De gröna khmererna skrämmer

Som jag visat tidigare så är all natur där människan varit verksam formad av godtycke. Det vill säga att i stort sett hela planeten är formad av människans godtycke. Men inte av en enda människas godtycke, utan av en mångfald godtycken, parallellt och seriellt. Man kan kalla denna mångfald av godtycken för intellektuell polykultur.
Motsatsen, intellektuell monokultur är inte bara skadligt för mångfalden i naturen, biodiversiteten. Det är också skadligt för moral, ekonomi, politik, demokrati och högst påtagligt för friheten. Intellektuell monokultur begär konsensus utan debatt, konformitet. Det är definitionsmässigt antitesen till frihet.
Därför är de rörelser som vill diktera dagordningen för exempelvis klimat- och miljödebatt direkt skadliga för demokratin och i synnerhet för friheten. Att dessa rörelser även vill ställa all mark under förmyndare, för klimatets, miljöns, naturens, biologiska mångfaldens skull och mat till de hungrande, visar tydligt hur lättvindigt de avfärdar äganderätten. De vill också, av samma anledningar tvinga folk att endast resa kollektivt. Tvinga befolkningen röra sig endast där det av överordnad myndighet är tillåtet att röra sig. De är med andra ord mycket skadliga för samhällsutvecklingen.
Det finns andra ideologier som till sin natur är intellektuellt monokulturella. Till exempel socialism och kommunism. Men även konservatism och religiöst grundad politik. De är konformistiska och skadliga för friheten.
Det finns strängt taget endast en politisk ideologi som är pluralistisk, intellektuellt polykulturell, och det är liberalismen. Den inte bara uthärdar eller tillåter motstridiga uppfattningar, den uppmanar till dem.
För människor med stelnade åsikter är det förvirrande och utmanande. Därför hamnar de istället i något konformistisk läger så slipper de fundera vidare. Det är nog det som är förklaringen till att liberalismen har så svårt att samla en majoritet.

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.