Kaosteorin i samlivet

Enligt en stor internationell undersökning minskar svenskarnas sexuella aktivitet. Samtidigt ökar våldet i samhället, eventuellt är det en faktisk ökning och inte bara en rapportökning. Kvinnor behöver koppla av innan de kan engagera sig i sex. Män kan koppla av genom att ha sex. Kvinnor arbetar allt mer på sitt eget livsprojekt och karriär. Det ökar deras stress, har andra undersökningar visat. Kombinationen av dessa rön ger intrycket av att kvinnor som kompensation väljer bort sex.

Detta leder i sin tur till att män inte får tillgång till sex som avkoppling i samma utsträckning som tidigare. Frustrationen över detta och eventuellt frustration över förändrade villkor i allmänhet kan leda till att vissa män reagerar med våld. Människan och främst männen har haft våld som en av de mest omedelbara och vanligaste metoderna att reagera på, för att försvara det man har vid förändringar. Denna nedärvda reaktion, eller möjligen i viss mån socialt förvärvade, kräver feministerna att männen ska ändra på i en handvändning.
Det kan inte uteslutas att kvinnornas behov av avkoppling före sex är en graviditetsreglerande mekanism, uppkommen som skydd för kvinnan och de barn hon redan har. Om männen ska ge upp sina invanda beteendemönster måste vi nog också kräva att kvinnorna ger upp sina. Allt verkar nämligen vara mycket newtonskt. En lokal förändring i systemet ger upphov till krafter som kräver en anpassning/förändring någon annan stans i systemet för att det inte ska bryta samman. Om kvinnorna kan lära sig att koppla av genom sex skulle förändringarna kunna genomföras på ett smidigare sätt. Vore det en oöverstiglig svårighet för kvinnor att lära sig att i någon mån inleda avkoppling med sex istället för att som idag avsluta avkoppling med sex? Det vore förmodligen rationellt i det postmodernistiska projektet. Det handlar inte om kvinnors eller mäns framtid. Det handlar om kvinnors och mäns framtid.

Det här inlägget postades i Jämlikhet, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.