Outsourcad frihet?

Den svenska medborgarens kvalificering för välfärdssystemet är outsourcad till facket.

Nykterhetspolitiken är outsourcad till Systembolaget.
Trafiksäkerhetspolitiken och frikopplad från vägstandardhöjningar och outsourcad till polisens hastighetskameror.
Jämlikhetspolitiken är reducerad till kvinnofrågor och outsourcad till kvinnojourerna.
Viltvårdspolitiken är outsourcad till Jägareförbundet.
Miljöpolitiken är outsourcad till naturskyddsföreningen, dessutom i konflikt med Jägareförbundet och med bilismen!
Det offentliga samtalet är outsourcat till media.
Nu propsar kyrkorna på att demokratins filosofiska frågor och moralhantering ska outsourcas till dem.
Hur mycket kan man outsourca från demokratin innan såväl friheten som demokratin själv försvinner?

This entry was posted in Frihet, äldre text and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.