I korthet, äldre text fram till denna sajt startades

Journalistkåren och tidningsutgivarna verkar inte längre vara några sanningssökare. Istället söker de lönsamhet till minsta ansträngning. Inga reportage är längre undersökande, allt är bara okritiskt upprapande av intressegruppers propaganda. Man publicerar det man beräknar ger största medhåll bland läsarna och störst annonsintäkter.

Feminismen har lurat i kvinnor, främst födda på 40-, och 50-talen en massa dumheter som har förkrympt deras liv. Det måste vara ett tungt ansvar att bära på sitt samvete.

I många år har man utrett och diskuterat möjligheten att bygga om vanliga bilar till etanoldrift. Så fattade till slut riksdagen beslut i frågan. Från 1 juli är det lagligt. Men byråkraterna på Vägverket som aldrig ville ha den möjligheten har nu presenterat sina myndighetskrav. Naturligtvis har de ställt upp så många och så stränga krav att det dels inte är möjligt för en privatperson att göra det, dels inte ekonomiskt försvarbart. Med andra ord kommer nästan ingen bil att konverteras. Byråkraterna vann ändå. Deras uppdragsgivare, folket och politikerna står där som vanligt med lång näsa.

En stor undersökning har visat att det är mammorna som ger unga flickor komplex angående kropp och vikt. Har jag sagt det förut eller? Det är kvinnorna som driver varandra till vansinne. Men självklart är det männen som ska ha skulden. Ty sådan är feminismen!

Religionen är den ursprungliga terrorismen.
Religion is the original terrorism

Den grekiska och romerska mytologin, de nordiska gudasagorna, de var en tidig pokémon, ett rollspel, pjäser i en ritualiserad tankeprocess där man kunde väga olika handlingsalternativ, strategier och styrkeförhållanden mot varandra innan man gick till handling. En modell för mental träning och förberedelse. Ett sätt att komma i kontroll över den egna situationen. Detta till skillnad från de monoteistiska religionerna som bara kräver underkastelse, som hyllar hierarkien, som motarbetar friheten, som står i vägen för individens utveckling och egenmakt.

Påven och al-quaida jobbar för samma sida. De jobbar för vidskepelse, rigida makthierarkier och underkastelse. De jobbar mot vetenskap, kunskap, tolerans, frihet, jämlikhet och demokrati.
Kan det sägas tydligare varför vi inte ska ha skolavslutning i kyrkan?

Varför vill miljömuppar alltid ha mer järnväg? De har fått i sig för mycket spårämnen!

Övervakning, så långtgående att den förmodligen skulle ha fått svenskarna att protestera till och med om nazityskland infört dem, införs nu i Sverige. Men nu hörs inte ett pip. Hur lågt kan fegheten böja sig?

Fördumningsmedia tycks tro att det enda vi behöver känna till är fotboll och schlager. Jag vill ha riktig TV, folkbildande, ifrågasättande, frihetlig. I väntan på det får jag nöja mig med Simpsons.

Sossarna har svårt att släppa pigdebatten. Nu vill de göra Reinfeldt till piga åt Bush i Irak. Att vara piga är ett av de arbetaryrken med lägst status. Det måste vara därför som arbetarpartiet socialdemokraterna tycker synd om Reinfeldt, om han måste gå ner så i status. Eller är det för att det stora gamla arbetarpartiet inte längre vill associeras med arbetare? Eller är det den gamla vanliga visan, när man inte har något konstruktivt eget att komma med får man externalisera problemet. Det vill säga skylla allt på USA.

I dagens oroliga räntesituation hör man ofta förståsigpåare beklaga sig över osäkerheten för folk som gör sitt livs största affär när de köper hus. Man får verkligen hoppas att det är en ännu större affär när de säljer huset.
Dessutom vore det mycket bättre om deras livs största affär är när de säljer sitt företag. När enskilda affärer gjorda i det egna företaget är större än husköpet, då börjar det likna något.

Om något politiskt parti inbillar sig att de kan låta papperslösa immigranter och andra turister få tillgång till svensk sjukvård till subventionerat pris eller gratis, samtidigt som man försämrar svenskarnas trygghetssystem vad avser A-kassa, sjukförsäkring, arbetsskadeförsäkring, sjukpension, ålderspension, dagis, skola och äldrevård. Då har de inte förstått vad det är som kommer att ge Sverigedemokraterna många platser i Riksdagen.

När en stor dramatiker lämnar scenen sörjer publiken. Men när en clown lämnar scenen är det bara han själv som sörjer.

När fanatismen kring kommunism och socialism gick som en farsot runt jorden, då höll sig de etablerade partierna för goda för att låta detta förstöra våra demokratiska samhällen. Lika naturligt borde det idag vara att hålla biofascismen, den fanatiska miljörörelsen utanför de beslut som gäller vår framtid och våra samhällens ordning och styrning. Det är dags att syna bluffen och propagandan.

I ett försök i Malmö har man konstaterat att inom det område där man sänkte hastighetsgränsen har olyckorna ökat med 17%. Ingen ansvarig för projektet fattar nånting. Hastigheten har ju i svensk trafiksäkerhet sedan länge antagits vara den enda faktor som påverkar olycksrisken. Det måste vara något fel på verkligheten.

post-feminismen är här
Benny Anderssons orkester har legat på svensktoppen i 200 veckor med Blue berry hill/Stand by your man rip-offen Du är min man. De fanatiska feministerna har så länge och så grundligt baktalat männen att vanliga kvinnor ledsnat på fanatismen. Men att använda amerikanska originallåtar känns som ett lite för stort steg att ta för vänsterplågade svenskar. Bättre då att rösta på en inhemsk variant.

Är inte tanken om att kulturen har ett centrum där dess kärna utvecklas och sedan sprids över världen väldigt narcissistisk?
Ungefär: Min kultur är där jag är. Min kultur är central för mig. Ergo finns kulturcentrum där jag är. När många människor samlas på ett ställe kring samma kulturyttring, exempelvis ett operahus, ett museum, eller något annat, så känns det för dem som om deras självbedrägeri är en sanning.

Såg Kobra om urbaniseringen. Framtiden finns tydligen i slummen. Det är väl det tydligaste beviset för värmelärans teori om entropi. När samhällena och kulturen nått sin slutliga entropi bor vi alla i slummen.

En värmländsk tvillingparadox
Vad gör man när ens livs händelsehorisont står alldeles framför en som en bergvägg? När det framrusande nuet inte synes ha någon övergång till ett sedan? När inga val längre är aktiva, utan i bästa fall reaktiva, på väg att övergå i ingen reaktion alls? Ger upp? Gasar på och hoppas på det bästa, att man ska komma ut någorlunda helskinnad på andra sidan? Håller för näsan, blundar och hoppar i, med förhoppning om att det svarta hålet trots allt är ett maskhål? Eller sätter man sig ner, tar en kopp kaffe, ser sig förstrött omkring, luktar lite på blommorna och hoppas att det löser sig medan man väntar och tänker på ingenting alls? Dä orner sä? Dä kvetter?

När ska folket vakna och inse att de vunnit en illusorisk trygghet på bekostnad av friheten? FRA vill övervaka allt vi gör. För säkerhets skull. Allt mer mänsklig och vardaglig verksamhet kräver licensiering, behörighet och ackreditering. Men ingenting blir bättre av detta. Det enda som händer är att vi medborgare förlorar kontrollen över våra egna liv. Allt mer makt läggs i oantastliga byråkraternas händer och utövas godtyckligt.

Det är värt att hålla i minnet att för en norrlänning är tro alltid en övertygelse, medan tro för en sörlänning alltid är tvivel.

I den pågående betygsdebatten glömmer man helt bort de begåvade elever som inte ställer upp på de vuxnas mål. Man förutsätter, trots alla bekännelser i motsatt riktning att barn inte är individer med en egen vilja. Särskilt upprörande är de självutnämnda godhetsapostlar som tycker att barn ska få vara barn så länge som möjligt. De är inte dominerande i denna debatt, men deras ståndpunkt finns inbyggd i den totala synen på barn. Ingen förhåller sig till det faktum ”barnen” i grundskolan debuterar sexuellt samt med droger och alkohol. Sådant tillhör vuxenlivet. Efter en sådan debut kan man inte längre stillatigande bli behandlad som ett viljelöst, själlöst, individbefriat barn.

Enda anledningen till att vi kan känna till och eventuellt förfasa oss över Madam de Pompadours uttalande om Après nous le déluge, är att världen trots allt inte gick under. Hennes gärningar var därmed inte heller så klandervärda som många vill göra dem. Förhåller det sig likadant med vår påverkan på klimatet och det klander vissa vill lägga oss till last?

Kvittar det stjärnorna lika?
Stjärnorna kvittar det lika, om någon är född eller död, skrev Nils Ferlin. Våra kroppar och våra liv är bara tillfälliga transportkärl för det eviga livet.
Nu har vetenskapen näst intill bevisat att livet på Jorden ursprungligen kom från rymden med interstellärt stoft. Kanhända en dag slås en flisa liv iväg från Jorden för en resa ut i rymden och ny verksamhet på någon annan planet.
Måhända kvittar det stjärnorna lika. Men för den planet i ett främmande solsystem där detta liv slår rot, kvittar det knappast lika.

När vi lämnat ifrån oss alla våra pengar och gett upp vår frihet för att hindra Jordens klimat från att ändras, och det ändras ändå, utan att vi förberett oss på hur vi ska parera eller dra fördel av det nya klimatet, vilka överstepräster eller jungfrur ska vi offra då?

Vad ska vi göra åt analfabetismen i naturkunskap? Stora mängder medborgare i främst tätorter som inte vet hur natur, biologi, kemi och fysik fungerar i verkligheten utgör ett stort problem för demokratin. De blir så lättmanipulerade för allehanda obskyra, fanatiska rörelser med ytterst snäva särintressen på agendan.

I ett patriarkat blir i princip alla honor betäckta. I ett matriarkat däremot är det den eller de ledande honorna som bestämmer vilka honor som ska bli betäckta. När feministerna säger sig vilja avskaffa det som de menar är ett patriarkalt förtryck, är det denna skillnad de tänker på då? Är de medvetna om, beredda på konsekvenserna?
Jag är osäker på vad det är som bestämmer vilka honor som blir betäckta i ett jämlikt samhälle. Kan det vara pengar?

Sharia, det muslimska samhällets jantelag.

Angående Bo Ekmans förslag om en plan C i klimatpolitiken. Jag föreslår en plan D. Kanske döpt efter Charles Darwin.
Låt klimat och natur utvecklas på vilket sätt som helst. Precis enligt Darwins teorier kommer de bäst anpassade att överleva och befolka den nya miljön.
Det finns inget giltigt krav på att vi ska offra oss för att bibehålla ett naturens status quo i en ständigt föränderlig värld. Det viktiga är att kunna hänga med i svängarna.

Sammantaget har nog den goda viljan ställt till med mer skada än vad den avsiktliga illviljan gjort.

I ett liberalt, frihetligt sinnat samhälle borde det finnas en mängd människor, yrkesgrupper, som jobbar på att förstärka individernas makt över sin egen tillvaro. Målet för dessa yrkesgrupper, journalister, politiker, ombudsmän med flera, borde vara att göra sig själva överflödiga. Men i själva verket jobbar de frenetiskt på att göra sig själva oumbärliga.
De blir en kader av arbetsskygga obstruerare som hela tiden försöker smita undan arbete, smita undan uppdraget och samtidigt få det att framstå som om de själva är nödvändiga för andras tillvaro. De arbetsskygga anstränger sig för att sätta dagordningen för vad som räknas som framgång, status, lycka, med mera. De arbetsvilliga jobbar aningslöst och oförtrutet på sin egen undergång. De blir oförmögna (fattiga och slutligen orkeslösa) på sitt arbete, arbetsoförmögna.

I alliansregeringens värld är det normala att medborgarna är arbetsföra och arbetar. Den som inte är arbetsför är därför inte normal och därför inte heller frisk. Därmed spelar det ingen roll hur Försäkringskassan ställer frågan. Om du är sjuk (alltså har en diagnostiserad vedertagen sjukdom med ett latinskt namn) eller av psykiska eller fysiska skäl är arbetsoförmögen spelar ingen roll. Är du arbetsoförmögen är du i paradigmet, arbetsför=frisk, arbetsoförmögen=sjuk, att betrakta som sjuk.
De som är arbetsoförmögna kan behöva hjälp att bli arbetsföra. Det kan handla om så olika saker som utbildning, omskolning, medicinsk behandling eller medicinska hjälpmedel. Men det kan också handla om att göra en sjuk arbetsplats eller en sjuk arbetsmarknad frisk så att fler människor blir arbetsföra i den världen.

Marknadsekonomin fungerar inte som den ska. Priset styrs inte av utbud och efterfrågan på en marknad med informerade aktörer. Istället styrs priset av mediala bulvaner och nyttiga idioter. Hur informerade än säljare och köpare försöker vara om efterfrågan och produktion, så styrs priset av massmedial spekulation och konstlade förväntningar.

Skråväsende och monopol är fortfarande högsta mode bland såväl företag som fackföreningar. Fri konkurrens och lika villkor är det värsta de vet. Därför vill de inte ha lagstiftning, utan istället få statsmaktens välsignelse att ruta in (muta in) reserverade områden för sig själva. Ofriheten kanoniserad i demokratins, den fria marknadens och nyliberalismens namn, amen.

För att våga leva på riktigt måste man våga dö på riktigt.

Det går inte att hälla kunskap in i människor. Alla pedagoger vet detta. Kunskap är resultatet av en process i hjärnan. Denna process kräver en önskan att förstå, förmåga att förstå, samt stimuli – input av fakta.
När en elev skolkar är det något som saknas i skolans miljö eller i övrigt, som gör att eleven inte har den önskan att förstå de stimuli som skolan presenterar på det sätt som skolan förutsätter. Att i det läget hämta eleven med polis, för att med tvång försöka stoppa in kunskapen i huvudet är garanterat dömt att misslyckas. Och det är dumt att misslyckas. Särskilt i skolan, särskilt för skolan.

I sina krönikor i SvD gyrerar Göran Skytte mot en allt mer absurd (dogmatisk, ologisk och högröstad) hyllning av kristendomen. En före detta vänsteridiot som blivit religiös idiot. Ack ja, nyttiga idioter i alla länder, förenen eder! kanske är det underliggande valspråket.

Vi kommer aldrig att få någon rätsida på vad som är hederskultur eller hedersrelaterat våld om vi inte analyserar de paradigm inom vilka våra föreställningar rör sig. Inte minst gäller det de övergrepp som sker inom vårt eget hedersparadigm.

Den amerikanska primärvalscirkusen visar tydligt att hippiegenerationen inte producerat några statsmän.

Livet är en kompromiss mellan att göra allt det roliga man vill göra med det samma och så länge man orkar. Och att göra en massa nödvändigt arbete för att leva tillräckligt länge och har råd med att göra det man vill.

Jag har inget emot judar. Men jag tycker precis lika illa om religionen judendom som jag tycker illa om andra religioner. De religiösa judarna hävdar att de är guds utvalda folk och därför är berättigade till särskild hänsyn. Sådant är naturligtvis stötande och det försvårar ömsesidig tillit och förståelse. Det gäller oavsett om man är icke troende eller troende i någon annan religion.

Socialdemokraternas ekonomiska kostym avslöjad: Nude, Nuder, Nudest!

I mytologins värld kallas den figur som skapar liv för Gud. Till vardags kallas hon kvinna.

Det är inte lätt att vara framgångsrik sol-och-vårare i en värld av svarta änkor.

Life is a waste of energy. Liv tycks vara naturens mest omhuldade sätt att skapa entropi. Den totala nivelleringen. Om det finns det finns en Gud som skapat allt detta, var denne i så fall kommunist?

För att bli en framgångsrik politiker ska man inte driva sina egna frågor. Man ska driva majoritetens frågor. Sedan när man blivit vald ska man genomföra sina egna frågor. Det är enda chansen att få som man vill. Därför fungerar inte heller demokratin eller partiväsendet. De fungerar bara som nyttiga idioter och transportkompanier till politiska karriärister. Sorgligt, men sant.

Innan våra riksdagsledamöter får besluta om införande av alkolås i våra bilar, tycker jag att de ska sätta alkolås på röstningsknapparna i sina riksdagsbänkar. Den som är nykter, skötsam och redig i tanken har ju inget att frukta eller skämmas för. Eller hur?
Vågar vi överlåta till partierna själva att avgöra om en ertappad ledamot ska registreras som avstående, eller frånvarande? Ska vederbörande stängas av från riksdagstjänst en månad och suppleant inkallas?

En paradox är den överraskande skillnaden mellan två snarlika paradigm. Till exempel skillnaden mellan man och kvinna. Två paradoxala och symbiotiska paradigm.

En måhända god gissning är att många äktenskap lider av att en eller båda makarna har ett yrkesjag och ett äktenskapsjag som inte går ihop med varandra. Detta skapar lätt inre konflikter. Målkonflikter, intressekonflikter, personlighetsutvecklings-konflikter, ambitionskonflikter, åldrandekonflikter. Då blir förhållandet med partnern naturligtvis också lidande. Ett konfliktfyllt inre leder nästan ofelbart till konflikter med omgivningen.

Visst är det ytterligare ett indicium för min tes om kvinnans överordning att när en kvinna blir sjuk, avlider, eller bara lämnar honom, så blir han alldeles handfallen och hjälplös. Hon är hans fasta punkt i tillvaron betydligt mer än han är i hennes.

Ska vi tillåta en gasledning genom svenskt territorium, då ska den skyddas av svenska myndigheter (KI, SRV, energimyndigheten, militär, polis och rättsväsende). Dessutom ska ledningen upp på land på Gotland och sedan upp på fastlandet innan den går över Öresund. Tillgodoses inte de kraven ska den dras utanför vårt område. Ska det vara så svårt att begripa?

Väck med pattarna! Väck med pattarna?
Arméns heraldiska lejon har kastrerats i den heliga jämställdhetens namn. Ska vi skära brösten av fru Justitia också? Och varför ska hon heta något som påminner så starkt om det avskyvärda patriarkatet som ”fru”? Låt oss offra allt som minner om kön på den politiska korrekthetens altare.

Såväl media som politiska organisationer verkar ha bestämt sig för att det bara finns ett svar: Minska koldioxidutsläppen. Nu måste alla frågor koordineras så att de ger det korrekta svaret. Jeopardy har åtminstone ett tävlingsmoment inbyggt.
Vad händer med samhällen som bara har en regel, nämligen all makt till…? Det må sedan vara Kejsaren, Gud, Rikskanslern, Partiordföranden eller meteorologen.

Putin och hans vänner vinner i det Ryska parlamentsvalet. Kan inte någon säga till på skarpen mot hans sätt att fördärva den tidigare spirande demokratin i Ryssland. Kanske kan Jan O. Karlsson kalla honom för ”Den där jävla kosack-gubben!”

Varför hyser en del av mänskligheten en sådan aversion mot sex att man i praktiken kan kalla dem sexuella anorektiker? De svälter sig självpåtaget från sex i tron att ju mindre desto bättre. Ungefär som matanorektiker. De som gillar sex blir föraktfullt kallade sexmissbrukare. Ungefär som alla vi normalviktiga blir kallade för överviktiga och anses vara ett problem för samhället! Om dessa sexualanorektiker lever singelliv är det väl OK. Men om de lever i ett parförhållande där den andra parten förväntar sig ett normalt sexliv, vad händer då? Kan det bli ett samhällsproblem? Eller är det enbart privat?

Vad är det med de yngre generationerna, cirka 70-talister och yngre och deras förkärlek för förnedringshumor? Har det något att göra med vuxenvärldens antimobbingarbete under deras uppväxt? Den goda viljan fanns där och kanske de grövsta fallen blev uppmärksammade. Samtidigt ledde mobbingövervakningen till att mobbingen förfinades och blev mer subtil så den gick under de vuxnas radar. Nu har det blivit en naturlig del av deras sätt att vara. Kan det vara så illa?

Mina samlade synpunkter på verkligheten och samtiden får lätt omgivningen att tro att jag blivit en fullfjädrad cyniker. Det cyniska i sammanhanget är dock att jag beskriver verkligheten så ärligt jag kan och omgivningen vill inte förstå det.

Kan vi sägas ha en biologisk agenda? Till exempel sex eller fortplantning. Har vi i så fall också en social, en intellektuell, en emotionell agenda och en fysisk aktivitetsagenda? Hur många agendor kan rymmas inom en och samma person? Hur balanserar vi mellan dem? Är agendorna sinsemellan lika för alla människor, men hur vi balanserar dem är det som avgör personligheten? Är det möjligt att kognitivt balansera dem, eller är balansen avgjord av deras respektive inneboende styrka eller instensitet?

Hur förklarar man paradigm matematiskt? Är det när man har två mängder som inte har några snittelement gemensamt? Betyder det att unionen mellan två paradigm är meningslös eller att det gör helheten större än delarna? Holism? Jag är tveksam. Kombiverktyg är aldrig lika bra som specialverktyg. Ofta är det till och med att föredra att vara utan verktyg än att ha ett kombiverktyg. Man bara förstör så att inte ens specialverktygen fungerar sedan.

Sven-Otto Littorin säger nej till sina partikamrater när de vill slopa LAS. Han hänvisar till att det är bättre om parterna själva sluter avtal. Men LAS är en lag, den kan inte förhandlas bort. Därmed finns inget att förhandla om. Vill Littorin och moderaterna att parterna ska förhandla, ta då bort lagen så att förhandling blir möjlig och meningsfullt.

Vad Martin Timells och andra GDS-program gör, är inte att visa vad man kan göra. De uppehåller endast illusionen av att du fortfarande har samma egenmakt som på självhushållets tid. I verkligheten får du inte släppa en fjärt utan tillstånd, om man ska läsa lagen som en äkta paragrafryttare. Den moderna människan har blivit snärjd i tillståndsbyråkrati, licens- och behörighetshysteri.

Detta kommer aldrig religiösa människor att begripa. De tror att de vill väl. Men deras goda vilja är inte min vilja. Därmed blir deras ansträngningar att sprida sin goda vilja till en ond gärning mot min vilja. Det goda blir det rättas fiende. De religiösa lever i paradigmet att religion är något gott. Men vi som inte är religiösa lever i det motsatta paradigmet. Religion är något ont som vi vill slippa. Vi kommer aldrig att nå en samsyn om respektive paradigms innehåll och mening. Det enda vi möjligen kan enas om är att tolerera varandras önskan så länge den endast uttrycks inom den egna gruppen.

Försök inte tänka åt mig. Det klarar jag bäst själv.

Det finns två stora frågor som drar upp stridslinjer mellan människorna på Jorden. Den ena är religion kontra ateism i civil, världslig maktutövning. Den andra är synen på klimat/miljö och efterfrågan på naturtillgångar. Det är min sorgliga bedömning att minst en av dessa kommer att leda till väpnade konflikter, kanske båda. Världskrig av aldrig tidigare skådad omfattning är fullt tänkbart. Vad som sedan återstår är omöjligt att förutse. Att de religiösa människorna driver fram den apokalyps som de varnar för är ingen långsökt gissning. Men vad är naturbevararna beredda att förstöra för att genomdriva sina teser?

Om demokrati är slutmålet för all samhällsutveckling så innebär det också slutet för all samhällsutveckling. Är det därför våra nu hundraåriga demokratier håller på att bryta samman inifrån? För att all utveckling avstannat?

Demokrati som axiom för frihet riskerar att bli en paradox i slaveriets tjänst.

När Carl Bildt skulle bli statsminister talade han om paradigmskifte. Han misslyckades. Kanske för att folk inte förstod vad det betydde. Kanske för att betydelsen eller ovissheten skrämde dem. Nu hör man inte en viskning om paradigmskifte. Men nu genomförs det. Och ingen verkar rädd. För de skrämmande orden är borta.

En allmängiltig förklaring till självmord skulle kunna vara att om man känner sig så djupt sviken av livet så vill man gå sin väg. Precis som den som blir djupt sviken av sin partner vanligtvis går sin väg. Skillnaden är bara den att för att skiljas från livet måste man dö. Det är den stora, avgörande skillnaden i konsekvens. Å andra sidan är det kanske alltid så, att skiljas är att dö en smula. Men att skiljas från livet är att dö helt och hållet.

Moral är bara en fråga om paradigm. Nej, kanske inte bara. Paradigm är den avgörande frågan för vilken moral som gäller. Moral är det karaktäristiska innehållet i ett paradigm. Moral kan variera, liksom alltså även paradigm.

När Madeleine Lejonhufvud får lägga ut texten, då ska män betraktas som skyldiga till allt. Till dess motsatsen är bevisad. Fin rättssäkerhet. Hon kräver aktivt samtycke innan sex. Men inget skriftligt. Hur ska man då bevisa vad som överenskommits. Ord kommer fortfarande att stå mot ord.

Talibanismen i Afghanistan är institutionaliserad moralpanik. Paniken tycks främst gälla den egna moralens tillkortakommande. Sådant har vi också i Sverige. Det ser bara annorlunda ut. Det kan vara hot mot status quo i vår miljö som får moralpaniken att slå till. Att våra vita mäns önskan om en köttbit till middag har en påverkan på miljön. Att de lastbilar som distribuerar smink och damkläder till butikerna körs av män. Vilket gör männen till miljöbovar. Eller barnporr som utlöser krav på förbud mot all porr. Även om den är skapad av och med samtyckande vuxna för andra vuxna.

Rasism och sexism frodas på UD. En kvinnlig utredare har kommit fram till att män är de största miljöbovarna, särskilt vita. Offren för dessa miljöbovar är förstås kvinnor, särskilt fattiga färgade kvinnor. Ett område där männen är grovt skurkaktiga är transportbranschen. Det är främst män som är lastbilschaufförer. Det är också så att män, som väl i genomsnitt väger 15-20% mer än kvinnor äter mer kött. Vilket potentiellt skulle kunna vara skadligt för miljön. Men snälla nån, sämre bevis på en könsbunden miljöbrottslighet får man väl leta efter. Om det är på detta sätt UD vill presentera oss svenskar för omvärlden, då kan man lugnt konstatera att med sådana vänner behöver vi inga fiender.

Filmcensuren vill lägga ner sig själva, justitieministern vill censurera porr. Är det dagens ironi?

Såg Fry’s program om bipolaritet. Jag undrar om man kan vara mikro- och makrobipolär. Alltså att ha små, men tydligt åtskilda, episoder med täta intervaller, respektive större episoder med längre intervaller. Om så är fallet, kan man då också ha en kombination av dessa? Kan man då tänka sig att man kan ha både och, med överlagring och samverkan. Ungefär som ebb och flod för tidvattnet, beroende på månen, mikro-bipolaritet. Springflod och springebb som ju är flod och ebb förstärkt av solens inverkan blir då motsvarande makro-bipolaritet i kombination med mikro-bipolaritet. Man får här bortse från jämförelsens haltande dimensioner i effekt och endast se till överensstämmelsen i periodicitet. Kan det vara så att risken för självmord är som störst vid springebb-bipolariteten? När de stora destruktiva känslorna får extra skjuts av de små?

Den som blir utbränd ”går” inte in väggen. Den som blir utbränd är en person som springer in i väggen om och om igen. Entusiastiskt Det är en person tror att allt är möjligt. Han får sin självbild bekräftad av att ge sig på allt som står i vägen. Efter att ha sprungit in i väggen tar han lite längre ansats och lägger lite mer energi i steget och så springer han i väggen en gång till. Slutligen kollapsar han redan i anloppet mot väggen, och fattar ingenting. Det är då han är utbränd. Det är då han måste få hjälp med att hantera sina egna begränsningar, sin egen mänsklighet och med att förstå sig på väggar. Att omdefiniera sig själv.

Bästa sättet att minska den press som ger frustration och utbrändhet, är att vilja mindre men prestera mer av det du vill.

Problemet med borgerliga regeringar i Sverige är att då blir vi utan en fri och granskande press. De borgerliga tidningarna blir maktens megafoner. Troligtvis för det mesta av egen vilja och i den ”goda” vanföreställningen att det gynnar Sverige om de kan bidra till att en borgerlig regering blir omvald. Samtidigt fortsätter den socialdemokratiska pressen sitt nedärvda uppdrag, att hylla socialdemokratin, oavsett om den gör rätt eller fel, vad som är sant eller falskt om verkligheten.

Den som har minsta gnutta inlevelseförmåga inser enkelt att en nation där i princip alla medborgare för bara 100 år sedan var nybyggare värdesätter sin 4wd pick up. Att Svenskarna, med sin liknande inställning till självständighet och aktiva fritidsintressen också gör det i allt högre grad, kan inte heller förvåna någon.

Lagen om att läkare ska rapportera deprimerade vapenägare till polisen så att vapnen kan omhändertas, kan vara helt kontraproduktiv. Man får på goda grunder anta att den som har vapen har dessa för att vapnen till jakt eller skytte, är en källa till glädje och avkoppling. Inför hotet om att mista, kanske sitt enda nöje i livet är det stor risk att man fördröjer den deprimerades vårdkontakt och att sjukdomen därigenom försvåras. För den som av psykolog bedöms som självmordsbenägen, kan det även vara så att den personliga vetskapen att om livet känns för svårt så finns det en trygghet i att man har ett pålitligt sätt att avsluta det. Denna vetskap kan utgöra precis den gnutta trygghet som krävs för att man ska orka fortsätta. Då kan det, som var och en förstår leda till ödesdigra konsekvenser att ödelägga denna trygghet.

Om man skulle vända på könsrollerna i dr. Jekyll och mr. Hyde, skulle man förmodligen upptäcka att det inte behövs någon specialdryck för att framkalla monstret. Det räcker gott med vanlig PMS.

Alla eventuella värden med livet är fiktiva och subjektiva. Någon har sagt att livet tycks vara naturens effektivaste mekanism för att sprida energi. Därigenom fullföljande en av termodynamikens grundlagar. Om det är gott eller ont, meningsfullt eller inte, undandrar sig min bedömning. Men om jag skulle gissa, så är min gissning att det också är betydelselöst.

Coolness is not dependent of age. Most people will understand that before they hit 30. Those who don’t will when they’re hit by 40.

Europas folk måste börja inse att vi hör ihop och därför måste lära oss umgås och uppträda tillsammans på ett vettigt sätt. Både folket och politikerna måste inse att den Europeiska Unionen inte kan vara av samma typ som den Sovjetiska unionen och inte heller en federation av samma typ som den Amerikanska. Bland annat de många språken och den långa historien av krig och andra motsättningar gör det omöjligt.
Det är likväl dags att lägga grunderna för det som ska bli européernas gemensamma framtid. Här måste stor vikt läggas vid långsiktigt hållbara juridiska ramar för individens rätt i förhållande till myndigheter på alla nivåer och i alla delar av unionen, liksom gentemot andra medborgare och företag.

Är det så att kvinnorna gör allt för att kontrollera männens sexualitet? Förr var beskyllningar för att vara far till ett illegitimt barn det värsta en man kunde råka ut för. Det fanns små eller inga möjligheter att verifiera sanningshalten i påståendet. Sedan fick vi bra preventivmedel och DNA-teknik. Nu är den vägen till att kontrollera mannens sexualitet stängd. Samtidigt har våldtäkt seglat upp som det män ska vara rädda för att bli beskyllda för. Stigmatiseringen av en sådan beskyllning är socialt katastrofal. Nästa steg i utvecklingen mot kvinnans totala kontroll av mannens sexualitet är redan aviserad. Han ska inte få titta på bilder på nakna kvinnor och därefter inte ens få tänka på dem. Hjärnforskningen är på god väg att tillhandahålla övervakningsinstrumentet.

Livet är en räcka skulder. Som barn får man betala för sina föräldrars misstag. som vuxen får man betala, först för sina egna, sedan för sina barns misstag.

Objektivt betraktat så saknar livet, allt liv, mening. Men det är inte så livet ska betraktas. Livet måste ses i ett subjektivt perspektiv för att bli begripligt. Ja, livets mening skapas av subjektet, i subjektet.

Nyss, är den obeskrivliga perioden mellan nutid och historia. Där avståndet är för kort för perspektiv, men för långt för korrekta minnen. Där sambanden är oklara eller missuppfattade. Nästan som ett glapp mellan reptilhjärna och hjärnbark. Nyss var detta en fräsch och nydanande tanke. Snart är den sönderanalyserad och uttjatad. Sic transit gloria mundi.

Är det inte märkligt att det lyckats att ställa mannen i skamvrån så till den grad att patriarkat per definition är liktydigt med ondska? Underförstått representerar matriarkat det goda. Den goda modern. Men en god fader tycks inte längre vara en möjlig figur. Varken i sinnevärlden eller i den verkliga. Fader vår blir bara ett dåligt skämt. Det som egentligen kritiseras i de så kallat patriarkala strukturerna är ju egentligen auktoritära strukturer. Det riktigt märkliga är att de som lyckats demonisera patriarkatet har velat behålla det auktoritära men ersätta det med feministisk auktoritäritet. I stort sett har de också lyckats med detta.

Att vara klassiskt liberal är svårare än att balansera på en knivsegg. Det är att balansera på en nålsudd, utan att bli spetsad. Det handlar om individens frihet med ty åtföljande ansvar och omsorg om sin nästa. Alla de som kallar sig något annat liberalt, som ny-, social- eller exempelvis libertarianer har redan fallit ner i avgrunden av särintresseliberalism. De andra politiska inriktningarnas förakt för individerna ska vi bara inte tala om.

Jag har klagat mycket på att alliansen tycks anstränga sig för att leva upp till nidbilden av borgerligheten, att de bara gynnar redan rika och straffar fattiga. Att de bestämt sig för att lägga ner ekobrottsmyndigheten är väl en indikation så god som någon. För mig har det fina med borgerlighet alltid varit individens frihet, inte penningens. Alliansen verkar inte ha någon som helst respekt för individen. Det är bara pengarna som dyrkas, dansen kring varje tänkbar guldkalv är i full gång. Har inte ens kd något att erinra mot detta?

I de etablerade demokratierna minskar valdeltagande och partianslutning. Statsvetare världen över undrar varför. Jag har svaret klart. Allt det jag beskriver på denna sida är en del av detta. Politikerna och deras tjänstemän tar till sig för stor makt. De snor, knycker, stjäl, konfiskerar, välj själv det ord som passar bäst, makt och frihet från medborgarna. De har alla glömt, eller valt att ignorera Rousseaus förslag till samhällsfördrag. Det personliga, där var och en individuellt själv anger på vilka premisser de överlåter makt till staten. Men det är det folk vill ha. Egenmakt. När politiker tror att de gör något gott är det vanligt att folk uppfattar det som en försämring, ett ingrepp i deras frihet. Det goda är med andra ord ofta det bästas fiende i politiken. Om en solidarisk nattväktarstat kan tänkas, vore det nog idealet.

Det räcker inte med att byta socialdemokratisk ledare. Det allra viktigaste är att bryta nomenklaturans makt. Att få bort alla sossar som sitter i alla föreningars styrelser och på andra poster i samhället, där de bromsar utvecklingen för att istället vårda socialdemokratiska partiintressen.

Olof Palme var för det svenska folkhemmet vad Robespierre var för Franska revolutionen.

Jag läste en krönikör som menade att strebern är vår tids hjälte. Det är nog i mycket trånga kretsar det. Däremot är framgångsrika idrottare hjältar i de breda folklagren. Åtminstone de idrottare som inte dopat sig till framgång. Med dem vet man att de tagit sig fram till toppen på egna meriter. Till skillnad från strebern som väl vanligtvis gjort det genom att snylta på andras arbete och bekostnad.

Jag har aldrig litat på allt för välklädda män. De är precis som kvinnor med silikontuttar. De har skaffat sig ett attribut, för vilket de saknar verklig täckning, blott och bart i avsikt att på ett manipulativt sätt skaffa sig fördelar.

När politikern Al Gore vid oscarsgalan tog emot priset för sin lögnaktiga film om sanningen, påstod han att klimatfrågan inte handlade om politik, utan enbart är en fråga om moral, så betyder det egentligen att det enbart är en fråga om politik och inte ett enda dugg är en fråga om moral.

Klimathetsarna oroas över att glaciärer smälter. Oron motiveras med att glaciärerna fungerar som vattenreservoarer. Utan dem finns risk för torka. Men där glaciärerna funnits och även flerestädes nedströms måste väl finnas gott om plats att bygga vanliga vattenreservoarer. På så vis kan årstidsvariationer jämnas ut och torka undvikas. Vadan denna tanke- och handlingsförlamning? Hellre brödlös än rådlös, lyder ett gammalt ordspråk. Det gäller mer än någonsin i klimatfrågan.

Det skiljer en avgrund av ofrihet mellan att inte få köra bil onykter och att inte kunna köra bil onykter. Till exempel för att alla bilar har alkolås. Däri ligger alltså en avgrund av ofrihet i tilliten människor emellan och från statsmakten gentemot medborgarna om rätten att själv få ta ansvar för sina gärningar och att inte få ta eget ansvar. Resonemanget kan appliceras på vitt skilda områden av livet i konungariket Sverige.

All civilisation, varje samhälle är naturligtvis en kompromiss mellan darwinistisk egoism och ögontjäneri. Ett samhällsfördrag alltså.

Oscar Wilde sa att alla pratar om vädret men ingen gör något åt det. Nu finns det folk som vill göra något åt det. Ja, det vill säga att de vill tvinga oss andra att göra något åt det. De försöker bygga karriärer på att sälja något till oss som vi aldrig kan ta på och aldrig kan kontrollera att vi fått vad vi betalat för. De kunde lika gärna sälja luftslott. Javisst ja, det är ju precis det de gör!

Livet är motsägelsefullt. När man är liten och har fullt med spring i benen, vill de att man ska vara stilla. När man är tonåring och bara vill slappa, vill de att man ska aktivera sig. När man är ung vuxen och vill börja tjäna pengar till nöjen, vill de att man ska plugga för att kunna tjäna mer pengar sedan. När man blir förälder och vill vara med barnen, vill de att man ska jobba, dra in pengar och betala skatt. När man blivit etablerad på arbetsmarkanden, vill de att man ska lämna plats för yngre förmågor. När man ska gå i pension och få vila sig efter ett långt liv, vill de att man ska jobba lite till. Så att inte belastningen på de yngre i skattekollektivet blir så stor. När man blir skröplig och vill dö snabbt, vill de att man ska bli vårdad till ett långt lidande innan döden. Fröding hade helt enkelt rätt om Stôlliheta i Väla.

Om det finns något gudomligt hos människan, om det finns någon gudomlig plikt eller uppgift för oss. Så måste det vara kvinnornas värn om livet, det levande. Och deras rättfärdiga kamp för att få oss män med i den kampen.

Det påstås att det är närvaron av gentlemän som skapar ladies. Kanske blir det lite galet om vi ska bena ut vem som är hönan och vem som är ägget i den ekvationen?

Elsa Dunkels, doktorand i Umeå, säger att man inte kan lösa mänskliga problem med tekniska lösningar. Månne det även gäller fortkörning? Hastighetskameror är kontraproduktiva?

Om det ska rangordnas någon rättvisa i anspråken på privilegier för ursprungsbefolkning, så borde det väl vara så att de som senast blivit inkorporerade eller ockuperade har störst rätt. I så fall borde väl skåningarna ha större rätt till ursprungsbefolkningsprivilegier än vad samerna har? Visar inte detta rätt tydligt på det absurda att i en demokrati diskutera tanken på särskilda privilegier med hänsyn till ursprungsrätt?

Vi lever endast på dödens goda vilja. Med dödens goda minne, att en dag, när som helst, kan vi inkasseras.

Man måste ha klart för sig att de som är framgångsrika kapitalister, affärsmän, säljare, förhandlare och liknande, i allmänhet har sämre empatisk förmåga än dem som inte nått samma framgång. Skillnaden är naturligtvis särskilt tydligt gentemot dem som valt att inte ställa upp i det racet, som valt andra yrken. Jag lägger ingen moralisk värdering i detta konstaterande. Man kan göra det. Om man ska göra det är en politisk fråga. Men för den individ som skall växa upp och ge sig ut i arbetsliv och sociala konstellationer är det nödvändigt att känna till sanningen om detta förhållande, så att man kan anpassa sin egen strategi till denna verklighet.

Är det inte märkligt att moderaterna vaskar fram så många manliga neandertalare till ledande positioner? Nej visst ja! Det är ju en del av deras ideologi. Men är det inte konstigt då att det är ungefär på samma sätt med socialdemokratin? Nej visst ja! De är ju bara andra sidan av ett mynt präglat av ett sado-masochistiskt förhållande på höger-vänsterskalan.

Tonen i klimatalarmisternas propaganda börjar nu närma sig Lucys i Snobben motto: ”If you can’t be right, be wrong at the top of your lungs!”

Såg Annaklara Bratt i morgon-TV tycka att julbocken är ett bevis på patriarkatets förtryck, en fallossymbol för heterosexuella vita män och att bocken borde ha bränts som protest mot detta. Ööh? Borde inte hon vara glad för alla heterosexuella vita män som utgör hälften av hennes stamtavla? Annars skulle hon ju inte finnas till, liksom. Och då skulle hon inte kunna häva ur sig sådana där überkorrekta politiska plattityder!

Det är endast för liberaler som politik handlar om att fördela makt. För alla andra handlar politik om att ackumulera makt.

Miljöfrågor är politik. Feminism, trafikfrågor, ursprungsfolks och minoriteters rättigheter, nykterhets- och drogfrågor är också politik. Ingenting annat än politik. Politik med specialinriktning är inget annat särintressepolitik med avsikt att skaffa sig större inflytande än vad som annars skulle vara möjligt i en majoritetsdemokrati.
Att dessa frågor ofta drivs med skam- och skuldbeläggningsretorik visar bara ännu tydligare att den är orättfärdig. At de som driver dessa frågor innerst inne är medvetena om att luras för makt och egen vinnings skull. De hangarounds som utgör alibimängden är däremot med för att det är en grej där det händer saker och om man sköter sina kort rätt kan man få sex med häftiga människor. Coolt! Eller? Kanske är det bara ett fullständigt aningslöst sätt att förstöra demokratin.

Jämställdhet är en omöjlig paradox. Jämställdhet är ett specialfall av jämlikhet som kräver särbehandling gentemot annan jämlikhet. Därmed faller gemenskapen med jämlikheten. Jämställdhet är ett särintresse för egoister. Jämlikhet är ett allmänintresse för demokrater. Omhuldat främst av liberaler.

Det finns nog ingen kunnig och intelligent sosse som vill bli partiledare. Alla sådana inser att det kommer att bli en ökenvandring i opposition, där man samtidigt ska förnya ett förstockat och försoffat parti. Denna process kommer att ta mer än en mandatperiod. Om inte de borgerliga gör bort sig totalt så kommer de att vinna även nästa val. Då kommer denna partiledare att förlora ett val och aldrig bli statsminister. Därefter byts vederbörande ut. Sossehistorien kommer att döma denna partiledare, även om hon blir partiets allra största förnyare och kanske rent av räddare, som en förlorare. Vem vill slita arslet av sig för otack i lön?

SvD hade en liten sammanställning om hur klimatförändringar utplånat stora civilisationer. En sak som framkom av texten men som inte poängterades särskilt är att det nästan uteslutande är komplexa stadsbildningar, urbanisering, som drabbas. Självförsörjande landsbygd klarar nästan vad som helst.

Skola och utbildning är ett sätt att administrera hälsa till samhällskroppen. Ett slags vaccinering. Men det förutsätter att recipienterna utvecklar rätt reaktion på den inokulerade dosen. Skola och utbildning är dock en betydligt mer komplicerad process än vanlig immunologisering. Felaktiga (oförutsedda, på grund av bristande insikt hos administratören) reaktioner hos många av samhällskroppens celler kan medföra cancerliknande tillstånd som resulterar i kroppens kollaps. Orsakad av samhällets egenmedicinering.

Vi lever i ett trygghetsfixerat samhälle. Vi får inte själva välja vilka risker vi ska ta. Vi får inte ens välja att ta risker! Att ta risker och lyckas är dock en gammal etablerad väg till lycka och framgång. Individuella, för samhället små risker är en effektiv säkerhetsventil som håller medborgarna på gott humör. Det samhälle som på konstlad väg försöker eliminera alla risker, all risk, tar en förskräckligt stor risk.

Samerna vill att Sverige ska skriva på en resolution som ger dem särskilda privilegier som ursprungsbefolkning. De vill ha majoritetsrätt utan majortitetens ansvar. De vill ha andras förmåner men inte deras ansvar. Samtidigt vill de behålla sina egna förmåner utan att dela med sig till andra. Låter inte särskilt rättvist, eller demokratiskt.

Feminismen är inte alls en rörelse för alla människor som en del av dem hävdar. Själva beteckningen avslöjar ju att det rör sig om ett särintresse, för kvinnor. Men egentligen inte ens för alla kvinnor. Även om så vore så är den inte ett intresse för halva befolkningen. Feminismen har nämligen glömt bort barnen. Feminismen är framför allt en rörelse för egoistiska kvinnor som är missnöjda med vad de lyckats åstadkomma av egen kraft. Ett slags prinsessor som vill ha makten att säga ”Off with their heads!” De vill tillbedda och dyrkade, och de vill kunna svara med otidigheter. Tyvärr ”ladies”, jag är inte intresserad.

Klimathajpen kommer ofrånkomligen att sätta fingret på det ohållbara med urbaniseringen. Det är enkelt att vara på Stureplan och tycka att befinner sig i Världens centrum. Helt enkelt för att de man umgås med och tar intryck av, också befinner sig där. Men Stureplan är inte mer centrum än Femman i Göteborg, Pildammsparken i Malmö eller Kvikkjokks kyrkplats.
När den uppskrämda majoriteten till slut har förbjudit bilar för att skydda atmosfären kommer de att upptäcka att de också blir utan en massa varor. Att ekonomin går ner för att allt för få har något att köpa för.

Miljöpolitik är ingenting annat än ett alternativt sätt att göra anspråk på makt.

Den borgerliga alliansregeringen har en klart bättre problemformulering än den gamla sossekonstellationen. Men hittills har det inte hjälpt dem att formulera bättre svar.

Kalla gärna mina funderingar om feminimsen för backlash, om det roar er. Det jag säger är dock en mild västanfläkt mot all den lashing (pisk) som män får utstå från kvinnorna.

Ju fler människor som slutar reflektera över lagarnas legitimitet, desto fler tokiga lagar får vi. Ju mer vi passiviseras och tror att vi inte kan tänka själva, att politikerna beslutar för vårt gemensamma bästa, desto mer inflytande får särintressena och deras politiker.

Nu har vi fått en ny regering, som inte kommer att göra någon avgörande skillnad. Även detta gäng har den mycket tydligt uttalade ambitionen att bestämma åt oss. De kommer inte att försvara eller öka vår frihet. Det enda vi får är nya alternativ att välja på i den valfrihet som de bestämmer att vi ska ha. I varje riksdagsval och kanske i synnerhet vid varje regeringsskifte, så minskas vår frihet med ett avgörande klick i den spärrmekanism tydligen bara kan gå åt ett håll.

Den institutionaliserade goda viljan kommer att bli såväl frihetens som demokratins död.

Tyvärr finns det ett litet antal människor som förpestar tillvaron för mänskligheten. Det är de få men ofta inflytelserika som inte står ut med tanken på att andra har något. De som inte är nöjda förrän de själva har allt. Störst skada gör de som politiker, företagare och militärer. Därför är det också det de oftast blir. Därmed inte sagt att alla eller ens de flesta inom nämnda yrkesgrupper är sådana.

Nu har socialdemokraterna fåt sin interna hemsida buggad av folkpartiet. Partisekreterare Ulvskog jämför det med att bli våldtagen. Förutom att det är en skymf mot alla våldtäktsoffer, så är det en logisk kullerbytta från partiet som starkast verkat för datalagringsdirektivet, övervakning och intrång i andras digitala kommunikationer. Det är partiet som var skyldigt till IB affären och andra spionerier på medborgarna, kartläggningar och åsiktsregistrering. Inte för rikets säkerhet, utan för partiets egoistiska taktik och strategier.
Det måste göra ont att kasta sten när man sitter i ett sådant glashus.

En amerikansk undersökning har visat på minskat antal våldtäkter sedan porr blev tillgängligt. Inte så märkligt egentligen. Porr är liksom alkohol, tobak och andra droger ett stimulantia som kan minska spänningar. Men som med alla stimulantia finns det bruk och missbruk. Det gäller att veta skillnaden och inte låta missbruket ta överhanden.

De borgerliga hade inte kunnat skicka en bättre torped att förstöra vänstern än Gudrun Schyman. Först blir hon vänsterns och kvinnornas guru. Sedan lämnar hon vänsterpartiet och splittrar det. Därpå samlar hon tokfeministerna i ett parti som hon leder. Inget av dem kommer in i Riksdagen.
Hon är ett lysande exempel på att det kan vara effektivare att påverka ett system inifrån än att gapa och skrika på det utifrån!

Att feminismen är ett slags vänsterprojekt framgår tydligt av likheten i attityd gentemot det egna väljarunderlaget. Vänstern vägrar hålla de sina för myndiga. De ska överlämna sin myndighet till sina representanter och sedan ska de bara arbeta, hålla käft och göra som de blir tillsagda. På samma sätt uppträder feministerna mot de kvinnor som har en avvikande mening eller egen vilja.
Kollektivistisk, one-size-fits-all-politik i sin prydno. Kan det bli mer vänster än så?

Oavsett politiskt system är det alltid den starkes rätt som gäller. Vad som är styrka varierar. Muskelstyrka, ekonomisk styrka, tankekraft, eller numerär är styrka som är viktig i olika sammanhang. Du kan säkert själv räkna ut under vilka förhållanden den ena eller andra styrkan är viktigast.

Vi ska alla dö. Våra kroppar ska multna bort. Denna regel gäller för alla, utan pardon. Paradoxen är att livet, inte vart och ett av våra liv, men livet som sådant aldrig dör. Ständigt övervinner livet döden. Om och om igen triumferar livet. Det är nog det mest fascinerande med livet.

Hur ofta ska vi bli lurade av politiker som erbjuder sig att koka oss en soppa på en spik? Vi tvingas tillhandahålla alla ingredienser och de rånar oss på allt vi har. Det är samma visa oavsett om det är politiker från vänster eller höger som kokar soppan.

Varför uppvisar så många borgerliga debattörer en megaloman avundsjuka? De vill lägga beslag på andra människors pengar, hälsa, glädjeämnen och livsluft. Särskilt när det gäller dem som har mindre än de själva är avunden stor. Inför dem som har mer är däremot vördnaden och anpassligheten stor. Man predikar lika värde, men är inte beredd att göra verklighet av sina ord.

Det är skillnad på den goda viljan och den självgoda viljan.

Hela ansatsen att måla upp miljöförändringar som ett hot är ett kolossalt feltänk. Var och en som på minsta sätt kommit i kontakt med mental träning eller någon annan form av mental förberedelse för ett projekt, en uppgift eller en förändring, vet att det enda förhållningssätt som är konstruktivt och produktivt, är att betrakta förändringen som en möjlighet. Miljön förändras, än se’n? Låt den! Hur ser våra möjligheter att dra nytta av förändringen ut? Det är den avgörande och centrala frågan.

Miljöargument används för att rättfärdiga kollektivisering av medborgarna och minska individuell frihet. Visst låter det märkvärdigt likt kommunism? Visst är det tankeväckande att många desillusionerade vänstermänniskor idag är miljö- aktivister, -politiker, -forskare, -debattörer?

Med mp-kongressens beslut att söka regeringsposter med vilken konstellation som helst har miljöpartiet gjort sig till Riksdagens villigaste hora.

Folket röstade på Lordi i melodifestivalen. Världens största bög- och bimbofestival fick en knäpp på näsan. Än se’n? Vi får alla tåla att bli knäppta på näsan då och då. Varför skulle schlagerbögar och sjungande barbiebimbos vara undantagna?

Allt för vanligt, tycks det mig, är att strävan för rättvisa och jämlikhet mellan könen ersatts av en perverterad uppfattning att kvinnor är överlägsna män, men samtidigt undervärderade och överutnyttjade, samt att de därför ska lyftas, ja rent av tvingas, fram till positioner som de inte nått på egen hand, eller kanske ens begärt.

Min tro består. Min tro består av en del ateism, en del nihilism, en del idealism, en del liberalism, en del holism, en del individualism, en del kapitalism, en del skepiticism och en del annat. Min tro består.

Staten, nej inte du och jag, utan den anonyma maktapparaten bestående av politiker och tjänstemän med oredovisade och onämnbara agendor, satsar stenhårt på propaganda som ska vänja oss vid trafikövervakning. Men trafiken är inte målet eller ändamålet. Målet är att vi ska känna oss trygga med övervakning i alla situationer och sammanhang. Då blir det mycket enkelt att införa storebrorssamhället i full skala.
Vill vi markera vårt ogillande av detta är det läge att låta dem veta av vårt missnöje med de 700+ nya hastighetskamerorna. Nej, jag uppmanar inte till brott. Däremot uppmanar jag alla frihetsälskande människor att brainstorma för att komma upp med idéer om hur vi kan göra dessa kameror verkningslösa i deras diktatoriska plan.

Frågan är om inte kvinnor och män, honor och hanar, egentligen är två skilda arter eller åtminstone raser. Det finns ett antal genetiska skillnader. Inte bara de uppenbara olikheterna som har med fortplantningen att göra. Det finns även påvisbara skillnader, både fysiskt och psykiskt angående hjärtsjukdom, benskörhet, muskelstyrka, kroppsfett, risktagande med mera. Kanske är vi två arter som lever (försöker) i symbios? Är hermafroditen i så fall den felande länken?

Vi betalar världens högsta skatter för att få tillgång till god och adekvat vård. Det enda vi får är usel administration av vårdköer.

Om sossarna framhärdar i att alla jobb ska vara heltids åretruntarbeten så måste naturligtvis LAS ändras så att provanställning kan sträcka sig över ett helt år. En arbetsgivare måste kunna utröna om en nyanställd passar för jobbet under alla årstider och behov.
Detta gör centerns förslag överflödigt och sossetjänstemännens förslag från AMS om fler helårspraktikplatser till lägre lön för nyexaminerade ungdomar känns bara som löjligt partitaktiserande.

Vad ska man välja för parti i höstens val, nu när partierna inte längre vill föra någon politik? De är ju bara intresserade av att bli hyllade av sensationsjournalister, eller i vart fall inte nedsablade av krönikörer med förnedring som specialområde. Väljarna? Äh, de får väl som vanligt klara sig själva bäst de kan!

Det verkar som om pojkar kan bli mer självständiga, i betydelsen fria, än flickor. Medan flickor kan bli mer fullständiga i sig själva, självtillräckliga i en positiv bemärkelse, än pojkar. Detta gäller naturligtvis även, eller kanske i än högre grad män och kvinnor.

Jag skulle vilja sjunga lagomhetens lov. Om jag kunde göra det utan att det lät som en lovsång till det mediokra. För vad är anständighet, om inte lagom. Men anständighet kan aldrig vara medioker.

Det verkar som om förnedrings-TV samt sensationskrönikörer i radio och tidningar fått de flesta ungdomar och även en del äldre att glömma bort den grundläggande anständighetsprincipen för debatter, att skilja på sak och person.

Livet är för komplicerat och motsägelsefullt för att kunna beskrivas med några få enkla principer. Det är snart den enda princip jag vågar hävda.

Feminister blir allt mer svarslösa när man konfronterar om vari orättvisorna består som de anser sig bekämpa. Jämlikheten och rättvisan visar sig allt oftare vara så god som man kan begära, med tanke på att vi trots allt är både olika som kön och som individer.
Ett av de argument som mest envist håller fast vid är lönediskriminering. Nu visar det sig att kvinnor som anställts som chefer inom kommuner och landsting de senaste två åren har fått högre löner än sina manliga kollegor. Detta enligt Dagens Samhälle nr 5/2006. Dags att börja kräva positiv särbehandling för männen?

George Orwell varnade i 1984 för att vi skulle mista vår frihet genom övervakning och uppifrån kommande förtryck. Aldous Haxley beskrev i Du sköna nya värld hur förströelsemedialiseringen skulle göra oss passiva och likgiltiga inför vår egen frihet. Nu har det värsta av allt inträffat, nämligen att båda hade rätt.
När några av oss upptäcker vad som håller på att hända med vår frihet och vår demokrati genom övervakning, beteendestyrande teknik och maskerad censur, då kan vi inte väcka en majoritet mot detta. Majoriteten sitter redan passivt i sofforna framför tv-apparaterna och sväljer allt nonsens utan att blinka.

Till skillnad från tidigare årtiondens medborgarrättsrörelser, som gick ut på att inkludera utanförstående grupper i samhället, så går feminismen ut på att exkludera män ur kvinnornas liv. Detta passar säkert bra in i de lesbiska kvinnornas idealsamhälle. Men hur passar det egentligen för de heterosexuella kvinnorna?

Vägverket hävdar att allmänheten ser fortkörning som ett allvarligt problem. Jag tror att de har helt fel. Jag tror att vid undersökningar så har man inte tillräckligt tydligt separerat frågan hastighet från frågan om dåliga omkörningar/möjlighet till bra omkörningar i hög fart.

Nu talar svenska kvinnor om hur duktiga de svenska kvinnorna har varit i OS. De har varit bättre än de svenska männen och bättre än kvinnor från nästan alla andra nationer. De menar att detta är ett bevis på att svenska kvinnor måste mötas med mer respekt och bättre villkor för träning och tävling.
Som jag ser det, så är det snarare ett bevis på att svenska kvinnor redan idag möts med kanske de bästa villkoren och den bästa respekten som några kvinnor i hela världen får. Visst det kan säkert bli bättre på vissa punkter. Men någonstans går gränsen där svenska kvinnor kräver prinsessbehandling istället för jämlik respekt.

Frågan om vad som kom först, hönan eller ägget, blir meningslös om inte tuppen redan varit där.

Det kategoriska imperativet förutsätter att tvång är frihet. Det kategoriska imperativet anses bevisat av att frihet tvingar till det goda. Men det förutsätter en axiomatisk godhet, ett bestämt paradigm. Frihet kräver inget paradigm, annat än friheten, därmed blir uttryck som kategoriskt imperativ bara nonsens.

I all träning av kreativitet talas det om vikten av att tänka utanför boxen. Väldigt få talar om vikten av att tänka utan box. Det är normativitetens största bedrägeri mot människorna, att man planterat föreställningen att det finns en box som man kan tänka innanför eller utanför. Sanningen är att det finns ingen box.

Insikten om den egna dödligheten får somliga människor att bli extra försiktiga, så att de inte ska dö i onödan. Andra blir mer äventyrliga, så att de inte ska ha levat i onödan. Jag tillhör nog mer den senare kategorin.

Dras kvinnor till män med pengar? Dras flugor till skit? I båda fallen handlar det om att det de ser kan trygga avkommans uppväxt.

Att bli liberal är bara en bekräftelse på giltigheten av det kategoriska imperativet.

Det ryktas att militanta feminister har uppfunnit en hanlös single-action revolver. Den kan laddas men aldrig avfyras. En sex-skjutare, utan skjut.

Många feminister ser patriarkala mönster på samma sätt som vidskepliga människor ser spöken mitt på ljusa dagen.

Hells Angels, Bandidos, maffia och annan organiserad brottslighet har kunnat växa fram enbart för att medborgarna allt för godtroget lämnat ifrån sig makten över sin vardag till staten. Hade medborgarna själva och lokalt organiserat sig för att värna om sin frihet och sin trygghet hade dessa skurkar inte fått någon chans att etablera sig. Om varje by har sina egna samurajer och alla invånare utvecklar sitt personliga mod, så kan man framgångsrikt försvara sin frihet.

Man måste i alla fall erkänna att bilindustrin gjort vad de kan för att hjälpa dyslektikerna. Snart finns inte en enda modell kvar med ett namn som går att uttala. Det är bara meningslösa bokstavs- och sifferkombinationer, S80, A4, STS, ETC.

Åsa Romson och mp hävdar att trängselskatten är ett lyckat sätt att visa att det är rättvist att sno en massa miljarder i skattepengar från hela svenska folket, plus ett antal miljoner från bilister som besöker Stockholm, samt att sedan spendera en liten del av dessa pengar på förbättrad kollektivtrafik. I mina öron låter det först och främst inte rättvist att subventionera Stockholms kollektivtrafikanter på detta vis. Vidare verkar det vara ett ytterst ineffektivt sätt att rusta upp denna kollektivtrafik.

Nu har man i England åtalat en imam för att han i en moské försökt uppvigla sina troende. Jag har inte hört några kristna religionsfrihetsivrare protestera mot detta. Inte heller har jag hört någon påstå att England nu får skämmas inför det internationella samhället.

Vägverket kastar fram en trevare om nya hastighetsgränser, med steg om 10 kmh. När man hör argumenten för förslaget känns det som att mitt förslag med rekommenderade hastighetsgränser passar bättre till argumentationen. Med en möjlighet för bilföraren att själv avgöra om han kan köra lite fortare eller bör köra lite saktare än det som står på skyltarna får man en bättre anpassning till såväl rådande förhållanden som till olika förares körförmåga. Mitt förslag är att siffran på skylten ger rekommenderad högsta hastighet, plus/minus 50%.
Man slipper också använda den myckenhet övervakning av hastigheterna som idag tar resurser. Istället kan trafikpoliser ägna sig åt att kontrollera nykterhet, bältesanvändning, teckengivning och uppförande i allmänhet.

Det verkar som om det uppstått en prestigekamp mellan immigrationsverket och media. Därav de förras firande när de lyckas genomföra en avvisning av någon som är omskriven.

Sverige är monopolismens förlovade land. Monopolistiska företag får den lindrigaste beskattningen och de största förmånerna av alla företag. Detta förhållande används för att legitimera en monopolistisk fackföreningsrörelse som legitimerar och lierar sig med ett statsbärande parti som i praktiken har monopol på den politiska makten. Resultat: folket är totalt förslavat och sjunger aningslöst sin härskarens lov.

Om det är sant att det är kränkande att äta negerbollar, varför är det då inte kränkande att äta hamburgare, parisare, wienerbröd, Gustav Adolfsbakelse, Napoleonbakelse, prinsesstårta, biff tartar eller wallenbergare?

När hovrätten sänkte ersättningen till den 14-åriga flickan som blivit förförd/våldtagen av sin mors pojkvän, så var det inte ett uttryck för att våldtäckt av barn är mindre allvarligt. Tvärtom, skadeståndet är fortfarande högt. Men hovrätten gjorde en markering. Att med den nya lagen om våldtäckt mot barn så vill man inte vara inflationsdrivande på skadestånden och man ville inom praxis reservera ett manöverutrymme för domstolarna till kommande mål när våld verkligen använts.

När liberaler ska presentera sina friheter så har det en tendens att spåra ur, så att det antingen är kapitalet som har rätt vara friare än människan eller så är det gud och kyrkan som har rätt vara friare. Väldigt få intresserar sig för vad som gör individerna friare, eller vilka friheter individerna i första hand vill ha. Det verkar handla om att hellre värna om vinstmaximering eller moralmaximering, istället för individens lyckomaximering. Det sistnämnda är trots allt det viktigaste.

Liberalismen är den balanspunkt kring vilken alla andra ideologier måste orbitera om de vill attrahera väljare, men ingen lyckas landa på. Likt solen bränner den upp varje artfrämmande inkräktare. Tidigare graviterade två ideologier i motstående banor runt liberalismen. De sög upp liberalt gods. Detta höll dess kärna liten och på relativt stadig men outtalad kurs. Nu är kommunismen borta och balansen mellan kärnan och satelliten är rubbad. Liberalismen måste samla på sig mer massa för att balansera ut konservatismen, samt finna och styra in på sin egen kurs genom kosmos.

Ansvaret för att tygla storebror faller på oss alla som lever i ett demokratiskt land. Genom att använda de demokratiska redskapen, i öppen och ärlig debatt forma de svar som samtidens frågor kräver. Den som gömmer sig bakom pseudonymer eller anonymitet, döljer sina avsikter genom smutskastning, och omotiverade påståenden och därigenom försenar eller förvrider debatten bidrar till storebrorssamhällets intåg i vår demokrati.

Ylva Johansson skriver i en annonsbilaga från Vårdförbundet att ”allt fler av våra sjukdomstillstånd beror på hur vi lever.” Det varslar om att sossarna kommer att lägga sig i allt mer i hur vi lever för att minimera behovet av att ge tillbaks skattepengar i form av vård. Men det är också inom dessa områden man tänker satsa mest pengar.
Dessutom så gäller hennes påstående främst dem som har en sjukdom som kan botas med medicin. Vi som har en ortopedisk sjukdom lever under helt motsatta villkor. För oss är det vår sjukdom, vårt handikapp som avgör hur vi lever.

Du kan få nästan vilken man som helst att anmäla sig frivilligt till ett uppdrag där han riskerar att dö. Men om du avslöjar att det finns en risk att han inte dör utan blir skadad, med livslångt handikapp och beroende av andra som följd, då får du inte många frivilliga. Ändå är det där de flesta frivilliga hamnar.
Att riskera livet för en idé eller för sin stam är på något sätt det som är mäns liv. Det känns som att det i hög grad fortfarande är så. För kvinnorna har det varit barnen som motiverat alla uppoffringar. Men vad är det som gäller för kvinnorna idag?

Hörde Cornelis sjunga Censur, censur, igen. Jag hade nästan glömt bort den. Oj, vad vi skulle behöva en Cornelis idag. En som på ett intelligent och humoristiskt sätt gisslar maktens människor, små som stora och även bland de egna. I väntan på en sådan frispråkig själ rekommenderas att lyssna till denna låt med Cornelis och förundras över hur förvånansvärt aktuell den fortfarande är.

Jag har, tvärt emot vad många kvinnor hävdar, aldrig hört att någon man beklagat sig över att en kvinna gärna ägnar sig åt sex, att hon tar initiativet, eller byter partner. Däremot har jag ofta hört kvinnor uttrycka sig nedsättande om andra kvinnor som beter sig så. Den sociala stigmatiseringen, uttrycken hora, luder och så vidare emanerar från andra kvinnor. Men det är männen som får skulden. I högsta grad orättvist.

Grundproblemet i världen är fortfarande att myndigheterna anstränger sig för att befästa sin makt genom att söndra och härska. Medborgarna ska luras att misstro varandra och sätta all sin tilltro till myndigheterna. Då blir de lydiga medborgare.

Det kan aldrig vara rätt att låta staten förbryta sig mot samtliga sina medborgare för att erhålla bevisning mot några få. Därtill för mindre brott och förseelser och till på köpet med metoder strider mot grundlagen samt de mänskliga fri- och rättigheterna. Ett demokratiskt samhälle kan inte tillåta sig att erodera bort via stasiagerande. Vi kan inte rättfärdiga statens brott mot alla för att eventuellt fånga några få, inte heller med påståendet att det skyddar alla. Lika lite som hitlertysklands brott mot judarna kunde rättfärdigas med att det skulle säkra tyskarnas levnadsstandard.

Jag blir bara så hjärtligt trött på alla självutnämnda änglar (de som säger sig inte ha något att dölja) som i sin monumentala självgodhet inte begriper vilket satans djävulskap de ställer till med.

Konst- och litterturdiskursen är idag så teoretisk så man undrar det är en me-tadiskurs (onani) för sysslolösa akademiskt utbildade besserwissers.

Skulle inte justitieminister Bodström kunna utplåna HIV genom att lagstifta om en gummiparagraf?

Hur vet man att en stingermissil tillhör al-qauida?
Svar: Den har endast manuell utlösning!

Nu har jag kommit på varför jag inte tycker att golf är någon rolig sport. Det är för få tacklingar.

Det svenska EU-motståndets heliga devis:
Det är gott att inte veta, samtidigt är det synd att inte klaga.

Sossarna är som de vuxna i Southpark, de fattar ingenting men tror att de alltid har rätt. Hur man än försöker förklara för dem så fattar de inget!

Nu vill Tomas Bodström ha en lag som förbjuder porrfoton på flickor under arton år. Med motiveringen att de inte är myndiga. Men hallå! De är så kallat byxmyndiga från 15 år och får ha sex med vem de vill. Eller ska staten bestämma att mellan 15 och 18 år får man bara ha missionärssex? Att ta kort på sexakten är en del av densamma på ett sätt som många par ägnar sig åt eller provar på ibland. Nån måtta på storebrors förmynderi får det väl lov att vara.

Sverige har ett lillebrorskomplex mot USA. Vi vet att vi härmar dem i allt, samtidigt som vi hatar oss själva för bristande originalitet. Ungefär som Norge gentemot Sverige.

Det är förmodligen så att det går att fortsätta sälja feminismen så länge det finns tillräckligt många som köper den.

Trots att feminismen numera blivit offentligt avslöjad som en falsk och odemokratisk lära finns det feminister kvar som framhärdar i offermyten. Därtill fortsätter man använda sig av inkongruenta logiska system, när man hävdar att män och kvinnor är lika och ska behandlas lika, men kvinnor ska ha särskilda privilegier eftersom kvinnor måste visas speciell hänsyn.

Världen runt jagar polisen terrorister och våldsverkare. I Sverige jagar polisen fartsyndare som om de vore terrorister. Men våldsbrott har polisen inte tid att rycka ut på. Det är väl bekvämare så. Dessutom ger bötfällda svenssonbilister pengar direkt i statskassan. Vi får hoppas att de verkliga terroristerna har sinne för fair play och avstår från attacker i Sverige. Det vore ju som att skjuta straff i tomt mål.

För 40 år sedan chockerade hasse å tage moralsverige när de lät Gösta Ekman säga pitt upprepade gånger i en sketch. Idag ska tydligen det mest som ska föreställa aktuellt i samhällsdebatt och satir innehålla någon kombination på fitt. Är det ett steg framåt att man gått från initialbokstaven p till f? Lite högre upp i bokstavshierarkin.

Det är grov cynism när man försöker slå i folket att det är väl motiverat att ta till alla och vilka åtgärder som helst för att få ner dödstalen i trafiken till nollvisionens nivåer.

En massa kvinnliga skribenter i våra media uttrycker åsikter om män och pojkar som mest liknar prepubertala flickors schablonmässiga negativa inställning till pojkar. Sans, analys och mest av allt, mognad, saknas i stora mått. Detta från könet som själva hävdar att de mognar fortast. Man häpnar.

Feministerna har inget jämställdhetsperspektiv. De har bara ett hämndperspektiv. Det är till på köpet den sämsta sortens hämndebegär. Sprunget ur feministisk mytologi om patriarkatets diktatur. Det är mycket olyckligt för jämlikheten ur rättvisesynpunkt.

Jag har noterat att översättarna på TV inte längre använder ordet jämlikhet. Numera stavas det alltid jämställdhet. Som om allt är en könskamp. Som om allt är konformistisk ideologiproduktion och statssanktionerad hjärntvätt.

Älska barnet för dess starka vilja och förlåt att det inte vet hur det ska nyttja den på bästa sätt.

Nomenklatura UPA
Fackliga företrädare, tjänstemän i offentlig sektor och privata storföretag besitter en enorm makt över vårt samhälle, även över enskilda medborgare i sin omgivning som på något sätt kommer i kontakt med deras verksamhet. Men denna nomenklatura är oantastlig. Samtidigt lägger den en våt filt över all utveckling i samhället och beskär all frihet för individerna att själva skapa såväl framtid som trygghet.

Mitt i den svenska funkisen och modernitetens stora projekt, folkhemsbygget, kommer Evert Taube med sin nationalromantik. Vilken tokig karl! Men egentligen hade nog aldrig folket stått ut med folkhemmet och moderniteten om de inte hade fått hjälp av Evert att uttrycka sina fantasier. Ironiskt nog kommer hans sånger att överleva folkhemmet med bred marginal.

Kvinnorna är av naturen tilldelade rollen som stationära försvarare av genpoolen. Den stationära rollen är förstärkt av havandeskap och amning. Männen är av samma natur tilldelade rollen som mobila förnyare av genpoolen, eftersom männen till skillnad från kvinnorna bär på både X och Y kromosomer. Båda är lika viktiga för arten. Jämlikheten består i just detta att båda genom sina olikheter är lika viktiga.

De flesta äktenskap verkar funka bäst om mannen är en god ackompanjatör snarare än dirigenten. Åtminstone verkar kvinnorna gilla det.

Det förefaller som om allt fler inom samhällseliten har insett att det inte finns någon gud och därav dragit slutsatsen att de heller vill vara med i någon kyrka. En något märklig situation eftersom gud och kyrkan en gång instiftades av eliten för att lättare kunna tygla de okunniga massorna.
Nu har vi alltså en potentiellt farlig situation, där de okunniga massorna kan styras av kyrkans vidskepelse till att i demokratiska val störta eliten och vända upp och ner på samhället. The return of Helge Fossmo. Shit!

Kvinnlig maktdemonstration: att sitta med benen i kors.

Skönheten ligger i betraktarens öga. Logiskt sett gör alltså även fulheten det. När jag använder ordet neger om svarta människor eller i konstellationen negerboll, så gör jag inte det med några fula avsikter. Den som uppfattar det som fult har alltså den fulhet hon ser inom sig själv. Det är lyssnarens egna fördomar som avspeglas.

Särartsfilosofi är aldrig förenlig med demokrati. Det må sedan handla om feminism, sk. ursprungsbefolkningar, eller språkliga, religiösa eller sexuella minoriteter. En viktig anledning är att särartsfilosofi undantagslöst tvingar fram en motrörelse hos majoriteten. Resultatet blir sedan bara att samtliga blir fastlåsta i sina respektive fack utan möjlighet att ta sig ur och utan möjlighet att kommunicera konstruktivt över gränserna.

Problemet med kvinnor är att de så sällan har rätt. Alltså att de sällan har rätt angående karlar. Och att de inte tror att de kan ha fel. De tror att vet hur karlar tänker, vad män avser att göra, vad de menar med vad de gör och säger. Men, nej. Det är sällan kvinnorna fattat rätt, tyvärr.
De lyssnar hellre på sin ”intuition”. Det vill säga att de tror att karlarna tänker som de själva gör. Eller så lyssnar de på vad andra kvinnor tror att männen tänker. Så upprepar de sina myter om männen.

Kan det vara så att de som har bristande verklighetsuppfattning har hallucinogener i arvsmassan?

Jag har inte någon annanstans i den civila världen sett så mycket förakt för andras kunskaper och aldrig sådant kryperi inför titlar och hierarki som jag sett i den akademiska världen.

Liza Marklund tillhör den typen av tjejer som vi alla haft i klassen när vi gick i skolan, de som tror sig veta bäst om allt och kräver att världen ska erkänna det. De var alltid för korkade för att inse när de hade fel, trots att man mötte dem med ihärdig och saklig argumentering. Grabbar som uppförde sig så kunde man ju nita så att de modererade sig något. Det får man inte göra med tjejer, alltså slutade man lyssna på dessa tjejer och hoppades att man aldrig mer skulle behöva se dem när skolan var slut.
Men nu har de hittat ett forum där de kan fabulera fritt utan hänsyn till sanning rim och reson, feminismen. Feminismen är på modet och världen är därför tvingad att stå ut med att höra dumheterna dag ut och dag in. Jag tycker inte om moden över huvud taget. Men snälla, kan vi inte få något annat mode snart!

Andras frihet att välja konformism, om den utnyttjas en masse, inkräktar på min frihet. Majoritetens diktatur i vardagen.

Frihet innebär inte bara möjligheten att välja, valfrihet. Det innebär också friheten att skapa sina egna valmöjligheter.

Jag såg justitieminister Tomas Bodström debattera övervakning med IT-strategen Pär Ström på TV. Bodströms åsikt verkar kunna sammanfattas med orden: Gärna mer frihet, men först en rejäl övervakning.

Oljepriset når rekordnivåer. EU:s betodlare protesterar mot sänkta bidrag till sin verksamhet. I Brasilien gör man motoralkohol av socker, så mycket man orkar. Är det bara jag som ser lösningar istället för låsningar?

När lagarna går emot moralen kan man inte begära att ens de mest moraliska av medborgarna ska följa dem. Särskilt inte de.

Det är sant att Kant i långa stycken är omodern, men hans kategoriska imperativ har fortfarande stor bäring för liberala, frihetliga idéer. Om människan får möjlighet att välja det rätta så kommer hon också av sin fria vilja att göra så. Vad vi behöver är alltså inte fler begränsande lagar och regler för att med pekpinnar och lämpor tvinga folk att göra det rätta. Tvärtom, stipulerar Kant att det är först när valet är verkligt fritt som den fria viljan kommer till sin rätt.

Klåfingrigheten i lagstiftningen har länge varit ett problem. Hastighetsgränserna är det exempelvis nästan ingen som håller. Men nu har det gått så långt att domarna i HD anser att de avsiktligt kan begå brott mot sexköpslagen. Förmodligen för att de anser, liksom en stor del av befolkningen, att lagstiftarna lägger sig i sådant som de inte har med att göra i alldeles för hög utsträckning. Sverige bryter samman under vårdslöst lagstiftande.

Vad ska man i ett demokratiskt system göra när politikerna faktiskt vet bättre än sina väljare? Ja, man ska ju inte utlysa folkomröstning. Den saken står ju fullständigt klar.
Om politikerna är folkvalda för att fatta beslut å medborgarnas vägnar, så är det väl det de ska göra. Om beslutet blir rätt och medborgarna inte vill inse det utan väljer andra politiker i nästa val, då får man väl stå ut med det. Det kan väl inte vara viktigare att trixa och fatta dåliga beslut bara för att behålla makten?
Förhoppningsvis inser medborgarna med tiden att de fattade besluten var bra. Då har man även möjlighet att få ett gott eftermäle. En ynnest så god som vilken staty som helst.

Feministforskaren Eva Lundgren har myntat uttrycket ”normaliseringsprocess” som beskrivning på hur män som misshandlar sina kvinnor får dem att tro att det är något naturligt. Det tror jag inte på. Däremot verkar det finnas en slags normaliseringsprocess där kvinnor som hotar sina män, med uteblivet sex, utfrysning eller andra psykologiska bestraffningar, får männen att acceptera vilka perversa feministiska perspektiv som helst.

Ju större badbyxor, desto mindre manlighet. Nej, det är ingen sårad manlighet, inget mindervärdeskomplex. Vi män är av naturen formade att vara påfåglar, tuppar, tjurar och hingstar. Vi ska vara stiliga, storvuxna och muskulösa. Dessutom ska vi vara stolta över detta. Små badbyxor visar upp denna naturens ordning mycket bättre än stora dito.
Därför ska vi också ha stora vräkiga och motorstarka bilar. De är ingalunda penisförlängare. Tvärtom är de bara passande attribut för de män som vågar stoltsera med sin manlighet. Att tvinga in oss i småbilar med mopedmotorer är att kastrera oss, att beröva oss vår manlighet. Tänk på det nästa gång du ser muskellösa slynglar i badbyxor stora nog att använda som segel i Americas’ Cup.

Jag upptäckte redan som ung att jag inte alls trivs i konforma kollektiva manifestationer, som exempelvis julfirande, midsommar, studenten och liknande. Trots detta kan jag med stort nöje besöka även de största bilträffarna för yankee-bilar, powermeets. Finessen med dessa är att alla som är där är individualister. Det finns inte två bilar som är lika. Dessa stora träffar blir alltså manifestationer i individualism. Så?nt gillar jag.

Det värsta jag vet är nog ändå konformism. Vad hade konsten varit utan daVinci, Michelangelo, Picasso och Ono? Vad hade litteraturen varit utan Cervantes, Wilde och Fröding? Vad hade vetenskapen varit utan Gallilei, Darwin, Einstein och Marie Curie?

Visst kan man ibland nedslås av att människor i samhällets lägre hierarkier inte orkar göra rätt alla gånger. Men min erfarenhet är att de vanligtvis försöker göra det rätta. Då blir jag betydligt mer bedrövad över dem i samhällets topp som medvetet gör fel, av taktiska och egoistiska skäl.

EG-domstolen har avkunnat dom om det svenska apoteksmonopolet. Domen är ett svar på en förfrågan från Stockholms Tingsrätt, som nu ska avkunna dom i ett pågående mål. Den ansvariga ministern, Ylva Johansson, kallade till presskonferens för att meddela sin tolkning av domen. Hon ville dock inte spekulera i hur tingsrätten kommer att döma. Men varför alls tillkännage sin tolkning? Om det inte är för att tala om för tingsrätten hur de ska tolka EG-utslaget och ge direktiv för hur tingsrätten ska döma.

Det verkar som om många människor inte gör skillnad på ordet respekt i dess olika betydelser. Somliga begriper det väl inte, medan andra inte vill att vi ska begripa. Det är helt klart en sak att respektera någon som den är eller vad står för, å ena sidan, och att kräva att någon annan visar respekt genom att vara eller bli så som man vill att de ska vara.
Det förstnämnda andas frihet, tolerans och ansvar. Det andra synsättet skvallrar om översitteri, intolerans och förtryck genom mode- eller traditionsterror. Säkert som amen i kyrkan är det de som kräver respekt för sin uppfattning om vad som är korrekt, som är minst villiga att visa respekt för andra.

Det är väl fullständigt självklart att alla medlemsländerna i EU avlämnar ett beslut om hur man ställer sig till konstitutionsfördraget. Hur ska man annars veta vilka bristerna respektive förtjänsterna är med detta förslag? De omförhandlingar eller vad det nu resulterar i, måste ju för att bli mer framgångsrika ha sin utgångspunkt i någon slags kunskap om vad medborgarna har begärt.

Om man nu inte kan lita på någon i denna värld, vilket förefaller vara ett rimligt antagande, varför ska man då sätta sig i en situation där man tvingas lita på den som har störst makt att förgöra en själv? Det är ju vad man gör om man godkänner trafikdatadirektivet.

De föreslår en åldersgräns på 15 år för att få se på fotboll. Det låter mycket bra, om det är en övre gräns.

De upprörda känslorna i den muslimska världen över den påstådda skändningen av koranen i Guantanamolägret, visar bara hur orimligt det är med religion över huvud taget.

Jasså, ROKS (kvinnojourerna) tror att Världen drivs av ett ondskefullt patriarkat, som i hemliga sataniska riter skändar kvinnor och barn för att säkerställa ett evigt förtryck av dessa värnlösa varelser. Allt enligt SVT Dokument inifrån.
Varför är jag inte mer förvånad över att deras bild av verkligheten är i stort sett så långt bort i stôll som man över huvud taget kan tänka sig?

Banverket anlitar en reklambyrå för att ge ut en propagandaskrift för den egna verksamheten. Man smutskastar bilismen med ihåliga argument, förtiger och undanhåller andra argument och aspekter på olika trafikslag. Allt i syfte att expandera den egna verksamheten, utan hänsyn till samhällets bästa.
Är det rättvisa och trafikslagsneutralt att det är till detta mina bilskattepengar går?

Outsourcad demokrati är inget annat än smygkorporativism. Senast jag kollade räknades inte korporativism till demokrati. De svenska kollektivavtalen måste ersättas av lagstiftning, samhällelig administration måste utföras via folkvalda system, om demokratin ska kunna utvecklas i Sverige.

Vi har redan alldeles för mycket politisk outsourcing i Sverige. Vårt välfärdssystem bygger i hög utsträckning på outsourcing av regelskapande och tillämpning till arbetsmarknadens parter. Det gäller visserligen nästan alla. Men absolut inte alla, nota bene!
För att få del av det goda räcker det inte med att vara medborgare i vår demokrati, man måste även anpassa sig till det system där facket fått monopol på att definiera vilka som ska få vara inom systemet och vilka som ska stängas ute
En oustsourcing också av det demokratiska samhällets ryggrad till religionerna vore inget mindre än en katastrof för såväl demokrati som frihet.

Kombinera det förslag till trafikdataregister som EU lagt fram med Per Kågessons förslag till fordonsskatt baserat på GPS i varje fordon, så har du ett perfekt grundrecept på den totalitära övervakningsstaten. Det ögonblick när vi alla tvingas bli anarkister för att behålla vår frihet liksom som vår mentala hälsa, rycker allt närmare.

När en kvinna idag bestämmer sig för att bli mor, så blir hon det. Det enda en man kan bestämma, är om det är han som ska bli far till barnet eller inte. I bästa fall. Är det detta som är patriarkatets förtryck?

Feministiskt system och matriarkal struktur?
Jag vill protestera mot kvinnors systematiska och strukturella förtryck av män.
Jag vill protestera mot kvinnors kollektiviserande och objektifierande syn på män. Se individen. Se mannen. Ecce Homo.

Media deltar varje sekund av dygnet i världens största popularitetstävling. Det gäller att vara så populär som möjligt hos läsarna, tittarna och lyssnarna. Den som inbillar sig att media i denna gigantiska elimineringssåpa kan förhålla sig objektiva och neutrala till de företeelser de rapporterar om, har all anledning att tänka en vända till.

Vilken ödets ironi att teserna om übermänniskan appellerar mest till underdogs.

Jag skrev tidigare lite ironiskt om införandet av politiska kommissarier, á la sovjet, för att kontrollera att ett feministiskt genusperspektiv efterlevs i vårt samhälle. Det skulle jag inte ha skojat om, nu är förslaget verklighet. Det kommer från regeringens jämställdhetsutredare Gertrud Åström.

Det verkar som om många flickor och unga kvinnor känner skräck inför havandeskap och barnafödande. Var får de sådana idéer ifrån? Ju mer skräck de känner, desto mer radikalt feministiska rebeller mot det patriarkala samhället blir de, desto mer sanna, fria kvinnor kan de legitimera sig. Hur hänger det ihop egentligen? Är inte barnafödande något av det kvinnligaste man kan tänka sig?

I bidragsdebatten diskuterar man på allvar möjligheten att tvinga ut sjukskrivna och sjukpensionerade människor att sköta kommunala parker, med motiveringen att de minsann ska göra rött för sina små bidrag. Om man är sjukskriven, hur ska man då orka med ett fysiskt arbete? Är det cynism, avundsjuka eller bara dumhet som får dem att tänka så?
Att arbetsgivaransvaret för sjukskrivningarna måste upphöra snarast är och förblir den viktigaste åtgärden för att få människor med nedsatt arbetsförmåga att återkomma i arbete. Förmodligen är det också så att de ska ha möjlighet till fullt betald deltid. Lön från arbetsgivaren för den faktiska arbetstiden och från försäkringskassan återstående tid. Att avkräva en sjuk person full arbetstid mot reducerad betalning är faktiskt tortyr.

Göran Persson retas med media och svamlar om att kanske avgå till hösten. Det är den vanligaste tolkningen av hans senaste tänka högt utspel. Men tänk om det han egentligen ber om är en borgerlig regering? Han vet att det värsta landet kan råka ut för är en socialdemokratisk regering i behov av stöd från qfmlr(r), ja F! alltså.
Därför saboterar han sossarnas möjlighet till omval så att vänsterblocket ska få en sabbatstid, nyktra till och kanske återkomma som ett efterlängtat realistiskt alternativ till den då borgerliga regeringen. Naturligtvis har sossarna då en annan partiledare än Persson. Han vill knäcka vänstern helt enkelt.

Calle Johnsson har friats av den grekiska domstolen. Jag förutsätter att den dömde rätt utifrån den bevisning som förelåg. I så fall är det mycket skönt att se att ett lokalt, tribalistiskt, vi och de tänkande inte fått gehör i rättegången. Det är ett stort framsteg för rättssäkerheten för alla Europas medborgare.
Det hindrar dock inte att EU måste gå före och ännu tydligare göra klart för medlemsländerna att alla måste garanteras samma rättsskydd som om de vore barndomskompisar med den lokala borgmästaren eller kommunalrådet.

När nu feminismen med sin antipatriarkala retorik blivit avslöjad som ihålig och folkfientlig, väntar jag med spänning på den dag när miljörörelsens autofoba retorik på motsvarande sätt avslöjas som det bedrägeri den är.

De gamla parti- och blockgränserna kanske är för hårt cementerade för vår föränderliga värld. Väljarna känner inte tillräckligt förtroende för partier de tidigare ratat, för att känna sig bekväma med att byta till ett annat av de gamla partierna. Därmed finns det utrymme, inte bara för ett, utan för en hel hoper nya partier att pröva lyckan med nya frågor, nya kombinationer av gamla frågor och ideologier, samt nya frågor och ideologier i varje tänkbar kombination.
Under en övergångstid kanske vi kommer att ha 10-15 partier i riksdagen. Men så småningom kommer de 2-6 partier vi behöver för att möta resten av århundradets frågor att utkristalliseras.

Skadeglädjen hos de gröna khmererna över det höga bensinpriset och snacket om att det är till för att ta fram alternativa bränslen avslöjar än en gång den bilfientlighet som är deras egentliga drivkraft. Snart måste väl folk se detta för vad det är?

Den tekniska och medicinska utvecklingen har nåt en punkt som tvingar oss att införa nya kriterier för döden. Inte ett nytt dödsbegrepp, ty den är som den är. Men, vi måste diskutera vad som ska tillåtas, inte bara i form av ”livsuppehållande” åtgärder, utan även vilka livsavbrytande åtgärder som får sättas in, samt när och hur. Ska vi få välja vår död? Få välja när och hur, med vilka förutsättningar? Ska vi kunna få hjälp att dö? Den nya tiden kräver ett nytt svar även på dessa frågor om inte samhället ska brytas sönder.

Den nu avlidne påven kallas för både påve och politiker. Det är skrämmande att inte ens någon av de politiska kommentatorerna funderar över det lämpliga med att låta religionen blanda sig i politiken. Vad hade vi det 30-åriga kriget till? Amerikanska och franska revolutionen likaså? All politisk filosofi de senaste tre- fyra hundra åren?

Tanken att det ens kan finnas en sådan princip som ”Need to know basis” är ett sabotage mot andra människors frihet. Ja, det är värre än så, det är ett angrepp på all demokrati där människor för frihetens skull är beredda att ta eget ansvar.

En dödsskjutning med polisens nya ammunition har ägt rum. Varför ger det mig ingen glädje att säga: Vad var det jag sa? Det har dessutom kommit till min kännedom att det blyförbud som ska gälla alla civila skyttar och jägare från 2008 inte kommer att gälla myndigheter. Inte nog med att man inför en ammunitionstyp som strider mot internationella avtal gällande vad man får använda för skjuta på folk med, nu har Kemikalieinspektionen bestämt att bly som civila sprider i naturen är jättefarligt medan det som sprids av myndigheter är ofarligt.
Är det någon mer än jag som tycker det luktar översitteri mot folket? Särskilt med tanke på att bly är nödvändigt i jaktammunition, som den polisen använder, för att säkerställa en snabb död i viltet. Detta är också ett etiskt lagkrav på den ammunition jägare får använda. Däremot är bly inte nödvändigt i polis- och militärammunition som inte ska expandera.

Om Gud är en barmhärtig gud, varför ska jag då frukta honom? Jag fruktar hans fanatiska undersåtar betydligt mer.

Äntligen har vägverket börjat utreda om och hur de ska ändra regelverket så att alla bensindrivna bilar kan tillåtas att ställa om till etanoldrift. Inte en dag för tidigt.

Det är egentligen ganska självklart att självständigt tänkande män med god självkännedom inte är speciellt imponerade av feministerna, kanske till och med respektlösa. Feministerna möter ju männen såväl som grupp som individer helt utan respekt, ja rent av med förtal och schabloniserade nidbilder. Vem blir positivt inställd av sådant?
Jämför gärna med kvinnornas urgamla önskan om att männen inte ska gå rakt på sak när det gäller sex. Nej, då vill kvinnorna ha uppvaktning, förförelse och förspel. Varför begriper då inte feministerna att deras brutaliserade vulgärpropaganda är helt avtändande för män att sluta upp på deras krav?

Var det Marita Ulvskogs feminist-as som Stig Malm avsåg med fitt-stimmet?

Läkemedelsverket har redovisat att vid läkemedelsforskningen sker studierna om effekten på människor till 80 procent på både kvinnor och män. Vid dessa studier visar det sig att skillnaderna i påverkan vanligtvis är mycket små. Vidare finns mediciner som specifikt är avsedda för antingen män eller kvinnor och där finns det naturligtvis ingen anledning att testa på dem som inte är berörda.
Det är märkligt att denna nyhet inte slagit ner som en bomb på löpsedlarna. I feministisk propaganda hävdas ju envist att läkemedel endast utprovas på unga män och att skillnaderna mellan män och kvinnor är stora, samt att detta sätt att utprova medicin är diskriminering skapad av en patriarkal könsmaktsstruktur. Inte ett enda ord av den propagandan är alltså sant. Nog vore väl det värt ett löp?

Inhumana domars absurda verkställighet är de moraliskt impotentas största triumf.

Individuell frihet är det enda som kan ge människan möjlighet till optimal lyckomaximering. Detta skiljer alltså liberalismen från alla merkantilistiska ideologier, inklusive kommunismen, som egentligen avser att ge penningen optimal lyckomaximering. Fast då använder man termen nyttomaximering. Nytta är inte nödvändigtvis detsamma som lycka, och absolut inte när det är en kollektiv dogm om vilken nytta som ger mest lycka.

Objektivt sett är nog hela mänskligheten fortfarande för dum och outbildad för att klara av att hantera frihet och demokrati. Detta förhållande utnyttjas naturligtvis av dem som ogillar demokrati och andras frihet. Till råga på allt lyckas de också tämligen framgångsrikt skylla alla brister i dagens samhälle på de frihetliga liberalerna. De lyckas helt enkelt lura i folk att liberalerna är översittare som ser ner på vanligt folk och bara vill ha sådan frihet för egen del som vanligt folka inte kan utnyttja.
Å andra sidan, om det är så att de odemokratiska lyckas luras på det viset är väl liberalerna ännu inte tillräckligt intelligenta och bildade för att förklara vad de vill och därmed förtjäna folkets röster. Det är en bit kvar till idealsamhället, kan man säga.

Livet är som en hobby, en engagerande förströelse i väntan på döden.

Filosofi behöver inte vara så teoretisk alltid. Den bästa filosofin kanske uppnås när den kan konkretiseras.

Det traditionella förhållandet mellan kvinna och man kanske kan beskrivas som att kvinnan är synkringarna i äktenskapets växellåda. Med bra synkringar blir det lättare att klara av livets växlingar. Eller är det kanske kvinnan som är pinjongen och mannen som är kronhjulet i äktenskapsfordonets hjulaxel. Det är han som tar störst plats och syns mest, men kraften kommer från henne. Eller är äktenskapet kanske som en navreduktion där mannen är drivaxeln och kvinnan är planetväxeln som genom att hantera flera roterande kugghjul lyckas avlasta mannen och multiplicera den verksamma kraften. Eller är det rent av hela systemet med turvisa avlastningar och kraftöverföringar som är grunden för ett hållbart äktenskap som tar sig framåt i längden?

Biologer, läkare och psykologer är överens om och har visat genom forskning att könsidentiteten skapas av minst 50 gener i samspel och därutöver av hormoner. Dessutom startas den processen tidigt i fosterutvecklingen och är helt biologisk. Alltså att likställa med en slags hårdvaruprogrammering som inte kan ändras. Detta tillhör den evolutionära utvecklingen för både människor och djur.
Likväl utgår från skolverket förslag om att genusperspektiv ska genomsyra undervisningen i våra skolor från 2007. Jaha, ska vi återgå till kreationismen också kanske? Om det vore så att genusperspektiv innebar uppmuntran till kunskapsinhämtning kring de skillnader som finns mellan män och kvinnor samt hur denna skillnad ska hanteras ur rättvise- och demokratiperspektiv kunde det väl ha sin plats. Men det är ju inte så genusperspektiv är definierat.
Över detta lager av könsidentitet ligger dessutom ett mycket viktigt lager av individuell personlighet. Människorna är alltså ungefär som snöflingorna, det finns inte två lika.

Varför har man börjat använda uttrycket kompetens när man menar befogenhet eller jurisdiktion? Det gäller särskilt inom områden där EU är inblandat. Är det fikonspråk avsett att hålla folk borta från det som angår dem? Hur ska man beskriva en person som inte besitter tillräcklig kompetens för det uppdrag hon har erhållit befogenhet att sköta? Är det därför ordet kommit i bruk, för att vi ska luras att tro att den som getts en viss kompetens också har nödvändig kompetens?

Är det så illa, att avundsjukan, skadeglädjen och girigheten är moralpanikens verkliga drivkraft?

I någon slags allmän motvilja mot trafik har man i Stockholm infört 30-gräns på alla gator i bostadsområden. Samtidigt annonserar man i kampanjen för biltullar, att bilar som kör sakta spyr ut mer avgaser. Kan dubbelmoralen uttryckas tydligare? Till på köpet har kollektivtrafikens operatörer protesterat mot hastighetssänkningen. Det försvårar deras arbete och försämrar effektiviteten i hela trafikapparaten i Stockholm. Kanske dags att omlokalisera vissa politiker från stadshuset till Skansen?

Jag hörde en dinosaurieforskare ställa en provocerande fråga i ett vetenskapsprogram på TV. Ungefär så här lät den, i av mig förtydligad version. I flera hundra miljoner år var Jordens medeltemperatur 8-10 grader högre än idag. Den påspädning av växthuseffekten som man räknar med att mänsklig aktivitet nu är på väg att förorsaka, kan ge från 0,5 till 3 graders ökning. Men tänk om den högre medeltemperatur som rådde under Juratiden är Jordens normala temperatur? I så fall är dagens och de senaste årtusendenas temperaturer onormala, kanske en miljökatastrof. Vår uppvärmning av planeten är i det perspektivet en liten hjälp på vägen att återställa den normala balansen. En spännande tanke.

Statiska samhällen perverterar alltid såväl sina undersåtar som dess överhet.

Det rasas i Stockholm för att ett antal statliga jobb föreslås utlokaliseras till landsorten i spåren av försvarsuppgörelsen. Jag håller med om att det är tråkigt att det krävs en försvarsuppgörelse för att detta ska ske. Därtill är det en dålig försvarsuppgörelse. Men tanken med att statliga jobb ska fördelas över hela landet är naturligtvis i grunden god. Det är helt enkelt inte rimligt att alla statliga förvaltningsbeslut ska fattas av tjänstemän med stockholmsperspektiv på livet och tillvaron. Det verkar ibland som om det är värre än så, att det är en speciell kategori tjänstemän som sökt statliga jobb i Stockholm. Nämligen sådana som sökt jobbet mer för arbetsplatsens lokalisering än för arbetets innehåll och krav på kompetens, med förakt för det provinsiella och icke stockholmska. Sådana är naturligtvis synnerligen illa lämpade att fatta beslut för hela riket.

Stackars Persson. Inte kan han säga att han tröttnat på politiken. Det går inte an för en socialdemokratisk statsminister. Särskilt inte för en som är mer eller mindre enväldig. Nej, han måste lista ut ett sätt att förlora nästa val, så att han kan avgå med bibehållen intern heder. Det columbiägg han finner blir att föreslå höjda skatter. Med motiveringen att det är för att försvara det folkhem som Kjell-Olof Feldt och andra ledande sossar började överge redan för 20 år sedan. Men för de sista entusiasterna känns det helt naturligt att sluta sig samman som en sekt.

Sexualfobin breder ut sig. Nu har några DI-elever läst porr och dansat obscena danser med småbarn. Hu, så hemskt. Det är bara det att sådant betyder något helt annat för barn som inte har vuxnas perspektiv på sex. Men de tar knappast skada av att känna till varken sin egen kropp eller ord som har med könsorganen att göra. Kom ihåg psykologins utvecklingsteori om oral, anal och genital utforskning av världen.
Däremot tycks möjligheterna att stämma sina medmänniskor för kränkning av allehanda slag påverka attityderna. Girigheten ökar intoleransen i samhället. Blir barnen mindre kränkta av att föräldrarna använder dem och deras naturliga utveckling som brickor i ett spel för att tjäna avbönsgäld på dem? Med en rättsprocess som kanske ger men för livet. Om 15 år kanske de vill stämma sina föräldrar.

Nyligen har en makaber dom avkunnats i svensk domstol. En man som i sitt eget hem sköt med hagelbössa mot ett par inbrottstjuvar och rånare, har dömts till längre straff än de brottslingar han försökte skydda sig mot. Även hans hustru dömdes, om än lindrigare. Resultatet blir att när brottslingarna kommer ut sitter hustrun hemma, värnlös för nya rånförsök, emedan mannen sitter i fängelse.
I en tid när våldsverkare söker sig nya jaktmarker, eftersom banker och företag skärpt säkerheten, är det en dom som sänder mycket illavarslande signaler. Ännu mer så med tanke på att polisen hellre prioriterar trafikövervakning än brott mot fysiska personer. Hur många skötsamma medborgare måste bli rånmördade i sitt eget hem innan vi får en lag som åtminstone gör det förbjudet att döma den som försvarar sig till strängare straff än den som förgriper sig?

Diskussionerna om samgående mellan vägval vänster och miljöpartiet bekräftar ganska väl de slutsatser jag tidigare redovisat, att miljörörelsen bara är en fortsättning på, eller en annan variant på försöken från 60-talets vänstervåg att riva det etablerade samhället och införa en kollektivistisk totalitär stat.

Nya och en aning överraskande tecken tyder på att min och andras arbete för att visa upp feminismens rätta ansikte håller på att bära frukt. Det börjar dyka upp antydningar till att ledande opinionsbildare vill distansera sig från feminismen. De vill låta andra associeras med den, ungefär som om den vore svarte petter. Senast att antyda det var Stig-Björn Ljunggren som i dagens morgonprogram i TV4 menade att feminismen redan från början var en borgerligt nyliberal skapelse och vänstermänniskorna lurade. Låt vara att vi inte är överens om var på den politiska skalan feminismen hör hemma, men tydligen är det flera som börjar inse att det inte är den dogm eller det analysverktyg som kommer att hjälpa oss att lösa samtidens problem. Grattis Gudrun! Starta ett feministiskt parti, så kommer du att personifiera den som slutligen förpassade feminismen till idéhistoriens sophög. När får vi höra Göran Persson förklara att han egentligen aldrig varit feminist, han var bara kär i en feminin kvinna?

Jag har tidigare beskrivit hur samhällsplaneringen skapat isolerade bostadsområden utan egen livskraft, genom att man planerat bort genomfartstrafiken. Jag såg det främst som ett trafik- och logistikproblem med ekonomiska konsekvenser. Nu har några arkitekter och samhällsplanerare trätt fram och visat det också har sociala konsekvenser. De förstörda ekonomiska möjligheterna permanentar invandrartäta isolerade förorters gettoliknande situation. På grund av förortens fysiska planering finns inte de rätta förutsättningarna för att starta lönsamma företag på den plats där man bor. Detta gör det oerhört svårt att av egen kraft arbeta sig ur en fattigdomsfälla. Jag kan bara konstatera att slutsatsen är korrekt, och hela problemet orsakas av en felaktig och klåfingrig vilja att bestämma över folks liv.

Nu kastas det märkliga hora ?madonna perspektivet in i debatten igen. Det hävdas i svepande ordalag att alla män har den synen på kvinnor. Mycket märkligt, själv har jag aldrig tänkt i de banorna, och ännu märkligare, jag har aldrig hört någon man uttrycka denna åsikt. De enda jag hört framföra denna syn är kvinnor, företrädesvis feministiskt engagerade kvinnor. Inte är det väl konstigt att man har sina dubier om feminismens verklighetsbeskrivning.

De långtgående övervakningsmöjligheter som BRU-utredning vill ge polisen får gestapo, ss, stasi, mossad, gru och kgb med flera att framstå som rena dagisverksamheten. Att en lagom dos vanlig brottslighet som får medborgarna att acceptera långtgående övervakning är det totalitära samhällets bästa vän framgår allt tydligare.
Är det en sann beskrivning av verkligheten att polisen avsiktligt står handfallen inför brott mot medborgarna, och att domstolarna medvetet dömer ut löjligt låga straff i de sällsynta fall då brott går till åtal? Är det en tillfällighet att när vanliga medborgare skyddar sig själva så döms de mycket hårdare än brottslingarna? Är det ett sätt att skydda den till synes inkompetenta myndighetsutövningens bakomliggande uppdrag, att bygga och skydda ett totalitärt samhälle? You tell me!

Eftersom det uppenbarligen finns män som uppskattar sexuella relationer till andra män, så förstår jag att det är möjligt och kan acceptera det. I och för sig tycker jag det är svårt att förstå varför kvinnor vill ha sex med män, eller någon över huvud taget. Jo, jag är själv mycket förtjust i sex. Men ju mer man försöker förstå eller förklara varför, på ett rationellt sätt, desto svårare blir det att begripa.
Kanske är det det felet de gjort som hatar homosexuella. Att de låter sin oförmåga att förstå, frustrerat skena iväg och skapa hat. I valet mellan de som hatar och de som älskar, lägger jag mina sympatier hos dem som älskar, varje gång.

Det finns människor och även högt värderade debattörer som förväxlar det sakligt korrekta med det politiskt korrekta. Man kan emellanåt möjligen anklaga mig för att ha fel i sak, men knappast för att göra denna förväxling.

Den svenska socialdemokratins maktkorrupta DDR-liknande system avslöjar sig allt mer. Statsministern skyller alla tillkortakommanden i tsunamifrågan på underlydande. Han manar till nationell samling, trots att han själv inte vill associeras med folket. Propagandakören tycker det är fult att syna brister och leta syndabockar. Istället uppmanas vi att se framåt och tänka på hur det kan göras bättre nästa gång. Målet är att ingen socialdemokrat någonsin ska tvingas ta ansvar för sitt jobb.

I SvD 12/1 har fem kvinnliga fackförbundsordförande en debattartikel där de argumenterar mot ett feministiskt parti. Jag är enig med dem i allt väsentligt. Det mest slående är deras principiella syn på feminism, vilket avslöjas av följande citat.
”Men problemen i dag åtgärdas inte genom att ett manligt perspektiv slängs ut och ersätts med ett lika renodlat kvinnligt.” Här avslöjas obarmhärtigt att dessa kvinnor delar min åsikt att feminism inte är ett jämlikt gott-för-alla perspektiv. Nej, feminism är ett särintresse, olämpligt att tillåtas leda arbetet med att styra landet. En sådan uppgift är bäst att anförtro åt dem som kan representera alla medborgares intressen och rättigheter, någon med helhetssyn, jämlikhet, frihet och rättvisa högst upp på dagordningen.

Enligt en utredning som gjorts av Vårdförbundet och Svenskt Näringsliv avlider mellan 2000 och 3000 patienter per år i Sverige, av felbehandling och utebliven behandling i vården. Hur kan detta få fortgå opåtalat? Var är de kraftfulla åtgärderna? (4-6 gånger mer resurser än vad trafiksäkerhetsarbetet får). Är det viktigare att jaga de sista dödsfallen i en verksamhet där alla deltagare vet att en viss risk är närvarande än att minska stora dödstal i en verksamhet där folk kommer för att de behöver hjälp?

Nyligen har ett antal män som begått övergrepp på en 13-årig flicka fått halverade straff i högre instans. Brottsrubriceringen har också ändrats från våldtäckt (vilket jag håller med om att det inte var) till sexuellt utnyttjande, men varför det inte kunde vara grovt sexuellt utnyttjande och ge samma straff som för våldtäckt har jag inte förstått. Jag har heller inte sett någon kommentar i pressen om denna detalj. Det är märkligt, nästan som om man vill tvinga fram en upprördhet hos allmänheten som ska bana väg för idiotlagstiftning och löjligt höga straff för nonsensförseelser.

Med samma uppfostran blir flickor och pojkar olika. I viss mån kan pojkar och flickor uppfostras till att bli lika, men det går inte med samma uppfostran. Därav kan vi sluta oss till att det finns väsentliga biologiska skillnader. Som om vi inte visste det genom att se på kromosomer, hormoner och fysionomi.

SvD har haft en serie på idagsidan, där man noterat att allt fler människor är otrevliga mot expediter och telefonister med mera. Det är väl inte underligt, när företagen allt mer slutar leverera service över huvud taget, oavsett vilken bransch de är i. Kunder tycks vara ett onödigt hinder i affärerna som man ska ha så lite med att göra som möjligt.

En sak som gör det lite svårt att hålla en balanserad jämlikhetsdebatt är att kvinnor ofta är så duktiga på att slänga sin förmenta duktighet rätt i ansiktet på männen.

Jag är en anti-antiintellektuell. Det innebär inte med automatik att jag är en intellektuell av traditionellt snitt. Nej, jag är en intellektuell kritiker av det intellektuella och akademiska systemet. Det är för hierarkiskt, stelbent och ofritt för min smak. Fast det har väl framgått redan. Jag har större krav på personlig frihet och självständighet än så. Jag känner igen många andra som inte heller trivs med det rådande systemet, utan att de för den skull är vare sig dumma i huvudet eller antiintellektuella.

Just nu gick det upp för mig att somliga människor delar in människorna i sådana som har yrken och sådana som har en karriär, och att det senare anses finare. Skumt, men det förklarar en del. Undrar hur det kommer sig att skitstövlarna oftast återfinns i gruppen med den åsikten.

Principlösheten i Sverige är enorm.
Principlösheten i Sverige är en orm.
Principlösheten i Sverige är en norm.

Ibland, när båda parter vill tillräckligt mycket samtidigt så kan det bli något av, trots eventuella motsättningar om genusperspektiv, könsmaktsordning och annat. Ungefär som när det blev fotboll mellan skyttegravarna på julafton under första världskriget. Naturens hämnd på intellektet, livets oemotståndliga krav på sin egen förnyelse, förnuftets seger över illa verklighetsanpassade dogmer, Satans verk, Guds verk, hedonistisk lust, synd, experimentlusta, chicken race, Yin och Yan hittar hem, eller?

Att proppen Orvar kan vara liksom ett köttberg, det har vi väl vetat länge. Men att de var utan humor också, det var en nyhet. Annat var det 1968, då gick det an för ungtuppar att säga precis vad som helst om äldre generationer. För övrigt trodde jag att det var smörberget som var Sveriges senaste jordbruksöverskottsproblem, fett och drygt. Jag kan förstå att 40-talister, men knappast 60-talister, associerar köttberg till högarna av gasade lik i nazismens utrotningsläger. Men ibland måste man faktiskt anstränga sig för att förstå vad folk menar, istället för att anstränga sig för att missförstå dem.

Kampen står inte mellan Gud och kollektivet. Kampen står mellan dessa och individen. Såväl gudsreligionerna som de kollektivistiska filosofierna strävar att förinta individen som tankefigur. För att göra det enkelt för den som kommer till makten att styra över hela bunten människor. Det är därför liberalismen och humanismen behövs som försvar. Men flockmentaliteten är stark hos flertalet, och evolutionärt förmodligen betydligt äldre. Kampen för individens frihet kommer att bli lång och mödosam, kanske blodig emellanåt.

Att vara fysiskt handikappad kanske kan jämföras med att vara en dyslektisk språkekvilibrist. Inom dig bor en fantastisk potential som du inte kan visa upp för världen. Du känner att det finns där, men kan inte få ut det. Det måste vara frustrerande.

De statsfinansiella bekymren över ökande pensionskostnader kommer att lätta betydligt när medialiseringen tagit över som livsfilosofi. Då kommer folk att leva sina liv som en kvällstidningsartikel. Det viktigaste kommer först och resten kan kortas när som helst från slutet. Då blir det inget självändamål att leva länge. När man inte ser några höjdpunkter framför sig tar man sitt eget liv eller ringer eutanasijouren. Några eländespensionärer som kostar en massa pengar blir det knappast kvar.

Ja, jag använder en del konstiga eller gammalmodiga ord. Men de betyder något, konkret, på svenska. I England tar man inte gärna bort gamla ord ur seriösa ordböcker. Om igen återanvänds de gamla orden. I Sverige rensas de gamla ut, så att gamla texter inte ska kunna förstås, så att tanken ska kunna förvridas på nya generationer och klyftor skall uppstå mellan generationerna. Söndra och härska genom att förstöra språket.

Det är möjligt att jag är naiv som tror på det goda i människan, som tror att vi kan skapa ett gott samhälle. Men att inte tro på det och att inte försöka vore outhärdligt cyniskt.

Amnesty går idag ut och kallar ”mäns våld mot kvinnor” som vår tids största samhällsproblem. Som jag ser det är den sortens schabloniserande beskrivningar vår tids största samhällsproblem. Men det följer väl min tes om medialiseringen och nödvändigheten av att marknadsföra den egna verksamheten. Skrik först, högst och mest.

Förr var Gud en vis gammal man, nu en lynnig tonårsflicka. Vad händer med ett demokratiskt samhälle när den som har den informella makten även tilldelas, inte väljs till, den formella?
Vad händer när denna makthavare fostrats till att kräva hämnd, inte att styra till hela folkets bästa?

På de svenska universitetens idéhistoriestolar tycks man sätta socialister som skall förtiga liberalismen och polarisera världsbilden genom att skönmåla socialismen och svartmåla önskemotståndaren, högerspöket.

En amerikansk president tvingas sköta sin första ämbetsperiod så att hans sponsorer är villiga att betala hans omvalskampanj. Först under sin andra mandatperiod kan han agera statsman.

I liberalismen är frihet och ansvar något som kan väljas. I socialismen är ansvar något som tvingas på medborgarna, varken frihet eller ansvar kan väljas. Att ansvar tvingas på medborgarna gör enligt socialisterna friheten överflödig. Därför finns i socialismen ingen frihet, varken negativ eller positiv.

USA är det första lyckade experimentet i demokrati. Tyvärr har det blivit ett permanent provisorium. Deras religiositet är i stora stycken lika fundamentalistisk som någon islamsk. Skillnaden är att den amerikanska stöttas av världens mäktigaste reguljära armé.

Det bästa man kan hoppas på när det gäller barnuppfostran, är att man aldrig får det definitiva beskedet på hur det gick.

Åh, Gudrun! Nu har hon gjort igen. Förutom förslaget till mansskatt så vill hon ha fria mensskydd till kvinnor. Hon har kanske slutat kalla sig kommunist, men hon är fortfarande lika stalinistisk som Josef själv. Staten ska ta hand om alla dina pengar och sedan besluta vilka som ska få vad och hur mycket tillbaks. Mera sovjet åt folket! Tycks vara Gudruns paroll.

Män söker av naturen äventyret. Kvinnor söker av naturen tryggheten. Är det en kärlekens paradox att de båda finner det de söker hos varandra?

Medialiseringen av vår tillvaro, av vår uppfattning av omvärlden, är ett mycket större och mer reellt hot för framtiden än globaliseringen. Det är denna medialisering som gör det allt mer nödvändigt att ständigt marknadsföra redan etablerade verksamheter om man vill fortsätta med dem. Annars kommer allehanda märkliga särintressen, under föregivande av mer eller mindre obskyra allmänintressen, att marknadsföra sin avundsjuka åsikt att just det du gör och tycker om, borde förbjudas.

Den viktigaste friheten, åtminstone så som min liberalism är beskriven, är friheten för individen, människorna. För nyliberalerna verkar penningens frihet vara överordnad människans. I min värld är det ingen äkta frihet. Nyliberalismen är endast ett slags konservatism som ersatt adelskalendern med taxeringskalendern som avgörande bördsmarkör.

Det är inte underligt att kvinnorna får så skev bild av männen och verkligheten. Det är bara titta i tidningshyllorna i butiker som kvinnor frekventerar. Där skriker elitfeministerna ut sitt dogmatiska budskap om männens förtryck av kvinnor. Att det är kvinnor som på detta sätt skrämmer upp kvinnor och därigenom skapar könsmotsättningarna genomskådas inte.

Det demokratiska samhällets viktigaste uppgift är att upprätthålla möjligheter för sina medborgare, friheter om man så vill. Till de viktigaste möjligheterna hör egenmakt, valfrihet, självbestämmande, personlig integritet, rätten till frivilligt samarbete med andra, personligt uttryck

Det har alltid varit de hårda pengarna som betalat de mjuka kostnaderna. Aldrig tvärtom. Vill man ha en stor mjuk produktion, måste man först ha en stor hård som kan betala.

Hur vanligt är det att kvinnor stigmatiserar sig själva av egoistiska skäl för att vinna sympati och fördelar? Har de som blivit sådana, blivit det genom en social konstruktion?

Feministerna säger att vi just nu upplever en period av backlash i jämställdhetsarbetet. Det är deras eufemism för tillnyktring i könsrollsdebatten. Om det inte vore för att feministerna vanligen är emot EU, hade man kunnat skoja till det med en kommentar om eufeminismer.

Strikta hastighetsgränser och övervakning är ingen riktig trafiksäkerhetspolitik, lika lite som att enbart tillhandahålla sprit via Systembolaget är en effektiv alkoholpolitik. Hur stor är risken att dö i trafiken jämfört med chansen att bli miljonär på spel i Sverige? Nästan exakt lika, cirka 500 trafikdödade och cirka 500 nya spelmiljonärer per år.

Män är bara bifigurer i kvinnornas liv, medan kvinnorna är centralfigurer i männens. Kan männens långa väg till upprättelse och jämlikhet beskrivas tydligare?

Frihet är tydligen svårt att hantera, såväl för de som vill ha den, som för de som är emot att andra har den.

Kommer vi någonsin att få veta om kvinnorna vet hur de styr världen eller om de bara låtsas att de varken vet eller styr?

Råd till stressade kvinnor: Försök inte svara i förväg på frågor som jag inte har tänkt ställa.
För att undvika utbrändhet: Ta inte på dig ansvaret för svaret på frågorna jag inte tänkt ställa.

Visst kan det ibland vara rätt att generalisera om kvinnor eller män, men man kan aldrig anta att denna generalisering gäller för samtliga individer av samma kön eller att den inte skulle gälla för vissa individer av motsatt kön.

Frihet är möjligheten att drömma om sin egen framtid och att fritt kunna berätta om det för andra människor, även för dem som varken delar din dröm eller tror att den är möjlig. Denna aspekt av frihet har socialisterna aldrig förstått, eller så har de förstått den och fruktar dess kraft.

Härstedts utredning om alkoholskatten, är det att kasta glas i stenhus? Han vill att Ringholm ska sänka alkoholskatten med 40%, men han sänker nog ingen skatt utan att även sänka alkoholhalten med 40%.

Det finns tydligen människor som nöjer sig med trygghet, bekvämlighet och liknöjdhet istället för frihet, lycka och passion.

De påstår att pornografi är kvinnoförnedrande. Varför skulle det vara mer förnedrande att visa sin makt med nakna bröst än med knuten näve? I ett behavioristiskt perspektiv, varför skulle piskan vara mindre förnedrande än moroten? Är det månne mindre förnedrande för offret?

Hormonstupiditet kan drabba både kvinnor och män. Men kvinnorna kräver respekt för sin (just nu pms-respekt) och förakt för männens. Så kan den uppföra sig som sitter på makten. Har män rätt att kräva testosteronrespekt?

I romarriket var grekiska och latin jämbördiga myndighetsspråk ännu vid Jesu födelse. Men latinet dominerade på den italienska halvön och så småningom i hela riket. Men man glömde att säkra bakåtkompatibilitet. Därför gick mycket av den grekiska kunskapen förlorad och återkom till väst först via araberna. En mycket sedelärande historia, tillgänglig endast för dem som tillgodogör sig historia.

Ett visst mått av liberalismens altruism är det minsta som krävs för att en demokrati över huvud taget ska fungera.

Vilken resa! Livet är som en berg-och-dalbanefärd i en nöjespark. Den ska inte vara för lång, så att den blir tråkig på slutet. Men tänk om man kunde få åka en gång till.

Tvivlet är tänkarens hyresvärd. Varje gång man tänker en stor tanke står han där och man undrar om man har tänkt rätt, om värden kommer att förstå, om man ser ut som ett fån. Även om svaren är; ja, det har du, ja, men långt senare och ja, hver gang, så finns tvivlet där. Tänk om beviset för att jag tänkt fel ligger i att världen håller med mig.

När jag kallar mig för världsmedborgare innebär det att jag inte använder nationalstaten varken som spegel eller ram för min personliga identitet.

Det är medias presentation och därmed massans upplevelse av att vi lever i en otrygg värld som möjliggör för även de demokratiska staterna att införa totalitära lagar. Medias exponering av en falsk världsbild förmår alltså de goda att frivilligt lämna över makt till de onda.

En människa med samvete är ständigt fredlös.

Man kan endast skämta om allvarliga ting. Försök till skämt om strunt blir bara trams.

Våra liv liknar stjärnornas. Ljuset strålar från dem, men kan upphöra vilken sekund som helst. Då först kommer det definitiva beskedet på den död som redan inträffat.

Det är svårt att gå med på att de människor som upplever verkligheten på ett lite annorlunda sätt ska klassas som psykiskt sjuka, så länge det finns religiösa människor som betraktas som friska.

Bara för att män inte upplever samma vedermödor som kvinnor, får man inte göra misstaget att tro att de inga vedermödor har. Inte heller får man göra misstaget att tro att de vedermödor män delar med kvinnor upplevs på samma sätt av männen som av kvinnorna.

Människan måste få dö. Vi ska alla dö, men det tycks som om många inte vill acceptera detta faktum. Många äldre och skadade personer hålls vid liv med ett omätbart lidande för både dem själva och för anhöriga som följd. Vi vägrar ge rätt till dödshjälp. Trots att vi accepterat att djur avlivas för att minska deras lidande. Ändå antas människan ha större känsloförmåga och därmed möjlighet/risk för lidande. Vari ligger det medmänskliga i att hålla lidande människor vid liv?
När värdet av mitt liv inte motsvarar lidandet i fortsatt levnad och när vad jag tillför min omgivning inte längre motsvarar jag kostar, är det definitivt dags för mig att få dö.

Tonåringar måste distansera sig från vuxna för att själva bli vuxna. Vuxenblivandets paradox. Inte så konstigt kanske eftersom att vara vuxen innebär att kunna vara självständig i tanke och handling. Då måste man också forma den självständigheten själv och inte bara kopiera den från vuxna.

Vi ska alla plågas av livet för att sedan befrias av döden. Ändå bedyrar alla att livet är det käraste de har. Det är denna paradox som gör livet så märkligt och svårbeskrivet.

HD:s utslag i Tumbamålet är logiskt och konsekvent, men likväl tragiskt för alla inblandade. Det är många människor som i berusat tillstånd gjort saker som de efteråt ångrat. De får alla bära ansvaret, skulden, skammen eller vad de nu vill kalla det. Nu är det fastställt att berusning inte ger rätt till ångervecka på sex. Vill du slippa ånger, börja med att låta bli berusningen.

Såvitt jag begriper har det aldrig hänt att någon man har lyckats förföra en kvinna som inte redan ville bli förförd.

De amerikanska soldaternas övergrepp på fångar i Irak är väl närmast en naturlig följd av det amerikanska samhällets generella syn att en fånge har förlorat sina mänskliga rättigheter. Varför det kristna Amerika betraktar fångar mera med gammaltestamentliga ögon än med nytestamentliga diton är däremot svårt att förstå.
Det har sagts att Amerikanerna i Irak endast ser till sina egna rättigheter men inte till sina skyldigheter. De erkänner alltså inte irakiernas rättigheter. För övrigt en slående likhet med feministers syn på män.

Sossarna har skapat ett skattefrälse av de riktigt rika. Partiet behöver dessa människor för att kunna motivera klasskampen och de höga skatterna. Sossarnas kriminalvård och brottsbekämpning har havererat av samma orsak. De behöver Clark Olofsson och andra för att motivera sin övervakning av de vanliga medborgarna och inskränkningen av deras frihet.

Vi borgerliga politiker kallar oss borgare och våra likar för medborgare. Men enligt fysikens grunder måste varje kraft ha en motsvarande balanserande kraft. Det borde alltså finnas motborgare. Det gör det också, de kallas sossar, vänsterfolk eller liknande. Men de borde alltså rätteligen kallas för motborgare eftersom de är emot borgare. Man kan därav även konstatera att de är negativt definierade. Problemet med negativt definierade krafter är att de hellre vill riva ner än bygga upp, hellre avveckla än utveckla. För att lyckas med detta i ett demokratiskt system måste de ta till metoder som tvångsanslutning och kollektivisering. I deras samhälle är det tvångsanslutna kollektivet alltid underställt en vilja, en ledare. Frihet är ingenting värt. En motborgare saknar helt enkelt förståelse för denna, medborgarens, livsluft.

Sålunda talade Zarathustra skrev Fröding, som hade förstått att övermänniskans mål är att vara herre över sig själv, inte över andra. Han förtydligar till och med genom att markera att den som rackar ner på andra istället för att försöka lyfta sig själv, är en fånge i sin egen okunnighet.

Utifrån individens perspektiv är demokrati inte ett tillräckligt rekvisit för att samhället ska vara gott att leva i. Individen behöver även frihet, det vill säga egenmakt. Annars drabbas hon av vanmakt.

George W bush har återinfört despotismen, och det är inte ens den upplysta varianten.

En av de stora bristerna med det svenska vård- och bidragssystemet är att vården faktiskt inte siktar på att göra patienterna friska. Den tar inget ansvar för konsekvenserna av att göra människor halvfriska och bidragsberoende. Vården siktar istället på att minimera sina egna kostnader och överlåta restkostnaden, som utgör den stora biten, på den enskilde och på samhällets olika bidragssystem.

Om somliga kommunpolitiker från enfrågepartier i opposition brukar man skoja att de ropar på votering i alla möjlig och omöjliga lägen. Om Mona Sahlin kan man numera säga att hon alltid ropar på kvotering.

Det tycks som om många människor inte accepterat att den sekulariserade världen inte erbjuder evigt liv. Därför kräver man att samhället skall eliminera döden. Vi ska inte få dö i trafiken, inte i cancer, inte av hög ålder etc. Alltså måste vi våga tala om att alla ska dö, samt att det faktiskt inte är en uppgift för samhället att eliminera döden. Ett sätt att se på saken är att inse att man redan är död. Bekräftelsen på att döden inträtt är uppskjuten på obestämd tid. Dödsattesten kommer att skrivas ut vid ett senare, ännu ej definierat datum. För den som tycker om livet återstår därför endast att betrakta varje extra dag som en bonus och att fylla dessa extra dagar med så mycket värdefullt liv som möjligt. Var och en får skapa sitt eget paradis, här på jorden. Den som väntar på något gott efter detta liv blir utan. Vänta inte, skapa det goda själv, nu!

Det sekulariserade styresskicket (demokrati), kräver också en sekulariserad filosofi eller ideologi, en sekulariserad skola, en sekulariserad administration, samt en sekulariserad rättsskipning. Kort sagt en sekulariserad offentlighet. Blandar man in religion eller ens tillåter religiösa tankemönster i någon av dessa delar av det moderna samhället så går modernismen, friheten förlorad. Postmodernism blir i detta sammanhang betydelselöst.

Patriot rimmar på idiot. Ju mer man inser och uppskattar globaliseringens fördelar, desto mer verkar det som ett avsiktligt rim.

Hur känner man igen en socialdemokratisk gräsrotsväljare idag? Jo, det är en förbittrad person som upptäckt att han har låtit lura sig för länge av sosseretoriken. Han vill inte erkänna att han blivit en nyttig idiot. Istället vänder han sin bitterhet mot sin omgivning, blir avundsjuk och paragrafryttare, kräver nya regler och mer förbud. Frihet och självständighet anser han fortfarande, enligt sossenormen, vara något fult. Åtminstone för andra. Lite anarkistiskt har han skaffat sig en HD eller en Volvo XC90. Något som är lite förmer än vad andra svenssonsossar har, men inte mer än att vem som helst kan vinna det på Bingolotto.

Det franska beslutet att förbjuda religiösa symboler i skolorna tar upp en viktig fråga om religionens plats i det demokratiska samhället. Svaret måste bli att religionen inte har någon plats i en demokrati. När man på Island för 1000 år sedan övergav den hedniska filosofin för hur umgänget i samhället skulle skötas, förbjöds offentligt blotande och asadyrkan. När Frankrike vid revolutionen gjorde ett första försök att införa modern demokrati i Europa stiftades lagen om la Laïcité, som föreskriver religionsfrihet. Alltså även frihet från religion i det offentliga umgänget. Det är den traditionen man nu lyfter fram igen när man förbjuder religiösa symboler i skolorna. Det är hög tid att vi i Sverige på allvar förpassar all religion till enbart den privata sfären.

Det tar ganska lång tid att vänja sig vid hur kvinnor är. Kanske är det en del av förklaringen till varför så många unga kvinnor är så irriterade över hur verkligheten är beskaffad. De har helt enkelt inte hunnit vänja sig vid hur de själva är ännu.

Kvinnorna klagar över att de inte får samma lön eller samma positioner som männen. Men kanske är det så att min teori om specialisternas övertag i det moderna samhället gäller och är mer tillämplig än genusperspektivet? Beror skillnaden i så fall på att kvinnor av naturen eller genom fostran är mer inriktade på att vara generalister än specialister?

Det finns två innovationer som är omistliga för den moderna friheten. Bilen, med vilken vi kan transportera oss själva och våra ägodelar. Datorn, med vilken vi kan såväl samla som sprida våra tankar, idéer, och åsikter. Den som orsakar inskränkningar i användningen av dessa tar på sig ett stort ansvar för frihetens beskärande.

Miljöskildringarna i prosa, dessa bland recensenter så omhuldade stilistiska grepp, utvecklades till sin höjdpunkt när konkurrensen från kameran som verklighetsskildrare etablerat sig. Precis som en tid i måleriet. Men måleriet gick vidare och utvecklade nya stilarter som kunde förmedla känslor på nya sätt. När ska skrivkonsten utvecklas och dessa överdrivna miljöskildringar ge vika för ett konstruktivt skrivande som avancerar berättelsen bättre eller inspirerar till känslosvall eller nytänkande associationer? Inser man inte att dessa oändliga miljöskildringar idag berättas betydligt effektivare på några få rutor i en seriestrip? Många klassiska romaner har en handling som inte skulle räcka till mer än ett par sidor tecknad serie.

När ett samhälle har gått från att hylla sina principer, till en personkult, då vet man säkert att det har gått över styr.

”Särskilt viktigt är det att ta i med hårdhandskarna när det gäller mäns våld mot kvinnor. Vi måste en gång för alla erkänna att våld mot kvinnor också är våld mot barn.” säger Maud Olofsson. Det är fint, se till att ta barnen som gisslan bara. Det tar de säkert ingen skada av. Att stämpla alla män som generella våldsverkare är säkert också bara på sin plats. Låt misstänksamhetens och intoleransens skarpa piska vina över menigheten. Ja! På dem igen bara, låt dem veta hut! På med hårdhandskarna och puckla på alla män, skyldiga som oskyldiga. När det är riktat mot män kan det ju inte kallas för våld. Feminismen firar nya triumfer, eller?

Ibland skönjer jag att mina tankar gått från att vara preskriptiva till deskriptiva och slutligen inkvisitiva (undersökande, inte anklagande). Är det månne ett tecken på tilltagande visdom eller är det bara ålder? Eller resignation?

I den pågående debatten om det sjuka Sverige är det alldeles tydligt hur debatten förs högt över huvudet på dem det gäller. Vem kan tro att en person som är sjukskriven eller förtidspensionerad kan ha något vettigt att säga? Inte heller handlar det om de sjukas rättigheter på något sätt, utan endast om deras skyldigheter. Helst ökade sådana. Däremot så handlar det väldigt mycket om skattebetalarnas rättigheter, framför allt av motprestation. Varför man tycker att det är särskilt lämpligt att kräva en diger motprestation av dem med nedsatt prestationsförmåga framgår inte. Att brister i sjukvården och försäkringssystemen kan bidra till att skapa sjukdom (ohälsa) och inte bara en möjlighet att bli utnyttjat inses inte. De som är friska och tjänar mycket pengar och betalar höga skatter, hur vill de bli bemötta och behandlade om de blir sjuka?

Det är lite märkligt hur somliga alltid lyckas identifiera eller definiera sig själva som drabbade. Inte sällan känner de till teorier om social konstruktivism. Det kan vara kvinnor som uppfostrats av sina mödrar och kvinnliga bekanta till att alltid se kvinnor som offer i en social konstruktion där mannen påstås vara norm för frihet, förtryck och överhet. Det kan vara negrer som uppfostrats till att alltid tolka den vita omgivningens attityd som nedsättande. Är det inte märkligt att de med sin insikt i social konstruktion inte inser att deras egna inlärda attityder kan vara en socialt konstruerad mytbildning? Det blir på något sätt som att de förtrycks av sin egen (van)tolkning av verkligheten. I nästa steg skickar de sin vantolkning vidare som en fördom mot mig och andra som de uppfattar som annorlunda än de själva.

Den nygamla världsordningen. Gör mot dina medmänniskor vad de tänker göra mot dig. Men gör det först och lite kraftfullare. I förebyggande syfte.

Särintressen och paranoia hör ihop som långhalm och ler. Vi mot dem. För att de är emot oss.

Det talas om att alla partier har närmat sig mitten. Hur kan de ha gjort det om de inte har anammat liberal ideologi och människosyn? Att sno mittenpartiernas frågor utan att drivas av liberal frihetlig ideologi är inte mittenpolitik.

Varför tror sjukvården och försäkringskassan att man inte har några besvär bara för att man inte är där och tjatar dagligen? Har man fått beskedet av minst två läkare att det inte finns något att göra åt besvären har man väl bättre för sig än att springa där och gnälla. Ska detta tolkas som att det faktiskt lönar sig att springa och tjata? Att det så småningom leder till sjukpension eller annan bidragsförsörjning? Att det är tjat mer än faktiska behov som premieras? Hur saklig och vetenskapligt underbyggd är då sjukvården? Hur objektiv och demokratisk är då försäkrings- och trygghetssystemen?

Det är märkligt att pedagoger ofta talar om att motivation kan sporras fram. Sporrning är ju ett tvångsmedel. Vem kan få motivation av sådant? Förstår de inte att de som är känsliga för sporren bara presterar sämre, blir istadiga om man försöker tvinga dem? Vad som i det läget behövs är inspiration och lust.

Att försöka motverka religiös fundamentalism av ett slag, med religiös fundamentalism av ett annat slag är dömt att misslyckas. När George W. Bush ägnar halva sitt State of the Union tal åt kristna moralextrema åsikter är han inne på en mycket farlig väg.

Att vänsterfolk drivs av sin avundsjuka till de som har, vet vi sedan länge. Nu har jag upptäckt att högerfolk drivs av någon slags avundsjuka till mindre bemedlade människor som inte lägger sig ner och dör, som lyckas överleva trots dåliga odds, dålig ekonomi och dålig image. Värst är ju om de jävlarna dessutom orkar vara glada. Kan det finnas ett stort underskott på äkta självförtroende hos högerfolket?

Historiens tekniska landvinningar har åstadkommits av människor som provat, misslyckats och försökt igen. Nu anser överheten att människorna ska nöja sig med att distraheras av ofarliga manicker medan överheten ägnar sig åt att skapa allt farligare och effektivare vapen samt utrustning för att övervaka oss. Märkligt nog har de stöd av en stor andel människor som nöjer sig med att vara förslavade.

Skillnaden mellan kommunism och socialism kanske inte är revolution eller reformism, våld eller inte våld. Den enda verkliga skillnaden kanske är hur fort man förbrukar tillgängliga resurser. Skillnaden är alltså kanhända, hur fort man når den oundvikliga kollapsen. Ännu vet vi inte vilken av dessa kollapser det tar längst tid att hämta sig ifrån. Det är inte säkert att återhämtningen från kommunism är svårare eller tar längre tid.

It is morally right to create equal oportunity, but it wouldn’t be right to impose equal outcome.
Det är moraliskt rätt att skapa lika förutsättningar, men det är inte rätt att tvinga fram lika resultat.

Det uppstår ofta en konflikt mellan det rätta och det goda. Kan man finna ut vilket som är viktigast om man ställer dem mot varandra? Det rätta är det godas fiende, antyder att försvaret av lagen och det som är det riktiga att göra, kommer i konflikt med det goda man vill åstadkomma. Det goda är det rättas fiende, antyder att Kants kategoriska imperativ inte gäller. Handlingar som ger onda eller skadliga resultat kan inte rättfärdigas med den goda viljan. Vilken väg som leder ner i det djupaste fördärvet, eller i bästa fall bort från detsamma, är mycket svårt att avgöra. När ska man ägna omsorg om principfrågan och när ska man ägna den åt sakfrågan? Kan det någonsin vara viktigare att försvara systemet framför individen? Är inte systemet uppbyggt av interagerande individer? Om man inte försvarar individen, deltar man inte då i skapandet av ett system som föraktar individen? Är principer som inte försvarar individen värda att hylla?

Den franska revolutionens devis, Frihet, Jämlikhet och Broderskap är ett offer för slagordspropaganda. Det enda ord som hade behövts var frihet. De andra två ryms gott och väl inom det. Men det kändes förmodligen lite tunt, särskilt för dem med dålig fantasi. Tyvärr har allt för många gett upp friheten och nöjt sig med någon slags nivellerad jämlikhet och en broderskap som mest liknar fredlig samexistens.

Många människor lever i den sorgliga villfarelsen att frihet endast finns i ett fast, absolut mått. För dem blir den logiska konsekvensen att om friheten ökar för någon så minskar den för någon annan. Det är sådana människor som nöjer sig med påtvingad jämlikhet i tron att friheten då är optimal. Blotta ansatsen att friheten skulle kunna sättas vid ett absolut mått borde ha fått deras sinne för logik att protestera.

När mina motdebattörer hånar mig för att komma med hemmagjorda idéer och resonemang, avslöjar de både sin egen litenhet och sin brist på självförtroende. Jag hävdar att jag har kapacitet och integritet att själv tänka ut det som jag torgför och står för. Implicit avslöjar dessa debattörer att de inte har samma förmåga som jag, utan ser sig nödsakade att lita till andras redan tänkta och helst officiellt godkända tankar. De har med andra ord inget nytt att tillföra debatten.

De trafikprogram och de så kallade facktidskrifter som finns i Sverige har alla, utan undantag, en stor brist. Ingen av dem diskuterar trafikens grundprinciper och inte heller vare sig de problem som följer av trafiken eller som trafiken lastas för. De media som verkar inom den kommersiella sfären säljer okritiskt prylar och status kring fordonen. De media som verkar inom den ideella eller den offentliga sfären säljer okritiskt statens propaganda om trafik.

Tänk om jag hade fått en krona för varje gång jag blivit diskriminerad av en kvinna i tal, handling eller åtbörder för att jag är en man. Jag hade helt klart varit ekonomisk oberoende. Män är tydligen legitima slagpåsar för kvinnor i allt de är missnöjda med, inklusive sig själva.

Det finns inget patriarkat i Sverige. Det som finns är hierarkier. De som är beredda att inordna sig och utstå dess förnedring men också dra fördel av dess mekaniska avancemangsordning gör karriär. Vi andra lever vanliga liv. Det gäller såväl kvinnor som män. Det råder alltså inte brist på jämställdhet, men väl på jämlikhet. Konformism premieras, självständighet kostar extra.

Feminismen skänker kvinnorna en skev världsbild samt avslöjar vilka män som är rövslickare.

Människan blir lätt uttråkad. Därför nöjer hon sig inte med det hon har, utan vill ständigt ha mer. Det är detta som gör den omtvistade tillväxten nödvändig. Ett samhälle som inte expanderar, det imploderar för att människorna börjar ta från varandra och till slut tar de varandra.

I svensk media saknas analys och sans. Man vill ha två tydliga politiska alternativ i var sitt dummerjönshörn. Så kan media själva sprätta omkring mitt på golvet i sina galafjädrar.

Till slut måste vi väl ändå lyckas med att avslöja det proletär-virtuella komplexet, vaggan-till-graven samhället, socialdemokratins Matrix, för den lögn och verklighetsförfalskning den faktiskt är.

Visst, det bär er emot att erkänna att jag har rätt. Men det är ju inte detsamma som att jag har fel. Jag kan mycket väl ha fel även om ni inte kan bevisa det. Men ert missnöje med mina tankar är inget hållbart bevis.

De flesta lärare har endast en och samma mall för hur en människa ska vara. De elever som inte passar in i mallen bedöms som svaga i skolämnena. Men det är inte eleverna som blivit sämre, det är mallen som passar allt sämre till verklighetens människor i det postindustriella samhället.

Allt för många lärare är sömngångare som tror att de har något att lära ut till världens vaknaste människor, ungdomar.

Alkoholism är en bristsjukdom. Det är brist på något annat som ger livet mening.

Det finns väldigt många prinsessan på ärten bland svenska kvinnor, överkänsliga för allt som går dem emot. It’s your fault Charlie Brown! Som Lucy skrek åt Chuck när hon trillade av skateboarden.

Jag gillar museer för att de är ett slags hastighetsmätare på samhällsförändringen.

Varför anses det fint och rätt att bilda reservat och nationalparker av egendomar och tillgångar som förvaltas genom jakt, fiske och skogsbruk? Därefter låter man dem förfalla genom att inte bruka dem på det sätt som gett dem dess karaktär.
Hur skulle det uppfattas om vi konfiskerade restauranger, gator och byggnader i städerna och sedan lät dem förfalla medan vi kallade det att bevara dem? Vilka framtida generationer skulle ha glädje av de städerna?

Den moderna makten tillämpar samma gamla strategi som tidigare makutövare, söndra och härska, divide and conquer. Men idag delar man inte mellan ras, religion och nation. Idag separerar man människorna genom deras yrke, utbildning, behörighet, licens och specialistkompetens etcetera. När inga självhushållare, generalister eller allmänkunniga längre finns ibland oss, finns inte längre något underlag, ingen grogrund för samhällskritik, inga massrörelser, ingen gemenskap, ingen demokrati och ingen egenmakt, endast vanmakt. Alla kan duperas och dompteras.

När feministerna finner biologismen motbjudande för att den ger ärftliga egenskaper som förklaring till skillnader mellan kvinnor och män, tänker de inte på att kravet på att man ska ta särskild hänsyn till kvinnor för att de är annorlunda än män är lika mycket biologism. Möjligen är enda skillnaden att den i detta fall hävdas till kvinnornas fördel.

En matematiker kan bli beundrad för sin skicklighet, eller hatad för konsekvensen av hans verk. Men en humanist kan egentligen bara bli förlöjligad om han är dålig och älskad om han är bra.

Det finns inte längre rum för individer. Alla kollektiviseras. Nu kallas det nätverkande. Meningslöshetens onanister blir först trendsättare, sedan normbildare.

Globaliseringen får inte full effekt förrän den når USA.

Det är möjligt att ett aktivt sparande är bra för den egna ekonomin. Men inte är det lika roligt som ett aktivt spenderande.

De största och viktigaste segrar en människa kan vinna är de gånger då hon kan övervinna sin ofullkomlighet.

Den institutionaliserade utbildningen är egentligen bara till gagn för dem som inte kan lära sig själva. För övriga är den en förolämpning mot deras intellekt på alla plan. I dessa tider av ökande individualism kommer den traditionella skolformen att bli allt mer ifrågasatt. Tack och lov för det.

Oavsett vad vi tycker om darwinismen och hur vi än försöker motverka den, så är den alltid i arbete. Varje regel som skapas för att motverka en oönskad darwinistisk effekt skapar bara en ny och möjligen annorlunda sådan effekt.

Lagar och regler är till för dem som inte vet bättre.

Anarkin är den enskilde medborgarens sätt att skriva sitt eget samhällsfördrag i ett allt mer reglerat samhälle. Var och en väljer själv vilka lagar och regler som han tycker är viktiga att följa och vilka han tycker det är mödan värt att bryta.

Det finns inga saker man kan köpa som kan kompensera för förlorad förmåga. Det är upplevelser som gör livet värt att leva. Visst, saker kan användas till att skapa upplevelser, men när det är sakerna som skapar och upplever mer än vad man själv gör är det klen tröst. Pengar då? Ja, man kan köpa sig upplevelser. Men det blir ändå aldrig detsamma som att själv skapa och producera sina upplevelser. Thoreau hade rätt om ägodelarna som förtär sin ägare. Precis som Johnny Hart, när han låter Thor i B.C. utbrista, ”There is no self-gratification in gimmickery!” För att njuta av sådant måste man åtminstone ha någon att njuta det med.

Är det så illa att det endast är 10-15% av en befolkning som tror på moral och rättvisa? Att resten tror att det är rätt att ljuga, bedra, stjäla och mörda så länge man kommer undan med det?

Först kom de röda fascisterna. De ljög och plågade alla i sin väg. Sedan kom de bruna fascisterna. De ljög och plågade alla i sin väg. Vi har nästan fått stopp på alla vansinnigheter de röda och bruna fascisterna ställt till med. Nu kommer de gröna fascisterna istället.

Själva uttrycken feminism och jämställdhet som en beskrivning av strävan för jämlikhet mellan man och kvinna är så orwellskt animalistiska att man egentligen inte behöver säga mer. Men för all del då, för den som inte klarar av att klura ut det. Män och kvinnor är fullständigt jämlika. Men kvinnor är lite mer jämlika än männen.

Rätt är aldrig någonting man får. Rätt är alltid något man måste ta sig. För det krävs styrka, mentalt, fysiskt, socialt, ekonomiskt eller politiskt. Ofta i kombination. Den starkes rätt. Någon annan rätt tycks inte finnas.

Den gamla devisen att det är sändarens skyldighet att se till att budskapet uppfattas korrekt, är endast sann om det gäller en monolog. Om det är en dialog har båda parter skyldighet att ställa frågor eller på annat sätt också försäkra sig om att de har uppfattat budskapet korrekt. Om man i en monologsituation har chansen att nå en dialog, men avstår från den möjligheten, då har man valt att i stället försöka diktera vad mottagaren ska uppfatta, och det är det sämsta alternativet.

Tanken att samhällets utseende, organisation och inriktning helt och hållet avgörs av människans beslut och inte av någon imaginär Gud, kallas politik. I en demokrati är politik det verktyg och den metod som står till buds för att alla medborgare ska få en rimlig chans att påverka sitt samhälle. Det finns flera olika utformningar av de demokratiska systemen. Inget av dem är perfekt, men den som avstår från att delta i den demokratiska processen försvagar verktyget.
Härur kan man förstå min inställning att politiska beslut inte är en styggelse, trots att jag är en borgerlig politiker. För mig är alla medborgares rättvisa möjligheter viktigare än enskilda affärsidkares möjligheter att lura skjortan av sin nästa. Människans frihet och rättvisa är mer fundamental i det demokratiska samhället än penningens.

I marknadsekonomins spår följer att allt färre människor kan tillräckligt för att producera sitt eget livsuppehälle. Det behövs allt fler specialister. Därefter kommer kravet på att man ska vara licensierad utövare, det vill säga utbildning och examina krävs även för sådant som var allmän kunskap tidigare. Denna utveckling har drivits på av härskare allt sedan den tidiga antiken och är framför allt initierad av överbefolkningen, redan då alltså. Det är ett annat tillvägagångssätt än krig och mord för att anpassa antalet människor till födotillgången. När anpassningen inte går tillräckligt snabbt uppstår krig.

Jag är en kontrapunkt i den stora samhällsdebatten. Utan sådana som jag skulle debatten konstant sakna balans. Nya, bättre och hållbara idéer skulle inte mejslas fram lika ofta, av mig eller av dem jag debatterar med.

Det finns en otäck tradition bland akademiker, nämligen att förringa icke-akademiker. Inte endast förringar man dem direkt och på ett sätt som enkelt kan bemötas. Man förringar dem även indirekt, genom tillvitande av diverse stupiditeter i för övrigt vetenskapliga eller faktamässiga sammanhang. Det kan ske när beskrivningar eller förklaringar till naturfenomen görs, genom att man oriktigt postulerar en angiven okunnighet hos icke-akademikern. Sålunda kan det heta: Man kan tro att jorden är tät och hårt sammanpackad. Men i verkligheten är jorden porös och full av små håligheter som kan innehålla luft eller vatten.
Här är postulatet att den icke akademiska allmänheten tror att jorden är en solid massa. Exempel av liknande art är vanliga. Genom att denna attityd är vanlig i akademisk litteratur och läromedel bibringas lätt den unge studenten missuppfattningen att hon tillhör en överlägsen människotyp som har rätt att vara översittare gentemot andra. Därigenom har den akademiska fostran slutligen lyckats genomföra det precis motsatta mot dess ursprungliga ädla syfte, att bringa upplysning, insikt, och respekt för livet runt om kring oss.

Trots att jag inget har till övers för innehållslösa traditioner, konstaterar jag att om man vill förstöra ett samhälle eller en livsstil ska man slå mot dess traditioner. Nu när urbaniseringen nått så långt att dess invånare glömt allt om livsvillkor och traditioner på landsbygden, anser de sig ha rätt att angripa och förstöra landsbygdens traditioner. En väsentlig del av dessa traditioner är förhållandet till vistelsen i naturen, jakt och fiske. Den urbaniserade människan vet inget om detta, vill inget veta, men vill gärna rättfärdiga sin egen okunnighet. Därför baktalar hon landsbygdens invånare och dess traditioner. Den urbaniserade majoriteten är till och med beredd att lagstifta mot det hon inte förstår av landsbygdens villkor. Helt i onödan ställer den urbaniserade människan till med förödelse, kanske irreparabel skada.

Det finns ingen förstfödslorätt i en demokrati.

Systemet är alltid människans största fiende. Varje gång man sätter systemet före individen har mänskligheten förlorat. Visst har vi hjälp av våra system, men alla system tycks korrumpera sig själva. Ju mer vi tror på dem och ju längre de får verka ostört, desto mer korrumperade blir de.

Jag älskar statistik, dels naturligtvis för att den kan hjälpa oss att se sådant som vi annars har svårt att få syn på. Men framför allt för att statistik inte är sanningen och definitivt aldrig hela sanningen. Och varje gång vi tittar på statistik och inser att det inte är sanningen så har den gjort oss sin största tjänst.

Konformismen rymmer en försåtlig terrorism.

Den vite mannen kommer att bli den siste slaven som befrias. Även den som betraktas som systemets herre är dess fånge, kanske rent av mer än andra. Därför kommer befrielsen från systemet att komma sist till honom. Slipsen kan här tjäna som symbol för både boja och snara.

Feministerna är vår tids donquijoter.

Religion är inget mer än en oförmåga att uthärda det okända. Därför hittar man på förklaringar som känns uthärdliga och för att skyla den bristande kopplingen till verklighet och logik låter man det hela vara Guds verk.

Det första vi lär oss är att det finns lagar och regler. Det andra är att möjligheten till regelbrott är en av dessa regler. Trots att regler kan vara till för att slaviskt följas, missförstås, brytas, revideras, vändas i sin motsatts, och krossas, så är den bästa regeln att aldrig bara strunta i reglerna. Endast den som kan reglerna, har förstånd nog att veta när, hur och varför man ska bryta mot dem.

All lyckokänsla är naivistisk. Det är därför de tänkare som försöker förklara världen logiskt, rationellt och 100% sant alltid misslyckas. De har aldrig förstått lyckans väsen. Men poeter som Fröding, vilken spärrades in på dårhus för att han hellre ville vara lycklig än rationell, han lyckades beskriva lyckan så vackert att vi ännu hundra år senare blir lyckliga av att läsa hans längtan.

All kommunikation har börjat som ett projekt mellan två individer och utvecklats till någon form av masskommunikation. Jämför med talet, megafonen och radion, brevet och dagstidningen, grottmålningen och televisionen, Internet söker också efter masskommunikationstillämpningen. Den kommer att upptäckas. Varje nytt sätt att kommunicera kommer att söka sin masskommunikationstillämpning. Kostnadseffektiviteten, makten och politiken kräver det.

The jackpot is out there, trust no one! Illustration till vad ohämmad kapitalism gjort med USA.

Pornografi kan vara en marknadslösning på en efterfrågesituation sprungen ur darwinistisk konkurrens.

Kvinnors kroppar är alltid skulpturalt intressanta, bara för de kvinnliga formerna. Mäns kroppar däremot är vanligen skulpturalt intressanta endast om mannen ifråga idrottar eller kroppsarbetar så att den fysiska aktiviteten formar hans kropp till något skulpturalt.

Är skillnaden mellan höger och vänster endast att högern kräver rätten att få skumma massan på pengar och stoppa i egen ficka, medan vänstern kräver rätten att få konfiskera de rikas pengar för att sprida dem bland massan. Alltmedan det enda mitten begär är rätten att av egen kraft skapa något för egen del?

Det som gör mig allra lyckligast är när människor som bedömts vara förlorare lyfter sig över detta och gör något stort.

Det finns bara en sak som skrämmer mig, gör mig ledsen och förtvivlad, fega människor.

Kan man reservera viss etik för miljön? Kan man reservera viss miljö för etik? För vilket ändamål reserverar man i så fall den miljön som inte reserverats för etik?

Life is nothing, living is everything
Liv är inget, leva är allt

Only the paranoid survive. De goda skyddar sig inte mot de onda, som anser att det är bättre att förekomma än att förekommas. Därför utrotas de goda av de onda (paranoida) av den enkla anledningen att de onda kan göra det, i avsaknad av tillit till sin omgivning.

Man kan inte lagstifta fram moral, lika lite som man kan beskatta fram social gemenskap. Det är i båda fallen något medborgarna måste lämnas förutsättningar att med egen frihet och eget ansvar skapa åt sig.

Frågan om makten över produktionsmedlen handlar inte om kommunism. Den handlar om moralen i handlaget med produktionsmedlen och ytterst om moralen i makten.

Media exponerar information. Tillträde till medias exponering har den (information eller informatör) som skapar rubriker. Vår tids självutnämnda överstepräster är de som bestämmer vilken information som skall få rubrikerna och hur dessa formuleras.

En cyniker är en person som gör den logiska slutsatsen att eftersom världen så småningom kommer att gå under är det lika bra att den gå under idag.

Eftersom lärare redan när de söker lärarutbildningen vet vilka arbetsvillkor de kommer att få och hur låg deras lön kommer att bli, har de redan där visat att de är beredda att ta i stort sett hur mycket skit som helst. Då är det inte underligt att de accepterar så mycket skit från eleverna. När inte lärarna säger ifrån och uppträder som förebilder är det inte konstigt att det uppstår mobbing bland eleverna.

I en värld full av karriärmöjligheter men ont om äkta kärlek, tycker jag det är konstigt att så många människor väljer karriären före kärleken.

Vill man höja status och lön för personalen i åldringsvården kanske man ska börja med att kalla dem senilingenjörer.

Kan det vara så att kvinnorörelsens kampanj mot männen i allmänhet och mot invandrarmännen i synnerhet har befrämjat framväxten av svensk nynazism?

Pöbeln skrattar alltid bäst på de rikas bekostnad.

Problemet är inte att livet är hårt och verkligheten en ogästvänlig plats. Problemet är att jorden är den enda plats vi känner till i hela universum där det finns plats för idealister och drömmare över huvud taget. Jag önskar att vi alla kunde vara drömmare.

Det kan verka som en paradox att i ett fritt och demokratiskt samhälle måste varje individ ta ett personligt ansvar för kollektivet. Men det är bara en grundförutsättning.

Om naturen avsett att människan skulle flyga, skulle vi ha haft hönshjärnor.

Det går utmärkt att köra gamla sanningar i repris. Bara kör dem i en ny kanal så är det ingen som har hört dem förut.

Känslan är ett logiskt element i livets ekvation.

Floskler, det är vad de avundsjuka människorna kallar goda tankar som de inte själva kommit på, eller förstått.

Det kanske räcker med att göra helt rätt en enda gång i livet. Men då måste det också vara vid absolut rätt tillfälle.

Att försvara ett fel är att fela igen.

Majoriteten tror sig alltid ha rätt i kraft av sin numerär. Men den har nästan aldrig rätt i kraft av sin kunskap. Detta är demokratins paradox. Friheten kräver därför ödmjukhet och tolerans främst från majoritetens sida.

Det här inlägget postades i I korthet, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.