Till kärlekens försvar

Det är måhända sant att äktenskapen förr inte ingicks av kärlek i lika hög grad som politiska, eller affärsstrategiska skäl. Dessa beslut lär ha fattats av männen. Därför kunde kvinnorna tillåtas monopolisera kärleken.

Men idag, när kärleken förutsätts vara den viktigaste orsaken till och ingrediensen i ett äktenskap, hur ska då männen på ett jämlikt sätt få vara med och bestämma över kärleken? Vidare kan man förundra sig över att kvinnor än i denna dag vägrar att gifta sig med män av lägre status än de själva. Hur står det till med kvinnornas syn på kärleken och pengarna?

This entry was posted in Jämlikhet, äldre text and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.