Allemansrätten och konkurrensneutraliteten

Frihetsportalen var så snabb att lägga in det extra yrkande Västerbottens Markägarförening gjort, att det blev den preliminära skrivningen. Här är det som gick in till departementen./Mats
2012-12-30
Näringsdepartementet, Landsbygdsdepartementet, Justitiedepartementet, Miljödepartementet

Yttrande 2: Allemansrätten och konkurrensneutraliteten
Se vårt yttrande 2011-12-12

Allemansrätten ger gratis tjänster och produkter till företagsformerna turistföretag, upplevelseföretag, äventyrsföretag och sylt- och svampindustri.  Genom allemansrätten har staten fattat ett beslut som i princip är ett bidrag i form av gratis råvaror och nyttjande av mark.

EU reglerna förhindrar staten att genom bidrag och subventioner hålla kostnaderna nere för företagande. I ovan nämnda företagsformer har Svenska företagare genom allemansrätten fått konkurrensfördelar gentemot övriga EUs företagare som får betala för sina råvaror och nyttjande. Länderna i EU skall verka för en sund konkurrens.  Fria råvaror och fritt nyttjande skapar otvivelaktigt konkurrensfördelar och är en form av bidrag/subvention. En situation där markägarna erhåller ersättning för råvaror och nyttjande av mark medför en sundare konkurrens och förbättrar konkurrensneutraliteten. God konkurrensneutralitet kräver att inte något produktled är gratis.

Allemansrätten skapar obalans för konkurrensen i lantbruksverksamheterna mellan Sverige och övriga EU. Lantbrukarna i övriga EU har intäkter från bär och svamp samt från olika former av nyttjande av mark. Det är ett komplement som förbättrar den ekonomiska situationen för lantbrukare i övriga EU vilket kan skapa osund konkurrens på t.ex. köttmarknade i Sverige. Utifrån omsättningsiffror för sylt- och svampindustrin kan det handla om att en miljard kronor inte kommer Svenskt lantbruk till del.

Eftersom allemansrätten är ofullständig i sin utformning så kan i princip utländsk syltindustri komma till Sverige med yrkesmässiga bärplockare och gratis plocka ihop sin råvara och tillverka sylt. En mycket stor brist som måste tillrättaläggas genom en ny kompetent utredning om allemansrätten. Ett svek mot markägarna.

Nytt yrkande är:                                                                                                                               Att revideringen av allemansrätten beaktar påverkan på konkurrensneutraliteten.

Vårt absoluta krav är att under allemansrätten skall det vara olagligt att på/av markägares mark bedriva organiserat nyttjande samt industriell och kommersiell affärsverksamhet. Nämnda verksamheter skall regleras genom avtal med markägarna.

Emotser tacksamt skrifligt svar från departementet.

För Västerbottens Markägarförening

CG Berglund, ordförande.

Det här inlägget postades i Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Allemansrätten och konkurrensneutraliteten

 1. mats skriver:

  Denna nya och kompletterande skrivelse till regeringen kommer med en uppfriskande ny infallsvinkel. Jag gläder mig också åt den i mitt tycke skärpta tonen. Så småningom kommer departement och regering tvingas att förhandla med markägarnas representanter om innehållet i den nya lagtexten. Då ska man inte redan från början ha gett bort det man är beredd att förhandla om.
  Det finns nu flera organisationer som på olika sätt representerar markägandet. När en sådan förhandling om ny lagtext till slut sker kommer motparten att försöka välja ut den som man anser svagast eller mest medgörlig till att representera hela gruppen markägare i förhandlingen.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Förklara gärna för oss läsare varför socialisterna den gången lyckades manipulera en majoritet av befolkningen till at få det famösa obegripliga ordet ”allemansrätt” inskrivet
  i den så kallade grundlagen.
  Den stora skadan som drabbar den enskilde sker genom myndighetsövergrepp på nyttjanderätten till den enskildes egendom och som en följd därav kommer kommersiella intressen i helt felaktig fokus. Hade socialisterna inte kränkt egendomsrätt hade diskussionen om det kommersiella nyttjandet aldrig uppstått.
  Det är värt all beundran av våra medmänniskor som vågar tänka i lite andra banor
  än de gängse kleptokratiska. Tack för det!

  • mats skriver:

   Jag gör inga anspråk på att kunna förklara allt, men vissa människor är sillar. Det vill säga att de hellre söker tryggheten i stimmets tvingande krav på följsamhet än riskera ansvarets obehag i frihetens självständighet.
   Tyvärr har socialismen och den svenska industrialismen sedan mer än hundra år tydligen fostrat en majoritet av sillar som tolkar demokrati som majoritetens rätt att ta för sig av minoritetens tillgångar närhelst det passar.

Kommentarer är stängda.