Hjälp oss, EU!

Regeringen har beslutat tillåta försöket med trängselavgifter i Stockholm samt att efter försöket tillåta en folkomröstning i Stockholm. Endast i Stockholm? Rikets huvudstad är en angelägenhet för hela folket. Kan man verkligen godkänna att lokalbefolkningen i huvudstaden gör staden svårtillgänglig för övriga medborgare?

EU har som grundpelare fri rörlighet inom unionen. Kan man verkligen hävda att det bara gäller mellan länderna? Är det inte ett brott mot EU:s regler att upprätta hinder för fria rörligheten av såväl personer som varor? Det är kanske rent av lokala handelshinder som strider mot EU-fördragen?
Stockholm är redan den sämst trafikplanerade stad jag varit i, möjligen Oslo undantaget. Jag varit i och kört bil i många av världens stora städer. Alla har bättre, mer trafikvänlig planering.
Nu har även arkitekter börjat inse att man dödar en stad om man planerar bort trafiken från gatorna. I flera av de svenska städer som haft omfattande gågator under lång tid har man kunnat notera en förslumning av gågatskvarteren. Trafiken är och förblir en viktig förutsättning för handel. Utan trafik mindre handel, mindre pengar till underhåll och förnyelse.
I både Danmark och Norge har man höjt hastighetsgränserna på de bästa vägarna. I båda länderna har noterat dels en minskning av olyckorna, dels en bättre laglydnad på de vägar där hastigheten inte höjts.
Lagstiftare och myndigheter måste alltså gå i takt med, göra samma bedömning som de som berörs av lagstiftningen. I Sverige satsar vår minister, Messing, närmare en miljard kronor på 700 nya fartkameror. Men inget väsentligt satsas på bättre vägar, högre hastigheter eller bättre framkomlighet. Inga aktiva eller progressiva åtgärder planeras, bara passiva och repressiva.
När jag säger att man måste gå i takt med de som berörs, så menar jag framför allt biltrafikanterna och yrkestrafiken. Att fråga de körkortslösa och tunnelbaneåkarna, är att vända sig till fel målgrupp. Det är klart att de vill ha bättre vagnar och tätare turer. Men har de rätt kräva det på vägtrafikanternas bekostnad? Nej, det anser inte jag.

Det här inlägget postades i Trafik, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.