Monthly Archives: November 2011

M kilar stadigt med S

Över hela landet ropar folket efter fiber för sin internetuppkoppling. EU, staten och kommuner lovar att hjälpa till med bidrag om man bygger på ett visst sätt. Det gäller alla områden där det inte är kommersiellt attraktivt att bygga, mestadels … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Dårarnas paradis

Jag har av egen erfarenhet haft anledning att klaga på den offentliga sjukvården. Hur illa det är ställt med bemötande, intresse för patienten, hur dåligt man lyssnar till beskrivning av symtom och vad patienten villuppnå, hur dåligt man bryr sig … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Fri television?

I SVT Aktuellt söndag 27/11 hade man ett långt inslag inför klimatmötet i Durban. Maken till vinklad journalistik var det länge sedan jag såg. Mycket tyckande och felaktiga fakta. Miljöminister Ek spelade upp ett litet drama om hur viktigt det … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Frihet i riket

Betyder frihet olika saker i staden och på landet? Med risk för att låta fördomsfull kan jag väl ändå för en stund få vara generell utan att bli missförstådd. På landet är det frihet att slippa folk större delen av … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Konstruktivismen dekonstrueras

Socialdemokratin backar som förutspått. Deras bästa tid har varit. Deras idéer beskriver inte längre den verklighet folk upplever. Hela vänstersidan är mogen för omprövning. Sverigedemokraternas nya beskrivning av sig själva som ett nationalistiskt socialkonservativt parti placerar även dem på vänstersidan. … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Konstruktivismen dekonstrueras

Förgröna mindre

Tidens politiska lösen verkar vara förgröning intill greenwashing. Allt ska presenteras som hållbart, uthålligt och förnybart. Även EU vill förgröna mer i den nya budgeten. Inget fel i det om det sker på marknadsmässiga villkor. Men om det kräver subventioner, … Continue reading

Posted in Miljö | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Djurskyddslagen omprövas

Av B-J Bjurling Jag konstaterade i mitt förra inlägg att tron på djurs och växters egenvärde eller intrinsikala värde ur ett värdeteoretiskt perspektiv är en högst tveksam föreställning som demokrater har all anledning att tillbakavisa. Det här betyder att när … Continue reading

Posted in Gästlistan | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

När nomenklaturan skymtar fram

För en tid sedan tog en cirka 30-årig kvinna, med initialerna KB, i Stockholm ett ett antal böcker till ett värde av 1600 kr i en bokhandel. Inget märkvärdigt i en stad av den storleken kan tyckas. Det märkvärdiga den … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Likavärdesprincipen krossar naturbruket

Av B-J Bjurling Vad menar vi med att “alla är lika mycket värda”? För att reda ut den frågan måste vi först klargöra vad som menas med ett värde. Jag citerar ur en vanlig lärobok i filosofi (Emond – Vad … Continue reading

Posted in Gästlistan | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Likavärdesprincipen krossar naturbruket

En principiell vattendelare

EU-kommissionen verkar ta sig själv på allt större allvar och medborgarnas frihet och skäliga villkor på allt mindre. De inser inte heller att man i samspelet med naturen i Europa inte kan kräva samma uppträdande överallt, helt enklet för att … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments