Drömar, önskningar och realpolitik

Dagens gätskribent är Berit Nightingale, bosatt i USA.

Nu när Ruth Bader Ginsburg har avlidit kommer Trump att nominera en ersättare och Senaten kommer helt säkert att godkänna det.
Tidigare krävdes det två tredjedelar av rösterna av de närvarande senatorerna för att stoppa en “minoritets- filibuster” men democrats ändrade det till enbart en majoritet 2014,  för att få in en av sina domare till en “appellate court” (domstol för överklagande) 

Vid den tiden varnades Dems. av Senatens nuvarande majoritetsledare Mitch McConnell att strategin skulle slå tillbaka mot dem :
Jag säger till mina vänner på andra sidan gången, ni kommer att ångra detta, och ni kan komma att ångra det mycket tidigare än ni tror.”

Ginsburgs önskan på dödsbädden:
Fyll inte min plats …förrän vi har en democrat-president


Ginsburg hade en chans att avgå 2014,  vid 81 års ålder. Liberaldemocrats försökte övertala henne att göra det. Obama var president och Dems. kontrollerade senaten. Hon vägrade.

Trump och McConnell är i kontroll nu.  Democrats kan inte blockera detta. De ändrade reglerna när Obama var president och Harry Reid var senatens majoritetsledare.


Om Trump förlorar i november kommer detta att vara vad man minns honom för.  Det här är den typ av händelseförlopp som historiker uppmärksammar. Att avgå handlar om timing. Ginsburg avgick innan Trump gjorde det. 


Om Trump vinner i vallokalerna, men förlorar med liten marginal på grund av poströster,  kommer detta att gå till domstolen.  På grund av Ginsburgs död kommer senate-republicans att ha en möjlighet efter den 3 november att se till att domstolen inte kommer att delas 4 mot 4. Det kommer troligen att bli  5 mot 4 och Trump kommer att vinna.


Om det kärvar till sig kan Nancy Pelosi bli den första kvinnliga presidenten i mellantiden fram till den 20 januari klockan tolv, men beslutet kommer sannolikt att bli till Trumps fördel.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Ny straffskatt på bilar

I senaste budgetuppgörelsen som publicerats stegvis av olika medskyldiga har tydligen miljöpartiet fått med sig de övriga partierna på att ytterligare höja fordonsskatten från 1 april 2021. Centern med en stor andel väljare på landsbygden fortsätter att svika dem.


Det är det så kallade Bonus-Malus systemet som skärps. För nya fordon gäller då att under tre första åren tas en förhöjd skatt ut enligt följande, gäller blandad körning enligt testprogram:
107 kr/gram CO2 i intervallet 90-130 gram CO2/km.
132 kr/gram CO2 över 130 gram CO2/km.


Detta alltså oavsett körsträcka och oaktat vad man betalar i CO2-skatt vid pumpen när man tankar bilen!


Samhällsnytt har räknat ut att det kommer att kosta mellan 10.000 och 29.000 kronor i årlig skatt för nöjet att äga en ny bil. Plötsligt framstår fastighetsskatten som låg i jämförelse. Men det törs man inte säga högt, får då får vi tillbaks den med besked.


Det är tänkt att dessa hemska skatter ska gå till rabatterade priser på nya elbilar med maximalt 70.000 kr.
Regeringen kommer även att skärpa reglerna för att ersätta petroleumbränslen med biobaserade dito eller elektricitet.

Publicerat i Klimatbluffen, Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Batterifordon ett villospår

Dagens gästskribent är Tege Tornvall

Verklig expert dömer ut batterier för eldrift.

Batteridrivna elfordon får svårt att slå igenom, enligt professor Gautam Kalghatgi vid Oxford-universitetet. Deras energifattiga batterier är tunga och dyra och innehåller sällsynta metaller, ofta utvunna under svåra förhållanden.

Därför kommer bensin- och dieselfordon att dominera världens vägtrafik länge, skriver Kalghatgi på flera nätsajter. Som doktor i maskinteknik och energiexpert har han erfarenhet dels från flera tekniska universitet inkl. KTH i Stockholm och dels från oljeindustrin.

Det senare läggs honom till last av många som larmar om påstått klimathot från människans förbränning av kolhaltiga bränslen. Men just akademisk forskning i kombination med arbete i energibranschen ger kunskaper och erfarenheter för att bedöma fordons- och transportteknik.

Kalghatgi menar att batterifordon hela vägen från utveckling via tillverkning och användning till och med skrotning kräver mer resurser än förbränningsdrivna fordon. Deras akilleshäl är just batterierna med lågt energiinnehåll och dyra och sällsynta metaller.

Så länge bara en mindre andel av alla fordon på vägarna är batteridrivna, bryr sig myndigheterna inte särskilt om deras miljöpåverkan, särskilt som den främst sker i fjärran länder utanför västvärlden, skriver Kalghatgi.

Men om de blir fler, blir råvarornas miljöpåverkan på fattigare länder uppenbar och svår att försvara även i välståndsländer. Dessutom kommer statsfinansiella skäl att tvinga västländer att skrota deras subventioner och i stället beskatta dem som kompensation för minskande skatteintäkter från förbränningsfordon.

Kalghatgi ifrågasätter inte tesen att mer koldioxid från mänsklig verksamhet skulle kunna farligt värma atmosfären. Men han menar att batterifordon (även flygplan) totalt tillför mer koldioxid än vad fordon med förbränningsmotorer gör.

Effektivare förbränning

Kalghatgi skriver om den brittiska fordons- och transportmarknaden, men hans fakta och argument gäller även andra länder och hela världen. Han menar att fortsatt utveckling av bränslesnål och ren motorteknik kan ge större miljövinster än vad fler batterifordon kan ge.

Då utgår han från hur den elektricitet produceras som skall driva alla elfordon. Få länder är som Norge och Sverige (ännu) oberoende av kolbaserade råvaror för sin elförsörjning. Även om elfordon inte avger några avgaser när de körs, produceras deras elektricitet främst av kol-, gas- och oljekraftverk.

Kalghatgi påpekar att batterier gör batterifordon större och tyngre och därmed mer resurskrävande för både tillverkning och användning. Redan små batteribilar väger lika mycket som större familjebilar med förbränningsmotor.

Han menar att fordonsköpare trots subventioner ogärna köper batteribilar för att de oroar sig för kostnader och räckvidd – hur långt en laddning räcker.

Om många länder genomför sina planer att med tiden helt förbjuda försäljning av nya fordon med förbränningsmotor, kommer fordonstillverkarna att i förväg sluta att fortsatt utveckla sådan teknik. De kommer också att sälja färre bilar totalt med allvarliga följder för ländernas sysselsättning och näringsliv.

För flygplan är bilden ännu svårare. Kalghatgi tar en Airbus A320 som exempel. Den bär med sig flygbränsle motsvarande 266 megawatttimmar (mWh) = 266.000 kilowattimmar (kWh). Varje kWh batteri väger 7 kg. Planet skulle alltså behöva nästan 1.900 ton batterier – 19 gånger planets startvikt.

”Enda sättet att göra flyget helt kolfritt är att lägga ned det”, konstaterar professor Gautam Kalghatgi.

Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

– – – –

Kompletterande fakta

Atmosfärens temperatur beror dels på hur mycket solvärme som når jordytan, dels på atmosfärens massa och det tryck den utsätts för av Jordens gravitation. Solvärmen begränsas av dygnets mörka tider, låg solvinkel närmare polerna samt skymmande moln och stoft.

Stoft kommer från vulkanisk aktivitet, naturliga bränder samt människans förbränning av kolhaltigt material. Moln bildas av kondenserad vattenånga från hav och vatten. Vattenånga kondenseras på mikropartiklar i atmosfären. Bland annat från kosmisk strålning.

Cykliskt växlande solmagnetism och solvind styr kosmisk instrålning. Aktiv sol med mer solvind minskar denna instrålning med mindre moln och nederbörd som följd. Passiv sol med mindre solvind släpper in mer kosmisk strålning med mer moln och nederbörd.

Nu är Solen åter lika passiv som under Lilla Istiden. Det förebådar kallare klimat. Inget att glädjas åt – men väl att planera för. Mänskligheten är nu bättre rustad än inför Lilla Istiden (ca 1300-1870).

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen, Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Ge oss fri press!

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Sydsvenskan är fortfarande en enligt självdeklaration beroende granskare, alltså inte en exponent för fri press.

Svensk press försöker i högtidliga sammanhang alltid framstå som s.k. fri press. Tyvärr är flertalet medvetet och utåt deklarerat beroende, alltså inte fria. Sydsvenskan har alltid haft en hög svansföring som fri press, men samtidigt på framsidan deklarerat sig vara i högsta grad beroende som oberoende liberal. Folk är naturligtvis inte dumma. I varje fall inte de som gått i den gamla skolan. Oberoende liberal betyder naturligtvis beroende liberal eller i klartext; ”Upp flyga orden, tanken stilla står.”

Efter att jag och förmodligen andra läsare haft synpunkter har den gamla dekalen på framsidan flyttats in på ledarsidan och givits en mindre framträdande text. Sydsvenskan säger sig alltså fortfarande vara liberal, alltså inte mera självständigt tänkande än en vanlig toxoplasmabärare. Rubriken nedanför i bilden antyder inte granskning utan propaganda. Jag måste alltså fortfarande ta Sydsvenskans i dess egna ögon viktigaste delar med en rejäl nypa salt, liksom flertalet andra svenska tidningar.

Politiska idéer är sällan genomtänkta, eftersom de normalt är popularitetssökande. Sverige har gått på pumpen så många gånger i modern tid. Svenska företrädare lade med skallemätningar grunden för ”untermenschbegreppet”, som lade grunden för tyskarnas ”lebensraum” och därmed nazismen. Svenskar var i hög grad länge imponerade av denna vår tids värsta idé, nazismen. Många svenska politiska högdjur var ”to the bitter end”, så sent som under 70-talet, enda fanclub i världen för folkmordspolitikern Pol Pot med bihang, trots att man från första stund hade avskräckande bevis och folk på plats. Brist på fri press?

Eländet fortsätter. Alla svenska media är sedan länge marknadsförare av växthusgaser som en politisk idé, trots att det är en inom elementär fysik helt omöjlig tanke. Inte en journalist har ännu ställt frågan: ”Hur hög marktemperatur vill ni egentligen skapa med den förtunning av atmosfärens partikelfilter som blir resultatet av rådande klimatpolitik. Handlar det om en ökning på 2 grader eller dödliga 10 grader?” Kunskapen saknas inte! SMHI registrerar varje år en ökning av instrålning på 0,4 – 0,7 % beroende på vad man mäter. Solens utstrålning ökar inte. Planetens allt tunnare atmosfär släpper in mera, påhejad av främst s.k. gröna politiker, ”stjärnforskare” och skolstrejkare, vars storheter skapas av påstådd fri press.

Resultaten är redan för svensk del förödande. Svavelcirkulationen är stängd med B-vitaminbrist i flora och fauna som följd. Human ventilation är idag en energihanterande funktion utan tanke på uppdraget hygien. 42 % av alla vårdlokaler har roterande värmeväxlare, en omöjlig tanke i en rationell värld framför allt i en pandemi. Flertalet elever t.o.m. akademi lever i luft skapad av roterande värmeväxlare, en lika omöjlig tanke, eftersom mental retardation inte böra vara en funktion i utbildningsmiljö. 750 000 hus är sjuka p.g.a. fuktskador. 450 000 bergvärmebrunnar infiltrerar grundvatten med uppåt 100 000 industriellt framställda kemiska ämnen. Etcetera, etcetera.

Vi saknar fri press!

Publicerat i Frihet, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer

Trumps lista på tänkbara domare

Det finns en ledig stol i USAs Supreme Court (Högsta Domstolen). Det är presidentens privilegium att utse domare till USC. Nu har Vita Huset presenterat en lista med 20 namn på jurister vilka är tänkbara att utses.


De är alla mycket meriterade, med doktors grad i juridik, erfarenhet från privata advokatfirmor, tjänstgöring vid USC och delstatsdomstolar, politiken i form av politiska uppdrag och som rådgivare.


Om man tittar på vilka som är de mest kända och mest meriterade är det nog Ted Cruz och Tom Cotton som ligger bäst till. Det som kan ligga dem i fatet är att de båda är vita män. Sådan är tyvärr verkligheten i en vänstervriden politiserad värld. Cruz var en utmanare till Trump om nomineringen till presidentkandidat 2016. Om det är positivt eller negativt i detta läge är svårbedömt.


Han är också uttalad klimathotsskeptiker och det vore välgörande med en sådan i USC där det kan tänkas att en del vidlyftiga stämningar eller andra rättsfall med bäring på klimathotsalarmismen slutligen kommer att avgöras.

P.S. Domare Ruth Bader Ginsburg avled igår 18 september. President Trumps lista över tänkbara kandidater är därmed helt aktuell och kortandet av densamma kommer påbörjas omgående! /M

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, äldre text | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Konsensuspolitik korrumperar

Sverige är ”världsberömt” för sin konsensuspolitik. Här ska varje beslut förankras innan det kan läggas fram för beslut. Det som kan vara bra med det arbetssättet är att ett förslag utreds ordentligt.


Nackdelarna är dock många. En vanlig är att det tar för lång tid, gyllene tillfällen missas. men det värsta av allt är förankringsprocessen. Oavsett du jobbar inom partipolitik, offentlig sektor, fackförening eller större företag så ska alla beslut förankras.


Det vill säga att förslagen ska diskuteras med sådana som eventuellt är berörda och även med sådana som inte alls är berörda. Det är när man hör det sistnämnda som man börjar förstå. Det är inte så att de man förankrar besluten hos har några synpunkter på förslagen, mer än undantagsvis. Vad de vill veta är vad de får istället.


I klartext handlar det om vad man kan muta dem med. Vilket normalt betyder att de har ett eget förslag i bakfickan eller på förankringsrunda. Om du stödjer deras förslag, så stödjer de ditt.


För egentligen kostar ju förslagen inte någon av er några egna pengar. Det är ju andra som ska stå för fiolerna. Korruptionen i detta system är total, men det syns inte utåt för den som inte sett det från insidan.

Med svängdörrar mellan politik, fack, företag och inte minst lobbyorganisationer kan inte resultatet bli annat än ett genomuselt samhälle där de inblandade mutkolvarna känner sig som välgörare och samhällets stöttepelare.

Det var detta system Sverige förde med sig till EU, där insynen är minimal och det demokratiska underskottet katastrofalt. Svenskarna försvarar “den svenska modellen” men många, i både Sverige och andra länder börjar se dess ruttenhet. Inte minst gäller det Donald Trump. Därför är han så hatad av systemets tillskyndare.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 kommentarer

EU vill fördyra för olja

EU har ett avtal, Energy Charter Treaty (ECT), sedan 1991 som ska skydda europeiska energibolag vid kontakter med det då nyöppnade östeuropa och sovjetunionen. Avtalet berör därför även länder som Azerbadjan, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan och Mongoliet. Det avtalet anses av vissa nu skydda oljebolag på ett otillbörligt sätt och försvåra ett genomförande av Parisöverenskommelsen och en grön omställning.


Bland annat är det klausulerna som ger energiföretagen rätt att få ändrade villkor prövade i domstol eller medlingsinstitut som parlamentarikerna (gröna, vänster, socialister och liberaler) vill undandröja.


Ryssland drog sig ur avtalet 2009 och man har sedan dess funderat på dess framtid utan att kunna finna någon väg framåt. Självklart är det ett förhandlings- och biståndsproblem att sådan fattiga länder som nämnts ovan i flera fall också är oljerika.


Nu har ett upprop från parlamentariker i EU och nationellt presenterats. De kräver att avtalet skrotas snarast. Bland de 146 undertecknarna återfinns svenskarna Malin Björk V, Jakop Dalunde MP och Pär Holmgren MP. Inga ledamöter för andra svenska partier verkar ha skrivit under, vilket i sammanhanget ändå är ett plus. Spanska och franska socialister verkar vara särskilt flitiga undertecknare.

Publicerat i Klimatbluffen, Uncategorized | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Begränsad frihet

Mitt i den hysteriska starten av coronapandemin beslutade EU om ett nytt direktiv som ska börja gälla från halvårsskiftet 2022. Det gick nästan spårlöst förbi all media. Alla nya bilar av modell som då är ny, måste då följande elektroniska ”fotboja” installerad:


Intelligent hastighetsbegränsare som hämtar information från såväl skyltar som GPS.
-Förberedelse för att enkelt installera alkolås.
(Det skulle vara intressant att veta hur alkolås fungerar i kombination med handsprit.)
-Trötthetsvarnare som följer förarens ögonrörelser och varnar vid misstänkt trötthet.
-Distraktionsvarnare, liknande som för trötthet.
-Backvarnare, förmodligen både summer och avkänning som kan bromsa, se nedan.
-”Svart låda” som spelar in fordonsdata vid olyckor
A-vancerade nödbromssystem som bland annat innebär adaptiv avståndshållning till framförvarande fordon och fotgängare.
-Nödsystem för kvarstannande i körfält, även kallat körfältsvarning som säger till om man är på väg att byta fil utan att ge signal.

Det ska alltså inte gå att köra fortare än angiven hastighetsbegränsning. Med uppkopplad GPS kan myndigheterna i varje sekund veta var en given bil finns och exempelvis debitera trängselskatt. Möjligheterna till övervakning blir mycket omfattande.


Det ska gå att koppla bort systemen om så behövs. Det kommer naturligtvis att registreras i databoxen, den ”svarta lådan”. Vid trafikolycka eller lagöverträdelse kommer detta i så fall naturligtvis användas mot bilföraren och eventuellt bilägaren.


Från 2024 ska direktivet även gälla befintliga modeller som fortfarande säljs som nya då. Det kommer troligen inte vara särskilt många som får det installerat i efterhand om inte bilen från början är konstruerad för detta.


Som om inte all elektronik kan krångla och har en vana att göra det i bilar, vilket många besvikna bilägare fått erfara, hävdas nu att elbilarna som antas bli fler, utgör en ökad risk för bilmekanikerna!

Publicerat i Frihet, Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 kommentarer

Myndigheternas goddag yxskaft!

Svenska myndigheter verkar ha satt i system att inte kommunicera med medborgarna. Därmed har inte bara offentlighetsprincipen blivit åsidosatt, utan även politikernas förhoppning från cirka millennieskiftet om att datoriseringen skulle göra myndigheterna till 24-timmars myndigheter.


Vad som hänt är att de drastiskt minskat kontaktvägarna in till myndigheterna. Deras respektive hemsida är skyltfönstret mot allmänheten. Där finns telefonnummer angivet, men växeln tycks aldrig finna någon lämplig person som kan svara på frågor. Man kan även skicka in en fråga på e-post via hemsidans formulär.


Man får svar från en namngiven person, men det går inte att fortsätta konversationen med denna person, inte ens om de svarar med en fråga!
Vill man ha ytterligare besked får man börja om från hemsidan och frågan handhas då av en annan handläggare som inte bemödar sig att läsa in tidigare kommunikation ens om man bifogar den.


Jag har noterat detta problem med Transportstyrelsen. Andra har för mig berättat hur det gäller även andra myndigheter. All kommunikation med myndigheterna blir därmed besvarad med goddag yxskaft!


Jag skickade in följande fråga i början av augusti i år:
Har noterat att lagen ändrats så att man inte behöver YKB om lastbilskörningen omfattar en mindre del av arbetstiden.
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071157-om-yrkesforarkompetens_sfs-2007-1157

Undantag
4 §   Denna lag ska inte tillämpas på förare av fordon …

11. som används för att transportera material eller maskiner eller annan utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning, …
 13. som används, eller hyrs utan förare, av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter i företagets egen verksamhet, under förutsättning att fordonet …
b) framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,


Betyder det att jag som är pensionär kan köra extra upp till en 30%-ig tjänst utan att behöva YKB? Resten av arbetstiden ”jobbar” jag som pensionär.


Vore ju ett smidigt sätt för åkerier att lösa den chaufförsbrist som kravet på YKB skapade för just extrainsatt personal. Ingen vill nämligen betala för vår YKB, inte arbetsgivaren, inte vi själva på vinst och förlust.


Svaret jag fick löd:
Jag är inte säker på var du har hittat den procentsatsen, jag kan inte hitta den angiven i lagen någonstans. Det finns inget sådant undantag.


Men det finns ju tydligt angivna undantag, där bland annat bilkörning en mindre del av arbetstiden kan vara skäl för till att erhålla undantag från krav på YKB. Så frågan är, vågar man köra utan YKB och vad säger man till polisen vid en kontroll? En laglydig medborgare måste få chansen att göra rätt utan att betala extra för det.


(YKB är ett ”extra” körkortsbevis yrkeschaufförer numera behöver utöver själva kökortet för lastbil, buss eller släp. Det är framtvingat av EU för erhålla en gemensam nivå på förarskicklighet. YKB ska förnyas vart femte år och tar en vecka i utbildningstid i anspråk och kostar dessutom en bra slant i avgift.)

Skickade in förnyad fråga igår. Deras hemsida svarade med ett tack från 2017!
Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Mer mat till fler

Dagens gästskribent är Tege Tornvall

Sveriges spannmålsskörd väntas i år bli tio procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, enligt Jordbruksverket. Det är visserligen fyra procent mindre än rekordåret 2019, men tendensen är stigande.

Globalt förutser det internationella spannmålsrådet IGC 9 procent större skördar än 2019 med rekordskördar av majs och vete. 

FN:s livsmedelsorganisation FAO har de senaste 20 åren noterat 40 procent ökade spannmålsskördar. Sedan 1930 har skördarna ökat över fem gånger. Fler har fått det bättre. Färre lider nöd och svält.

Bakom världens större skördar ligger bättre odlingsmetoder, växtförädling och – framför allt – mer koldioxid i atmosfären som följd av att världen blivit en dryg grad varmare sedan Lilla Istidens slut för ca 150 år sedan.

Kalla hav tar upp, och varma hav gasar ut koldioxid. Sedan Lilla Istidens kallaste period för ca 350 år sedan har värmda hav gasat ut mer koldioxid till atmosfären.  

Koldioxid är växtlighetens livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess för livet lika livsnödvändiga syre. Varmare perioder än nu i Jordens historia hade rikare växt- och djurliv och flera gånger högre CO2-halt.

Atmosfärens temperatur beror främst på hur mycket solvärme som når jordytan och på det tryck som Jordens gravitation utövar på atmosfärens massa. Hinder för solvärme är moln och stoft i atmosfären, låg solvinkel närmare polerna samt dygns- och årstider med föga eller inget solljus. 

Molnbildning och nederbörd påverkas av samspel mellan cykliskt växlande solmagnetism och kosmisk strålning in i atmosfären. Aktiv sol med kraftig solvind avvärjer kosmisk strålning med mindre moln och nederbörd som följd. Passiv sol med mindre solvind släpper in mer kosmisk strålning med mer moln och molnbildning.

Hot mot fortsatt ökande skördar är dels rådande coronakris, dels att Solen nu åter är lika passiv som periodvis under Lilla Istiden. Amerikanska rymdstyrelsen NASA har registrerat 25 procent minskad solvind och kraftigt ökad kosmisk instrålning. 

Det förebådar kallare klimat framöver.

Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer