Feministisk mängdlära

Feminismen är en biologistisk ideologi av typ inversen A snitt B. Där mängderna: A och B kan sägas representera arten människa och A könet kvinna samt B könet man. Det är dessutom en kollektivistisk ideologi där kollektivet kvinnor antas ha alla egenskaper gemensamma med varandra och inga egenskaper gemensamma med männen. Snittet {A,B} existerar således inte.

En gemenskap av typen A union B där män och kvinnor har både lika och olika egenskaper men likväl bildar en gemenskap, är inte feministiskt tänkbar. Feminismen är alltså sammanfattningsvis en biologistisk, kollektivistisk och exkluderande ideologi. Knappast något för gemene man alltså.

This entry was posted in Jämlikhet, äldre text and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.