Självständighetspartiet

Socialdemokratin går mot att bli ett vanligt parti i 15-25% klassen i allmänna val. De gör det för att deras historiska tid är passé. Precis som centerpartiet inte längre är ett folkrörelseparti för landsbygdsbor är inte socialdemokratin ett folkrörelseparti för arbetare.

Vilken är då den nya folkrörelse som skulle kunna engagera tillräckligt många människor för att erhålla majoritet eller åtminstone bli största parti och bilda regering? Vilken är nästa idé med tillräcklig kraft att bli statsbärande?

Individualism, självständighet, egenmakt, självbärande, självförsörjande, oberoende, frihet, frivillighet är några av de ord som allt fler ser som honnörsord. Hur skulle ett partiprogram se ut för ett parti som vill täcka in dessa frågor? Vad skulle de lyfta fram av redan existerande tankegods och vad skulle de välja bort för att kombinera det som morgondagens väljare vill ha?

Ett självständighetsparti skulle förmodligen samla väljare kring ett lågt skatteuttag. Dess väljare vill ha stor frihet att själva välja hur de ska disponera sina medel, vilka ändamål de vill gynna. Charity begins at home. Ett lågt skatteuttag skulle också gynna de människor som vill vara självhushållare i högre grad. De bidrar med mindre pengar till den gemensamma kassan. Men deras uppskattning av livskvalitet gör det sannolikt att de också kostar mindre på grund av sjukdom och annan vantrivsel. Rättshaveristerna bör bli färre.

Självständighetspartiet kommer att förorda frivillighet i allt samarbete. Det må sedan gälla mellan individer eller stater. Det som brukar kallas för överstatlighet i EU-samarbetet kommer inte att gillas. Frivillighet förutsätter också möjligheten att skiljas som vänner. Den möjligheten måste alltså skrivas in redan från början innan avtal blir bindande. Federalism i stort och smått, är ett annat sätt att uttrycka saken.

Ett modernt demokratiskt parti med självständighet i fokus kommer inte att acceptera religiös inblandning eller försök till religiöst överbestämmande. Ateism och sekularism kommer att vara bärande idéer för civila och juridiska verksamhetsområden. Folk får tro vad de vill. Men de får aldrig kräva anpassning av andra till religionen. Detta är en viktig fråga för de många vänsterväljare som skulle vilja se ett marknadsanpassat samhälle. De är vanligen mer rädda för prästen än för ombudsmannen.

Självständighetspartiet skulle naturligtvis radikalt minska antalet begränsande regler i samhället. Byråkrater och tjänstemän som mest fungerar som smakdomare och sabotörer av enskild initiativkraft måste bort.

Äganderätten till fysisk egendom blir central för självständighetspartiet. Stor frihet i brukanderätten av den egna egendomen är självklar. Ingen ägare av fast egendom kommer att tvingas vare sig att bli leverantör av råvara till skogsindustrin eller gratis tillhandahålla naturnöje till andra. Den som vill reservera viss miljö för visst ändamål får köpa den miljön till marknadspris och själv hantera kostnader och intäkter för detta.

Hur det blir med immaterialrätt är fortfarande en öppen fråga. Kanske kan man tänka sig en strikt tillämpning med en likaledes strikt tidsgräns. Självständiga människor kan ju inte på obestämd tid hållas fångna av andras rätt till populära idéer.

Offentlig verksamhet kommer i större utsträckning att köpa in tjänster av privata aktörer än att driva allt själva. Den självständiga staten kommer att kräva viss kvalitet och köpa den till lägsta pris på marknaden.

Rättsväsendet, med sina olika grenar och skattemyndigheten kommer troligen att vara de offentliga verksamheter som i störst uträckning sköts i samhällelig regi.

Försäkringslösningar kommer att dominera framför offentliga allmänna trygghetssystem. Även försäkringslösningarna kommer att vara frivilliga.

Självständiga människor vill ha rätten att själva förhandla med andra självständiga människor. Därför kommer lagkrav eller fackliga krav på licensiering, certifiering och behörighet kontrollerat av stat eller fack att minska till ett minimum.

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.