Homo economicus

Människan är en homo economicus. Somliga uppfattar det som om hon endast söker mera pengar. Då är benämningen tvivelaktig, Men om man inkluderar allt annat som människan sätter värde på, så är hon i sanning en ekonomisk art.

När en människa ska frakta något, sig själv, sin familj eller gods, väljer hon den metod som inte bara är pekuniärt mest ekonomisk, utan den som ger henne mest värde alla faktorer sammantagna. Här är vägtrafikslösningar oftast helt oslagbara. Ibland är det cykel, andra gånger en motoriserad tvåhjuling, oftast kanske bilen, ibland i kombination med ett släp, andra val kan vara traktor eller lastbil. Kombinationsmöjligheterna är enorma, flexibiliteten enastående. En aktiv människa reser inte bara till och från ett arbete. Många gånger skall hon även frakta någon typ av gods, arbetsmaterial, klädesombyte, matvaror, sportredskap eller liknande. Allt detta är mycket svårare att kombinera med transporten på ett kollektivt färdmedel.
Skall hon dessutom ta hänsyn till friheten och flexibiliteten av att kunna påbörja och avsluta en resa när det passar henne bäst, vinner bilen ytterligare i värde. Att kunna stanna efter jobbet på någon aktivitet, att kunna utöva en fritidsaktivitet på egen tid och egna villkor är värden som nästan alltid glöms bort när det offentliga samhället gör beräkningar av trafik. Som om medborgarna i vårt demokratiska samhälle trots allt ändå bara är till för att maximera beskattningsunderlaget. Medborgarna som drönare åt den politiska eliten.
Den som redan investerat pengar i en bil minimerar kapitalkostnaden och andra fasta kostnader, räknat per mil, ju mer hon nyttjar sin bil. Det ger dessutom frihet att i betydligt större utsträckning välja var och hur man vill bo. Har då valet utfallit så att alternativet med kollektiv resa till och från arbetet kräver anslutning med bilen, långa gångavstånd eller annat byte av färdmedel, vinner bilen ytterligare i värde. Att kapitalkostnaden blir densamma och ovanpå detta den kontanta utgiften för kollektivtransporten ökar inte incitamentet för kollektivt resande.
Värdet av tidsvinsten med egen bil är ofta stor, som den värderas av bilägaren, även om inte skattemyndigheten gör samma värdering. Men det är bilägarens värdering som avgör hennes val.
Många människor har svårt att utnyttja kollektiva färdmedel på grund av handikapp eller sjukdom. Det behöver inte vara så allvarliga besvär att det kräver ett specialanpassat fordon. Det räcker med ett lättare rörelsehandikapp, en hjärtsjukdom, eller ålder för att den kollektiva transporten inte ska vara ett alternativ över huvud taget. Här kan tillgången till bil stå för hela människovärdet, symbolen för friheten att klara sig utan hjälp av andra. Om man som vissa politiker vill, skulle begränsa rätten att köra bil till enbart dem som har speciella behov på grund av handikapp eller liknande. Då skulle produktionsvolymerna bli så små att dessa inte skulle ha råd med bil i alla fall.
Tro inte att det är av okynne som medborgarna kör bil så mycket som de gör. Tro inte att de kan tvingas att åka kollektivt. Det får de heller inte tvingas till i en demokrati. Medborgaren kommer alltid att välja det transportslag som ger henne största möjliga värde. Det är inte statens eller samhällets uppgift att välja åt henne, hon ska ha friheten att välja själv. Allt annat kommer att verka nedbrytande på själva samhället. Det finns personer som vill bryta ner vårt nuvarande samhällssystem. De misslyckades när de kallade det för socialism eller kommunism. Med påstådd miljöhänsyn och bilen som murbräcka gör man nu nya ansträngningar att kollektivisera och förslava medborgarna. Konsekvent ger de sig på bilismen i miljöns namn. De vägrar att diskutera alternativa bränslen, omställningstid med mera. Allt ska ske nu och bilismen är det onda som måste bort för att deras utopier ska kunna förverkligas. Tråkigt nog är det alldeles för många politiker som inte delar dessa visioner som inte vågar eller har kunskap att svara emot och stå upp för ett fritt och demokratiskt samhälle där bilen är en omistlig del, åtminstone under överskådlig tid.

Det här inlägget postades i Trafik, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.