Nej, nej och åter nej!

Jag har lovat att delge min förklaring till att jag inte vill se svenskt biobränsle i en statligt beslutad energimix. Det finns en avsevärd mängd biobränsle tillgängligt i Sverige. Men för en stor satsning på biobränsle istället för kärnkraft och vattenkraft samt eventuellt som motorbränsle, för det är det perspektivet vi talar om, är det inte på långa vägar tillräckligt.

Kärnkraft har svenska politiker beslutat att vi inte ska ha. Vattenkraft har EU beslutat, benäget stöd av vissa svenska politiker och framför allt lobbyorganisationer som sportfiskarna vilka vill reservera allt vatten för deras fritidsnöje, att vi inte ska ha.

Vad som i det läget händer när alla inser att vårt biobränsle inte räcker till, är att äganderätten får stryka på foten. Den är redan idag en reglerpost i sossesverige. Med en biobränsledoktrin skulle den försvinna helt. Vi skulle få ett byråkratiskt tvång att från varje fastighet släppa till X kwh biobränsle per år och hektar till statens biobränslekommission. Mängden skulle beräknas utifrån fastighetens bonitet, växtzon och annat.

En konsekvens av detta skulle bli att all naturvård blir nedprioriterat. Den som får skulden för en havererad miljö är den privata markägaren. Detta trots att det skett med statens våldsmonopol i ryggen och på statens order.

Jag vill inte på något sätt medverka till att vänsterelementen i svensk politik får fler chanser att ödelägga äganderätten! Därför säger jag kategoriskt nej till en statlig doktrin som lägger biobränsle i energimixen. Därför säger jag nej till varje resonemang som nämner biobränsle. Att privata aktörer utnyttjar sin äganderätt till att använda biobränsle i den utsträckning de anser motiverat, stör mig inte. Det är deras äganderättsliga rättighet. Det är när staten räknar in biobränslet som det blir tvång, konfiskering och undersåtefiering av hela verksamheten.

Ett sådant ställningstagande som jag gör här kommer dock sannolikt att tas som intäkt för att det är rätt av staten att annullera all privat äganderätt. För energin är så viktig, så den kan inte tillåtas ägas av enskilda. Det finns ingen utsikt att politikens inflytande över energifrågor, inklusive dess ägande kommer att minska de närmaste hundra åren. Hur världen ser ut då och vilken frihet och äganderätt som då kan skönjas vågar jag inte spekulera om.

För att om möjligt rädda äganderätt och frihet kvar i Sverige är jag redo att alla dagar i veckan förorda ny kärnkraft framför biobränsle, som doktrin. Men jag föreslår lika gärna kolkraft.

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 kommentarer

Going Direct Reset och Build Back Better

Vad är det som är så fel på globalismen?
Grundteorin är att den ska förena alla människor. Istället skapar den rasism, tribalism, klassmotsättning, klankultur, könskrig, åldersdiskriminering och allehanda motsättningar.

Build back better narrativet som politiker världen över anammat rakt av från WEF, varför det? Det känns inte som något konkret svar på någon fråga som är relevant i olika länder. Kan vi säga att det lika gärna kunde heta Break Backs Better? Det är ryggen på folket som ska knäckas, eller deras ekonomi.

Varför har plötsligt världens alla politiker Agenda 2030s flerfärgade ring på kavajslaget? En komplott mot världens folk. Nog är det värt en fundering om konspiration mot oss! Hittar inte rätt bild just nu, trodde jag sparat den, men.


Kommer ni ihåg på 80-talet när alla sossar, fackföreningsfolk andra i ”rörelsen” plötsligt började ha en knappnål instucken i sömmen på kavajslaget, så att knappnålens röda plastknopp syntes? De förnekade unisont att det var en partisignal. Men naturligtvis kröp det så småningom fram att det var precis vad det var. Som ett hemligt handslag, maffia eller storstadsgangsters gängtatuering.


EU vill ha en bankunion som sköts av ECB. Den ska bland annat ge insättningsgaranti upp till €100.000 för alla privatsparare. Detta anser de skulle stärka krisskyddet. Men blir en stor koloss som är utsatt för samma risk som en liten verkligen ett bättre skydd? Är det inte bättre med flera små där inte alla är utsatt för samma risk?


Samtidigt finns de som varnar för planerna på en global digital valuta. Det kallas Going Direct Reset. Med den på plats kan bankerna, eller de som styr bankerna, styra våra liv in i minsta detalj. Med en variant på Kinas sociala krediter belönas den som sköter sig med rabatt på kollektivtrafiken, den som missköter sig får gå till jobbet om hen har något jobb kvar.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Nyttig Elsa trots hennes blinda fläck

Dagens gästskribent är Åke Sundström

Hon är strålande med sin föredragsserie på Youtube, Elsa Widding. Inte minst det senaste inslaget, nr 32, där hon gör slarvsylta av Mats Hultman och några andra hejdukar som specialiserat sig på att förtala klimatskeptiker. Men hennes vassaste kritik är riktad mot våra universitet som härbärgerar dessa falska forskare och den press som genom sin tystnad underlättar deras ljugandet. Hon når också en väldigt mycket större publik än Mats och vi andra i detta forum. Helt klart att hon nog den som just nu starkast bidrar till att klimatshotsmånglarnas tid nu sent omsider börjar vara förbi. 

Jag vidhåller förstås (se arkivet) att hennes “blinda fläck” är en tråkig minuspost, som reducerar nyttan av hennes föreläsningar. Precis som kärnkraftskramarna i Stockholmsinitiativet och Klimatsans, vägrar hon underkänna klimathotets konkreta verktyg, straffskatterna på kol och olja. Hon avstod också att svara på min kritik härstädes, trots att hon lovat återkomma med ett genmäle. Inte så snyggt men förstås en mindre viktig detalj. 

Så trots trots sina nyttiga föreläsningar, förblir hon en halvhjärtad sanningssägare, vilket man tvingas tolka som förtäckt reaktorpropaganda. Lite komiskt blir det när hon gisslar vindkraftens vinande och fågeldödande, men aldrig berör kärnkraftens givetvis långt allvarligare risker och miljöproblem. 

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , | 35 kommentarer

Vätgas är inte svaret!

Här kommer en hälsning från Morten Jødal i Norge, om möjligheten att skapa en grön energiomställning genom att använda vätgas. Det är helt enkelt omöjligt av tekniska, fysikaliska, kemiska och ekonomiska skäl, menar han. Hoppas ni kan läsa norska i länken!

Industrien presser på for hydrogen som en grønn energibærer. De kan nok tjene penger på en slik satsing, gjennom store subsidier. For et samfunn er imidlertid et slikt planøkonomisk eksperiment et stort feiltak, noe kjemikere har visst i mer enn hundre år. Det er en grunn til at den nye hydrogenfergen MF Hydra i Ryfylke skal betale 140 kroner kiloen for drivstoffet.
https://miljomytene.no/2021/02/21/2319/

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Demokraterna överger demokratin

Det demokratiska inslaget i den amerikanska republikens politiska ordning är utan tvekan senaten och representanthuset. Presidentposten och dennes kabinett är en följd av republikens tillämpning av Montesquieus maktdelningsprincip, där Supreme Court är dess tredje ben.

Media förutsätts vara den politiskt oberoende fjärde statsmakten, men det har tillkommit efter Montesquieus tid. I Sverige, som inte har denna maktdelning, kallas media för den tredje statsmakten. I praktiken har vi bara en statsmakt, regeringen med carte blanche från riksdagen och media, den av skattemedel avlönade maktmegafonen.

I USA, liksom i vår svenska och andra demokratier är parlamentet (kongressen) den lagstiftande församlingen. Detta kan amerikanska presidenter tillfälligt runda genom att utfärda dekret kallade Executive Order, EO. Dessa gäller omgående, men kan förkastas av kongressen.

Traditionellt har presidenterna varit återhållsamma med EO. När Obama tillträdde utfärdade han en på första dagen, Trump utfärdade två. Men Biden utfärdade nitton! Han har dessutom oförskräckt fortsatt i liknande tempo. Lagstiftningsarbetet i kongressen, där demokraterna har majoritet, har i det närmast upphört. Demokratin har upphört!

I Sverige försöker sig sossarna på samma manöver! Regeringen har fått riksdagen med sig på att stifta en pandemilag som ger regeringen hittills okända befogenheter i fredstid. Med den lagen på plats kommer de nu, vecka efter vecka med nya tolkningar och nya utvidgningar av tilldelade befogenheter.

Den naziststämplade oppositionen sitter tyst och verkar inte förstå att demokratin vittrar sönder, nej den krossas i det socialistiska maskineriet där fundamenten för demokrati och frihet förvandlas till grus och aska!

Som parentes kan nämnas att Biden i det närmaste upphört att representera presidentämbetet och att detta nu utförs av vicepresidenten Harris. Källor uppger att Biden vid sidan av att underteckna EOs ägnar sig åt TV-spel. Världens mäktigaste stat är nu en fullriggare för lösa boliner. Utan befälhavare, ingen känner dess kurs.

Går Sverige samma väg, när regeringen besvarar alla frågor med brunsmetning av frågeställaren? Vad blir efter detta den svenska kursen?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 29 kommentarer

Socialdemokraternas nazistattack!

Den senaste tiden har socialdemokratiska företrädare exploderat i tillvitande om nazism mot all opposition. Mest naturligtivs mot SD. Inte för att det har någon giltighet, utan just för att det inte har någon giltighet! Det är den svenska valrörelsen som dragit igång.

Efter föredöme från demokraternas valkamp i USA, där de aldrig diskuterade sakpolitik utan endast smutskastade Donald Trump gör nu sossarna samma sak. Det är därför svenska MSM under lång tid varit emot Trump som president och spritt varje lögn som tänkas kan om honom. Det är en del i förberedelserna för det svenska valet. Sossar på alla nivåer ljuger ogenerat om Trumps uttalanden och göranden.

Lögnerna upprepas som sanningar av tidningarnas ledarskribenter. De svenskar som inte kompletterar med information från oberoende utländska media blir grundlurade och effektivt indoktrinerade. Man följer helt i propagandaminster Goebbels fotspår, när man följer hans tes att en lögn som är tillräckligt fräck eller stor, vilken upprepas tillräckligt ihärdigt till slut kommer att uppfattas som sanning.

Inspiration hämtas också från den kinesiske generalen SunTzus antika skrift om Krigskonsten. En av hans strategier är att vinna kriget innan det börjat. Det vill säga att via propaganda och lögner trötta ut fienden, isolera honom och ta bort allt stöd, göra fienden så svag att denne väljer att inte strida och istället omgående ge upp inför hot.

Genom nazifieringen av oppositionen vill sossarna polarisera debatten så mycket de kan och i processen se till att så stor del av väljarkåren som möjligt befinner sig emotionellt på sossarnas sida redan innan de börjat fundera på hur de ska lägga sin röst. Ett slags brända jordens strategi där de bränner jorden runt oppositionen så att den inte kommer någon vart, inte har några sympatier att hämta vart de än vänder sig.

Notera att även etiketteringen av människor enligt GAL-TAN skalan fyller samma syfte att glorifiera vänsteråsikter och smutskasta högerdito. Höger är inte längre höger, det är numera högerextremt enligt det socialistiska narrativet.

Självklart fungerar naziretoriken även som en varning till sossarnas stödpartier; lämna oss och ni kommer också att få smaka på nazifieringen! Sossarna uppvisar alla tecken på att ha blivit en sekt. De som inte är med oss, är mot oss.

Samtidigt vill sossarna naturligtvis ge sken av att det är de som upprätthåller moral och anständighet i riket. Men de är alltså de falskaste och opålitligaste lögnare som finns i Sverige.

Om ni som var med på den tiden tyckte att Olof Palme var det falskaste och lögnaktigaste som fanns och de valrörelser han bedrev var bottenrekord i oärlighet, så kommer ni notera att det var ingenting mot den skit sossarna tänkt kasta på sina motståndare i kommande valrörelse.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 22 kommentarer

Fake news i folkhemmet

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Donald Trump är själv en medieperson och alltså väl insatt i frågan fake news. HAN HAR TYVÄRR RÄTT och han vilar tryggt i föreställningen att också dålig reklam är bra reklam beviljad av tjänstvillig media. T.o.m. public service vilar sig själv ofta på fake news genom att demonstrativt  stödja sig på folk som sannolikt inte vet. Svensk media behöver inte nödvändigtvis gå i fällan så uppenbart. Om man skall debattera landets elförsörjning på bästa sändningstid frågar man ju inte folk som inte äger kunskapen och vars främsta egenskap är att kunna prata 5 – 10 minuter om vilken fråga som helst utan att säga något. 

Bolund och Kristersson är omöjligen kunskapsbärarna i så enormt krävande frågor som svensk energiförsörjning. På den  tiden med riktiga politikutfrågningar insåg man att partiledare inte kan allt.  Alltså hade de helt öppet med sig stöttepelare som hela tiden uppdaterade partiledarna med kunskap via lappar fram och tillbaka. Idag är kunskap inte det som efterfrågas. Det blir direkt skrämmande! Genom att ställa upp på jippona  framställer partiledarna sig själva som kunskapens säkraste föraktare. Man måste våga säga att det är inte mitt bord, men vi har företrädare som vet eller vi överlåter frågan på den och den, t.ex. myndighetschefen med ämnesområdet som ansvar. Det senare kan ju vara lite svårt, eftersom svensk myndighetschef ofta är politiskt överskott utan relation till myndighetens ansvarsområde. Det är då det journalistiska hantverket efterfrågas.

Bolund leder som miljöföreträdare och minister för miljö just nu tre enormt riskabla experiment inom miljö. Till sin hjälp som andra språkrör har stackarn en marknadsföringsexpert, alltså inte en miljöföreträdare och partiets ordinarie energiexpert är en av partiväsendets minst utbildade särskilt i dokumenterade miljöfrågor men ändå till och från svenska journalisters kunskapsbärare för bekräftelse av Trumps tes. Peter Eriksson uttalade sig först i förrgår som den sent vaknande syndaren. Han drog radikalt undan mattan för sitt parti genom att klargöra att de som är kvar i partiet saknar relation till de som lever i och för naturen.

1. Maximal epigenetisk risk för befolkningen i kraft av återluft  i stort sett i  varje publik byggnad och publikt fordon mitt under en pandemi. 750 000 hus lär vara mögelskadade, d.v.s. bärare av DNA -spjälkare som inte skall finnas i den luft vi andas. Flertalet har återluft med okänd mängd av uppåt 100 000 industriellt framställda kemikalier som bl.a. innebär enorma, onödiga risker för nya mutationer av coronavirus. Coronavirus i människa betyder nämligen inte virus i  naturlig  biovävnad utan i vävnader förorenade av substanser, ofta mediciner utvecklade för biologisk, d.v.s. epigenetisk påverkan. Mutationer lär stå som spön i backen på gott och på ont, vilket förtar effekter av vacciner.   Återluft är förutom virusbärare sannolik bärare av DNA-spjälkare för inandning och annan slemhinnekontakt. T.ex. ögon.  Förfarandet är dess utom olagligt relativt Miljöbalk och arbetsmiljölag och därmed också relativt patientsäkerhetslag och smittskyddslag samt Brottsbalkens förbud mot utsättande av annan för fara. Skolans stora problem är t.ex. redan nu mentala störningar hos elever definierade av bokstavskombinationer långa som alfabet. Epigenetik är grunden för all biologisk utveckling, positiv eller negativ, och den borde inte kunna aktiveras okontrollerbart av miljöpartistiska språkrör som inte ens hedrar lag.  Första beskrivna exemplet på storskalig epigenetik som sådan är dess utom svensk. 

2. Vindkraften som akuta hot. Vi råkar befinna oss på en av planetens seismiskt mest rörliga natur. Reklamen påstår att landhöjningen är snabbast i världen från Stockholm och norrut. Genom bergskedjan sträcker sig ett antal geologiska sprickor, s.k. end glacial faults, med hög seismisk aktivitet p.g.a. av två ggr per dygn passerande seismiska jordvågor( tidvattnets motsvarighet i mark, tidjord). Värst är Pärviesprickan som letar sig ner ett par kilometer genom Luleälvens övre del, vårt riktiga vattenkraftsområde. Där ligger samtidigt seismiskt hög gruvaktivitet mitt bland kraftverksdammar. Flertalet vattenkraftsdammar är s.k. jorddammar, byggda före mitten av 70-talet, d.v.s.  innan man ens förstått och erkände kontinentaldriften och dess jordbävningsproduktion. Ingen svensk damm är så vitt känt byggd jordbävningssäkrad. Upp genom Europa, här från Simrishamn och rakt uppåt mot Värmland och Höljesdammen går Thornkvistzonen, en instabil sprickzon med seismisk aktivitet. Alla på min gata stod t.ex. plötsligt en tidig morgon 2008 ute på farstukvisten efter ett skalv på 3,8 i Sjöbotrakten, d.v.s. mitt på Thornkvistzonen.

På seismiskt redan rörlig mark lägger ingen seriös politiker enorma vibrationsmattor i form av vindkraft som kan aktivera seismisk aktivitet i veckat förskjutningskänsligt material. Umeälvens många dammar ligger farligt nära gamla förkastningar. I Umeälven längs Stenselebergets förkastningsbrant ligger t.ex.  tre vattenkraftsdammar så nära som några hundra meter i ett fall. Likväl bankar man upp vindkraftstorn som vibratorstavar påhejade av miljöpartister utan annan kunskap i frågan än svartvita drömmar. Miljöfolk borde sova otroligt dåligt, eftersom nya biopåverkande egenskaper p.g.a. vindkraft dyker upp snart sagt varje dag. Hur tokigt det än låter i många öron så är sannolikt kärnkraft den miljömässigt enda pålitliga massproduktionen av kontinuerligt användbar energi. Fullt ut använd lär avfallet vara inaktivt bly. 

Går en damm högt uppe i Lule eller Ume älv är landet utan elförsörjning p.g.a. av obalanser i systemet. Luleå eller Umeå hämtas på andra sidan Kvarken.  IT är borta! Inte en elbil går! Inte en affärstransaktion utan reda pengar kan genomföras. Inte en pension betalas ut.  Limpan finns 50 mil bort,  etcetera! 

3. Förtunnande av atmosfären. Alla s.k. publika klimatföreträdare  förespråkar jakt på s.k. utsläpp och särskilt koldioxid som utgör så lite som några tusendelar av atmosfären men ändå mycket viktiga sådana. NASA redovisade t.ex. 2012 hur vi klarade en flare, en stor soleruption med hjälp av koldioxid och kväveoxid i atmosfären. Klimatförtunnarnas stora problem är att de i historiens ljus kommer att framstå som knäppgökar och kunskapsförnekare. Det finns ingen nykter naturvetare som skulle komma på tanken att förtunna atmosfären för att kyla planeten. Den gubben kommer inte heller att födas! Likväl är detta vad flertalet  klimatexperter eftersträvar och politiken lägger ”änkans sista skärv ” på tilltaget. Samtidigt som man skall gräva ner koldioxid i marken utan att veta resultatet av smörjmedlet mellan jordskorpeskikten (se ovan) så finns ingen som vill förtunna ozonskiktet trots att det är en perfekt illustration, en livförsäkring, på hur atmosfärens partiklar och molekyler repellerar överdriven, inkommande strålning från en sol farligt nära. Svensk politik säkrar varje år driften av SMHI som varje år visar att instrålningen genom en allt tunnare atmosfär släpper igenom 0.4 – 0,7 % extra energi. Det är inte solens kapacitet som ökar. Det är vår atmosfär som blir tunnare, d.v.s. mer genomsläpplig. Hur galet kan det bli när politiker blir ”följa Johnare utan egen tanke” och akademier blir  politiskt styrda organ? Jag frågade 2019 Sveriges akademier, 26 st. och Kungl. Vetenskapsakademin om det finns atmosfärisk växthusgas och hur den i så fall fungerar.  Ingen visste eller vet! Ingen utom Luleå universitet svarade inom objektivitetsprincipens ram. Luleå, ett naturvetenskapligt universitet svarade prompt: ”Vi har ingen kunskap”!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Navalny – Hedin

Svensk MSM översvämmas av reportage om hur illa Alex Navalny blivit och blir behandlad av ryska staten. Det är helt rätt peka på rättsröta och ifrågasätta diktatoriska stater. Statens, myndighetens, rättsstatens bevis och argument för åtal mot Hedin blir allt mer skamligt dåliga!
Men varför bevakar inte svenska MSM varenda sekund av svenska statens övergrepp på Karl Hedin? Det måste ju vara mycket lättare, det sker här hemma, på svenska, med svensk offentlighetsprincip, med allmänintresse för svenska folket, osv.
För det är väl inte så illa som att pressfriheten och offentlighetsprincipen i Sverige idag samordnas för att inget myndigheterna gör ska nå ut allmänheten?

Publicerat i Äganderätt, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 kommentarer

Jordens geologiska historia

Dagens gästskribent är Tege Tornvall

Miljoner år, från början med de äldsta skeendena.

4,567. Solsystemet och planeterna bildas. Rymdbombardemang, bl. a. iskroppar. Möjlig kollision med mindre planet kan ha bildat Månen och gav Jorden större kärna och mantel. Förångad materia bildade vatten. Våldsam vulka-nism. Mycket varmt. Flytande jordyta blev fast. Atmosfär med bl. a. kväve, metan och koldioxid. Vulkaner tillförde mer koldioxid. Grundämnen kom från kosmos – eller bildades i kärnreaktioner i Jordens inre.

4.400. Flytande vatten spårat. Zirkonkristaller funna i nuv. Australien.

4.030. Första kända bergarten. Troliga istider för 4.000-3.000 miljoner år sedan.

3.700. Första enkla livsformerna uppstod  i grunda hav.

3.400. 55-85 grader varma hav. Enkla livsformer började genom fotosyntes ta koldioxid som näring och avge syre till atmosfären.

3.200. Första bevis för rörliga kontinentalplattor. Fortsatt vulkanism.

3.000. För 3.000-2.000 år sedan första kända istiderna med kraftig nedisning. Kalla hav började lösa koldioxid så att halten minskade i atmosfären.

2.400. Djup och lång istid, Jorden kanske ”snöboll”.

2.000. Omväxlande istider och varmare perioder för 2.000-1.000 år sedan. Växtlighet livnärde sig genom fotosyntes på koldioxid och tillförde syre till atmosfären. Mycket ursprungligt kol kvar i Jordens inre. Varma hav gasade ut koldioxid – och kalla absorberade. CO2-halten minskade.

1.000. Mest varmt med höga CO2-halter. 10-40 grader varma hav. Djupa, långa istider för 860-635 miljoner år sedan, Jorden troligen nästan helt nedisad.

600. Långa istiders kalla hav hade löst mycket koldioxid och sänkt CO2-halten  från 80-90 ned till ca 1 procent. I haven bands kol i basiska kalklager

541. Varm period för 541-251 miljoner år sedan med höga CO2-halter och rikt växt- och djurliv med landdjur. Men avbrott för istider.

460. Långa, djupa istider för 460-430 miljoner år sedan. 

400. Första träden med lignin (ved) bildade stora skogar. Döda träd och växter förmultnade till sediment, som under hög värme och högt tryck blir gas och olja. Detsamma gör ursprungligt kol i mycket större mängder.

360. Nya djupa istiders kalla hav sänkte atmosfärens CO2-halt till våra dagars nivåer. Sediment av döda träd och växter band också koldioxid.

251. Varmare igen med nya livsformer. Stor, samlad och varm kontinent runt ekvatorn (Pangea). Mer värme för 251-66 miljoner år sedan ökade CO2- och syrehalten. Rikt djur- och växtliv med dinosaurier och jätteinsekter.  

92. Särskilt varm period, mer än 10 grader varmare än nu.

66. Stort asteroidnedslag samt vulkanutbrott ändade värmen och utplånade mycket av Jordens liv. Klimatet blev sedan kallare.

56. Varm period för 56-34 miljoner år sedan med avbrott för nya istider.

40. Landis började bildas på Antarktis. Grönlands är minst 18 miljoner år. 2,6. Sedan 2,6 miljoner år råder nu istid med växlande nedisningar och kortare värmeperioder. Vi lever i slutet av den senaste. Klimathistoriskt kallt och CO2-fattigt trots sentida marginell ökning.

© Tege Tornvall

En animering av hur plattektoniken förändrat jordens kontinenter.
Panta Rhei, allting flyter, allt är föränderligt, hävdade den greiske filosofen Herakleitos ca. 500 f.kr.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 28 kommentarer

Argumentation för kärnkraft

Fy för kärnkraft, det vägrar vi gröna acceptera, det räcker med det överflöd av grön energi som solen bjuder på alldeles gratis!

Så kol förbjöds, med undantag för Polen som vägrade gå med på att implementera alla dumheter samtidigt. Kärnkraften stoppades i Tyskland och delvis i Frankrike. Sverige hängde på, lite osäker hur det blev i alla länder. Finland bestämde att kärnkraft kan vara bra även om det kostar.

Under tiden har alla klimathotsskeptiker unisont hävdat att sol och vind inte räcker till för alla behov och inte för alla lägen. När det inte blåser om natten, då är det kol, olja, gas eller kärnkraft som gäller för dem som inte har vattenkraft. Enkel matematik.

Kärnkraftskramarna har envis hävdat att kärnkraft är grön energi, för den släpper ut väldigt lite CO2, i paritet med vattenkraft. EUs gröna har på slutet kommit på att vattenkraft nog egentligen inte heller är en grön energiform, för i anspråktagna vattendrag blir permanent ändrade till en annan stadigvarande status som inte är arkaisk.

I det läget röstade delar av EU-parlamentet igenom en beställning av en rapport om kärnkraft. Nu har den kommit (PDF) och slutsatsen är att EU behöver mycket mer kärnkraft, av klimatskäl! Falsk grundpremiss, men korrekt om man som de gröna utesluter alla andra energiformer.

Man kan säga att med denna rapport tvingas de gröna till slut välja vilket energislag de anser minst skadligt. Jag är inte säker på att deras slutsatser kommer att bestämmas av logik, fakta, rationalitet och ärlighet.

En Kalifornienbaserad lobbygrupp som kallar sig Environmental Progress har fått WHO med sig för att kräva mer kärnkraft. För hälsans skull.
I Sverige gör fack och storföretag gemensam front till kärnkraftens fromma. Det gäller både skrämselargumenten och beskrivning av en ljus framtid.

Mina läsare vet att jag förordar neutral behandling av alla energislag. Inga subventioner, inga straffskatter. Gärna privat ägt och finansierat. Kan kärnkraft ta plats på marknaden på de villkoren må den få göra det. Men jag ser lika gärna att kol tar den marknadsplatsen. Då får vi på köpet ett nyttigt tillskott av CO2 till atmosfären.

Att huvuddelen av den effekt man tillför måste komma från källor som vi kan kontrollera är nog de flesta införstådda med. Andelen vindkraft kan därför inte tillåtas bli för stor. Frekvensen i våra elnät ska hållas vid 50 Hz. Blir belastningen för stor för de genererande kraftkällorna sjunker frekvensen. Vid för stor belastning hamnar frekvensen utanför parametrarna och strömmen bryts. I värsta fall kollapsar systemet. Här kan man följa hur frekvensen ligger till och därigenom få ett mått på hur stabil tillförseln är.

Det paradoxala kan inträffa att den politiska miljörörelsen, som startade med kärnvapenmotståndet, bytte kurs till kärnkraftsmotståndet för att sedan bli kol- och oljefientligt, i slutänden tvingas välja mellan kärnkraft och olja/kol. För att deras gratis gröna alternativ inte fungerar. De kommer då att välja kärnkraft och cirkeln är sluten.


På nätet finns flera snyggt förpackade argument för mer kärnkraft, med den falska motiveringen att det är för klimatets skull.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 68 kommentarer