Mars 2011

Det är förmodligen inte en tillfällighet att förekomsten av nyttiga idioter och politiska kommisarier följer varandra.

Det är sanslöst vad mycket elände feministisk litteratur har ställt till med, för kvinnorna! Om jag har rätt koll på saken är det inte minst den litteratur som lästes vid det sena 70-talet som skapat problem. Då skulle kvinnor göra revolt mot den sexuella revolutionen genom att vägra sex med män, inte njuta själva och absolut inte hjälpa männen, förtryckarna, till njutning. Allt sådant var föräderi mot systerskapet. Resultatet har blvit en massa otillfredsställda kvinnor med komplex och vanföreställningar.

The Climatescam håller på att bli en klubb för gnälliga gubbar. Anledningen är att klimathotet är slutgitltigt avvisat som fel. Men detta har inte slagit igenom i allmänhetens medvetande eller hos politiker och gammelmedia. I otålig väntan på att så ska ske blir gubbarna griniga.

Försiktighetsprincipen är ett kategoriskt imperativ för nyttiga idioter.

Folk som inte kan tänka självständigt borde inte få tillgång till högre studier. Det gör dem ju bara till nyttiga idioter med en titel.

Jordbruket och industrin blir allt effektivare, allt färre människor producerar mer. Det blir alltså stora mängder människor som blir överflödiga för produktionen. Men de måste försörjas. Det anses att akademisk utbildning är den rätta vägen att trygga deras försörjning. Där kan sedan några av dem bli kvar och producera ”vetenskap” som i de flesta fall inte behövs. Andra lämnar den akademiska sfären och blir byråkrater. Där sitter de och gör sig själva oumbärliga genom att hitta på regler som ska visa att de behövs.

Jag är inget geni, men jag kallar mig gärna universalmänniska. Jag kan inte allt, men jag kan rätt mycket om rätt mycket och har någorlunda rätt i det jag säger och tror mig veta. För att kunna ha riktig ordentlig fel i en fråga bör man vara expert.

Som jag tidigare nämnt så gäller om intresseföreningar att så fort de får en majoritet av sossar i styrelsen eller en sosse som ordförande så blir föreningens intressen underordnade SAP:s intressen. Nu finns det föreningar som inte enbart styrs av sossar, utan av sossar och andra intressen i skön förening. Sålunda styrs exempelvis SNF, WWF, Rovdjursföreningen, Djurens rätt, Ornitolgerna med flera, av dårfinkar som utnyttjar en djupt okunnig massas intresse för små frågor till att manipulera politiken i stora frågor.

Karl Marx har ett citat på väggen utanför Humboldtuniversitetet i Berlin. ”Filosoferna har beskrivit världen, men det viktiga är att förändra den.” Lika fullt vill vänsterfolk inte veta av någon förändring initierad av enskilda. Allt ska bevaras som det är tills partiet har bestämt vad som får och ska förändras.

Alla högkulturer som försökt krympa sig ur en kris har gått under, snabbt och våldsamt. Vår högkultur har chans att bli den första som blir riktigt långvarig. Visst gäller det att hushålla med resurserna, det gör det alltid. Men jag tror att det är viktigt att vidareutveckla de individanpassade transportmedlen, inte avveckla dem.
Sett till historien kan man dra slutsatsen att det alltid är tillgången på energi som är den begränsande faktorn. Att begränsa användningen av energi är därför att begränsa, eller motverka utvecklingen. Vi behöver utveckla och använda alla energiformer vi kan komma på.

Klimat är medelvärdet av summan av väder över tid. Men om man inte förstår vädret, hur ska man då kunna beskriva eller förstå klimatet? Dessutom är tidsperioden godtyckligt vald och extremer godtyckligt bedömda som normala eller onormala. Hur ska man kunna skapa en pålitlig vetenskap av sådant?

Att vara liberal är att i fredens namn, under spärreld från båda sidor stå på krönet av den mur som skiljer det konservativa kollektiva förtrycket från det socialistiska kollektiva förtrycket och vifta med frihetens fana.

Borgerlig bolsjevism, när individen förtrycks av fåtalets makt- och pengakoncentration. Det anonymiserade ägandets till synes oantastliga skuggteater. Konservatismens själakrympande konformism bereder väg för kollektivets diktatur.

Jag ser ingen förbättring för individen med den nya grundlagen och det är väl ändå en av de allra viktigaste uppgifterna för en GRUNDlag?
Äganderätten/egendomsskyddet på den materiella sidan är fortfarande underställt statens godtycke, vanligen frammanat av NGO:s och andra lobbyister.
I skrivningen finns många hänvisningar till att förarbeten och intentioner i dessa skall vara vägledande vid bedömningar. I mina ögon skall lagstiftaren ha tänkt färdigt innan denne stiftar en lag. Det är lagens skrivning som ska gälla. Förarbetena kan sparas till historiker men måste undanhållas juristerna. De ska inte ges utrymme att dribbla mellan å ena sidan lagen och å andra sidan förarbetena, samt å tredje sidan intentionerna i förarbetena. De ger endast godtycke i bedömningen och ojämlikhet inför lagen. Särskilt viktig är denna hållning i fråga om en grundlag.

Nå, hur ska ni ha det nu då? Vill ni byta ut de fossila bränslena mot förnyelsebara biologiska, eller vill ni värna om den biologiska mångfalden? Både och är nämligen omöjligt!
Lika fullt är det samma människor som med samma argumentation, framtiden och våra barnbarns väl, som kräver att världen ska dansa efter seras pipa.

Allting går att sälja med mördande reklam. Kom och köp konserverad evolution!
Allting går att mörda med säljande reklam. Kom och dräp frihet och äganderätt med miljöflum!

Klimatfrågan är död! Den är avslöjad som ett falsarium. Därför blev den aldrig het i valet, för då hade politikerna tvingats avslöja det för folket.
Vad gäller miljöpartiet så är de lika odemokratiska som sd eller v. Demokratin är till för människorna, inte fanatiker som anser sig vara de enda rätta uttolkarna av ett naturromantiskt svärmeri, profeter med naturen som religion. Till råga på allt så har dessa troende inte ens förstått basal naturvetenskaplig kunskap som exempelvis Darwin och det naturliga urvalet.

Så länge media hämtar sin inspiration från skvallerpressen och fokuserar på person och vinklingen istället för på sakfrågor och fakta, så kommer svensk politik att utarmas och demokratin förfalla.

Till alla religionsföreträdare, alla religiösa, alla religionssnälla människor: Det står var och en fritt att tro vad de vill. Men i det världsliga samhället kan vi endast förhålla oss till världslig, det vill säga sekulär, insikt och kunskap. När vi (och ni) inträder på den politiska arenan måste vi lämna religionen utanför dörren. De som inte ställer upp i politiken och samhällets tjänst på de villkoren, kan helt enkelt inte släppas in. Ty dessa människor biträder en annan politisk tradition, den att det finns någon annan makt som är överordnad människan i allt vad som rör människan som individ och som medborgare.

Kollektivet kan inte skapa mångfald. Det är individerna som utgör och skapar mångfalden. Konfiskation, konformism och konsensus är inte ord som går ihop med mångfald. De är alla exempel på den intellektuella monokulturens döda hand över mångfalden.

Visst var det intressant att inte ens Maria Wetterstrand talar om klimat i senaste valrörelsen? Om det fanns substans i klimathotet skulle hon väl inte talat om annat? De enda som nämnde detta ibland var Maud Olofsson och Andreas Carlgren. Men alla politiker vet tydligen redan att hela klimathotsköret är en bluff. Centern och LRF vill dock försöka fortsätta på den inslagna linjen och tjäna pengar på sina luftaffärer. Dessutom har alla partier räknat in klimatskatterna i sina budgetar, så de kan inte själva skrota klimathotet utan att stympa sina egna budgetar och vallöften. Där klämmer skon rejält!

Närhelst en intresseorganisation får en socialdemokrat som ordförande eller fler än två sossar i styrelsen, så blir organisationens intressen underordnade det socialdemokratiska partiets. Organisationen blir en partimegafon. I de fall sossarna sitter i regeringsställning blir dessa NGO:s till government non governmental organizations, GONGO:s. Exempel, Svenska Fotbollsförbundet och RF, Motormännen, Jägarförbundet, Naturskyddsföreningen mfl. Det är naturligtvis överflödigt att räkna upp de organisationer som uttalat startats med avsikt att vara partimegafoner.

Socialdemokratin gick snett när Tage Erlander satt kvar dubbelt så länge som han borde gjort. När han dessutom lämnade över till Olof Palme fullbordades förfallet.
En annan försvårande omständighet som inträffade ungefär samtidigt, är vietnamkriget. Svensk arbetarklass, svenska arbetare, älskade USA och det amerikanska. Raggarkulturen, rock n’ rollen och annat sammanföll extremt väl med den svenska arbetarklassjälen efter andra världskriget. Kritiken mot vietnamkriget slog över i ett mer eller mindre officiellt amerikahat. Den schizofrena situation detta innebar för den svenska arbetarklassjälen var förödande för tilltron till socialdemokratin.

En åklagare har bestämt att kungafamiljen inte kan mutas. Nej, det tror fan det! De är ju anställda av staten för att vara officiella snyltare. Det är klart att det rent tekniskt inte går att muta sådana. Det är deras uppgift att leende ta emot gåvor och folkets kärlek.

I en normal konjunktur, säger ekonomerna ibland. Men finns det längre någon normal konjunktur? Informationen i de ekonomiska beslutsrummen har digitaliserats, 1 och 0. Antingen eller, av eller på. Och informationen är så snabb och kräver eller inbjuder till att tro att man måste bestämma sig blixtsnabbt.
Så hela ekonomin har digitaliserats, av eller på. Ekonomin och konjunkturerna har begåvats med två tipping-points, av och på. Än hit och än dit.
Måste vägen till Curaçau gunga så? San Blás Chibidarra, kränga hit, San Blás Chibidarra, kränga dit.

Den som klagar på att subventioner till olika verksamheter, exempelvis vkv, är stöld av skattemedel, bla för att pengarna går till verksamhet som man finner ful eller störande, ett slags inskränkning i deras ägarandel av skattemedlen; den måste samtidigt i ärlighetens och konsekvensens namn erkänna en starkare äganderätt än vi idag har. För om någon vill och har råd att sätta upp vkv med egna pengar, så ska ingen annan ha möjlighet att hindra dem från att nyttja sin egendom som de önskar.

Politiker och anhängare till de etablerade partierna brukar säga att den som lägger sin röst på ett parti utanför församlingen kastar bort sin röst. Men det är vars och ens demokratiska rättighet, ja närmast skyldighet, rösta på det alternativ som man anser bäst företräder ens egna åsikter. Om inget av de sittande alternativen är tillräckligt bra måste man på något sätt tala om det. Hur skulle man gå tillväga för att säga det, annat genom att rösta på ett alternativ utanför den redan etablerade kretsen?
Den som röstar på ett alternativ man inte är nöjd med, legitimerar därigenom fortsatt vanstyre. Att rösta på det alternativ som har störst chans att få bestämma, trots att man inte är nöjd med dem, är att sabotera demokratin.

Frihet har alltid varit viktigt för mig. När fröken i första klass frågade vad vi ville bli när vi blir stora försökte jag ge en beskrivning av hur viktig friheten är för mig. Så jag svarade luffare. Det var en metafor (fast jag inte kände till begreppet metafor) för friheten. Det var ju fullständigt fel svar i en tid när alla förväntades vilja göra karriär. Till stor del betydde karriär att få en godkännandestämpel av sina överordnade och/eller sina medmänniskor. Frihet finns inte med i den ekvationen. Jag valde frihet och lyckades alltså aldrig göra karriär i något som helst avseende.

Medelvärden kan vara luriga saker. Det är så förrädiskt lätt att medelvärdesberäkna en massa värden. Men man måste veta vad man stoppar in i en medelvärdesberäkning för att kunna hävda att medelvärdet har något relevant att berätta. Stoppar man in inkommensurabla värden och hävdar att de alla är lika goda representanter för delarna av medelvärdet, då har man fått, inte pannkaka, men pytt-i-panna. Ta medelvärdet av pytt-i-panna du!

Det är ingen idé att begråta att man blivit gammal och skröplig. Man får försöka glädja sig åt att man varit ung och livfull, och inte föddes gammal.

Det här inlägget postades i Korta kommentarer och har märkts med etiketterna . Bokmärk permalänken.