Ursprungsbefolkning, ett anakronistiskt begrepp i demokratin

Tyvärr tvingas jag konstatera att en mängd sydsvenskar åter blivit lurade. Samerna är inte den svenska ursprungsbefolkningen. Sannolikt är samerna en av flera ursprungsgrupper i Sverige. Men den största gruppen ursprungsbefolkning i Sverige är utan tvekan svenskarna själva.

Såvitt historien kunnat påvisa har svenskarna inte drivit undan något annat folkslag för att själva ockupera Sverige. Ursprungssvenskarna har funnits här sedan inlandsisen smälte bort. Invandringar och andra inflyttningar har gjort att våra gener delvis blivit uppblandade med gener från andra befolkningsgrupper från andra länder. Kvar står det faktum att svenskarna är en ursprungsbefolkning i sitt eget land. Notera att jag skriver ursprungsbefolkning, inte ursprungsbefolkningen.
Den vanligaste historiska beskrivningen av hur Sverige blev befolkat går ut på att någon germansk folkgrupp vid istidens slut söderifrån följde med resten av den invandrande naturen, örter, skogar och vilt, för att här finna sitt uppehälle. Längre österut gjorde en samisk, möjligen inuitisk grupp samma vandring upp över den ryska tundran. Någon gång under historien möttes de två grupperna på det landområde som idag är Sverige.
Båda är sålunda ursprungsbefolkningar i landet Sverige. Av olika orsaker, men kanske främst för att den söderifrån kommande gruppen hade understöd av sitt gamla folk på närmare håll, att de förfogade över den mer fruktsamma delen av landet, att de förde med sig en annan och mer stridbar kultur gjorde att de sydsvenska invandrarna kom att behärska större delen av landet.
Det största hindret för en korrekt historieskrivning om norra Sverige tycks vara den svenska stormaktstiden. Detta var nog den mest diktatoriska tid Sverige någonsin upplevt. Det var då som det kungliga, med kejserliga aspirationer, Sverige skulle byggas. I det bygget ingick våld, förtryck, likriktning och historieförfalskning för att skapa det Sverige och den bild av Sverige som makthavarna ville ha. Inte bara samerna drabbades av detta förtryck.
Till de myter som då skapades om Sverige hör den att etableringen av svenska bosättningar egentligen inte existerade norr om Kvarken förrän på 1600-talet. Detta trots att bygget av Gammelstads kyrka utanför Luleå slutfördes 1492 och är den största medeltidskyrkan norr om Uppsala. Hur troligt är det i en byggd där ingen bodde? Pitemål, kalixmål och inte minst överkalixmål räknas till några av Sveriges mest ursprungliga dialekter. Endast älvdalsmål och gutamål brukar räknas som äldre. Hur har så gamla dialekter kunnat etablera sig i Norrbotten i sen historisk tid utan att stora befolkningsomflyttningar registrerats? Nej, sanningen är naturligtvis att de svenska grupperna funnits här mycket längre än vad man från det officiella Sverige velat medge. Skälen för detta kan kanske utredas vid annat tillfälle.
Vad blir det då kvar att dra för slutsats av detta långa genmäle mot att samerna skulle vara Sveriges ursprungsbefolkning och att de skulle vara berättigade till särskild hänsyn. Jo, självklart det enkla faktum att den historiska rätten inte är möjlig att åberopa i detta sammanhang. Lägger vi dessutom till att allt det som skedde under äldre tid inte ägde rum i ett demokratisk samhälle, men att allt som sker och bör ske idag ska äga rum i just ett demokratisk samhälle inser man att det inte går att nu börja särbehandla och ge speciellt förmånliga privilegier till en grupp på en annan grupps bekostnad. Sådant kallades apartheid i Sydafrika och vi gillade det inte.
I en globaliserad demokratisk värld är FNs konvention 169 om ursprungsbefolkningar en anakronism, den hör inte till vår tid. Att börja utröna vem som är ursprungsbefolning var, och åtgärda forna orättvisor är otänkbart i en demokrati. Hur skulle Europas karta komma att se ut då? Hur dra gränserna på Balkan, i Mellanöstern. På Fidji? Nej sådant resonemang är inget annat än odemokratisk sekterism. Vill vi åstadkomma en demokratisk värld kan sådan sekterism inte tillåtas, vilket romantiskt skimmer vi än vill drapera den i. I en demokrati måste alla medborgare ha samma rättigheter, samma värde och lyda under samma lagar. Man kan inte göra gamla orättvisor ogjorda genom att göra nya orättvisor som drabbar nya människor.
Lika lite som vi kan skapa rättvisa för gårdagens kvinnor genom att förtrycka dagens män, lika lite kan vi återupprätta samerna genom att förtrycka svenskarna. Dessutom var ju som jag ovan visat alla grupper i det gamla Sverige förtryckta av den dåtida kungamakten, men vi kan inte heller göra dem rätt genom att idag vara elaka med vår kung. Ta bort de lagar, den apartheid, som idag gynnar renägande samer på andra gruppers bekostnad så kanske vi till slut kan få en anda av respekt som även gynnar korrekt historieskrivning för Norrlands del. Återge gärna samernas historia korrekt, men tro inte att man med utgångspunkt i händelser från den odemokratiska tid när den uppstod kan återskapa rättvisa åt dem allena och fortfarande behålla demokratin.
Centerpartiet bör verka för demokrati i hela Sverige. Då kan inte varken ståndssamhället, skråväsendet eller stamsamhället kombineras med den moderna demokratin. däremot kan lokala skillnader i lagar och regler finnas. Men då måste dessa gälla alla medborgare i det lokala samhället, på medborgarskapets grund, inte på stamtillhörighet, näringsfång eller annat. Till exempel kan renskötsel medges samtliga medborgare i Arjeplogs kommun. Blir det för stort betestryck? Då kanske renägaren får köpa beteskvot av kommunen, andra renägare eller slakta.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.