By Proxy

eller via ställföreträdare.

Vampyrer finns. De är inte utdöda om du trodde det. De har funnit ett nytt sätt att anpassa sig till människorna. Sedan vi lärt oss ta kål på dem har de bytt taktik och verkar nu i det fördolda. Vampyrer är sumpskogarnas oinskränkta härskare.
I sumpskogarna frodas myggor, knott och blodiglar. För att slippa stöta sig med människorna och riskera uppror, låter de dessa små blodsugare samla ihop blod som deras ställföreträdare. Sedan äter vampyrerna helt enkelt upp dem och får på det viset i sig människornas blod. Metoden är näst intill omöjlig att spåra för människorna.
Tillvägagångssättet med ställföreträdare är dock gammalt. Våld får till exempel inte utövas ens i självförsvar längre. Men inget hindrar att man låter en advokat göra en framställan om våld, som sedan effektueras av polis eller väktare. Men den som betalat advokaten kan aldrig dömas för våldet.
För att säkerställa tillgången på myggor, knott och blodiglar måste andelen sumpskogar ökas. Därför har vampyrerna tagit tjänst i flera statliga myndigheter och naturvårdsorganisationer. Med hänvisning till skydd för den biologiska mångfalden har de bestämt att stora arealer skog ska försumpas. Ju mer desto bättre.
Dikning är numera förbjudet. Underhåll av befintliga diken är reglerat på sådant sätt att dikena hela tiden ska förlora funktion och allt mer vatten bli stående i skogen. Inte heller räcker det med några spridda sumpiga lokaler. Nej, målet är stora sammanhängade sumpskogar, ibland benämnt urskogar.
Vampyrerna är smarta. De tänker naturligtivis inte köpa egna skogar att försumpa. Nej, de manipulerar opinioner bland människorna med tal om orörd natur, vitryggig hackspett, exotiska skalbaggar, sällsynta orkideer, vår svenska natur med mera. Så styr de den “demokratiska” processen dit de vill. Sedan är det en enkel sak att koppla in advokater för att med våld genomföra de fattade besluten.

De stackars människorna anar ingenting. De tror att de i frihet styr sin egen demokrati, att äganderätten är skyddad i lag, men ack så fel de har.

 

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.