Monthly Archives: March 2011

Bad Guys & Good Gals

Vad måste liberalismen göra för att visa att det är en vital modern politisk filosofi? Hur ska äganderätten behandlas? Jag tror att man måste visa att jämlikhet fortfarande är en större och viktigare fråga än jämställdhet. Jämlikhet är inte på … Continue reading

Posted in Jämlikhet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Bad Guys & Good Gals

Klimatdebattens fyra vindar och tre ansikten

Klimatdebatten delar upp mänskligheten i fyra delar. En som inte bryr sig, som vanligt. Därutöver tre som har helt olika motiv för sitt engagemang. Den första är alarmisterna, som är rädda för framtiden, som ser problem med allt. De vill … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Klimatdebattens fyra vindar och tre ansikten

Frihet kräver enskilt ägande

Våra möjligheter att leva på denna planet beror fortfarande och som alltid, på hur vi kan föda oss själva av det som marken och vattnen ger oss. Vi nådde förmodligen redan på jägare-samlarestadiet den folkmängd som den teknologin kunde föda … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Frihet kräver enskilt ägande

Tant Gredelin tänker till

Vad ska man säga om tant Gredelin, Beatrice Ask alltså? Tankeförbudstanten som ville förbjuda folk att ens tänka pornografiska tankar. Nu vill hon kriminalisera förberedelse till skattebrott, miljöbrott, koppleri och jaktbrott. Så aktieaffärer med avsikt att kunna kvitta vinster mot … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tant Gredelin tänker till

Den hierarkiska fördomen

Hela min uppväxt spenderades tillsammans med människor som gjorde karriär, drömde och andades karriär. De flesta av dem var idioter, eller betedde sig i vart fall som idioter. Större delen av mitt vuxna liva har jag umgåtts med människor som … Continue reading

Posted in Karriärismen | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Den hierarkiska fördomen

Teori och praktik i kvarnen

Jag tror att det kan finnas avgörande skillnader i såväl upplevd som faktisk verklighet hos de människor som upplever sig själva som “borgerliga” och dem som upplever sig som “vänster”. Spännvidden inom respektive grupp är ganska stor. Särksilt utmärkande för … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Teori och praktik i kvarnen

Konsten att se nyktert på säkerhet

Motormännens helnykterhetsförbund, MHF, gick 21/1 2011 ut med en undersökning som visar att alkolåsen inte fungerar rättssäkert för dem som har dem inom programmet för dömda rattfyllerister. Flera gånger har tekniken fallerat, så att alkolåset slagit till och bilföraren registrerats … Continue reading

Posted in Trafik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Konsten att se nyktert på säkerhet

Släpp bilarne loss det är vår!

Det är inte bara mot svenska trafikanters säkerhet som trafikdirektörens okunnighet är ett hot. Det gäller även svenskarnas frihet och livsstil. Sverige är ovanligt gynnat med tillgång till natur för medborgarna att vistas i. För att tillfullo tillgodogöra sig denna … Continue reading

Posted in Trafik | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Släpp bilarne loss det är vår!

Föräldralåten (Pugh) all over again

Skolåldern sammanfaller med den period i livet när könsidentiteterna ska separeras från varandra, man och kvinna. Detta är biologi, hårdvaruprogrammering eller vad ni vill kalla det. Poängen är att det är oundvikligt i varje människas liv, för det har varit … Continue reading

Posted in Jämlikhet | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Föräldralåten (Pugh) all over again

Den akademiska vägens flum

Låt mig först av allt deklarera att jag gillar kunskap. Fakta, sanning, logik och insikt är mycket bättre än gissningar och viskepelse. Men jag ser vissa tematiska problem med skolan, inklusive högre utbildning. Skolade personer (de flesta, allt för många) … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Den akademiska vägens flum