Vägen framåt

Vi tar det pedagogiskt.
Vägar kan inte tillverka trafik.
Människor behöver handel och samfärdsel.
Detta behov tillfredsställs vanligen medelst vägtrafik. Behovet utgör en efterfrågan. För samhällsekonomin är en konstgjord strypning av ett utbud som skulle kunna svara mot efterfrågan skadlig. Omsättningen sjunker, eller hålls nere på ett sätt som hämmar utveckling.
Orsak – verkan fungerar alltså så att efterfrågan på samfärdsel leder till efterfrågan på vägar att utföra denna samfärdsel på.
Det omvända sambandet gäller inte! Förekomsten av vägar skapar ingen efterfrågan på bilar. Vi kan redovisa tydliga exempel från andra transportslag där förekomsten av transportmöjlighet inte leder till ökad trafik, eller ens trafik över huvud taget.
Exempel 1. Göta kanal. Det var en konkurrenskraftig transportlösning i cirka 50 år. Sedan tog järnvägen över. Idag finns där en liten mängd rekreationstrafik, med inslag av nostalgi historievurm.
Exempel 2. Inlandsbanan. Den har aldrig varit lönsam. Men den byggdes just med tanken att den skulle skapa trafik om den bara fanns där. Det blev helt fel. Efterfrågan, behovet har aldrig motsvarat investering och underhåll. Orsak- verkan vändes bakfram och misslyckandet var klart på förhand.
En mängd andra järnvägsbanor har lagts ner för att efterfrågan på deras transportkapacitet, transportmetod eller annat inte var tillräckligt stor för att motivera fortsatt drift.
Exempel 3. Vid byggnation av ny sträckning av E4 på flera delar, som jag själv upplevt, har trafiken minskat kraftigt på de gamla sträckorna. Där kan man på vissa sträckor köra nästan helt ensam på jättefina vägar, helt enkelt för att det inte finns efterfrågan på den stora kapaciteten just där. Vägen skapar inte trafik!

Så, vägar skapar inte trafik! Att påstå något sådant är osant, ohederligt, okunnigt, ologiskt, välj själv. Argumentet att utredningar eller vetenskapen visar på att vägar skapar trafik, eller att det råder konsensus om att så är fallet, är inte bättre än argumentet att det råder konsensus bland ohederliga ”klimatforskare” att antropogen CO2 orsakar en katastrofal uppvärmning av jorden. De har alla fel, av lätt insedda skäl.

För den som ogillar bilar eller vägtrafik. Vem är du att döma andra? Med vilken rätt begränsar du andras frihet?
Bilen är bra för såväl samhälle som individ, eftersom den på ett enkelt, smidigt och småskaligt (ja, småskaligt, eftersom var och en bestämmer avgångstid och resväg utifrån önskad ankomsttid, oberoende av storskaliga kollektiva lösningar) sätt löser våra transportbehov. Vem är du att värdera andras behov och motiv?
Om det bara är så att du hatar bilar eller ogillar att andra har frihet, var då ärlig och säg det rent ut. Göm dig inte bakom påhittade miljöskäl, eller bakvända orsakssamband.

Det här inlägget postades i Trafik och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.