Diarienummer Ju2024/01121

Här är mitt remissvar på den senaste vapenutredningen, som jag recenserat tidigare.

Diarienummer Ju2024/01121Remissvar på Slutbetänkande av 2022 års vapenutredning, SOU 2024:31.

Utredaren har inte kommit i närheten av att fullgöra uppdragets klart formulerade delar.
Istället har utredaren i huvudsak ägnat sig åt redaktionellt arbete, genom flytta paragrafer i sidled samt språklig redigeringar i befintlig text.
Av de konkreta punkterna punkterna i uppdraget har i princip ingen förändring föreslagits som innebär en förbättring för legala vapenägare av olika kategorier.

Istället har utredaren i sina förslag tillskyndat sådant synsätt som polismyndigheten i aktivistiskt nit ofta redovisat i media och inte minst i rättsfall där man till och med lurat domstolar till att tro att lagen säger något annat än den gör.
Utredaren har därför i princip bejakat att låta polis och domstolar godtyckligt stifta lag på ett sätt som endast tillfaller riksdagen.

Sammantaget är detta mycket allvarligt och utredningen måste i sin helhet avslås.

Några punkter där utredningen hamnat helt fel:

 1. Utredningen skulle ta ställningen till om femårslicensern ska avskaffas. Flera partier har i riksdagen meddelat att femårslicenserna ska avskaffas och tillsvidarelicenserna återinföras. Utredaren har föreslagit att femårslicenserna ska vara kvar och inte föreslagit någon ändring som är i linje med riksdagens uttalade mening.
 2. Utredningen skulle lämna ett förslag för hur jägares vapengarderob kan utökas. Istället lämnas ett förslag som i praktiken kan innebära en inskränkning.
 3. Utredningen skulle lämna förslag på hur kraven för ändamål samling kan förtydligas, för att göra handläggning enklare, mm. Det förslag som lämnats ökar möjligheten för godtycke från polisen.
 4. Utredningen skulle överväga om byråkratin vid vapenbyte kan förenklas, detta med anledning av att en person som redan har skjutvapen har befunnits vara betrodd i samhällets ögon att inneha vapen. Utredningen har inte föreslagit några ändringar som underlättar för legala vapenägare.
 5. Utredningen skulle undersöka möjligheten att i övrigt effektivisera handläggningen av licensärenden, däribland inrättandet av en särskild instans skild från polisen som inte klarat att varken hålla godtagbara ärendetider eller utföra uppdraget på ett för medborgarna rättsneutralt sätt. Utredningen har inte lämnat förslag på någon ändring i den riktningen.
 6. Utredningen skulle föreslå en uppdelning av vapenlagens straffbestämmelser mellan vad som är en administrativ förseelse av en legal vapenägare och vad som är ett brott enligt brottsbalken. Utredningen har inte lämnat tillräckligt tydliga sådana förslag.
 7. Utredningen skulle föreslå hur det Europeiska vapenpasset kan antas och bli gällande i Sverige. Utredningen har inte lämnat något sådant förslag.
 8. Utredningen lämnar utan hänvisning till uppdraget förslag på skärpningar för hur skytteföreningar får disponera sina klubbvapen. Skytteorganisationerna är en del av civilförsvaret och ytterligare försvårande av verksamheten bör inte tillkomma.
 9. Utredaren vill skärpa aktivitetskraven för att inneha vapen för målskjutning. tillsammans förslaget att inte avskaffa femårslicenserna så som riksdagen begärt, innebär förslaget ett kraftigt försvårande att legalt få inneha skjutvapen.
 10. Utredaren föreslår utanför uppdraget att färre vapentyper ska vara tillåtna för föreningsegna grenar. Detta trots att utredaren skriver att de föreningsegna grenarna är viktiga för skyttesportens utveckling. Utredningens förslag måste därför avvisas.
 11. Utredaren föreslår på flera ställen att Polismyndigheten ska få i uppdrag att på eget bevåg rätta till de problem Polismyndigheten själv avsiktligt skapat. Så ansvarslöst kan inte staten agera.
 12. Utredaren hänvisar till polisens teorier om stora problem med ”Läckage” av legala vapen till brottsliga organisationer och verksamheter. Forskning har flera gånger visat att denna teori är falsk och kan därför inte läggas till grund för utredningens slutsatser och förslag.
 13. Utredaren öppnar för att låta Polismyndigheten på eget bevåg baka in en bedömning av delar och tillbehör som inte är licenspliktiga i en licensbdeömning, det vill säga i förlängningen även en bedömning av om ett vapen med sådana delar är lagligt eller ej. Det kan till exempel vara ett eftermonterat sikte som polisen ogillar. Sådan rättslöshet kan inte accepteras.

Med vänlig hälsning:
Mats Jangdal

Vapenägare, jägare och ostraffad, med körkort i 50+ år och inte ens en hastighetsbot.

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

EU-valet 2024

En snabb betraktelse.

Vad ska man då säga om detta spektakel? Endast preliminära resultat så här långt, naturligtvis. Poströster verkar inte kunna flytta något mandat. i Sverige gick extremvänster och extremgröna framåt, medan KD och SD backade något. SD utan att tappa mandat, KD tappade ett mandat till just ett.

I Europa gick extremvänster och extremgröna bakåt, medan höger och nationalister gick framåt. Redan har en del partiledare och någon statsminister aviserat avgång och exempelvis Macron aviserat nyval.

Om man räknar gruppen Renew Europe, där både Centern och Liberalerna huserat föregånende period som vänster. Då är det endast i Grekland, Italien och Polen som vi ser en tydlig övervikt för högerpartier.

I Tyskland och Ungern är det mycket otydligt vilka grupper de kommer hamna i eftersom de tidigare samlat vänster, gröna och liberaler får 42 mandat mot 38 för högerpartier. Det osäkra består i 17 mandat tillfaller partier som gått under begreppet övriga och inte haft en fast partigrupp samt att 7 mandat gått till helt nya partier! Alltså 42-38, 17+7. För Ungerns del är motsvarande siffror Ungern 2-8, 10+1. I en del andra länder, som Tjeckien, kan nya och partier ej anslutna till fasta grupper också tippa balansen åt något håll, men i dess länder är det inte lika okänt som i just Tyskland och Ungern.

Noterbart är ändå att i flera länder har obundna partier eller helt nya partier kommit in i parlamentet. Så icke i fegsverige.

Ursula von der Leyen har redan gått ut och sagt att mitten stärkts. Det är väl inte helt sant, men det är säkert så hon hopas att de ska gruppera sig. Gör de inte det är det stor risk att hon blir av med jobbet.

 

P.S Tror ni systematiskt valfusk förekommer? Se denna video från Örebropartiet!

https://riks.se/markus-allard-sa-har-latt-ar-det-att-fuska-i-svenska-val/

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , | 15 kommentarer

Replik på SVDs gröna reportage

Dagens gästskribent är Patrik Erixon

Utifrån era artiklar och ”gröna” repotage.
Lämpligen dax med djupgående granskning av avsaknaden av kompetens och patent att behandla REE-mineral i väst-värden och syna korten på Juniorbolagens ovederhäftiga redovisningar på  fyndigheternas  helhetsanalyser av brytningseffekterna samt politik o myndigheters illusioner likt GD SGU nedan i SVD.

REE-metallbrytning är den mest skitiga gruvprocess man kan företa sig i mineralbrytning-sammanhang.

I exempelvis Norra Kärr klarar man endast få fram  en 8% REE-krossfraktion. vid en första mineralkoncentration genom magnetseparation som LEM säger sig avsiktligen köra iväg för miljö-katastrofal bearbetning någon annanstans i värden.
Från  investerar-håll kräver man  normalt en REE- 30% fraktion i detta steg hur går detta ihop på kommersiell basis utan bidragsverksamhet?

Extrahering av REE bundet  till Eudialyt-mineralfamiljen saknas i kommersiell brytning i  EUs värld idag, finns endast på ”labbstadiet”.

Ska EUs planmonopol och finansierade av skattebetalare med överstatliga bankgarantier låta juniorbolag likt vindindustrin göda banksektorn med suspekta krediter ledda av internationella skojare vi ser på svensk mark  på annan verksamhets bekostnad samt miljöeffekter?

Se denna  film om dagsläget sammanfattning om dagsläget  vid Vättern om LEMs suspekta projekt och tillsynes undanhållande av fakta framför  4 regioners tillgång på rent vatten.

Estland omnämns som separationsplats av LEM – Ett Amerikanskt bolag med kopling till fd Mollycorp (ägs delvis idag av Kineser) med fyra fabriker i  Kina  samt Ryska Rosatom  som delägare och  platsen är fd Sovjets avstjälpningsplats  för kärnavfall sägs det.

Till detta hör att Väst-värden saknar patentet att extrahera samt är 10-20 år efter i kompetens att utvinna REE-mineralerna  så vad är  det som händer- man sitter i Kinesernas ”järnhand”.

Något att sätta pennan i !

Ps läs kommentar 25 av fd ledande befattningshavare i Gruvsvängen senast i Kanada som hemkommen pensionär ilsknat till på den korrupta hållningen i svensk mineralprövnings-sammanhang.

https://www.svd.se/a/yERM0A/sgu-sverige-bor-spela-nyckelroll-for-ravaror?utm_source=iosapp&utm_medium=share

En belysande artikel av för Frihetsportalens läsare välkände Claes-Eric Simonsbacka
https://klimatupplysningen.se/styr-kinas-kontroll-over-mineraler-och-metaller-varldens-krigsindustrier/

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 kommentarer

Sossar och judar

Sossarna har tydligen som enda strategi i EU-valet att beskylla SD för nazism, fascism och rasism, inklusive antisemitism. Nu har man grävt upp att en fransman som hatade judar för hundra år sedan använde uttrycket folkutbyte, på franska, om hur judarna skulle ta över Frankrike. S-trollen påstår att SD importerat det uttrycket för att de hatar judar.

Nej, så är det inte, av flera skäl. Det finns nästan inga judar kvar i Sverige. De av S importerade muslimerna har skrämt i väg de som fanns. Att vi, även om jag inte är SD, säger folkutbyte beror helt enkelt på tillgänglig statistik och matematik, och genetik. Svenskarna har ett DNA som ger hög andel blonda människor med ljus hy och blå ögon som tydliga tecken på annat DNA än det som mörkt till svart hudfärg, svart hår och mörkbruna ögon.

Dessa människor har importerats som röstboskap av S, de kan man läsa i deras egna beskrivningar och instruktioner till lokalavdelningarna om mottagande av dem. Med dem har i överväldigande grad kommit islam och islam är striktare än katoloicismen om preventivmedel och abort. Följaktligen har de invandrade en betydligt högre reproduktion än svenskarna, ungefär dubbelt så hög

Dessa invandrare utgör nu över en miljon och deras andel i befolkningen växer snabbt. Deras religion tillåter inte tvivel eller byte av religion, det är belagt med dödsstraff. De anser deras sharialag stå över all annan lag, i första hand för dem själva, men när de får makt gäller den även för alla andra.

Ingen med förnuft, ärlighet och intelligens kan neka till att effekten av förd politik blir ett utbyte av svenska folket och dess kultur mot ett annat folk och deras kultur, ett folkutbyte som är ett korrekt använt svenskt uttryck.

Men sossar gör som de alltid gjort de sprider hat, lögner, vanföreställningar, vantolkningar och infama beskyllningar om den de ogillar. Man kan tvista om det är omedvetna vanföreställningar eller avsiktliga vanföreställningar om vad motståndaren säger och står för som de gillar att sprida för att så misstroende och förakt. Sanningen är väl att det är både och, För de mindre kunniga är det oftast vanföreställningar, medan de mer kunniga sossarna vet att det är avsiktliga vantolkningar. De vill göra språket oanvändbart för sina motståndare.

Det är naturligtvis bekvämt att aldrig förstå eller begripa rätt, för då kan man alltid beskylla motståndarna för dålig moral, fel värdegrund. Ledarna i s behöver inte förklara eller motivera att motståndare ska fulas ut, cancelleras, alla ”vet” ju att de är nazister. Där är vi nu. Det parti som varit rikets största i snart hundra har ingen egen politik att redovisa, bar smutskastning av sämsta sort. Måtte de snart ha raderat bort sig själva.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Internet, mobbarnas paradis

Det fanns mobbing innan internet, naturligtvis. Sådan kunde ta sig några olika uttryck, som utfrysning, verbal mobbing, fysisk mobbing. De två senare kunde i värsta fall kombineras. mobbingen kunde avslutas på en del olika sätt. Det värsta var när den mobbade tog sitt eget liv. I bästa fall växte mobbaren bort från sina dumheter.
Men i de flesta fall behöver mobbaren hjälp med att komma ut sitt missbruk. Det kan ske genom att mobbaren blir rapporterad och en aktör med större makt sätter stopp. Ett annat sätt är att mobboffret vänder på steken och mobbar tillbaks. I det enklaste fallet ger offret mobbaren stryk. Det brukar räcka med en gång, i sämsta fall två.

Den möjligheten finns inte på internet och de verbala mobbarna drar full fördel av sin onåbarhet. De kan också byta identitet, eller köra med multipla identiteter, för att ytterligare ostört kunna plåga sina offer. Multipla identiteter gör det också svårare att spåra upp mobbaren. Detta är en klar brist med internet och med tiden har det gett ett förändrat samhällsklimat.

Numera avskyr kollektivet fysisk respons på mobbing. Kollektivet vill inte att offren ska få försvara sig mot mobbing. Våld är ju så otäckt. Mycket troligt är det så att alla mobbare på internet bävar för att bli påkomna och tvingas bära bördan av ett fysiskt straff.

Sålunda vägrar stora delar av internet se USAs svikna löften om att hålla sig borta från Ukraina och Rysslands gränser. Så när Ryssland tröttnar på provokationerna, både lögnerna och de fysiska intrången och slår tillbaks då är redan mobbarna på internet redo att kasta sig över den som säger ifrån.

Att Ursula von der Leyen vill att EU ska få rätt att förhandscensurera med en algoritm som innan publicering känner av allt som inte är tillåtet att säga och stoppar det, är på intet sätt lugnande. Det gör bara de godkända mobbarnas makt ännu större. Vi får istället till vardags lära oss hantera mobbare bättre och i de grova fallen måste polis bli bättre på att utreda och lagföra i efterhand, som med det av annan brottslighet idag.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Sveriges sinnessvaga politiker

Hur har ett land, som av övriga världen under lång tid beundrats för de goda förhållanden som rått här, så snabbt kunnat förfalla som Sverige har gjort?
Jag börjar med att beskriva vad som varit bra.

Fred, Sverige har i tvåhundra år stått utanför krigen i Europa och världen. Vi har gjort det genom att i fredstid vara alliansfria och i krig vara neutrala. Att vi hållit samma linje så länge har inneburit att vi etablerat en viss pålitlighet, så till den grad att även stormakter räknat med att vårt territorium inte kommer vara krigsskådeplats, hur illa det än blir. Ett starkt försvar och en avancerad egen försvarsindustri har bidragit till detta.

Nu är det slut med det, och detta är den allvarligaste försämringen av Sverige. Märkligt nog kan förfallet sägas ha sitt upphov i sovjetsystemets sammanbrott. Eufori utbröt bland svenska politiker, nu skulle vi inte längre behöva huka och inte ta ställning i andras konflikter. Sverige skulle bli europeiskt och svenskarna européer. Vi gick med i EU, som inte blev vad vi folkomröstade om.

Vi avrustade vårt försvar, det skulle ju inte behövas längre i denna nya sköna värld. Nu har vi dessutom gått med i Nato och skrivit på ett kapitulationsavtal med USA som är förvillande likt de kapitulationsavtal Japan och Tyskland tvingades skriva på efter andra världskriget. Men vi gjorde det utan att ett enda skott avlossats på svensk mark och utan att riksdagen eller medborgarna fått säga sin mening om det.

Sverige har på kort tid gått från att vara ett land omvärlden litat på inte kommer delta i krig, till att bli en prioriterad måltavla för världens starkaste kärnvapenmakt, i händelse av ett större krig. En central figur under hela resan i denna process har varit Carl Bildt.

Vi hade ett välfärdssystem, som visserligen var socialistiskt utformat med en del brister i hållbarhet över tid som är typiska för sådana. Nämligen att man börjar äta på kakan innan den är bakad, alltså att man ger förmåner efter inbetald skatt, men beskattar de som har pengar och ägodelar hårdare så att de som inte har ska kunna få del av förmånerna direkt. Det gäller såväl pension som sjuklön, a-kassa, sjukvård, högre utbildning, mm. Så länge den offentliga sektorn, alltså de som avlönades av skattemedel, var liten och förvärvsgraden hög i privat sektor, var skadeverkningarna små.

Men så fick man för sig att utvidga förmånerna så att de skulle skifta makt över arbetsmarknaden från företagen till facket, en socialistisk lyxförmån. Företagen började lämna Sverige på grund av ogynnsam politik för ansvar och beskattning, kostnader helt enkelt. Socialisterna parerade detta med att låta offentlig sektor svälla.

Samtidigt började man inse att folk levde längre och att pensionskostnaderna skulle bli högre än tänkt, så man öppnade gränserna för invandring i tron att dessa invandrare skulle jobba så att de försörjde svenskarnas lyx. Men det blev tvärtom, svenskarna tvingas jobba för att bekosta invandrarnas lyx. Dessa fick del av förmånerna direkt från dag ett och beviljades snabbt och enkelt både medborgarskap och rösträtt utan krav på kunskaper om Sverige eller lojalitet till landet. En central figur i denna process var Olof Palme, och hans socialdemokratiska parti har fortsatt denna destruktiva gärning till den dag som idag är.

De invandrare som kommit utan krav på egen försörjning ökade i flera fall, genom brottslighet av maffiatyp, på sina inkomster utöver vad bidragen gav. Den brottsligheten är idag så omfattande att den av myndigheter och politiker beskrivits som systemhotande. Vart den utvecklingen tar vägen är ännu oklart.

Fredrik Reinfeldt och hans moderatledda regering med övriga borgerliga partier förvärrade galenskaperna.

Det tredje stora sveket är nedmonteringen av världens stabilaste och därmed billigaste elsystem, kärnkraft som baskraft och vattenkraft som reglerkraft. Vilseförda människor, påverkade av subversiva krafter från andra länder och företag med aptit på andras verksamheter serverade ständigt nya och mer skrämmande prognoser för hur världen skulle gå under om inte rika länder som Sverige återgick till en standard motsvarande den som var innan industrialismen. Drivande i detta har för Sveriges del varit socialister och deras avknoppade miljöpartister samt ett pletora av NGO:s med subversiva agendor som påståtts vara folkviljan åberopande vetenskap.

Hur har svenskarna kunnat låta detta ske utan att starta en blodig revolution mot politiken? Det finns ett antal svar. En stor majoritet av svenskarna röstade vid något tillfälle under åren då välfärdsstaten skapades på socialdemokraterna. Det innebar också ofta medlemskap i facket, som i vissa avseenden kan sägas motsvara sovjetsystemets politiska kommissarier. Lojaliteten med sossarna var otillbörligt hög och förblev så längre än vad som var hälsosamt. Den allmänna värnplikten indoktrinerade nästan alla unga män till att hylla Sverige oavsett vad Sverige var eller blev. Personnumren och centrala vapenregister gör att svensken på förhand vet att de kan spåras om de gör något ofog.

Sverige förfaller till ett skitland i klass med Haiti och de som till slut startar revolutionen, eller inbördeskriget, blir de kriminella invandrarna. Våra politiker som beställt denna utveckling såg det inte komma. Samtliga partier som redan är etablerade i valda församlingar går till EU-val på att fortsätta en inslagna vägen. MSM fungerar som partiorganet Pravda, majoriteten av svenskarna sussar vidare.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Det korrumperade Sverige

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

Livet uppstod av en tillfällighet på Jorden för miljarder år sedan och ändrades genom att fortplantningen genom ständiga urval av de mest lämpade livsformer till slut skapade människan. Det läpliga urvalet är alltid de livsformer som främjar sig själva i jämförelse med de övriga. Även vissa människor har främjat sig själva i jämförelse med de övriga när den starkaste och mäktigaste styrde med hjälp av andra som också främjade sig själva och den styrande som alla lydde.  

Det sättet att lyda passade inte för folk i grekiska stadsstater därför att männen där krävde medbestämmande som villkor för att försvara staden. Alldeles nyss på 500-talet f.Kr. gjorde Solon i staden Aten slut på makthavares trixande med lagen för att senare överlåta styrelsen på begränsad tid till ett urval via lotten av manliga medborgare. Det styrelsesättet kallades demokrati, folkstyre och syftade i sak till att kringgå det medfödda behovet att främja sig själv som kallades korruption och ansågs förhatligt.

De tankarna spred sig bara till Europa med sin splittrade geografi skild från stora öppna geografiskt sammanhängande områden som kunde styras av enskilda härskare. Staden Rom anammade tanken när den styrde hela Medelhavsområdet, men de Germaner som sedan erövrade Europa styrdes av kungar.

Tanken på medbestämmande levde dock kvar och först i England sedan i Frankrike ledde den till en Maktfördelningsprincip där makt måste delas i verkställande -, lagstiftande – och dömande makt för att hindra korruption.

Sverige som behöll Germansk Rätt, där makten tolkar lag som det passar, styrdes så till 1923 av kungar tills dess även män som inte gjort värnplikt fick rösträtt. Maktfördelningsprincipen tillämpades inte, vilket ledde till att försöket med tvåkammarriksdagen undanröjdes av ett maktblint parti 1971 samtidigt som O.Palme tillsammans med sin granne C.Lidbom skrev om hela Sveriges lag och tog bort tjänstemännens ämbetsansvar, ordinarieskapet, tillsättning av tjänstemän grundad på meriter, i nya regeringsformen 1974.

Därmed blev varje form av korruption lagligt i staten Sverige. Med hänvisning till s.k. förarbeten behärskar politiken nu den dömande makten. Landets grundlagar ändrades enkelt av politiken 1974 i en s.k. författningsreform och 2009 i ändring av kommunallagen. Även den verkställande makten har korrumperats genom omfattande vänskapskorruption.

 Sveriges korta knappt hundraåriga försök att uppfylla de krav som utmärker en demokrati, har misslyckats totalt och gör en modernisering nödvändig även mot politikens vilja.

Romersk rätt skall gälla där enbart lagens bokstav gäller och inte maktens tyckande.

Val till beslutande församling skall ske i enmansvalkretsar genom att statens röstberättigade befolkning delas i t.ex. 101 valkretsar beroende på väljarnas mantalsskrivningsort så att varje valkrets har samma antal röstande. Då är vissa valkretsar geografiskt mindre än andra.

En författningsdomstol skall inrättas med oavsättliga domare.

Strikt tjänstemannaansvar skall återställas.

All, av befolkningen skattefinansierade statlig verksamhet, skall styras av valda medborgare utan vinstkrav, ingen statlig anställd får tjäna mer än statsministern, ordinarieskapet skall återställas, äganderätten stärkas genom att avskaffa Bergsstaten från 1600-talet och i strafflag förtydliga Allemansrätten så att ingen annan än ägaren får berika sig på sin egendom.

Förberedelser för kommande val över Internet skall genomföras nu med mål att så snart som möjligt modernisera valsystemet.

Publicerat i Frihet, Gästlistan | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 kommentarer

Religionskrig

Jag fortsätter tänka högt om högerdemokratiska tänkare och partier. Ett utmärkande drag är att de gör sig fria från alla religiösa inslag politiken. De vill inte se religionen i lagtexter, myndighetsutövning eller politik över huvud taget. Kort sagt demokrati är för dem en sekulär företeelse, ett måste.

Tyvärr bejakar gammelhögern fortfarande religion och tror att religion är en väsentlig del av lösningen på världens problem. All historia visar dock på ett övertydligt sätt att tillägg av religion till politiken bara skapar mer problem, orsakar konflikter.

Religionskrig som en del drömmer om, att kristna ideal ska segra över islam, det är bara att glömma. Islam har idag betydligt större mentalt våldskapital och högre hängivenhet än vad kristendomen kan mönstra. Många kristna ledare lever dessutom i villfarelsen att muslimer anser att muslimer och kristna har samma gud, med samma budskap och samma himmelrike.

Här nedan är ett antal länkar till religionskritiska artiklar jag skrivit tidigare. De fyra äldsta har inga kommentarer, för att jag inte hade vågat släppa in kommentarer ännu. I de senare kanske en del av er finner sådant ni själva uttryckt, nu finns chans att bekräfta eller dementera.

https://www.frihetsportalen.se/2010/12/konstitutionell-hardsmalta/
https://www.frihetsportalen.se/2011/01/religionskrig-nasta/
https://www.frihetsportalen.se/2011/01/gud-har-inte-rostratt-har/
https://www.frihetsportalen.se/2013/10/religionskrigets-vinnare/
https://www.frihetsportalen.se/2013/12/religion-ar-inte-svaret/
https://www.frihetsportalen.se/2018/03/sharia-2/

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Hur högern förändrats

Vänstern har länge haft en bild av högern som bakåtsträvande, konservativ, diktatorisk, men framförallt en avskydd privilegierad grupp.

Men stämmer det idag? Har högern förändrats de senaste 100 åren, eller är det bara vänstern som inte vill tillåta högern att förändras, för då gäller inte vänsterns gamla klyschor längre och vänstern skulle tvingas tänka om. Det senare skulle ju vara trögt att göra, stort internt motstånd och så.

För hundra år sedan samlade högern adel, högkyrkligt prästerskap, kapitalistiska storföretagare och kupongklippare samt militärer. De ansåg det ärofyllt att dö för sitt land. Samhället bestod av klasser, grupper som det var svårt att fjärma sig ifrån eller byta. Resan neråt var alltid enklare än resan upp. Kännetecken högern var Gud, fosterlandet, titlar och ordnar, personligt ansvar, låga skatter, ordhållighet, företagande, ägande, nytta, och ännu längre tillbaks kolonialism.

Vänstern har under samma tid behållit sina kännetecken; kollektivism, diktatur, anti-ägande, stor stat, inget ansvar (nånannanism), höga skatter, det är fint att dö för sin ledare, oftast internationalism (när socialismen är fullt genomförd hemma).

Under de hundra åren har egentligen bara två-tre saker tillkommit för vänstersidan, rättigheter (entitlements) som kompensation för taskiga hemförhållanden, och gud. Ja, gud, vänstern omfamnar nu både kristendomens möjligheter att indoktrinera massorna och än hellre islams möjlighet att kräva underkastelse av folket. Vänsterns ledare har dessutom förälskat sig i titlar och ordnar de inte gjort sig förtjänta av. Den första maj varje går vänsterfolket ut på gatorna för att slå vakt som sina privilegier, inte som förr för att kräva rättvisa mot den tidens överklass. Socialistisk internationalism har idag skepnad av globalism.

Högern har under samma tid i princip avpoletterat; Gud, fosterlandet, adeln, prästerskapet, kupongklipparna, titlar och ordnar. Kolonialismen gjorde man sig av med redan för mer än hundra år sedan. Det man gjort sig av med har inneburit en dramatisk förändring. Kvar finns; personligt ansvar, låga skatter, ordhållighet, företagande, ägande och nytta. Tillkommit har; liten stat, acceptans för klassrörlighet, kulturell nyfikenhet men ingen massmigration, anti-globalismen blir allt mer framträdande. Sammantaget är det en helt ny höger som vuxit fram jämfört med den förstelnade vänstern. Klart vänstern skräms av dessa ompositioneringar.

Allt fler högerdemokratiska tänkare gör upp med såväl högerns gamla självbild som med vänsterns nidbild av högern. De skapar nya partier, ofta kallade högerextrema, för att de skrämmer samtliga gamla partier som genom de nya högerdemokratiska partiernas framväxt alla hamnar i vänsterburen. Högerdemokratin skapar en helt annan dikotomi än den som media, partier och undervisning orienterar sig efter.

Förändringarna har varit likartade, om än inte exakt lika i den västliga världen. När vi nu går till parlamentsval i EU är vänstern livrädda för att folket ska rösta på den nya höger vars åsikter stämmer mycket bättre överens med vad folket tycker och tänker. Högerspöket kommer fram och det varnas för såväl troll som högerextremister.
Erik Thyselius har nyligen publicerat en krönika på samma tema.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Öppet brev till alla vänsterpartier i Sverige och EU

Det vill säga i Sverige är det V, MP, S, C, L, M, KD och SD jag adresserar med detta. Ytterligare vänsterpartier finns utanför riksdagen och i EU-parlamentet, de flesta partier även där vänsterpartier.

Ja, jag räknar de så kallat borgerliga partierna till vänsterpartier. Det är de för att när de får makten har de ingen politik för att bedriva något annat än socialism. De kör på med samma politik som S och vänstersidan gjort i hundra år. De är nöjda med att låta facket topprida företagandet. De är nöjda med att låta tjänstemän med socialdemokratisk partibok eller sympatier i kommuner, regioner och statliga verk och myndigheter sitta kvar och genomföra sossepolitik fast det är de borgerliga som väljarna gett makten till. Måttet är rågat, men ni såg det inte komma.

Nej, det är inte borgerlig politik att ge upp 200 år av fred, alliansfrihet och egen försvarsförmåga. Det är inte mindre socialistiskt att ansluta Sverige till Nato eller ge amerikansk militär exklusiv tillgång till såväl svenska militära installationer som det svenska civilsamhället. Det är att ge upp Sveriges suveränitet för gott, ett landsförräderi. Måttet är rågat, men ni såg det inte komma.

Svensken vill ha frihet och rimliga villkor. När de åtta vänsterpartierna i riksdagen ger bort svenskarnas inbetalda skatter till andra länder, bjuder in dessa länders missanpassade underklass att komma hit och leva på frikostiga bidrag från svenskarnas inbetalda skatter, då sviker ni ert uppdrag. Ni ger svenskarnas demokratiska rösträtt till dem som inte är svenskar och inte ska ha den. Svenskarna har fått nog nu. Måttet är rågat, men ni såg det inte komma.

Ni går till och med så långt att ni i självgodhet utnämner er själva till den humanitära stormakten. Hur humanitärt är det att råna det egna folket, förstöra deras valuta och när folket protesterar mot era vansinniga extravaganser, då kallar ni dem rasister och nazister. Svenskarna är inte rasister när de kallar en neger för neger. Vi har inte bett om att ni ska importera slavskam från USA. Låt de behålla sina misstag och misshälligheter där borta. Nazisterna var nationalsocialister, en totalitär kollektivistisk ideologi, historiskt inte särskilt olik svensk socialdemokrati. Ni har förnekat det (1) i åttio år och trodde ni skulle komma undan med den lögnen. Men folket har vaknat, lärt sig och förstått. Ni såg det inte komma.

Det är lika illa med den från USA importerade sexismen som anser att det kan finnas oändligt antal kön och envar kan från dag till dag själv bestämma vad man vill kalla sig. Den som inte får som den vill kan lägga sig på golvet och skrika som en ouppfostrad unge, eller gå till domstol för att få rätt att kalla sig kränkt och därigenom tillåtas domptera andra. Svenska folket skäms å sina ledares vägnar för denna idioti. Vi går inte med på det längre. Men ni såg det inte komma.

Med den relativt milda virussjukdomen kallad Covid-19 växte hornen ut på alla vänsterpolitiker, ni ville tvångsvaccinera hela folket. Spärra in de som vägrade, kalla dem för psyksjuka och osolidariska. Men folket visste bättre, en majoritet tycks ha struntat i era diktat. Ni såg det inte komma.

Ni har i hundra år utarmat äganderätten (2, 3) och naggat den i kanten. Bit för bit har den ätits bort, med hundratals lagar och förordningar, som tillsammans med föreskrifter, policydokument och rent hittepå kan summeras till tiotusentals inskränkningar och hinder för svenskarna att besluta om sin egendom.

Med hjälp av så kallade NGO:s placeras besserwissers ut i samhället och debatten. De påstår sådant ni själva inte kan lansera som politiska förslag (4), för ni vet att det är lögn. Dessa agenter lanserar det nyspråk (5) ni vill ha för att kunna driva er agenda, de bejakar klimatlögnen (6). De hatar bilismen för den frihet den skänker individer och dess nödvändighet för vårt välstånd (7), naturligtvis under täckmantel att rädda klimatet, vara demokratiskt och jämlikt med mera. Folk har tröttnat på dessa lögner och övergrepp på människors frihet. Måttet är rågat, men ni såg det inte komma.

Med nyspråk har ni fått liberaler att tro att socialismen är det frihetliga, liberala samhällets hemvist. Med slagord om förändring har vanligt folk lurats tro att värnet om det bestående är något fult och kallar det konservatism. Med hjärntvätten i de små stegens tyranni har ni lurat i er själva och andra att om inte ni får ha makten är det inte demokrati. Det är över nu, ni är avslöjade som de makthungriga förvillare ni är, men ni såg det inte komma.

Ni har bedragit ett folk (8), vandaliserat deras land, skandaliserat deras protester. Tagit ifrån dem deras moral, förnekat och förlöjligat deras historia. Låtit importera kriminella element som med hot, mutor och våld infiltrerat staten och hela samhället. Ni hävdar med en dåres envishet att den som påtalar era missgrepp är antidemokrater som skadar riket. Folket vill inte ha er längre. Ni såg det inte komma, men ni har badbrallorna nere vid knävecken och era solbrillor kan inte hindra den avslöjande belysningen från att visa upp er i all er ynklighet!

(1) https://www.frihetsportalen.se/2016/02/liberalerna-gjorde-sverige-till-en-korporativ-stat/
(2) https://www.frihetsportalen.se/2012/09/samtal-med-makten-1/
(3) https://www.frihetsportalen.se/2015/03/polly-higgins-1-my-own-priorities/
(4) https://www.frihetsportalen.se/2012/06/sock-puppets-1/
(5) https://www.frihetsportalen.se/2012/12/kugghjulsverkstaden/
(6) https://www.frihetsportalen.se/2023/08/klimat-for-vetgiriga/
(7) https://www.frihetsportalen.se/2024/05/valstandets-grunder/
(8) https://www.frihetsportalen.se/2023/08/efterlamnade-sjalvmordsbrev/

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 27 kommentarer