Déjà vu all over again

Den sanna socialdemokratiska synen på mänskliga rättigheter avslöjar sig gång på gång. Baltutlämningen, al-barakatsomalierna, egyptenfångarna. Socialdemokratin är en hierarkisk maktorganisation som kräver total underkastelse av individerna och medborgarna.

Visst, de talar vackert om jämlikhet, frihet, trygghet med mera. Men bara på deras villkor. Varje gång deras maktintressen kommer i konflikt med enskildas rättigheter tvingas de enskilda vika sig. Det är likadant med skattepolitiken, företagarpolitiken, vårdpolitiken, skolpolitiken, föräldrapolitiken. Medborgarna ska underordna sig för att befästa det socialdemokratiska maktinnehavet.
Kanske är det denna ofrihet vänsterkvinnor känner och har valt att kalla patriarkat? Då är det också naturligt att vi som inte identifierar oss med vänsteridéer inte heller känner igen beskrivningen och kopplingen till manlighet och faderskap som uttrycket patriarkat anger. Patriarkatets förtryck och könsmaktsordningen kanske egentligen bara är den gamla vanliga proletariatets diktatur?
Inte så förvånande heller då, att svenska sosseregeringar överger såväl rättviseprinciper som svenska medborgare när mäktigare stater kräver något. I sossarnas starkt hierarkiska värld gäller oinskränkt att might is right.

This entry was posted in Jämlikhet, äldre text and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.