Monthly Archives: February 2012

Kontraproduktiv kvalitetssäkring

ISO 9000 heter ett system att arbeta med kvalitetssäkring. Numera är det säkert många som är bekanta med det. Det finns även andra system som används för att garantera en viss eller uniform kvalitet. I dessa system ingår ofta att … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Endast vatten i kanonerna

Vapennojjan i SVT förnekar sig inte. En statlig utredning kommer att föreslå att det ska bli lagligt för svenska fartyg på internationellt vatten att ha beväpning till skydd mot pirater. Det kan väl inte ens vara olagligt att ha beväpning … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Endast vatten i kanonerna

Psykisk tortyr

Allt fler svenskar lider av depression och utbrändhet. Psykvården står handfallen och oförstående. Hur ska man förstå och tolka psykisk ohälsa i ett av världens mest välmående länder? Här finns ju materiellt välstånd för de flesta, här finns sjukvård för … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Oilslick!

Iran har beslutat sluta sälja olja till vissa EU-länder. Än se’n? Det är väl internationell kapitalism, de får sälja till vem de vill? Jo, det får de. Men kalla det inte kapitalism. Iran är med i OPEC, det är en … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Oilslick!

Sjuk byråkrati

Byråkrati är ett märkligt påfund. Jag bor inom Västra Götalands läns landsting, när jag besäker en läkare i Skövde får jag ut min reseersättning direkt i kassan samtidigt som jag betalar besöksavgiften. De har sin dator kopplad mot internet och … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Sjuk byråkrati

Har det judiska blivit viktigare i Sverige?

När jag växte upp var det judiska en ickefråga. Enda gång något judiskt kom in i en debatt var när andra världskriget och tredje riket kom på tal. Vi visste inte vad som var judiska namn. Ingen lärde oss att … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Ansiktslös laglöshet

Hur ett samhälle skyddar sina medborgare mot övergrepp brukar vara ett bra generellt mått på rättstryggheten. I synnerhet måste det finnas gränser för vad den som har monopol får göra. Det offentliga, alltså stat, kommun, och landsting samt dessas myndighetsorganisationer … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Miljöpartiet på komposthögen?

Maria Wetterstrand är besviken på att Stefan Lövén är socialdemokraternas nye ordförande. Hon är beviken på att en så gammaldags politiker, som står för så traditionella socialdemokratiska idéer blivit deras ledare. Enligt Wetterstrand är han för dålig feminist, för dålig … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Den stora statens tvång

Det finns oroande tendenser världen över att demokrati och frihet håller på att glida oss ur händerna. Trots alla goda intentioner. Precis enligt Benjamin Franklins välkända ord på trappan när USAs grundare kom ut från det konstituerande mötet, när en … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Inte längre Palmes paradigm

Socialdemokraten Carina Hägg skrev en artikel på NM där hon ondgjorde sig över dem som idag hyllar Margaret Thatcher. Istället ville hon se ett erkännande av Olof Palme. Några få hann kommentera Palmes gärningar på ett negativt sätt innan jag … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments