Demokrati, skola och marknad

En del påstår att det började med utbildningsväsendet, andra att det började med klockan eller med samfärdsel mellan områden, det jag talar om, nämligen en likriktning och rent av ett förtryck av olikvarande och oliktänkande människor. Ett förtryck som också visar sig i främlingsrädsla när man möter människor som inte formats på samma sätt som en själv.

Det är också denna likriktning som till viss del står för utslagning av intelligenta människor i vårt skolsystem. Människor som spjärnar emot likriktningen, människor som vi egentligen skulle behöva ta vara på mycket bättre. Vi skulle behöva pluralisera vår syn på vad kunskap är och inte minst på hur inlärning ska gå till. En viss inlärningssituation eller system ger inte med säkerhet samma kunskap hos olika individer. Samma kunskap kan uppnås med olika metoder för inlärning etc.
Ett skäl till den här inskränkningen, likriktningen, är den merkantila världsbilden som renodlats av liberaler och framför allt av marknadsliberaler, där allt, alla företeelser bedöms utifrån en merkantil nytta. Där saker som inte bedöms vara merkantilt nyttiga eller till och med kan störa den gängse uppfattningen om merkantil nytta stämplas som vänstervridet eller på annat sätt icke önskvärt. Denna del av liberalismen som inskränker sitt liberala sinnelag till att enbart gälla merkantil världsåskådning är faktiskt förödande för samhällsutvecklingen. Eftersom vad som är bra för affärerna inte nödvändigtvis är det som är bra för människorna.
Det finns gott om exempel på när dessa två faktiskt står emot varandra.
Jag har fått misstankar om att den undervisning som är ämnad att utbilda massorna har ägnat allt för mycket tid till metoder för utlärning i stället för att ägna sig åt att utveckla elevernas förståelse. Även detta har naturligtvis sitt ursprung i en merkantilistisk världsåskådning. Massorna ska inte förstå, de ska bara kunna tillräckligt mycket för att producera och konsumera.
Mitt resonemang kan tyckas vara aristotelisk filosofi, men den är i minst lika hög grad sokratisk. Underlåtenheten att bibringa eleverna förståelse medför också att när man rekryterar lärare ur den här kategorin så har de inte förmåga att förstå sina elever och kommunikationen dem emellan blir bristande, lidande. Med sämre skola som följd.

Det här inlägget postades i Frihet, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.