Problem med avisering

På grund av oväntade effekter av säkerhetsuppdatering fungerar inte aviseringen till prenumeranter. De som vill ha daglig koll på vad jag skriver måste därför komma hit varje dag. Jag beklagar detta och söker efter lämplig åtgärd.
Denna text kommer därför ligga klistrad högst upp tills vidare

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Tyranners tårar

The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots & tyrants. – Thomas Jefferson

Blodig revolution leder visserligen till att tyranner störtas, men friheten vara sällan länge och nya ofriheter och tyranner tar de gamlas plats. Så jag skulle föredra evolution istället för revolution. Men även det innebär att trotsa och störta tyranner. Frihetens träd måste därför bevattnas till och från med tyrannernas tårar. För det mesta är det också krokodiltårar. Det är inte synd om tyranner som förlorar sin makt. Det är tidens gång när friheten segrar.

I Sverige gråter idag facket krokodiltårar för att Tesla och Elon Musk har modet att utmana dem om kollektivavtalen och därmed om fackets tyranniska makt över såväl sina medlemmar som över företagen. Fackets tid som tyrann är passé. Det är dags, sedan länge, att gå vidare och evolutionärt skapa en bättre samhällsordning än den där sossar vid den politiska makten ger ekonomisk, organisatorisk och agendasättande makt till facket.

Låt dem begråta sin förlorade heder och makt. Ju större tårflöde, desto starkare växer sig frihetens träd!

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 kommentarer

Klimatnojan igen!

Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

Därför att media, ledd av SVT/SR och TV4, med alla partier, hela förvaltningen och rättsskipningen, ständigt ljuger om klimatkatastrofen som aldrig kan inträffa bara för att kväsa befolkningen.

Ni stackare, som har så lite kunskap så att ni låter er skrämmas av alla de lögnare som ständigt babblar om en katastrof som kommer om ni inte lyder dem, borde åtminstone innan ni lägger er platt försöka förstå det enkla i det som ger er livet.

Ni behöver inte kunna förstå ett vetenskapens språk om Fotosyntesen utan helt enkelt förstå det ni läser innantill här nedan.

Är ni så okunniga så ni inte förstår det så ligg platt och vänta på överhetens order.

Ni andra borde kunna förstå fakta att av all CO2 som finns 41 120 000 000 000  ton bidrar människan med 6 000 000 000 eller 0,015 %  som enligt Henrys lag absorberas av haven. Förstår ni varför stenen ni släpper faller neråt borde ni också förstå Henrys lag som är av samma sort grundlag som ingen kan ändra i hela Universum.

När solen lyser på livets gas koldioxid, CO2, i allt vatten även i växterna, bildas det syre som livet på Jorden är beroende av för att överleva. Märk att utan koldioxid finns inget syre och inget liv på jorden och om nu någon är så tokig som att minska CO2 genom att gräva ned gasen så försvinner allt levande. Varje odlare med växthus vet att det växer bättre ju mer CO2 han blåser in i växthuset.

Har ni nu förstått så borde ni också förstå att allt det där med klimatkatastrof, grön omställning, hållbarhet, o.s.v. är inget annat än bluff och båg av skurkar och bedragare som vill tvinga er ner på knä.

Jodå! Sveriges regering tillhör också bedragarna.

Och alla ni redan lurade måste förklara hur det kan komma sig att undersökningar visar att det politiska parti som styrt Sverige mesta tiden mot förfallet trots det har er största tilltro. Man kan godta att människans minne av gångna tiders övergrepp, när kungamakt tillsammans med kyrkans makt genom förnedring i ”husförhör” kastrerade befolkningens förmåga att tänka och att även den delen av befolkningen som är ung och därför dum inte kan tänka rätt, men alla ni andra? Har ni varken tid eller lust att motsätta er att lyda bedragare och därför låter staten Sverige förfalla?

Har ni glömt att en gång i tiden motsatte sig era förfäder översittarna och kastad ut dem?

Kan ni inte förstå att ni måste sluta blunda för att rädda landet, er själva och era barn från illviljans översitteri?

Stå upp, för 17, och ta ansvar för demokratin i Sverige.

Tala om för skurkarna att de kan fara dit där deras påstådda värme finns i överflöd.

Sluta babbla om klimatkatastrof som aldrig kan inträffa enligt vetenskap.

Tjata inte om vad det övervägande antalet skurkstater i FN med sina gissningar enligt IPCC vill lura er att tro är vetenskap.

Tänk själva.

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Stad ställs mot landsbygd i Säffle

Dagens gästskribent är Bertil Persson.

I en ovanlig tårdrypande historia inför klimatundergången får de invånare, som snabbt kan nås, ett 100-tal, yttra sig om hur elkraftförsörjningen skall ske – när midvinter råder och röken stiger rakt upp. Historien går dock igen allt sedan Axel Oxenstierna, citat:

”Vet du inte, min son, med hur lite förstånd världen styrs?”

Kring maskinparken vid Säffle får 100-tal bostäder lösas in enligt en Centerledd utredning, SOU 2023:18, då livsmiljön helt enkelt blir olidlig. Ingen som bor inom sex (6) gånger verkens totalhöjd kan bo kvar enligt SOU 2023:18, som i sin tur baseras på ett stort antal intervjuer av den brutala verkligheten – inte ett papper som sticks under näsan på dem, som tillfälligtvis svarar. Få vågar säga Nej till vindkraft som tesagd! Var skall boenden i 100-tal bostäder bli av? Har Fortum en reservplan för alternativbostäder? Hur görs med boskap, maskiner och företag, som fördrivs med vindkraftens ödeläggelse?

https://www.energinyheter.se/20231128/30418/invanare-i-varmland-positiva-till-vindkraftpark-borgvik

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Rör inte mina fördomar!

Svenskarna är fantastiska. Nej, jag borde snarare skriva att svenskarna är fanatiska. Fanatiska för att de är så djupt indoktrinerade att de fattar det inte själva, inte ens med sanningen stirrande dem rätt i ansiktet. Så här kommer några sanningar som svenskarna inte vill veta av, för de har instruerats att inte veta.

Nationalsocialism, kommunism, socialism och fascism, alla är grenar på samma korporativa totalitära träd.

Alla partier i riksdagen före 1945 hyste sympatier för nazism, fascism och/eller kommunism.

Det var inte bara judarna (och några norrmän) det var synd om i andra världskriget.

Raoul Wallenbergs ”godhet” är en enastående propagandaframgång som skymmer verkligheten.

Alfred Nobels priser skänker en oförtjänt status till Sverige.

Socialdemokratin byggde inte Sverige.

Det sistnämnda, byggde Sverige, gjorde liberaler och industrimän på 1800-talet och fram till depressionen 1929. Då tog idéerna slut inför en kärv verklighet och socialdemokraterna började äta av det det kapital som byggts upp, för att dölja sin makthunger och brist på utvecklande idéer.

Sossarna lyckades dölja sitt sanna jag länge, men mot slutet av Tage Erlanders tid blev bristerna och idéfattigdomen uppenbara för allt fler. Då kom Olof Palme till makten och lyckades göra allting etter värre genom att ha idéer som försämrade samhället i raskare takt än om sossarna fortsatt regera utan idéer.

En av dessa idéer var den om mångkulturens berikande verkan. Sådana tankar skrevs även in i våra lagar ungefär samtidigt som man beviljade sig själva evig godhet genom att stifta en lag som gjorde det omöjligt att avskeda odugliga anställda.

Barcelonaavtalet som ger kreti och pleti från mellanöstern och Afrika rätt att invadera Europas länder med sina religioner och upphöjd samhällsställning med full ersättning från européernas välfärdssystem och byråkrati, undertecknades 1992 av sossen Lena Hjelm Wallén.

Statsminister Göran Persson S, varnade för och tog avstånd från vad han kallade ”social turism” tio år senare. För det fick han sån massiv intern kritik för rasism att han tvingades backa, varpå mena- och islamvänliga personer tog över partiet. Johan Westerholm skriver att det var här, vid Perssons nederlag som sossarna gick fel. Jag hävdar att de alltid varit fel ute.

Svenska folket kommer dock aldrig att upplysas om dessa saker.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Systemet är riggat

Det är därför det kallas för system. Det är en systematisk ordning med ett avsiktligt syfte. Syftet är tvåfalt. Dels att systemet ska expandera tills det når sitt maximum. Dels att det ska usurpera så mycket makt som möjligt. Systemet är en parasit.

Med denna beskrivning kan man inte påstå att systemet är korrupt, eftersom systemet levererar vad systemet är avsett att leverera. Korrupt kan det endast kallas av de naiva människor som lever i villfarelsen att systemet är till för att leverera något gott till dem personligen. Så är inte fallet. Det är riggat till att missgynna de som inte är en del av systemet.

All mänsklig erfarenhet visar att resonera logiskt med en byråkrat är väsentligt svårare än att resonera logiskt med ett litet barn. Det vardagliga kvittot på att systemet är riggat.

SDs ledamot i EU-parlamentet har insett att systemet är riggat. Därför uppmanar han EUs kritiker att komma med i matchen och börja styra över EU. Ja, det är det enda alternativet till Swexit.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

NZ rullar tillbaks socialism, globalism

Nya Zeeland fick ny regering tidigare i år. De gick från Jacinda Arderns globala socialism till en mer lokalt förankrad borgerlighet bestående av the National party och New Zealand First party. Nu kommer det första dokumentet som markerar en tydlig kursändring.

Konstigt att inget av detta uppmärksammas i svensk MSM, eller inte. Här är i alla fall huvudpunkterna i vad de enats om (min tolkning), beslut i parlamentet kommer senare:

1. Satsning på ekonomin, budgetdisciplin, sänkta levnadsomkostnader, stärkt kamp mot kriminalitet, ökat personligt ansvar, tydligare konsekvenser för brottslingar, slut med rasbaserad politik (ingen identitetspolitik, inga särskilda fördelar för maorier), fler valmöjligheter och konkurrens i vård och socialtjänst, bättre hälsovård och skola, stärkt försvar för frihet och demokrati, satsning på infrastruktur och bättre villkor för pensionärer.

2. Särskild satsning på att återupprätta NZs rykte som den världsledande nationen för ekonomisk frihet och välstånd.

3. Återskapad satsning på export och kvalitativ utbildning och IT som ger välbetalda jobb.

Här kommentarer från olika organisationer i NZ. Skattebetalarna, Free Speach Union, Markägarorganisationen Groundswell NZ, Voices For Freedom.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

S häcklar SD

Vandel, handel, heder, ära och redlighet
SD häcklas och hånas dagligen och stundligen av sossar, helt utan god ton. Sossarna gör det för att SD kräver det som varje rättskaffens demokrat skulle betrakta som självklarheter. Om jag översätter vad SD vill kräva av migranter till en sekulär och endast fem budord förenklad variant av de tio budorden i bibeln blir det följande, med en enkel förklaring:

Tio budord till fem
Du ska lyssna på dina föräldrar
Åtminstone till du är myndig.

Du ska vara fredlig
Inte dräpa, våldta eller slåss.

Du ska vara trogen
Inte ha sex utom äktenskapet.

Du ska vara ärlig
Inte ljuga eller förvränga.

Du ska vara hederlig
Inte stjäla eller bedra.

Ni kan säkert koppla dem till bibelns budord om ni vill. Svårare än så behöver det inte vara. De som tycker att nykomlingar inte behöver kunna dessa enkla regler och uppföra sig efter dem, kan de förmodligen inte reglerna själva. Därmed har de förverkat sin rätt att fördöma oss som kan och de har ingen rätt att upplåta fristad i Sverige till nykomlingar som inte följer dem.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Klimatbluffen och kulturen

Bara en liten reflektion över flödet av ”besserwissers” som med glädje visar att de inget kan, för det större nöjet att få synas och bli omtalade.

Våra ”kulturpersonligheter” tycks alla tro på klimathotet och inser inte att det i verkligheten är en klimatbluff. Så om man ger dem några kulturella referenser kanske de förstår.

Att peka på att klimatpolitiken leder till 1984 kan de nog förstå, även om frihet kanske känns lite för mycket höger för deras smak.

Så här kommer ytterligare förslag. IPCC är en genomrutten bedragare, precis som Tartuffe. De som litar på allt IPCC/Tartuffe säger är istället de löjliga preciöserna. Klimatbluffen lever alltså i en värld beskriven av Molière. Det måste ända vara referenser som kulturfolk förstår.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Patenträtt i fascismens tjänst

Det slog mig, om man i vårt rättssamhälle vill göra en ideologisk omvälvning oantastlig utan att tillgripa statlig censur, så är vårt juridiska system enkelt att använda. Säg att man vill indoktrinera massorna att alla ska tycka likadant och man orkestrera en sådant kampanj från centralt håll.

Då skulle exempelvis ett företag som Coca-cola kunna ta sin gamla sång från reklamen 1971. Där står en kör på en bergstopp och sjunger följande: I’d like to teach the world to sing, sing in perfect harmony. Coca-cola.
Det är ett budskap om likriktning lika kommunistiskt som John Lennons: Imagine all the people, coming together as one.

Min poäng är att när företag och artister som kan hävda patenträtt och copyright står för budskapet, då kan det inte lånas för att vändas i sin motsats lika enkelt, om upphovsrättsägaren väljer att gå till domstol.

Om vindkraftsföretagens lögner används emot dem, med deras egna ord och slogans, kan sådan kritik och sanning stoppas via domstol. Om det stör affärerna, om det riskererar väcka folket. De har inte fullt ut insett detta ännu, men vänta bara snart har WEF full koll på detta. Då kommer FN, EU och andra traska patrull.

I en korporativ stat, som i fascismen, där staten, partiet, företagen och intresseorganisationer smält ihop till en kropp, då är ingen verklig opposition möjlig. Där finns heller ingen propaganda, bara reklam och konstnärliga uttryck. Domstolarna, det vill säga staten, dömer naturligtvis som staten vill om någon ger sig på att kritisera statens medlöpare. Djupa staten får alltid både första och sista ordet.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 27 kommentarer

Logik i klimatet

Om A inte är lika B, alltså A≠B, då kan man inte behandla A som B och inte heller B som A. Jag hoppas alla är med på logiken i detta. En annan logisk grundtes är att om A alltid ger B och endast B, kan man skriva A–>b. Ledsen att jag inte har en riktig pil att stoppa in i texten.

Påstående: A, variationer av halten CO2 i atmosfären i storleksordningen delar av promille av totala gasinnehållet, ger B, en katastrofal uppvärmning av jorden.
Klimatalarmismen, ledd av IPCC påstår att små variationer av koldioxid, CO2, en spårgas i atmosfären som utgör 0,04% av hela atmosfären, vattenånga oräknad, kan styra klimatet på jorden. Om det stämmer måste det finnas logiska samband som man kan förstå utan att ha forskat specifikt på klimatet eller CO2. A måste –> B. Finns det en sådan mekanism?

Kontroll 1: Säger nej, A ger inte B.
Vi har cirka 200 år av vetenskapliga studier av geologi fram till idag. Den geologiska vetenskapen berättar inte bara om bergarter, den berättar framför allt jordklotets historia. Den omfattande och kvalitetssäkrade kunskapen om jordens historia visar att varken högre temperatur eller högre CO2-halt och inte ens kombinationen högre temperatur och högre CO2-halt varit skadlig för livet på jorden. Tvärtom, det har alltid varit gynnsamt med mer CO2. Logiken säger därför att högre CO2-halt, även om vi orsakar den själva, vilket inte är troligt, inte på något sätt är skadligt. A ger inte B.

Kontroll 2: Säger nej, A ger inte B.
Vi har haft möjlighet att mäta temperatur med instrument knappt 300 år. Termometern har varit spridd till alla världsdelar bara lite drygt 100 år, alltså med Antarktis inräknat. Den har aldrig varit jämnt spridd i sådant antal att något meningsfullt medelvärde kunnat uträknas. Logiken kan inte verifiera att höjd CO2 A ger höjd temperatur B.

Kontroll 3: Den påstådda bevisningen är inte giltig.
Sedan 1979 har vi satellitmätningar att komplettera med, alltså knappt 50 år. Det säger sig självt att vi kommer notera rekord av olika slag mycket lång tid framöver, utan att det är något onaturligt med dem. Årsmån helt enkelt. Planeten är trots allt 4,5 miljarder år gammal och geologien kan visa på att de naturliga variationerna har varit vida större än de vi kunnat mäta sedan vi började mäta Inte heller här kan logiken verifiera att de uppmätta temperaturerna A på något vis är rekord B för planeten.

Kontroll 4: Den påstådda bevisningen är inte giltig.
Historia, alltså vetenskapen om människans tid på jorden och de skiftande villkoren vi klarat att leva under, visar att vi klarat mycket mer än vad som logiskt kan förutspås med högre halt CO2. Logiken dikterar sålunda att det inte råder någon klimatkris. Logiken ger inget belägg för att påståendet högre CO2-halt A ger en livshotande degradering B av villkoren för liv på jorden.

Kontroll 5: In vivo motbevisar in vitro, teorin är falsifierad.
Man kan undersöka verkligheten på flera olika sätt via experiment. Begreppen in vivo och in vitro betyder i livet respektive i konstgjort liv, laboratorium. Alltså i verkligheten respektive i försök. I försök har visats att CO2 inte släpper fram värmestrålning rätlinjigt genom en behållare innehållande ren CO2. Detta har fått anhängare av AGW, teorin om global uppvärmning orsakad av människan att tro CO2 verkar som en värmande filt på jorden. Det finns dock andra försök som visar att denna tolkning har brister. Dessutom visar kontroll mot verkligheten, in vivo, som visats ovan i kontrollerna 1-4 att verkligheten inte motsvarar hypotesen A—>B.
IPCC bygger sina scenarios på modeller, in vitro, som inte stämmer med verkligheten. Deras krav blir därför orimliga eftersom deras förståelse av verkligheten är bristfällig. De använder begreppet scenario istället för prognoser eftersom de vet att de inte har något vetenskapligt stöd för att göra prognoser.

Så varför gaffla om att en sådan finns? Det enda logiska svaret, vid sidan av ren dumhet, är att det hela är ett svepskäl för något annat. Där makt och pengar är de vanligaste och rimligaste att misstänka. Den misstanken är logiskt rimligt och har stödjande bevisning från flera håll.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer