Hur svårt kan det vara?

6H2O+6CO2+ solljus>C6H12O6 ”Detta är livets viktigaste kunskap.” Förklarade min grundskolelärare i biologi. Utan koldioxid ingen fotosyntes, utan fotosyntes inget liv. Punkt.
CO2 är inget gift, inget hot mot naturen. Det är en förutsättning. Lite mer gör ingen skada. Koldioxid är en svag växthusgas. Dess verkan är logaritmiskt avtagande, de första 20 ppm i atmosfären ger störst effekt. Vi har under hela den industriella epoken legat över 300 ppm och närmar oss sakta 400. Inte ens en stor ökning av CO2 skulle kunna ge en betydande temperaturökning.
Däremot är god tillgänglighet av CO2 i atmosfären till god nytta för de gröna växterna. De får fler byggstenar, växer bättre. Det kan vi behöva med en ständigt ökande världsbefolkning. Det är faktiskt genant att jag ska behöva förklara detta.

I all historieskrivning för Europa och särskilt Skandinavien så har perioder med varmare klimat kallats för perioder med bättre eller mer gynnsamt klimat. Exempelvis bronsåldern eller vikingatiden. Kallare perioder har sagts ha sämre klimat. Så vitt jag vet har nordborna i allmänhet alltid önskat sig ett bättre, det vill säga varmare klimat. Helt plötsligt kallas ett varmare klimat för ett hot eller en katastrof. Det finns inget vetenskapligt bakom en sådan förändring i attityd. Det är helt och hållet en filosofisk eller politisk förändring. Har det varit någon folkomröstning i frågan som jag har missat? Nej, det är ett antal människor som önskat sig mer av våra pengar och mer makt som börjat driva denna fråga. Andra har sett chansen att också öka sin makt och sin rikedom om de hakar på. Så har snöbollen rullat på. Men alltihop är en bluff likt kejsaren nya kläder. Det är dags att säga ifrån.

Min barndoms fina badvikar är alla torrlagda idag. Också det på grund av en naturlig förändring. Det kallas landhöjning och är en tydligt märkbar företeelse i Norrbotten. En rest av en verklig klimatkatastrof, den senaste istiden Då trycktes landet ner av ismassorna och är fortfarande 10000 år senare på väg upp.
Om jag får välja så tar jag hellre en liten klimatförbättring på ett par grader än en ny istid. Särskilt om klimatförbättringen skulle innehålla mer koldioxid i atmosfären så att det växer bättre. Det skulle mitt bondehjärta gilla.

Vad är det med alarmisterna och deras förakt för naturliga processer? CO2 är en livsnödvändig byggsten för oss alla. Förändring är det naturligaste av alla tillstånd, som Darwin visat. Det gäller att inte arbeta mot förändringen utan att anpassa sig väl till den.
Men alarmisterna vill mot bättre vetande tvinga oss alla att arbeta för och betala vår sista krona för att behålla ett godtyckligt status quo. För att åstadkomma detta är de även beredda att åsidosätta demokrati, personlig frihet i såväl handling som tanke och uttryck. Alarmisterna utgör på så vis ett större hot mot mänskligheten än det hot de skräms med.
De skadar på så vis demokratin inte bara genom att kidnappa beslutsprocessen. De skadar den även genom att fullständigt undergräva medborgarnas förtroende för beslutsprocessens legitimitet.

Jag hoppade av en universitetsutbildning i miljövetenskap när jag nått C-nivå. För jag insåg att de som ledde utbildningen inte vara intresserade av sanningen och saknade vetenskaplig integritet. De ville bara utbilda nyttiga idioter som skulle vara lydiga redskap i offentlig administration.
Det är troligen endast samhällsvetarinstutitioner efter 1968 och genusvetenskapen som nått samma grad av politiskt motiverad konformism.

För att återgå till grundfrågeställningen. Har det skett en klimatförändring? Kanske. Men det är ännu inte något som tyder på att förändringen ligger utanför en högst normal variation.
Är det människan som genom CO2 utsläpp orsakat denna förändring? Nej, där finns det inga som helst bevis. Det finns endast teorier, modeller, simuleringar och antaganden.
Vilka är det som har bevisbördan när det gäller en klimatförändring? Självklart är det de som hävdar att den existerar.
Om det skulle visa sig att en liten ändring inträffat, innebär det med automatik att det endast finns en sak att göra som respons till detta (eliminera mänskligt utsläpp av CO2)? Nej. Det kan finnas en mängd lämpliga åtgärder att vidta. Att eliminera vårt utsläpp av CO2 är sannolikt den dyraste, ineffektivaste och för samhället skadligaste åtgärden.
Finns det anledning att avskaffa demokratin för att rädda klimatet? Nej, absolut inte!
Vilka är det som har rätt föreslå åtgärder? Alla medborgare.
Kan man överlämna åt enskilda medborgare att själva vidta lämpliga åtgärder för att göra sig mindre sårbara för klimatförändringar. Ja, det är mycket önskvärt. Samhällen med självständiga, fria, kreativa medborgare är mycket mer robusta än kollektiviserade, institutionsberoende samhällen.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.