Det personliga ansvaret i ett fritt samhälle

Det finns brottslingar i vår värld. Därför är vi alla ansvariga för att försvåra för dem att begå brott. Om du inte låser din bil får du ingen ersättning för en stulen bilstereo. Blir bilen stulen får du lägre ersättning om den varit olåst. Du som ägare av åtråvärda ting anses ansvarig för att på ett rimligt sätt skydda dig mot brott.

Ju mer stöldbegärlig egendom, desto större egenansvar att skydda sig. En bilägare eller en vapenägare kan till och med bli dömd till straffansvar om det bedöms att han gjort för lite för att förhindra tillgrepp och otillbörlig användning. Om en kvinna genom sitt uppträdande visar att hon bedömer värdet av sin sexuella integritet som mindre värt än en bilstereo, varför ska hon då inte göras medansvarig för att denna integritet kränks?
Alla lagliga sexuella relationer mellan man och kvinna bygger på en konsensus. I normalfallet behöver den inte vara uttalad som en fråga av typen, vill du? Följd av svaret, Ja! Om man börjar kräva en sådan överenskommelse i normalfallet, är man inne på en juridiskt mycket farlig väg. Dels har man underkänt argumentet att män bör kunna förutsättas ha någon slags emotionell förståelse för om och vad en kvinna verkligen vill. Dels har man i de fall sådan överenskommelse inte kan styrkas, gett kvinnan fri ångervecka på sexuella relationer. Någonstans i jakten på kvinnans friheter och rättigheter måste vi stanna upp för att även försvara mannens rättigheter.
Självklart ska vi beivra brott närhelst de uppdagas. Men därifrån till att ge alla kvinnor fribrev från att behöva ta ansvar för sin egen del i den förebyggande brottsbekämpningen, är inte förenligt med grundprinciperna i en rättsstat. Brott måste bevisas och knytas till en förövare innan straff utdöms.
En kvinna som berättar att hon uppskattar gruppsex och sedan med hjälp av droger eller alkohol på eget bevåg försätter sig i ett sådant tillstånd att hon inte just då inser att hon borde säga nej till gruppsex, kan inte kräva att männen som då har sex med henne borde förstå att hon inte vill. Vi kan inte upprätthålla rättsstaten och samtidigt ge kvinnor ångervecka på sex.
När pojkar eller män får stryk av främmande personer, är den första fråga de får, alltid följande. Vad hade du där att göra? Nummer två brukar vara, varför ger du dig i lag med sådana människor? Tvärtemot vad de flesta kvinnor tydligen tror, så har män aldrig haft vare sig någon absolut frihet eller makt att göra som de vill. Män har, precis som kvinnor, alltid fått anpassa sig efter de förutsättningar som funnits.
Detta betyder inte att vi inte ska sträva efter något bättre. Självklart ska vi jobba för att göra vår värld bättre. Vi kan ha ambitionen att klara upp alla brott och döma förövarna. Men vi kan inte förvänta oss att det ska lyckas till hundra procent. Några kommer alltid att klara sig undan, i brist på bevis av ett eller annat slag. Det är illa, javisst. Men det som är ännu värre för tilliten till rättvisan är om oskyldiga döms till straff. Det är en direkt inbjudan till anarki. Inte heller kan vi ta kvällstidningarnas rubriker som grund för hur domstolarna ska döma.

Det här inlägget postades i Jämlikhet, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.