Cash, a king in check position?

Allt fler ”aktörer” vill avskaffa kontanter, av en mängd olika skäl. De som kommer i kläm är vanligt folk, medborgarna. Staten, skattemyndigheten, finansministern, statsministern, (ja, oavsett partifärg), riksbanken, butikerna, bankerna, kortföretagen, samtliga vill de slippa den dyra hanteringen av kontanter.

Åtminstone staten och dess olika grenar älskar känslan av total kontroll och makt som de får när inga transaktioner går deras näsa förbi.

Vad finns det vi medborgare kan göra för att få behålla kontanterna? Räcker det att tala om för partierna att vi vill kunna rösta på ett som är berett att behålla dem? Ett sådant parti måste vara helt på det klara med att det förutsätter en nedmontering av den stora staten och ett lågt skattetryck. På det viset undandrar man det mesta av alla incitament till svarta affärer. Det som då återstår att bekämpa är ren brottslighet. Det har gått förut, vi kan få det att fungera igen.

Om inte medborgarna har tillgång till lagligt betalningsmedel som fritt kan användas, då har varken stat eller överstat något berättigande i beskattning av oss. Kungen Cash är nu i schack, låt oss hindra att kungen blir schack matt!

Har du kollat in det svenska initiativet Kontantupproret?

En intressant uppgift har kommit till min kännedom. År 1963 försökte president Kennedy skapa en federal amerikansk riksbank som skulle ge ut dollar, istället för den privatägda Fed. Kanske hade det sett annorlunda ut om han lyckats göra den statliga dollarn till lagligt betalningsmedel, ”legal tender”.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Klimatet – Grundläggande fakta del 1

Dagens gästskribent är Mats Persson som nyligen startat sajten Klimatfakta.blog

För drygt ett år sedan hade jag antagligen svalt IPCC:s profetior med hull och hår. Men jag ville veta mer fakta och förstå hur eventuell växthuseffekt fungerade och började därför rota fram vetenskapliga böcker och rapporter. Min bakgrund gör att jag har tillräckliga naturvetenskapliga kunskaper för att kunna tillgodogöra mig forskningsmaterial och vetenskapliga rapporter. Dessutom har jag läggningen att inte acceptera lösa påståenden, inga ”post truth”, inga alternativa fakta duger, jag vill förstå. Rotandet blev mer intressant och spännande än jag hade kunnat drömma om.

Det jag fann var att FN/IPCC är en helt politiserad organisation som vilar på ytterst tvivelaktig vetenskaplig grund. Om vi startar med Al Gores film. Den vilade på, ett påstående om och en bild av, klimathistorien och framtiden från IPCC – den så kallade hockeyklubban. Den kurvan var helt konstruerad och påhittad av en ung doktorand, betald för att visa att den uppsatta hypotesen var sann. Efter kraftiga protester från ett antal oberoende forskare blev IPCC tvungen att dra tillbaks den falska historieskrivningen. Nedan en bild av doktorand Manns berömda hockeyklubba.

Här handlar det om historieförfalskning vilket IPCC har sysslat med i många frågor. Al Gore byggde sina katastrofscenarier på denna bild av verkligheten. Inget av det han förutspådde har inträffat. Fakta och historik om isbildning, glaciärer och havsnivåer finns på www.climate4you.com .

Här kommer nästa felaktiga påstående. Kärnan i IPCC:s hypotes är att koldioxiden fungerar som växthusgas och orsakar höjning av jordens medeltemperatur.

Men så ser inte verkligheten ut. Studera kurvorna nedan hämtade från www.climate4you.com – som innehåller bara officiellt och erkänt och granskat material.

12-month change of global atmospheric CO2 concentration (Mauna Loa; green), global sea surface temperature (HadSST3; blue) and global surface air temperature (HadCRUT4; red dotted). All graphs are showing monthly values of DIFF12, the difference between the average of the last 12 month and the average for the previous 12 months for each data series.

Den gröna kurvan visar koldioxidhalten i atmosfären enligt Maona Loa mätningarna. Den blå kurvan visar vattentemperaturen i havens ytvatten. De höga topparna är El Niño effekter som kommer relativt regelbundet, ibland starkare ibland lite svagare. Det finns flera fenomen samanlagrade i kurvorna men det leder för långt att gå in på här. Vad vi kan konstatera mycket tydligt är att uppvärmningen av haven kommer ca ett år innan CO2-toppar, inte omvänt.

Vad beror detta på? Jo största/helt dominerande CO2- förrådet finns i haven. När vattnet värms avger haven CO2 till atmosfären, men med en viss fördröjning p.g.a. den kinetiska process som sköter CO2-balansen mellan hav och atmosfär. Uppvärmning av djupare delar av havet tar mer tid och ger fördröjning. Alltså, det är inte CO2 som genererar uppvärmningen utan det omvända. Solen värmer haven som avger CO2. Kallare vatten kan hålla mer koldioxid. Om du vill testa själv öppna två likadana burkar med t.ex. öl eller läsk. Ställ den ena i kylskåpet och den andra på köksbordet och låt stå över natten. Då känner du skillnaden nästa dag. Den varma har förlorat betydligt mer koldioxid.

I de tidiga IPCC-rapporterna var de så fräcka att de försköt tidsaxeln på CO2-kurvan i förhållande till temperaturmätningarna. En ren förfalskning alltså. Så småningom lyckades vetenskapsmän få detta ändrat och numer är kurvorna ovan officiellt material även för IPCC.

Nedan en översiktlig bild på var vi har CO2 lagrat och ungefärliga mängder i G ton C. Pilarna visar utbyte av CO2 mellan miljöerna. Jämför dessa volymer med den totala volymen som människans bruk av fossilt C som är ca 6.4 G ton/år. Mellan hav och atmosfär utbyts årligen 90 000 G ton/per år. Siffrorna är ett par år gamla och är något högre idag.

Kolcykelns huvuddrag. Kolreservoarernas storlek anges i GtC, utbyteshastigheterna i GtC/år
Uppgifterna hämtade från boken – Falskt alarm.

Detta är bara två – men signifikanta – exempel på falsarier. Forskare påstår att det finns minst 20 liknande jippon införda för att det ska stämma med den ursprungliga hypotesen.

 

IPCC:s prognoser

Vi kan konstatera att alla de 70 prognoskurvor för klimatutvecklingen som utarbetats inom IPCC har falsifierats av verkligheten själv. Jag använder termen falsifiera därför att, i empirisk vetenskap kan man inte bevisa att en hypotes är sann. Det viktigaste sättet att öka kunskap är att falsifiera hypoteser med t.ex. experiment eller observationer av verkligheten. Prognoserna klarade inte ens att förutsäga den utplaning av uppvärmningen som inträffade efter 1997. Från 1997 till 2014 har vi inte haft någon nämnvärd höjning av temperaturen. Bortsett då från en kraftig El Niño 2015/2016 som nu håller på att klinga av och kanske ersätts av en El Niña, nerkylning. Men ingen notis har setts om att prognoserna är felaktiga. Kurvan nedan visar temperaturförändringar uppmätta från satellit, vilket är de mest tillförlitliga mätvärdena. Här ser vi utplaningen mellan två starka El Niño. Spännande att se var januarimätningen hamnar. Uppdateringar kommer in på climate4you.com strax före tjugonde i varje månad. Sannolikt kommer den att hamna runt noll eller lägre.

Temperature quality class 1: Lower troposphere temperature from satellites, updated to December 2016

Utplaningen och dålig överensstämmelse med IPCC:s prognoser var ett problem inför stora klimatmötet i Paris. Därför trixades det med temperaturkurvorna så att missmatchen skulle bli mindre. Även detta har nu avslöjats och rapporterats i pressen http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4192182/World-leaders-duped-manipulated-global-warming-data.html?utm_content=bufferdb7f6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

I förbigående kan vi konstatera, den största missen IPCC:s prognosmakare gjort är att i kalkylerna inte räka med vattenångan och molnbildningen i atmosfären. Vattenånga är den gas som mest påverkar klimatet och även vädret. De har heller inte tagit med variationerna i solaktiviteten och kosmiska strålningen som är den faktor som styr variationerna i uppvärmning av haven. Här en länk till en artikel som beskriver hur solens strålning varierar.

http://klimatsans.com/2017/02/05/klimatfragan-grundad-pa-vetenskap-eller-dogm/

Massor med forskningsmaterial finns tillgängligt som visar på svagheter och direkta lögner i IPCC:s utsagor om klimatet. IPCC är den verkliga källan till ”post truth” material. Men det krävs mod av en journalist att nu våga analysera och kritisera deras material. De artiklarna är för närvarande inte lättsålda.

Här lite tips om var du kan komma åt mer kunskap om klimatet.

  • Professor Emeritus Gösta Petterssons bok – Falskt alarm – är en utmärkt lärobok. Han har på ett föredömligt och lättläst sätt sammanställt var vetenskapen står idag. Finns för gratis nedladdning på nätet falskt-alarm.se
  • Webbsiten climate4you.com innehåller det mesta av världsomspännande klimatdata som finns, om temperaturer, is, snö, vatten, solstrålning, mm – officiellt accepterade data. Där finns också förklaringar och nödvändiga resonemang för att förstå. Alla mätresultat uppdateras varje månad och en ny statusrapport kommer varje månad. Siten drivs av ett norskt klimatforskningsteam som leds av Professor Ole Humlum.
  • Framlidne polarforskaren Dr Fred Goldberg har filmat sin alldeles utmärkta klimatföreläsning och den finns tillgänglig både på engelska och svenska. Den engelska är bättre filmad än den svenska annars samma grundmaterial. Svensk version http://www.cooltv.se/video/ar-klimathotet-en-bluff , engelsk version https://www.youtube.com/watch?v=XEcnJFTxQcU

Från TV, radio och tidningar får vi ständigt höra att det föreligger total enighet bland jordens alla forskare om att CO2 håller på att orsaka en klimatkatastrof. Forskaren och professorn Nils-Axel Mörner anser att mer än hälften av forskarvärlden inte anser att CO2 orsakar de effekter som IPCC påstår. Här ett klipp ur en av hans artiklar.

I massmedia framförs ofta att man representerar vetenskapen, och att 97% (det har t.o.m. sagts 99,9%) av världens vetenskapsmän står bakom påståendet. Det är ju inte bara ”lögn och förbannad dikt”, det är ett utstuderat lobbyist-trick i syfte att vilseleda eftersom ”ändamålet helgar medlet” (i sann inkvisitionsanda).

Personligen skulle jag gissa att ca 90% av alla sol-fysiker är emot IPCC:s CO2 hysteri. Bland geologer – som alltid söker observationsfakta för sina påståenden – torde 70-80% motsätta sig IPCC:s påståenden. Bland oceanografer kanske det är runt 50:50. Bara hos meteorologerna dominerar CO2 tron (men det är ju deras levebröd); men då är det ”mer tro än vetande”. http://www.frihetsportalen.se/2017/01/hotet-mot-det-fria-ordet-i-samhalle-och-vetenskap-1/

Artikeln nedan innehåller också viktiga nyckeldata.

http://www.frihetsportalen.se/2017/01/hotet-mot-det-fria-ordet-i-samhalle-och-vetenskap-2/ och

 

Jordens temperatur historiskt

Ser vi historiskt på nuvarande temperaturutveckling är den inte alls alarmerande, se kurvan nedan, som är officiella vetenskapliga data.

shown in greater detail in the following figure. Reconstructed global temperature over the past 420,000 years based on the Vostok ice core from the Antarctica (Petit et al. 2001). The record spans over four glacial periods and five interglacials, including the present. The horizontal line indicates the modern temperature. The red square to the right indicates the time interval

Röda rutan till höger i bilden ovan är förstorad I bilden nedan.

Fig.3. The upper panel shows the air temperature at the summit of the Greenland Ice Sheet, reconstructed by Alley (2000) from GISP2 ice core data. The time scale shows years before modern time. The rapid temperature rise to the left indicate the final part of the even more pronounced temperature increase following the last ice age. The temperature scale at the right hand side of the upper panel suggests a very approximate comparison with the global average temperature (see comment below). The GISP2 record ends around 1854, and the two graphs therefore ends here. There has since been an temperature increase to about the same level as during the Medieval Warm Period and to about 395 ppm for CO2. The small reddish bar in the lower right indicate the extension of the longest global temperature record (since 1850), based on meteorological observations (HadCRUT3). The lower panel shows the past atmospheric CO2 content, as found from the EPICA Dome C Ice Core in the Antarctic (Monnin et al. 2004). The Dome C atmospheric CO2record ends in the year 1777.

Om vi nu betraktar de senaste 2000 åren från ”Romen warm periode” i kurvan till nu ser vi att genomsnittligt blir klimatet kallare. Enligt forskarna är vi sannolikt på väg mot en ny istid om 2000 till 3000 år. Men på väger utför, så att säga, kommer värmetoppar. Det är en sådan som vi just nu upplever. En uppvärmning som pågått sedan senaste Lilla Istid, som inträffade 1840 till 1910.

Ett stort antal forskare misstänker att vi har nått maximum av denna uppvärmningsfas och uppgången har planat ut. De finner det troligt att vi nu sakta är på väg mot en ny Liten Istid. En kvinnlig rysk forskare menar att det kan inträffa så nära som 2020 till 2050.

Den aktuella nedkylningen av Asien, östra Europa och norra Afrika – http://klimatsans.com/2017/01/23/sno-i-sahara-arabien/ – kan vara ett tecken på att en kallare period är på väg. Minskad solaktivitet pekar också i den riktningen.

Vi har i Norden haft kraftigt växlande väder beroende på om ”vädret” kommer från öster eller väster. Nordkalotten väster om oss är kraftigt uppvärmd av El Niño och havsströmmen PDO som drar upp varmt havsvatten från Stilla Havet vid ekvatorn och som pressas genom Beringssund. Däremot öster om oss har fartygen fryst inne i Nordostpassagen. http://klimatsans.com/aktuellt-4/ . Det blir spännande att följa de månatliga uppdateringarna av jordens temperatur på www.climate4you.com .

Till sist, ställ dig frågan om du känner till att någon av IPCC:s eller Al Gores förutspådda katastrofscenarier har inträffat i verkligheten. Jag har inte sett några.

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Lagrådet sågar klimatlagen

Här är hela texten i lagrådets beslut. Se även min artikel här.

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-15

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus.

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

Enligt en lagrådsremiss den 2 februari 2017 har regeringen (Miljö- och energidepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till klimatlag.

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Johan Lundberg, biträdd av departementssekreteraren Petter Hojem.

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lagförslagets innebörd är att riksdagen ålägger regeringen att bedriva klimatpolitik med viss angiven inriktning. Vidare ska regeringen enligt förslaget årligen lämna en klimatredovisning till riksdagen och vart fjärde år ”ta fram” en klimatpolitisk handlingsplan, som ska lämnas till riksdagen. Att detta ska regleras i lag motiveras bl.a. med att förutsättningarna för regeringen att bedriva ett effektivt

klimatpolitiskt arbete förstärks. Enligt remissen är en reglering i lag till skillnad från en politisk överenskommelse rättsligt bindande. Det sägs att detta innebär att varje regering, oavsett politisk samman- sättning och inriktning, blir bunden till de förutsättningar som anges i lagen och därmed inte kan välja att frångå dessa förutsättningar med hänsyn till andra prioriteringar. Vidare anförs att med en reglering i lag förutsättningarna ökar för att arbetet kommer att kunna bedrivas på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt.

I remissen förklaras inte på vilket sätt lagen ska vara rättsligt bindande. Det föreskrivs inga sanktioner eller andra rättsverkningar av att regeringen underlåter att fullgöra sina åligganden enligt lagen. Något rättsligt ansvar i egentlig mening synes alltså inte vara avsett. Under föredragningen har förklarats att det blir fråga om att pröva regeringens handlande i politisk ordning. En sådan prövning före- kommer dock på alla politikområden. Hur detta ska gå till är redan reglerat; någon särskild lag behövs inte för det ändamålet. Ståndpunkten att en lagreglering utan föreskrifter om sanktioner
eller andra rättsverkningar skulle vara bindande på ett annat sätt än en politisk överenskommelse har inte utvecklats i remissen. Till detta kommer att lagens bestämmelser är allmänt hållna och att regering- ens åligganden enligt lagen inte är särskilt konkret beskrivna. Det är lätt att föreställa sig situationer där det kan råda delade meningar om regeringen har fullgjort sina åligganden enligt lagen. I remissen an- visas inte någon rättslig ordning för att slita en sådan tvist.

Att en lagreglering av detta slag skulle öka förutsättningarna för att det klimatpolitiska arbetet kan bedrivas på ett långsiktigt och kontinu- erligt sätt är inte givet. En ny riksdagsmajoritet kan ändra lagen eller upphäva den.

Som skäl för en lagreglering anges vidare i remissen dels att det ökar transparensen, dvs. att medborgarna informeras om regeringens verksamhet på klimatområdet, dels att det skickar signaler till om- världen. Lagrådet ifrågasätter att det uppkommer sådana effekter av någon betydelse. I vart fall är det inte något självständigt skäl för att utnyttja lagformen. Det finns bättre sätt att informera allmänheten och omvärlden.

Med hänsyn till det anförda kan det betvivlas att förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angivits (jfr 8 kap. 22 § 4 regeringsformen). Lagrådet avstyrker lagförslaget.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , | 14 kommentarer

Trumps inresestopp

MSM och alla som vill kapa åt sig lite uppmärksamhet skriker i högan sky över att Trump vill ha ordnad invandring till USA och att han vill ha uppsikt över potentiella terrorister. All sköns halvfigurer kastar all försiktighet och sunt förnuft över bord i något slags samstämmig kör om att ”flyktingar” är den nya tidens heliga.

Trump liknas vid djävulen eller Adolf Hitler, för sin executive order att i princip inhibera redan utgivna visa från sju länder. Just det att redan medgivna visa generellt stoppas kan kritiseras, men i övrigt skiljer sig hans EO inte från vad hans företrädare gjort och det är inte säkert att det är i strid mot vad han får göra. Det är bara det att flyktingar just nu är vänsterns kelgrisar och Trump deras hatobjekt nummer ett.

Presidenterna Barack Obama, George W. Bush och Jimmy Carter utfärdade alla liknande inresestopp under sina ämbetsperioder. Det väckte ingen särskild uppmärksamhet. USA har länge haft restriktioner på inresa och invandring. Den som påstår något annat är antingen djupt okunnig eller djupt ohederlig.

En amerikansk president sa en gång följande:

This is a nation of laws! We must stop the abuse of our immigration policy. We must stopp illegal aliens!

Det var president Bill Clinton i sin State of the Union Address 1995. Har ni hört demokraterna uttala krigsrubriker över detta ”odemokratiska” tilltag? Nej, det tillhör naturligtvis varje nations rätt att avgöra vilka som får beträda deras område och vilka som inte får det. Men den fanatiska tron på, eller ska vi kalla det för den hjärndöda bristen på reflektion över, vad globaliseringen faktiskt innebär, tycks få folk att tappa all besinning och låta sig tubbas till aggressiv självdestruktiv konformism.

Amnesty international liknar Trumps mexikomur med EUs Turkietavtal om att stoppa flyktingströmmen. Våra europeiska ledare som kritiserar Trump sitter sålunda i glashus och kastar sten i populistisk anda. Att står vända med ryggen mot den dörr i glashuset som Turkiet bevakar åt dem, ökar inte på deras moraliska kapital.

Enligt en opinionsundersökning av brittiska Chathamhouse, sympatiserar en majoritet av Europas väljare med Trumps politik. Varför framgår inte det av våra vanligaste massmedia tro?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Medias bogeyman

Båda TV-kanalerna rapporterar om att polisen sprängt en pedofilring och gripit flera personer. De uppges vara män 50-70 år gamla. Vidare påstås de ha planerat att kidnappa barn på stormarknadsparkeringar, eller kidnappa ensamkommande flyktingbarn. Vidare har de planerat de vidrigaste övergrepp som kan tänkas mot dessa barn.

Visst är det avskyvärt med sådana pedofilbrott, men media får det att låta som normal verksamhet för äldre vita män. Hela historien låter som ett avsnitt ur en serietidning av Marvel eller DC Comics. De onda är vita äldre män. Just den grupp som skälls för att ha röstat fram Trump till seger, eller ha orsakat brexit. Vita äldre män med ordnad ekonomi som vågar ifrågasätta klimathotet.

I USA bombarderas just nu Trump och hans regering i alla upptänkliga frågor utom en, klimathotet. Alla vet att Trump planerat att avskaffa detta bedrägeri. Men om han kan hållas sysselsatt med att försvara sig i andra frågor eller kanske till och med avgå, då kanske han inte kommer till skott med klimathotet.

Är det av samma anledning svenska media så gärna målar upp en nidbild av den enda nyktra grupp i befolkningen som framför saklig kritik mot klimathotet? Alla klimatrealister skall associeras med pedofiler. Vi tvingas bli deras bogeyman att skrämma kvinnor och barn med.

Tack för uppmärksamheten, men jag tror inte att ni i längden lyckas förtiga vår kunniga och sakliga kritik av ert bedrägeri i saken och sveket mot era läsare.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Faktaresistent media

Bara ett litet exempel på hur faktaresistent svensk media är Jag noterade att en helsidesartikel i tidningen Skaraborgsbygden var behäftad men en mängd faktafel. Så jag skrev till redaktören och ansvarige utgivaren för att påtala detta. Här är vår mailkonversation:

Hej Per Gustafsson i första hand, men även andra skribenter på tidningen.

Det är med förfäran jag läser specialnumret Jord&skog från 10 februari.
På sidan 2 sprider Per G något av det mest okunniga som cirkulerar i media och politik sedan ett par årtionden. Jag citerar:

”De accelererande klimathoten måste mötas med förnybara resurser och och fossilfria energi- och transportlösningar. Det finns ingen annan väg att för att bromsa koldioxideffekten och en stigande medeltemperatur på jordklotet. Vi vet att om vi ingenting gör så, så ökar temperaturen med 4 till 5 grader till utgången av seklet. Det vore en katastrof för vårt jordklot. Vi måste begränsa temperaturhöjningen till maximalt 1,5 till 2 grader.”

Det verkar vara redaktionell text och inte ett citat från Bucht eller Lööf som beskrivs i texten. Påståendena som framförs är fullständigt felaktiga och missvisande!

Klimatvetenskapen kan inte med siffror visa på något accelererande klimathot. Snarare verkar temperaturhöjningen, som egentligen är en återhämtning från lilla istiden, ha avtagit.

Det är ännu så länge bara spekulation och datorsimuleringar att en antropogen koldioxidökning i vår atmosfär skulle ha någon som helst mätbar effekt på Jordens medeltemperatur.

Vi vet inte alls något om framtida temperaturer! En ökning med 4-5 grader ligger långt utom det rimligas gräns, men är naturligtvis möjligt att spekulera om för den som anser sådant fruktbart.

Att människan genom att reglera sina koldioxidutsläpp skulle kunna mikrostyra planetens temperatur på en halv grad när, är snarare höjden av hybris.

Att klimatet över tid ändras är en självklarhet. Historien visar det och inte minst plattektoniken gör det oundvikligt. Solens variationer och annan kosmisk påverkan inverkar också. Vi brukar sedan länge på svenska sammanfatta insikten om dessa naturliga variationer med begreppet årsmån.

Koldioxid är livets gas, en hörnsten i fotosyntesen, utan vilken inget liv skulle finnas på Jorden. Så har också vår planet blivit grönare med lite mer CO2 i atmosfären än den svält växterna tidigare utsatta för. Skördarna ökar och når bättre kvalitet.

Det är snart tio år sedan avslöjandet som kallas för Climategate blev känt, där klimatforskare i e-postväxling tydligt konspirerade för att manipulera och dölja sitt fusk, för att få det att verka som att en katastrofal uppvärmning var på gång.

Nu i år har NOAAs ledande statisiker John Bates avslöjat att man där inte följt vetenskaplig rutin i skydd av grunddata eller beräkningar. Detta är redan nu känt som Climategate 2.

https://www.frihetsportalen.se/2017/02/hide-the-decline-2/

Däremellan avslöjades att FNs organ för klimatfrågor IPCC, som inte är en forskningsorganisation, utan en politisk konstruktion, inte använt bästa tillgängliga forskare och kunskap när de gjort sina prognoser. Tvärtom har många ledande forskare antingen hoppat av arbetet eller fått det kraftigt förvanskat och inte fått jobba vidare om de redovisat annan uppfattning än den beställda om klimathotet.

Läs mer om klimatfrågor på de svenska sidorna

http://klimatsans.com

http://www.klimatupplysningen.se

Den norska

http://www.climate4you.com

Eller den amerikanska

https://wattsupwiththat.com

Även i andra artiklar i bilagan redovisas en skrämmande journalistisk gärning. Det är särintressen av allehanda slag som okritiskt citeras med dess propaganda. SLU har funnit att i många fall är ekologiskt sämre för såväl människa som natur än konventionell odling. Lika fullt envisas media och politiker med att torgföra dessa särintressens påståenden.

Det handlar också om certifieringsorgan och andra snäva särintressen som tillåts bestämma synen på vad som är ett gott skogsbruk eller jordbruk.

Det hela är ett totalt journalistiskt haveri av falska nyheter och oriktiga fakta. Sådan ser situationen ut i stort i all svensk media. Tyvärr är akademia, politik och media över hela den demokratiska världen idag så insyltad i propagandaproduktion istället för sanningssökande, att man är på väg att omintetgöra det demokratiska projektet.

Då är det inte underligt att folk söker sig till andra informationskällor. Allt medan eliten av media och politik inte förstår varför. Man anklagar folk för diverse suspekta ideologier eller avsikter, när den undersökande journalistiken istället borde riktas mot den egna verksamheten.

Här hans kortfattade svar:

Hej
Tack för dina synpunkter.
Noterar din uppfattning.

Hälsningar
Per Gustafsson
per@skaraborgsbygden.se
Skaraborgsbygden

 

Varpå jag svarade på följande sätt:

Hej Per,
Vill hävda att det är mer än en uppfattning.

Om du önskar kan jag förmedla kontakt till tjugotalet nordiska forskare av världsklass inom meteorologi, kosmologi, astrofysik, fysik, oceanografi, arkeologi, statistik, modellering med mera. De har alla vetenskapligt grundad kritik av ett eller annat slag mot den rådande dogmen om antropogen global uppvärmning orsakad av koldioxid.

Dessa forskare har goda kontakter världen över med de mest kända forskarna i klimatfrågor. De kan alla vittna om att IPCC inte är trovärdiga och att det inte råder konsensus inom forskarvärlden om eventuella orsaker till eller omfattning av global uppvärmning. Detta har också framkommit vid ett antal senatsförhör i USA redan under Obamas administration.

Men all de som är beroende av klimathotet för sin försörjning och karriär gör sitt bästa för att dölja detta.

Ett jättescoop som ligger och väntar på den journalist som kan nå ut med berättelsen om världshistoriens största bedrägeri någonsin.

 

På detta har jag inte erhållit något svar.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 27 kommentarer

Trump på tvärs mot det rimliga

Jag har tidigare berättat om president Obama och hans företrädares tillåtelse för amerikanska myndigheter att beslagta amerikanska medborgares egendom på vilken långsökt misstanke som helst. Lagen kallas för civil asset forfeiture, CAF. Det behövs ingen dom i en domstol, ingen efterlysning eller häktningsbeslut för att konfiskera egendom. Det kan räcka med att polis stoppar en bilist och upptäcker att denne har ”ovanligt” mycket kontanter på sig. I den moderna paranoida statens fantasi kan det vara tecken på droghandel eller andra svarta affärer. Därmed har polisen rätt att beslagta pengarna på plats. Även bilen kan beslagtas.

Det har visats att i flera fall har ingen brottsmisstanke kunnat verifieras, men det beslagtagna godset har likväl inte återlämnats. I flera fall när det gäller kontanter har dessa mirakulöst försvunnit från polisens bevisförråd. På andra ställen har polischefer öppet erkänt att de använt pengarna för att utrusta polisen med vapen eller annan utrustning som de anser sig behöva, men som inte inrymts inom budget.

Det sorgliga och orimliga är att president Donald Trump nu har, som det verkar, bestämt sig för att inte riva upp denna godtyckliga, okonstitutionella lag vilken trotsar all rim och reson. Även i Sverige kan pengar och egendom som använts i brottslig verksamhet konfiskeras. Men den kan inte tillfalla myndigheten. Istället säljs egendomen via Kvarndammen KVD eller andra godkända auktionssajter. Men då naturligtvis, eller ännu så länge kanske man tvingas säga, efter lagakraftvunnen dom. Erhållna pengar tillfaller sedan Skatteverket/Finansdepartementet och går in i ordinarie budget.

I USA är det inte enbart federala lagar som reglerar detta, även delstaterna kan stifta lagar som ger tillgång till brottslingars pengar, på varierande villkor beroende på stat. Ett av de sätt som pengarna delas upp på bidrar och till incitament att ta det man kommer över, kallas equitable sharing. Det betyder att olika myndigheter delar på bytet efter sin delaktighet i målet.

Detta djupt rättsvidriga system kom på tal när Trump mötte sheriffer för ett lunchsamtal. Tyvärr verkade den nytillträdde presidenten, liksom flertalet amerikaner inte känna till denna verksamhet. Så han uttryckte sympati för att de ville ha större befogenheter att konfiskera värden. Han verkade inte ha förstått att de önskade tillstånd till mer godtycke i lagarnas upprätthållande. Det är dags för Trump att mycket snabbt lära sig hur myndigheter och byråkrati försöker sko sig på en i deras verksamhet oerfaren ledare.

Publicerat i Äganderätt, Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Brasiliens laglöshet är också Sveriges

Vi har talat mycket här på Frihetsportalen om äganderättens betydelse och hur den allt som oftast åsidosätts av svensk byråkrati och politik. Det är illa, men för att visa hur destruktivt det är för ett samhälle att inte hålla äganderätten i helgd kan vi titta på Brasilien. Det är ingen tröst, det är en allvarligt menad varning.

I Brasilien erkänner den egna regeringen att hälften av medborgarna saknar äganderättsligt skydd för sin egendom, om det nu verkligen är deras egendom. Ingen vet, eftersom ingen registrering sker. I Brasilien gäller problemet främst de stora städerna och deras fattiga favelor. Men även medelklassens mer ordnade bostadsområden är byggda på lösan juridisk sand.

Favelorna är vanligen byggda på ockuperad mark. Utan formell registrering av mark och en fungerande lantmäterifunktion har varken statliga eller privata markägare kunnat hävda sin rätt mot ockupanterna. Idag köps och säljs dessa bostäder svart, utan registrering och utan möjlighet för köparen att kunna påvisa legal rätt till sin egendom.

Följden blir att ingen kan belåna denna egendom och ingen vill investera i underhåll, standardhöjning eller infrastruktur. Områdena utarmas och de som bor där blir bara fattigare och fattigare.

I Sverige är det fortfarande relativt höga priser på skogsmark. Många ser det som en investering för långsiktig avkastning eller värdesäkring av ett penningöverskott. Men vad händer när lagar och regleringar gör avkastning från fastigheterna omöjlig? När hittepålagar om naturhänsyn, biotopskydd, skyddszoner och annat konstlat gör skogsmarksköpet till bortkastade pengar? Låter inte det också som ett slags laglöshet? Ett tillstånd där inte ens den registrerade ägaren kan hävda sin bättre rätt än vad en högljudd pöbel tillmäts.

Okunnigheten om naturen och skötsel av natur samt om egendomsrättens betydelse för ett civiliserat samhälle är monumental. Egendomsrätten är också föremål för en korseld av ovederhäftig propaganda. Arkeologer och historiker är idag eniga om att Europa inte haft någon verklig vildmark de senaste 6000 åren. Allt har varit mer eller mindre kontinuerligt påverkat av människan i syfte att förbättra våra villkor i denna natur. Att människorna förr levde av och med naturen på ett annat sätt än de flesta gör idag betyder ingalunda att de levde i en vildmark. Spåren avslöjar människans kulturella närvaro överallt.

Såväl Brasiliens storstäder som Sveriges landsbygdsbor behöver ett samhälle som erkänner och försvarar medborgarnas egendomsrätt. Egentligen kan man med fog hävda att det är varje samhälles ursprungliga uppdrag.

Publicerat i Äganderätt, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Misogyna föreställningar

Jag hade fått för mig att den moderna konstruktionen av grekiska ord ”misogyn” betyder kvinnohatare. Det bekräftas också av svenska ordböcker på nätet. Men när jag började leta efter motsatsen, manshatare, då fanns det inget snofsigt ord för det.

Så jag började leta på engelska istället. Inte heller där fanns något motsatsord. Men ännu märkligare är att misogyn på engelska inte behöver betyda kvinnohatare. Det tycks istället betyda tvivlare eller pessimist. Free Dictionary och Free Theasaurus anger visserligen kvinnohatare, men också illasinnad i allmänhet som tolkning av misogynistic. Ingen antonym finns, varken på svenska eller engelska. Är inte det märkligt, med tanke på alla manshatare man mött?

Så vad betyder då misogyn på svenska? Någon som tvivlar på kvinnors förmåga, eller ärliga uppsåt? Nu är jag kanske misogyn (tvivlande), för jag vet inte längre säkert vad jag ska tro. En föreställning kan ju vara lite olika saker. Det kan vara en show som har ett budskap, propaganda. Om man låter sig duperas av propaganda bildar man sig en föreställning i sinnet om något specifikt.

Den som låter sig nedslås av det falska budskapet om en förestående klimatkatastrof om inte människan slutar andas ut koldioxid, är offer för en illusion. Vilket alltså betyder att man har en felaktig föreställning om sakernas sanna natur. Om denna föreställning är negativ i betydelsen pessimistisk, kan man då sägas ha en misogyn föreställning?

Nu verkar det vara mest kvinnor som tror att koldioxid är skadligt och en del tror till och med att kvinnor kommer att drabbas värst, kanske för att i deras föreställningsvärld är kvinnor alltid offer och offer alltid kvinnor. Så när kvinnor framhärdar i en pessimistisk syn på framtida klimat, är de då misogyna? Har de en misogyn föreställning?

Ordet är inte så nytt som man kanske kan tro. Redan Strindberg använde det på 1800-talet. Bo Bergman visar att det är bildat av grekiskans miséin, som betyder hata eller förakta (vilket i sig kan vara ganska olika saker) och gyné, som betyder kvinna. Med den kunskapen borde det vara ganska enkelt att hitta det grekiska ordet för man och bilda uttrycket för manshatare.

På grekiska heter man énas och manshatare borde bli miséna, eller någon liknande skrivning som språkligt passar bra för oss. Men något sådant verkar inte finnas. Jag har i vart fall inget funnit. Däremot verkar Misena vara ett nätuniversitet i Colombia, men inte för manshatare. De lär visserligen ut arkitektur och det finns feministisk stadsplanering, men jag tror inte att det var det den spanska texten handlade om.

I Sverige skulle vi kunna bestämma oss att uttrycket men tjena! ger uttryck för ett uppfattat manshat. Det är i varje fall ljudmässigt likt miséna och men som män hörs lika i talad form. När någon säger något som kan uppfattas som stereotypt negativt om män, som exempelvis ”mäns våld mot kvinnor”, då kan vi istället för manshatare säga, men tjena!

Det borde inte skapa några problem, för ordet för människa, anthrópinos, används i det redan kända begreppet misantrop. Alltså en människohatare i största allmänhet. En pessimist, med andra ord. Vilket även ligger inom ”träffbilden” för den på engelska möjliga tolkningen av misogyn. En person som är en ”men tjena!” skulle då vara den tredje varianten av pessimist, den som gör trissen komplett. Med de tre varianterna; en som misstror alla människor, en som misstror kvinnor och en som misstror män.

Eftersom det är alla hjärtans dag idag, så är vi snälla med alla!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Alternativa fakta

Detta är fakta. Makten vill inte bli ifrågasatt, av någon. Än mindre vill makten bli avsatt. Det gäller all makt. Jag tror inte vi kan finna någon frisk människa som tror annorlunda.

Varför blir då vissa till synes friska människor så upprörda när deras makt, eller den makt de röstat på blir ifrågasatt? De tar till eufemismer (omskrivningar, tvärtomspråk, orwellianska uttryck etc.) för att misstänkliggöra vad de uppfattar som motståndare eller rent av som hot mot deras, hm deras, deras liv, inrotade vanor, rättigheter, intellekt, integritet, status etc. Eller så handlar det bara om inflytande och makt.

Om rådande ordning inte får ifrågasättas, vad ska vi då med åsiktsfrihet och tryckfrihet till?

Ett av de ”fakta” som alldeles nyligen ifrågasatts av MSM är hur många som var på plats, eller via TV, eller på annat sätt följde Trumps installation live. Från Trumps håll påstås att det var fler människor än någonsin, vilket låter rimligt med tanke på hur omskrivet och ifrågasatt valet av honom varit. Dels för att det var så många på plats för att demonstrera mot installationen, vilket är ovanligt. Dels för att livesändningen nådde fler mäniskor jorden runt än någonsin tidigare. För min egen del var det första gången jag såg en hel presidentinstallation live. Man kunde på TV-bilderna se att det var folk överallt på alla öppna ytor.

Men de som inte gilar Trump påstår att det är lögn att det var så många där, eller att det totalt var fler än vid Obamas installation. Men de bevis de presenterat är dåliga. Tidsstämplar på bilder visar att de är tagna vid helt olika delar av ceremonin. Dels verkar de inte vilja kännas vid varken den internationella publiken och inte heller det faktum att de som protesterade gjorde det med anledning av installationen. Det var alltså installationen som var orsaken till att de var på plats. Om de sedan var för eller emot är irrelevant, de var där. Dåliga förlorare kommer alltid med dåliga bortförklaringar.

Vi kan ta ett tydligt exempel här hemifrån. När man redovisar hur svenskarna röstar i riksdagsval, så presenterar man i normalfallet hur många procent av stolarna i riksdagen respektive parti fått, av dem som kommit in. Därmed antyder man att det är en redovisning av samtliga röster, eller hur svenskarna har röstat. Men det är inte fakta, eller vart i fall inte komplett fakta. Ibland kan man undra om politiker och media medvetet redovisar denna icke fullständiga fakta i propagandasyfte för att låta folk förstå att det inte är någon idé att rösta på andra partier än de som redan är inne i systemet?

Uttrycket ”alternativa fakta” är som vanligt ett uttryck lanserat av sådana som vill dölja sanningen, genom att låta påskina att folk som inte håller med har fel, är okunniga, är illvilliga eller något annat illasinnat man kan pådyvla dem. Tänk bara på klimatfrågan och hur de som anstränger sig för att förstå vetenskapen och manar till eftertanke innan kostsamma och frihetsinskränkande beslut fattas, ofta benämns som klimatförnekare.

De som aningslöst upprepar dessa påståenden om alternativa fakta kan med en annan språkdräkt sägas vara utsatta hjärntvätt (hjernevask tror jag våra grannar i väst säger) och därefter uppträda som vad Lenin kallade för nyttiga idioter.

Detta är ett stort sorgeämne på många sätt och inte minst hela den demokratiska världen måste ställa upp på och tåla ett öppet resonemang om hur vår demokrati fungerar. Att detta ämne (falska nyheter, alternativa fakta) numera dyker upp gång på gång är bara ett av många tecken på att våra demokratier håller på att svämma över av folkligt missnöje och frågetecken för vart våra politiker leder oss.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer