Undersåteförvanskningen av demokratin

I flera demokratier, såväl nya som gamla, syns en tydlig trend där demokratins kärnvärden försämras. Till dessa länder kan vi räkna USA, England och Ryssland. Försämringen visar sig som ett förändrat synsätt på medborgarna, deras friheter och deras rättigheter. Det tar sig uttryck genom ett förändrat tilltal. Medborgarna betraktas inte längre som myndiga vuxna. Allt mer blir de istället betraktade som undersåtar, vars uppgift det är att lyda och infoga sig i beslut fattade långt över deras huvuden. Ibland framskymtar att dessa inskränkningar motiveras med att det är för medborgarnas eget bästa. Så klart! Så säger de ju alltid när de menar tvärtom.

Konkreta tecken på detta ökade glapp mellan styrande och styrda är övervakningskameror. I England har man gått längre än något annat land i historien, hittills. De anser sig inte heller gått färdigt i den riktning med övervakning och registrering som de anträtt. USA spionerar öppet på andras medborgare och betraktar dem som fientligt inställda till dess motsatsen bevisats. De egna medborgarna behandlas på samma sätt, fast inte lika öppet. Ryssland var på väg mot demokrati ifrån ett till synes evigt diktatoriskt styressätt. Nu är man som alla kan se på väg att halka ner i diktaturens träsk igen. De egna medborgarna märker det. Några orkar och vågar protestera, de flesta inte.
I Sverige kan vi se framstöt efter framstöt för att motivera och legitimera alkolås och annan beteendestyrande teknik. Som en antites till Gandhis visdom att ”Frihet även måste innefatta friheten att göra fel”, försöker man skapa tekniska system som fråntar medborgaren möjligheten att välja. System som omyndigförklarar medborgaren såväl vad som avser omdöme som avsikt.
Till detta kommer nu också både den nya och den gamla regeringens önskan om total avlyssning via FRA. Jo, det är en total avlyssning, vad de än säger. De erkänner det till och med. Men de menar att eftersom de genom att sortera i efterhand kan välja bort det som är irrelevant, så är det liksom inte en total avlyssning. Det är alltså lögn. Den är minst lika stor som den lögn Tage Danielsson kritiserade i sin monolog om sanning och sannolikhet angående kärnkraft.
Nya resurser tänker alliansen lägga på polisen. Men Ekobrottsmyndigheten ska läggas ner. Trots att den går med plus. Nomenklaturan ska skyddas, även när de begår brott. Vanliga undersåtar ska hållas i schack av ordningspolis. Kan det bli tydligare?
Vården fungerar inte som den ska i Sverige. Sjuka och skadade får helt enkelt inte den vård de behöver. Utebliven vård och vård för sent är sannolikt ett större problem än felaktig vård. Även om det inte heller är ovanligt. Inte i något av fallen går det att få rätt mot den allsmäktiga statliga/landstingskommunala vården. Sjukvården saknar incitament att göra patienterna friska. När man proppat i patienterna tillräckligt med värktabletter för att de ska sluta klaga skickar man hem dem med en sjukskrivning och ett betalningsuppdrag till Försäkringskassan. Av detta blir patienterna inte friska och arbetsföra. Men denna övervältning av ansvar har pågått i 40 år.
De som blivit permanent skadade av denna behandling ska tvingas in på arbetsmarknaden genom att deras bidrag sänks. Med hot om att sjukersättning eller förtidspension helt uteblir. Men dessa människor blir inte friskare, mer arbetsföra eller bättre anställningsbara för att de blir av med sin försörjning. Många har sina förtidspensioner efter tvång från Försäkringskassan. Ja, det är sant. Försäkringskassan kan tvinga folk att acceptera förtidspension istället för sjukskrivning och den vård och rehabilitering som de egentligen behöver. När får vi inskrivet i reglerna att den som vågar ifrågasätta blir av med hela sin ersättning, med motiveringen att den som orkar protestera är tillräckligt frisk för att arbeta?
Vad är det för mening med att kräva att alla ska arbeta när regler och system på arbetsmarknaden inte konstruerade för att hantera människor med skavanker? Reglerna och systemen är istället konstruerade för att slippa dessa trasiga kuggar i maskineriet. Om de ska få en mänsklig chans att komma måste man börja med göra om förutsättningarna på arbetsmarknaden för att de ska kunna komma tillbaks.
När Svenskt Näringsliv med Jan-Peter Duker och Sofia Bergström på Brännpunkt i SvD kräver en modern socialförsäkring administrerad av privata vinstdrivande företag, då är det bilan de ställer fram till de sjuka, i änden på den vårdapparat som konsekvent vårdat soten istället för att erbjuda boten. Det innebär självklart också att de som har hälsa, pengar och makt lägger hela ansvaret på dem som mist, ja rent av fråntagits sin hälsa, sin möjlighet till försörjning och sin egenmakt. Varje filosofiskt system, som jag känner till, som resonerat om moral skulle betrakta detta som omoral. Jag kan inte se detta som något annat än ytterligare ett uttryck för den undersåtefiering av medborgarna och ökade hierarkisering som drivs fram på snart sagt alla områden. Ökat antal betygssteg och betyg i alla åldrar och sammanhang, licensiering och certifiering in absurdum är andra aktuella exempel.
Det är som om det finns en önskan att bryta sönder samhället i sina beståndsdelar. Att härska genom att söndra. Men ett samhälle är mer än bara sina delar. Det lilla ordet sam skvallrar om detta. Det behövs en solidaritet för att det ska bli ett samhälle. Singulärer i isolering kan aldrig sägas vara ett samhälle. Notera att vänstern inte har monopol varken på ordet solidaritet eller den inställning som det beskriver. De ska inte heller få skaffa sig det monopolet.
Att lägga på en extra trafikförsäkringsskatt för att finansiera vården av de skadade i trafiken, är ytterligare ett exempel på söndrad solidaritet. Dels betalas dessa skador redan via skatten på inkomst och det förhållandet kommer inte att ändras med den nya skatten. Motiveringen att varje område ska bära sina egna kostnader är ödeläggelse av solidaritet. I nästa steg är det kanske alla fotbollsklubbar som ska betala hela kostnaden för polisiär hjälp vid fotbollsmatcher. Andra grupper försäkringstagare som lätt kan identifieras och krävas på särskild riskskatt är de som har hus vid vatten. Med befarade ökade flöden i alla vatten kanske det är rimligt att alla hus som står närmare vatten än 10 höjdmeter förs till en egen kategori. Så att inte andra försäkringstagare behöver stå för deras risker. Listan på segmentering och exkluderande åtgärder kan göras oändlig, bokstavligen.
Det tycks finnas ett växande maktbegär inom en elit och nomenklatura i samhällets topp. Förr trodde vi att detta enbart var ett öststatsfenomen, i Sverige företrätt av socialdemokratin. Men det verkar som om systemet består mer eller mindre intakt. Det är bara personerna som byts ut. Nya herrar och nya piskor. Det som förefaller mer framträdande med de nya herrarna är den märkliga avundsjuka som riktar sig mot de svagaste i samhället. Alla, säger absolut alla, ska tvingas att arbeta oavsett personliga förutsättningar och umbäranden. Som om det helgade arbetet med att glorifiera de nya herrarnas arbetarpolitik är dagens viktigaste fråga. Kanske skymtar en delförklaring i de maffialiknande religiösa nätverk av affärsmän som Göran Skytte vurmar så mycket för, att han ser sig föranledd att försvara deras oavvisliga rätt till gratis biblar på hotellrummen.

Det här inlägget postades i Frihet, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.