Februari 2011

Hur ska vi kunna få en fungerande demokrati när såväl den tredje statsmakten som dess uppdragsgivare intresserar sig mer för Carolas pojkvänner eller färgen på Zlatans kalsonger, än för politiska principfrågor?

Vi får ingen fungerande demokrati så länge politikerna envisas med att tro att demokratin främjas genom att de stöder lobbyister, företag, NGO:s och andra som vill öka sin påverkan i samhället, gentemot de enskilda medborgare som behöver politikernas och lagstiftningens hjälp att själva skydda sina intressen.

Avund, se där liberalismens dilemma i ett nötskal. Nej, inte så att liberaler är avundsamma, tvärtom. Problemet är att de flesta människor har för dålig fantasi för att uppskatta liberalismens och frihetens förtjänster. Deras liv blir mycket enklare om det finns fasta regler för allt. Så när någon i ett liberalt och frihetligt samhälle utnyttjar sin frihet som det passar honom eller henne bäst, då reagerar många med avund och tänker att –”så där hade jag också kunnat göra, om jag vetat att det var tillåtet. Så kan vi inte ha det. Det måste förbjudas.” Därmed hamnar vi åter i kulturkonservatism eller socialistisk ortodoxi.

Den röda kommunismen handlade om makt över folk och över kapitalismen. De gick rakt på sak och förlorade. Sedan bytte de färg och strategi. Den gröna kommunismen tar omvägen via miljö och klimat. Men målet är fortfarande makt över folk och över kapitalismen. Den som ansluter sig till den gröna rörelsen, men inte inser eller instämmer i kommunismen mål, gör sig själv till dess nyttiga idiot.

Om inte Israel var ett land skulle det vara en sekt. Kan man säga att Israel drivs av sionismen, som är en sekt? Iran kan knappast sägas vara en sekt, där finns så mycket intern opposition. Men precis som Israel så drivs landet av en sekt, som en sekt. I mångt och mycket som Nordkorea, efter en sekteristisk princip alltså. Sorgligt nog.

Liberaler som vill behålla ett öppet, välinformerat liberalt samhälle har ett drygt städjobb som aldrig tar slut framför sig. Det finns så många desinformatörer med odemokratisk agenda som vill misstänkliggöra liberalismen för att kunna motivera överföring av makt och pengar till sig själva.

All makt kan missbrukas. All makt som kan missbrukas, kommer förr eller senare att missbrukas.

Politikerna har redan vaknat, men de väljer att låta klimatfrågan somna in. Passiv dödshjälp har ju just förklarats tillåtet i Sverige. De kan sin Machiavelli, hastiga förändringar i ledarens position skapar bara förvirring och motstånd.
Att sedan CO2 -skattekaramellen är för god för att spotta ut är en annan femma.

Det som upprör folk mest är när de förstår att man inte delar deras fördomar.

Alla de gamla makthavarna, som ägde någonting, släppte fram demokratin mot löfte att äganderätten skulle respekteras. Men bit för bit bryts äganderätten ner och tas i anspråk av politiker, byråkrater och intresseorganisationer, där ingen av de drivande personerna tillhör den ägande klassen. Löftet var inget värt. Världens vanligaste maktkamp står fortfarande om förfoganderätt, men äganderätten har blivit bortdribblad. Förfoganderätten tillförs istället dem som inte äger, men intrigerar, gapar och skriker om gemensam rätt, det allmänna intresset, kultur, historia, artskydd, biotopskydd, mångfald och planetens bästa. Inget av detta kan de tillhandahålla. Men enfald, utarmning och ofrihet följer i deras spår.

Jag återkommer till min invändning mot att the philosophy is settled. Det handlar om två olika paradigm, det antropocentriska darwinistiska eller det intrinsikala status quo.
Frågan kan verka fånig, men det har oerhört stor betydelse för hur man tolkar fakta, rimlighetsbedömningar av framlagda hypoteser och naturligtvis vilka åtgärder man anser nödvändiga.
Måste jag påpeka att när det gäller vilket paradigm som bör råda så gäller inte konsensus mellan skeptiker och alarmister?

När varats olidliga lätthet träffar alarmisterna med full kraft, drabbas de av panik och måste genast sätta igång och kräva total förändring av hela världen.

Det verkar som om mer än hälften av människorna är pessimister. Varje dag som det talas om en katastrof som inte drabbar dem personligen är en bra dag. Det ger dem något litet att glädjas över. Därför kan media fortsätta med sitt dagliga ältande av katastrofer. Varje journalist med självaktning pushar sina intervjuoffer tills han får dem att säga k-ordet.
Därför kan undergångsprofeter som IPCC och andra få så stort genomslag i debatten. Majoriteten kräver en katastrof att oroa sig för och att glädja sig över när den inte inträffar idag. Vi realister får skylla oss själva som plågas av detta glädjelösa ältande.

If you’re afreud of guns, you’re nuts!

I SVT morgonsoffan den 16/2 satt Marianne Rundqvist med en företrädare för djurrättsaktivister och en moderedaktör och förfasade sig unisont över det nyväckta intresset för pälsmode. Är det verkligen meningen att statstelevisionen ska agera smakpolis på det viset? Hon sa att de bjudit in en representant för de som bär päls, men ingen vågade komma för att de var rädda för repressalier. Är inte det mer angeläget att ta upp till granskning, att folk som lever sitt liv inom lagens råmärken är rädda för trakasserier och övergrepp från aktivister? Det verkade inte heller som om de ens försökt bjuda in någon representant för pälsbranschen, uppfödare, jägare, körsnär eller handel, så allsidighet och möjlighet till genmäle fanns då rakt inte.

En amerikansk undersökning, refererad i TV visar att feta män får allvarligare skador vid krock med bil. Men så säger de att det beror på att de slår i huvud och axlar mer i bilens struktur. Fetknopp? Va, har man bara vägt männen och inte kollat hur långa de är? Varför tror de att män gärna väljer större bilar än kvinnor? Kan det vara för att männen ryms bättre och känner sig säkrare i en större bil?

Om man vill få syn på svensk hederskultur kan det vara en poäng att titta på var vi har eller frågar efter nolltolerans. Nolltolerans är ett adelsmärke för hederskultur.

Mina morföräldrar var engagerade socialdemokrater sedan ungdomen. De var småborgerliga. De omhuldade många borgerliga människoideal. De var drivna av ett rättvisepatos. Inte som dagens sossar drivna av avund. Skiftet måste ha kommit någon gång när sossarna blivit så vana vid att ständigt ha makten att de började ta den för given.

Det är liberalerna, deras idéer och värderingar som möjliggjort de framsteg och det välstånd som socialister och konservativa slåss för att göra till sitt.

Världen har ändrats mycket under min livstid. Men föreställningsvärlden har ändrats ännu mer.

Tänk om frihet egentligen är förmågan att göra val utan att inse dess konsekvenser?

En ny politisk orientering börjar skönjas. Den står inte som förr mellan stånd eller klasser, inte mellan fattiga och rika, inte mellan höger och vänster, inte mellan kvinnor och män, inte mellan skolade och oskolade. Den nya orienteringen står mellan konformister och skeptiker, mellan auktoritetstroende och rebeller, mellan historiskt olika men ändå själsligt konservativa och nytänkare, mellan pessimister och optimister, mellan bevarare och nyskapare, mellan räddhågsna och oförvägna, mellan rutinmänniskor och pionjärer, mellan gårdag och framtid, mellan tvång och frihet.

Dagens egendomslösa verkar tro att de kan bestämma över andras egendom med bara sin egen bekvämlighet och avund mot dem som äger, som enda argument. I botten ligger naturligtvis deras skräck för den maktlöshet och den brist på kunskap hur man klarar sig på egen hand som jag beskrivit tidigare.

Vården är utan tvekan Sveriges största skyddade verkstad. Då talar jag inte enbart om läkarna, som via sitt fack kan styra antalet utbildningsplatser och därmed konkurrensen på sin arbetsmarknad. Utan jag talar om hela vården från städare, tekniker, vårdpersonal till administratörer, överläkare och förtroendeläkare i allmänna och privata försäkringsbolag. Genom att konsekvent göra så lite som möjligt för sina kunder, eftersom de saknar konkurrens, så är de ansvariga för att ett osannolikt stort antal svenskar blir permanent skadade och underbehandlade och en belastning på ersättningssystemen.

Årsmån är den totala spännvidden för klimatet, manifesterat som variationer i väder.

Varför ser inte folk att Thomas Bodström lämnade landet för att inte bli associerad med sossarnas största valförlust, så att han kan komma tillbaks som partiets frälsare. Fast han kommer också att misslyckas, eftersom både han och partiet saknar politik.

De flesta människor fattar sina beslut på irrationell grund, eller på rationell grund men anpassad till en annan kontext.

Det enda exempel på genusbaserad strukturell diskriminering jag sett är den som kvinnor utövar mot män. Kvinnor tycks betydligt mer enade i övertygelsen att män är lägre stående varelser och kan eller bör behandlas illa. Män däremot har betydligt mer vittskiftande åsikter om kvinnor och därför uteblir deras strukturella diskriminering.

Klimathot och miljökonservartism är i grund och botten inget annat än den gamla dödssynden avund. Det är människor som är avundsjuka på andra för deras glädje över utvecklingen, deras framgång, deras ägodelar och möjligheter, deras förnöjsamhet och tillfredsställelse med tillvaron.

Rymdskeppet IPCC/Klimathot har träffats av rymdgrus och Saba-aggregatet (hockeyklubban) har havererat. Nu ligger de i dödrymd och väntar på sin undergång. Likt Aniara blev inte IPCC människosläktets räddare, de blev endast ett hugskott i rymden som håller sina trognaste anhängare gisslan i väntan på det oundvikliga slutet.

För att till fullo förstå innebörden i begreppet frihet, måste man inse att varje individ är sitt eget paradigm.

Allt för ofta hör man teknister och folk med naturvetenskaplig bakgrund uttrycka sig som att ”the philosophy is settled”, som om världen är överens med dem och det enda som behövs för att gå till beslut är att lägga till de fakta som just dessa personer lägger fram. Det är faktiskt lika illa som AGW:arnas mantra om att ”the science is settled.”
En annan liknelse är att de likt skolelever bara intresserar sig för att ge ”rätt svar”, men inte för att svara på rätt fråga. Än mindre att ställa rätt fråga.

Global Warming Lobby, IPCC, ISO 9000, ISO 14000, FSC, Krav, NGO:s med mera, allt är bara rökridåer och svepskäl för att kringgå demokratin och göra oss till deras slavar.

Vi borde använda mer energi. Det finns hur mycket energi som helst. Vad som krävs för att få tillgång till den är att vi satsar ännu mer på att använda energi. Så bygger man välstånd, tillverkar produkter, skapar nytta och nöjen. Då ökar efterfrågan och då kommer lösningarna som gör det möjligt att ta till vara energi att bli upptäckta, uppfunna och lönsamma. Att snåla oss ur energiberoendet med en växande befolkning är som leken hela havet stormar, där det alltid är en stol för lite för att alla ska få vara med.

Vad de som mäter och redovisar folks åsikter om klimathotet inte tycks förstå, är att det handlar om två skilda paradigm. Alla frågor och enkäter tycks utgå från axiomet (inom paradigmet) att klimathotet är verkligt och antropogent. Därmed blir alla frågor och i än högre grad all tolkning färgad av detta.
Vad ska exempelvis den som inte tror på AGW svara när de får frågan om de reser klimatsmart? Frågan är i ett skeptiskt paradigm irrelevant. Svara man ja tolkas det som om man aktivt söker minska sitt CO2 utsläpp. Svarar man nej tolkas det som att man är okunnig, alternativt cynisk.

Det börjar bli allt mer uppenbart att demokrati inte kan förenas med byråkrati. Åtminstone inte om man med demokrati menar något slags frihetligt och pluralistiskt samhälle, för allt sådant tar byråkratin död på och förslavar medborgarna.

Klimathotet har lurat en större andel av världens befolkning än något annat sedan åtminstone upplysningen. Fascismen och kommunismen var i jämförelse bara småpotatis.

Varför är inte Svante Axelsson och Mikael Karlsson med flera åtalade för anstiftan till landsförräderi? Deras lögner och kravlista på klimatåtgärder skulle ju störta vårt samhälle i kaos om de genomfördes.
Varför tvingas inte kung Carl Gustaf välja om han ska avgå som kung eller som ordförande för WWF. WWF är ju enligt stadgarna en organisation skapad för politisk påtryckning och kungen får enligt grundlagen inte engagera eller uttala sig politiskt. I klimatfrågan har WWF varit extremt politiskt.

Matematik – truism uttryckt i siffror istället för med ord.

Den akademiska journalistutbildningen har fyllt 50 år. Den instiftades för att socialdemokratin behövde fylla pressen med nyttiga idioter. Vilken draksådd det blev! De nyttiga idioterna är inte i huvudsak socialismens nyttiga idioter utan ekofascimens.

Anledningen till att bönder har blivit så hatade och förtalade av både hög och låg, det är att bönder klarar sig själva. De behöver inga herrar och det är tydligen skrämmande.

Forskare har funnit genetiska samband som tyder på att Europas befolkning har två historiskt skilda ursprung. Gränsen går mellan män och kvinnor. Europeiska män har en genetisk profil som stämmer väl med en utvandring från mellanöstern (östra Medelhavet till Eufrat och Tigris) mellan 7500 och 4300 år sedan. Den period då jordbruk introducerades i Europa. Kvinnor har en genetisk profil som är äldre och troligen härstammar från den grupp jägare och samlare som redan fanns i Europa när de jordbrukande männen kom hit.
Jag har alltid undrat varför nordiska pojkar och flickor är blonda i ungefär samma utsträckning. Men medan många av pojkarnas hårfärg mörknar när de blir vuxna, förblir flickorna blonda. Kan det vara så att jägar/samlarfolket i Europa var till övervägande del blonda och de män som kom med jordbrukets invandring var mörkhåriga? Kan det vara så att pojkarna blir mer lika sin (för)fäder när de når könsmognad och därför blir mörkhåriga?

Det är inte konstigt att svenskarna köper klimathajpen med hull och hår, så auktoritetstrogna som de är. Dessutom fostrade att inte opponera sig mot tjänstemän sedan Axel Oxenstiernas dagar. Identifierande sig själva med sina förtryckare. Stockholm, de nyttiga idioternas starkaste bastion.

Stockholmssyndromet har åter drabbat Sverige, var annars? Såväl politiker som media och stora delar av folket försvarar IPCC och klimathotet som tankefigur, trots att alltihop visat sig vara ett bedrägeri. Vad krävs för att bryta förtrollningen?

Folket i finanssektorn verkar vara spelberoende. Men det är inte det värsta. Det är att de spelar med våra pengar och kräver vinst till sig själva varje gång, utan att behöva riskera något.

Uttrycket, ”vi äger inte jorden, vi lånar den av våra barn” är falskt. Det postulerar status quo i naturen, vilket är falskt. Det postulerar också att vi är skyldiga att upprätthålla status quo, vilket är falskt. Men genom att tjata om det kan man lura folk till mycket.

Det är inte ofta jag är överens med den heliga stolen. Men när Påven gick ut med en varning för filmen Avatar och dess budskap om ogrundad naturdyrkan, var vi ense. Filmen går tydligen hem stort bland ungdomar i storstäder. Alltså den kategori som har minst egen förstahandskunskap om naturen. Påven liknar det vid avgudadyrkan. I ett religionshistoriskt perspektiv kan man kalla det animism, tro på den besjälade naturen. Med den skillnaden att förr var den tron stark bland dem som levde mycket nära naturen. Som skeptiker konstaterar jag att det verkar som om det man vet minst om det tror man hårdast på, Gud eller natursvärmeri.

Det är inte bara i arabvärlden folk börjat tröttna på makthavarna. Det gäller även i mogna, för att inte säga övermogna demokratier. Folk vill inte ha en gigantisk byråkrati, man vill inte få sin egenmakt kringskuren av självutnämnda småpåvar, vare sig dessa är fackföreningar eller andra NGO:s. De frivilliga kollektiv som nu söker sin position är de som baseras på medlemarnas ägande av något. Ett gemensamt försvar och utvecklande av äganderätt, förvaltning och egenintresse kring denna. Det kommer naturligtvis att leda till hårdnande positionering mot dem som motiverar sin existens med ambitionen att styra över något de inte äger.

Klimatalarmister talar nu om att vi måste centralstyra, eller kontrollera ekosystemen och de ekologiska systemtjänsterna. Med andra ord vill de konfiskera all mark.

Förr pekade media finger åt domedagsprofeter så att alla skulle veta hur nippriga de var och inte låta sig luras. Idag är domedagsprofeter medias bästa kundvärvare. Domedagsprofeter uppletas i alla skrymslen för att ges bästa utrymme på den mediala scenen. Så var det beställt med god publicistisk sed och publicistiskt ansvar. Sic transit gloria mundi.

Med de kinesiska och indiska ekonomiernas frammarsch kommer löneutvecklingen i västländerna att vara svag i flera år. Det betyder också att klyftorna kommer att öka eftersom de stora företagen kommer att göra stora vinster och dess ledare kommer att kvittera ut höga ersättningar vars like vi aldrig skådat.

Något av det värsta med religiös tro är kravet på att missionera. Oavsett om detta krav är ett uttalat ”måste” i de religiösa urkunderna eller djupt känt inneboende tryck att missionera. Den som missionerar saknar respekt för andras uppfattning och övertygelse. Missionerande verkar som överföring av de egna demonerna till andra. På så vis lättar livsångesten för den som missionerar, men ökar för den som blir utsatt för det. Flera av antikens filosofer blev förföljda för att de uttalade skepticism mot religiös tro. (atomister, sofisterna, spec. Diogenes från Apollonia, Sokrates,

Allt är politik, lärde jag mig 1968. Den som inte inser detta förvandlar snabbt sig själv till någon annans nyttiga idiot.

När Mona Sahlin harmset urskuldade sig med att hon bara hade köpt en Toblerone avslöjade hon hur djupt sovjetmentaliteten satt i svenskar i allmänhet och sossar i synnerhet. Hon hade ju bara utnyttjat rätten att köpa sin rättmätiga kvot av skattebefriade varor vid ett utlandsbesök. Hon hade ju inte ens utnyttjat hela rätten. Men det älskade folknöjet att köpa en utlandsproducerad ”lyx”-vara utan att betala avlat till sossestaten skulle hon självklart ha rätt till. Trots att hon själv tyckte att det var ”häftigt att betala skatt!” Svekfullt, är ordet som kommer för mitt sinne.

Klimatalarmisterna är som en räcka pjäser av Molière. De är inbillningsjuka, men inte för egen del. De inbillar sig att Jorden är sjuk och behöver deras omvårdnad. Därtill är de giriga och vill ha alla våra pengar för att utföra den inbillade vården. Precis om de löjliga preciöserna talar de vackert och högstämt om klimat, biodiversitet och annalkande katastrofer av domedagsformat. Men de vet ingenting. De är bara uppfyllda av sin egen präktighet.

”Alla människor vill bli lurade.” ”Det var så enkelt, jag kunde inte låta bli.” ”Jag gjorde dem en tjänst.” Dessa är alla vanliga kommentarer från personer som erkänner att de sol-och-vårat. Det kunde lika gärna vara kommentarer från AGW-uppfinnarna som skapat klimathysterikerna.
Att det är svårt att erkänna att man blivit sol-och-vårad, lurad, är omvittnat. Det var ju så smickrande att känna sig så intelligent och betydelsefull. Likväl är det så det är med klimathotet. Det bästa de som blivit lurade kan göra är att erkänna och gå vidare.

Klimathysterikerna använder alla härskartekniker vi känner till. De ljuger, de undanhåller information, de förlöjligar sim motståndare, ignorerar sin motståndare och hans budskap, de dubbelbestraffar och slutligen försöker belägga motståndaren med skuld och skam.

Det är märkligt att när man berättar ett fakta om klimatet för agw-troende så utropar de förfärat, ”Nej, det är inte sant!”
Då upprepar man faktat och lägger till, jo det är sant, du kan kolla själv på si och så. Då hävdar de att man ljuger eller är lurad.
Om man en tredje gång försöker berätta sanningen på ett pedagogiskt, konsekvent, lätt att följa, logiskt sätt. Då börjar de klappa händerna på öronen, blunda och låta oaoaoaoao.
Vad ska man göra? Det är lättare att tala förstånd med Jehovas vittnen.

I klimatdebatten framhålls ofta västvärldens livsstil som förödande för ursprungsbefolkningarna. Dessa antas också ha levt i balans med Jordens resurser. Men sanningen är att även vi lever i balans med naturen, något annat är inte möjligt. Det är bara det att vi har mycket bättre teknologi, så vi förmår föda betydligt fler människor, i balans. Utan den teknologin hade Jordens totala befolkning fortfarande varit omkring 2 miljarder människor. Nu är vi uppe i 6 miljarder och ökande. Om vi inte ska få uppleva de största folkutrotningarna som världen skådat måste vi fortsätta utveckla vår framgångsrika teknologi. Romantiseringar av gårdagen och dystopier om framtiden kan inte ändra detta faktum. Vi måste fortsätta utveckla vår teknologi om vi inte vill börja med tvingande avelsurval för hela mänskligheten.

Att COP 15 inte skulle åstadkomma ett dyft förstod man redan första dagen, när Kinas delegat ägnade 20 minuter åt att skälla ut arrangören för att Kinas minister fått vänta i säkerhetskön som alla andra delegater. Det är ju märkligt att inte världen förstår att kineser kommer från det som varit Mittens Rike i 3000 år och att de ska behandlas med den vördnad det påfordrar. Ska bli intressant att se vad som händer när de kommer i konflikt med dem som varit Guds utvalda folk i 3000 år, som dessutom skaffat sig martyrmonopol i världen.

Demokrati, det är i sanning amatörernas afton.

De kommunala energi- och miljörådgivarna är inte bara rådgivare till kommunens invånare, de är också rådgivare till kommunens politiker. Motsvarande kan sägas om rådgivarna på läns- och riksnivå. Om rådgivarna är felinformerade om det aktuella forskningsläget i frågan, och ännu värre, om de är offer för propaganda i en viss riktning, hur goda rådgivare är de då?

Det här inlägget postades i Korta kommentarer och har märkts med etiketterna , , , . Bokmärk permalänken.