Kundanpassning på sjukvårdsmarknaden

Det är dags att reformera svensk sjukvård i grunden. Ett konkret förslag, sälj ut alla sjukhus till privata vårdföretag. Behåll endast universitetssjukhusen i statlig drift och ägo.

Så kan vi få in kundperspektivet i vården. Då får kunden rätt. Idag är vården inte intresserad av att ge vård eller att göra patienterna friska. Vården är endast intresserad av att så snart som möjligt lämpa över kostnaden för patienten på någon annan huvudman. Vården har ingen möjlighet att göra ekonomisk vinst, man kan endast minimera kostnader. Därför blir incitamentet att göra så lite som möjligt det dominerande, även om det skulle gå ut över patientens hälsa. Med vinstintresse i vården skulle det vara ekonomiskt fördelaktigt att göra patienten frisk!
Med vinstintresse och krav på öppen ekonomisk redovisning från vårdbolagen skulle vårdens effektivitet kunna avläsas i årsredovisningen. Det gäller till exempel så grundläggande företagsekonomiska saker som genomströmning, kostnad per besök och ingrepp, med mera. Detta skulle med säkerhet leda till att en kvalificerad läkarkår får ägna mer tid åt sin kärnverksamhet, patienterna. Andra medarbetare i organisationen får ta hand om andra arbetsuppgifter och så att säga, se till så att läkarna har händerna fulla med patientrelaterad verksamhet.
Detta skulle kunna innebära att löneklyftan mellan läkare och det vanliga lönekollektivet ökar något. Än sen? Om det sänker den totala kostnaden, minskar lidandet och ökar antalet behandlade som blir friska eller besvärsfria, så måste det väl bara vara av godo!
Det är också rimligt att tänka sig att kunden betalar en något större andel av sin sjukvårdskostnad än idag. Med större effektivitet minskar rimligen antalet läkarbesök innan man träffar rätt läkare och får kompetent vård. Med färre antal läkarbesök har man också råd att betala lite mer för de besök som verkligen blir nödvändiga. Här kan det vara värt att skilja på sjukvårdskostnad och omvårdskostnad. Sjukvårdskostnad är medicinsk behandling av ett sjukdomstillstånd. Omvårdskostnad är omhändertagande, vård, hjälp och stöd.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.