Principer och paradoxer

Ofta sägs att politiken guidas av principer. Det finns många principer att välja på, för att göra en omskrivning av Groucho Marx kända citat. Det finns också många principer som politiken inte vill veta av, men som kan vara bra att känna till när man vill hejda politiken från att förverkliga några av sina värsta stolligheter.
Cyril Northcote Parkinsons (1909-93) brittisk statstjänsteman som med galghumoristiskt formulerade ”lagar” avslöjade byråkratins väsen. Bland annat följande:
#1 Work expands so as to fill the time available.
Variationer på temat. Den tid man har till förfogande för att utföra en arbetsuppgift motsvarar den tid arbetet kommer att ta. Byråkrati sväller med 5-7% per år oavsett variationer i arbetsmängd. Det räcker med 7 personer för att hålla varandra fullt sysselsatta. Byråkrati söker minimera antalet konkurrenter och maximera antalet underställda, därför skapar den hierarkin. Mängden data ökar så att den fyller tillgängligt lagringsutrymme. Om man väntar till sista minuten att utföra en uppgift, så tar den bara en minut att utföra (men det är inte säkert att den blir väl utförd).
#2 Expenditures rise to meet income.
Variationer: Efterfrågan på en resurs tenderar att motsvara tillgången. Förbrukningen tenderar att motsvara budget.

Laurence Johnston Peter (1919-1990) kanadensisk hierarkiforskare. Även Peters princip visar att byråkratin måste hållas kort. ”I en hierarki tenderar varje anställd att nå gränsen för sin egen inkompetens.” De tillför därefter inget produktivt. Det arbete som görs, åstadkoms av dem som inte ännu nått sin inkompetensnivå.
Byråkrati är med andra ord det allvarligast hotet mot demokrati. Åtminstone om man förväntar sig att demokratin ska skydda eller garantera frihet, rättvisa och jämlikhet.

William Stanley Jevons (1835-1882) brittisk ekonom och filosof. Jevons paradox: effektiviserad användning av en resurs ökar efterfrågan. Detta på grund av att när förbrukningen hos varje enskild förbrukare sjunker, så blir det fler som får råd att efterfråga resursen. Ökad effektivitet ökar därmed produktiviteten. Däremot så går det inte att minska energikonsumtionen genom effektivisering.

En studie på bantare visar att om de får äta lågkalorikex (Snack Wells) så äter de fler kex än de skulle gjort med vanliga kex. Snackwelleffekten förutspår å sin sida att när effektiviteten ökar, så ökar även slöseriet. Detta kan förklaras med att budgeten för en resurs inte påverkas, därmed kan man använda mer för samma pengar. En variant på Parkinson #2.

 

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.