Utredning om allemansrätten spårade ur

Specialistduons utredning om allemansrätten spårade ur.

Av Östen Lundberg
Jag var en av de inbjudna till Naturvårdsverkets (N.V.) workshop kring allemansrätten. Östersund 9-10 dec 2010, resp Tankesmedja för friluftsliv på Sånga Säby 23-24 mars 2011.
I ett dokument  med inbjudan uttrycker N.V. sitt mål, ”hur vi på bästa sätt kan lösa de tveksamheter o utmaningar som  ligger i ett ökat organiserat friluftsliv, och dess kopplingar till allemansrätten.”
Syftet: att samla in synpunkter o förslag på eventuella framtida förtydliganden och preciseringar av allemansrätten.

Redan våren 2010 utsåg N.V.en expertgrupp, 5 personer, för att hantera de frågor och förslag som överhopade N.V. avseende kommersiellt nyttjande av annans mark. Margareta Svenning och Clas Sandell i expertgruppen erbjöd  sig att mot ersättning leda utredningen. N.V. med GD Maria Ågren i spetsen antog utan vidare erbjudandet, till den nätta hostnaden 300 000 kronor.

Man förväntar sig då att en så viktig utredning blir totalt opartisk. Tyvärr liknar dock hela utredningen en partsinlaga med avsikt att tillmötesgå N.V. och naturturismens önskemål. Som vanligt nämns knappt markägaren, den ende sakägaren. Både i och mellan raderna är man nu beredd att offra äganderätten till förmån för, konstruktionen, allemansrätt.
Forsränningsmålet används felaktigt av vissa som försvar för kommersiell verksamhet utan markägarens tillstånd. Man stödjer sig på ett uttalande från Högsta domstolen, att sådan verksamhet under vissa  förutsättningar kan vara allemansrätt. Dock trodde H.D. själv inte på sitt eget uttalande, utan dömnde tvärt emot ,” att forsränningen vid vite om 200 000 kronor måste upphöra.


Vad gav då den ”kommersiella” utredningen???

Margareta Svenning kom efter ett halft års utredande fram till att  allemansrätten,” mår bäst av att lämnas orörd”. Sex ord, ett ord per månad. Bra jobbat.
Men Margareta S, uppdraget enl. N.V. var ju att lösa problemet med allemansrätten – kontra kommersiellt nyttjande. Glömde du bort uppdraget i din iver att föra naturturismens talan?

Clas Sandell, jag vill ge dig en eloge för ditt uttalande ( TV-klipp), ” det kommersiella nyttjandet av annans mark vid till ex. bärplockning utan tillstånd av markägaren kan behöva förbjudas.
Men Clas detta räcker ju inte. Markägarna kräver att ”all kommersiell verksamhet på annans mark utan markägarens tillstånd förbjuds och överträdelse medför straffansvar”.

Utredarna framhäver vidare gigantiska problem med gränsdragningar vad gäller friskolor som vill hålla en lektion utomhus eller naturfotografen som kränger naturbilder. Vi markägare lever i verkligheten och ser inga som helst svårigheter med dessa gränsdragningar.

Nils Hallberg miljörättsjurist vid N.V. och medlem i expertgruppen har tidigare sagt att han har förståelse för att allemansrätten kan behöva förändras och att den under de senaste åren blivit otidsenlig. Vi uppskattar verkligen din insikt i ämnet.
Naturturismindustrin driver en kampanj mot äganderätten, till förmån för allemansrätten. Man får intrycket att utredningen underblåser kampanjen.
Dessbättre saknas förutsättningar för att kampanjen ska bli framgångsrik. Äganderätten skyddas i – Regeringsformen, FN stadgan för mänskliga rättigheter och EU direktivet Parisstadgan för ett nytt Europa; äganderätten skall skyddas mot varje kränkning.

Allemansrätten har på grund av naturvårdsverkets vantolkning och utredarnas partiska utredning tillskrivits rättigheter för såväl svenska som utländska medborgare, att fritt och utan respekt för äganderätten härja på och vandalisera våra marker, alltså vår arbetsplats.

Eftersom utredningen blev en av N.V. beställd och finansierad partsinlaga vänder vi oss nu till regeringen.
Vi markägare kräver att Regeringen snabbt utarbetar ett förslag till ny lagstifning som innebär att: All kommersiell verksamhet oavsett slag på annans mark, utan markägarens,  (eller den han satt i sitt ställe) medgivande, förbjuds och att överträdelse medför straffansvar.

Till sist vill jag påpeka att våra krav om ny lag vinner större och större förståelse även hos den breda allmänheten.

Jävre Byamäns Samfällighetsförening, Östen Lundberg.

Det här inlägget postades i Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på Utredning om allemansrätten spårade ur

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Tycker fortfarande att myndigheters kränkande av äganderätt är sjufalt värre!
  Det var ju där det hela började med totalt hänsynslösa socialistiska politiker understödda av skattefinansierade akademiker!

 2. Sture Åström skriver:

  Intressant beskrivning av förspelet till ”utredningen”.

  Jag fann videon av presskonferensen mycket talande.

  Svenning vill fortsätta att göra egna ”bedömningar” av en sedvänja som inte finns, vilket blir en inbjudan till godtycke och helt oacceptabelt i ett rättssamhälle. Vid en konflikt mellan en privatperson, underförstått en markägare, och det förmenta allmänintresset ville hon alltid förorda det senare. Hennes ordval hade jag hört under mina affärsresor i Östeuropa för länge sedan. Diktaturernas apparatchiks såg sig just som förvaltare av allmänintresset, vilket institutionaliserade godtycket.

  Det är socialismens totalitära grunder som flyter upp, vilka Ingvar Carlsson så tydligt förklarade 1989:

  ”Svensk socialdemokrati fann i sin praktiska politik ganska snabbt, att det oftast gick att erövra bestämmanderätt utan att ändra den formella äganderätten.”

  Det handlar alltså om smygsocialisering.

Kommentarer är stängda.