Monthly Archives: June 2011

Skötsel och mångfald

Kvinnor är fantastiska och de blir bättre och friare för varje dag. Man behöver inte tycka om dem alla, men det torde för envar finnas någon att tycka om. Vad är det då man kan tycka om hos dem? Ser … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Skötsel och mångfald

Den nya nakennojjan

För hundra år sedan badade män och kvinnor sedligt i baddräkt. Men nya material och ett ivrande för sundhet minskade båda könens badkläder. Intresset för kropppens sundhet likaväl som dess frihet resulterade i frisksportarföreningar, naturister och liknande. Nakenhet ansågs naturligt … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Den nya nakennojjan

Om Gud vill och hängslena håller?

FN:s svindlarorganisation IPCC har en arbetsgrupp, WG3 som leds av Ottmar Edenhofer. Han var tidigare jesuit, ni vet “ändamålen helgar medlen”. Påvens egen Special Op:s Force, om man så vill. På http://www.pik-potsdam.de/ipcc kan man läsa att han vill ta in … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Om Gud vill och hängslena håller?

Business, no matter what

I Scanias kundtidning Mil nr 2, 2011 kan man läsa om en ung miljöengagerad kvinna (Julie Baaske) på deras forsknings- och utvecklingsavdelning. Hon har gjort en designstudie på lastfordon för år 2042, när klimatförändringen efter katastrofen radikalt har ändrat förutsättningarna … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Business, no matter what

Rågångar i kapitalismen

Konservativa människor vill vanligen ha kapitalism. Det märkliga är att de så ofta uppvisar en avund mot dem som inte skaffat sig så mycket pengar som de själva. Detta oavsett om det enklare penninginnehavet är självvalt eller ofrivilligt. De plägar … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Rågångar i kapitalismen

Ett par liknelser

Jag tänkte presentera ett par kända liknelser och ge dem en aktuell tolkning. Du har säkert hört berättelsen om hur man bevarar kärlek. Nämligen på samma sätt som man håller vatten i sin hand. Man doppar den i vattnet och … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ett par liknelser

Hållbarhetsdogmen

Jag har i flera artiklar skärskådat de manipulativa uttryck som används för att motivera inskränkningar i medborgerliga fri- och rättigheter. Det är de ofta förekommande uttrycken klimathot, klimatsmart, biologisk mångfald, försiktighetsprincipen och nollvision. Man snurrar runt på dessa uttryck och … Continue reading

Posted in Miljö | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Hållbarhetsdogmen

Vem vaktar väktaren?

Det urgamla dilemmat för alla samhällen. I Sverige läggs allt mer myndighetsutövning, tillsyn ut på entreprenad till privata företag. Dessa blir så kallat ackrediterade och kontrollerar andra licensierade företag och deras arbete. Här finns en stor risk för såväl vänskapskorruption … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Vem vaktar väktaren?

Avunden mår illa

Miljöpartister, vad är det för sorts människor egentligen? Det är väl en sak om de väljer att leva på ett visst sätt för egen del, men varför tycker de att det är rätt att missbruka demokratin för att tvinga andra, … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Avunden mår illa

YKB für alles?

En yrkeschaufför måste uppdatera sin utbildning med YKB (yrkeskompetensbevis) från första dagen till sista yrkesverksamma körningen. Det sker antingen genom en endagskurs varje år eller med en hel veckas kursande vart femte år. Sedan löper uppdateringen på i ett rullande … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on YKB für alles?