Föräldraskapets osäkerhetsekvation

Ända tills helt nyligen, med introduktionen av möjlighet till äggtransplantation, kunde alla, även männen, veta vem som var mor till ett barn. Detta har under lång tid format människans sexualitet och relationen mellan man och kvinna.

För att uppnå någorlunda jämbördighet i förhållandet har de flesta kulturer anammat seden att ge familjenamnet till barnet efter fadern. Eftersom moderns identitet i normalfallet var självklar fick detta en utjämnande effekt i maktrelationen mellan föräldrarna.
För att ytterligare förstärka chanserna att arrangemanget var rättvist ville mannen även att kvinnan skulle vara honom och endast honom trogen. Annars kunde han ju råka ut för att försörja andras barn. Sådana prospekt har i naturen aldrig varit särskilt populära. Undan för undan började även kvinnan kräva trohet från sin man. Om hon har fått tag i en utomordentlig barnalstrare kan det ju skapa onödiga svårigheter för de egna barnen om andra kvinnor får tillgång samma fina genmaterial.
Denna trohet kan i viss mån sägas ligga utanför mannens naturliga intresse, som ju enligt biologins grundregler går ut på att sprida sina gener så flitigt som möjligt. Inte heller kvinnans trohet är helt inom hennes naturliga intresse. Hon vill ju enligt samma grundregler gärna sprida riskerna och ha barn med flera olika fäder så att hon kan öka chansen att något av dem blir ett praktexemplar med goda överlevnadsmöjligheter.
Så är också enligt modern forskning och statistik vart fjärde barn idag inte barn till den namngivne fadern. Både män och kvinnor gör alltså undantag från trohetsavtalet. Idag är det dock endast män som bannas för detta. När män vill påtala ett i deras tycke rättmätigt intresse för sanning och redlighet i föräldraskapsfrågan och trohetsfrågan anklagas de för att vilja styra och kontrollera kvinnors sexualitet. Som om det skulle vara möjligt. Tvärtom har det ju genom historien varit norm att det är kvinnan som kontrollerat mannens sexualitet. Undan för undan domesticeras mannen på kvinnans villkor. Mannen stretar ibland emot och inlåter sig på otrohet, fotbollshuligansim, motorintresse och fartens tjusning eller annat som skänker den spänning och urladdning som det sexliv han inte själv har kontroll över inte kan ge.

Det här inlägget postades i Jämlikhet, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.