Befrielse från friheten

Om man måste försvara en lag med fler ännu starkare lagar som inskränker på medborgarnas frihet, kanske det är fel redan på den första lagen. Inte på medborgarna.

I princip är det förbjudet att döda andra människor, men det finns undantag. Poliser kan ibland få göra det i tjänsten. Militär får göra det i krig. Vi vanliga civila medborgare kan ibland få godkännande i efterhand om vi gjort det i självförsvar under speciella omständigheter. Inte ens i detta allvarliga ärende är lagen absolut.
Men det finns personer som förespråkar absoluta förbud mot fildelning för att skydda upphovsrätten. Upphovsrätten är ett ekonomiskt skydd för en person som hunnit först med att registrera ett konstverk eller en uppfinning. Men skyddet gäller så länge att det även gäller upphovsmannens barn och barnbarns ekonomiska intressen i produkten. Strängare straff efterfrågas. Lagar med absolut förbud önskas. Kan det vara så att det egentligen är fel på upphovsrättslagen?
Vi har godtyckligt satta hastighetsgränser i trafiken. Trots att vi redan har en portalparagraf som stipulerar att var och en trafikant skall hålla en för rådande omständigheter lämplig hastighet till undvikande av olycka. Med andra ord, om det smäller så finns det redan lagparagrafer som kan användas för att utdöma straff.
Likväl anses de godtyckliga hastighetsgränserna vara viktigare instrument än personligt omdöme och ansvar. Därför inför man allt mer omfattande hastighetsövervakning. Trafikanternas integritet negligeras. Trafikanternas eget omdöme och ansvar underkänns på förhand. Kan det vara fel på hastighetsgränserna och myndigheternas hysteriska fokusering på dessa?

Det här inlägget postades i Frihet, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.