Frökens favorit

Dessa franska presidenter och deras kvinnor! Älskarinnor har de väl haft allihop. Priset tas väl av François Mitterand, som hade barn med tre olika kvinnor, varav två var med på hans begravning som officiella familjemedlemmar.

Emmanuel Macron är gift med sin 25 år äldre lärare. Om någon kunnat kallas frökens favorit är det väl Macron.

Diktator Macron? Nu förväntas han utmana den franska fackföreningsrörelsen, en av de tuffaste i världen med de mest långtgående monopolställningarna på arbetsmarknaden. En situation som redan Bastiat beklagade (första halvan av 1800-talet). Även andra förslag som som sipprat ut är otypiska för fransk politik. Smekmånaden med den stora andel fransmän som röstat fram honom i skräck för Marine LePen, lär bli kort. Förväntningarna på honom varierar kraftigt. Här och här.

Återstår då att trösta sig med fröken, eller kanske med Angela Merkel, som är ett år yngre än hustru Brigitte, född 1953. Emmanuels föregångare tillhör också samma generation som hans hustru. Nicolas Sarkozy 1955 och François Hollande 1954.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Sossarna förlorade

Magdalena Andersson var så glad att det gått bra för Labour i det brittiska valet, ”för de är ju som socialdemokrater”, sa hon. Men de riktiga socialdemokraterna, de som heter ”Social demokrats & Labour”, gick det jättedåligt för. De tre mandat de hade lyckades de bli av med.

Så i verkligheten förlorade ”sossarna” i UK. Det Labour som gick fram med Corbyn i spetsen är ett alternativ till vårt vänsterparti.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

När inte alla hästar är hemma –

får man vänta tills korna kommer hem innan det blir någon ändring

När det gäller klimatet lägger Sverige, på samtliga plan, alla ägg i en och samma korg. Regering, riksdag, myndigheter, media, organisationer, andra offentliga personer som artister, samt många privatpersoner, har till hundra procent accepterat en enda sanning.

Den består bland annat av följande delar:

•Kol, olja och naturgas har ett organiskt fossilt ursprung.
•Koldioxid i atmosfären kan orsaka en katastrofal global uppvärmning.
•Alla förändringar i atmosfärens innehåll av koldioxid åstadkoms av människan.
•Glaciärer och polarisar smälter i en tidigare okänd omfattning och hastighet.
•Haven kommer inom kort att stiga med flera meter.
•Våra utsläpp av koldioxid hotar själva livet på Jorden.
•Vi kan styra jordens klimat i detalj via total kontroll av våra koldioxidutsläpp.

Inte något enda av dessa påståenden granskas med kritiska ögon. Det är inte ens tillåtet att i offentligheten ställa frågor om detta. Trots att falsifiering av bara ett enda av dessa påståenden, en enda av dessa premisser för den globala uppvärmningen och klimatpolitiken, skulle få hela korthuset att rämna.

Hur kan ett så stort antal människor bli så totallurade på en och samma gång? En del av svaret är att propagandan är extremt massiv. Men hur kan den vara så effektiv? Ett skäl är säkerligen den långa svenska skoltraditionen att inte läsa för att lära, utan att läsa för att klara tentan. Sedan behöver man inte minnas något av det man läst och det är absolut förbjudet att göra egna reflektioner och analyser.

Därtill kommer en stark tillvänjning vid att passa in i ramen och om man sitter still i båten blir man omhändertagen av staten vid sjukdom eller arbetslöshet. Man ska absolut inte, under några som helst omständigheter, hitta på något själv. Så om vi alla går i takt åt samma håll och avskaffar det dödliga giftet koldioxid kommer allt att gå väl med oss.

Det finns en annan art som kollektivt kan springa rakt ut över kanten på ett stup eller rakt ner i en brusande fors, lämlar. Är det för starkt att kalla dem som vill lura oss med på en sådan dödsföraktande kollektiv gärning, för lymlar?

Ursäkta min svengelskblandade parafras i rubriken och alla andra liknelser, metaforer, alluderingar och jämförelser i texten. Försök själv att beskriva monumental dumhet utan att hemfalla till återanvändning av kända och gärna övertydliga fraser, får du se hur lätt det är!

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

EU-Exit?

PEW institute gör många opinionsmätningar. En av de senaste är om européernas inställning till EU. De flesta européer vill folkomrösta om frågan att just deras land ska vara kvar eller lämna unionen. Samtidigt är det väldigt få i de undersökta länderna som säger sig vilja lämna EU. Hur får de det att gå ihop? Vad är det de ska folkomrösta om?

Några svar kanske man får i enskilda frågor. Européerna är i stort sett utan undantag mycket missnöjda med unionens och det egna landets invandringspolitik. De vill att beslut om denna fråga ska hänskjutas till respektive land. Det gäller även frågan om invandring från ett annat EU-land. Det är ett ganska uppseendeväckande besked, men jag har inte sett det nämnas i media och det kommenteras inte vidare i undersökningen!

En annan fråga den om nationella budgetar och nationell ekonomi. De flesta tycks vilja att även här ska besluten tas av de nationella parlamenten. Vad jag förstår skulle en sådan ordning definitivt vara slutet på Euron. Man kan väl rimligen inte ha en gemensam valuta och 25 olika centralbanker som ska bestämma om den. Detta har inte Juncker och andra kommenterat när de nyss hävdade att det endast är Danmark som har ett formellt undantag från Euron. Alla andra måste i princip gå med när de uppfyller kraven.

Underrubriken på underökningen är ”Ökat förtroende för EU” och det är det budskapet som kablas ut i media. Men jag ser inte att det stämmer med undersökningen och jag känner inte att det stämmer med hur debatterna går i de olika EU-länder där jag kollat saken.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Hyckleri

Jag vet inte om ni lagt märke till samma sak som jag. När det debatteras i TV om invandrare och i synnerhet muslimer, så säger svenska politiker att muslimerna måste anpassa sig till vårt sekulära samhälle, för det är den samhällsordning vi vill ha.

Samtidigt så ser man, särskilt på de kvinnliga politikerna som plägar ha lite djupare urringningar, att de har ett kors i kedja om halsen. De bär på den förmodligen viktigaste och vanligaste religiösa kristna symbolen och säger att de förespråkar ett sekulärt samhälle. Hur går det ihop? I vilken ände hycklar de?

Är det med sin egen övertygelse om sin religion eller sin sekulära politik? Eller är det om sin inställning till muslimer och det svenska samhället? Är de i verkligheten rädda för muslimer, kanske fyllda med avsky? Om det är någon sorts rasister jag ogillar så är det kryptorasister!

När SVTs Kulturnyheterna förra veckan gjorde sin serie ”reportage” om tidningen Nya Tider, så hade de kallat in en expert från något universitet för att förklara vissa saker. Men hon kunde ju inte ens grunderna i vad som kännetecknar fascism (Mussolinis fascister var inte rasister), ändå förkunnade hon att Nya Tider är en fascistisk tidning för hon ansåg att den var rasistisk. Dessuom hade dessa fascister haft fräckheten att byta ut hudfärg- och utseenderasism mot kulturrasism. Det vill säga att idag bryr de sig inte så mycket om hudfärg som att invandrarna måste omfamna samma kultur som svenskarna.

Men det är ju samma sak som de hycklande vanliga politikerna säger, när de med kors i kedja om halsen påkallar sekularism som kultur och demokratisk metod. Gemensam kultur kan väl knappast vara rasistisk om den inte fäster avseende vid ras? Men ”experten” sa något viktigt, ”det gäller att vinna kampen om orden”! Det är problemformuleringsinitiativet, sa Bill. Där sa du det, sa Bull, problemfelmoduleringen!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 kommentarer

Tysta trafikfaror

Samtidigt som cyklister kräver allt mer utrymme i trafik, visar många av dem dålig respekt för trafikregler och lagar. Många är de människor som numera regelbundet uttrycker missnöje och även oro för hur cyklister bär sig åt. Bilisterna för att de är rädda att oförskyllt skada en vårdslös cyklist, och kanske på toppen av det bli dömd som vållande. Fotgängarna för att det är rädda att bli påkörda av en vårdslös cyklist i hög fart.

Men det finns numera andra tysta faror i trafiken. Hur farlig är Elon Musks skapelse eller elbilar i allmänhet? I synnerhet om elbilar blir den dominerande biltypen. Fotgängare och cyklister är redan alldeles för ouppmärksamma trafikanter. De går i sin egen bubbla, ofta med lurar i öronen. De har definitivt ingen chans att i tid varsebli en nästan ljudlös elbil, om de inte går eller cyklar med förhöjd visuell uppmärksamhet på omgivningen. Hur många av dem gör det?

Kommer det att räcka med att sätta en cykelringklocka på elbilarna för att varsko andra trafikanter? Kanske måste de utrustas med buller av något slag. Ljudet av en gott mullrande amerikansk V8 kanske, eller en fartygssiren. För inte kan vi väl släppa lös en så dödlig produkt på gatorna bland oskyldiga och intet ont anande oskyddade trafikanter? En flaggvakt gåendes framför med röd flagga, som i bilismens barndom kanske?

Ibland har det halvt på skämt sagts att om bilen uppfanns idag skulle den bli omedelbart bli förbjuden. Men det måste då det rimligen vara än mer motiverat med den moderna snabba och ljudlösa faran elbilen.

Publicerat i Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

Varning för propaganda!

Nu ska svenskarna lära sig att genomskåda propaganda, falska nyheter och annat. De som ska lära oss är staten, via den statliga myndigheten Forum för levande historia. Budskapet är att det viktigaste man behöver kolla för att avslöja propaganda är källan, källan och källan.

Men om man inte lär sig grundläggande fakta, stämmer av nya rön mot etablerad kunskap och istället bara litar på vissa källor, då är man ju istället auktoritetstroende. Rent av auktoritets-beroende. Då kan man verkligen bli ilurad vad som helst. Om man exempelvis litar blint på FN, då får man svårt att avslöja felaktigheterna i deras propaganda om klimathotet.

En historisk erfarenhet är att stater, deras politiska ledare och underhuggare, alltid bedriver propaganda. Ibland mot andra stater, men betydligt oftare mot de egna medborgarna. Ska man skratta eller gråta åt statens taffliga försök att bedra oss?

Läser man Wikipedias förklaring till propaganda får man sig några tankeställare. Den är i huvudsak korrekt, men ändå klart missvisande i vissa stycken.

Under rubriken ”Makthavarens propaganda” kan man läsa följande:
Kärnan i ordets vanligaste betydelse avser att avsiktligt sprida osann eller vilseledande information i syfte att stödja en politisk åsikt, framför allt för att stötta sittande makthavare. Den som sprider propagandan avser att förändra folks bild av en fråga eller deras förväntningar på ett sätt som sammanfaller med spridarens egna mål. Ofta kopplar odemokratiska makthavare bruket av propaganda till bruket av censur – om en person eller myndighet ur mediautbudet med hjälp av censur tar bort oönskad information blir hela mediautbudet en propagandakanal för makthavaren. Det som skiljer propaganda från argumentation i stort är accepterandet av oriktig eller osaklig framställning för att främja ett syfte. Den amerikanske lingvisten Noam Chomsky har utvecklat en ”propagandamodell” i sin kritik av USA:s utrikespolitik. Han menar att ”propaganda är för en demokrati vad våld är för en diktatur”.

Hela det kursiverade avsnittet är ett citat och det är hela texten under rubriken ”makthavarens propaganda”. Det blå har jag markerat för att jag tycker det stämmer in även på hur våra demokratiers valda ledare och stödtrupper i form av media och akademi undanhåller väsentlig information från medborgarna.

Den röda markeringen av Chomskys citat är för att han är en extrem vänsterikon i USA, men jag kan ändå ge honom rätt i detta uttalande. Jag vill dock komplettera det med att hävda att i en demokrati bryter systematiserad propaganda, sådan som vi ser den i hela den demokratiska västvärlden idag, ner demokratin och förebådar egentligen demokratins undergång.

När det gäller propaganda i Sverige ger Wikipedia bara två exempel, Engelbrektskrönikan och Gustaf Wasa. Har vi inte haft någon propaganda värd att nämnas efter det? Så, vår beredskap är god och svensk tiger, antar jag. Den statliga organisationen Fossilfritt Sverige, som leds av Svante Axelsson, handlar inte ett dugg om propaganda, förstår jag.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 kommentarer

Med Storebror i trafiken

Lars Bern hade nyligen på sin blogg en artikel med referat till en rapport om att framtiden tillhör elbilen. Han anförde både utvecklingen av solceller och batteritekniken som stöd för sin tes.

Tege Tornvall reagerade med en lång kommentar, för lång för Berns kommentarsfält, därför publicerar vi den här. Dagens gästskribent är alltså Tege Tornvall.

 

Lars Berns tänkvärda inlägg om elbilar gav upphov till denna betraktelse. Även om jag som biljournalist av främst ekonomiska och praktiska skäl inte kan rekommendera privatpersoner att köpa dagens elbilar, tror jag utvecklingen går åt det håll som Tony Seba beskriver – särskilt i stads- och närtrafik. Bilen som sådan avdramatiseras och ses som rent transportmedel. Enskilda bilmärken och modeller mister sin glans och får snarast historisk patina.

Vi får en infrastruktur med självkörande bilar av olika storlek och slag men standardiserade i teknik och funktion. Årsmodeller blir irrelevanta. Det lär minska den teknikdrivande konkurrensen mellan biltillverkare. Prestanda, köregenskaper och krocksäkerhet får vika för systemfunktion och driftsäkerhet.

Få kommer att äga bil själva. Funktionen/tjänsten sköts av kommersiella och offentliga vagnparker som ett slags utvecklade biluthyrare. Man kan teckna längre eller kortare kontrakt eller engångsanvända.

Kräver 10 procent mer el
Detta skildras redan i SF-litteraturen. Det förutsätter jämn och säker tillgång till el. Jag har själv beräknat att Sverige skulle behöva använda drygt 10 procent mer el per år om alla våra vägfordon vore eldrivna. Så mycket producerar vi egentligen redan. Vi använder ca 140 tWh men producerar runt 155 tWh. Men överskottet kommer främst från vind, som ju bara ger 20-25 procent av maximalt möjligt utbyte.

För flertalet andra länder blir det svårare. De flesta är fortsatt beroende av kol, olja och gas inte bara för att driva sina fordon och värma sina hus utan främst för sin elproduktion. Med billigare solceller och effektivare lagring kan solel ta över mer, och några länder har vattenkraft. Men huvuddelen måste rimligen komma från vidareutvecklad kärnkraft med återanvänt bränsle.

Märk dock att det förtalade kolet finns ursprungligt på och i Jorden sedan dess ungdom. Kol är ett av Universums första kända grundämnen och det fjärde vanligaste efter gaserna väte, helium och syre. I Jordens tidiga ungdom bildades kol och andra grundämnen av vätgas i Jordens inre. Där reagerade kol med syre till koldioxid. Ständiga vulkanutbrott spydde ut enorma mängder koldioxid, som bildade vår första atmosfär med 80-90 procent koldioxid.

Istider och enorma skogar
Så hög var halten tills kylda hav under upprepade, långa och djupa istider för ca 2,4 miljarder år sedan började binda koldioxid. Varmt vatten gasar ut, och kallt binder koldioxid. Med avbrott för varmare perioder sänkte detta fortlöpande CO2-halten ända ned till ca 0,03 procent (300 ppm) efter djupa  istider för 325-270 miljoner år sedan – lika låg halt som nu.

Sedan kom en ny, längre värmeperiod som höjde CO2-halten till ca 2.000 ppm. Men nya istider sänkte halten igen, och ett stort meteornedslag för ca 65 miljoner år sedan satte punkt för en lång era med rikare växt- och djurliv än vi har nu.

För ca 400 miljoner år sedan började även resterna av enorma skogar att binda koldioxid. Den effekten avtog när enzymer började bryta ned dessa rester för ca 95 miljoner år sedan. Men fortfarande binder biologiska rester koldioxid så att halten minskar, om inte ny koldioxid tillförs från varmare hav eller yttre källor som t. ex. stora vulkanutbrott eller – som nu – mänsklig verksamhet.

Välgörande koldioxid
Om världen eldar mindre olja, gas och kol, minskar välgörande CO2-tillskott till atmosfären. Koldioxid är ju växtlighetens livsnödvändiga näring. Mer värme och ökad CO2-halt har gynnat Jordens växtlighet och världens skördar. Per satellit har 11 procent mer växtlighet registrerats på 30 år. Sedan 1930 har skördarna ökat mer än fem gånger. Färre lider nöd. Fler har fått det bättre.

Men om den gynnsamt högre CO2-halten minskas, lär också växtlighet och skördar minska. Därför gäller det inte att minska utan att behålla och gärna fortsatt öka CO2-halten en bit för att föda de 9-10 miljarder människor som beräknas finnas år 2050, innan befolkningen väntas minska igen – med problemet att färre aktiva måste försörja fler unga och främst äldre.

Enorma mängder ursprungligt kol finns kvar i Jordens inre. Fossila rester är bara en bråkdel. Under högt tryck och hög värme nybildas kolväten (Herndon, Kutcherov m. fl.). Frågan är hur mycket och hur fort. Därför är en del av den olja och gas som nu utvinns inte längre fossil utan ursprunglig.

Detta i kombination med biobränslen från outnyttjade stora skogar i norr samt från ännu föga utforskad växtlighet i haven kan räcka för att driva de fordon som i glesare bygder och över större avstånd fortfarande kan behöva drivas med förbränningsmotorer. Med effektiv rening, förstås.

Storebror ser oss
Självkörande bilar och även vanliga bilar med elektronisk kommunikationsteknik är alltid synliga och förutsätter ett stabilt och även övervakat samhälle. Beställning och fakturering lämnar alltid spår. Det medför risker för personlig integritet och säkerhet – precis som i framtidsdystopier som 1984, Du sköna nya värd och Kallocain.

Den som vill färdas anonymt utan att synas får hålla sig på landsbygden med en bränsledriven bil, som inte släpps in i städer. Om det nu blir tillåtet. Det finns klara totalitära tendenser i samhällets utveckling.

Även detta skildras i den seriösa SF-litteraturen.

Tege Tornvall

Publicerat i Klimatbluffen, Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 kommentarer

Oljans ursprung 2

Jag skrev tidigare om oljans ursprung och fokuserade på alger i haven som kolinlagrande organismer som sedan dör och sjunker till botten, där sedimenten sedan via seismiska rörelser utsätts för högt tryck och temperatur varvid olja bildas. Detta är en biotisk process, där alltså en del av den förutsätter inblandning av liv, celler och CO2-andning.

Den delen är känd och accepterad. Nu är det inte hela sanningen, natuligtvis. Jag ska försöka beskriva en annan process, som inte ens tagits i beaktande vid resonemang om global uppvärmning, klimatförändringar och hållbar utveckling. Det jag nu beskriver är en sammanfattning och utveckling av vad jag förstått, samlat från olika källor, och kanske inte är helt korrekt. Då finns det möjlighet att upplysa mig om det rätta förhållandet.

Det finns även en abiotisk process, helt och hållet fysikalisk och kemisk, utan inblandning av liv. Den abiotiska kolcykeln är mycket omfattande, sett till mängden kol som omsätts. I korthet strävar systemet atmosfär-hav efter balans, i enlighet med de allmänna gaslagarna. Det innebär bland annat att kallt vatten kan ta upp CO2 och bilda karbonatjoner. Dessa joner kan sedan reagera med andra ämne och fällas ut som karbonater, vilka som fällningar plägar göra, sjunker till botten som sediment. Seismiska rörelser, värme och tryck tillkommer med tiden. Ni känner igen principen.

Men av karbonaterna kan också bildas kolväten, olja och gas. Vätet till den processen kan tas ur havet, där ju varje vattenmolekyl innehåller två väteatomer. Man får petroleum som det latinska uttrycket lyder, eller bergolja som det heter på svenska. Den har inget biologiskt ursprung och kan alltså inte med något krav på saklighet kallas för fossil. Koldioxid kan komma ut i atmosfären igen, när karbonater eller kolväten slås isär i Jordens inre och via stokers på havsbotten eller vulkaner når atmosfären, fullbordande en kolcykel.

Alla har säkert vid experiment i skolan sett fällningar i provrör. Men det lilla, kanske någon tänker, kan det göra något? Betänk då att haven utgör nästan tre fjärdedelar av Jordens yta. Det blir en väldtigt stor volym där dessa reaktioner och fällningar kan ske. Många mineral och bergarter innehåller sådana karbonater, bland annat marmor. Kol är en ”kameleont” till grundämne. Det kan dyka upp i kalk, den vita kalciumkarbonaten. Det kan vara grafit, kol, diamant, kolväten som fast, flytande och gas. Det kan även vara den av FN irrationellt fruktade koldioxiden. Kol är lite som Gud, det finns överallt och det är vår, det kolbaserade livets vän.

Det är dock inte säkert att den abiotiska kolcykeln är en kolcykel i balans. I och med att CO2 halten i atmosfären har sjunkit kraftigt sedan tidig geologisk tid finns det anledning att anta processen inte är i balans och ständigt ”urlakar” atmosfären på CO2. Skulle inte CO2 skjutas till från annat håll skulle processen till slut stanna och en atmosfär utan CO2 skulle inte kunna upprätthålla växtlivet på vår planet. Vilket naturligtvis i förlängningen, egentligen ögonblickligen, utesluter allt liv.

Det skulle kunna sägas filosofiskt, att det är människans uppgift att hålla livet på Jorden igång så länge som möjligt. Därför har försynen låtit oss utveckla teknologin att återföra koldioxid till atmosfären just i samma historiska stund som halten börjat närma sig farligt låga nivåer. Att elda med naturgas, olja och kol är alltså den enda verkligt hållbara energiproduktionen. Helt på tvärs mot vad IPCC inbillar sig.

På samma sätt kan man säga att det inte är vi i oljefattiga Europa som är beroende av olja från mellanösterns öknar. Det är de som är beroende av att vi eldar olja för att koldioxidhalten ska stiga och deras öknar grönska igen. Det är rimligt att vi inte bara eldar upp kolet och kolvätena för att göra Jorden grönare, det rimliga är naturligtvis att vi låter den göra nyttigt arbete för oss i processen.

När IPCC beskriver kolcykeln är det den biotiska de beskriver, men glömmer oftast algerna och skriver istället om döda dinosaurier och kallar oljan för fossil, negligerande att det är bara en liten del av oljan som har fossilt ursprung (utförligare på engelska). Notera att bara för att något är gammalt och inlagrat i sten är det inte fossilt. För det krävs att det har organiskt ursprung. Det som inte har organiskt ursprung kallas för pseudofossil. Makten över orden är lika viktigt i vetenskap som i politik. Stringent och konsekvent användning torde långsiktigt få sin belöning.

Här finns alltså två olika kolcykler. Dels kol i oorganiskt kemi, dels kol i organisk kemi. Två olika kolcykler, den stora abiotiska och den lilla biotiska. Innan förhållandet mellan dessa två utreds grundligt är alla påståenden om antropogen koldioxids skadlighet för klimatet ren spekulation. Det är inte ens en väl underbyggd gissning.

Inte heller har någon med trovärdighet lyckats tillbakavisa teorin om att olja inte är fossil, utan resultatet av en abiotisk process i Jordens inre. En separat kolcykel utan inblandning av liv, celler och andning.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 13 kommentarer

KD 8-10%!

Som alla andra har jag sett KDs predikament vad gäller väljarsympatier. Så jag ville ge dem ett förslag på hur de kan skilja ut sig från mängden och därigenom säkra sin riksdagsplats. På deras hemsida såg jag en e-postadress till partiledaren Ebba Busch-Thor (kdebba@kristdemokraterna.se). Jag skrev följande:

Hej Ebba,

Jag hade tänkt ge dig ett tips på hur Kristdemokraterna ska nå 8-10% i nästa riksdagsval. Men när jag läser er Politik A-Ö, inser jag att ni är insyltade i så många dumheter att det nog blir svårt för er att komma på rätt köl.

Mitt tips, som minimum skulle ge 8-10%, kanske 20% rätt använt, är att överträffa Donald Trumps klimatpolitik. Det finns nämligen inget som helst klimathot från människans utsläpp av Koldioxid. Det är ju det påståendet som hela hysterin bygger på. Den hypotesen är alltså falsk. Vi är många som genomskådat detta och skulle behöva ett svenskt parti att rösta på.

De flesta av oss har borgerliga sympatier, så ni skulle lätt ta en stor andel av de borgerliga väljarna om ni drev detta avståndstagande från FN, från IPCC och hela klimatcirkusen. Ta gärna hjälp av de många svenska och nordiska forskare som vet hur det verkligen ligger till, men som inte släpps fram i MSM. Jag kan mer än gärna förmedla kontakter och hjälpa till med fakta. Jag skriver regelbundet om detta på min blogg, frihetsportalen.se.

Skulle ni välja att gå den vägen skulle ni få på nöten något alldeles otroligt i media. Förmodligen mer än vad SD får i invandringsfrågor. Men ni skulle få en enorm uppmärksamhet och det skulle vara värt det i väljarstöd, om ni vågar och orkar löpa linan ut!

För Sverige skulle det vara en enorm besparing och för KD en budgetförstärkning som ni skulle kunna visa för svenska folket kan användas till mer angelägna saker. Läs gärna NY Times redovisning om vilka som betalar mest till FN för detta lurendrejeri. Just det, Sverige!

För att bli trovärdiga i er nya sanningssägande framtoning inför svenska folket måste ni se över er Politik A-Ö på en mängd punkter. Frågorna hänger som du säkert förstår ihop på många intrikata sätt och de som i 30 års tid kämpat för att med klimatfrågan som hävstång inskränka personlig frihet för världens folk och individer har varit framgångsrika i att väva in det nästan överallt. En del punkter kan ni stryka helt, andra måste riktas om eller stärkas. Dessa har jag identifierat i ert program:

Biologisk mångfald
Bisfenol
Civilkurage
Civilsamhället
Demokrati
Ekologiskt lantbruk
Elmarknad
Energi
Energieffektivisering
Fiske
Flygtrafik
FN/Förenta Nationerna
Forskning
Företagande
Förnybar energi
GMO
Grön skatteväxling
Idéburna företag
Ideella organisationer
Klimatförändring
Koldioxidskatt
Kollektivtrafik
Kärnkraft
Matsvinn
Miljöpolitik
Regelförenkling
Skatter
Skogsbruk
Solenergi
Tonnageskatt
Utsläppsrätter
Vindkraft
Vägar
Återvinning

Med vänliga hälsningar, Mats Jangdal.

Detta kom till svar.

Hej Mats!
Stort tack för ditt mejl.
Vi håller inte med din analys om att klimathotet inte skulle ha någon mänsklig påverkan. Världens främsta forskare, från flera olika länder, är överens om detta.

Oavsett så växer jordens befolkning samtidigt som vi bara har en planet. Oljan kommer förr eller senare att ta slut, detta råder det ingen tvekan om. Förnybar energi är framtiden och USA:s utträde ur Parisavtalet kommer slå hårt mot landet.

Vi anser att ansvaret för miljön, som är grundläggande i förvaltarskapsprincipen (som är enviktig kristdemokratisk princip och innebär att vi ska förvalta jorden till efterkommande generationer), är både personligt och gemensamt. Människan är en rationell varelse ansvarig för sina handlingar. Hon kan själv göra medvetna val och utnyttja sin makt som konsument för att ta tillvara både sina egna och andras yttre resurser. Det behövs dock övergripande ramar och förutsättningar som möjliggör och uppmuntrar en långsiktigt hållbar livsstil. Kristdemokraterna anser att frågan är så viktig att miljöhänsyn behöver genomsyra alla politikområden.

För att motverka klimatförändring krävs krafttag för att hejda utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Fossilbränslena måste fasas ut från såväl energi- som transportsektorn. Förnyelsebara bränslen måste skattemässigt gynnas. Inhemsk produktion ska stimuleras.

Kristdemokraterna har i vårt budgetförslag för 2016 gjort skattehöjningar på miljösidan. Det handlar om kemikalieskatt, höjd fordonsskatt, borttagande av en del nedsättningar som olika branscher har för koldioxidskatt, skatt på avfallsförbränning, skatt på kreosot samt koldioxidbeskattning av torv. Dessutom accepterar vi delar av regeringens höjning av bensin- och dieselskatten. Vi tror emellertid inte att enbart höjda skatter på allt som är dåligt för miljön kommer leda till en hållbar utveckling. Det krävs även incitament, skattereduktioner, på det som är positivt för miljön. Företag maximerar sina vinster och lönar det sig för företagen att satsa på det som är miljövänligt kommer de att välja det miljövänliga.

Detta kallas grön skatteväxling och går även ut på att höja skatter på det som är dåligt och samtidigt sänka skatter på arbete. Ett företag kommer således inte att betala mer skatt sammanlagt men det kommer att bli dyrare för företaget att betala olika miljöskatter vilket leder till att företaget kommer att sänka sina kostnader för utsläpp och investera i en mer miljövänlig produktion. Det måste löna sig att investera i produktion och utveckla ny teknik för att höja kvaliteten och minska resursåtgången.

Med vänliga hälsningar, Kristdemokraterna.

 

Detta är ett fullständigt goddag-yxskaft-svar. Med arrogans på toppen av sin egen okunnighet besvarar de ett seriöst förslag, utan att inse vad jag föreslagit. De nobbar utan eftertanke ett förslag som skulle säkra dem inte bara en plats i riksdagen, utan till och med en betydande plats!

Ebbas grindvakter levererar ett svar fullt av de floskler som håller föreställningen om klimathotet vid liv. Vad framför allt Ebba skulle behöva göra är att personligen möta ett antal av de nordiska forskare som vet bättre. Sedan skulle hon konfrontera Anders Wijkman, som ju inte alls är någon forskare utan bara en kappvändare av guds nåde, och fråga varför han envisas med att vilseleda partiet i klimatfrågan. Men det kommer vi väl aldrig att få uppleva. Sent ska syndaren vakna, lär det stå skrivet i en bok som ofta läses av kristdemokrater.

När man läser både svaret och deras partiprogram inser man att de okritiskt har anammat stora delar av miljöpartiets problembeskrivning och partiprogram. I KDs program finns mycket lite av det individens frihet och personliga ansvar som brukar vara typiskt borgerligt. Det är istället mycket tvång och kollektivt tänkande kring äganderätt, miljö, konsumtion, lagstiftning och annat. En märklig frånvaro av marknadslösningar.

Nu är de två partier som är på väg ner under 4%-spärren. Man kan tycka att KD borde inse att detta inte är en framkomlig väg för dem. Den enda nackdelen med ett KD som omprövar klimatfrågan vore att MP skulle få ny luft.

Publicerat i Frihet, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 23 kommentarer