Monthly Archives: August 2011

Rovdjurspolitik med konsekvens

Vi närmar oss snabbt det läge när den första människan i modern tid blir dödad av rovdjur i Sverige. Vi har redan haft skarpa incidenter med björn och skogsarbetare, där döden inte var långt borta. Med snabbt växande rovdjursstammar, minskande … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Rovdjurspolitik med konsekvens

Korporativismens söndra och härska

Korporativismen är stadigt förankrad i Sverige. Den lever på att särintressen kan fås att lägga krokben för varandra. Söndra och härska. Vilka är det som har söndrat mest i svensk politik de senaste hundra åren? Vilka är det som har … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Korporativismens söndra och härska

Allemansrätten är odiskutabelt en inskränkning i äganderätten

Ina Höst skrev på Newsmill 17/7 att “Inskränkt allemansrätt går emot internationell trend.” Jag missade den debatten, men har en del invändningar mot hennes resonemang. Det stämmer att det är kombinationen samhället/staten som är garant för våra rättigheter. Men det … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Allemansrätten är odiskutabelt en inskränkning i äganderätten

Konfiskation på dagordningen

Att oreflekterat propagera för biologisk mångfald, biodiversitet, är inte direkt intelligent eller praktiskt. Vi är beroende av att vissa växter finns i tillräcklig mängd. När man odlar vete så är allt på odlingslotten som inte är vete något dåligt. När … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Konfiskation på dagordningen

Korseld mot markägande

Jag vill inte vara osams med folk som uppskattar naturen. Men för den som inte är markägare ser verkligheten lite annorlunda ut än den beskrivs i media, av myndigheter, företag, eller den icke markägande allmänheten i stort. Hotet mot mångfalden … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Korseld mot markägande

Kommunal utrikespolitik?

Carola Gunnarsson, tredje vice ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL, kräver på Teknikdebatt.se 22/8 att vi av skattemedel ska tillskapa en klimatmiljard för att stoppa klimatförändringen. Hur tänkte hon då? Ska vi använda kommunala pengar, kommunal personal till detta? … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Kommunal utrikespolitik?

Offentlig verksamhet smiter från ansvar

Regeringen har satt upp AB Svensk Bilprovning på säljlistan. Jag gillar det inte. Låt mig förklara. Jag gillar inte slöseri med skattepengar, jag gillar inte onödig byråkrati. Dels krånglar det till livet, dels kostar det pengar. Men jag är helt … Continue reading

Posted in Trafik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Offentlig verksamhet smiter från ansvar

Komedin Anders Breivik

Hade det inte varit för det djupt tragiska resulatet av hans gärningar, så hade han gjort en komisk figur. Om man velat skapa en komisk karaktär av en terrorist skulle Breivik varit den perfekta förebilden. Fullständigt verklighetsfrämmande, sprungen ur en … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , | Comments Off on Komedin Anders Breivik

Gratis är gott?

I Skogsland nr 33, 12/8 2011 skriver Ulf Lovén, ordförande för svenska ekoturismföreningen om allemansrätten. Han vill att han och hans medlemsföretag ska ha oinskränkt rätt att utnyttja andras marker för sin turismverksamhet. Till att börja med drar han till … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gratis är gott?

Fotboll underklassnöje?

Det har ofta undrats varför sportpubliken i USA är inte är våldsam som publiken i Europa är. Speciellt fotboll är svårt drabbat i Europa. Ingen har kunnat lämna något tillfredställande svar. Men jag har en fundering. Kan det ha betydelse … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Fotboll underklassnöje?