Monthly Archives: December 2011

Skrivelse från Västerbotten

2011-12-12 Till Miljödepartementet, Justitiedepartementet, Landsbygdsdepartementet, Näringsdepartementet Angående utredningen om allemansrätten Inledning Målsättningen med vårt yttrande är att markägarna i samarbete med Naturvårdsverket och lagstiftaren skall utveckla en allemansrätt som fungerar för allmänheten och samtidigt skyddar markägarnas egendomar och skapar fungerande ekonomiska förutsättningar för … Continue reading

Posted in Gästlistan | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Skrivelse från Västerbotten

Biltokar

Det ska bli nya körkortsregler 2013. Man ska dels kunna få utökad behörighet att köra tyngre släp med sitt B-kort efter särskilt prov. Det ska inte motsvara BE. Men jag har inte sett något om hur det ska markeras i … Continue reading

Posted in Trafik | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Dömandets svåra konst

Enligt SVT anser många domare att nämndemännen i tingsrätterna är både okunniga och politiserade. Att de är politiserade är väl knappast ägnat att förvåna, de är ju tillsatta av sina respektive partier. Politiker har i allmänhet någon sorts ideologisk motivation … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

An offer you can’t refuse!

I ATL nr 90 kan man läsa om Sven Gustavsson, en markägare i Åsa i Halland, som fått ett ultimatum från Skogsstyrelsen som liknar allt annat än demokratiskt och rättstryggt. Efter en brand på marken ansåg myndigheten att man ville … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Snälla Tomten!

Får man önska sig en klimatdebatt som håller sig till sanningen och inget annat än sanningen? Som inte bygger politiska beslut på spekualtioner. Där media inte försöker sälja lösnummer på katastrofer och samtidigt klämmer fast dumstruten på både läsare och … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Ärlighet varar längst

I LRF:s husorgan Land Lantbruk fortsätter man klimathotspropagandan. Stora reportage från Durban, lögner om hur stora klimatförändringarna varit, hur stora de kommer att bli och vilka hemska konsekvenser dessa förändringar för med sig. På medlemssidorna berättas om hur LRF värnar … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Evighetsmaskiner

Som jag ser det blev socialdemokratin utan idéer redan på Tage Erlanders tid. De var ett gäng sekelskiftesmänniskor som genomlevt två världskrig och klarat sig bra. Svensk industri hade även den klarat sig bra och folket hade fått 3 semesterveckor. … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Evighetsmaskiner

Markkonfiskeringens heliga graal

Så fann jag den till slut, källan till den icke demokratiskt beslutade tolkningen att äganderätten i Sverige ska upphöra! Den heter kort och gott Handbok 2009:4. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0162-9.pdf Alstret ges ut av Naturvårdsverket och Boverket gemensamt och handlar om strandskydd. Man … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Desinformationens tid

Vad är det för tid vi lever i? Samtidigt som riksdagen tycker det är dags att luckra upp FRA-lagen så att Säpo kan beställa inrikes avlyssning, även för andra brott än terrorbrott, nås vi av nyheten att en brittisk blogare … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Desinformationens tid

Landskapets upplevelsevärden

När jag spårar utvidgningen av allemansrätten och krympningen av äganderätten bakåt så visar sig regeringens upprättande av 16 miljökvalitetsmål vara en viktig startpunkt för utvecklingen. Miljökvalitetsmål infördes av den socialdemokratiska regeringen 1999 och samlades av alliansregeringen i en proposition 2009. … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments