Allemansrätten – anarkirätten del 3

Så till några av Sandells rekommendationer, 16 till antalet.

Nr 1 ”Att Naturvårdsverket och det nyinrättade myndighetsnätverket för allemansrätten noggrannt följer allemansrättens utveckling för att i tid kunna uppmärksamma förskjutningar i dess roll och innehåll så att man vid behov på ett systematiskt, eftertänksamt och demokratiskt sätt kan hantera behov av förtydliganden eller andra åtgärder.”
När får vi ett myndighetsnätverk för äganderätten? Här finns alltså ett nätverk bland myndigheterna som har som mål att konfiskera privat mark utan att ägarna ens blir medvetna om det. Detta nätverk ska dessutom vara så alert att de kan tillämpa preemtive strikes mot äganderätten. Så att man ”demokratiskt”, alltså via tubbande av den icke markägande allmänheten kan få ett majoritetsbeslut om att överföra makt från privata ägare till myndigheternas tjänstemän. Det finns ett etablerat uttryck för organisationer (nätverk) som klämmer sig in mellan ägare och deras beslut över sin egendom och verksamhet. Det kallas för maffia. Hallå Orwell, Wells och Bradbury mfl! Hör ni mig nu?

Nr 5 ”Att man försöker inrätta en tydlig offentlig företrädare, en ombudsman, i allemansrättsfrågor som har att följa utvecklingen och driva principiellt viktiga fall.”
Åh! så det ska finnas en ombudsman som för talan för dem som tillgriper annans egendom! Rättssamhällets definitiva steg mot avgrunden.

Nr 6 ”Att man utreder möjligheterna att vid behov knyta offentliga medel som går till markägare för landskapsvård till tillgänglighetsplaner.”
Alltså införandet av en liten tröstepeng, mindre än vad man får vid en expropriation, för att markägaren ska hålla tyst om myndigheternas övergrepp på det enskilda ägandet.

Nr 7 ”Att man försöker stärka möjligheterna till stängselgenombrott och då inte minst väger in allemansrättens värde som vardagskvalitet för allmänheten.”
Redan idag finns starka regler som förbjuder markägaren att stängsla eller på annat sätt begränsa tillgängligheten. Nu ska man alltså tvingas sätt upp svängdörar med skylten ”välkommen in” också. Allmänhetens gratis tillgång till privat egendom ska säkras. Fastighetsägarens företagsverksamhet måste underordnas allmänhetens fria tillgänglighet. Är det ingen sansad människa som hör hur vansinnigt det låter?

Nr 8 ”Att man ser över möjligheterna att vid behov villkora planer och lovgivning till tillgänglighetsfrågor när fritidsrelaterade arrangemang i landskapet riskerar att få så mycket karaktär av anläggning att allemansrätten utsläcks.”
I klartext får byalagets elljusspår inte inkräkta på AR och avgift för att täcka kostnaderna för anläggningen är inte att tänka på. Inte heller skadestånd för söndertrampade spår. Tack för den snytingen.

Nr 9 ”Att man utreder möjligheterna av att hitta långsiktiga kriterier på var gränsen går för vad som är en anläggning som utsläcker allemansrätten.”
En total utplåning av äganderätten på landsbygden. Ingen ska få göra någonting alls som inkräktar på den heliga AR. Han kan naturligtvis ha tänkt precis tvärtom. Men det framgår inte, så jag förutsätter att han resonerar i samma spår som tidigare.

Nr 11 ”Att man fortsättningsvis särskilt uppmärksammar problematik knuten till det kommersiellt organiserade nyttjandet av allemansrätten och försöker vidareutveckla möjligheterna att hantera dessa med hjälp av bl.a. anmälningsplikt. Men att man också försöker vidga detta till ett vidare landskapsperspektiv än bara rörande naturmiljön. Det innebär att man utifrån ett integrerat natur- och kulturlandskapsperspektiv också kan utgå från problem för markägare, lokalt boende och andra friluftsutövare.”
För att använda annans mark kommersiellt ska man alltså tvingas anmäla aktiviteten till en myndighet, inte fråga markägaren. Som en liten nödbroms föreslås att myndigheten även ska betänka om markägaren och andra berörs

I de fem sista rekommendationerna kommer en liten besinning. Innan man gör förändringar i AR måste dessa utredas noggrant (en önskan om arbetsuppgift kanske?) och andra hänsyn än allmänhetens också vägas in. Men alltihop utgår från axiomet om en bevarad och stärkt AR.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Allemansrätten – anarkirätten del 3

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Har sett filmen ”Jag, Claudius” två gånger. Handlar om Roms upplösning.
    När han bedömde situationen som mest hopplös sa han resignerat: ”Låt varbölden brista”.
    Låt oss hoppas att någon klok svensk kan bota den svenska ”varbölden” utan att hela nationen behöver falla ihop!

  2. mats skriver:

    Jojo, då har du inte sett de saftigaste citaten ännu!

Kommentarer är stängda.