Attack mot äganderätten från flera håll

LRF och Jägarförbundet har blivit omsams om hur stadgarna för de nya älgskötselområdena ska se ut. Det är naturligtvis Naturvårdsverket som intierat förändringen med dessa ÄSO. Efter sedvanlig utredning, resmissrunda med mera, har nu uppdraget hamnat hos Natruvårdsverk/Länsstyrelser som ska samordna ett antal intressen i ÄSO.

Jag har sagt det förut och är beredd att säga det det igen. Så fort en organisation får en socialdemokratisk ordförande eller flera socialdemokrater med uppdrag, så blir organisationens mål och syften underställda det socialdemokratiska partiets. Både länsstyrelser och NVV är präglat av socialdemokratisk grundsyn på medborgare och samhälle. Jägarförbundet har haft tydlig socialdemokratisk profil åtminstone sedan Bo Toressons tid som ordförande. Därför är det inte konstigt att man nu försöker samordna styrkorna för att stjäla jakträtten från äganderätten.

De senast två decenniernas ändringar i Grundlagen och andra lagrum angående allemansrätten satte i höstas, i och med Sandell&Svennings NVV utredning om allemansrätten, fokus på hur snabbt möjligheten att rädda äganderätten är på väg att glida oss ur händerna. Det måste ögonblickligen till ett upprop för äganderätten, oavsett om man äger jord och skog eller bara en aldrig så lite tomt. Klarar inte vi ägare av fast egendom att samsas om detta kommer vi att förlora allt via metoden att söndra och härska.

Är Medborgarplatsen i Stockholm rätt plats för en sådan manifiestation? Kanske, inte minst med tanke på det fasta socialdemokratiska inslaget där. Det kan vara rätt plats att samlat säga ifrån.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Attack mot äganderätten från flera håll

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Att det skall till ett ”uppror” mot konfiskation av detta slag blir mer och mer tydligt tack vare medborgare som har förmågan och energin att förklara sammanhangen.
  Vad som är verkligen oroande är att ”riksdagsledamöterna” numera är så degenererade att dom frivilligt och aningslöst hamnat i klorna på oavsättliga skattefinansierade tjänstemän. Anne-Marie Pålsson vet vad det innebär att vara slav under ”knapptryckarkompaniet”.

 2. Niklas skriver:

  Det är inget snack om att det är markägaren och inte jägarna som måste få bestämmanderätten över älgförvaltningsområdet. För det första så ger jakten oftast bara kanske 10% av vad virkesvärdet ger. För det andra så är det markägarens egendom som står på spel. Redan idag sker ju en kraftig förgraning av skogen på grund av hårt betestryck och onödigt krångliga regler för viltstängsel. För det tredje ägs oftast de mest högresterande skogsmarker av privata skogsägare.

  Varför är denna fråga så viktig för skogsbruket? Se nedanstående exempel på hur viltbetningen kan påverka trädslagsvalet vid föryngringar!

  På Skaraborgs breddgrader (ca 58-59°N), finns det (enligt Skogsstyrelsen) totalt ca 28 potentiella trädarter att välja på, när en skogsägare ska föryngra sitt slutavverkningsbestånd. Redan vid ett måttligt betestryck återstår det bara ca 14 intressanta trädarter att välja på i Skaraborg. Vid ett hårt betestryck återstår det endast 6-7 arter att välja på i Skaraborg. Dessa siffror tar ju inte på något vis hänsyn till markens bonitet, jordmån, fuktighet eller höjd över havet, vilket ytterligare minskar det lämpliga urvalet för den enskilda skogsägaren. För många skogsägare återstår oftast gran, som då även planteras på s.k. tallmarker => med rotröta, barkborrar och låg tillväxt som följd. Det hela har gått så långt, så att tallen börjar bli sällsynt i södra Sverige http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Press-och-information/Pressmeddelanden/Vill-du-radda-tallen/ och http://www.lantbruk.com/angelaget-radda-tallen/2011-04-14

  Frågan om makten över älgskötselområdena kan låta trivial, men den frågan kan vara helt avgörande för hela skogsnäringens framtid. Därför måste vi markägare ta kommandot i älgskötselområdena, ty den privatägda skogen producerar ju i snitt mer virke än både bolagsskog och statlig skog!
  /Niklas

 3. Niklas skriver:

  Nästa förslag på inskränkning. En (allmänhetens) skogsombudsman för tätortsnära skogar http://www.skogsaktuellt.se/?p=39868&pt=108&m=1422

  • mats skriver:

   Det var ju det ändamålet kommunerna skulle vara skyldiga att köpa in mark till, när man på på 40-talet utredde saken. Nu vill sossarna inrätta en marktjuvarnas ombudsman. Vi kanske ska passa på att tacka för det förtydligandet, medan ordet ännu är fritt.

Kommentarer är stängda.