Terroristerna bland oss

Usama Bin Laden är död, skjuten av amerikanska elitsoldater i en aktion mot hans läger. Det har framgått att han vid tillfället var obeväpnad. Det kan sägas vara olyckligt att han inte fångades levande och fick en rättvis rättegång. Inte minst av propagandskäl hade det varit välgörande att i en offentlig rättegång få visa upp alla brott han gjort sig skyldig till.
Å andra sidan kan sägas att han redan erkänt sig skyldig och att domen avkunnats långt tidigare. Detta var endast verkställandet, utfört av en offentligt och i laga ordning utsedd arbetsgrupp.
I Sverige har det kallats för ”vilda västernfasoner” utan stöd i folkrätt och i vår värdegrund. Ja, i viss mån. Men framför allt är den svenska uppfattning om rättsskipningen i vilda västern väldigt bristfällig. Den rättsskipningen har (hade) sin grund i den Amerikanska statens grundande, dess konstitution och de arbeten som låg till grund för den. Mycket har skrivits av Thomas Jefferson som även var en tidig president. Det framgår tydligt att the founding fathers ansåg att varje man hade rätt att bära vapen, rätt att försvara sig själv, sin familj och sin egendom. Men han hade också en moralisk plikt och därmed naturligtvis en rätt att försvara även sin grannes liv och egendom. Man ska ha rätt att med vapenmakt avsätta en tyrann.
I den så kallade vilda västern, där lagens tjänare var få och sällan hade möjlighet att biträda samhällets rättrådiga medborgare hade dessa den moraliska rätten och plikten att träda i samhällets tjänst för att upprätthålla samhällets normer. Detta är alltså så långt man kan komma från anarki, vilket svenska debattörer förknippar med vilda västern. De gånger det gick illa och blev riktigt blodigt var vid de tillfällen då banditerna var ovanligt hänsynslösa och ofta i kombination med att medborgarna inte i tid axlade sitt ansvar att stävja deras brott.
Detta är en avgörande skillnad i amerikansk och annan värdegrund. Inte heller i vår del av världen och trots moderna hjälpmedel kan den offentliga tjänaren vara medborgarna till hjälp vid varje tillfälle när de skulle behöva det. Detta ställer skötsamma svenska medborgare rättslösa mot såväl buset som myndigheterna. Man kan bara hoppas att den amerikanska värdegrunden snart sprider sig också hit.
Tyvärr har den amerikanska traditionen mer och mer anammat den gamla världens underdånighet mot staten. Inte ens i USA finns längre samma gör-det-själv anda kring plikt och moral att upprätthålla det civila samhället. Även där har friheten och det personliga ansvaret allt mer kommit att ersättas av undersåtefiering.
De får kalla sig vad de vill, byråkrater, jusrister, politiker, moralens väktare eller annat. Men när de tar friheten ifrån oss och gör oss till lydvarelser hamnar de på samma sida som de terrorister vi jagar runt hela världen för att skydda vår samhälle.

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.