Monthly Archives: April 2012

Hum-hum varg

Vallhumlan är utrotad i England. Nu har engelska biologer tänkt åka till Sverige (Skåne) och fånga in 100 humledrottningar för utplantering i England. Det låter bekant. Är det inte en art som varit utrotad i Sverige där svenska myndigheter tänkt … Continue reading

Posted in Miljö | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Sexrisker

En svensk undersökning har visat att tidig sexdebut är kopplat till ökat riskbeteende. Man har inte visat hur kopplingen ser ut och har vad jag förstår inte heller haft den ansatsen. Det är ungefär en tredjedel av såväl pojkar som … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Sexrisker

Jord & Skog

Några spridda noteringar om attackerna på jord och skog senaste tiden. Henning Steinfeld på FAO, FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, är fortfarande helt såld på klimathotet. Han ser all jordbruksproduktion som ett miljöproblem och i synnerhet produktionen av animaliskt protein, enligt … Continue reading

Posted in Äganderätt, Miljö | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments

Klimatförbättring, var ordet

Ingrid Kvalvik och ett gäng andra norska forskare från olika discipliner har tvärvetenskapligt undersökt hur klimathotet påverkar jorbrukets villkor i norra Norge. Det gäller på både växtodlingsmässigt, ekonomiskt, socialt och juridiskt. De publicerade sin rapport den 8 november 2011. De … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

De fromma

Många upprörs över Breiviks till synes märkliga och felaktiga känsloregister. Han visar glädje eller stolthet över sitt dåd och likgiltighet inför sina offer och deras anhörigas sorg. Jag håller med, han uppvisar en oacceptabel prioritering av sympatier. Men det finns … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

We, the people

Det är inte särskilt märkligt att de partier som vanligen beskrivs som högerextrema, konservativa, främlingsfientliga, rasistiska, populistiska etc. går framåt. De gör det därför att de sedan länge etablerade partierna inte sköter sitt jobb. De gamla partierna söker desperat hålla … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 Comment

Tantigt?

Det har kommit ut en bok, En Tantologi, skriven av kvinnor, som beskriver hur hemskt det är att vara tant, att bli betraktad som och benämnd som tant. Välkommna till det jämställda samhället! Vi gubbar har sedan länge accepterat att … Continue reading

Posted in Jämlikhet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Tantigt?

Klimathotet Mållgan

“Vi har inga bevis för att antropogent CO2 värmer upp jorden, men vi har ingen annan förklaring.” (IPCC) Det måste vara Mållgan, säger Alarmisten. Men Alarmisten då, var har alla glaciärer tagit vägen? Frågar Folket. De har Mållgan tagit, säger … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Klimathotet Mållgan

Elak myndighet och elak NGO

Ja, det är en variant på bad cop, good cop. Samtidigt som debatten går hög om allemansrättens utvidgning till den omnilegala annekteringen av äganderätt och intolkningen av vatten i alla frågor som rör mark, skickar NVV ut en lägre tjänsteman … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Nyspråk

Skiftet i myndigheternas språkbruk, från strandskydd till vattendrag, från allemansrätt till biotopskydd, under samma lagrum, visar hur myndigheterna bedrar och bestjäl sina uppdragsgivare, medborgarna. I andra sammanhang skulle det frankt kallas vid sitt rätta namn, trolöshet mot huvudman! Utan att … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments