Träsktalibanernas fatwa

Stoppa pressarna!
Jag hade tänkt skriva mer om försumpningspolitikens stolligheter i Sverige och Europa. Det ska jag också, för det behövs. Men så fick jag lite andra infallsvinklar. Dels så har den svenska regeringen meddelat EU-kommissionen att man inte ämnar ta betalt för vatten, vilket kommissinonen krävt. Man anger som skäl att vi har överskott på vatten, det räcker till en befolkning på 110 miljoner. Dels att kommissionens krav kanske är relevant i ett uttorkat och överbefolkat sydeuropa men inte här. Vi får se hur kommissionen reagerar på den örfilen. Skönt i vart fall att förnuft visas från svenska politiker.

Så fick jag ett intressant uppslag om USA, från Samuel. Tack Samuel! Under natten har också Niklas lämnat en fin redogörelse för dikningens historia i Sverige. Tack Niklas!

Chantell och Michael Sackett köpte 2005 en tomt på 2550 kvadratmeter i stadsplanelagt och redan begyggt område i Priest Lake i Idaho, en mycket glest befolkad stat i norra Klippiga bergen. De fick bygglov av den lokala myndigheten och hade gjort inledande schaktningar när EPA, USA:s naturvårdsverk dök upp förklarade att de hade förstört en våtmark. EPA krävde att de skulle återställa allt. Något som skulle kosta betydligt mer än vad de betalat för tomten. Dessutom skulle de betala nästan dubbelt så mycket i böter för varje dags dröjsmål, $37500 om dagen!
De begärde förhandling med EPA, men fick veta att det inte var förhandlingsbart. De bestämde sig för att ta saken till domstol. EPA har hela tiden hävdat att de inte har rätt att stämma EPA för att försvara sin rätt. Nu är frågan om rätten att föra sin talan mot myndigheten uppe i Supreme Court, USA:s HD. I ett av de inledande förhören frågade en av domarna varför de inte hade gjort rätt från början och begärt tillstånd att bygga i en våtmark. De förklarade att det inte vara en våtmark, bara grus och sten. Vid positivt utslag väntar förmodligen en ny vända i rättssystemet för att få sin rätt mot staten.

Den uppmärksamme känner igen att EPA:s hållning är samma förslag som Margaretha Svenning föreslagit som svensk rättsordning i utredningen om allemansrätten. Besluten ska fattas av oavsättliga tjänstemän, de ska inte kunna överklagas, inte förhandlas, inte kunna prövas i domstol. Vi ser också en parallell till det svenska Änokfallet, där en domstol plötsligt, på initiativ av SNF bestämt sig för att överpröva ett avverkningstillstånd meddelat av Skogsstyrelsen, en myndighet. Här menar jag att problemet är dels att ett av myndighet meddelat tillstånd dras in av en annan, dels att en icke sakägare plötsligt får talesrätt. Att sakägaren ska ha rätt att få ett avslag prövat anser jag rimligt.

I ett annat fall har EPA kläckt tanken att man kan minska dammet från Arizonas öknar genom att tvinga markägarna att bevattna dem. Träsktalibanerna har bara lite otur när de tänker.

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.