Riv muren!

SVT redovisar en undersökning som visar att mindre än hälften av de svenska företagen ser EU som sin hemmamarknad, mycket få känner till vad begreppet EU:s inre marknad betyder eller vilka länder som ingår, än färre har planer på att expandera sitt affärsområde utanför Sverige.

Svenska företag ser enbart Sverige som sin hemmamarknad. Andra länders företag ser hela EU, inklusive Sverige som sin hemmamarknad. Skillnaden är störst mellan småföretagen i Sverige och i övriga EU.
Några orsaker redovisades inte, men de kan vara flera. Till exempel det svenska arbetsmarknadsregelverket, som gör företagarna mindre självbestämmande över sina egna företag. Byråkratin i Sverige är helt enkelt för stelbent.
Bidragande kan också vara att den svenska välfärdsstaten bygger på en högskattemodell, som gör arbetskraftskostnaden mycket hög. Visserligen är den lön som arbetstagaren ser i nivå med övriga löner i Västeuropa, men de dolda kostnaderna, i form av arbetsgivaravgifter med mera, är högre.
Dessa skillnader i regelverk och arbetskraftskostnad gör Sverige till ett dyrare produktionsland för många dagligvaror och varor med lågt teknikinnehåll. I sin tur gör det export av sådana varor till övriga EU svårare. I praktiken blir Sverige ett importland av sådana varor, istället för att vara en handelspartner för varuströmmar i båda riktningarna.
Inte heller de svenska löntagarna har varit bra på att söka jobb utomlands. Även detta skulle kunna bero på den svenska välfärdsmodellen. Eftersom våra trygghetssystem bygger på att man kvalificerar sig genom kollektivanslutning via fackföreningarna känns det otryggt att ställa sig utanför det svenska systemet under en del av sitt arbetsliv. I flera fall har det också visat sig vara just så otryggt när det gäller a-kassa, sjukpenning och arbetsskadeförsäkring.
Om dessa system inte byggde på kollektivanslutning, utan följde individen över hela EU skulle dessa otrygghetseffekter inte uppstå. Inlåsningen av svenska företag och svenska arbetare i den svenska sovjetmodellen skulle upphöra. Då kanske EU skulle bli populärt också i Sverige.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.