Förnuftets röst

Känner vetenskapen till hälften av allt som finns att veta om klimatet? Nej.
I en evigt föränderlig värld, har människan kapacitet att skapa status quo för hela planetens klimat? Nej

Har vi en gudomlig plikt att bibehålla status quo? Nej.
Har vi en moralisk plikt att bibehålla status quo? Nej.
Har vi en juridisk plikt att bibehålla status quo? Nej
Vad var det Darwin sa? Den bäst anpassade överlever. Homo sapiens är den mest innovativa, handlingskraftiga opportunistiska varelsen på vår planet. Det ger stora möjligheter att vi kan klara av att anpassa oss till vilka förändringar som helst. Vi borde fokusera på hur vi ska nyttja en klimatförändring till vår fördel. Inte spilla tid och resurser på att bekämpa den.
Allt land är upptaget av människor och stater. Att göra intrång hos andra, på deras rättigheter kan leda till krig. Krig är väldigt impopulärt hos de flesta. Men ledare är förtjusta i att använda yttre hot till att samla folket kring en idé. Den samlingen används dock vanligtvis till att förtrycka medborgarna, inskränka på deras friheter och rättigheter i den heliga idéns namn. Global uppvärmning är det bästa yttre hot som någon hittills uppfunnit. Det skapar inga kontroverser med andra stater. Ledare över hela klotet inser denna potential för ökad maktutövning via klimatfrågan. De är tjusade av den möjligheten.
Visst måste vi förr eller senare hitta andra bränslen till våra fordon. Det arbetet är redan inlett. Men det finns ingen anledning att sluta köra bil för den sakens skull.
Har vetenskapen på sin tid påstått att universum roterar kring Jorden? Ja. Var det sant? Nej.
Har vetenskapen påstått att hygien inte har något med infektioner att göra? Ja. Var det sant? Nej.
Har vetenskapen påstått att mannens spermier är kompletta människor i miniatyr som bara behöver näring en tid i kvinnans kropp innan de kan födas som livsdugliga barn? Ja. Var det sant? Nej.
Har vetenskapen påstått att det finns ett ämne vid namn flogiston som är det ämne som brinner upp vid förbränning? Ja. Var det sant? Nej.
Har vetenskapen påstått att människan inte skulle tåla högre hastigheter än X (15, 30 50, 100 km/h samt ljudhastigheten är några av de absoluta gränser man hävdat)? Ja. Var det sant? Nej.
Har vetenskapen påstått att inga farkoster kan flyga enligt principen tyngre än luft? Ja. Var det sant? Nej.
Har vetenskapen påstått att atomen är den minsta beståndsdelen? Ja. Var det sant? Nej.
Har vetenskapen alltid rätt? Nej.
Har vetenskapen alltid en direkt tillämpbar politisk och/eller filosofisk konsekvens? Nej.
Bör vetenskapen ha vetorätt över oss alla? Nej, absolut inte!
All vetenskap är provisorisk kunskap. Jorden kanske endast upplever en tillfällig temperaturökning eller en som är mycket värre än i de värsta scenarierna. Min poäng är att oavsett om vi människor katalyserat fram en förändring av klimatet eller om det är en naturlig förändring, så är det för sent att stoppa detta nu. En antropogent orsakad klimatförändring idag är resultatet av gärningar flera decennier tillbaka, kanske så tidigt som 100-150 år.
Det vi ska ägna oss åt i vilket fall som helst, är inte att stoppa mänsklig aktivitet. Det vi ska göra är att utveckla våra aktiviteter så att vi kan klara vilka förändringar och påfrestningar som än uppstår. Vetenskapen är välkommen att rapportera sina iakttagelser om verkligheten till oss. Men besluten om hur vi ska förhålla oss till dessa besked måste fortfarande få vara våra egna.

Det här inlägget postades i Klimat & miljö, äldre text och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.