Januari 2012

EU-kommissionen funderar på hur man ska ”förgröna” biobränslet från grot. Någon form av certifiering eller deklaration kan bli aktuellt. Byråkratin hotar bli omfattande och försämra lönsamheten till den grad att riset får ligga kvar i skogen. Även svenska tjänstemän på departementen tycker EU-kommissionen är på väg att gå för långt. Då har det gått långt.

Det är fullständigt barockt hur en sommarstugägare på Smådalarö av kommunen blivit förelagd att plantera 100-150 tallplantor som ersättning för de arton tallar han fällt på sin egen tomt. Man stödjer sig på lagen om strandskydd. Gör han inte detta utdöms vite om 200.000 kr.
Vi måste få till en ändring på den lagen så att den typen av strandskydd upphör på tomt. Strandskydd kan vi ha så att man hindrar avstyckning av tomt inom strandskyddsområde. Men är där redan tomt så är ju marken egentligen per definition avsatt och registrerad för annat ändamål än naturskydd.
Dessutom blev han anmäld av sin granne. Kul typ att ha i närheten.

Centerpartiets nya ledargarnityr börjar med att skämma ut sig. A-K Hatt i DN och Lena Ek i ATL. Båda visar med förödande tydlighet att de inget förstått om klimathotets överdrifter och osanningar. Med frenesi och stor beslutsamhet vill de skrida till verket med att göra ont ännu värre. Hur ska man kunna nå fram med sanning och förmuft till dem och alla andra som behöver bättre underlag för sina beslut?
Att Jonas Sjöstedt (v) börjar sin partiledargärning på samma sätt var bara väntat och nästan efterlängtat. Det borde ju göra det så mycket enklare för Alliansen att framträda med en helt annan politik än vänsterns.

Nu kan alla lämna synpunkter till Naturvårdsverket på deras utredning om Allemansrätten. Fram till 10 februari på http://www.naturvardsverket.se/Start/Friluftsliv/Allemansratten/Arbete-med-Allemansratten/Valkommen-att-lamna-synpunkter-pa-utredningen-om-allemansratt/

Gunnar Fredriksson, vice VD i Svensk Vindenergi, hävdar att det låga elpriset utgör ett hot mot vindkraften. Hallå! Är det någon hemma där? Det han egentligen säger är väl att vindkraften är ett hot mot det svenska elpriset.

Jägarnas Riksförbund kräver i ett brev till regeringen att vargen utrotas i Sverige, att licenstilldelningen på björn och lo höjs kraftigt, samt att beslutsrätten över jakten tas tillbaks till Sverige från EU. En ganska sund begäran. Vi har ju med få undantag ingen gemensam viltstam med Europa.

Hur tänker landsbygdsministern när han vill satsa miljoner på att utveckla turismen i skogen (inom projekt Skogsriket) utan att ens ha kontaktat markägarna för att höra sig för om villkoren?

Vem är åsnan? I SvD 3/1 kan vi läsa att i Australien har forskare hittat hybrider, alltså korsningsavkomma, mellan svartfenshaj och svartspetshaj. De klipska forskarna tror att det är hajarnas sätt att skydda sig mot klimatförändringarna. Att det sedan länge är belagt att det förekommer hybrider mellan andra närbesläkatde arter i såväl djur- som växtriket är inget som forskarna reflekterar över. Klimatförändringar, nej nu är jag nära att mula ju!

I Ungern protesterar folket på gatorna mot den nya grundlagen, samtidigt som regeringen och andra toppar firar densamma på operan. Protesterna kräver en granskning av om ändringen är förenlig med Europakonventionen och EU-fördragen.
Kanske borde svenska markägare protestera på gatorna mot de försämringar som införts i grundlagen och i synnerhet de som föreslås i Naturvårdsverkets utredning (Sandell & Svenning).

Det här inlägget postades i Korta kommentarer och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.