Om axiom

Axiom är inom logiken en grundsats vilken inte kan ifrågasättas i ett deduktivt system. ”Axiomen är helt enkelt de satser vilka man kommit överens om att använda som grund” Ursprungligen betyder axiom på grekiska, åsikt. När man började använda begreppet var man alltså införstådda med att det inte inrymde någon absolut sanning.

Axiom duger bra till att sortera känd kunskap, just för att det rör sig i ett deduktivt system. Men för att skaffa ny kunskap är axiom snarare till förfång för vetandet, eftersom det inte utmanar till nytänkande. För det behöver man empiri, induktion och viktigast av allt, falsifierbara teorier. Den som vill fördjupa sig i vetenskapsteori får göra det på egen hand, jag tänker inte undervisa här, bara lägga en grund för mitt vidare resonemang.

I allt vårt samhällsliv förekommer ett antal olika axiom. Flera av dem har tillbakavisats eller falsifierats, men de biter sig fast i människors sinnen och olika meningsutbyten.

Ett sådant axiom är att det finns en allsmäktig gud. Till detta har fästs axiomen att denne gud är god, samt skapare av allt. Ett stort antal människor tror på detta och många anser sig skickade att förkunna denne allsmäktige entitets ord för att frälsa oss andra.

Men om denna entitet är allsmäktig, då kan den kommunicera direkt med var och en av oss. Mellanhänder av mänskligt kött och blod behövs inte. I väntan på att en sådan entitet hör av sig till var och en av oss är det bortkastad energi och sannolikt kontraproduktivt att anta att vi kan veta något alls om denna entitets makt eller vilja.

Det gäller särskilt om axiom nummer två är sant, att guden är god. För vilken god allsmäktig gud skulle avstå från att kommunicera med oss om denne har något intresse av kontakt?

Att det finns en sådan entitet som skapat allt och på det sätt som beskrivs i de så kallat heliga skrifterna, motsägs fullständigt av vetenskap som bygger på empiri och falsifierbara teorier. Exempelvis erbjuder evolutionen en mycket bättre (mer sannolik) förklaring till hur livet på Jorden kommit att se ut som det gör, än vad skapelseberättelserna gör. Lika fullt fortsätter kreationister att torgföra sina avförda teorier som den högsta sanningen. Dessa människor är i högsta grad faktaresistenta och håller fast vid sina falsifierade axiom.

Ett annat axiom, som ofta framförs av miljöengagerade människor, är att vår värld har en finit mängd resurser. Man påstår även, mot allt förnuft, att vi i flera år redan har förbrukat 1,5 gånger Jordens samlade resurser varje år. Redan med mellanstadiematematik kan man inse att ett sådant påstående måste vara falskt eftersom det faller på sin egen orimlighet. Men vår svenska statstelevision basunerar obekymrat ut sådana påståenden varje år.

Det hela är naturligtvis en fortsättning på Malthus 1800-talsteori om begränsade resurser. Att Malthus teorier flera gånger kunnat avfärdas som nonsens bekommer inte dem som ser dem som axiomatiska. Axiomet står i vägen för faktaintag.

IPCC lanserade för 30 år sedan axiomet att människan förstör planeten genom att släppa ut koldioxid. Den teoretiska konstruktionen var ihopsnickrad på lösa antaganden om atmosfärens och i synnerhet koldioxidens växthuseffekt. Trots att vetenskaplig kunskap om Jorden och dess atmosfär både innan och efter detta axioms lanserande har visat att CO2-halten både historiskt och förhistoriskt varit högre, utan katastrofal inverkan på livet (inverkan har vanligen haft positiv effekt) så vidhålls axiomet av dess profeter och av MSM. Trots att förutsägelser om negativa effekter som postulerats ur axiomet uteblivit, vidhåller man axiomet. Trots att man fysikaliskt kunnat visa att den ursprungliga växthusteorin inte håller, vidhåller man axiomet. Trots att ny forskning visar på gynnsam effekt med generellt torkhärdigare och livskraftigare växter och minskande öknar, vidhåller man axiomet. Trots omfattande redovisning av att varmare klimat historiskt varit bra för mänskligheten, vidhåller man axiomet att det innebär en katastrof. Trots omfattande redovisning av tilltagande mätfel från framför allt de landbaserade mätstationerna, samt avslöjande om manipulation av temperaturdata, där både mätfelen via urbanisering och nedläggning av stationer i kalla områden, samt manipulation som konsekvent visar på tilltagande uppvärmning, så vidhåller man axiomet att klimatkatastrofen närmar sig.

Fakta tillåts inte störa den bild man med axiomet bygger upp av en annalkande katastrof, allt i syfte att transferera makt och pengar till klimathotets kolportörer. De som borde granska och ifrågasätta denna axiomatiska propagandacirkus har å det grövsta misskött sitt uppdrag och istället spelat med. För att man inte vågat utmana konsensus, för att man föredragit att åtnjuta förmåner istället för motstånd, för att man inte begripit bättre, för att man låst sig vid en teori, ett axiom och inte klarar av att hantera skammen av sitt misstag, för att man vill uppträda med auktoritet, eller ett dussin andra anledningar.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Parismålet missas

Fijis preimärminister, Frank Bainimarama, oroar sig för att världens politiker och regeringar inte är redo för de krafttag som måste beslutas på Katowice-konferensen i december. Han menar att dessa krafttag och drastiska åtgärder är nödvändiga för att Parisöverenskommelsen ska få någon verklig effekt.

Detta är goda nyheter för de klimatrealister som kräver att politikerna ska avstå från dyrbara slag i luften, motiverade av deras rädsla för att bli nerskällda av aktiviströrelser. Om politikerna medvetet drar bena efter sig i klimatfrågan, för att de insett att det inte gör någon nytta, utan troligen ekonomisk skada, då är det en välkommen tillnyktring. Mer sådant och mindre Lööf, Lövin och Sjöstedt.

 

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Qatar ger stöd till Turkiet

Emir Tamim Bin Hamad Bin Al Thani av Qatar har lovat President Erdogan i Turkiet 15 miljarder USD i stöd för att hjälpa den allt mer extremistiske muslimske presidenten hantera Turkiets finansiella tilltagande finansiella kris.

Som en första gest har Emiren skänkt en Boeing 747-8i jumbojet värd en halv miljard USD till presidentämbetet.

För Europas del är det oroande nyheter, inte för att vi missunnar turkiska folket god ekonomi, men för att de olika muslimska huvudfårorna satsar enorma pengar på att islamisera Europa. Saudiarabien (på den andra sidan) bekostar moskéer var helst sådan får bygglov. Erdogan bedriver utpressning när helst han får chansen mot såväl USA/NATO som EU.

Därför är det oroväckande om dessa för oss samhällsomvälvande figurer får i princip obegränsad finansiering. Kan vi hysa något litet hopp om att den regering vi till slut får, kommer att vara medveten om detta och ha någon politik för att hantera den utmaningen?

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Nya Sidenvägen

Den Nya Sidenvägen som byggs av Kina riskerar (avser?) skuldsätta de länder den passerar. Det är alltså kineserna som håller ekonomisk fordran på de medverkande staterna och som kommer att ställa krav. Ska vi kalla det ekonomisk kolonialism eller bara normal maktpolitik i det tjugoförsta århundradet?

Kina är en kommunistisk diktatur med kapitalistiska verktyg i redskapslådan. När de pressar sina kontraktsbundna partnerländer att ge upp saker som yttrandefrihet eller egna ambitioner att utveckla modern industriell ekonomi, kommer underutvecklingen längs sidenvägen och i Afrika knuffa iväg ytterligare migranter som vill pröva lyckan i Europa

Allt medan svenska politiker tror alla om gott och att Sverige är så modernt och avancerat att vi är immuna mot internationell maktpolitik.

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Nu är det krafttag som gäller

Det är fortfarande obegripligt hur Alliansens företrädare tänker kring regeringsbildningen. Har ingen i de fyras gäng begripit att just deras väljare är obeskrivligt besvikna med hur de hanterade regeringsfrågan förra mandatperioden?

DÖ som en engångsföreteelse kan nog väljarna ha överseende med. Men att upprepade gånger gå till val på att söka regeringsmakten, men ständigt ge upp för att man hyser beröringsskräck med SD, det håller inte, gör inte Alliansen trovärdiga. Det verkar som om dessa fyra partiledare är rädda att stöta sig med S.

Man tillreder ingen omelett utan att knäcka ägg och man stänger inte ute en motståndare (S) utan att reta dem det minsta. Det enda rimliga, den enda framtid som finns för Alliansen, är att Ulf Kristersson sätter ner foten, ställer krav på Allianskollegorna att ställa upp för en Alliansregering. Därpå går man till Åkesson och frågar vad det kostar.

Att på ena eller andra sättet ge makten än en gång till S, vore att accelerera Alliansens dödsspiral. Hör vad Löfvén säger, han vill ha makten till varje pris. Det är den realpolitiska verklighet Alliansen har att förhålla sig till. Med andra ord måste också Alliansen vilja ha makten till varje pris. Om inte, kommer man aldrig att få den och då faller varje anledning för dem att syssla med politik och därmed faller alla anledningar för väljarna att rösta på dem.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 14 Comments

Makten hägrar

Idag presenterar Valmyndigheten de slutgiltiga siffrorna för riksdagsvalet, säger de. Personvalsresultatet kommer senare. Men det reses många frågetecken kring valets legitimitet.

Många frågar sig hur det kan komma sig att Valmyndighetens dator kraschade just när det började bli intressant. Var fick då media sina uppgifter ifrån, rösträkningsresultat som de kontinuerligt redovisade?
Många undrar hur det kan komma sig att SD stadigt låg 5-10 procentenheter högre i opinionsmätningar flera månader innan valet för sedan halka ner till under 20%. Särskilt med tanke på att SD notoriskt och historiskt underskattats  av opinionsinstituten.
Många undra hur det kan komma sig att S gick upp 5-10 procentenheter mot hur det legat i undersökningar under sommaren.
Många undrar hur det kommer sig att S fick över 70 % i vissa valkretsar med många nyanlända. Det gäller särskilt sådana utbildning givits av myndigheter om hur Sverige och det svenska valsystemet fungerar.
Många undrar om man där och på andra håll instruerat nyanlända att tro att det är partiet S som betalar ut de bidrag som erhålls.
Många undrar över de små oegentligheter, som kan vara aktivt valfusk, som har rapporterats. Det är allt från dålig ordning på valsedlarna i vallokalerna till dåliga rutiner hos valförrättarna och annat.

Ingen undrar om S anser att det viktigaste med våra demokratiska val är att erövra makten. Det har de gjort fullständigt klart både lokalt och på riksplanet, Vad man sedan gör med makten, är de inte så noga med. De två viktigaste ändamålen med att inneha makten är att berika sig ur skattemedlen och att hindra alla andra från att göra något med makten eller att de berikar sig.

Om inget dramatiskt rättsligt efterspel inträffar kommer vi att dras med detta gäng i fyra år till.
Om inget dramatiskt politiskt inträffar, som att Alliansen skärper till sig och får lite hår på bröstet, utmanar S och MSM, samt tar stöd av SD, kommer vi att få dras med Löfvéns gäng i fyra år till.

Den enda trösten är att lokalt på flera orter har väljarna visat att de kan och vågar rösta på andra partier än gammelpartierna. Låt oss hoppas att de vågar tänka så i eu-val och riksdagsval nästa gång. Låt oss hoppas att det då inte är för sent!

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 24 Comments

Big Tech är inte på frihetens sida

När sådana kommunikationsjättar som Google, Twitter, Facebook och även Disqus vägrar vara Alex Jones behjälplig med att visa hans sida (Infowars), hantera kommentarer, med mera, då är det inget annat än försök till censur. Om ett litet källarföretag skulle vägra, då kan de med trovärdighet hänvisa till kapacitetsbrist. Men det kan ingen av dessa jättar. Det finns bara en förklaring, de lägger sig i vad Alex Jones publicerar på Infowars. Deras tolkning av vad yttrandefrihet är, betyder att de kan klistra sin tolkning över Jones så att hans inte ska synas eller hittas.

Gammelmedia har ljugit bort sig själva, fast de vill naturligtvis inte erkänna det. Big tech bolagen, de som främst utvecklar och tjänar sina pengar på IT- och internetteknik, har allt mer lierat sig med underhållningsbranschen. Ett naturligt steg på många sätt, eftersom underhållningsbranschen blivit så teknikberoende både för sina specialeffekter och för sina produkters distribution.

Problemet är att när big tech skaffar sig politiska preferenser, så har de också tillgång till de effektivaste propagandakanaler som världen någonsin skådat. När de vill skriva om historien, då står Hollywood behjälpligt redo. Flera fall av historierevisionism från Hollywoods sida har uppmärksammats. Nu senast är det Matt Damon som ska ge sig på att skildra amerikansk historia ur ett socialistiskt perspektiv.

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

ALLA röster är bortkastade!

Resultatet av årets riksdagsval tycks bara vara obetydliga förskjutningar mellan partierna. Ingenting i valresultatet och spekulationerna om regeringsbildning ger vid handen att i sakfrågorna är läget oförändrat. Därmed kan man hävda att alla röster är bortkastade. Vi hade lika gärna kunnat låta bli att hålla val.

Detta ska man naturligtvis inte säga högt, för det skulle kunna få de odemokratiska partierna till vänster om moderaterna att ställa in nästa val, eftersom de anser sig veta minst lika bra som väljarna vad dessa vill och behöver. Undersåtefieringen fortsätter med oförminskad kraft.

Det som gör mig förvånad och beklämd är att hela våren och sommaren har alla jag talt med, oavsett anledning till att vi träffas, oavsett sammanhang, oavsett vem det är, så har folk sagt att att nu måste det bli ändring på Sveriges rikspolitik, vi måste byta regering. Lika fullt blir utfallet att det blir samma, samma. Menade de jag talade med inte samma sak som jag? Har de ändrat sig? Är det något annat än väljarnas vilja som gett utslag i röstsammanräkningen?

Dagens lilla glädjeämne är att idag blir jag skåning. Idag går flyttlasset till en kommun där S fick 27,7% i riksdagsvalet. Varken V, MP eller L nådde 3%. KD fick 5,8, C5,9, M 18,3 och SD 33,5%.

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 22 Comments

HAARP – teknologiprogrammet

Dagens gästskribent är Claes-Erik Simonsbacka

HAARP-programmet (”High-frequency Active Aural Research Program), är en del av det nya vapensystemet SDI (Strategic Defence Initiative, alltså ”Stjärnornas krig”). Nya vetenskapliga bevis talar för att HAARP är helt funktionsdugligt och ger möjlighet att även påverka / modifiera vädret dvs. utlösa översvämningar, torka, orkaner och jordbävningar. Militärt sett är HAARP ett massförstörelsevapen. Det är också ett redskap för erövring och ett verktyg med vilket man t.ex. selektivt kan destabilisera jordbruket och det ekologiska systemet i en hel region. Men detta är ingenting alls som beaktas i den svenska klimatdebatten, som endast är fokuserad på utsläpp av växthusgaser, som koldioxid.

What is HAARP?

The High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is a 3.6 million watt antenna array operated by the US military in Gakona, Alaska. Since the Limited Test Ban Treaty over 50 years ago, extremely high-powered radars have been heating rocket exhaust plumes and barium clouds to measure and alter our space environment.

Space Weather Modification technology has advanced to the point where our own environment is now being used as a weapon, and the stakes could not be any higher. If you thought the cold-war was bad, you ain’t seen nothing yet. This hidden history is now exposed in the following series of articles, a Space-Weather Modification Timeline, and a map of currently operational Ionospheric Heaters.
https://climateviewer.com/haarp/

How HAARP Really Works
https://www.youtube.com/watch?v=lu0_lTXHICs

HAARP: Secret Weapon Used for Weather Modification, Electromagnetic Warfare
The US-government does have the ability to control the weather and create biological weapons. https://awarenessact.com/haarp-secret-weapon-used-for-weather-modification-electromagnetic-warfare/

HAARP schedules first experiments since UAF takeover
www.alaskapublic.org/2017/02/21/haarp-schedules-first-experiments-since-uaf-takeover

National Security Agency, NSA, WHISTLE BLOWER Assassination Agenda HAARP WEAPON!
Edward Snowden EXPLAINS 2016
https://www.youtube.com/watch?v=YKplHElXq8Q

CIA Whistleblower Speaks Out About Climate Engineering, Vaccination Dangers, and 911
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5NW9KcMt0

Exposing The Truth About HAARP & Weather Manipulation [CBC Broadcast]
TV documentary on HAARP by the Canadian Broadcasting Corporation (CBC).
“It isn’t just conspiracy theorists who are concerned about HAARP. The European Union called the project a global concern and passed a resolution calling for more information on its health and environmental risks.” https://www.youtube.com/watch?v=fAidu-Sqj7U

Russia Just Tested Its Weather Manipulation Weapon
https://www.disclose.tv/russia-just-tested-its-weather-manipulation-weapon-314318

                                                                                                                                                             Utdrag ur artikeln – Vapen för en Ny Världsordning:
– Europarlamentet erkänner HAARP:s effekter

Med anledning av en rapport från Maj Britt Theorin, som alltså är socialdemokratisk parlamentsledamot, hölls i februari 1998 en offentlig utfrågning om HAARP-programmet i Europarlamentets utrikes- och säkerhetsutskott i Bryssel (European Report, 7 februari 1998).
”Utskottet anser att HAARP, på grund av sina omfattande miljöeffekter, är en global fråga samt uppmanar till en internationell och oberoende undersökning av programmets rättsliga, ekologiska och etiska innebörd. Utskottet beklagar att USA:s regering upprepade gånger har vägrat att lägga fram utredning vid utfrågningen om HAARP programmets risker för miljön och allmänheten.” (European Parliament, Committee on Foreign Affairs, Security and Defense Policy, Brussels, dok nr A4-0005/99, 14 januari 1999). Men utskottets begäran att man skulle upprätta en utredning (en ”grönbok” på eurospråk) om ”vilka miljökonsekvenser de militära aktiviteterna hade” avslogs lätt med hänvisning till att EG-kommissionen inte hade behörighet att gå in på ”förhållandet mellan miljö och försvar” (”EU Lacks Jurisdiction to Trace Links Between Environment and Defense”, European Report, 3 februari 1999).
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//SV

– Helt stridsklar
Även om det saknas handfasta bevis för att HAARP någonsin har använts, talar vetenskapliga undersökningar för att systemet är helt operationellt.                                                                                                                   Det innebär att USA:s militär skulle kunna använda HAARP för att selektivt modifiera klimatet i ”ett ovänligt land” eller en ”skurkstat” i syfte att destabilisera landets nationella ekonomi. Jordbrukssystemen är redan i kris, både i utvecklade och underutvecklade länder. Orsaken till det är den Nya Världsordningens politik med bl.a. marknadsliberalisering och produktdumpning. Det är väl dokumenterat hur IMF:s och Världsbankens ”ekonomiska medicin” påtvingas den tredje världen och de gamla sovjetländerna och hur detta väsentligen har medverkat till att de nationella jordbruken destabiliserats. Samtidigt stödjer WTO en handfull västliga storföretag i bioteknikbranschen i deras strävan att påtvinga världens lantbrukare genetiskt modifierat utsäde. I sitt sammanhang skulle HAARP:s klimatmanipulationer (vare sig de är oavsiktliga eller avsiktliga) oundvikligen förvärra utvecklingen genom att försvaga de nationella ekonomierna, förstöra infrastrukturerna och kanske på hela områden driva lantbrukare in i konkurs. Nog måste nationella regeringar och FN ta tag i konsekvenserna av HAARP och andra ”icke-dödliga vapen” för klimatförändringar.
https://www.riktpunkt.se/rp_2000/nr_9/7.htm

 

EXECUTIVE SUMMARY – Utdrag
Prepared by 2025 Support Office Air University Air Education and Training Command 

”Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025
In 2025, US aerospace forces can “own the weather,” as they “own the night” now. Though a high-risk effort, the investment to do so would pay high rewards. Weather modification offers both the commercial sector and the military greatly enhanced capabilities. For this to occur, technology advancements in five major areas are necessary. These are advanced nonlinear modeling techniques, computational capability, information gathering and transmission, a global sensor array, and weather intervention techniques. All of these will be greatly enhanced as we approach 2025. Current demographic, economic, and environmental trends will create global stresses that create the necessary impetus for weather modification to become a reality in the commercial sector. Its application in the military arena is a natural development as well.”

”Weather modification will become a part of domestic and international security and could be done unilaterally, through alliance networks—particularly regional ones—or through an ad hoc coalition or a UN framework. It could have offensive and defensive applications and even be used for deterrence purposes.”                                                                                                                     ”The ability to generate precipitation, fog, and storms on earth or to modify space weather, improve 56 communications through ionospheric modification (the use of ionospheric mirrors), and the production of artificial weather all are a part of an integrated set of technologies which can provide substantial increase in US, or degraded capability in an adversary, to achieve global awareness, reach, and power. Weather modification will be a part of 2025 and is an area in which the US must invest if only to be able to counter adversaries seeking such a capability.” (s. 55, 56)
https://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/2025_monograms_a.pdf

C-E Simonsbacka, BUREÅ

Posted in Gästlistan, Miljö | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Katastrof!

När jag skriver detta 22:00 på valkvällen är en tredjedel av distrikten och i runda tal 2 miljoner röster räknade, är det enda vi har att se fram emot är fyra år till av samma, samma, samma.

Det stämmer inte med de stämningar jag tycker att jag känt av under sommaren. Alla har talat om att en förändring är nödvändig. Nu tycks gammelpartierna och gammelmedia lyckats skrämma folket att välja samma skenheliga blandning av politiker i riksdagen. Det känns som valet är manipulerat, riggat. Men jag har inga bevis för det.

Sjuklövern har inte ställt ut några som helst löften om förändring i den svenska politiken. Det är klimatpolitik, öppna gränser, låta EU och NATO bestämma Sveriges öde. Sverige får inte finnas längre, det har aldrig funnits några svenskar. Alla är rasister.

Vilket mörker!

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments