Ebbas felslut

I en debatt om svensk kontra importerad kultur skrev Ebba Busch Thor följande i Aftonbladet:

”Frågan är varför något så självklart som att även vår historia har en början, över huvud taget behövde nämnas. Lek med tanken att någon, i en debatt om klimathotet, skulle säga att klimatet har förändrats ända sedan Jordens atmosfär bildades. Det vore i och för sig också sant, men det har ingen som helst bäring på den situation vi står inför i dag.”

Men där gör hon ett stort felslut i liknelsen. Vår kultur har liksom klimatet förändrats över tid. Det har skett med naturlig eller påtvingad progression. Men när man säger att en stor import av främmande kulturelement inte har någon betydelse för utvecklingen av svensk kultur, då har man naturligtvis fel. 

Detta går inte att jämföra med påståendet att människans obetydliga tillskott av spårgasen koldioxid till atmosfären riskerar tippa Jordens klimat i en katastrofalt farlig riktning. Det är att jämföra äpplen och bananer, och det är att jämföra heltal med miljondelar. 

Att Sveriges kultur har förändrats genom historien har INGEN betydelse för frågan om man vill bevara nuvarande kultur. Men frågan om Jordens atmosfär och klimat har förändrats genom historien har STOR betydelse när man ska bedöma människan eventuella inverkan idag.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Biodrivmedel minskar, bilar, utsläpp

I EU kör man på med klimathotet från koldioxid som om det vore total konsensus att vargen kommer, fast ingen har sett den. Beslut efter beslut matas fram utan minsta ifrågasättande ens i något litet hörn av Bryssel.

Det mesta riktas in mot transportsektorn. Samtidigt sjunker biodrivmedelsanvändningen. För det är ingen som vill ha det och det krånglar bara till det för bilägarna.

Politiker och rådgivare i EU tycks totalt vilsna. Råd och förslag går i alla möjliga riktningar, utom den mest rimliga då, nämligen att skrota all politik som hänvisar till koldioxid som en klimatfara.

Årtal och procentsatser kastas hit och dit, 2020, 2022, 2025, 2030, 2050, 5%, 7%, 16,  20%, 35%, 37,5%, superkrediter, tunga fordon, personbilar, hybridfordon, gasa – bromsa, gå före, invänta beslut, forskning, avtal. Paris, Katowice, kolkraft, vindkraft, solkraft, effektivisering, nätbyggnation. Det är en salig röra förslag och det går inte på förhand lista ut vad de i slutänden bestämmer. Risken är mycket stor att allt vad de slutligen beslutar blir en mycket dålig kompromiss utan förankring i verkligheten.

Artiklar (källor) här, här, här och här.

 

Från Tege Tornvall har jag fått följande tips om hur gränsvärden hittas på i Tyskland:

Absurda gränsvärden hotar bilism och transporter

Tysk stats-TV (ARD) sände nyligen ett program som kritiskt granskade tyska myndigheters gränsvärden för småpartiklar och kväveoxider. Den fristående nättidningen Tichys Einblick har i sin tur kritiskt granskat programmet med inriktning särskilt på följderna för tysk bilism och bilindustri av dessa gränsvärden.

För småpartiklar i bilavgaser har EU satt gränsen 50 mikrogram per kubikmeter. Det är femtio miljondelar = 0,00005 procent. För kväveoxider satte EU gränsen 40 mikrogram per kubikmeter = 0,00004 procent. 

Gränserna bygger på rena uppskattningar från världshälsoorganisationen WHO. Under press från miljöorganisationer föreslog WHO flera olika gränsvärden utan några vetenskapliga belägg. 

Det tyska miljödepartementet fick i en datormodell 2005 fram att för höga halter skulle leda till 6.000 dödsfall i förtid och 50.000 förlorade levnadsår. Detta höjde den tyska miljöorganisationen DUH (Deutsche Umwelthilfe) i datorer raskt till 400-800.000 förtidiga dödsfall. 

Det är sådana uppgifter som nu pressar Tysklands, Sveriges och världens bilindustri att sänka diesel- och även bensinmotorers partikel- och kväveoxid-utsläpp till nära noll. 

Posted in Klimatbluffen, Trafik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 Comments

Sorteringsbestyr

Dagens fundering utgår ifrån påståendet att varje sortering ger upphov till nya förvaringsproblem. Den som sorterat skruvar och muttrar förstår säkert hur påståendet uppstått. Vad som vidare följer av förvaringsproblemet är etikettering och registerhållning.

Nu handlar inte detta om skruvar och muttrar, det handlar om människor och nationer. Den som inte klarar av att hålla en redig tanke i huvudet har naturligtvis ännu svårare att hålla flera tankar samlade. Då kan det vara frestande att förenkla in absurdum. Det är så jag tänker mig att vanligt folk, som inte har något imperium att vinna på globaliseringen, har fåtts att anamma detta övergrepp på individer och stater.

Istället för att minnas att alla människor ska behandlas med samma värdighet, som FNs deklaration om mänskliga rättigheter anger, förenklar man texten till att påstå att alla människor har samma värde. Så som det står i den svenska ”översättningen”. På det viset behövs ingen sortering, alla har ju samma värde. Som om alla enskilda objekt i en blandburk med skruv och mutter vore M8 och dessutom av samma längd och med samma verktygsfattning.

Men så är det ju inte i verkligheten. Vi är en närmast oändlig blandning maskinskruv, träskruv, plåtskruv, spik och sprintar i alla upptänkliga dimensioner. Vi är alla värda samma värdighet och respekt för vår egenart. Men vårt värde kommer av vad vi kan tillföra när vi behövs. En M8x50 är värdelös om du behöver en M4x15 för att skruva ihop en elkontakt så att den fungerar.

Tänk dig nu en förenklad sortering enligt följande. Alla maskinskruvar med metrisk gänga är sorterade och lagda i askar i ett skåp som vi för enkelhets skull kallar för Europa. Askarna har etiketter som Italien, Sverige och Spanien, varje dimension för sig. Lätt att finna och de kompletterar varandra väl. Maskinskruv med tumgänga finns i skåpet kallat Amerika, likaledes sorterat i minst 50 olika askar.

Träskruvar återfinns i skåpet Asien, sorterat i askar efter gänga, spets och skalle. Spik återfinns i skåpet Afrika, likaledes sorterat efter längd, tjocklek, hårdhet och ytbehandling, med mera. Sprintar, nitar och special ligger i sina askar i skåpet vi kallar Oceanien.

Allt är välkänt och behandlas med den värdighet ett välordnat samhälle förtjänar. Men så får någon vettvilling för sig att det är så jobbigt att veta i vilken ask man ska lägga nya tillskott, vi förstör alla askar, öppnar alla skåp på vid gavel och så kallar vi det för en ny världsordning, NWO och globalisering med öppna hjärtan. Detta leder naturligtvis till det som kallas för kaos och är motsatsen till ordning. De enda som tjänar på detta kaos är de som är vana vid och kan hantera och manipulera kaos, tjäna pengar på det. De grupper som är mest kända för det är det globala kapitalet som via  oro på börserna kammar hem stora vinster, samt de kommunistiska pampar som ovanifrån styr och ställer med maktlösa undersåtar.

De vill inte att vi ska se det, men det är detta de vill åstadkomma när de ändrar ordens mening eller byter ut dem mot nyord. Det är detta de vill åstadkomma när de river gränserna. Det är detta de vill åstadkomma när de gör pengarna och ägande värdelöst för vanligt folk.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 Comments

Vem minns Aisopos?

Han var en frygisk slav som levde på Samos. Frygien ligger mitt i det som idag är Turkiet. Aisopos 620-560 f.Kr. skapade många sedelärande berättelser, främst fabler, och kunde med sitt skapande köpa sig fri.

En av hans berättelser är den om Solen och Nordanvinden. De tvistade om vem av dem som var mäktigast, när de fick se en man gående på en landsväg. Mannen hade en fin rock på sig. Solen och Nordanvinden bestämde att den som kunde få mannen att ta av sig den fina rocken var mäktigast.

Först försökte Nordanvinden svepa sina kalla vindar över honom, men ju mer nordan blåste desto hårdare drog mannen rocken om sig. Så blev det Solens tur. Det tog inte lång stund av varma solstrålar mot mannen innan han började knäppa upp rocken och lätta på den. Efter den stund tog han av den och bar den istället över armen, allt medan han torkade sig i pannan med en näsduk.

Då gav Nordanvinden upp och erkände sig besegrad.

Varför används inte den berättelsen mer av oss klimatrealister? För visst är det fortfarande så, mer än 2500 år senare, att det är Solen som ger liv och värme till vår planet?

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , | 3 Comments

I flyover-country

Några blänkare om vad som väntar i svenska flyover country, uppsnappade från jägarleden.

Trakasserier mot jägare

I målet mot sågverksägare Karl Hedin och andra som påstås organiserat illegal vargjakt, förlorar nu åklagaren trovärdighet slag i slag. Ingen vargkropp är funnen, inga konkreta bevis funna. Forensisk städning av sågverkets panna resulterade inte i några DNA-fynd av varg. Nu har det kvinnliga vittne som i skydd av anonymitet lovat berätta om de illegala planerna på vargjakt beslutat att inget säga.

Därmed finns inget alls att lägga fram som bevisning för domstolen. Men åklagaren har inte gett upp ännu. Hur kan en statstjänare motivera att skämma ut rättsstaten på det viset?

 

Älgstammen hot mot fossilfritt samhälle

Skogsstyrelsen vill beslagta privat skog för att nå klimatmålen. Jo, det är andemeningen i deras nya önskan om arbetsuppgifter. Eftersom älgar betar i skogen äter de upp sådant som skulle kunna bli biobränsle. Skogsstyrelsen vill därför att ansvaret för älgförvaltningen flyttas från Naturvårdsverket till Skogsstyrelsen. De tänker då ge sig själva i uppgift att halvera älgstammen.

Kan vi förvänta oss vilda västern i svenska skogar? Kanske statliga tjänstemän som jagar älg från motorfordon och helikopter för att förverkliga sin dröm om ett fossilfritt Sverige?

Äganderätten och andra rättsprinciper som vi tidigare hyllat i konungariket Sverige är snart ett minne blott.

 

EU tar och ger

EU-kommissionen vill förlägga all beslutsrätt över rovdjur inom unionen till just kommissionen. Först då kan ”förvaltningen” bli biologiskt korrekt, rättssäker och långsiktigt hållbar. Grundläget är att all sådan jakt ska vara totalförbjuden. Vidare ska jaktbarhetsstatus inte kunna ändras om viltets numerär ändras. Några lokala eller sociala hänsyn ska inte heller tas. Rovdjurens väl och ve ska vara överordnat medborgarnas. I gengäld lovar kommissionen full ersättning för eventuella skador.

Något mer verklighetsfrämmande får man leta efter. Förhoppningsvis letar man snart förgäves efter kommissionen, eftersom den av Europas medborgare blivit utrotad.

Posted in Äganderätt, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Efter stormen

Det börjar finnas kritik även inom MSM mot den ensidiga och enfaldiga klimatpropagandan. Johan Hakelius började redan i november ifrågasätta metoden att hänvisa till barn som alibin för vuxnas dåliga beslut. Han räknade upp Jan Björklund och Malena Ernman. I en annan krönika varnade han för knäppgökar inom akademia som föreslår totalitär styrning som lösning på samtidens problem. Torbjörn Tännsjö var ett namn han särskilt pekade ut.

Efter Jul har Jennifer Wegerup, mest känd som fotbollsreporter, men numera allmänreporter bosatt i Italien, även hon ifrågasatt vad det är för mening med att en skolkande barnrumpa vara vara riktkarl i vetenskaplig fråga, när finns kunnigt vuxet folk att fråga.

Samhällsnytt och andra alternativmedia har skrivit om hur Greta och Malena lanseras med hjälp av en eller möjligen ett par reklambyråer. Det är klart som korvspad att sådant ger mediautrymme. Men det är inte rätt och rimligt.

I andra sammanhang har jag hört uttrycket att stormen bryter nacken av sig, sedan mojnar det. Är det det vi ser nu, när klimatlarmet nått hysteriska nivåer och till slut inte kan skrika högre än så?

P.S. SVT har noterat att stormarna inte har blivit värre, bara dyrare på grund av byggande och teknikutveckling. Kors i taket! En början till tillnyktring?

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Konfiskering

SOU 2018:67 ger följande förslag till ny PBL.

6 kap.
Skyldighet att utan ersättning upplåta eller avstå mark eller annat utrymme 


Den som äger mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats är skyldig att utan ersättning upplåta marken eller utrymmet till huvudmannen för den allmänna platsen, om 

1. någon annan än kommunen ska vara huvudman för platsen, 

2. marken eller utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området, och 

3.länsstyrelsen innan planen antogs har beslutat att marken eller utrymmet ska upplåtas till huvudmannen utan ersättning. 


Den som äger mark eller annat utrymme är skyldig att utan ersättning avstå marken eller utrymmet till kommunen, om 

1. marken eller utrymmet enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för eller för ett byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla. 

2. marken eller utrymmet behövs för en ändamålsenlig användning av området, och 

3. länsstyrelsen, innan planen antogs, har beslutat att marken eller utrymmet ska avstås till kommunen utan ersättning. 

Detta är alltså vad övergångsregeringen, som ska vara neutral och inte lägga fram kontroversiella förslag till riksdagen, via bostadsminister Peter Eriksson lagt fram nu i höst. Remisstiden går ut den 18 januari. Har C och L godtagit detta för att få lite smulor ur sina partiprogram godkända av Löfven?

Varför vill man då från vänstersidan göra så här? Jo, för att slippa hantera den besvärliga frågan om uteblivet bostadsbyggande på grund av den tokiga hyresregleringen så tror man att detta ska lösa bostadsbyggandet i städerna. Det är ett rent stockholmsinspirerat sossetänk.

Risken är dock uppenbar att det kommer att bli ett ofog med stadsplanering i både små och stora kommuner.

Det är fritt att kommentera, eller är kommentarer överflödiga?

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Det största bedrägeriet

Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

När riksdag och regering 2009 befallde att alla elkonsumenter skulle betala en extraavgift till vindkraftverksindustrin var det det största bedrägeriet mot det svenska folket någonsin.
Beslutet grundades i två propositioner med uttalat mål att minska landets utsläpp av CO2.

I all hast före miljökonferensen i Köpenhamn och Sveriges ordförandeskap i EU 2009 tappade politikerna all vett och sans. De noterade inte ens att svensk el inte producerades i kolkraftverk, elen från vindkraftverk kunde inte ersätta något som inte fanns, och lyckades heller inte med den enkla beräkningen att uppförandet av de gigantiska maskinerna alltid skapar mera utsläpp av CO2 än de någonsin kan gottgöra genom att ersätta kolel.

I brådskan missbrukade riksdagen sin makt att beskatta befolkningen genom att den extraavgiften som var nödvändig för att göra innehavet av dessa fullständigt ineffektiva maskiner vindkraftverk inte skulle vara en skatt som vanligt till statskassan för att täcka statens omkostnader, sjukvård, försvar o.s.v. utan en avgift som varje elkonsument skulle betala till alla de som ägde maskinerna. De bolag som säljer el till privata elkonsumenter agerade frivilligt regeringens hantlangare genom att föra upp den här extra avgiften på fakturorna. Dessa bolag är inte skyldiga att tjänstgöra som uppbördsmyndighet. De har ingen skyldighet att fakturera elkunderna denna extraavgift som inte är skatt. De borde tvingas att ta bort avgiften.

Det behövs bara att ett elbolag låter bli att leka uppbördsmyndighet och tar bort avgiften för att alla elkonsumenter kommer att välja att göra affärer med just detta bolag.

Grundlagen ger riksdagen rätt att beskatta folket för landets utgifter men denna rätt innebär inte att tvinga befolkningen att ge pengar direkt till rika privatpersoner och bolag.

Regering och riksdagens illa genomtänkta beslut ansågs så viktig att även anan grundlag måste åsidosättas. Svenskt statskick grundas i Regeringsformen. Första paragrafen stadgar uttryckligen att den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse vilket är ett planmonopol som gäller för all byggnation i kommunen. Grundlagsändringar får endast genomföras efter två riksdagsval. Detta självstyre inskränktes emellertid 2009 genom enkelt beslut i riksdagen.

Stora och många maskiner vindkraftverk undantas från kommunens självstyre. Den som vill sätta upp maskinerna behöver bara tillstånd från regeringens förlängda arm, länsstyrelsen, och överklagas detta tillstånd så lyder både länsstyrelsen och domstolarna regeringens befallning att inte hindra utbyggnaden av vindkraftverk. Befolkningen som drabbas av dessa maskiner har ingen laglig möjlighet att värja sig.

Naturligtvis sätts det skydd av natur och människa ur spel som uttryckligen stadgas i svensk lag Miljöbalken.

Även den EU-lag Maskindirektiv som skall gälla alla maskiner har fått EU-kommissionens tillåtelse att kunna sättas ur spel för de jättelika farliga maskinerna vindkraftverk.

United Nations Economic Commission For Europe ger medborgare rätt att värna sin miljö.
Som medborgare är det skrämmande och ofattbart att något så simpelt som maskiner kan anses så viktiga så statens rättsapparat sätts ur spel.

Är det möjlig att medias okritiska ältande av klimatkatastrof kan förblinda så många medborgare att dessa rättsövergrepp får passera?
Är medias ältande också orsaken till att saklig debatt om utbyggnaden av vindkraftverk inte förekommer i Sverige, eller en saklig debatt om nonsensöverenskommelsen i Paris?

Hur länge skall dessa missförhållanden fortsätta?

 

B.Stymer, Strängnäs

Posted in Gästlistan, Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Om otrohet

Buddy Holly gav 1956 ut en sång som handlar om en otrogen kvinna. Den har flera gånger under senaste åren återkommit i mina tankar. Nu kan jag inte undanhålla den från er längre.

Annie’s been workin’ on the midnight shift

The vandals are here and Mother Svea has left the building!

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 35 Comments

Klimatlogik 6

Flera gånger under historien har härskare och deras fogdar önskat att de kunde beskatta luften människorna andas. Det har dock alltid avfärdats som något omöjligt, inte på grund av det omoraliska, utan av den praktiska detaljen att det kräver ett stryptag på var och en. Idén har hittills avfärdats med det mindre utmanande konstaterandet att luften ändå är gratis. I äldre tider hade man inte vetenskap som kände till gaser så som vi gör sedan 1800-talet. Då började man förstå fotosyntesen och kolets kretslopp.

Svante Arrhenius var en ganska obetydlig forskare som dessutom svärtades av sin delaktighet i Svenska Sällskapet för Rashygien, vars arbete bland annat ledde fram till bildandet av Statens Institut för Rasbiologi. Arrhenius lade 1896 fram sin obevisade teori om växthuseffekten. Han gjorde inga experiment rörande växthuseffekten och hans beräkningar kunde falsifieras inom ett decennium. Lika fullt kunde han som ledamot av Nobelkommittén ge sig själv Nobelpriset i kemi 1903, som den förste svenske mottagaren.

När någon i mitten av 1900-talet fick den ljusa idén att man kanske kunde beskatta vad folk andas ut, istället för vad de andas in, dammades Arrhenius växthusteori av. Förutsättningen för att kunna beskatta utandningsluften är att den kan betraktas som en förorening enligt de alarmistiska tongångar som kunde höras från 1950-talet och framåt. Sådana regleringar av gifter och föroreningar började allmänt införas på 60-talet.

Vid Stockholmskonferensen 1972 Hade Olof Palme och hans gode vän Bert Bolin tillsammans den kommunistiske samhällsarkitekten Maurice Strong dragit upp riktlinjerna. Koldioxid skulle göras till mänsklighetens fiende. Med det redskapet som hävstång skulle kapitalismen besegras och hela världen läggas under socialismens goda styre.

Där står vi nu. Känner du hur du leds i nosringen och pisken allt tydligare läggs över dina länder? Vart tror du vi är på väg?

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments