Hydrans många ansikten

Hur ska man tydliggöra miljörörelsens hot mot demokrati och frihet?

Ska man peka på naturreligionen? Där miljörörelsen använder metoden att göra sig själv till uttolkare av naturens behov, naturens rätt osv. Där naturen med religiösa förtecken förutsätts ha högre beslutsrätt än människan.

Ska man peka på deras sätt att postulera intrinsikalismen? I många stycken naturreligionens sätt att skapa ett avståndstagande från demokratin som ett medel för människorna att styra människans samhälle. Precis som de monoteistiska religionerna vill underordna demokratin deras tolkning av sin guds vilja.

Skulle man kunna visa på status quo-konservatismen? Den befängda, naiva tron att man i ett ständigt föränderligt system dels kan, dels har skyldighet att bevara ett visst jämviktsläge.

Eller varför inte avslöja mångfaldsdoktrinen för vad den är? Den ovetenskapliga läran att biologisk mångfald ska vara statisk. Frånvaron av insikt om det naturliga urvalets betydelse för mångfaldens ständiga förändring. Oförmågan att förstå att varje ledig nisch alltid fylls med nytt liv, nya livsformer. Tron att vi är skyldiga att hindra förändringen.

Den intellektuella monokulturen? Som tror att mångfaldsdoktrinen kan fulländas genom myndighetsbeslut och centraliserad detaljstyrning av medborgarna.

Kollektiviseringen? Där medborgarna måste fråntas sin egen initiativrätt för att de ska kunna bli effektiva redskap för miljöfundamentalismens mål.

Avskaffandet av äganderätten? För att nå mångfaldsmålen och skydda naturen från människan måste äganderätten avskaffas eller regleras så att den enskilde endast får rätt att göra som han blir tillsagd av myndighet. Naturligtvis under noggrann övervakning.

Försiktighetsprincipen? Den ohistoriska vanföreställningen att det är de som aldrig vågat, aldrig riskerat något, som fört utvecklingen framåt.

Astrid Lindgren och Evert Taube-idyllen? Den nostalgiska drömmen om en framtid lik en forntid som aldrig fanns.

Livet är heligt? Därför anses jakt och slakt vara fult. Men om livet är heligt skulle man inte heller döda växter. Man klarar inte av att särskilja mellan att livet är heligt och att vissa subjektivt valda livsformer heligförklaras. Varför skulle det vara mindre heligt att gynna mänskligt liv och människans mångfald av viljor, infall, drömmar och aktiviteter?

Den goda viljans tyranni? Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser. Det gäller inte minst när miljöfundamentalismen får råda.

Jag tänker fortsätta att kritisera dumheter oavsett vilken av dessa metoder eller undermåliga filosofiska system de än bygger sin politik på. Ja, också om de kommer med nya påfund som jag själv inte hunnit analysera ännu. Är det dumheter så ska de ha kritik.

 

Det här inlägget postades i Miljö och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.