Fria fantasier

Nu kommer en rapport om att malaria upptäckts i Goa i Indien, samt att två svenskar kommit hem med sjukdomen. Genast spekuleras i om det är den ökade värmen i Goa, till följd av växthuseffekten som är orsak.

Historielöshet och okunnighet tillåts åter igen basunera ut ett domedagsbudskap. Malariamyggan bekämpades med DDT till långt in på 60-talet och man trodde att kampen mot den tidigare mycket vanliga sjukdomen var vunnen. Då förbjöds DDT och sedan dess har malarian åter igen ökat. I ett trettiotal år har u-länderna försökt få uppmärksamhet för detta tilltagande problem. Men i-världen har inte lyssnat, för man har inte uppfattat det som ett problem som angår dem.
Vi har tidigare haft naturlig malaria även i Sverige, långt innan någon tänkt på växthuseffekt och klimatförändring. Vi har aldrig haft så varmt klimat som i Goa. Där har de i tusentals år haft alldeles tillräckligt varmt för att ha malaria. Men i det heliga kriget mot västvärldens levnadsstandard, mot västs vetenskapliga och tekniska framsteg, mot de samhällsförändringar dessa framsteg för med sig, är tydligen alla medel tillåtna. Malarian försvinner dock inte för att vi slutar köra bil.

Historiska exempel som visar på skakigheten i klimatteorin.
Moses sju goda år följt av sju dåliga år.
El Niñjo. Effekterna för Sydamerikas gamla civilisationer.
Bronsålderns värmebölja.
Ökenutbredningen i Sahara.
Folkvandringstidens och järnålderns kallare klimat.
Vikingatidens värme.
Ötzis glaciärfria dödsplats.
Medeltidens lilla istid.
New Yorks decembervärmerkord från 1858.
Rekordutbredningen av glaciärer runt 1900.
De kalla krigsvintrarna.

Glöm inte heller att plattektoniken ständig ändrar en aning på förutsättningarna för havsströmmar och luftrörelser. Därmed ändras också möjligheterna att jämföra med förhållanden riktigt långt tillbaks. Till detta, och i visst samband med detsamma, kommer de stora vulkanutbrottens inverkan.
Lägg till detta den brist på objektiva mätdata och annan dokumentation från tiderna före termometerns och fotograferingskontens tillkomst. Mannaminne är nog det sämsta faktaunderlag man kan ta till.
Ett exempel på avsiktlig manipulation är de två bilder från glaciären Palu i Schweiz, som bilprovningen skickat u till varenda bilägare i landet. Den första är från 1905 och den andra från 2005. Meningen är att vi ska skämmas över den klimatförändring våra bilar åstadkommer. Dessa två bilder ska utgöra det övertygande beviset. Vid ett första påseende kan det verka som det skett en radikal förändring av glaciärens utbredning och storlek. Men vid närmare betraktelse kan man se bilderna inte är jämförbara. På den äldre bilden är det nysnö som täcker stora delar av den mark som ligger i skugga. Även toppar och andra konturer är snarare täckta av snö än glaciäris. På den senare bilden ligger det faktiskt påfallande mycket glaciäris kvar i en sydsluttning på den topp som sticker upp ur isen. Den största otvetydiga förändringen är den isflod som rinner ut ur glaciärens nedersta del. Den har minskat och nästan helt försvunnit. Men en isflod är också som namnet anger, den relativt snabbrörliga delen av en glaciär. Här finns kanske helt enkelt inte de naturliga förutsättningarna för konstant glaciäris genom alla naturliga variationer i klimat och årsmån. Detta är alltså vad som hänt vid glaciärens nederkant. Tittar man på glaciärens överkant är det mycket små förändringar som skett. Bilden är faktiskt inte tillräckligt detaljerad för att kunna säkerställa några avgörande förändringar alls.
Det är ju inte på något vis så att glaciärer växer till i all evighet. Glaciärer kan inte för alltid lagra vattenmolekyler som resten av jordklotet släpper ifrån sig från atmosfär och vattendrag. Det är ju en rundgång. Ibland bygger glaciärerna upp stora förråd. Ibland släpper de ifrån sig vatten. Naturen är en rundgång, puls och cykler. Liv och död, liv och död…

Det här inlägget postades i Klimat & miljö, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.