Intryck från NZ, 1

 

Bland många svenska frihetsälskande och frihandelsvänner ses Nya Zealand (NZ) som ett föredöme. Många vill flytta dit, men få är välkomna. De har nyligen skärpt immigrationslagarna och fler skärpningar är att vänta. Till exempel är idag anhöriginvandring i stort sett omöjligt. Anledningen till skärpningarna är flera. Även om NZ inte är en välfärdsstat av svenskt snitt så är det ändå så att de som fått uppehålls- och arbetstillstånd omfattas av de allmänna förmåner som ändå finns.

Närheten till Asien gör att många människor (och de är många) vill flytta från trängsel och korruption i hemlandet, till det glesbefolkade och relativt välordnade NZ. En fri invandring skulle radikalt förändra NZ. Dessutom har man redan problem med att hinna bygga ut infrastruktur i den takt som skulle behövas. Invandrare, även de som är välkomna, kommer inte med pengar som direkt kan läggas på infrastrukturprojekt. Det måste gå ett tag innan de genom arbete tillför skattemedel som kan bekosta sådant.

Det återstår också att se vad som blir kvar av de frihetliga ambitionerna. Man chockade det egna näringslivet, mest jordbruket och omvärlden när man för 30 år sedan avvek från den vanliga normen med skyddad och subventionerad verksamhet. Istället blev det världsmarknadspriser rakt av. Det var faktiskt socialisterna som gjorde det.

Denna politik har sedan fullföljts och förbättrats av efterföljande borgerliga regeringar. De borgerliga har precis lämnat ett långt regeringsinnehav bakom sig när socialisterna med knapp marginal och ett par oväntade stödpartier kunde ta makten. Dessa nya socialister verkar vara av en annan ull än de som införde marknadsprinciper. Det visade sig direkt när det första förslaget som kom från partiet var att legalisera marijuana, till många arbetsgivares bestörtning. De har redan tillräckliga problem med dåligt säkerhetstänk och dålig riskmedvetenhet på arbetsplatserna.

Efter det kom det fram att en utredning föreslår mer pengar till järnväg och mindre till vägar, enligt socialistisk grundprincip 1A. Socialisterna anklagar dessutom den tidigare regeringen för att ha mörkat om att denna utredning fanns. Borgarnas kommunikationsminister, svarade att den utredningen hade inte kommit till deras kännedom medan de satt i regering. Utredningen är gjord av järnvägsintressena själva och de kan inte svara på om delgett den borgerliga regeringen sin beställning av pengar, eller om de hållit på den i hopp om att få stå först i kön hos en socialistisk regering.

Vidare har de framkommit att socialisterna hade en agenda på 38 sidor förslag som de skulle genomföra vid maktbyte. Först redovisades endast tre, som en sammanfattning. Sedan kom det fram att det var 33, och slutligen att det fattades fem sidor. Den nya premiärministern Jacinda Arderns förklaring är att de vill vänta med att presentera de sista förslagen tills de bearbetat dem bättre. På svenska betyder det att de vill komma så långt med dessa sannolikt folkfientliga förslag att det helt enkelt inte går att stoppa dem.

Den nya partiledaren och premiärministern är en kvinna i trettioårsåldern. Hon verkar betydligt mer ideologiskt färgad och skolad på europeiskt vis än hennes pragmatiska företrädare som för 30 år sedan införde marknadspolitik i NZ. Hyllningarna till NZ kanske bara blir en kort parentes i historien.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Sverige är ett u-land

Min hustru och jag har precis kommit hem från fyra veckors vistelse i Nya Zealand. Jag kommer att skriva lite om iakttagelser och reflektioner jag gjort därvid. Men först kan jag inte undanhålla en reflektion jag gjorde vid hemkomsten.

Över hela världen, vi har rest Jorden runt och gjort flera resor åt olika håll, överallt vart man kommer på resa, vid stationer, terminaler och hotell finns det folk som frågar om de kan hjälpa till med bagaget. I sämsta fall finns det bagagekärror att frakta sina tunga väskor på. Särskilt flygbolagen sätter en ära i att erbjuda service ända fram till nästa avgång eller till utgången.

I Sverige är sådant under all kritik, i synnerhet på järnväg. När vi for från Sverige skjutsade en bekant oss i vår bil till Arlanda, för man kan ju inte lita på att tåg ens kommer fram och än mindre på att det kommer tid. Men hem från Arlanda skulle vi ta tåget för att bli upphämtade från vår lokala station av samma bekant.

Arlanda Express kunde endast sälja en biljett till Stockholms central. Men flygbolaget hjälpte oss hela vägen till tåget. När Arlanda Express rullade in på centralen förklarade en röst i högtalaren att om det var något vi behövde hjälp med så var det bara att fråga på Arlanda Express kontor på centralen, det är det kontor man kommer först till när man klivit av tåget.

Men nej, där fanns ingen hjälp att få. Efter 40 timmars resa och att ha släpat bagaget längs hela perrongen (några bagagekärror syntes inte till och inga stadsbud eller liknande heller, personalen vände oss ointresserat ryggen), till kontoret förklarade en gladlynt person att Arlanda Express endast kan sälja biljetter till Arlanda Express. På fråga varför de erbjuder sig att hjälpa till, men ingen hjälp har att erbjuda och ingen ambition att tillhandahålla någon hjälp, fick jag det papegojaktiga svaret att Arlanda Express endast säljer biljetter till Arlanda Express.

Det blev att släpa väskorna hela vägen till SJs biljettkontor längst in i vänthallen. Där fick vi veta att tåg till hemorten var svårt med det snabbare tåget, för det stannar endast 15 mil åt vardera hållet från vår ort. Det långsamma tåget skulle komma fram flera timmar senare. Slutligen tvingades vi inse att det snabba tåget som gick förbi vår hemort och lokaltåg 15 mil tillbaka, trots allt skulle vara det snabbaste.

Hela denna konstruktion är styrd av landstinget Region Väst, där man anser att all kollektivtrafik ska utgå från göteborgarnas intressen. Därför tvingas man vid resa från Stockholm resa halvvägs till Göteborg, för att sedan sätta sig på ett regionaltåg för att resa tillbaka, bort från Göteborg. Nå, detta är bara en parentes i min klagan för dagen.

Inte någonstans i Stockholm eller vid de andra stationerna vi besökte fanns någon personal eller några bagagevagnar. Dessutom var hissen vid vår lokala station ur funktion. Är jag bara gnällig för att jag är trött eller för att jag tycker om att bli uppassad?

Nej, jag ser detta som ett resultat svensk arbetsmarknadspolitik, där fack, skattemyndigheter och alla socialistiska politiker av olika schatteringar anser att staten inte ska tillhandahålla service och privata företag ska absolut inte få göra det, för det strider mot den ideologiska dogmen om alla människors lika värde.

Resultatet har blivit att handikappade, gamla och sjuka inte kan få rimlig hjälp och ska man få det måste den förbeställas. Vilket i sig är orimligt. Handikapporganisationerna har med rätta klandrat kollektivtrafikföretagen för hur illa de behandlar sina kunder. Vi såg flera andra äldre människor som stretade med sitt gepäck, vi var ingalunda ensamma i kampen ens de få timmar detta handlar om.

Unga, friska och raska människor i vardagsresande med lite eller ingen packning, det är vad kollektivtrafiken någorlunda klarar av. Inte undra på att svenska åldringar känner sig så beroende av att ha egen bil. Men innan vi reste noterade vi en svensk politiker som ifrågasatte att gamlingar alls ska få köra bil. Har glömt vem det var, men vederbörande ansåg tydligen att ålder i sig ska vara anledning att bli fråntagen frihet.

Jo, det kändes faktiskt som att komma till ett underutvecklat land att komma hem till Sverige. Nu ska jag pusta ut (sova) och återkomma med intrycken från resan och andra saker som kan behöva kommenteras.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Frihet och nation

Var är en individ friast att följa sin egen vilja, nycker och infall? Objektivt sett måste det vara på en plats där vår individ har total bestämmanderätt och inte påverkar någon annans frihet. Det lutar alltså åt en i övrigt öde ö. Det kan förklara en del av fascinationen med Robinson Crusoe.

Invändningarna att alldeles ensam på en i övrigt öde ö utesluter de moderniteter som befriar människan från en massa manuellt arbete, samt om fritid och bekvämlighet är mått på frihet så är Crusoe inte fri, anser jag vara falska. Han är fri att skapa vilka moderniteter och bekvämligheter som helst. Om han inte kan det, är en helt annan frågeställning än den om friheten, nämligen om hans förmåga.

En liten grupp människor på ett område som räcker till för deras behov och som de inte behöver försvara, medger också stor frihet, både för gruppen och rätt hanterat även för individen Det skulle kunna vara en lite större ö.

Men här kommer vi på ett annat frihetligt spörsmål. I samvaron med andra människor blir friheten till stora delar beroende av vad de olika individerna accepterar för individuella friheter hos varandra. Detta kan som bekant variera mellan olika grupper och samhällen.

Det är inte säkert att en liten grupp vill tillåta en enskild individ att följa sin egen vilja, inte ens om individens gärningar inte alls skadar gruppen. De kan ju tycka individens val att inte göra som gruppen vill i sig skadar gruppen. Det där med positiva och negativa rättigheter, ni vet.

Å andra sidan är en riktigt stor grupp, som till exempel hela världen, mycket svåradministrerad. Det kan därför bli troligt att om en enda världsordning införs så finns de inga lokala eller individuella undantag, helt enkelt för att byråkratin inte klarar av att administrera dem.

Då är det bättre med en mångfald grupper, vi kan kalla dem nationalstater. Om vi förutsätter att de kan enas om en princip om att låta varandra vara ifred så länge nationernas verksamhet inte förstör för andra nationer, så borde det finnas möjlighet för individerna att flytta till de nationer där deras sätt att vara är accepterade livsval och livsstilar. Jag räknar inte olika förutsättningar för råvaruutnyttjande, industri eller handel som att nationerna förstör varandra.

Detta resonemang låter kanske naivt, men det verkar vara det öde som drabbar alla försök att konkretisera teorier om frihet. Det tycks vara så fundamentalt svårt att beskriva friheten att det antingen blir lätt naivt eller så komplicerat att denna komplexitet omöjliggör frihet i praktiken. Då föredrar jag faktiskt naiviteten, för den är någorlunda överblickbar, liksom begränsade nationalstater. Globalisering motverkar i detta perspektiv att vi får fungerande nationalstater och därmed även individernas frihet.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Den ljusnande framtid är?

Äntligen verkar delar av det intellektuella Sverige vakna upp om invandringen. Delar säger jag, för de som tillhör vänstersidan och miljöfundamentalismen, det vill säga en majoritet, är fortfarande djupt nedsövda av bedövningsmedlet egen godhet och lär inte gå att väcka utan allvarliga biverkningar för deras egen självuppfattning.

Det är endast personer som tillhör vad som tidigare utgjorde delar av något slags borgerlighet som börjar reagera och säga, ”men vänta nu”! ”Vad är på väg att hända med vårt samhälle, och hur är det beroende av invandringen”? Sådana frågor är fortfarande stigmatiserande för vår ”kulturelit”, men de börjar höras allt tydligare. DGS har haft några intressanta artiklar i ämnet, här är en.

Fortfarande hörs tillmälen om rasism, det är dock inte alls en fråga om ras och sålunda omöjligen om rasism. Migranterna kommer uppenbarligen från olika håll och med olika raser, genetiska bakgrunder. Vad det handlar om är kultur, kulturella skillnader, och hur dessa kräver anpassning, respektive anammar anpassning. Mer rakt på sak, vill vi ha kvar vår kultur måste vi upprätthålla vår del och kräva att de inflyttade anpassar sin kultur till vår. En fortsatt stor invandring och en fortsatt ovilja till assimilering kommer inte kunna bevara något fribrev, vare sig kulturellt eller ekonomiskt, för  svenska akademiker med godhetssjälvbild.

Som en kort repetition kan nämnas att nyanlända lågutbildade personer kostar mer än de tillför i vårt högutbildade och specialiserade samhälle. De kommer inte hit för att ta hand om våra gamlingar, det hade de kunnat göra hemma med sina egna gamlingar, men ville inte. De kommer inte hit med innovationer och patent färdiga att sätta i produktion. De kommer inte från samhällen där stratifiering, klasskillnader och titelsjuka är utjämnat. De kommer inte från samhällen med vår samlevnadskultur mellan könen. Det finns säkert fler väsentliga skillnader att peka på.

Som ytterligare lök på laxen har våra tekniska innovatörer, framtidsanalytiker och vissa politiker börjat fundera på hur vi ska anpassa politik och samhälle till den robotisering och artificiella intelligens som förväntas få ett stort genombrott innan halvseklet. Hur nytillkomna personer med de skillnader från oss som jag nämnt, passar in i den utvecklingen är fortfarande helt okänt. Vi vet inte ens hur vi själva ska passa in ännu. Andra förstå-sig-påare varnar allt mer för att världens fiatvaluta-system är moget för en omfattande hundraårskris. Om pengarna förlorar sitt värde, varmed skola vi betala?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Fåfängt fiske

Kvinnors exotism* i kombination med vänsterns projekt att tvångsinkludera alla i deras maktsfär kommer att få katastrofalt resultat vad gäller västs förhållande till islam. Det är en paradigmatisk kulturell skillnad mellan väst och den muslimska världen. Muslimska män kommer låta sig styras av västs kvinnor endast så länge det gynnar de muslimska männen. Vänsterfolk och fackliga företrädare kommer att upptäcka att islam är ett starkare kollektiv och den större fisken i akvariet, när islam blivit en tillräckligt vanlig religion i väst. När den tillåtits bli tillräckligt stark kommer den att sluka väst och världen blir aldrig densamma.

Ju mer man lär sig om islam, ju mer man får insikt i hur det faktiskt fungerar i muslimska länder, desto mer inser man att försöken att integrera islam i den kristna västvärlden är dömt att slå västvärlden i spillror. Kristendomen, den andra kindens religion (med referens till Jesu uppmaning), skiljer sig radikalt från islam. Inte minst genom att Koranen i direkta ordalag hävdar att judendom och kristendom förvanskat Guds budskap och dess anhängare blivit varnade för sina syndfulla vanor. Att Koranen i direkta ordalag förbjuder anpassning till de undermåliga tolkningarna av Guds ord och i direkta ordalag erbjuder oärlighet som ett sätt att överleva i ett kristet eller judiskt majoritetssamhälle, till den dag då islam istället kan ta över.

Den enda räddningen för västvärlden, tyvärr, är att förpassa alla muslimer, ALLA! till sina hemländer i mellanöstern. Någon annan räddning från islam erbjuds nämligen inte av islam. Det finns nämligen inga moderata eller sekulära muslimer i skarpt läge. Då är man antingen Guds krigare (jiahdist) eller död.

Erik Svansbo har redovisat siffror från en PEW undersökning. Beroende på fortsatt invandringstakt kommer Sverige att ha mellan 11 och 31% muslimer år 2050. Även Robert Toth har skrivit om hur Islam är inkompatibelt med exempelvis kvinnors rättigheter. Exotismen slår tillbaks mot sina tillskyndare.

*Exotism; Ni vet det där fula som uppstår när vita män finner kvinnor med annan hudfärg eller ur en annan kultursfär sexuellt intressanta. Märkligt nog antas kvinnors intressen för män inte kunna drivas av exotism. Detta trots att man vet att kvinnor evolutionärt attraheras sexuellt av män med gener som skiljer sig från deras fäder och bröder.

Torbjörn Elensky har lanserat att den svenska överheten eller eliten drabbats av tredjevärldism, men jag tycker det är bättre att säga som det är. De är smittade med en irrationell och emotionell form av exotism, inte nödvändigtvis av sexuell art, men där det främmande ses som bättre än det egna.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Kina påverkar USA

Lite förvånande, men bra, att vänstervridna Foreign Policy tar upp att Kina sponsrar professurer i statsvetenskap vid amerikanska universitet. Ut från dessa universitet kommer sedan ungdomar som tar plats i amerikansk statsförvaltning. Då är de redan fullproppade med vad Peking vill att de ska veta och tycka om Kina.

Har de inte själva genomskådat propagandan eller fått hjälp därtill av andra lärare på olika kurser, då kan det bli svårt att tänka om och tänka rätt. Kineserna tänker naturligtvis strategiskt rätt. Det är mycket effektivare att indoktrinera dem som alltid blir kvar i administrationen, än att försöka köpa dem som bara tillfälligtvis blir valda till något ämbete.

När får vi höra vänstervridna svenska media berätta att det odemokratiska Kommunistkina sponsrar propagandaprofessurer i USA?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Metoo och helige ande

Nu är vi inne i den månad där de kristna firar den obefläckade avelsen. Den förmodade oskulden Maria blev gravid och skyllde hela förhållandet på Guds helige ande, som enligt henne hade uppfyllt henne och gjorde att hon nu väntade Guds son. Ännu 2000 år senare finns det folk som tror på den blåsningen.

Bara för att förekomma dem som vill kasta all skuld på män och därför kunde tänkas komma med förklaringen att hon skylde över ett sexuellt övergrepp med att skylla på den helige ande. En annan utväg ur ett dilemma helt enkelt. Men då återstår likväl det faktum att hon ljög om det verkliga förhållandet.

Nu har det dessutom tillkommit en massa kvinnor som kräver att vi ska tro dem på deras ord, för att de är kvinnor och för att det bara är de som vet vad som hänt. De kräver monopol på tolkningsföreträde och kräver blind efterrättelse för att de är kvinnor och vi andra är lägre stående varelser. Jösses Amalia!

I USA har det avslöjats att de anklagelser som riktats mot Roy Moore är rakt igenom falska. Men de har ändå påverkat det val han ställde upp i. Så bara det faktum att osubstansierade beskyllningar kunde kastas fram i valrörelsens slutskede, fick följdverkningar. Visst, ryssar och kineser är säkert med och lägger sig i andras val. Men våra egna kvinnors ageranden är nog så allvarliga.

Gunwer Bergqvist naiva framförande av Povel text och melodi kan låta oskyldigt, men när det raljanta blir blodigt allvar är det inte fullt så roligt längre.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Varmt klimat gynnar högkulturer

 

Dagens gästskribent är Tege Tornvall. Denna replik till Victor Galaz vägrade SVD ta in.

Statsvetaren Victor Galaz menar i SvD 14/11 att mänskligheten bara har 19 år på sig att undvika ”den punkt som FN identifierat som kritisk” för Jordens klimat. Han hänvisar till boken ”Klimatet och människan under 12.000 år”, skriven av klimathistorikern Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Men denna utmärkta bok visar tvärtom att världens högkulturer genom åren gynnats av varmare klimat – och att kallare klimat bidragit till att högkulturer gått under med missväxt, svält och oroligheter. Ofta även folkvandringar och rena krig.

Med varmare klimat kan man odla längre norrut (90 procent av världens invånare bor på norra halvklotet) och högre upp i bergstrakter. Varmare hav gasar ut vattenånga och koldioxid som moln och nederbörd och som näring för växtlighet och grödor. Det ökar den yta man kan odla på och stimulerar växtlighetens fotosyntes (upptag av näring) så att världens jordbruk kan försörja fler.

Omvänt flyttar kallare klimat odlingsgränserna längre söderut och längre ned i bergstrakter. Kallare hav tar upp vattenånga och koldioxid, och växtlighet och grödor får mindre näring. Mindre mark kan odlas, och skördarna minskas. Då räcker maten för färre.

Dessa sammanhang borde vara allmänt kända, även om varmt klimat kan orsaka torka på vissa håll. Däremot orsakar kallt klimat mer extremväder än varmt. Vindar är luftmassor som rör sig. Varm luft stiger och släpper in kallare luft från sidorna. Större temperaturskillnader ökar denna effekt.

Sedan senaste stora istid har världen och mänskligheten upplevt flera både varma och kalla perioder. Varmast var klimatoptimum för runt 9.000-5.000 år sedan. Minst lika varma som nu var också bronsåldern, romartiden och medeltiden/vikingatiden. Kalla var antiken, tidig medeltid samt flera perioder under Lilla Istiden ca 1300-1900.

Bakom dessa växlingar ligger främst Solens växlande aktivitet med effekt bl. a.  på molnbildning och nederbörd. Nu är Solens aktivitet åter lika låg som periodvis under Lilla Istiden. Det förebådar kyligare klimat framöver.

Ändå varnas vi för hotande uppvärmning. Statsvetaren Victor Galaz är inte klimatforskare men arbetar på Stockholm Resilience Centre – som ofta varnar för påstått klimathot. Hans uppdrag är att varna just för sådant hot.

De facto har Jorden värmts en knapp grad sedan Lilla Istidens slut för runt 150 år sedan – och flera grader sedan dess kallaste period ca 1645-1715. Mer värme, vattenånga och koldioxid har gynnat växtlighet och skördar. Färre lider nöd. Fler har fått det bättre
Även det framgår av Charpentier Ljungqvists läs- och tänkvärda bok.

Snöoväder i Spanien

Spanska media rapporterade i lördags 2 dec. om 20 cm snö på oftast soliga semesterön Mallorca samt även om snö i Baskien och Kantabrien – det senare med plogbilar ute på vägarna. Till söndag 3 dec utfärdades varning för snöstorm på flera håll i norra Spanien.

 

Tege Tornvall

Nätverket Klimatsans

 

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Cykelbana, Nej Tack!

Var kan man tänka sig att lokalbefolkningen protesterar mot att den lokala trafikmyndigheten planerar att bygga cykelbanor? Där det är sommar året runt eller där det är vinter mer än halva året? Rätt svar, där det är sommar året runt.

Detta har nu inträffat i Auckland NZ! Den lokala trafikmyndigheten Auckland Transport (AT) gjorde något slags enkät, där de fick fram att cykelbanor var önskvärt. Så de började bygga cykelbanor. Men då protesterade de boende i området liksom affärsidkarna. De förstnämnda ockuperar byggarbetsplatsen i protest och kräver att AT avbryter dumheterna.

De hävdar flera viktiga poänger i sammanhanget.
1. cykelbanor gör inte cyklandet säkrare, snarare tvärtom. Att cyklisterna ska få företräde på vissa sträckor gör bara saken värre, för cyklisterna blir inte fullvärdiga trafikanter och därför sämre sådana.
2. Ett stort antal parkeringsplatser skulle försvinna. Detta gör det svårare att finna en parkering, vilket bidrar till mer onödig trafik.
3. Busshållplatser som placeras och byggs ut så att all trafik tvingas stanna skapar också nya problem.
4. Affärerna har kalla fakta från olika delar av NZ där liknande förändringar redan är genomförda. Där har butikerna som berörs förlorat 30-50% av sina intäkter. Flera har fått slå igen. De som bor i området har fått längre till vardagshandel och färre att välja på.
5. De boende hävdar att undersökningen som AT stöder sig på är gjord på fel sätt och även gjorts gentemot fel intressenter.
6. De boende i Auckland, där dessa förändringar planerats, hävdar att de inte kommer att cykla på cykelbanorna och de har inte heller möjlighet att välja bort bilen för sina dagliga transporter. De har bara sämre vardag och sämre miljö att vänta.

I Auckland räknar man normalt med noll snödagar per år, men det kan naturligtvis regna och blåsa. De har ändå väsentligt bättre klimat att cykla i än i Sverige. Den ideologiska tanken att man via politiska beslut kan ändra folks beteenden till att passa ideologin, har fått en allvarlig sinkadus att ta hänsyn till. När ska svenska folket vakna och protestera mot att bilismen planeras bort av ideologiska skäl?

Publicerat i Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 44 kommentarer

Bokstavskombinationer i det oändliga

I en Kanadensisk grundskola uppmanas lärarna ta till sig nya bokstavskombinationer som symboler för olika sexuella identiteter. I detta fall LGGBDTTTIQQAAP. PJ Media tillhandahåller en uttolkning.

När upphör dessa bokstäver att ha innehåll och när blir de bara löjeväckande? Förmodligen har vi redan passerat den punkten, men den politiska korrektheten vet inga sådana begränsningar.

Detta kan naturligtvis vara en överkompensation för den förföljelse av bokstavsgenus som tidigare förekommit i det offentliga Kanada och som PM Justin Trudeau nyligen bett om ursäkt för. Men måste det gå till överdrift åt andra hållet?

 

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer