Maj 2011

Det måste finnas utrymme för ett republikanskt parti i Sverige. Ett borgerligt sekulärt parti som värnar om kärnan i demokratin och lämnar stor frihet för medborgarna att på egen hand sköta det som inte är demokratins kärnverksamhet.

Åsa Romson gick ut så hårt med krav på förbud för allt som skrämmer, irriterar eller bara är obegripligt för henne, att de politiska journalisterna inte hade annat val än att berätta hur orealistisk och frihetsfientlig hon är. Det är bra, fortsätt så, så kommer inte miljöparitet att vara något vi behöver oroa oss för.

I Spanien protesterar ungdomar på gatorna och kräver arbete och fler förmåner, medan väljarna i lokalvalen går i mer konservativ riktning. Så de som har är måna om att försvara sitt och de som inget har vill ha något att försvara.
Framtiden för de demokratiska samhällena borde därför ligga i att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarkand och bostadsmarknad. Sedan sköter viljan att förvalta och förbättra det man har resten. Naturligtvis under förutsättning att politiker och byråkrater lämnar folk i fred att själva sköta sitt.

Miljöpartiet har fått sina nya språkrör. De är unga, ser bra ut och strålar av passion för den goda viljan. De tror säkert själva på sitt budskap och dess rättfärdighet.  En stor del av menigheten låter sig tjusas och luras.
Men så var det med Adolf Hitler också. Han trodde stenhårt på det goda i sitt budskap och sina gärningar. Massor följde honom. Låt oss hoppas att vi får stopp på miljödårarna och att folk vaknar upp i tid den här gången. Annars går det riktigt illa, igen.

Valdeltagandet (43%) i Västra Götalands “omval” visar väl att det är hög tid för politikerna att inse att väljarna anser att det helt enkelt inte finns tillräckligt bra alternativ att rösta på. Blankrösterna räknas som ogiltiga men borde rätteligen räknas som misstroenderöster. Denna gång, när det inte gällde Riksdag och man alltså inte kunde passa på att rösta i de andra valen samtidigt, stannade blankröstarna helt sonika hemma. Budskapet borde dåna i såväl politikers som statsvetares och journalisters öron.

Var och en med minsta tankeförmåga inser att kombinationen av LAS (1972) och borttagandet av tjänstemannaansvaret (1974) flyttat makten utom räckvidd för såväl folket som deras valda representanter. Eftersom Riksdag och Regering endast är lagstiftande makt, inte verkställande i Sverige. Ministerstyre är olagligt.
Det hela förvärras av medlemskapet i EU och ett antal internationella avtal som endast tillåts tolkas av våra oavsättliga tjänstemän.

Desperationen i klimathotskretsar märks bland annat genom att de nu flyttat fokus från klimathotet i sig till “förlust av biologisk mångfald”. Bland annat ornitologer har skickats ut att larma om att fågelsången om våren blivit mindre intensiv. Dels är det inte mycket som talar för att de i sak har rätt om fågelsången. Dels så är eventuell förändring av arternas numerärer endast proxydata som skulle kunna tolkas som att den orsakats av ett förändrat klimat. Men proxydata är inget annat än guilt by association, det vill säga ogiltigt som bevis.

Liknöjdhet i kombination med rädsla för framtiden och den egna döden är i min uppfattning de viktigaste förklaringarna till att det går lura av fria människor deras demokrati.

Äntligen! High Court i NZ har dömt att Greenpeace inte är en ideell organistation. http://business.scoop.co.nz/2011/05/09/greenpeace-too-political-to-register-as-charity-nz-court/
Måtte världen komma tillbaks till den sans franska underrättelsetjänsten hade på 80-talet, GP är en terroristorganisation.

Problemet med en obegränsad, oreglerad demokrati, där folk tror att allt är öppet för majoritetsbeslut, det är att man tvingas att konstant lobba för sin egen sak.
Man tvingas hela tiden vara proaktiv för att försvara att man fortsätter göra det man redan gör. För om man inte gör det finns det alltid några som försöker skramla ihop en majoritet för att stoppa det. Kanske för att gynna sin egen verksamhet. Men allt för ofta bara för att döva sitt eget samvete eller förstärka sitt missledda ego.
Till slut blir demokratin så överlastad med byråkrati och aktivism att den kollapsar.

This entry was posted in Korta kommentarer and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.