RE: Demokrati

Sverige behöver nya folkrörelser, för de gamla har tatt slut. De har stelnat i sin institutionalisering. Även det mellanfolkliga samarbetet i EU har uteblivit. Det har bara blivit en överdimensionerad byråkrati som toppstyr utan känsla för lokala behov, förutsättningar och egenheter.
Hoppet står bland annat till de föreningar som nu mer eller mindre tvingas fram när majoritets- och centralsamhället lämnar delar av medborgarna utanför utvecklingen. Det gäller ofta landsbygdsbor, men inte alltid. Bredbands-(fiber)föreningar växer nu fram fortare på landsbygden än i städerna. En viktig förutsättning för detta är att äganderätten fortfarande, tack och lov, har betydelse. Det man äger har man en rimlig chans att bestämma över. Även vägföreningar och andra gemensamma angelägenheter kommer troligen att bli viktiga för att befästa egenmakten på landsbygden.
Hur det ska gå med de egendomslösa i städerna är däremot ett bekymmer. Dels naturligtvis för deras egen skull. Men också för risken att de blir påverkbara för för ägandefientliga strömningar som i demokratins namn vill försämra äganderätten på landsbygden. Sådana tecken är redan mycket tydliga, Grundlagen har redan ändrats på ett sätt där sådana ”hänsyn” kan tolkas in. Vi får väl se vad HD så småningom ger för besked i de mål som oundvikligen kommer att leta sig dit. Andra oroande signaler rör allt som har med miljö, naturvård och inte minst viltvård att göra. Där okunniga tätortsbor tycker sig ha rätt att kräva att landsbygdsbor tillhandahåller reservat och naturupplevelser utan inträdesavgift eller annan ersättning. Naturligtvis också utan möjlighet att säga nej. Miljöintresset har snart helt konkurrerat ut äganderätten kampen om beslutsrätten.
Det finns inget fullgott substitut för frihet och äganderätt.
Frivillig anslutning till kollektiv och möjlighet att enkelt lämna detta, är den bästa formen av samverkan. Majoriteter formade för att kollektivt utöva makt över det de inte äger måste avvisas. Sådan majoritet, makt utövat på sådant vis, är inte god demokrati. Nya folkrörelser, nya partier som erkänner dessa grundläggande principer måste till för demokratins vitalisering. Nya samhällsfördrag måste skrivas, såväl inom landet som med andra länder, exempelvis EU.

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.