Gör klimat och energi till valfråga!

Dagens gästskribent är Tege Tornvall
Basfakta inför EU-valet
Den marknära atmosfärens temperatur över längre tid (klimatet) beror främst på hur mycket kortvågig solvärme som når jordytans land och särskilt hav. 
 
Medan själva solstrålningen är konstant, begränsar flera faktorer hur mycket som når jordytan: moln och stoft i atmosfären, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot polerna. Det enda mänskligheten kan ens marginellt påverka är stoft i atmosfären. Moln bildas från vattenånga ur varma hav.
 
Från ekvatorn räknas 90 breddgrader mot polerna norr- resp. söderut. Det är drygt 1.000 mil från ekvatorn till varje pol. Alltså ca 11 mil mellan breddgraderna. Som tumregel blir det en halv grad kallare för varje breddgrad norr-  resp. söderut. Alltså 45 grader kallare. Utan minsta mänskliga påverkan.
 
Det blir också kallare på höjden. Det märker envar högre upp på berg. Tumregeln där är 0,7-1 grad kallare per 100 meter. Vid ekvatorn tänjer den snurrande Jordens centrifugalkraft ut troposfären (nedersta skiktet, där vi lever) till ca 17 km. Vid polerna (utan centrifugalkraft) dras den ihop till ca 7 km. Hos oss är den 10-11 km.
 
Över Sydpolen ligger 2,84 km is. Över den är det därför av dessa skäl 45 + 28 = 73 grader kallare än vid ekvatorn. Andra skäl kyler än mer.  Årsmedeltemperaturen på 3-4 km tjocka isvidder är under 50 minusgrader. Antarktis är 14 miljoner km2 isöken frånsett den västra halvöns bergskedja (något mindre kall).
 
Mängden moln i atmosfären beror dels på vattenånga från varma hav, dels på kosmisk strålning i atmosfären. Denna i sin tur beror på cykliskt växlande solvind som effekt av likaså cykliskt växlande solmagnetism. Aktiv sol med stark solvind släpper in mindre kosmisk srålning. Passiv sol med mindre solvind släpper in mer kosmisk strålning. 
 
Kosmisk strålning kommer som mikropartiklar och bidrar därmed till mängden stoft i atmosfären. Med blir också genom jonisering kärnor för kondenserad vattenånga i form av små droppar, som i sin tur blir kylande nederbörd. Därför har kosmisk strålning en kylande verkan. Utan minska mänskliga påverkan.
 
Allt klart och övertygande visat av danskarna Eigil Friis Christensen och Henrik Svensmark och flera andra. 
 
Trolig Nobelklass, när och om världens alarmister äntligen bankat dessa enkla fakta och samband tvärs igenom den mentala betong som hindrar dem från att erkänna lika enkla historiska fakta. Inget behov av komplicerade datormodeller över påstådd ”klimatkänslighet” från mer koldioxid i atmosfären!
 
Koldioxid är som bekant växtlighetens livsnödvändiga näring och ger genom fotosyntes atmosfären dess lika livsnödvändiga syre. Mer värme ger mer koldioxid och syre och har sedan Lilla Istiden gynnat Jordens växtlighet och djurliv. Det skall vi vara glada för och inte motarbeta.
 
Men mentala låsningar får alarmister att vilja minska atmosfärrens CO2-halt och gräva ned växternas näring. De hotar därmed både mänsklighetens och världens försörjning och måste hindras i sitt uppsåt. 
 
Det bästa tillfället är EU-valet den 9 juni. Där skall vi bara rösta på kandidater som inser dessa fakta. De är tyvärr få.  Vi har drygt tre månader på oss att få partierna att byta till bättre insatta kandidater. Annars fortsätter fem år av grönröd politik till skada för mänsklighetens och världens försörjning med energi, mat och andra resurser.
 
Därför måste vi aktivera oss och informera nyckelpersoner i vår närhet så att de i sin tur informerar sina ledningar. Vi måste göra vår och världens försörjning med energi, mat och andra resurser till en övergripande valfråga – i motsats till nu gällande klimatmål och klimatlag. 
 
Det är en intellektuell och etisk hadersfråga, oss allom till fromma. Om vi inte gör detta, har vi försuttit vår chans och rätt att klaga. Alltså också en ödesfråga!
 
Tege Tornvall
Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Uppfostran av dagens unga

Ett återkommande ämne i historien är hur man bäst uppfostrar den uppväxande generationen. eftersom omständigheterna i vilka de unga växer upp skiljer sig från tid till annan, är det lämpligt att uppfostringsmetoderna skiljer sig och förnyas. Är det verkligen så?

De senaste hundrafemtio åren har varje ny generation sett någon ny teknisk landvinning som de vakna inser kommer att ge åtminstone somliga i deras kull möjlighet till ett annorlunda liv än vad deras föräldrar hade. Nämnas kan ångmaskinen, telegrafen, förbränningsmotorn, telefonen, elektriciteten, bilen, flyget, radion, kameran, skivspelaren (i olika skepnader), TVn, bandspelaren, datorn och med den spelkonsoler och videospel.

Alla dessa uppfinningar har gett upphov till drömmar hos de unga. Drömmar som till stor del kunnat uppfyllas under deras livstid och blivit en del av deras vardag och yrkesliv. Men dagens unga drömmer i en fantasivärld som endast till mycket liten del kan uppfyllas i verkligheten.

Dessa drömmar erbjuder en lättillgänglig flykt från verkligheten, så till den grad att de mest entusiastiska uppvisar i stort sett samma beroendebeteende som rökare, alkoholister och narkomaner. Allt i tillvaron kretsar spelandet; att nå nya världar, få högre poäng, spela on line med kamrater. Inte olikt supandet på parkbänken.

Förr var man i allmänhet tvungen bli vuxen innan man kunde bli missbrukare. Idag är det närmast en förutsättning för att bli videospelsmissbrukare att man inte är vuxen. Det innebär i sin tur att vuxenvärlden har väldigt lite att sätta emot när det börjar gå snett. Barnagan togs bort redan på 70-talet och idag är minsta antydan till fysisk bestraffning eller ens fysiskt förhindrande av spelande en anledning för så kallade barnavårdande myndigheter att undersöka om familjen är en lämplig miljö för de uppväxande. Föräldrarna är maktlösa och omyndigförklarade av samhället!

Jag förordar inte spöstraff, men något måste göras för både familjers och skolans möjligheter bringa de unga på rätt spår. Den som idag försöker anvisa en spelande ungdom ett bättre alternativ möts av ett grovt förråat språk, hot, hat, och sannolikt även fysiska utfall mot den vuxne. Det är ett beteende som lärts i spelvärlden, där sådant ger poäng och högre status. Spelvärlden uppfostrar våra unga till parasitiska missbrukare, och vi tillåter det i namn av FNs barnkonvention och andra subversiva idékonstruktioner!

The Everly Brothers beskrev fenomenet redan 40 år innan Lara Croft och Tombraider fångade spelvärlden på 1990-talet. Nu har det gått ytterligare 30 år och situationen har bara blivit värre.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 24 kommentarer

Ett blåst Hedemora

Dagens gästskribent är Bertil Persson

Landets främsta vindkonsult med bl.a. Hakefjord, Kolmården och Markbygden i bagaget, har på kommunens uppdrag framtagit en vindparksplan bestående 16 utritade områden med ett 600-tal möjliga verk och inbördes avstånd om dubbla turbindiametern enligt konsultens handlingar för Hycklinge, Kolmården och Uknadalen. Motivet är 8 TWh el/år.

Energimyndighetens minsta avstånd om 800 m mellan vindpark och bostäder, samt dess uppgifter om Hedemora som blåshål, med mer blåst jämfört med Lillgrunds, är grunden.

Byarna har 2035 i sitt omedelbara grannskap fått ett 600-tal minst 250 m höga vindkraftverk.

Runt Kämpboberget, Ballsberget, Kyrkberget, Hålsberget och Gräsbacken, Svarttjärnsberget och Sandgölsberget, Djusboberget, Grönberget och Hälsingberget, Killingberget, Snöberget, Gransjöberget och Lapphällarna, Persbodberget, Norrhyttebergen, Dammsjön och Kontorsknölen, Jälkarbyberget, Oxbacksberget, Grycksberget och Brandtornsberget, Fanomaberget och Stora hagen samt Sandberget ser det lika förskräckligt ut. Politikerna körde hänsynslöst över innevånarna, innan de röstades bort!

Prospektörerna lyckades finansiera 54 miljarder kronor för utbyggnaden av Hedemora vindparker, genom att saluföra projekten till utländska kapitalförvaltare. Samma sak hände i Piteå. Ägarbolagen finns nu i skatteparadis, för att slippa att betala utdömda skadestånd och för inlösen av fastigheter. Nu söks därför markägarna, som är solidariskt ansvariga för skadestånden. Hedemora kommun nekar att betala, eftersom fel begicks vid prospekteringen. Kommunen har inget ansvar och konsulterna är som bortblåsta.

Boende på enskilda fastigheter vid Hedemoras vindparker har tagit till flykten, som en följd av lågfrekvent ljud, så kallat Vindkraftssyndrom. Vindkraftssyndrom har inte kunnat styrkas vetenskapligt, men ger likväl huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet och yrsel hos de närboende invånarna. Byalagen i Hedemora har upplösts och småvägar i området är avstängda p.g.a. stora säkerhetsrisker. Småvägar behövs ju ändå inte, eftersom befolkningen har flytt. En hel del av vindparkerna har redan från starten ställts på för kort avstånd till allmänna vägar, varför Transportverket har varit nödsakat att stänga av dessa. Alla vindparker har avlysts för allmänheten under vinterhalvåret till följd av risk för iskast. Fastigheter nära vindparkerna har blivit mindre värda eller värdelösa, i vissa fall, på grund av sämre rekreationsvärde. Vindpakernas brummande och svischande hörs ofta flera kilometer och turbinerna syns över milvids vid siktigt väder.

Intrången i naturen i form av bergtäkter, grustag, ledningar och tillfartsvägar är fasansfulla. Serveringar intill vindparkerna har stängts, då turismen helt har upphört. Bygdepengar rann ut i sanden och lyckades inte hålla någonting igång, då omsättningen blev för låg. Befolkningsminskningen har ökat. Allt färre köper eller renoverar hus i byarna. Hedemoras urgamla bygder är i avveckling och förfall. Dalarna i övrigt blomstrar däremot av turism. Hedemora kommun antog en plan för skövling av natur och kulturarv. I Dalarna skämtas om det på Hedemora ”Den Blåsta Kommunen”.

Innan prospektörerna sparkades ut av de utländska ägarna, när driften blev för dyr, hann de dock stå för fiolerna för en staty på torget i Hedemora av de regionala krafter som gjorde etableringen möjlig. Markägarna står på ruinens brant på grund av mångmiljonskadestånd och försöker nu komma ifrån de framtida rivningskostnaderna, vilket verkar vara omöjligt. Hur skall två miljoner ton betong kunna tas om hand?

Ett döende Hedemora är ett monument över girighet, inkompetens, jäv och maktmissbruk!

Bertil Persson, docent

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 kommentarer

Darwin och socialdemokratin

Ensam är inte stark, det fick jag höra hela min uppväxt. Vad lärare och kamrater egentligen sa är att de inte tillåter någon ensam att vara stark. Det skulle allt för illa utmana kollektivet och dess makt över individen, det vill säga utmana doktrinen om socialismens välsignelser.

Därför har svenska socialister envist hävdat att Darwins teori påstår att det är den starkaste som överlever och att det är något fult om det gäller individer. Män får inte vara starkare än kvinnor, tex. I deras idébygge är det dock helt i sin ordning med det allsmäktiga starka kollektivet, som LO, till exempel.

Att de har fel om Darwin vet de flesta, men orkar inte utmana socialisterna. Darwin sa survival of the fit eller fittest, den bäst lämpade eller bäst anpassade, torde en korrekt översättning lyda, inte den starkaste. Verkligheten har nu sprungit ifrån socialismen, trots deras styrka på många samhällsområden faller de i popularitet och makt.

Orsaken är enkel och redan förklarad av Darwin, socialismen är inte bäst anpassad, inte lämpad att styra världen. Det märks inte minst på de har inga idéer annat än mer av samma i varje fråga där problem uppstått. Socialismens tid är förbi. Liksom andra dinosaurier som levt förbi sitt historiska fönster av tillfälle är de nu en utdöende art.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

SVT/SR lögner om Sveriges historia

Dagens gästskribent är Bernd Stymer.

Skrivet med anledning av att jag tvingas bekosta svenska statens propaganda TV-kanal, SVT/SR, när den beljuger befolkningen om Sveriges Historia.

På planeten Jorden uppstod liv genom en kombination av fysiska och kemiska tillfälligheter. Det livet kunde genom förmågan till fortplantning och ett ständigt urval av mest lämpade livsformer täcka hela planeten. Fortplantningen och urvalet ledde till livsformen människa för en miljon år sedan efter miljarder kretslopp runt Solen. Fortplantningen och urvalet skapade då flera olika sorters människa.

Kretsloppet runt Solen ändrar ständigt Jordens klimat som ledde till att hela norra delen av Jorden var täckt av kilometer tjockt is för 20 000 år sedan.

När klimatet blev varmare smälte istäcket och den då till antal största gruppen människor, Neandertalare, följde den smältande iskanten därför att där fanns deras bytesdjur. Gruppen Neandertalare ersattes av den genom urvalet mera lämpliga gruppen Cromagnonmänniskor, nutida folks ursprung, som befolkade hela Jorden och efterlämnade bevis för sin existens i form av byggnadsverk och sent om sider också skrivna berättelser av jordbrukande folk runt de stora floderna.

Detta skrivna är grunden för det som per definition kallas historia, ett vetande som skiljer sig klar och tydligt från historier som är fria fantasier utan vetenskapliga bevis.

Godtar man den definitionen av historia är den redogörelsen som svenska statens bolag SVT/SR nu har använt befolkningens skatter till 10 program ”Historien om Sverige. Från istiden till våra dagar” fria fantasier och inte vetenskapen Historia som är en skriftlig redogörelse för inträffade händelser som förklarar det som händer nu och som ger möjlighet att förutse kommande händelser.

Den skillnaden måste klargöras annars blir det fråga om bedrägeri av SVT/SR.

Enligt vetenskapen Historia grundades staten Sverige på 1200-talet av Birger Jarl som då kunde övertala dalkarlarna och folk i norr att bilda en förening med Svea- och Götaland under namnet Svea Rike, Sverige, och godta att en enda lag skulle gälla där. I den Sveriges Historia spelar kvinnan ingen avgörande roll före 1900-talet.

SVT/SR anger tonen av fria fantasier redan i första programmet där man påstår att de första ”människor” i ”Sverige” var ”mörkhyade med blåa ögon”. Precis så vill multikulifolket lura på befolkningen sina fobier. I fortsättningen under programmen skildras kvinnornas vedermödor som förtryckta, som trälar, som häxor, som omyndiga och inte ens kvinnornas frihet under 1900-talet visades bero på det enkla faktum att kvinnan genom Preventivmedel och p-piller kunde slippa barnafödandet och frigöra sig från mannens övertag av sin större muskelstyrka. Frontfiguren Elise Ottesen-Jensen visades bara i förbigående på bild.

Sedan klippte SVT/SR helt enkelt av sina historier 1990 utan att beröra dagens saboterade stat Sverige med befolkningsutbyte, med klansamhällets kvinnoförtryck, med det besinningslösa våldet, med hela förvaltningens och politikens tygellösa korruption, som tillsammans visar staten Sveriges förfall. SVT/SR:s fobi om klimatet kom först efteråt i ett s.k. Eftersnack.

Åter tänker jag – stackars svenskar som inte får lära sig sin Historia utan bara informeras av okunniga och obildade anställda på statens SVT/SR om nonsenshistorier -. Och det gör mig verkligen upprört att SVT/SR:s multikulti marodörer med hjälp av mina skattepengar får beljuga skolbarnen i programmet

Historien om Sverige med Farah, Från istiden till våra dagar. Barnversionen av storsatsningen Historien om Sverige med Farah Abadi – istället för att låta barnen njuta av Grimbergs spännande historier t.ex om Gustav Wasas äventyr i Dalarna.

Magister Stymer

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan, Uncategorized | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Envälde eller demokrati

En enväldig härskare har bara en fiende, verkligheten. Så snart verkligheten ger ett annat utfall än vad den enväldige förutsett och lovat foket är risken för revolution överhängande. Ty enväldiga härskare har folket dåligt överseende med i en trängd situation. Historien har visat det med vikingakonungar, andra förkristna gudakonungar runt om i världen och till exempel Ludvig XVI.

Med demokratiskt vada ledare tycks förhållandet vara det motsatta, ju sämre de regerar och ju mindre ansvar de axlar, desto större förefaller möjligheterna att bli. Vi ser det just nu i hela västvärlden. Politikerna ljuger för fulla muggar om klimatet, virus, migration försvar och krigsrisker. Ju mer de ljuger och ju mer pengar de förstör för medborgarna, desto mer älskas de av folket och media. Verkligheten spelar ingen roll för detta styresskick.

Något ansvar kan inte folket utkräva. Statsfilosofin är sådan att folket inte har någon rätt kräva ansvar, för folket själva anses i en bumeranglogik själva vara ansvariga eftersom de fått rösta på förbestämda kandidater i allmänna val.

En viktig sak den enväldige kan göra, men de pseduovalda politikerna inte tycks kunna göra, är att hålla rikets byråkrati till ett minimum. Politikerna, särskilt på vänstersidan betraktar folkets pengar som sina. De tar gärna dessa pengar och kastar dem över byråkratin och så tycker sig politikern ha varit duktig.

När den enväldige däremot betraktar undersåtarnas pengar som sina, söker han behålla dem för sin egen nytta och nöje. En byråkrati som sväller riskerar att väcka undersåtarnas vrede både för de pengar de förlorar, liksom för den frihet byråkratin stjäl ifrån dem. För att slippa revolution har den enväldige allt intresse av att hålla byråkratin till ett minimum. Att låta undersåtarna tjäna pengar och verka i mesta möjliga frihet är en bra idé för den enväldige, men inte för den pseduvalda politikern.

Om valet står mellan ansvarslösa oavsättliga låtsasdemokratiskt valda ledare och ansvariga enväldiga härskare som vet att de kommer avsättas i en revolution om de inte sköter sig, så väljer jag det senare.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20 kommentarer

Om fiske och byråkrati

Jag spelade inte Gone Fishin’ för att jag är och fiskar. Tycker ovanligt illa om att fiska, så det gör jag aldrig. När Bing och Satch sjunger den låten representerar den inte fiske för mig, den represnterar den slöaste av semester. Det är vad jag ägnar mig åt!

För att kasta in något annat för er att hugga på, har jag funderat över om politikerna i Bryssel helt enkelt är bryåkratin och lobbyisternas gisslan. Det skulle förklara ganska mycket av varför byråkratin tillåts expandera till synes ohhämmat, alltså förutom de kända konsekvenserna Dilberts lag och Parkinsons lag.

Lobbyisternas framgång visas av alla tokiga idéer som kastas fram och som aldrig någon vanlig medborgare skulle efterfrågat. Byråkrater och lobbyister i förening är ett gift samhällskroppen, grus i maskineriet, vad de än själva har för åsikter i frågan.

För all del, starta en annan debatt om så önskas. Jag återkommer med nya tankar lite senare.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Fred och hälsa som trojan för världsdiktatur

Dagens gästskribenter är Elsa Widding och Christer Nilsson

FN:s Världshälsoorganisation, WHO, tänker lagstifta om att få diktatorisk kontroll vid nästa pandemi

Låt oss först sammanfatta läget: Inom kort, i maj 2024, kommer WHO med dess generalsekreterare, Tedros Ghebreyesus, i spetsen att försöka genomdriva en ändrad lagstiftning som ger honom och WHO diktatoriska befogenheter och fria händer att stänga ner en hel värld och utlysa en pandemi för vilket ynkligt influensavirus som helst. Vilket i praktiken betyder att alla världens regeringar och dess folkhälsomyndigheter kan tvingas ålägga sina medborgare allt ifrån att bära ansiktsmask till att beordra karantän, nedstängningar av hela samhällen, medicinska undersökningar, att tvångsvaccineras, att införa vaccinpass, stänga skolor och arbetsplatser, förbjuda resor, sammankomster och publika evenemang som sport, teater, konserter, film och restaurangbesök. Vi vill påminna om hur det var under den tidigare pandemin, 2020-2022, när dåvarande socialministern Lena Hallengren (S) lydigt i SVT Rapport fällde det famösa yttrandet: ”Det handlar om att göra hemläxan och försöka kartlägga vilka som inte är vaccinerade, var de bor, vad de gör, hur gamla de är”.

Detta är inget annat än ett mardrömsaktigt skräckscenario. Det är ett attentat mot våra mänskliga rättigheter, en våldtäkt på Sveriges självbestämmande, ett undergrävande av Sveriges och alla länders suveränitet. Hur många svenskar har förstått att vi står inför detta omedelbara hot? Har våra makthavare och beslutsfattare ens förstått själva? Vi är nu många som är bestörta över hur det kan vara möjligt att Sveriges regering inte har protesterat högljutt mot planerna att Sverige kan komma att lämna över sin suveränitet och sitt självbestämmande till WHO under en pandemi. Det kommer att stå oss ofantligt dyrt att förlora kontrollen över vår hälsa. Under utfrågningar och interpellationer i riksdagen under hösten har jag, Elsa Widding, förstått att de närmast ansvariga ministrarna för den kommande omröstningen i WHO i maj är märkligt okunniga och dåligt pålästa inför denna tickande bomb. Jag talar då främst om de närmast ansvariga: socialminister Jakob Forssmed (KD) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) vilka jag är besviken på. Båda har visat en förbluffande ignorans och likgiltighet. Forssmed påstår att WHO inte kommer att ges några utökade befogenheter men han kan inte redogöra för hur det ska gå till för han har uppenbarligen inte ens läst den omfattande avtalstexten och än mindre förstått dess innebörd. Statsministern erkände den 16 november under frågestunden att han inte är insatt i uppdateringen av IHR (??) eller i vilka beslut som har tagits, trots att dessa tydligt framgår av arbetsmaterialet. Hur kan allt detta bara vara möjligt?

Den 29 september 2023 bjöd jag in samtliga 348 riksdagsledamöter till ett seminarium tillsammans med ett antal mycket kvalificerade experter. Bland andra Sasha Latypova med 25 års erfarenhet av kliniska prövningar för 60 olika läkemedelsföretag, professorn och patologen Michael Palmer från Kanada som redogjorde för ”Den inneboende och förutsägbara toxiciteten hos mRNA-vaccin”. Vidare juristen Philipp Kruse som i Schweiz har lett över 30 domstolsförhandlingar för att hjälpa människor att vinna över påtvingade Corona – åtgärder. Även kollegan från det brittiska parlamentet, Andrew Bridgen, bjöds in för att ge sin syn på hur diskussionen om vacciner mot Covid-19 ser ut i England.

Syftet var att belysa och diskutera dels WHO:s olycksbådande lagändringar, dels redovisa de vetenskapliga rapporterna om farorna med de nödgodkända mRNA-preparaten, deras allvarliga biverkningar, de oförklarliga, höga dödstalen runt om i världen och alla de svåra följdsjukdomarna under och efter Covid-19 pandemin. Endast två riksdagsmän tackad ja till inbjudan, båda från SD. I övrigt dödstystnad. 48 stycken medier runt om i landet fick information om seminariet. Ingen hörde av sig, med undantag för några i alternativa medier. Jag är också besviken på mina riksdagskollegor. I riksdagens korridorer träffade jag folk från flera partier som helt höll med om vad som framkommit under seminariet om bluffen med pandemin och farorna med mRNA-sprutorna. Men ingen vågar knysta om det offentligt. Det är så pinsamt och obehagligt att våra folkvalda har en sådan beröringsskräck inför ämnet eftersom de vet att de skulle riskera sin karriär om de tog bladet från munnen. I de bästa av världar så borde jag fått hjälp och stöd av riksdagen och all sorts media skulle ha trängt på. Men nu lever vi en värld av syltryggar, hycklare och betalda lögnare. Pengar och girighet styr vaccinindustrin och i dess förlängning makthavarna, allt medan medierna – som vet precis vilka som bestämmer och sätter spelreglerna– sviker sitt uppdrag att granska och kritisera makten och underlåter att sakligt redovisa alla (ibland motsägelsefulla) obehagliga fakta, vetenskapliga undersökningar och studier.

Vi tvekar inte att påstå att det bedrivs ett intensivt fulspel från WHO:s sida. Deras uppgift är numera att övervaka människors reaktioner och manipulera människors beteenden. ”WHO måste sprida tillräckligt med rädsla, ha tillräckligt med morot och piska för att få människor att acceptera vacciner, så att man kan spela på deras sociala samvete”, säger Trevor Loudon, Nya Zeeländsk författare och klassisk libertariansk politiker. Han syftar bland annat också på skuldbeläggandet av dem som inte vill ta injektionerna.

Vem är då denne Tedros Ghebreyesus, WHO:s generalsekreterare, som planerar att skaffa sig enväldig makt och som vi ska lyda in i minsta detalj så snart han har utlyst en ny pandemi? Han växte upp i Tigray och var tidigare ledare för Etiopiens pro-kinesiska kommunistparti. Han tjänstgjorde först som hälsominister och blev därefter utrikesminister fram till 2016, då hans parti Tigreanska folkets befrielsefront satt vid makten. 2017 valdes han till WHO:s generalsekreterare. I december 2020 anklagades Ghebreyesus för medhjälp till folkmord i Etiopien och en anmälan lämnades till Internationella brottmålsdomstolen i Haag av den amerikanske ekonomen David Steinman som 2019 nominerades till Nobels fredpris. Enligt Steinman ska Ghebreyesus varit ansvarig för säkerhetsstyrkorna från 2013 till 2015 och även varit ansvarig för dödandet och tortyren av upproriska etiopier under den här turbulenta tiden. Inga vackra egenskaper för en man som förväntades leda hela världens folkhälsa. Ghebreyesus nekade till alla anklagelser och han har såvitt vi vet inte blivit åtalad eller dömd.

WHO är inte längre en organisation med mottot hälsosam mat, motion, god sömn, vitaminer, rent vatten och sunt leverne som sammantaget leder till ett starkt immunförsvar. I stället är WHO numera helt fokuserat på injicera oss med så mycket undermåligt testade preparat som möjligt. Under den gångna pandemin plågades vi med andningshämmade munskydd som inte stoppade virus att spridas eller hindrade oss från att bli smittade. PCR- testen blev själva sinnebilden för en övertro på ett test som resulterade i mängder av falska både positiva och negativa provsvar. Till och med testets uppfinnare nobelpristagaren Kary (Karl) Mullis ansåg att PCR- testet var olämpligt och missvisande för att fastställa en infektion, eftersom testet inte kan skilja på levande och döda virus som redan är bekämpade av immunförsvaret.

Det är symtomatiskt att de två största bidragsgivarna till WHO:s budget är USA på första plats och med Bill Gates Foundation på andra plats – som ensam står för 88 procent av allt privat bidragsgivande. Sedan år 2000 har Bill Gates pumpat in mer än 24 miljarder kronor i WHO vilket gett honom ett enormt inflytande över agendan. Han är mannen med privat ägande också i vaccinindustrin och som säger sig ha som mål att hela världen ska vaccineras mot covid-19.

Vi vill ingjuta nytt mod i våra medmänniskor som tvekade vid förra pandemin och fortsätter tveka att utsätta sig för nya injektioner av mRNA-typ på order av en diktatorisk generalsekreterare i WHO. Detta är en hyllning till dig för att du inte böjde dig för påbudet vaccinera, vaccinera!

De försökte demoralisera dig både globalt och i vårt eget samhälle. De försökte skrämma dig och få dig att känna dig skyldig. De ville utestänga dig från att delta i självklara samhälleliga aktiviteter och från att resa. De försökte muta dig. De försökte förvirra dig och få dig att ifrågasätta din verklighet och ibland till och med ditt förstånd. De försökte få dig att överge dina principer, värderingar och moral. De vände till och med nära vänner emot dig. Nästan alla faller till föga för detta, men inte du, trots att du fick utstå allt detta. Ändå gav du dig inte! Du stod på dig. Du står rak som en fri, stark och självständigt tänkande människa.

Elsa Widding, författare, oberoende riksdagsledamot
elsa.widding@riksdagen.se

Christer Nilsson, författare, medicinhistoriker

Denna artikel har tidigare publicerats i Newsvoice.

Publicerat i Frihet, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 37 kommentarer

Naturens princip för liv är äta och ätas.

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Röstar du på en rationellt tänkande politiker eller på en TG-protozo?

Eftersom naturen är eller försöker vara rationell behöver inte principen betyda död och förintelse. Samverkan är smartare, d.v.s. ömsesidigt givande och tagande i det vi kallar symbios. Växtriket helgar samverkan planta och svamp (mykorrhiza). Hominiden människa tror för mycket om sig själv för att erkänna att hon tack vare sin storlek, utbredning i alla klimatzoner och normalt befriad från systematiska svältperioder är en av naturens mest attraktiva symbionter. Människans symbiotiska förhållanden är därför illa beskrivna. Som guds inbillade avbild är det inte passande att erkänna att vi kanske styrs av en gästande symbiont, en cell, en protozo, en mask, en svamp, ett virus etc. Symbios leder också till frågan om vad som är vad! Är det t.ex. kon som håller sig med fyra magar fyllda av symbionter, eller är det de mikroskopiska varelserna som sköter matsmältningen som gör kon?

Människan är i högsta grad en symbiont, även om vi helst tror att det gäller bara andra djur. De flesta människor lär t.ex. precis som kossan leva i kraft av en balanserad tarmflora. Stör du den fungerar du inte bra! Magsår sågs länge som en mystisk sjukdom, innan man insåg att det handlade om en störd symbios med bakterien Helicobacter pylori som överreagerade. Magsårspatienter fick stora problem i vardagen i kraft av störd symbios. De flesta torde t.ex. leva i långvariga, ostörda relationer med t.ex. Herpesvirus som vanligen bara gör sig påminda i milda skov. De flesta människor torde aldrig ens känna till eller skapa konflikt med de hårkvalster som lever i hårsäckarna i t.ex. ögonbrynen. Mera obehagliga symbioser är t.ex. malaria, lepra etc.

Människan som symbiotiskt kontrollerad varelse illustreras kanske bäst av det egna fostret. Fostret är en helt egen varelse som kontrollerar moderns kropp och verksamhet i 9 månader och långt därefter.

En symbios behöver inte vara livslång.

Ta t.ex. flodmusslor. De finns i hela älvdalen, därför att larverna åker snålskjuts i gälar i öringar och kanske tvingar öringarna att för sin förökning söka sig så långt upp i älvdalen som möjligt. Musslan kan på så sätt kolonisera hela vattendraget trots att den inte kan simma mot strömmen.

De flesta symbioser är parrelationer men det blir ofta problem, när symbiosen förutsätter värdväxling, d.v.s. att gästen måste samverka med två olika värddjur. Många av våra matfiskar har t.ex. inälvs- eller intramuskulära larver av släktet Anisakis simplex. De är värdväxlande och börjar sina liv i bottenlevande kräftdjur typ märlor. När märlan äts upp av fisk infekteras fisken för att sen erbjuda Anisakis livslångt liv i fiskens tarm eller muskler. Laxfiskar, typ sik, har t.ex. ofta intramuskulär Anisakis, som vi bara ser som mörka skuggor i ryggfilén, när vi kokat fisken. Hanterar du fisken fel kan du bli livslång bärare av Anisakis i någon variant. Ett gammalt talesätt: ”Tala inte med en finne om binnikemask!” Odlad fisk är ofta parasitfri, eftersom den inte ätit bottenlevande märlor. Symbiosen kan alltså förhindras och har förhindrats!

Hominiden människa har en värdväxlande symbiont som sannolikt styr värdens agerande inte minst i politik.

Symbionter kan behöva värdväxla för att sexuell, evolutionär fortplantning förutsätter värdväxling. Därför måste symbionten ha kompetens att på något sätt styra värddjuret för att symbionten skall kunna byta värddjur. Speciellt inom stekelsläktet är det t.ex. väl känt att honan lägger ägg i värddjur som sen på något sätt hålls levande medan det sakta äts upp av larverna. Gästen kontrollerar värden i allt!

Det vill vi nog inte erkänna, men Toxoplasma gondi (TG) är en värdväxlande protozo vars förstadium av misstag lätt hamnar i och styr hominiden människa. Vi lever sedan några tusen år i ett vänskapligt, symbiotiskt förhållande med katt, vilket gör att vi kan ta upp kattens symbionter. Vetenskapen antyder att minst 35 % av oss bär symbionten TG. För att värdväxla försöker TG naturligtvis styra vårt agerande. TG har normalt sitt förstadium i gnagare och sin sexuella fas i kattdjur. När TG behöver lämna förstadiet tycks den driva gnagaren att ta risker som gör att gnagaren äts upp av katt. Gnagaren tvingas utmana katten som tackar för erbjudandet om mat och ger TG ”bostad”. När förstadiet levs i människa försöker TG påverka människan att ”bli uppäten av katt”. Det är lite svårt och därför blir resultatet mindre lyckat för både TG och oss. Senare tiders studier antyder t.ex. att TG skulle kunna orsaka t.ex. schizofreni men framför allt anses människan bli risktagare och utmanare. Risktagande slutar ju ofta med död. Det är svårt att ta in men den som en gång kanske sätter igång ett atomkrig är sannolikt en TG-styrd individ som inte förstår vidden av sitt agerande eller ens förstår att han är TG-styrd. De senaste presidentvalen i USA antyder på allvar att TG kan vara världens mäktigaste individ. Så mycket utmanande TG-dimma.

Politiker utmanar för att nå de högre ”sfärerna” och jag är ganska säker på att procenttalet TG-styrda utmanare är långt högre i politikerskrået än bland väljarna, helt enligt Darwins teori om de starkaste.

Historiens ”krigförare” led och lider sannolikt av TG-styrt risktagande. Gustaf II Adolf red först i ledet och det gick som det gick. Ledande politiska figurer tycks sträva efter att utmana radikalt nog för att utlösa en ”dallasincident”. Just nu är t.ex. valdebatten i USA präglad av extrema uttalanden och hot, som om man verkligen önskar fullfölja USA:s tradition att ändra historiens gång med en kula i kandidat eller president. Andra ”ledare” söker uppenbart ett Ceausescu-slut i TG-regi.

Vi går nu in i en omfattande valperiod. Det är dags att fråga sig om du röstar på en rationellt tänkande kandidat eller på en TG-styrd symbiont som bjuder runt och håller tunt. I vårt land är det sällan man ser partiledare med ambitionen att som huvuduppgift bygga partier med bra och erfaret folk. Inför partiledarbyte utbryter alltid kaos, vilket visar att partiledaren inte ”byggt partiet”. Jag har ännu aldrig heller hört en partiledare säga: ”Den frågan får du ställa till våra experter på det området.” Flertalet partiledare tycks sträva efter att bli ”stå upp komiker” som uppträder som nationella, t.o.m. globala experter i partiledarutfrågningar på för mig sannolika TG-maner som ”grälsjuklingar”.

Ännu har t.ex. ingen talman hävdat att inom parlamentets väggar råder objektivitetsprincipen Där tillåts inte särintressen, ännu mindre TG-utbrott och TG-styrda personliga vendettor. Där skall bara tillåtas debatter som oberoende och sakligt hanterar en för folkets flertal angelägen fråga. Partiledardebatter i riksdagen är i mina ögon grundlagsbrott, eftersom de uttalat bygger på särintressen, till synes ofta TG-drivna.

Frågan är: Kommer väljaren att rösta på en rationellt tänkande politiker som respekterar grundlagens krav på oberoende och saklighet eller på en TG-styrd ”grälsjukling”.

Hominiden människa kallar sig gärna Homo sapiens,(den vetande hominiden). Den skiljer sig egentligen från övriga hominider på ett avgörande sätt. Tummens mellanhandsben, falang nr 1, är fritt rörligt relativt övriga mellanhandsben. Det ger människan ett unikt manipulativt, ett undersökande tumgrepp som grundar många förmågor. Homo sapiens bör alltså definieras som Homo cum pollice et tenacy.

För att förstå människan som grupp bör den delas i undergrupperna Homo sapiens reale och Homo sapiens fabulosi. Reale är naturvetare drivna av kravet att förstå och att kalkylera med kända fakta. Fabulosi är de vi kallar humanister, föreställningsdrivna som inte väjer för att låta en inbillad gud styra tanken. Homo sapiens reale är sparsamt företrädd i politiska kretsar, sannolikt av det enkla skälet att politik är det möjligas konst som skyr realistisk kalkyl. Homo sapiens reale är ganska väl skyddad mot TG-inflytande i kraft av sitt beroende av hållbar kalkyl. Fabulosi saknar sannolikt detta skydd och passar väl in politiska spel som dominerar politiska organ.

Ytterkantspartier består därför sannolikt i särskilt hög grad av TG-symbionter. Mycket riktigt så har t.ex. Jimmi Åkesson (SD) tvingats ägna stor del sin tid åt att loppa pälsen på extremer. Problemet är inte bara att loppa pälsen från TG-symbionter. Man måste också loppa budskapet från ohållbara idéer.

Ta t.ex. klimatdebatten. Den bygger i hög grad på växthusgaser, trots att det är ett fysikaliskt ohållbart begrepp. En gas i atmosfären, normalt kallare än planeten, kan inte värma planetens varmare yta. Det vet egentligen en nyfödd. Den s.k. växthusgasen är fritt exponerad mot yttre rymden och naturens termiska nollpunkt -273 oC. Energiflödet är därför alltid från planet mot rymd. 60 akademier i Norra Europa känner följdriktigt på direkt fråga inte till någon växthusgas, inte heller någon som vill manipulera det interstellära skalskyddet, atmosfären, på den enda planeten i universum med känt liv. Så dum är på direkt fråga ingen framträdande akademiker. Offentlig förvaltning borde i min värld vila på validerad kunskap.

Det krävs också en rejäl dos TG-dimma för att t.ex. försvara staten Israel, vars bildande från första stund förutsatte folkfördrivning och apartheid, de värsta brott humaniteten känner. Om Homo sapiens reale tillfrågats hade en enkel kalkyl klargjort att om man skulle samla världens judar på platsen fanns inte plats för de som redan bodde där. Utfallet måste nödvändigtvis bli folkfördrivning. Samtliga partier i Sverige och stor del av media försvarar nu egentligen mänsklighetens värsta inhumaniteter, folkfördrivning och apartheid. För det krävs stora doser TG-dimma.

I Sverige ökar enligt Socialstyrelsen snabbt antalet neurologiskt retarderade barn (ADHD mm). Om någon ur Homo sapiens reale tillfrågats så skulle svaret nödvändigtvis vara: Utsätter du gravid kvinna för maximal luftburen kemisk belastning i form av sannolikt riskabel återluft så är neurologiskt retarderat foster sannolikt.” Det krävs en hel del TG-dimma för att år efter år fortsätta med något så riskabelt som återluft på arbetsplats, särskilt som det är i lag förbjudet sedan ett par årtionden. Allt tyder på att Homo sapiens reale inte finns i partierna.

Etc.

Våra partier har ett digert pensum att bearbeta om de vill erbjuda väljare ett vettigt urval. Det ser i mina ögon extremt illa ut att t.ex. en partiledare plötsligt underkänner alla sina nuvarande medlemmar till förmån för någon som bara ringer upp några partier och säger sig vara nyckeln till framgång. Det luktar för mig TG lång väg på båda sidor om uppkastet. Som av partiledaren föraktad medlem hade jag snabbt lämnat partiet.

Sture Larsson, Agronom.

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Oförmågan att tala med bönder på bönders vis

Prästen i den lilla församlingen på landsbygden var på nöjespromenad i omgivningarna. Då mötte han bonden Nils och kommenterade:
– Det är fina åkrar Nils har!
– Åjovars, en reder sig, sa Nils.
– Vår Herre har ordnat det bra för Nils, sa prästen som tänkte att det kanske kunde ge lite mer i kollekten.
– Då skulle han sett hur det såg ut när vår herre hade hand om det, blev Nils enkla konstaterande.

Religiösa, socialister och kapitalister är alla ett hot mot bönder och markägare. Förenklat uttryckt kan det beskrivas på följande vis.
De religiösa tror att naturen är guds skapelse och att bonden bara skördar det gud sått. Därför är marken och naturen inte markägarens att bestämma över. Hit kan vi även räkna merparten av klimathotsalarmisterna och diverse naturbevarare.

Socialisterna är idag de som starkast förfäktar Adam Smiths tes att ägande endast kan uppstå som ett resultat av arbete, att något är bearbetat, en vara. De kan inte se att ägandet är en förutsättning för att kunna bearbeta till exempel jorden för att ur det arbetet skörda frukterna.

Kapitalisterna struntar i om marken har förmåga att producera värde en gång eller tusen. Det som räknas är vinst nu. Ger marken ingen vinst mer finns det annan mark som kan ge vinst.

Just nu pågår omfattande protester från bönder runt om i Europa för att lönsamheten är för dålig och politikerna, oavsett ideologi, är redo att göra villkoren för bönderna ännu sämre, ofta med hänvisning till klimatet, naturen i stort, att politikerna har slut på pengar, eller något annat som är helt irrelevant för den faktiska lönsamheten i jordbruket.

Till slut kan inte ens SVT låta bli att berätta om protesterna i Europa. Men någon bra analys kan de inte leverera. Kan det bero på en annan nyhet som också ger lite kors-i-taket känsla det nämns av SVT? Den att korruptionen ökar i Sverige.

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer