När skam och valrossar går på torra land

SVT visade med glädje och låtsad förfäran WWF och Tom Arnboms filmklipp av valrossar som kastar sig ut från klippor någonstans i Ryssland. Trots att alla redan vet att om det kommer från WWF så är det lögn. Klippen är en del av Netflix serie Our Planet.

Den stora lögnen här är att dessa scener orsakats av ”klimatförändringarna” som påstås ha utplånat havsisen i Arktis. Isen finns dock kvar. Som konsekvens av den påstått försvunna isen sägs valrossarna trängas ihop på land. Sanningen är att så har valrossar alltid gjort och kända lokaler för detta beteende finns i en databas som går tillbaks ända till 1852.

Den lilla lögnen 1, är att man inte redovisade att isbjörnar gick på stranden och både dödade valrossar och kalasade på kadavdren. Därför låg det så många som kanske ett par hundra valrosslik på stranden. Endast ett fåtal valrossar som föll från klipporna filmades. Flera klipp visar samma fall ur olika vinklar. Inte heller redovisade man att man jagat bort isbjörnarna för att dessa inte skulle finnas på bild.

Den lilla lögnen 2, är att man inte redovisade att filmteamet använde drönare för att närgånget filma valrossarna som klättrat upp på klippor. Hur många av de som föll var i verkligheten skrämda utför stupen av filmteamet?

Den lilla lögnen 3, är att man inte vill berätta vare sig när eller var man filmat detta. Därmed kan inte oberoende granskare kontrollera uppgifterna.

Den lilla lögnen 4, är att när säldjuren, som valrossar är, lämnar en strand av det här slaget uppstår en ökad risk att bli offer för isbjörnar för den som blir ensam kvar. Så om massan bestämmer sig för ”gå till sjöss”, vilket ofta orsakas av oro för något, då blir det oordning och panik uppstår lätt hos de djur som känner sig vara i risk att bli ensamma kvar.

Den lilla lögnen 5, är att när det blir stora ansamlingar på attraktiva platser så är det inte ett bevis på att arten är hotad. Det är tvärtom snarare ett bevis på att arten är övertalig och individer med låg rang trängs undan till sämre och mer riskabla platser.

Den lilla lögnen 6, är att detta inte är nyheter. Liknande scener filmades av statliga US Fish and Wildlife redan 1994 i Alaska.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Atmosfärseffekten i grundutbildning

Jag har aldrig trott på påståendet på koldioxid som en växthusgas. Vet att jag i slutet på 70-talet eller början av 80-talet protesterade när någon sa att koldioxid är en växthusgas. Det är en falsk analogi, hävdade jag, för det strider mot gaslagarna.

På sistone har jag funderat på var jag fått denna insikt ifrån. Att det hänger ihop med min gymnasieutbildning på naturvetenskaplig linje på Midskogsskolans tekniska gymnasium i Luleå, det har alltid stått klart. Där hade jag Arne Lindahl som klassföreståndare och lärare i matte och fysik. Jag (och andra) påstår att han var skolans bästa lärare i dessa ämnen vid den tiden. Vi hade honom som sista kull innan han pensionerades. Han var med andra ord mycket rutinerad och väl påläst.

Min undran har varit om jag dragit dessa slutsatser själv, utifrån den kunskap vi fick på fysiklektionerna, eller om Arne Lindahl faktiskt konkret påstod det för oss. Han skulle inte ha gjort ett sådant påstående utan att lägga fram sitt bevis. Men jag har inget minne av att han gjorde det.

Det enda jag minns från tidigt 70-tal är att det varnades för en ny istid och den varningen fanns kvar åtminstone delvis in på 80-talet. Så när varningarna om koldioxid som en värmande växthusgas dök upp verkade det vara tagit direkt ur tomma luften, mer eller mindre bokstavligt talat.

Nyligen läste jag Gösta Petterssons Falskt Alarm, och där framkom att världens meteorologer i slutet på 50-talet var ense om det inte fanns någon växthuseffekt och inga växthusgaser. Istället hade de enats om att det finns en atmosfärseffekt som drivs av atmosfärens massa och Jordens gravitation. (variationerna drivs av solens variationer) Nyligen har Nikolov och Zeller med data från NASA bekräftat att så fungerar alla planeter med atmosfär i vårt solsystem. Principen verkar alltså vara universell. Universella principer är generellt bättre än specialfall, något som Albert Einstein ägnade mycket tid åt att visa.

Min lärare, Arne Lindahl, var fysiklärare redan i slutet på 40-talet. Det är inte alls omöjligt, snarare mycket sannolikt, att han följde med i den vetenskapliga diskursen på ett flertal områden. Han bör då ha observerat meteorologernas ställningstagande på 50-talet. När påståenden om växthuseffekt och växthusgaser dök upp på 70-talet fann han det för gott att informera oss om falskheten i det budskapet. Jag minns det inte, men detta är det enda sätt jag kan förklara att jag haft denna inställning i frågan klar för mig ända sedan den tiden. Det plus att jag från biologiundervisningen i högstadiet på 60-talet haft med mig lärarens ord att ekvationen för fotosyntesen är den viktigaste kunskap vi kommer att få oss till livs så länge vi lever.

Truth requires only the majority of one to triumph

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Propagandan möter Klimatsans

Som jag tidigare redovisat är svenskarna unika i sitt sätt att lyfta fram klimatfrågan som den viktigaste politiska frågan för dagens samhälle. I alla undersökningar jag sett anger minst 25% av svenskarna att det är den viktigaste frågan, någon gång har det varit över 50%. I andra länder är det 1-10%. Miljöpartiet anses i dessa undersökningar ha den bästa klimatpolitiken.

Då inträffar det som inte stämmer. Om klimatfrågan är den viktigaste frågan, och miljöpartiet har den bästa politiken, varför får de då bara strax över riksdagsspärren i val och opinionsmätningar?

Anser folk att miljöpartiet egentligen inte har den bästa politiken?
Eller anser folk egentligen att klimatpolitiken inte alls är så viktig som de svarar?

Kan det vara så illa att svenskarna har genomskådat klimatbluffen, men är för fega för att säga det rent ut? I så fall är det ju bra, att de genomskådat bluffen menar jag. För då behöver vi egentligen inte övertyga dem om att byta ståndpunkt. Vi behöver bara få dem att våga deklarera det.

Det kräver i så fall en annan argumentation. Vi måste hjälpa folk att våga komma ut ur klimatgarderoben. Hur gör vi det på bästa sätt? En möjlighet är den vi noterat vid våra minidemonstrationer, att folk vågar hålla med oss gräsrötter när vi är ute och argumenterar. Dels ser de att vi vågar, dels ser de att andra vanliga människor vågar. De är inte ensamma och inte alls så ensamma som mediapropagandan låter påskina.

Vi måste alltså organisera en folkrörelse. Den behöver inte vara strikt organiserad. Nätverket Klimatsans är rätt tänkt, rätt idé och en idé vars tid har anlänt. Vi måste skaffa pengar och hjälp till Sture att sprida trycksaker, plakat och ponchos. Vi måste organisera tid och plats där sådant finns tillgängligt för den folkliga manifestationen av klimatsans i den politiska debatten.

Tveka inte om du får en inbjudan eller uppmaning att delta. Du kan visa för de tveksamma att de kan räkna med att de skyddas av antalet likasinnade runtomkring sig!

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Sverigedemokraterna skämmer ut sig

Nu går SDs EU-kandidat Beatrice Rugland Timgren ut i pressen och spinner på att genomföra Gretas krav. Hon anser att man ska rösta på henne (Beatrice) och SD för att få till en hård klimatpolitik i EU istället för den symbolpolitik som hittills lanserats. (Häpp!) Den som satt upp som mål om en halverad fossilbränsleanvändning i EU till 2030.

Då finns det alltså endast ett svenskt parti som vågar stå emot klimathotarmaffians krav på totalitär centraplanering av planeten, Klassiskt liberala partiet. I dess partiprogram står följande:

8.4 Mänsklig global uppvärmning
Frågan om huruvida mänsklig aktivitet är en bidragande faktor till den globala uppvärmningen är en komplicerad vetenskaplig fråga som Klassiskt liberala partiet anser vara alltför tidigt att ge ett definitivt svar på. Många forskare anser att människan bidrar till den globala uppvärmningen och klimatförändringarna, men det finns många seriösa forskare som är oeniga om att mänsklig aktivitet är ett stort hot mot klimatet. Det som är säkert är att jordens klimat har gått igenom många perioder av drastiska förändringar, även långt innan industrins utveckling började.

Klassiskt liberala partiet anser att det är olyckligt att skeptiker tystas i det offentliga rummet och att klimatdebatten är alltför färgad av politiska motiv, känslor och åsikter från personer utan tillräcklig professionell bakgrund. Det har också visat sig att flera klimatforskare använder modeller och statistiska metoder som inte är tillräckligt bra och att det har förekommit ett antal fel i förutsägelserna om klimatförändringarna. Detta är faktorer som bidrar till att försvaga klimatforskningens trovärdighet.

Klassiskt liberala partiet sätter folk i centrum i sin miljöpolitik, vilket innebär att vi inte accepterar politiska bestämmelser och lagar som hindrar industriell utveckling, produktion och välstånd. Vi accepterar inte att politikerna använder mänsklig global uppvärmning som en motivering för att äventyra framtida värdeskapande för nuvarande och kommande generationer. Vi vill därför dra tillbaka Sverige från Kyotoprotokollet och liknande arrangemang och avstå från att ingå liknande avtal i framtiden.

Om det i framtiden skulle visa sig att det kommer fram starka bevis för att mänsklig aktivitet faktiskt är ett allvarligt hot mot klimatet, vill Klassiskt liberala partiet att näringslivet själv och den fria marknaden skall ta hand om lösningarna, eftersom dessa är mycket bättre lämpade för uppgiften än politikerna.

Klassiskt liberala partiet vill:
● Att rädslan för mänsklig global uppvärmning inte ska lägga hinder i vägen för
produktion och ekonomisk utveckling.
● Dra tillbaka Sverige från Kyotoavtalet och liknande avtal.

Jag har varit pådrivande i partiet för detta ställningstagande. På vårt interna forum verkar samstämmigheten idag vara stor att klimathotet är falskt. För den som inte noterat det står jag på tredje plats på partiets valsedel. Är jag den enda svenska politiker man kan lita på inte tänker backa för klimathotsmaffian?

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Nättrollen på Wikipedia

William Connolley heter ett nättroll och före detta administratör på engelskspråkiga Wikipedia som var aktiv i klimatfrågan för mer än tio år sedan. Han skrev egna artiklar, redigerade andras och tog bort flera, sammanlagt över 5000 visade det sig. Allt han gjorde, gjorde han för att förstärka alarmismen. Spåren finns delvis kvar än idag, trots att han fick sparken och bannlystes 2009.

Vi är flera som anser att det finns liknande fenomen på svenska Wikipedia. Jag la för några år sedan in en förklaring till begreppet årsmån, en av mina käpphästar i klimatdebatten. Min text var inte argumenterande, endast förklarande.
Nyligen upptäckte jag att den var borttagen och la därför in en text igen, som togs bort, igen och igen. Då brann det till i gubben och jag gjorde något fult, nämligen tog bort personbeskrivningarna för de två som raderat min text.
Användare Yger och Edaen.
Dessa två är tydligen något slags moderatorer på svenska wikipedia. Egentligen är de nättroll. Jag la för bra länge sedan in en wikitext om Årsmån och den fick finnas kvar ett tag och tills vidare, trodde jag. För en tid sedan ville jag upplysningsvis länka till wikipediatexten. Men då var den raderad! Det är tydligen nättrollet Yger som håller svenska wikipedia som gisslan. Jag skrev ny text, som raderades inom ett dygn, och igen, vilken åter raderades.
Yger heter förmodligen Anders Wennersten och är född 1948 och bor i stockholmsområdet. Enligt uppgifterna i dessa länkar är han känd för sin diktatoriska stil på Wikipedia.
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?artikel=6125774
https://humanismkunskap.org/tag/wikipediapolis-yger/

Wikipediaguerilla


https://www.flashback.org/t2674576
http://anderswennerstenygerwikipedia.blogspot.com/
https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/tag/yger

Vetenskap och Folkbildning – en åsiktspolis på Wikipedia


https://meta.m.wikimedia.org/wiki/User:Anders_Wennersten

Alla moderatorer är anonyma och använder pseudonymer som kitayama, tegel, edaen, yger, bruno rosta, yesdi, tournesol, larske, littlegun, machatjkala, thoasp, vesihiisi, ternarius, sjunnesson, riggwelter,paracel63, esquilo, adville, fredde 99, skivsamlare, sjö, papper, anhn, plumbum208, hallabro, tostarpadius, alewi, nordelch, svensson1, andejons, fbq, nosslrac, taxelson, ariam, hannibal, migro, catcat, christian47, murmeldjuret, historiker, matanb. Detta under senaste månaden.
Notera att långt ifrån alla av dessa kan klassas som troll. Jag anser dock att det är en svaghet att gömma sig bakom pseudonym.

Här följer en nedkortad redovisning av den diskussion sedan fördes på min sida i Wikipedia när jag försökte förmå dem att förstå att det måste finnas en text om årsmån där. Det första de påstod var att texten var utan källor. Text utan indrag är min, text med indrag är andras. Kursiv text är någon form av citat.
Nej, den var inte utan källor. Källor fanns både till andra sidor som förklarar begreppet årsmån och till sidor med andra ord av liknande betydelse. Av ren hövlighet raderar man inte bara tvärt på det viset som Yger gjort, dessutom motiverade han sin radering med att ordet finns på wiktionary. Där finns alltså en källa han känner till. Men en avgörande skillnad mellan wiktionary och wikipedia är att det förstnämnda är en ordbok som ska ge en bekräftelse på att ordet finns, hur det stavas och en mycket kort förklaring till vad det betyder. Wikipedia däremot ska kunna ge djupare information. Detta motverkas om man gör som Yger.

Jag la in Årsmån på wikipedia för några år sedan. Det fick då stå kvar en längre tid och har fungerat som referens. När jag märkte att det försvunnit la jag in det igen, och igen. Det är något som inte står rätt till när det raderas på detta vis.

Men rent principiellt, hur kan man ange källor till ett folkligt uttryck som inte officiellt finns definierat på annan plats? Jag har tidigare varit i kontakt med Svenska Akademien för att förmå dem att ta in det i sina ordlistor och ordböcker, men fått till svar att det är ett för specialiserat fackuttryck!
Det börjar kännas som att det är jag som är källan, i egenskap av traditionsbärare för detta utomordentligt viktiga uttryck.

Jag tycker svenska wikipedia behöver en förklaring till begreppet årsmån. För nästan alla som bor och verkar på landsbygden är det välkänt och användbart vardagsuttryck. Bland övriga är det nästan okänt. Men för att kunna resonera om natur och miljö måste man kunna bruka uttrycket mellan dessa befolkningsgrupper med olika erfarenhet. Det kan då vara naturligt hänvisa till en grundlig förklaring på Wikipedia.

Här är ett förslag. Hur kan vi förbättra det så att det kan publiceras?
Årsmån kan sägas vara det svenska språkets motsvarighet till den grekiska antikens panta rhei (allt flyter) så som det tillskrivs Herakleitos. Detta tolkas lämpligen som en insikt om att det inte finns något status quo i naturen. Allt ändrar sig ständigt.
Det svenska uttrycket årsmån är också gammalt och sedan länge etablerat i alla verksamheter och discipliner som kommer i kontakt med naturen och dess variationer. Det må gälla jordbruk och trädgård, skogsbruk, fiske, viltvård eller de akademiska områdena, som meteorologi, agronomi, paleontologi, arkeologi och geologi.
Till de naturliga variationer som inryms inom årsmån och därför ger utslag på livsvillkoren kan nämnas temperatur, nederbörd, blomning, förfrukt, smittotryck, predatortryck, med mera.
Exempel på mening där uttrycket förekommer: Årsmånen har varit gynnsam för skogshönsens föryngring.155.4.221.121 7 april 2019 kl. 17.12 (CEST)

Allt i Wikipedia bygger på källor, och det är hur saker beskrivs i källor som avgör om det platsar eller ej. Så plocka fram källor som visar det är et etablerat begrepp och att det inte bara är en ordförklaring.Yger (diskussion)¨
OCh ordet finns redan i Wiktionary.Yger (diskussion) 7 april 2019 kl. 17.16 (CEST)

Nej, inte ALLT på wikipedia bygger på källor. Man kan säga det och man kan tro på det, om man vill. Men det framgår ju tydligt när man läser att så inte är fallet. Det är mycket vanligt att Wikipedia anges som källa, men om W förmedlar från annan källa så är ju W endast en andrahandsuppgift.
Exempelvis i samma stycke om ölbryggning används begreppet årmsån, utan förklaring för den som inte känner till det uttrycket. Saknas en källa här alltså. Vidare används uttrycket stöpa och en etymologisk förklaring ges. Det är väl minst lika omotiverat som den jämförelse jag gjort med panta rhei och status quo om den inneboende förståelsen av årsmån?

Mältningen kan man dela in i tre steg: stöpning, groning och kölning. Man börjar att stöpa a) kornet, det vill säga lägga kornet i vatten. Hur länge kornet ligger i vatten varierar beroende på årsmån på kornet, kornsort och vilken malttyp som ska framställas. [1].

Mina fetningar för förtydligande. Min uppmaning blir fortsatt att ta in Årsmån i wikipedia och låta det utvecklas. Mats Jangdal (diskussion) 7 april 2019 kl. 19.37 (CEST)

Om det saknas källor på Wikipedia skall det läggas till eftersom Wikipedia skall bygga på källor. Om du har synpunkter på artikeln om ölbryggning går det bra att ta upp det till diskussion på den artikelns diskussionssida. Riggwelter (diskussion) 7 april 2019 kl. 19.47 (CEST)
För kännedom finns ordet ifråga inte längre kvar i artikeln om ölbryggning. Riggwelter (diskussion) 7 april 2019 kl. 20.06 (CEST)

Snyggt jobbat Riggwelter! Istället för att acceptera att årsmån kan behöva en gedigen förklaring på Wikipedia tog du bort det textstycke där ordet förekom i någon annans text och gjorde den mindre värd. Med sådana “redaktörer” är Wikipedia förmodligen snart ett minne blott.

Källor för årsmån
https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/mom/fieldstations/uddevallakonf/2018/f5.-ingemar-gruvaeus.pdf

https://www.odlingibalans.com/temadagar-seminarium-%C3%A5rsm%C3%B6ten/%C3%A5rsm%C3%B6te-15-mars-2018-38037623

https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/2/sortval-i-ekologisk-odling-2019/

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo148.html

https://www.granngarden.se/utsade-lantmannen-lantbruk-havre-nike-c2-25-kg/p/1250560

https://www.sockerbetor.nu/cps/rde/xbcr/SID-8A37544D-D9D507D8/agriportal/1262NS2_Kalkfolder___7Produktbeskrivning_2368098_snapshot.pdf

Årsmån igen

@Mats Jangdal:När man lägger in en text på Wikipedia godkänner man att texten kan redigeras eller kopieras av vem som helst. Det står vid knappen “publicera ändringar” i redigeringsläge. Den text du lade in som artikel var, som redan påpekats, inte särskilt uppslagsverksmässig, utan snarare en betraktelse (eller något liknande) över begreppet. Att skriva en artikel om ett ord som förekom en (1) gång i nästan fyra miljoner artiklar är antingen otroligt djärvt eller en missuppfattning om vad Wikipedia är. Wikipedia har heller inga redaktörer, ingen personal, ingen redaktion, ingen ansvarig utgivare, ingen chefredaktör och heller inga anställda. Det är sådana som du och jag som bygger Wikipedia. Jag föreslår att du läser de länkar du fått i mallen på din diskussionssida, särskilt länken om grundprinciperna. Riggwelter (diskussion) 8 april 2019 kl. 22.19 (CEST)

Fine, den kunde skrivas en aning annorlunda. Men den innehöll faktiskt de väsentliga förklaringarna. Hade Yger och andra uppträtt på normalt sätt för Wikipedia hade ni föreslagit ändringar och frågat efter källor, men låtit den stå kvar. Inte raderat utan att lämna någon som helst förklaring. Då hade den kunnat bättras på och byggas ut. Att årsmån förekommer så sällan på Wikipedia är ingen anledning att inte ha en förklaring med. Som du ser i länkarna jag gav används årsmån dagligdags av folk som vet vad som menas. Fler borde få möjlighet att ta reda på det via Wikipedia.Mats Jangdal (diskussion) 8 april 2019 kl. 22.34 (CEST)

@Mats Jangdal: För sakens skull har jag nu också granskat de källor/länkar du anger och ser om de är användbara för en definition av ordet. Siffrorna hänför sig till länkarna i din post från 21.17:
2. Ordet nämns två gånger men utan förklaring. Källan är SLU, men oanvändbar.
3. Ordet nämns en gång men utan förklaring. Källan är ett referat från ett årsmöte, och oanvändbar.
4. Ordet nämns en gång men utan förklaring. Källan är SLU och en rapport om lämpliga sortval i ekologisk odling, bland annat med koppling till jordmån. Definition av begreppet saknas. Den rapport som sidan länkar till nämner ordet årsmån en gång, men utan förklaring.
5. Ordet nämns en gång men utan förklaring. Sidan är en boklänk i en webbutik och föga lämplig som källa på Wikipedia.
6. Ordet nämns en gång men utan förklaring. Sidan är en länk till en utsädesprodukt på Granngårdens webbutik och föga lämplig som källa på Wikipedia.
7. Ordet nämns en gång men utan förklaring. Sidan är en länk till ett informationsblad om en gödselprodukt och föga lämplig som källa på Wikipedia.
8. Ordet nämns flera gånger, men detta är en blogg (en privat webbplats) som inte är acceptabel som källa på Wikipedia. Förklaringen till vad årsmån är är därför hemsnickrad.
Om du bara ville bevisa hur många gånger ordet förekommer på internet är det lätt att göra en google-sökning som då ger 6670 träffar. Det stärker dock inte argumenten att vi skall ha artikel på Wikipedia om vad årsmån är utan att samtidigt kunna ange användbara källor som kan ge en fyllig artikel med gedigen förklaring utöver ordbokstandard (= Wiktionary). Den som vill ta reda på vad årsmån är googlar förmodligen, och Wiktionary (som är Wikimedias ordbokssajt) kommer upp som första träff. Möjligheten att ta reda på det finns alltså redan, i vår ordbok. Riggwelter (diskussion) 8 april 2019 kl. 22.42 (CEST)

Råkar du (Mats, ja eller nån annan) känna till vad motsvarigheten till “årsmån” är på engelska? –PJ (diskussion) 8 april 2019 kl. 22.55 (CEST)
@Riggwelter, det är ju det som är problemet, att för dem som är i “branschen” är det ett så självklart begrepp att ingen förklaring någonsin ges. Men för att vidga kretsen med insikt behövs en förklaring, gärna med exempel.

@ PJ, ordet är unikt för svenska språket! Enligt min bedömning är det gammalgrekiska panta rhei det som kommer närmast. Men det är lite för filosofiskt och inte tillräckligt konkret.
Jag har frågat på internationella forum och fått beskedet att när det gäller väder kan vagary – vagaries användas på engelska och används av BBC om växlande väder, men det gäller då i närtid och alltså endast väder, inte livsvillkor.
För andra språk har jag fått följande förslag som översättning av vagary:
Dutch – wispelturigheid
Finnish – päähänpisto
Greek – idiotropía
Spanish – extravagancia or rareza
I övrigt måste man på andra språk nöja sig med att säga naturliga variatoner, natural variations, eller motsvarande allmängiltiga hopfogning av ord. Men det finns inget begrepp som det svenska årsmån. Mats Jangdal (diskussion) 9 april 2019 kl. 12.20 (CEST)

Jag tror inte att vi kommer längre här. Någon artikel på Wikipedia blir det inte, men bygg gärna ut ordboksartikeln på Wiktionary om du kan finna verifierbara källor med vetenskaplig akribi (och som inte bara rör sig om artiklar där ordet förekommer). Wiktionary redigeras precis som Wikipedia, men man har givetvis samma källkrav där eftersom sajten, precis som Wikipedia, ligger under Wikimedia Foundations paraply. Riggwelter (diskussion) 9 april 2019 kl. 18.02 (CEST)

Moment 22 för Årsmån alltså. Mats Jangdal (diskussion) 9 april 2019 kl. 21.35 (CEST)

Jag tolkar deras motvilja som att de plötsligt insett att en förståelse av implikationerna från begereppet årsmån gör klimathotet mindre hotfullt.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 24 Comments

Budgetkrig mot folket

Det blir kort idag, men inte mindre upprört. Den igår av S lagda budgeten är en katastrof för svenska folket. Jo, man kan tycka att denna tilläggsbudget bara hanterar småpengar jämfört med den ordinarie höstbudgeten.

Men vad denna vårbudget gör, är att den pekar ut en mycket illavarslande väg för Sverige. Satsningarna på klimat och miljö anges i kortversionen till 2 miljarder kr. I den något mer detaljerade tabellen, som jag återger här, får jag det till 1,85 miljarder, varav 1,3 miljarder är helt och hållet ”klimatmotiverat”.

För att betala för detta föreslås 1,331 miljarder i ökade skatter på allehanda bränslen och kemikalier, inklusive att man avstår från att ta bort flygskatten. Att detta blir en generell börda på näringslivet som kommer återspeglas i löner som sackar efter och en försämrad valuta är nog ingen vågad gissning. Då hjälper det inte att en del av dessa pengar är öronmärkta till att exempelvis försöka göra stål utan kol.

Hur det ska gå när C och MP får fullt genomslag på en ordinarie budget, det kan man bara frukta för. Men det är ingen tillfällighet att SOM-institutet presenterar att mitten i svensk politik håller på att försvinna och att väljare till höger tappat förtroendet för media.

Klicka för större bild.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Jo Nova och Mohib Ebrahim om Climategate

På Jo Novs hemsida finns en utomordentligt bra redovisning av Climategate. Mohib Ebrahim gjorde den för snart tio år sedan. Den kan vara bra att känna till, för det är många man talar med som inte vet eller tror att det inte var så allvarligt. Den stora planschen är gjord för att skrivas ut på två A0 sidor.
Men det finns olika alternativ att ladda ner från hennes hemsida.
Denna plansch är lågupplöst

Här är noterna till planschen. Länkarna, i den mån de fortfarande är aktiva

CLIMATEGATE: 30 YEARS IN THE MAKING NOTES AND REFERENCES

 1. [1]  “Another Ice Age,” Time, New York, June 24, 1974 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,944914,00.html
 2. [2]  Noel Sheppard, “150 Years of Global Warming and Cooling at the New York Times,” NewsBusters, Alexandria, March 26, 2007 http://newsbusters.org/node/11640
 3. [3]  Peter Gwynne, “The Cooling World,” Newsweek, New York, April 28,1975 http://www.denisdutton.com/cooling_world.htm
 4. [4]  Alex Evens, David Stern, “Climate Change: The State of the Debate,” Center on International Cooperation, New York, October 2007. http://www.cic.nyu.edu/internationalsecurity/docs/LondonAccordclimatepaper.pdf
 5. [5]  Tony Gilland, “Digging up the roots of the IPCC,” Spiked, London, June 28, 2007 http://www.spiked-online.com/index.php/site/printable/3540/
 1. [6]  David Burns, “Climate and CO2,” New York Times, New York, April 17, 1981 http://www.ldeo.columbia.edu/edu/eesj/casestudies/globwarm.html
 2. [7]  Joshua Good, “NASA Climatologist: Bush Censored Me,” BannedMagazine.com, Tampa, January 24, 2007 http://www.bannedmagazine.com/JamesHansen.0001.htm
 3. [8]  “ClimateGate Who’s Who,” MagicJava TV, [Uploaded] November 27, 2009 http://www.youtube.com/watch?v=Cu_ok37HDuE&feature=player_embedded
 4. [9]  Marcel Leroux, “Global Warming: Myth or Reality?” Springerlink, Heidelberg, 2005, pg. 30 1.http://www.springerlink.com/content/tx341p/2.http://www.springerlink.com/content/t2188m57813305g7/fulltext.pdf
 5. [10]  “Carbon Dioxide and Climate: A Scientific Assessment,” National Academy of Sciences, Washington D.C., ,1979, pg. 201. http://www.atmos.ucla.edu/~brianpm/download/charney_report.pdf 2. pg. 1 and 3
 6. [11]  W. Wang et al, “Greenhouse Effects Due to Man-Made Perturbations…,” Science,Washington D.C., November 12, 1976 http://pubs.giss.nasa.gov/docs/1976/1976_Wang_etal.pdf
 7. [12]  “Climate Change to the Year 2000,” National Defense University, 1976 http://www.climate4you.com/ClimateAndHistory%201950-1999.htm#1976: Forecasting climate change to the year 2000
 8. [13]  Tim Ball, “The Scientists Involved in Deliberately Deceiving the World on Climate,” Canada Free Press, November 30, 2009 http://canadafreepress.com/index.php/article/17364
 9. [14]  October 21, 1996 Letter to the Bulletin of the American Meteorological Society, Boston, January, 1997 http://www.sepp.org/Archive/controv/ipcccont/amsltr.htm
 10. [15]  Frederick Seitz, “A Major Deception on Global Warming,” Wall Street Journal, New York, June 12, 1996 http://www.sepp.org/Archive/controv/ipcccont/Item05.htm
 11. [16]  Christopher Booker, “Climate change: this is the worst scientific scandal of our generation,” Telegraph, London, November 28, 2009 http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6679082/Climate-change-this-is-the-worst-scientific-scandal-of-our-generation.html
 12. [17]  Charlie Martin, “Global WarmingGate: What Does It Mean?” Pajamas Media, November 22, 2009 http://pajamasmedia.com/blog/global-warminggate-what-does-it-mean/
 13. [18]  History, “GISS Surface Temperature Analysis,” Goddard Institute for Space Studies, New York, January 13, 2009 http://data.giss.nasa.gov/gistemp/
 14. [19]  “History of the Climatic Research Unit,” East Anglia, nd http://www.cru.uea.ac.uk/cru/about/history/
 1. [20]  Lawrence Solomon, “Numbers racket,” National Post, Toronto, November 6, 2009
  1. http://network.nationalpost.com/np/blogs/fullcomment/archive/2009/11/06/lawrence-solomon-numbers-racket.aspx2. http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/11/07/lawrence-solomon-numbers-racket.aspx
 2. [21]  Lorrie Goldstein, “íBotch after botch after botch,í” Toronto Sun, Toronto, November 29, 2009 http://www.torontosun.com/comment/columnists/lorrie_goldstein/2009/11/29/11967916-sun.html
 3. [22]  Marc Sheppard, “CRU’s Source Code: Climategate Uncovered,” American Thinker, El Cerrito, November 25, 2009 http://www.americanthinker.com/2009/11/crus_source_code_climategate_r.html
 4. [23]  “Climategate: hide the decline — codified,” Wattís Up With That, Chico, November 25, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/11/25/climategate-hide-the-decline-codified/
 5. [24]  Steve McIntyre, “Fortress CRU,” Climate Audit, Toronto, June 20, 2008 http://www.climateaudit.org/?p=3193
 6. [25]  David Evans, “A Simple Proof that Global Warming Is Not Man-Made,” Jo Nova, Perth, November 29, 2009 http://joannenova.com.au/2009/11/a-simple-proof-that-global-warming-is-not-manmade/
 7. [26]  Joanne Nova, “The Skeptics Handbook II,” Jo Nova, Perth, November, 2009 http://joannenova.com.au/2009/11/skeptics-handbook-ii-global-bullies-want-your-money/
 8. [27]  Patrick Michaels, “The Dog Ate Global Warming,” National Review, New York, September 23, 2009 http://article.nationalreview.com/?q=ZTBiMTRlMDQxNzEyMmRhZjU3ZmYzODI5MGY4ZWI5OWM=
 9. [28]  Andrew Orlowski, “Global Warming ate my data,” The Register, London, August 13, 2009 http://www.theregister.co.uk/2009/08/13/cru_missing/
 10. [29]  Steve McIntyre, “CRU Responds,” Climate Audit, Toronto, August 11, 2009 http://www.climateaudit.org/?p=6789
 11. [30]  “Shocker — CRUís Jones: GISS is inferior,” Watts Up with That, Chico, November 29, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/11/29/shocker-crus-jones-giss-is-inferior/
 12. [31]  Ben Webster, “Met Office to re-examine 160 years of climate data,” Times, London, December 5, 2009 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6945445.ece
 13. [32]  “Hockey Stick on Ice,” Wall Street Journal, New York, February 18, 2005 http://online.wsj.com/article_email/SB110869271828758608-IdjeoNmlah4n5yta4GHaqyIm4.html
 14. [33]  Steven Hayward, “Scientists Behaving Badly,” Weekly Standard, Washington D.C., December 14, 2009 http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/017/300ubchn.asp
 1. [34]  Robert Greiner, “Climategate: The Smoking Code ,” Watts Up With That, Chico, December 4, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/04/climategate-the-smoking-code/
 2. [35]  Robert Greiner, “The Smoking Code, part 2,” Watts Up With that, Chico, December 5, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/05/the-smoking-code-part-2/
 3. [36]  Marc Sheppard, “Understanding Climategateís Hidden Decline,” American Thinker,El Cerrito, December 6, 2009 http://www.americanthinker.com/2009/12/understanding_climategates_hid.html
 4. [37]  McIntyre, McKitrick, “Corrections to the Mann et al. (1998)…,” Energy & Environment, Brentwood, November 2003
 5. [38]  “If the CRU leak was an inside whistleblower, hereís the line-up of potential suspects heroes,” Climate Change Fraud, November 23, 2009http://www.climatechangefraud.com/editorials/5657-if-the-cru-leak-was-an-inside-whistleblower-heres-the-line-up-of-potential-suspects-heroes
 6. [39]  Vincent Gray, “There Was Proof of Fraud All Along,” Pajamas Media, El Segundo, November 27, 2009 http://pajamasmedia.com/blog/vincent-gray-on-climategate-there-was-proof-of-fraud-all-along-pjm-exclusive/
 7. [40]  Wegman, Scott, Said, “Ad Hoc Committee Report On The ëHockey Stickí Global Climate Reconstruction,” July 14, 2006 http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/WegmanReport.pdf
 8. [41]  Wikipedia entry for Edward Wegman http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Wegman
 9. [42]  Paul Hudson, “What happened to global warming?” BBC News,London, October 9, 2009 http://news.bbc.co.uk/2/hi/8299079.stm
 10. [43]  M. Mann, R. Bradley, M. Hughes, “Global-scale temperature patterns and climate forcing over the past six centuries,” Nature, London, April, 1988 http://www.geo.umass.edu/faculty/bradley/mann1998.pdf
 11. [44]  M. Mann, R. Bradley, M. Hughes, “Northern Hemisphere Temperatures…,” Geophysical Research Letters,Washington D.C., March 15, 1999 http://www.geo.umass.edu/faculty/bradley/mann1999.pdf
 12. [45]  Christopher Booker, “Climategate reveals ‘the most influential tree in the world,í” Telegraph, London, December 5, 2009 http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6738111/Climategate-reveals-the-most-influential-tree-in-the-world.html
 13. [46]  Jones, Groisman, Coughlan, Plummer, Wang, Karl, “Assessment of urbanization effects…,” Nature, London,September 13, 1990 http://www.informath.org/apprise/a5620/b90.pdf
 14. [47]  W. Wang, Z. Zeng, T. Karl, “Urban Heat Islands in China,” Geophysical Research Letters, Washington D.C., December, 1990 http://www.informath.org/apprise/a5620/b23.pdf
 15. [48]  Aubrey Blumsohn, “Climate Science Fraud at Albany University?” Watts Up With That, Chico, May 2, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/05/03/climate-science-fraud-at-albany-university/
 1. [49]  Douglas Keenan, “The fraud allegation against some climatic research of Wei-Chyung Wang,” Energy & Environment, Brentwood, December, 2007 http://www.informath.org/pubs/EnE07a.pdf
 2. [50]  Willis Eschenbach, “The Smoking Gun At Darwin Zero,” Watts Up With That, Chico, December 8, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/08/the-smoking-gun-at-darwin-zero/
 3. [51]  “PROFILE: James Hansen,” Times Online, London, December 6, 2009 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/copenhagen/article6945890.ece
 4. [52]  “Report Raises New Questions About Climate Change Assessments,” U.S. House Committee On Energy And Commerce, Washington D.C., http://republicans.energycommerce.house.gov/108/home/07142006_Wegman_fact_sheet.pdf
 5. [53]  “Caspar and the Jesus paper,” Bishop Hill, New York, August 11, 2008 http://bishophill.squarespace.com/blog/2008/8/11/caspar-and-the-jesus-paper.html
 6. [54]  Steve McIntyre, “IPCC and the ‘Trick,í” Climate Audit, Toronto, December 10, 2009; updates: December 11, 2009 http://climateaudit.org/2009/12/10/ipcc-and-the-trick/
 7. [55]  “Over 400 Prominent Scientists…,” U.S. Senate Committee on Environment & Public Works, Washington D.C., December 20, 2007 http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.SenateReport
 8. [56]  Steve McIntyre, “IPCC AR4,” Climate Audit, Toronto, April 29, 2007 http://climateaudit.org/2007/04/29/ipcc-ar4/
 9. [57]  Steve McIntyre, “FAQ 2005,” Climate Audit, Toronto, 2005 http://climateaudit.org/faq/
 10. [58]  “Statement of Dr. David Deming,” U.S. Senate Committee on Environment & Public Works,” Washington D.C., June 12, 2006 http://epw.senate.gov/hearing_statements.cfm?id=266543
 11. [59]  David Deming, “Global Warming, the Politicization of Science, and Michael Crichton’sëState of Fear,í” Journal of Scientific Exploration, June 2005 http://www.sepp.org/Archive/NewSEPP/StateFear-Deming.htm
 12. [60]  David Rose, “Special Investigation: Climate change emails row deepens…,” Mail Online, London, December 13, 2009 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1235395/SPECIAL-INVESTIGATION-Climate-change-emails-row-deepens–Russians-admit-DID-send-them.html
 13. [61]  “Picking out the UHI in climatic temperature records ñ so easy a 6th grader can do it!” Watts Up With That, Chico, December 9, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/09/picking-out-the-uhi-in-global-temperature-records-so-easy-a-6th-grader-can-do-it/
 14. [62]  Jeff Id, “GHCN Antarctic, 8X Actual Trend ñ Uses Single Warmest Station,” The Air Vent, December 13, 2009 http://noconsensus.wordpress.com/2009/12/13/ghcn-antarctic-warming-eight-times-actual/
 15. [63]  Rudolf Kipp, “The Medieval Warm Period ñ a global phenomenon … or …data manipulation?” Watts Up With That, Chico, November 29, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/11/29/the-medieval-warm-period-a-global-phenonmena-unprecedented-warming-or-unprecedented-data-manipulation/
 1. [64]  “The Medieval Warm Period – A global Phenomenon,” Science Skeptical Blog, 2009 http://pages.science-skeptical.de/MWP/MedievalWarmPeriod.html
 2. [65]  Philip Lloyd, “End ëauthorityí on climate change,” Business Day, South Africa, November 23, 2009 http://www.businessday.co.za/articles/Content.aspx?id=87726
 3. [66]  K. Emanuel, J. Layzer, S. Ansolabehere, R. Prinn, R. Lindzen, “Great Climategate Debate,” Mit World, Cambridge, December 10, 2009 (time index: 17:25) http://mitworld.mit.edu/video/730
 4. [67]  K. Emanuel, J. Layzer, S. Ansolabehere, R. Prinn, R. Lindzen “Great Climategate Debate,” Mit World, Cambridge, December 10, 2009 (time index: 26:03) http://mitworld.mit.edu/video/730
 5. [68]  No item.
 6. [69]  “anything short of the absolute pursuit of science cannot be accepted or tolerated,” Watts Up With That, Chico, December 15, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/15/anything-short-of-the-absolute-pursuit-of-science-cannot-be-accepted-or-tolerated/
 7. [70]  Kelvin Kemm, “Scientific evidence of global warming blows hot and cold,” Business Report, Cape Town, December 8, 2009 http://www.br.co.za/index.php?fSectionId=561&fArticleId=5277396
 8. [71]  Joanne. Nova, Anthony Watt, “News on the new Non Scientist ñ Updated: now with bullying,” Jo Nova, December 15, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/15/news-on-the-new-non-scientist/
 9. [72]  1. “A Warming Bias in the U.S. Temperature Record???” (Review), CO2 Science,Tempe,December 16, 2009 http://www.co2science.org/articles/V12/N50/C1.php2. “Three Decades of Near-Surface and Lower-Troposphere Temperature Measurements,” (Review), CO2 Science, Tempe, December 9, 2009 http://www.co2science.org/articles/V12/N49/C1.php
 10. [73]  Chris Horner, “íClimate Gate’ Development: CEI Files Notice of Intent to Sue NASA,” American Spectator, Arlington, November 24, 2009 http://spectator.org/blog/2009/11/24/climate-gate-development-cei-f
 11. [74]  Jeff Id, “Russian IEA claims CRU tampered with climate data ñ cherrypicked warmest stations,” Watts Up With That, Chico, December 16, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/16/russian-iea-claims-cru-tampered-with-climate-data-cherrypicked-warmest-stations/
 12. [75]  James Delingpole, “Climategate goes SERIAL: now the Russians confirm…,” Telegraph.co.uk, London, December 16, 2009 http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100020126/
 13. [76]  “Lord Monckton reports on Pachauriís eye opening Copenhagen presentation,” Watts Up With That, Chico, December 17, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/17/lord-monckton-reports-on-pachauris-eye-opening-copenhagen-presentation/
 14. [77]  “World-wide Data Manipulation Scandal Emerging,” (all articles on page), Ice Cap, Hudson, December 12, 2009 http://icecap.us/index.php/go/joes-blog/are_we_feeling_warmer_yet/
 1. [78]  Dexter Wright, “Climategate’s Stubborn Facts,” American Thinker, El Cerrito, December 16, 2009 http://www.americanthinker.com/2009/12/climategates_stubborn_facts.html
 2. [79]  Patrick Michaels, “How to Manufacture a Climate Consensus,” Wall Street Journal, New York, December 17, 2009 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704398304574598230426037244.html?mod=googlenews_wsj
 3. [80]  Lawrence Solomon, “They call this a consensus?” National Post, Toronto, June 2, 2007 http://www.financialpost.com/story.html?id=c47c1209-233b-412c-b6d1-5c755457a8af#ixzz0a0MsVhlW
 4. [81]  Steve McIntyre, “Climategatekeeping #2,” Climate Audit,Toronto, December 17, 2009 http://climateaudit.org/2009/12/17/climategatekeeping-2/
 5. [82]  Barry Napier, “Russians Are Right! Met Office Uses Selective Data,” Canada Free Press, December 17, 2009 http://canadafreepress.com/index.php/article/18055
 6. [83]  Don Martin, “Polar bear numbers up, but rescue continues,” National Post, Toronto, March 6, 2007 http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=1ea8233f-14da-4a44-b839-b71a9e5df868
 7. [84]  Paul Chesser, “William Schlesinger on IPCC…,” Watts Up With That, Chico, February 17, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/02/17/william-schlesinger-on-ipcc-something-on-the-order-of-20-percent-have-had-some-dealing-with-climate/
 8. [85]  “More evidence of gatekeeping,” Bishop Hill, New York, December 17, 2009 http://bishophill.squarespace.com/blog/2009/12/17/more-evidence-of-gatekeeping.html
 9. [86]  Terese Brasen, “On the Vikings and Greenland,” Watts Up With That, Chico, October 26, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/10/26/on-the-vikings-and-greenland/
 10. [87]  “Antarcticaís ice story has been put on ice,” Watts Up With That, Chico, October 8, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/10/08/antarcticas-ice-story-has-been-put-on-ice/
 11. [88]  1. “Stephen Schneider” (bio-sketch),EconomicExpert.com,Montreal, 2004 http://www.economicexpert.com/a/Stephen:Schneider.html2. Stephen Schneider editorial reprinted from the Detroit News, November 22, 1989 http://stephenschneider.stanford.edu/Publications/PDF_Papers/DetroitNews.pdf
 12. [89]  1. Thomas Derr, “The Politics of Global Warming,” First Things, New York, August/September, 2007 http://www.firstthings.com/article/2007/08/001-the-politics-of-global-warming-162. Piers Akerman, “Stern’s report scare-mongering,” Daily Telegraph, Sydney, November 5, 2006 http://www.dailytelegraph.com.au/news/opinion/sterns-report-scare-mongering/story-e6frezz0-1111112469535
 13. [90]  L. Spencer, J. Bollwerk, R. Morais, “The not so peaceful world of Greenpeace,”reprinted from Forbes Magazine, New York, November 11, 1991 http://www.highnorth.no/Library/Movements/Greenpeace/ge-ar-gr.htm
 1. [91]  Jeff Wells, “Some people call me Maurice,” Rigorous Institution, Mountain View, April 21, 2005 http://rigorousintuition.blogspot.com/2005/04/some-people-call-me-maurice.html
 2. [92]  1. Syun-Ichi Akasofu, “Climate Corrections, ” Wall Street Journal, New York, September 21, 2007 http://uncw.edu/preeng/files/fun/global%20warming/Climate%20Corrections.pdf2. Syun-Ichi Akasofu (bio-sketch), Fairbanks, October 2, 2007 http://people.iarc.uaf.edu/~sakasofu/index.php
 3. [93]  1. Christopher Monckton, “An open letter from The Viscount Monckton of Brenchley…” American Thinker, El Cerrito, October 18, 2008 http://www.americanthinker.com/2008/10/an_open_letter_from_the_viscou_1.html2. Christopher Monckton, “Scare Watch: ëGlobal warmingí will kill 6 billion,” Science & Public Policy Institute, Haymarket, March 16, 2009 http://scienceandpublicpolicy.org/scarewatch/6_billion.html
 4. [94]  Christopher Monckton, “SPPI Monthly CO2 Report: May,” Science & Public Policy Institute, Haymarket, June 9, 2009 http://scienceandpublicpolicy.org/monthly_report/monthly_co2_report_may.html
 5. [95]  “MIT researcher finds evidence of global warming on Neptune’s largest moon,” MIT News, Cambridge, June 24, 1998 http://web.mit.edu/newsoffice/1998/triton.html
 6. [96]  Lawrence Solomon, “Look to Mars for the truth on global warming,” Canada.com(reprinted from National Post), Toronto, January 26, 2007 http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=edae9952-3c3e-47ba-913f-7359a5c7f723
 7. [97]  “Neptune News,” World Climate Report, May 8, 2007 http://www.worldclimatereport.com/index.php/2007/05/08/neptune-news/
 8. [98]  Richard Lindzen, “Climate of Fear: Global-warming alarmists intimidate dissenting scientists…,” Wall Street Journal, New York, April 21, 2006 http://www.opinionjournal.com/extra/?id=110008220
 9. [99]  Timothy Carter (bio-sketch), Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, February 19, 2009 http://www.pik-potsdam.de/infodesk/education/alter-net/2008/04-09.2008/carter/carter_cv
 10. [100]  Richard Somerville (bio-sketch), Richard Somerville.com,Carlsbad,2007-2010 http://richardsomerville.com/
 11. [101]  Eystein Jansen (bio-sketch), International Geological Congress, International Union of Geological Sciences, Washington D.C., 2008 http://33igc.org/coco/entrypage.aspx?t=climate%2Bchange&containerid=11714&parentid=11078&entrypage=true&guid=1&lnodeid=7&pageid=5002&ObjectID=11948
 12. [102]  Founders (bio-sketches), Real Climate, Washington D.C., December 6, 2004 http://www.realclimate.org/index.php/archives/category/extras/contributor-bios/
 13. [103]  Eric Steig(bio-sketch), University of Washington, Seattle, May 26, 2006 http://earthweb.ess.washington.edu/~steig/

104. [104] Eugene Wahl (bio-sketch),National Environmental, Satellite, Data, and Information Service, November 4, 2008 http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/cv/cv2-wahl.html

[105]  Stefan Rahmstorf (bio-sketch), Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, nd http://www.pik-potsdam.de/~stefan/

[106] “Top New Zealand climate scientist sacked for talking to media,” Climate Realists, Ashford, April 25, 2009 http://climaterealists.com/index.php?id=3315

[107] “La Nina and Pacific Decadal Oscillation Cool the Pacific,” Earth Observatory, Greenbelt, April 29, 2008 http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=8703

[108] “Oscillation Rules as the Pacific Cools,” [NASA] Jet Propulsion Laboratory News, December 9, 2008 http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-231

[109] Lawrence Solomon, “Wikipedia’s climate doctor,” Financial Post, Toronto, December 19, 2009 http://www.financialpost.com/opinion/story.html?id=2361926

[110] Steve McIntyre, “Climategatekeeping: Wikipedia,” Climate Audit,Toronto, December 19, 2009 http://climateaudit.org/2009/12/19/climategatekeeping-wikipedia/

[111] Lawrence Solomon, “The Opinionator,” National Post, Toronto, March 3, 2008 http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2008/05/03/who-is-william-connolley-solomon.aspx

[112] “More on Wikipedia and Connolley ñ heís been canned as a Wiki administrator,” Watts Up With That, Chico, December 19, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/19/more-on-wikipedia-and-connolley-hes-been-canned-as-a-wiki-administrator/

[113] Lawrence Solomon, “Statistics needed,” National Post, Toronto, November 28, 2006 http://www.nationalpost.com/story.html?id=22003a0d-37cc-4399-8bcc-39cd20bed2f6&k=0

[114]  Willis Eschenbach, “Darwin Zero Before and After,” Watts Up With That, Chico, December 20, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/12/20/darwin-zero-before-and-after/

[115] Tim Mitchell (bio-sketch), Tyndall Centre for Climate Change, East Anglia, nd http://web.archive.org/web/20040217140147/http://www.cru.uea.ac.uk/~timm/personal/index.html

[116] Gangotri glacier image showing retreats to 2001, National Snow and Ice Data Center, Boulder, nd http://nsidc.org/glims/glaciermelt/images/gangotri4.jpg

[117] Don Easterbrook (bio-sketch),Western Washington University, Bellingham, December 12, 2009 http://www.ac.wwu.edu/~dbunny/research/global/215.pdf

[118] Christopher Booker, “Stubborn glaciers fail to retreat, awkward polar bears continue to multiply,” Telegraph, London, November 23, 2008 http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/3563714/Stubborn-glaciers-fail-to-retreat-awkward-polar-bears-continue-to-multiply.html

[119] “Glaciers are growing around the world, including the United States,” Ice Age Now, October 20, 2009 http://www.iceagenow.com/Growing_Glaciers.htm

[120] 1. “New Study Turns Up the Heat on Soot’s Role in Himalayan Warming,” NASA News and Features, Washington D.C., December 14, 2009 http://www.nasa.gov/topics/earth/features/himalayan-warming.html

2. “Wide Spread and Complex Climatic Changes Outlined…,”” United Nations Environment Programme, Nairobi, November 13, 2008 http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=550&ArticleID=5978&l=en

[121] Ashish Tripathi, “Gangotri: From here to eternity,” Times of India, March 24, Delhi, 2008 http://timesofindia.indiatimes.com/No_threat_to_Gangotri/articleshow/2892632.cms

[122] “2009 Arctic Sea Ice Extent exceeds 2005 for this date,” Watts Up With That, Chico, September 21, 2009 http://wattsupwiththat.com/2009/09/21/2009-arctic-sea-ice-extent-exceeds-2005-for-this-date/

[123] Roger Highfield, “World’s oldest tree discovered in Sweden,” Telegraph, London, April 17, 2008 http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/3339982/Worlds-oldest-tree-discovered-in-Sweden.html

[124] Terence Corcoran, “A 2,000-page epic of science and skepticism,” National Post, Toronto, Part 1: December 18, 2009; Part 2: December 21, 2009 http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/12/18/terence-corcoran-a-2-000-page-epic-of-science-and-skepticism-part-1.aspx http://network.nationalpost.com/np/blogs/fpcomment/archive/2009/12/21/terence-corcoran-a-2-000-page-epic-of-science-and-skepticism-part-2.aspx

[125] Steve McIntyre, “Where did IPCC 1990 Figure 7c Come From?” Climate Audit, Toronto, May 9, 2009 http://climateaudit.org/2008/05/09/where-did-ipcc-1990-figure-7c-come-from-httpwwwclimateauditorgp3072previewtrue/

[126] Christopher Moncktonís Speech before the Minnesota Free Market Institute, St. Paul, October 15, 2009 (see second URL for pdf. presentation) http://www.youtube.com/watch?v=stij8sUybx0
http:// www.friendsofscience.org/assets/documents/monckton_2009.pdf

[127] Marc Sheppard, “UN Climate Reports: They Lie,” American Thinker, El Cerrito, October 5, 2009 http://www.americanthinker.com/2009/10/un_climate_reports_they_lie.html

[128] Alan Caruba, “Climategate: A Willful Ignorance,”CNSNews.com, Alexandria, December 7, 2009 http://www.cnsnews.com/commentary/article/58137

[129] Mike Shumlich, “The real ëClimategateí creates climate smokescreen,” The Martlet, Victoria, December 2, 2009 http://www.martlet.ca/article/20606-the-real-climategate-creates-climate

[130] John McLean, “Climate Science Corrupted,” Science & Public Policy Institute, Haymarket, November 20, 2009 http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/climate_science_corrupted.pdf

[131] 1. Joanne Nova, “Climate Money,” Jo Nova, Perth, July 21, 2009 http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/climate_money.pdf

2. “Our Changing Planet: A US Strategy for Global Change Research,” U.S. Global Change Research Program, Washington D.C., 1989 http://www.usgcrp.gov/usgcrp/Library/OCPstrategy1989.pdf
http://www.usgcrp.gov/usgcrp/Library/default.htm

[132] Anthony Watt, “Is the U.S. Surface Temperature Record Reliable?” The Heartland Institute, Chicago, 2009 (See second URL for related article.) http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2009/05/surfacestationsreport_spring09.pdf
http://wattsupwiththat.com/test/

[133] “Earth is Cooling…No Itís Warming,” Earth Observatory, Greenbelt, December 24, 2009 http://earthobservatory.nasa.gov/Features/GISSTemperature/giss_temperature2.php

[134] “Carbon Emissions Trading Markets Worldwide,” Bharat Book Bureau, Mumbai,May, 2009 http://www.bharatbook.com/Market-Research-Reports/Carbon-Emissions-Trading-Markets-Worldwide.html

[135] “Climate Change Alarmism Timeline 1895-2009,” An Honest Climate Debate,August 2, 2009 http://anhonestclimatedebate.wordpress.com/2009/08/02/climate-change-alarmism-timelin/

[136] Martin Durkin. Dir., The Great Global Warming Swindle (video),WAG TV, London, March 9, 2007, time index: 7:19, (9:27 in UR-linked segment) http://www.youtube.com/watch?v=BeY8oqAGhyA&feature=PlayList&p=EA20B42EAE54782A&index=0&playnext=1

[137] Ibid, time index: 8:52 (1:01 in UR-linked segment) http://www.youtube.com/watch?v=QKWA9V5UQMk&feature=PlayList&p=EA20B42EAE54782A&index=1

[138] Ibid, time index: 9:16 (1:25 in UR-linked segment) http://www.youtube.com/watch?v=BeY8oqAGhyA&feature=PlayList&p=EA20B42EAE54782A&index=0&playnext=1

[139] Ibid, time index: 35:31 (7:45 in UR-linked segment) http://www.youtube.com/watch?v=latZM6zi5IU&feature=PlayList&p=EA20B42EAE54782A&index=3

[140] Ibid, time index: 35:45 (8:00 in UR-linked segment) http://www.youtube.com/watch?v=latZM6zi5IU&feature=PlayList&p=EA20B42EAE54782A&index=3

[141] Ibid, time index: 40:47 (3:00 in UR-linked segment) http://www.youtube.com/watch?v=dBIGTlSqhIU&feature=PlayList&p=EA20B42EAE54782A&index=4

[142] Ibid, time index: 43:00 (5:15 in UR-linked segment) http://www.youtube.com/watch?v=dBIGTlSqhIU&feature=PlayList&p=EA20B42EAE54782A&index=4

[143] Ibid, time index: 1:05:55(8:15 in UR-linked segment and continued in second UR-linked segment) http://www.youtube.com/watch?v=Q4lJk0qv9Ew&feature=PlayList&p=EA20B42EAE54782A&index=6 http://www.youtube.com/watch?v=ehOlYKXWOhU&feature=PlayList&p=EA20B42EAE54782A&index=7

[144] Marlo Lewis, Policy Peril: Straight Talk About Global Warming (video), Competitive Enterprise Institute, Washington D.C., July 17, 2009, time index 23:58 http://ceiondemand.org/2009/07/17/policy-peril-global-warming/

[145] Michael Crichton, “Aliens cause global warming” (speech), California Institute of Technology, Pasadena, January 17, 2003 http://www.michaelcrichton.net/speech-alienscauseglobalwarming.html

[146] 1. Leonid Klyashtorin, “Climate Change and Long-Term Fluctuations…” (abstract), Food and Agriculture Organization of the UN, Rome, 2001 http://www.fao.org/documents/pub_dett.asp?pub_id=61004&lang=en

2. “Chapter 2: Dynamics Of Climatic And Geophysical Indices” http://www.fao.org/docrep/005/Y2787E/y2787e03.htm#bm03

[147] David Douglas and John Christy, “A Climatology Conspiracy?” American Thinker, El Cerrito, December 27, 2009 http://www.americanthinker.com/2009/12/a_climatology_conspiracy.html

[148] Joanne Nova, “The 800 year lag ñ graphed,” Jo Nova, Perth, August 30, 2008 http://joannenova.com.au/global-warming/ice-core-graph/

[149] Climategate Documentary, Yleisradio TV1, Helsinki,December 7, 2009, time index 1:39 http://www.youtube.com/watch?v=YVDHbOu7Sq8&NR=1

[150] P.J. O’Rourke, All the Trouble in the World, Boston, 1994, pg. 167 http://books.google.com/books?id=Ouyr7shT8tsC&pg=PA167&lpg=PA167&dq=%22he+threat+of+a+new+ice+age+must+now+stand+alongside+nuclear+war%22+ Nigel+calder&source=bl&ots=JEXyyYE5vs&sig=beQ07IpLnzXOqDg2E_vW62gGTXk&hl=en&ei=YH8-S6bhKY6mswPXl9HJBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&res num=1&ved=0CAcQ6AEwAA#v=onepage&q=%22he%20threat%20of%20a%20new%20ice%20age%20must%20now%20stand%20alongside%20nuclear%20war%22%2 0Nigel%20calder&f=false

[151] Richard Lindzen, “Global Warming: The Origin and Nature of the Alleged Scientific Consensus,” Cato Institute, Washington D.C., Spring 1992 http://www.cato.org/pubs/regulation/regv15n2/reg15n2g.html

[152] “Right for 27 years: 1981 Hansen study finds warming trend that could raise sea levels,” Climate Progress, Washington DC., August 27, 2008 http://climateprogress.org/2008/08/27/right-for-27-years-1981-hansen-study-finds-warming-trend-that-could-raise-sea-levels/

[153] Joanne Nova, “CRU Data-Cooking: Recipe Exposed!” Jo Nova, November 30, 2009 http://joannenova.com.au/2009/11/cru-data-cooking-recipe-exposed/

[154] 1. “Global Warming Petition Project FAQ,” Petitionproject.org, Cave Junction, nd http://www.petitionproject.org/frequently_asked_questions.php

2. “Qualifications of Signers,” Petitionproject.org, Cave Junction, nd http://www.petitionproject.org/qualifications_of_signers.php

[155] Steve McIntyre, “Difference in Yamal Versions ‘Not Insignificant,í” Climate Audit, Toronto, January 4, 2010 http://climateaudit.org/2010/01/04/difference-in-yamal-versions-not-insignificant/

[156] Keith Briffa, “Annual climate variability in the Holocene: interpreting the message of ancient trees,” Quaternary Science Reviews, Oxford, January 1, 2000 http://post.queensu.ca/~biol527/Briffa%20and%20Keith%202000.pdf

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBC-40378TB-8&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acc t=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1c920ab5c89ecd8ebf8f4bd564eddcde

[157] Steve McIntyre, “The Euro Hockey Team and Yamal,” Climate Audit, Toronto, October 27, 2006 http://climateaudit.org/2006/10/27/the-euro-hockey-team-and-yamal/

[158] Steve McIntyre, “Fresh Data on Briffa’s Yamal #1,” Climate Audit, September 26, 2009 http://climateaudit.org/2009/09/26/briffas-yamal-crack-cocaine-for-paleoclimatologists/

[159] Olive Crook, “More on Climategate,” Clive Crook, The Atlantic, Washington D.C., November 30, 2009 http://clivecrook.theatlantic.com/archives/2009/11/more_on_climategate.php

[160] Kenneth Green, “A Death Spiral for Climate Alarmism, Redux?” Master Resource, Houston, September 30, 2009 http://masterresource.org/?p=5036

[161]  “More Than 700 International Scientists Dissent…” U.S. Senate Committee on Environment & Public Works, Washington D.C., December 11, 2008 http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2674E64F-802A-23AD-490B-BD9FAF4DCDB7

[162] Patrick Michaels, “Sound and Fury: The Science and Politics of Global Warming,” Cato Institute, Washington D.C., 1992, pg. 81-83 http://books.google.com/books?id=of7lmKM9XxwC&pg=PA26&lpg=PA26&dq=%22Sound+and+Fury%22+folland&source=bl&ots=jwrKektd4e&sig=C2iGmyspzxf2O Zl0Bjfqm3BkvxE&hl=en&ei=wLFHS4Nag56yA9qfifYP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false

[163] “Quotes on Global Warming Theory,” Association of British Drivers, Kenley, nd http://www.abd.org.uk/resources/quotes/gwt.htm

[164] Steve McIntyre, “Short Bio: Steven McIntyre,” Toronto, nd http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/stevebio.doc

[165] Ross McKitrick (curriculum vitae) , University of Guelph, Guelph, nd http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/cv.html

[166] Stephen Schneider (bio-sketch), Stanford University, Stanford, nd http://stephenschneider.stanford.edu/Biography/BioFrameset.html?http://stephenschneider.stanford.edu/Biography/Biography.html

[167] Patrick Courrielche, “Peer-to-Peer Review: How ëClimategateí Marks the Maturing of…” Big Journalism, Los Angeles, January, 2010

1. http://bigjournalism.com/pcourrielche/2010/01/08/peer-to-peer-review-how-climategate-marks-the-maturing-of-a-new-science-movement-part-i/ 2. http://bigjournalism.com/pcourrielche/2010/01/10/peer-to-peer-review-part-ii-how-climategate-marks-the-maturing-of-a-new-science-movement/ 3. http://bigjournalism.com/pcourrielche/2010/01/12/peer-to-peer-review-part-iii-how-climategate-marks-the-maturing-of-a-new-science-movement/

[168] “Primary United States Climate Centers Now Caught In Data Manipulation,” KUSI News, San Diego, January 14, 2010

1. http://www.kusi.com/weather/colemanscorner/81532492.html
2. http://www.kusi.com/weather/colemanscorner/81559212.html
3. http://wattsupwiththat.com/2010/01/14/john-colemans-hourlong-news-special-global-warming-the-other-side-now-online-all-five-parts-here/

[169] “Dexter Wright, “Climategate: How to Hide the Sun,” American Thinker, El Cerrito, January 14, 2010 http://www.americanthinker.com/2010/01/climategate_how_to_hide_the_su.html

[170] Wendy Franz, “The Development of an International Agenda for Climate Change,” IIASA Interim Report, Laxenberg, September, 1997 http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/IR-97-034.pdf

[171] Joseph D’Aleo, “Climategate: Leaked Emails Inspired Data Analyses…” (preliminary introduction), Science & Public Policy Institute, Haymarket, 2010 http://icecap.us/images/uploads/NOAAroleinclimategate.pdf

[172] 1. “GHCN Database Adjustments,” Save Capitalism, December 2, 2009 http://savecapitalism.wordpress.com/2009/12/02/ghcn-database-adjustments/

2. “GHCN and Adjustment Trends,” Save Capitalism, December 12, 2009 http://statpad.wordpress.com/2009/12/12/ghcn-and-adjustment-trends/

3. Jeff Id, “CRU #2 ñ Why we look at data and code,” The Air Vent, December 30, 2009 http://noconsensus.wordpress.com/2009/12/30/cru-2-why-we-look-at-data-and-code/

4. E.M. Smith, “GHCN — GIStemp Interactions –The Bolivia Effect,” Musings from the Chiefio, January 8, 2010 http://chiefio.wordpress.com/2010/01/08/ghcn-gistemp-interactions-the-bolivia-effect/g

[173] 1. Joseph D’Aleo,”2008 Coldest Year Since 2000 and Clearly Not a Top Ten Warmest Year,” Icecap, Hudson, January 11, 2009 (source graph re-colored) http://icecap.us/index.php/go/joes-blog/2008_coldest_year_since_2000_and_clearly_not_a_top_ten_warmest_year/

2. Ross McKitrick, “The Graph of Temperature vs. Number of Stations”, University of Guelph, Guelph, nd http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/nvst.html

[174] 1. Jonathan Leake, Chris Hastings, “World misled over Himalayan glacier meltdown,” Sunday Times,London, January 17, 2010 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6991177.ece

2. “Sifting climate facts from speculation,” New Scientist, London, January 13, 2010 http://www.newscientist.com/article/mg20527432.800-sifting-climate-facts-from-speculation.html

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Macronisterna vill stuva om EU

Frankrike och i än högre grad fransk politik är ett mysterium. Man skulle kunna dra till med att det är en rebus, inlindad i ett mysterium inneslutet ett enigma, med ett frågetecken på utsidan. En svart låda där man inte på förhand kan avgöra vad inmatade data ger för utfall, eftersom man inte vet vilka premisser inuti lådan som styr behandlingen av data.

För att ta några historiska exempel. I Frankrike genomförde man 1789 den på många sätt mest omtalade revolutionen i europeisk historia, och samtidigt den som haft djupast återverkningar i Europa. Jo, jag vet att den ryska är en stark konkurrent om titeln och i andra perspektiv kanske jag skulle välja den som nummer ett.

Den franska revolutionens folkliga resning mot centralstyre och en enväldig kungamakt och adelsprivilegier, samt utropande av republik, resulterade i att Napoleon Bonaparte utropade sig själv till kejsare. Hans centralstyrda envälde stuvade om i Europa och Nordafrika, men hans makt varade inte så länge. Revolutionen gav oss dock som bestående resultat en moderniserad borgerlig lagtext och det metriska systemet.

Nästa märkliga tilldragelse som jag noterat är en innan WWII i stort sett okänd officer vid namn Charles de Gaulle som under kriget med tillräcklig auktoritet för att påverka de allierades krigsplaner kunde utropa, ”Frankrike, det är jag!” Men efter kriget, när han av fransmännen beskylldes för enväldighet svarade ”Hur ska man kunna regera ett land som har 258 olika ostsorter?” Men det franska centralstyret, hårt knutet till Paris blev kvar.

Därefter har man haft en president som levde ett dubbelliv privat, men som vid sin begravningsceremoni representerades av två officiella familjer.

Nu har man Macron som president, en man som gift sig med sin lärare. En tjänsteman utan större politisk erfarenhet startade ett parti som skulle föra honom till presidentämbetet genom att splittra fransmännen och deras sympatier för de gamla partierna, och lyckades! Så nu är de splittrade. En storstadselit mot folket. En stormaktselit mot EU, som vill att EU, det ska vara Frankrike, ett centralstyrt elitens Frankrike.

För det ändamålet vill han rumstera om partigrupperna i eu-parlamentet, så att de som tillhör samma partigrupp som hans parti, en Marche, också styrs av hans parti. Detta vill han göra alldeles innan ett val där allt ändå kan komma att stuvas om av själva valresultatet.

Åter får man anledning att begrunda ordspråket, när en liten man kastar lång skugga, då är mörkret nära. Samtidigt måste man fråga sig, när fransmännen upprepade gånger gör sådana ansträngningar för att åstadkomma förändringar, varför får de ändå alltid samma gamla resultat?
Ödmjukt kanske man som svensk måste fråga sig om det finns något annat europeiskt land där folket drömmer om förändringar, men lika fullt får samma styre hur de än röstar?

Det går åt helvete i alla fall
För om man drömmer om Paris
hamnar man på någe vis
lik förbannat i Hudiksvall!

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

När fiktion förväxlas med fakta

Paul Miller och Alexandra Nikoleris
Fredag den 5 april besökte Jan och jag för Klimatsans räkning en föreläsning betitlad ”Hur vi berättar om klimatet” på Bibliotekets bistro i Kristianstad. Alexandra är något slags miljöekonom som blivit vegetarian och skaffat sig vindkraftsaktier för att rädda klimatet, berättade hon. Denna dag läste hon avsnitt ur tre romaner, fiktion om klimatkatastrofer. Med det ville hon visa hur skönlitteraturen kan få människorna att mer motiverat ägna sig åt världsförbättring, enkannerligen då klimatanpassning.
Paul är något slags naturvetare-modellerare som anser att hans avdelnings teoretiska modeller berättar en hotfull sanning om hur våra utsläpp av växthusgaser orsakar katastrofala klimatförändringar om vi inte gör något åt dem. Hans berättelse skulle föreställa sann vetenskap.
Hela åhörarskaran bestod som sagt av Janne och jag, samt två damer i samma ålder plus den kvinnliga bibliotekarien som bjudit in till denna seans. Det hela spårade naturligtvis ur när vi började ställa frågor och ifrågasätta deras berättelser, sanningshalten i det vetenskapliga och det rimliga i att sprida skrämselpropaganda.
De ledsnade snart på att vi ställde frågor och presenterade andra vetenskapliga fakta än deras. Så när Alexandra frågade om det fanns någon som hade en fråga om litteraturen, frågade jag om klimathotet behöver nya Bram Stoker och de såg båda ut som fågleholkar. Jag förklarade att det var han som skrev Dracula och att folk som är rädda för kannibaler brukar gilla att läsa om vampyrer och varulvar som tröst (för människorna vinner alltid till slut). Det svarade hon inte på men undrade om det fanns någon i församlingen som ville ställa en fråga som inte var kritik av deras budskap.
Vi kunde ha varit tuffare och kallat hela föreställningen för fiktion. Men när de frågade vad folk skulle ha för anledning att ljuga om klimatet svarade jag att det är de gamla vanliga Makt, Pengar och Status. Alexandra undrade om hon såg rik eller mäktig ut. Jag svarade inte att hon kanske var statussökande med sin forskartitel med mera. Däremot sa jag att de var nyttiga idioter för folk med ännu större ambitioner om makt och pengar, men att de i vart fall hade lön för att vara det.
Vi förklarade att växthusgaser och växthuseffekt inte är vetenskapliga konstruktioner, de är politiska konstruktioner eller i bästa fall missriktade försök att beskriva verkligheten. Det opponerade de sig naturligtvis emot. Som argument kom de med skrönan om 99,6 procents konsensus bland forskare. Varpå vi utbrast att det var världens mest debunkade lögn för närvarande.
Till deras försvar ska nämnas att de hade den goda tonen att sitta ned och diskutera med oss efteråt, samt ta emot vårt material. De var inte bekanta med Herakleitos Panta Rei eller årsmån, men förstod naturligtvis när jag förklarade att det handlar om att status quo inte existerar i naturen. Det verkade dock som att de snarare ville intensifiera sitt arbete med att expandera ett alarmistiskt narrativ.
Med lite självkritik kan jag konstatera att det blev lite stressat och forcerat från vår sida  att inte vara en del av programmet och så att säga ha en plattform för våra kommentarer. Inte heller hade jag några riktigt bra förberedelser inför det hela, för jag visste inte tillräckligt mycket om vad de skulle tala om. Skulle tillfälle ges att debattera med dessa två eller några andra, med väl tilltagen debattid och förberedelser, skulle jag inte tveka att ställa upp.

Paul Miller påstod att hans avdelning jobbar med en av de modeller som IPCC använder sig av och att den stämmer bra med verkligheten, en de 73 modeller som brukar samlas i det man kallar spaghettigrafen. Nedan har Roy Spencer lagt till verkliga temperaturobservationer och vilken konfidens IPCC påstått att deras modeller har vid varje ny rapport. Som synes avviker modellerna varje gång mer och mer från verkligheten, medan IPCC säger att de med allt större säkerhet bekräftar AGW. Paul Miller sade sig inte känna till denna kritik.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Femhundra miljoner kronor i gåva

De flesta har säkert noterat att någon i Sverige (Närke) nyligen vann 561 miljoner kronor på Eurojackpott. Det var alltså inte jag, men jag kom att fundera vad man skulle kunna göra med de pengarna. Det blev särskilt intressant att spekulera kring konsekvenser mot bakgrund av penningtvättslagen.

Den förutsätter att kontanter över ett visst belopp, vill minnas att det är 10.000 kr, betraktas som svarta pengar och av bank och penningsystem skall anses värdelösa och destrueras samt i förekommande fall dess bärare fängslas för någon eller flera av ett antal olagliga verksamheter. Bevis är det inte så noga med, när någon har den dåliga smaken att utmana staten jantelagen med att ha så mycket pengar tillhands.

Tänk om man tog 500 miljoner av denna jättevinst och gav ett fast belopp, lika till alla svenskar, alltså 50 kr vardera. Skulle man få ta ut ett sådant jättebelopp från banken i kontanter? Mina pengar. Hur lång tid skulle det ta för banken och riksbanken att samla ihop beloppet? Skulle det tvinga riksbanken att trycka mer pengar, så att penningmängden i Sverige ökar? Utan ökat värde i produktion skulle det påverka inflationen (ja,ja, bara lite, en halv miljard är inte mycket i det hela)?

Skulle de betraktas som svarta pengar i samma ögonblick som jag lämnar banken? Har staten rätt att jaga mig för dessa pengar som jag vore en Clyde Barrow? Om jag går runt och personligen delar ut 50 kr kontant till varje svensk, är de då mottagare av svarta pengar (eftersom de kommer från min pott om 500 miljoner? Blir alla svenskar skattesmitare och penningtvättare då?

Finns det ingen svensk politiker eller myndighetsperson som reflekterat över det absurda med penningtvättslagen? Att 70% av svenskarna vill ha kvar sina kontanter är inget som tycks hindra marschen in i det kontantlösa övervakningssamhället.

Posted in Äganderätt, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments