Jord & Skog

Några spridda noteringar om attackerna på jord och skog senaste tiden.

Henning Steinfeld på FAO, FN:s livsmedels och jordbruksorganisation, är fortfarande helt såld på klimathotet. Han ser all jordbruksproduktion som ett miljöproblem och i synnerhet produktionen av animaliskt protein, enligt vad som framgår i pressen efter hans Sverigebesök nyligen. Med sådana vänner behöver man inga fiender.

Enligt jur kand Berndt Eriksson, har dagens djurskyddsinspektörer på länsstyrelserna endast en kortare kurs från exempelvis SLU innan de får ge sig ut och agera myndighet. Där ägnar de sig åt att leta fel. För det är nämligen så vist ordnat att en mindre tillsynsavgift kan myndigheten ta ut för att så att säga administrera sin egen diarieföring av djurägarna. Men om de hittar ett fel, då kan de meddela ett föreläggande och ta ut en kontrollavgift. Det ger klirr i kassan hos myndigheten.
Det är precis samma fenomen som hos parkeringsbolagen. De får en summa som precis täcker lönerna till lapplisorna. Men för att ägarna av parkeringsbolagen ska göra vinst måste de lappa så många som möjligt. Djurskyddsinpektör har alltså blivit ett nyspråksord för lapplisa inom den gröna näringen.
Men det är värre än så. När ett omhändertagande av vanvårdade djur sker, SKALL en brottsanmälan göras. Men det gör inte länsstyrelserna, för se enligt förvaltningslagen har den misstänkte inte rätt till betalt juridiskt biträde i ett förvaltningsärende. Inte heller får man sina kostnader i målet ersatta om man vinner. Om det däremot skulle bli ett brottmålsärende skulle man ha rätt till biträde och vid friande dom få sina kostnader ersatta av staten. Här bryter alltså staten återigen  mot dels svensk lag och mot artikel 6 i Europakonventionen.
Sovjetstaten utvidgas alltjämt!

Naturvårdsverket har granskat Sveriges 16 miljömål och funnit att 14 av dem inte kommer att kunna uppnås till måldatumet 2020. Bland de mål som inte kommer att kunna nås återfinns målet “Levande Skogar”. Det bekräftar bara det jag hävdat från början, det är fel på målen. Troligen är det i grunden fel att ställa upp dylika abstrakta mål för den konkreta och ständigt föränderliga verkligheten.

Så till tjafset om att skapa en kolsänka genom att sänka (gräva ner) kol under markytan. Men jösses! När ska de sluta med dumheterna om kol, ett av de vanligaste grundämnena, som något farligt? Att jordisering av biologiskt material ger en god och långvarig gödslingseffekt är välkänt. Tänk vad överraskade experterna ska bli när de upptäcker den sidan av saken!

This entry was posted in Äganderätt, Miljö and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Jord & Skog

 1. Samuel af Ugglas says:

  Det var allvarligt och bedrövligt att behöva läsa om Newsmills censurering av Mats utmärkta klarläggande av fakta kring SNF. På 1950 talet var det en verksamhet man lyssnade till men med den samhällspolitiska omstörtande agendan som marxistelementen påtvingat medlemmarna är det alls inte fel att jämföra den med de så kallade förhandlingarna i Oslo.
  När vi lyssnar till naturprogrammen på lördags morgnarna här i Sverige eller på BBC4
  Så är det alltid markägaren, livsmedelsproducenten som hängs eller bättre ställs vid skampålen. Någon frågade en rabiat marxist, skall vi producera livsmedel eller skall vi leva av att dissikera och beundra naturen? Naturligtvis fick vi ett orerande och flummigt svar som var ytterligare kränkande för hela landsbygden.

 2. Niklas says:

  Tja, vad ska myndigheterna göra åt de besuttna jord och skogsägarna, som bara skövlar skogar, förorenar alla vattendrag, sprider en massa dynga samt håvar in halva EU-budgeten. Tur att det finns bra frivilligorganisationer så som Djurens rätt, SNF, Skydda skogen, WWF m.fl. som redovisar objektiva fakta – till skillnad från propagandamaskinen LRF, skogsbolagen…

  Tja det är väl ungefär så många storstadsbor resonerar, som inte har den minsta kontakt med de gröna näringarna. Tyvärr har de idag majoriteten av rösterna vid riksdagsvalet. Men så har det inte alltid sett ut.

  Runt år 1880 fick ca 90-95 % av Sveriges befolkning sin utkomst från jord och skogsbruk. Runt 1930 fick ca 50% av befolkningen sin utkomst från jord och skogsbruk. Idag är det bara några procent av befolkningen, som får sin utkomst från jord och skogsbruk.

  Så hur ska vi få procent av befolkningen, som idag får vår utkomst från jord och skog, kunna stoppa alla orimliga regler, samt få de övriga 95% av befolkningen att förstå vår verklighet? Så länge vi inte kan nå fram med vår verklighet, så lär myndigheternas dårskap fortsätta i oförminskad takt.

  • B-J Bjurling says:

   Vad som krävs är förstås en intresseorganisation som förmår att kommunicera och ta strid för den samhällssyn och natursyn som med nödvändighet måste följa av medlemmarnas roll som naturbrukare.

   • mats says:

    Ja, dels det men framför allt, som jag ser det. En organisation som står upp för medlemmarnas rätt, inte bara som kollektiv utan även som individer, att sköta sin egendom efter egen vilja. Så som den rätten fastställts i grundlag och konventionstexter.
    På den punkten har samtliga svenska korporativistiska organisationer, som LRF, fackförbunden, arbetsgivarorganisationerna, jägarförbundet mfl. misslyckats totalt.

Comments are closed.