Variabla hastighetsgränser

Man ska inleda försök med variabla hastighetsgränser. Det har erfarna bilister gjort i alla tider, med gott resultat.

Men myndigheterna tänker sig förståss variation endast åt ett håll, nedåt. Tänk om man istället kunde släppa en del av fixeringen vid hastigheterna och behålla dagens hastighetsgränser, men tillåta en variation med +/?30%. Då skulle orsakssamband med olyckor och även tillskrivning av skuld få ges andra och förmodligen mer sanna orsaker.

This entry was posted in Trafik, äldre text and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.