Allemansrätten – anarkirätten del 1

Naturvårdsverket, NVV, har beställt en rapport om allemansrätten, AR. (Rättelse 2/12, Jag har fått veta att den inte är beställd, den är gjord på författarnas eget initiativ. Men NVV har likväl funnit anledning att trycka den i sitt namn.) Anledningen till den beställningen uppfattar jag kommer sig av den debatt om äganderätten som blossat upp i spåren av framför allt vargfrågan, men även det nya älgförvaltningssystemet. Många, både enskilda, LRF och Jägarnas Riksförbund har frågat sig vad äganderätten är värd när NVV kan köra över den så fullständigt. I botten ligger också en äldre och mer långvarig konflikt om allemansrättens förhållande till äganderätten och mer specifikt gruppers och företags nyttjande av privat mark utan tillstånd och utan att göra rätt för sig.

Det är inte regeringen som beställt en utredning. Det är NVV som på eget bevåg beställt en politisk inlaga. De tar inget ansvar för författarnas “resultat, slutsatser och rekommendationer.” NVV vill bara se till att mota olle i grind.
Avslutande stycket på förordet säger egentligen allt: “Naturvårdsverket har ett ansvar att värna och främja allemansrätten genom vägledning, kunskapsspridning och samordning. Vi ska samverkan med andra myndigheter och föreningslivet och kommer därför låta alla som vill lämna synpunkter på förslagen i utredningen.
Vart tog markägarna vägen? Har inte NVV någon skyldighet att respektera Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och därmed också äganderätten?

Del 1 i rapporten har skrivits av professor Klas Sandell, kulturgeograf vid Karlstads universitet. Han har haft ett år på sig för sin del.
Del 2 i rapporten har författats av Margaretha Svenning jur dr. vid LST Skåne. Hon har endast haft tre månader på sig.  Hennes uppdrag har varit att svara på: “Räcker nuvarande grundlagsskydd tillsammans med tangerande regelverk till för att bevara vår nuvarande öppna tillgång till naturen och ändå tillåta en viss adaption till de nya krav allemansrätten utsätts för eller krävs eventuellt justeringar i befintligt regelverk.”

Sålunda frågas om allemansrättens relativt sena införande i grundlagen räcker till för att skydda den mot den betydligt äldre äganderätten, en rätt som Sverige också erkänt i internationella konventioner. Just det här med internationella konventioner är intressant, eftersom de ofta åberopas när det gäller skyddet av arter i naturen. Är konventioner om mänskliga rättigheter enligt NVV mindre värda än de om arter?

Det var min analys av Förordet, som upptar en knapp sida. Som parentes kan nämnas att rapporten är dåligt korrekturläst. Kommateringen är konstig och gör vissa meningar svårbegripliga. På andra ställen finns elementära stavfel, det saknas ord eller ändelserna är felaktiga i förhållande till textens slutliga utformning. Allt pekar på ett hastverk.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Allemansrätten – anarkirätten del 1

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Ett exempel på hur Myndigheterna missbrukar ordet “allemansrätt” hittar vi dagens Helsingborgs Dagblad. Det gäller den “ilandsatta” flytdockan i bukten söder om Landskrona, begrunda följande ordagrant återgivit:
  Väktare vaktar dockan.
  Oresund Drydocks har anlitat ett bevakningsföretag med väktare som ska hålla uppsyn på området vid dockan.
  – Vi är oroliga för att folk ska komma till skada och vill förebygga olyckor. Man ska av säkerhetsskäl helst inte gå i närheten av dockan, säger Jonas Hansson, vd på Oresund Drydocks.
  Enligt Carl-Johan Pålsson, på länsstyrelsens naturvårdsenhet, har företaget som en akut åtgärd för den speciella situationen fått tillåtelse att hindra människor från att klättra på dockan. De får även sätta upp en skylt med information, men de får inte hindra människor från att beträda marken eftersom allemansrätten gäller där.
  – De har rätt att skydda sin egendom, säger Carl-Johan Pålsson.
  Min omedelbvara reaktion:
  Borde inte ett uttalande som det Pålsson gör vara straffbart och leda till förlust av tjänst?
  Varken ni eller jag har laglig rätt att försvara vår egendom utan inblandning av en skattefinansierad ansvarsbefriad tjänsteman!
  Sverige är verkligen “Perversien” med de för stunden sittande skattefinansierade politikerna.
  Mvh/ S af Ugglas

  • mats skriver:

   Ja, det är min första riktigt skarpa aha-upplevelse av rättsstatens förfall när tjänstemannaansvaret togs bort 1974. Jag insåg direkt vad det skulle innebära när de starkaste i samhället går fria från ansvar för sina gärningar.

 2. Niklas skriver:

  Angående Klas Sandell, halvtidsprofessor på Karlstads Universitet, så är han med i forskningsprojektet “Friluftsliv i förändring” http://www.friluftsforskning.se som händelsevis råkar finansieras av Naturvårdsverket. När jag kollar hemsidan (som f.ö. påstås vara Klas Sandells hemsida, enligt Karlstads universitet), omnämns knappt markägarna och markägarnas synvinkel på friluftslivet, så vitt jag kunnat utröna. (Obs! Jag har dock bara läst hemsidan, inte själva publikationerna som sådana). Ändå påstås så väl projektet Friluftsliv i förändring som Klas Sandells forskning vara objektiv… samt att Klas Sandell verkar vara uppskattad forskare (av vem?).
  Jag häpnar.
  /Niklas

Kommentarer är stängda.