Vårt ekologiska avtryck bör bli större

Alla på jorden förekommande arter ger ett ekologiskt fotavtryck, särskilt de framgångsrika. Teknologiutvecklingen gör det möjligt för oss att fortsätta öka i antal, vårt avtryck kommer alltså bli större, med nödvändighet.
Teknologiutveckling och resurstillvaratagande (utvinning av naturtillgångar) ger resursökning, inte utarmning. För att driva denna utveckling behöver vi energi. Resursutvecklingen står i direkt proportion till tillgänglig energi. När vi energieffektiviserar minskar vi inte mängden använd energi (Jevons paradox). Istället sprider sig utvecklingen till nya arenor som tidigare inte utvecklats, i brist på energi till rätt pris.
Om vi inte vill acceptera en totalitär styrning över människans reproduktion måste vi acceptera en ständig tillväxt i ekonomi, energianvändning och materiell uvteckling. Helt enkelt för att vi blir fler och ingen vill acceptera en försämring i levnadsvillkoren. De flesta vill ha en förbättring. Det är först när vi nått en viss komfortnivå som befolkningsökningen planar ut.
Detta ger att vi förutom att söka energieffektivisering ska använda samtliga tillgängliga energislag och ständigt söka nya. Energiförädling, med alla dess aspekter i form av upptäckandet av nya källor, effektivisering, bearbetning och förädling, är grunden för såväl vårt välstånd som för befolkningstillväxten. I varje samhälle, i varje epok har det varit så.
Ökad tillgänglighet på energi för mänsklig aktivitet och nytta är prekursorn till välstånd och befolkningsökning. Påståendena om att vi behöver fler planeter för fortsatt utveckling är fullständigt falskt. Däremot måste vi göra energin tillgänglig för alla, till överkomliga priser. Det är grunden för demokrati, jämlikhet, utveckling, stabilitet mm. Diskriminerande energiskatter är av ondo. Det är ett aktivt bejakande av alla energikällor, fri konkurrens och motverkande av monopol som är nyckeln. Då kan vi sägas facilitera entropins transsubstansiation till materiell nyttighet, välstånd.

Det här inlägget postades i Miljö och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.