Juni 2011

Det rapproteras att mindre än 7% av anmälda våldtäkter resulterar i fällande dom. Varför de är så få ska undersökas. Inget rapporteras (i media) om i hur många fall anmälaren själv blir föremål för åtal eller fällande dom för falsk anmälan eller liknande. Med en hög andel våldtäktsanmälningar som inte går till åtal kan man misstänka att det finns en del som är falska och tillkomna på andra grunder än våldtäkt. Att sådant föremommer vet vi. Det finns några få dommar. Men hur förhåller sig andelen falska anmälningar till andelen fällande dommar för våldtäkt?

Jag har vid flera tillfällen visat hur den goda viljan ofta skadar den som utsätts för den, mer än vad den gör nytta. Det kan vara värt att håll i minnet att man med sina goda intentioner också riskerar blotta sig för missförstånd om avsikten, så att man själv blir straffad. Den goda viljan är inte något lätthanterat verktyg.

I Grekland har det varit kutym att skylla på någon annan i 3000 år. Assyrier, fenicier, romare, hunner, araber, turkar etc. Nu skyller de sina problem på sina egna politiker och på EU. Demonstranterna på Syntagmatorget hävdar att det inte är de som lånat pengar, trots att de tagit emot de bidrag som lånen finasierat.
Det som detta tydligt visar är behovet av begränsningar för demokratin. Som jag många gånger påtalat, en gräns för vilka beslutsområden politiker och administration får lägga under sig. Värnet om de mänskliga rättigheterna och friheterna samt allas jämlikhet inför lagen är och förblir det centrala uppdraget för staten och politiken. För att klara detta måste så mycket som möjligt lämnas till medborgaren själv att fatta beslut om.

Diskrimineringen mot annorlunda människor fortsätter. De är inte ovanligt att det på arbetsplatser bildas motionsgrupper. Det kan vara med syftet att stärka företagets image genom att delta i en tävling mot andra företag, eller att uppmärksamma en viss fråga. Denna företagspolicy blir ett effektivt sätt att utestänga människor med rörelsehinder. Det fungerar både som mobbing mot redan anställda och anställningshinder för de som söker jobb.
Dessutom diskriminerar det de äldre på arbetsplatsen som kan ha krämpor och skavanker eller bara inte orkar hänga med i tempot. Inte blir det bättre av att konsulenter och andra entusisatiskt ropar att det här är så enkelt att alla kan göra det och alla mår bra av det, när det faktiskt inte är så.

Livet kring Medelhavet har präglats av högkulturer i fem länder, Spanien, Italien, Grekland, Turkiet och Egypten. Palestina och judendomen har trots sin påverkan via religionen aldrig varit en högkultur. Den har från början till slut varit en motkultur.

Jordens resurser är inte begränsade. Det är möjligen vår förmåga att tillgodogöra oss resurserna som är begränsad.

Det är inte vilka befogenheter majoriteten har som är måttet på frihet i en demokrati. Det är vilken frihet individen har att inte följa majoriteten som är måttet.

Almega kräver förändringar i skattebasen, för de känner sig missgynnade. Enligt dem finns det inga andra möjliga förändringar än de som de själva föreslår. Resonemanget var luddigt. Om jag tolkade intervjun på TV rätt så menar de att tjänstesektorn är missgynnad för att de inte kan skriva av lika mycket utrustning och insatsvaror som industrin kan. Men det är ju kostnader som industrin har och tjänstesektorn inte har. Då kan man väl lika gärna säga det är industrin som är missgynnad för att de har kostnader som tjänstesektorn inte har?

EU – collossal micromanagement by ignorance.

Flera partier i Stockholm kräver kraftigt höjda trängselavgifter. Problemet är att de stockholmska politikerna i decennier har planerat och byggt in den trängsel som de nu förfasas över. De har velat bygga småskaligt, lokalt, intimt och nära och allt vad de kallat det. När det i verkligheten varit trafiksabotage och bristande förståelse för att Stockholm är huvudstad för en nation och centra för en ännu större region.
Det är dags att börja dra lite räta linjer i Stockholm, riva det som står ivägen och börja bygga effektiva transportleder.

Moderaterna – de nya såssarna.
Moderater tycks vara totalt blinda för sin egen korruptionsfilosofi. Nu senast är det Stockholms Trafiklandstingsråd som samtidigt är ordförande i Spårvagnsstäderna, en lobbyorganisation för spårvägarna. Han tycker inte att det är märkligt att Spårvägarna får kontrakt utan uphandling. Han underkänner alla utredningar som inte framhåller spårvagn som bästa lösning.

Så kallad realpolitik utan ideologisk eller filosofisk förankring resulterar endast i godtycke och anarki.

Vetenskapen har gjort viss filosofi, religionerna, obsoleta. Men behovet av en filosofisk hållning till de av vetenskapen framlagda fakta kvarstår.

När de dumma svenskarna och förresten genomsnittsmedborgaren i de flesta gamla demokratier, tror att demokratin är fix och färdig och att man inte behöver engagera sig längre, då bäddar de för demokratins undergång. Bröd – och skådespelspopulasen låter de dåliga krafterna ta över. Det olyckliga är väl att de som bryr sig minst också är de som kommer känna minst av de negativa följderna. Deras egenupptagenhet drabbar helt orättvist andra.

Det verkar som om offentlig byråkrati som inte ständigt ansas, utvecklas i riktning mot ett maffialiknande tillstånd, alldels oavsett vilken samhällssektor den verkar i.

Varför säger inte kungen helt enkelt att: “Javisst, jag har varit på porrklubb i min ungdom. Har inte du? Men det var inte mycket att se och drickat var hutlöst prissatt. Komprometterande? Nej, inte alls. Det var fullt lagligt och inte särskilt unikt.”
Han kan om han vill gå till motangrepp även klämma till med: “Jag har också varit full någon gång. Vid ett par tillfällen har jag även kört för fort, dock aldrig berusad. Det kanske finns ytterligare saker jag gjort som folk med missvisning på sin moraliska kompass kan förfasa sig över. Morsning och good bye skvallerpressen!”

Svensken Thomas Salme flög trafikflygplan i 13 år utan att vara pilot. Utan olyckor eller incidenter. Många riktigt bra lärare är obehöriga. Många bra maskinister saknar licens. Men det finns gott om licensierade/behöriga läkare, lärare, maskinister, rörkrökare, poliser med mera som faktiskt gör ett dåligt jobb. Talang och motivation slår betyg så det visslar om det. Formalia är många gånger en hämsko och inte en garanti.

Det här inlägget postades i Korta kommentarer och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.