var klart underordnad rasen, som var det riktiga kriteriet på vem, som verkligen var nazist och vilka frågor och intressen som skulle främjas av staten. Här fanns en ordentlig skiljelinje till socialismen (auktoritär eller demokratisk) och kommunismen. Men företrädare som Hitler och Goebbels ansåg, att man hade en likartad inställning och ett gemensamt mål med dessa ideologier gällande att krossa kapitalismen och den liberala världsordningen och att skapa ett ”socialistiskt” samhälle. Ett samarbete med vänstern sågs inledningsvis som både möjligt och önskvärt. De ledande nazisternas inställning till marxismen var delvis kluven och pendlade mellan visst gillande men med mycket fördömanden. Sedan kom Hitlers politiska framgång i Tyskland, hans ambitioner och beroende av industrin och militärledningen för att nå sina utrikespolitiska mål, att helt prägla hans åsikter och attityder.

Fascismen jämfört med frihetliga ideologier
Medan nationalsocialismens ideologiska rötter var flera och i vissa avseenden klart skilde sig från socialismens, är den senare ideologins klara och intima samband med fascismen uppenbar. Att Mussolini var marxist långt upp i vuxen ålder är välkänt, liksom att han därefter valde att utforma och följa en klart nationalistisk linje. Medan nationalismen ändrade politiken i ett antal avseenden,  eliminerades därmed inte grunddragen i hans åskådning i andra avseenden. Om man därför jämför klassisk italiensk fascism med vad vi idag – i enlighet med anglosaxiska synsätt – kallar moderna konservativa partier framträder avgörande skillnader. För att ytterligare belysa den frågeställningen tar jag i jämförelsen nedan även med libertarianism, som ju ibland kallas extremhöger av socialister dvs mycket närliggande till fascism och konservatism enligt höger – vänsterskalan. Jag utnyttjar sex kriterier, vilka gäller mycket viktiga åsikter avseende strukturen och levnadsvillkoren i mänskliga samhällen.

Klicka på bilden för större text.

Även utan att strikt definiera termerna syns tabellen (trots det begränsade antalet kriterier) klart visa, att det föreligger en nämnvärd överensstämmelse mellan det praktiska resultatet av de konservativa och libertarianska synsätten. Däremot är det en oerhört djup skillnad mellan dessa och fascismen. Hur kan man då motivera att klumpa ihop dessa åskådningar i en grupp? Hur kan man överhuvudtaget motivera, att fascism och konservatism ska anses vara likartade? Och om man inkluderar kommunism och nazism framträder de stora likheterna gällande grundläggande synsätt mellan dem och fascism. 

I min bok om libertarianism och välfärdsstaten (1) utvidgar jag analysen och konstruerar ett diagram med två axlar, där en gäller ekonomisk frihet och den andra alla andra typer av frihet. Därefter värderar jag bl. a. kommunism, nazism och fascism, modern konservatism samt libertarianism på en skala 1-10  avseende varje axel och med värdet 0 i axlarnas skärning. Medan kommunism och nazism då naturligt nog ligger i nedre vänstra hörnet, placeras fascism såsom en icke-totalitär rörelse högre avseende allmän frihet. Modern konservatism och libertarianism ligger naturligen uppe i högra hörnet. Diagrammet visar, att de tre diktaturideologierna naturligt nog hamnar nära varandra och i direkt motsatsställning till frihetliga partier. Den konventionella vänster-högerskalan är alltså meningslös för att beskriva sambandet mellan demokratiska partier och de klassiska förtryckarideologierna. 

Vad förklarar fascismens likhet med socialism?
Den grundläggande förklaringen till varför fascismen har så få likheter med frihetliga ideologier framgår av en intressant artikel från augusti 2017 (2). Där redovisar författaren Dinesh D’Souza levnadshistorien för Fascismens Fader: italienaren Giovanni Gentile (GG). Denne nu helt bortglömde politiska aktivist och författare definierade och hade ett enormt inflytande på italiensk fascism och dess ledare Benito Mussolini, och kan sägas ha varit en av de ledande europeiska filosoferna under nittonhundratalets fyra första decennier. Genom att redovisa innehållet i hans skrifter besvarar D`Souza frågan, vilka kopplingarna mellan fascism och socialism är, och hur de kan vara så starka.

GG var nämligen marxist men fann som aktiv socialist, att medan Marx appellerar till klassintresset, kan man skapa ett betydligt kraftigare band till medborgarna genom att också använda nationalistiska argument: ”Fascists are socialists with a national identity”(3) . Han skiljer mellan två typer av demokratier: den liberala varianten som Englands, USAs etc och den ”sanna demokratin”. Medan den förra genom individuella rättigheter och kapitalism sägs uppmuntra individualism och egoism, underkastar sig människan i den sanna demokratin villigt staten i alla avseenden. Individen ser ingen skillnad mellan sina egna intressen och samhällets dvs staten. Han önskar ha en samhällelig gemenskap, som mera liknar familjens: ”Like Marx, he viewed socialism as….social justice, the ultimate formula for everyone paying their ”fair share”. For Gentile, fascism is nothing more than a modified form of socialism, a socialism arising not merely from material deprivation but also from an aroused national consciousness…”(2).

Fascismen har alltså skapats som en variant av socialismen, men – som den starkaste och mest användbara varianten just genom den dubbla argumenteringen (och där nationalismen sedan modifierade klasskampsidén). Nazismens syn på ras fann inget utrymme inom fascismen. Precis som i Marx’ utopi om kommunismen underkastar sig människorna i GG:s fascistiska samhälle helt staten, och alla individens handlingar är inriktade på att tjäna samhället dvs i praktiken staten. Det innebär också, att allt är politiskt, och att någon privat sfär egentligen inte existerar i det sanna fascistiska samhället. När det privata intresset sammanfaller med samhällets, bestämmer staten allt och kan också bestämma vad medborgarna ska utföra för funktioner och hur de ska tänka. Det är alltså ett slavsamhälle av ungefär samma dignitet som kommunismen. 

Mussolini övertog GG:s tankar och försökte förverkliga dem. Mussolinis viktiga  bok om fascismens ideologi spökskrevs av GG. Den fascistiske ledaren lyckades dock inte, kanske genom att den italienska kulturen, ledarnas personligheter etc. hindrade dem att genomföra något annat än en auktoritär diktatur. Man försökte inte konsekvent genomföra den hopplösa uppgiften att få samhällets och individernas åsikter att helt sammanfalla, eller att samhället bestämde allt. Till skillnad från Sovjetunionen och Tyskland fick i praktiken individen oftast ha sina avvikande åsikter, så länge han inte kommunicerade dem med andra. Människor man visste hade oppositionella åsikter men inte agerade och höll tyst, fick vara i fred. Och fascisterna eliminerade inte äganderätten men inskränkte så småningom kraftigt friheten i det ekonomiska livet. 

D´Souza förklarar varför vänstern inte vill tala om GG (3). Han skriver:

Leftists can´t acknowledge their man, Gentile, because that would undermine their attempt to bind conservatism to fascism…To acknowledge Gentile is to acknowledge that fascism bears a deep kinship to the ideology of today´s left. 

Så Giovanni Gentile – skapare av marxismens ”mest användbara variant” – kommer inte få något erkännande av vänstern för sitt omfattande arbete att lägga grunden för fascismen. De vill inte erkänna, att Mussolinis tankar och ideologi fundamentalt formats av en kreativ och seriös filosof, djupt influerad och formad av marxism.

______________________________

(1) VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten, (2017), s. 38-41. Realia förlag, Stockholm.

(2) Dinesh D’Souza (2017). Fascism’s Karl Marx is the man the Left doesn’t
want you to meet. https://www.dineshdsouza.com/news/fascisms-karl-marx/

(3) Dinesh D’Souza (2017). “Is Fascism Right Or Left?”  www.thecoachsteam.com/2017/12/is-fascism-right-or-left.html

Dan Ahlmark är ekon.lic och jur.kand. Efter forskning vid Handelshögskolan i Stockholm och arbete i industrin i Sverige och utlandet startade Ahlmark ett eget konsultföretag med inriktning på konkurrensstrategi, affärsutveckling och marknadsföring. År 2017 gav han ut boken ”Vakna upp! Dags att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Posted in Frihet, Gästlistan | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

FN sprider folk

FN-organisationen Global Compact, som jag skrivit om tidigare, har skrivit ett drygt 30 sidor långt förslag till fn-resolution om migration som det är meningen medlemsländernas statschefer ska godkänna vid mötet i Marocko 10-11 december. En ambition sägs vara att göra det möjligt för människor att flytta säkert mellan länder. Det gäller alltså inte bara flyktingar och fattiga migranter. Men med den höga ambitionen kan följa avigsidor som oärliga migranter, människosmugglare och politiker kan utnyttja för andra syften.

Visserligen står det i förordet att Global Compacts arbete inte är juridiskt bindande, att nationalstaternas självständighet och egen beslutsrätt fortsatt ska gälla. Men där finns också flera stycken om migranternas rättigheter, mänskliga rättigheter och inte minst att överenskommelsen är människocentrerad.

Om nationell suveränitet ska fortsätta gälla oinskränkt, då behövs ju inte denna deklaration och överenskommelse. Då gör ju varje land som de vill även i fortsättningen, eller hur?

Enda anledningen till att vissa personer, organisationer och stater vill få denna deklaration till stånd är att de vill kunna peka på sina godhjärtade intentioner och säga att någon undanskymd del i deklarationen trumfar nationell suveränitet och att en viss eller alla stater måste åtlyda deras tolkning.

Fel, fel, fel! Skriv inte under! Behåll rätten att tolka och bestämma hemmavid. Ge inte djävulen ett lillfinger, för han kommer förr eller senare att ta hela handen. Han gör det med benäget bistånd av godhjärtade svenskar som inte kan hålla sig till att sköta sitt eget, utan nödvändigtvis och oombedda måste bestämma även för andra svenskar.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Strandskydd?

Delägare och grundare av Sun Microsystems, Vinod Khosla äger en fastighet i närheten av en strand allmänt kallad Martin’s beach söder om San Fransisco. Han köpte den för tio år sedan och upptäckte att folk använde hans privata väg för att ta sig ner till stranden. Så han satte upp skyltar och stängsel samt anlitade vakter för att få ha sin egendom i fred.

På stranden finns inga intrinsikala naturvärden som behöver skyddas. Det är endast allmänhetens tillträde som stått i fokus. Khosla har aldrig nekat någon att vistas på stranden, som är statens egendom och mycket populär bland surfare. Han har bara hävdat att de får ta sig dit på annat sätt än på hans väg, över hans tomt. För det blev han stämd.

Nu har Högsta Domstolen vägrat ta upp hans fall och därigenom fastställt lägre instans dom att han inte får hindra allmänheten att bruka vägen. Kampen har varit hård och smutsig. Khosla har i kalifornisk media, som är notoriskt vänster, kallats för en mängd nedsättande epitet, många med hänvisning till att han är miljardär. Förtal och smutskastning som en vanlig människa inte skulle behöva tåla. Fallet är mycket omskrivet USA, exempelvis här, här och här.

Supreme Courts avgörande och tolkning, ses bland bedömare och media som att rika människor inte kan förvänta sig det egendomsskydd som lagen föreskriver. Avund och jante äger tolkningsföreträde. När det går så illa i USA, då kan man förstå att allt hopp är ute i Sverige och Europa.

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Myndighetsmakt

I Dalarna fylldes kvoten av tilldelade björnar på jaktlicensen inom delområde 2 på två dygn. Då begärde ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, Martin Lundgren, extra tilldelning. Bland annat motiverat av att förbundet anser det klarlagt att det finns väsentligt mer björn i området än vad Länsstyrelsen antagit. Men även för att jaktlagen fortsatte rapportera in björnobservationer.

Handläggaren, Linda Vedin, avslog omgående JRFs begäran, med följande motivering. – ”En enskild inte kan väcka fråga om utökad licensjakt. Det är ett beslut som bara vi kan fatta.” 

Sedan när blev en rikstäckande intresseorganisation i det korporativistiska Sverige klassat som en ”enskild” (person)? Har vi här det slutliga beviset på tjänstemannastyrets fullbordade maktfullkomlighet? Om en riksorganisation nekas rätt att kommunicera med makten, hur långt ifrån sådan kontakt har då den enskilde medborgaren förflyttats?

Jakträtt på allt vilt följer av äganderätt till jaktbar mark (eller vatten). Om inte en enskild tillåts kommunicera med myndigheten i frågor som ytterst är beroende av den enskildes äganderätt, vilken rätt har då svenska medborgare att kontakta myndigheterna i någon som helst fråga?

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Därför är PPP inte tillämpligt på AGW

Precis som jag förklarat ett antal gånger, vore det att binda ris åt egen rygg att kräva att få betala till Klimatfonden eller liknande med hänvisningen till Polluter Pay Principle. Nämligen att låta alarmisterna bestämma att CO2 är en förorening, trots att det inte är det. Objektiva fakta skulle inte tillåtas i ekvationen om de får bestämma.

Nu har likväl ett sådant förslag lagts fram av World Resources Institute, WRI. För att kompensera ”underfinansieringen” av FNs Green Climate Fund, GCF, ska alla länder betala för sina ackumulerade CO2-utsläpp mellan 1850 och 1990, baserat på respektive lands BNP. Ingen förklaring ges till hur man ska justera för BNPs variation under dessa 140 år, som exempel, eller på vilket sätt BNP skulle vara ett relevant mått.

Visserligen skulle bland annat Sverige slippa lindrigare undan än med MP idag, förmodligen med hänvisning till vår elproduktion via vatten- och kärnkraft. Men principen om CO2 som förorening skulle cementeras.

Hela aktstycket är en uppvisning i vansinne och vansinnigheter. Men ingen hade väl väntat något annat heller. Vi har ju att göra med fanatiska fundamentalister här. Ett accepterande av denna propå skulle vara att acceptera att ledas av vansinnet.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments